Un signe clinique ou signe médical est l'interprétation objective de l'observation d'un sujet, par un « clinicien ».De manière très générale la science des signes constitue la sémiologie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un signe clinique ou signe médical est l'interprétation objective de l'observation d'un sujet, par un « clinicien ».De manière très générale la science des signes constitue la sémiologie.
 • Klinický příznak je zevní projev nemoci, který vzniká následkem patofyziologických jevů v organismu. V anglosaské literatuře se často rozlišuje klinický příznak (medical sign) od symptomu. Klinický příznak je objektivní, měřitelný, pozorovatelný lékařem (např. zvýšený tlak, kašel), zatímco pod symptomem se chápe subjektivní pocit pacienta (např. únava, nevolnost), který lékař nemůže pozorovat ani měřit. V širším pojetí se mezi klinické příznaky řadí i symptomy. Soubor klinických příznaků probíhajících současně nebo v těsné návaznosti po sobě, často neznámé etiologie či dosud nepojmenované nemoci označujeme jako syndrom.
 • Sinais, para a área de saúde, são as alterações no metabolismo, no aspecto de uma pessoa, em sua conformação física, que podem ser indicadoras de adoecimento e podem ser percebidas ou medidas pelo profissional de saúde. Difere de sintomas que são as alterações que apenas o paciente pode perceber.A Semiologia, ou Semiótica é a disciplina que dedica-se ao estudo dos sinais e sintomas.
 • A medical sign is an objective indication of some medical fact or characteristic that may be detected by a physician during a physical examination or by a clinical scientist by means of an in vivo examination of a patient.Signs may have no meaning to the patient, and may even go unnoticed, but may be meaningful and significant to the healthcare provider in assisting the diagnosis of medical condition(s) responsible for the patient's symptoms.Examples include elevated blood pressure, a clubbing of the fingers (which may be a sign of lung disease, or many other things), and arcus senilis.The term sign is not to be confused with the term indication, which denotes a valid reason for using some treatment.
 • Obraz kliniczny (ang. clinical picture) – całokształt obserwacji poczynionych przez lekarza i informacji zebranych przez niego podczas wywiadu lekarskiego z chorym (anamnezy) oraz w wyniku badania fizykalnego, które charakteryzują daną chorobę u konkretnego pacjenta[potrzebne źródło].Na przykład obraz kliniczny zapalenia płuc obejmuje następujące objawy u pacjenta: kaszel, duszność, gorączkę, przyspieszone, płytkie oddychanie, ból pogarszający się przy głębokim oddychaniu i kaszlu, ewentualnie także odkrztuszanie zielonej lub żółtej flegmy oraz patologiczne zjawiska osłuchowe w płucach.Znajomość obrazu klinicznego bywa wystarczająca do postawienia diagnozy[potrzebne źródło]. Obecnie, aby postawić właściwą diagnozę wykonuje się pomocniczo badania laboratoryjne, np. badanie krwi, badanie moczu, badanie kału, posiew, endoskopię, USG, EKG, EEG oraz zdjęcia RTG.Tym niemniej znajomość obrazu klinicznego danego pacjenta w dalszym ciągu odgrywa kluczową rolę w diagnozowaniu[potrzebne źródło]. Na jego podstawie lekarz ustala wstępną diagnozę i bierze pod uwagę inne najbardziej prawdopodobne diagnozy, czyli inne choroby dające podobne objawy (tzw. diagnozowanie różnicowe). Następnie zleca pacjentowi wykonanie dodatkowych badań w celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy wstępnej. Zlecanie dodatkowych badań bez wcześniejszej znajomości obrazu klinicznego pacjenta i bez ustalenia wstępnej diagnozy prowadzi do konieczności wykonania zbyt wielu badań, co pociąga za sobą zbędne koszty leczenia oraz nie jest wskazane, albowiem niektóre badania wywołują efekty uboczne u pacjenta.Obraz kliniczny może być również czasami nietypowy, np. u ludzi starszych w przypadku zapalenia płuc, co utrudnia szybkie postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie antybiotykoterapii, a tym samym pogarsza rokowanie dla pacjenta. Nawet obrazy kliniczne grzybicy stóp wywołane przez ten sam gatunek grzyba mogą wykazywać znaczne różnice u różnych pacjentów.Obraz kliniczny choroby jest niejednokrotnie ważniejszy niż jej obraz uzyskany na podstawie badań dodatkowych. Jako przykład może służyć zawał mózgu, w którym przed przystąpieniem do leczenia trombolitycznego wykonuje się badania obrazowe, np. tomografię komputerową głowy, która nie wykazuje jeszcze zmian, natomiast klinicznie stwierdza się głęboki niedowład połowiczy. Pomimo braku zmian w tomografii, kierując się obrazem klinicznym, podaje się rt-PA (Actilyse ®) w celu rekanalizacji niedrożnego naczynia tętniczego.== Przypisy ==
 • Il termine segno, nella diagnosi medica, indica un reperto patologico oggettivo, riconosciuto dal medico all'esame obiettivo del paziente stesso.
 • Tıpta bulgu, doktorun hastada belirlediği, gözlediği, bulduğu, onun tıbbi durumun belirtisi olan bir işarettir. Hastanın hissettikleri için kullanılan "belirti" (semptom) teriminin aksine, bulgular nesneldir. Bulgular hasta için bir şey ifade etmese de onun şikayetlerine neden olan hastalığın tanımlanabilmesi için doktoruna yardımcı olur.Örneğin, hastanın başının ağrımasından yakınması bir belirtidir. Doktor, ayrıntılı bir sorgulamayla, bu yakınmanın enseden başın arkasına doğru yayılan ve zonklayıcı tarzda bir şikayet olduğunu öğrenebilir ve bu tabloyu, muhtemel bir hipertansiyon halinin belirtisi olarak değerlendirebilir ("ön tanı"). Hikaye bitip de muayeneye gelindiğinde, tansiyon ölçme, göz dibi muayenesi vb. yöntemlerle, hastanın "belirti"lerine uyan yüksek tansiyon "bulgu"ları elde edilebilir.
 • Het klinisch beeld is de verzameling bevindingen bij anamnese (het medisch vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek die typerend is voor een bepaalde ziekte. Zo bestaat het klinisch beeld van een longontsteking uit de klachten hoesten en benauwdheid en koorts en afwijkende longgeluiden bij lichamelijk onderzoek.Kennis van klinische beelden is belangrijk voor een goede diagnosestelling door een arts. Het belang ervan - en van het lichamelijk onderzoek in het bijzonder - is in de loop der jaren wel afgenomen doordat aanvullende onderzoeken zoals laboratoriumbepalingen en röntgenonderzoek steeds toegankelijker zijn geworden.Desondanks heeft kennis van klinische beelden nog steeds een centrale rol in de diagnostiek. Een arts stelt op basis van het klinisch beeld dat hij bij patiënt vindt een waarschijnlijkheidsdiagnose, of als dit niet mogelijk is maakt hij een lijst van mogelijke diagnoses (de zogeheten differentiaaldiagnose). Op basis van de waarschijnlijkheidsdiagnose wordt gericht aanvullend onderzoek verricht om de diagnose te bevestigen of ontkrachten. Het verrichten van aanvullend onderzoek als er geen duidelijk klinisch beeld is of als hierover niet eerst is nagedacht, leidt tot overdiagnostiek. Dat is onwenselijk omdat dit minder kosteneffectief is en omdat onderzoeken ook bijwerkingen hebben.
 • Los signos clínicos son las manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, y observadas en la exploración médica. La Semiología clínica es la disciplina de la que se vale el médico para indagar, mediante el examen psicofísico del paciente, sobre los diferentes signos que puede presentar. Un signo clínico es un elemento clave que el médico puede percibir en un examen físico, en contraposición a los síntomas que son los elementos subjetivos, es decir, son percibidos sólo por el paciente.
 • Семио́тика (от греч. Σημειωτική — знак, признак) — направление в медицине, в котором изучаются знаки и симптомы различных заболеваний. Также — симптоматология, семиотика, семиология. Медицинская семиотика — важная составная часть диагностики.Кроме того — обобщенное название симптомов болезни (чаще описывается словом симптоматика).Различают общую и частную семиотику. Предмет изучения общей семиотики — признаки, относящиеся к общей характеристике больного (пол, возраст, национальность, профессия, наследственность, перенесённые заболевания, телосложение) и его состояния (изменение сознания; положение тела, выражение лица; лихорадка и т. д.). Каждый признак играет роль в диагностике: например, женщины крайне редко болеют гемофилией; корь — заболевание преимущественно детского возраста; серповидноклеточная анемия распространена в Экваториальной Африке, но не встречается среди коренных народностей Америки, Австралии; существует особая группа профессиональных болезней; вид и походка больного позволяют поставить диагноз паркинсонизма и т. д. Общая семиотика изучает также изменения функции и морфологии органов и лабораторных проб (например, диагностическое значение увеличения печени, особенности мочи и кала при желтухах и т. п.).Предмет частной семиотики — симптомы конкретных заболеваний, их диагностическое значение, механизмы возникновения, причины возможного отсутствия, особенности их сочетания (см. Синдром).
 • En medicina, un signe clínic és qualsevol manifestació objetiva conseqüent a una malaltia o alteració de la salut, i que es fa evident en la biologia del malalt. La semiologia és la disciplina de la qual es val el metge per a indagar, mitjançant l'examen psicofísic del pacient, sobre els diferents signes que pot presentar. Un signe clínic és un element clau que el metge pot percebre en un examen físic, en contraposició als símptomes que són els elements subjectius, percebuts només pel pacient. Són exemples de signes la febre, l'edema o l'envermelliment d'una zona del cos. En canvi, el dolor, l'astènia o els mareigs, són símptomes.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 85952 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8635 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 150 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110939821 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un signe clinique ou signe médical est l'interprétation objective de l'observation d'un sujet, par un « clinicien ».De manière très générale la science des signes constitue la sémiologie.
 • Sinais, para a área de saúde, são as alterações no metabolismo, no aspecto de uma pessoa, em sua conformação física, que podem ser indicadoras de adoecimento e podem ser percebidas ou medidas pelo profissional de saúde. Difere de sintomas que são as alterações que apenas o paciente pode perceber.A Semiologia, ou Semiótica é a disciplina que dedica-se ao estudo dos sinais e sintomas.
 • A medical sign is an objective indication of some medical fact or characteristic that may be detected by a physician during a physical examination or by a clinical scientist by means of an in vivo examination of a patient.Signs may have no meaning to the patient, and may even go unnoticed, but may be meaningful and significant to the healthcare provider in assisting the diagnosis of medical condition(s) responsible for the patient's symptoms.Examples include elevated blood pressure, a clubbing of the fingers (which may be a sign of lung disease, or many other things), and arcus senilis.The term sign is not to be confused with the term indication, which denotes a valid reason for using some treatment.
 • Il termine segno, nella diagnosi medica, indica un reperto patologico oggettivo, riconosciuto dal medico all'esame obiettivo del paziente stesso.
 • Los signos clínicos son las manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, y observadas en la exploración médica. La Semiología clínica es la disciplina de la que se vale el médico para indagar, mediante el examen psicofísico del paciente, sobre los diferentes signos que puede presentar. Un signo clínico es un elemento clave que el médico puede percibir en un examen físico, en contraposición a los síntomas que son los elementos subjetivos, es decir, son percibidos sólo por el paciente.
 • Het klinisch beeld is de verzameling bevindingen bij anamnese (het medisch vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek die typerend is voor een bepaalde ziekte. Zo bestaat het klinisch beeld van een longontsteking uit de klachten hoesten en benauwdheid en koorts en afwijkende longgeluiden bij lichamelijk onderzoek.Kennis van klinische beelden is belangrijk voor een goede diagnosestelling door een arts.
 • Obraz kliniczny (ang.
 • En medicina, un signe clínic és qualsevol manifestació objetiva conseqüent a una malaltia o alteració de la salut, i que es fa evident en la biologia del malalt. La semiologia és la disciplina de la qual es val el metge per a indagar, mitjançant l'examen psicofísic del pacient, sobre els diferents signes que pot presentar. Un signe clínic és un element clau que el metge pot percebre en un examen físic, en contraposició als símptomes que són els elements subjectius, percebuts només pel pacient.
 • Семио́тика (от греч. Σημειωτική — знак, признак) — направление в медицине, в котором изучаются знаки и симптомы различных заболеваний. Также — симптоматология, семиотика, семиология. Медицинская семиотика — важная составная часть диагностики.Кроме того — обобщенное название симптомов болезни (чаще описывается словом симптоматика).Различают общую и частную семиотику.
 • Tıpta bulgu, doktorun hastada belirlediği, gözlediği, bulduğu, onun tıbbi durumun belirtisi olan bir işarettir. Hastanın hissettikleri için kullanılan "belirti" (semptom) teriminin aksine, bulgular nesneldir. Bulgular hasta için bir şey ifade etmese de onun şikayetlerine neden olan hastalığın tanımlanabilmesi için doktoruna yardımcı olur.Örneğin, hastanın başının ağrımasından yakınması bir belirtidir.
 • Klinický příznak je zevní projev nemoci, který vzniká následkem patofyziologických jevů v organismu. V anglosaské literatuře se často rozlišuje klinický příznak (medical sign) od symptomu. Klinický příznak je objektivní, měřitelný, pozorovatelný lékařem (např. zvýšený tlak, kašel), zatímco pod symptomem se chápe subjektivní pocit pacienta (např. únava, nevolnost), který lékař nemůže pozorovat ani měřit. V širším pojetí se mezi klinické příznaky řadí i symptomy.
rdfs:label
 • Signe clinique
 • Bulgu
 • Klinický příznak
 • Klinisch beeld
 • Medical sign
 • Obraz kliniczny
 • Segno (medicina)
 • Signe clínic
 • Signo clínico
 • Sinal (saúde)
 • Медицинская семиотика
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of