Sous la Rome antique, les provinces sont des subdivisions territoriales hors d'Italie.Elles apparaissent pendant les guerres puniques, au moment où la République romaine s'étend hors de la péninsule italienne, et le nombre de provinces romaines ne cesse alors d'augmenter. À la fin de la République comme sous le Haut Empire, les provinces sont les plus grandes divisions administratives du territoire. Leur nombre atteint la quarantaine sous les Sévères.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Sous la Rome antique, les provinces sont des subdivisions territoriales hors d'Italie.Elles apparaissent pendant les guerres puniques, au moment où la République romaine s'étend hors de la péninsule italienne, et le nombre de provinces romaines ne cesse alors d'augmenter. À la fin de la République comme sous le Haut Empire, les provinces sont les plus grandes divisions administratives du territoire. Leur nombre atteint la quarantaine sous les Sévères. Dioclétien, sous la tétrarchie, réforme profondément l'administration territoriale de l'Empire, en multipliant le nombre de provinces et en créant une entité supérieure aux provinces, les diocèses.
 • Prowincje rzymskie – jednostki administracyjne cesarstwa rzymskiego, tworzone na podbitych terytoriach (poza Italią). Liczba i rozmiary poszczególnych prowincji zmieniały się na przestrzeni dziejów Imperium w zależności od warunków zewnętrznych i polityki wewnętrznej. Pierwszą rzymską prowincją była wyspa Sycylia, podbita w 241 p.n.e. w czasie I wojny punickiej.Zasadniczo prowincje rzymskie dzieliły się na dwa rodzaje: prowincje cesarskie (propretorskie) prowincje senackie (prokonsularne)
 • Roma eyaleti, (Latince: provincia, çoğ. provinciae) basit anlamda Antik Romada, Tetrarşiye kadar imparatorluğun İtalya yarımadası dışında kalan topraklarının yönetilmesi için oluşturulmuş en büyük idari birim. Eyaletler genellikle senatoryal sınıftan, çoğunlukla eski konsüller ya da eski praetorlar arasından seçilen valiler tarafından yönetilirdi. Bu duruma tek istisna olarak, Kleopatranın ölümün ardından Mısır topraklarını bir eyalet olarak düzenleyerek imparatorluk sınırlarına dahil eden Augustus'un eyaletin yönetimini Equestrian sınıftan bir valiye teslim etmesi gösterilir. Bu durum bir istisnadır ancak Mısır, Augustus'un şahsi toprağı olarak kabul edildiğinden Roma kanunlarına aykırı değildir.
 • 고대 로마에서 속주(라틴어: Provincia)는 296년 사두 정치 체제 이전까지 본국 이탈리아 바깥의 가장 큰 행정 단위를 말한다. provincia란 원래 영토적 의미와 무관하게 정무관의 임무 혹은 활동 범위를 뜻했으며, 로마가 최초로 점령한 해외 영토인 시칠리아 서부는 그런 의미에서 행정관의 처리 대상이었다. 그러나 후에 이는 이탈리아 밖의 로마 지배 지역이라는 지리적 의미를 갖게 된다.속주는 일반적으로 원로원 계급 출신의 총독이 다스렸으며, 일반적으로 전직 집정관이나 전직 법무관이 총독으로 임명되었다. 이집트는 유일한 예외로서 클레오파트라가 죽은 뒤 아우구스투스가 로마 황제의 사유지로 삼았다.
 • Римска провинция e термин, който обозначава административно-териториално единица извън Апенинския полуостров в Древен Рим. До 294 година провинцията е най-голямата единица в Римската империя.Първите провинции образувани от Рим са Сицилия през 241 г. пр.Хр., превзета по времето на Първата пуническа война и Сардиния през 237 г. пр.Хр.През 294 година император Диоклециан предприема мащабна реорганиция на римската империя, като много от провинциите биват премахнати, заменени или раздробени. След тази промяна империята е била разделена на 4 префектури и 12 (по-късно броят нараства на 14) диоцеза, а всеки диоцез се е разделял на провинции.
 • L'administració provincial romana es va crear quan la Primera Guerra Púnica va portar a l'expansió del territori de Roma, bàsicament a les illes mediterrànies. A l'antiga Roma, una província era la unitat territorial i administrativa bàsica i, fins a la Tetrarquia (als voltants del 296), més gran de les possessions territorials de l'Imperi fora de la Península Itàlica.Les províncies eren normalment governades per polítics de rang senatorial, sovint antics cònsols o antics pretors. Una excepció més tardana va ser la província romana d'Egipte, adquirida per August després de la mort de Cleòpatra VII: era regida exclusivament per governadors de rang eqüestre, potser per a desencoratjar les ambicions senatorials. Aquesta divergència d'Egipte, tot i ser única, no contravenia la llei romana, ja que Egipte era considerat propietat privada d'August, seguint la tradició dels reis hel·lenístics temps abans.A principis de cada any, les províncies eren repartides als seus futurs governants per mitjà d'un sorteig o d'un nomenament. Sovint es donaven les províncies on hi havia més problemes dels esperats (rebel·lions, invasions bàrbares...) als cònsols, que tenien el més gran prestigi i més experiència, mentre que la resta eren atribuïdes als pretors i propretors. La distribució de les legions a les províncies també depenia del perill que hi havia a cadascuna d'elles. L'any 14, per exemple, la província de Lusitània no tenia una legió permanent però la Germània Inferior, en què la frontera del Rin encara no havia estat pacificada, tenia una guarnició de quatre legions. Aquestes províncies problemàtiques eren les més desitjades pels futurs governadors. Els problemes comportaven guerra, i la guerra era una oportunitat de saquejar ciutats, fer presoners per a vendre'ls com a esclaus i enriquir-se.
 • 属州(ぞくしゅう、ラテン語:provincia)とは古代ローマの本国以外の領土を指す。
 • Een Romeinse provincie (Latijn: provincia, meervoud: provinciae) was de grootste territoriale en bestuurlijke eenheid in het Romeinse Rijk. Het betrof dan buitenlandse bezittingen buiten het Italiaans Schiereiland. Het Nederlandse woord provincie komt dus van de term die de Romeinen gebruikten
 • Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov. Současné slovo provincie užívané v češtině má svůj původ v tomto latinském termínu. Pojem provincie původně neoznačoval geograficky pevně stanovené a ohraničené území, nýbrž sloužil k určení územní působnosti úředníka, jemuž náleželo imperium. Například v průběhu druhé punské války bojovalo v Itálii souběžně několik římských vojsk, jejichž velitelům římský senát přikázal určitou oblast jako jejich „provincii“. Takovéto obvody však zanikly okamžikem, kdy příslušní velitelé složili po skončení funkčního období svůj úřad. Avšak v důsledku teritoriální expanze římského státu se ty obvody, které bylo pro jejich odlehlost obtížné ovládat přímo z Říma, konstituovaly v ony trvale geograficky vymezené správní celky, tedy v klasické provincie.Správci či místodržiteli provincií se stávali politici senátorského stavu, kteří obvykle v předchozím roce vykonávali úřad konzula nebo praetora. Pozdější výjimku z tohoto pravidla představoval Egypt připojený Octavianem po smrti Kleopatry. Jeho místodržitelem byl prefekt (praefectus Augustalis) pocházející z jezdeckého stavu, přičemž senátorům byl vstup na egyptskou půdu zakázán. Odlišný způsob správy Egypta ovšem nebyl v rozporu s římským právem, neboť Egypt byl fakticky považován za Octavianův soukromý majetek.
 • Провинция (лат. provincia) в Древнем Риме — единица административно-территориального деления земель вне Апеннинского полуострова. До реформ Диоклетиана (ок. 296 года) была самой крупной административной единицей, впоследствии входила в состав диоцеза.Для управления провинциями Римом назначались магистраты, чаще всего сенатского, реже - всаднического ранга после прохождения консулата — проконсула или претуры — пропретора. Исключением была провинция Египет, включенная в состав империи Августом. Она управлялась только всадниками, возможно, для пресечения сенатских амбиций.В Римской республике наместник провинции выбирался на один год. В начале года провинции распределялись между будущими наместниками по жребию или прямым назначением. Обычно провинции, в которых ожидались какие-либо трудности — нашествие варваров или внутренние волнения — получали наместником проконсула, человека с большим опытом и влиянием. Распределение легионов по провинциям также зависело от опасностей, которым эти провинции могли подвергнуться. Например, в 14 году в провинции Лузитания не было ни одного легиона, в то время как в Нижней Германии стояло четыре легиона, защищая границу от вторжения воинственных германских племен. Эти проблемные провинции всегда были лакомым куском для претендентов, поскольку проблемы часто означали войну, а война — это грабежи, рабы на продажу и другие благоприятные пути к обогащению.Первой римской провинцией стала Сицилия, включенная в состав республики с 241 до н. э. в результате победы над Карфагеном в Первой Пунической войне (264 до н. э. — 241 до н. э.).Число и размер провинций менялись в соответствии с внешней и внутренней политикой Рима. Во времена империи большие провинции, на границах которых было расквартировано большое количество войск (например Паннония или Мёзия), делились на более мелкие провинции для предотвращения ситуации, когда в руках у одного наместника оказывается мощная военная сила, с помощью которой он начинает пробивать себе дорогу к императорскому трону.С установлением принципата после гражданских войн, которыми закончился период республики в истории Древнего Рима, император Октавиан Август оставил за собой и своими преемниками право назначать военачальников и наместников в ряде наиболее стратегически важных провинций. Эти провинции стали называть императорскими, в противовес сенатским провинциям, в которых право назначать наместников осталось за сенатом.
 • A provincia (latin, többes szám: provinciae) a Római Birodalom legnagyobb Itálián kívüli területi és adminisztrációs egysége volt egészen a tetrarchia (i. sz. 296) idejéig, amikor a császárok még nagyobb adminisztratív egységeket is alkalmazni kezdtek. Provincia alatt tehát az Itálián kívül eső területeket értjük. Ezek a tartományok alárendeltek Rómának, lakói adót fizetnek az államnak.
 • Na República Romana e depois no Império Romano, uma província era um território fora da península Itálica que tinha uma organização regular e estava sob administração romana.. Nesse sentido, não havia províncias no mundo até os romanos estenderem suas conquistas além da península Itálica.No seu estágio de completo desenvolvimento, o Estado romano consistia em duas partes distintas: a Itália e as províncias.. A província da Gália Ulterior, na época de Júlio César era, às vezes, designada simplesmente pelo termo "província".Um território conquistado recebia sua organização provincial sob o comandante romano, cujos atos requeriam a aprovação do senado; ou então o governo era organizado pelo comandante e um grupo de comissários indicados pelo senado. O modo como se tratava um território conquistado não era uniforme. Quando constituído em província, o território não se tornava parte integrante do Estado romano para todos os propósitos, mas mantinha sua existência nacional, embora não sua soberania.As províncias eram atribuídas por períodos de um ano a governadores originários da classe senatorial, no caso de ser uma província senatorial, ou da classe equestre, no caso de ser uma província imperial, normalmente ex-cônsules ou ex-pretores. No início do ano romano (em Março, até o surgimento do calendário juliano), as províncias eram atribuídas aos governadores por sorteio, na época da república, ou nomeação, no império. Normalmente, as províncias onde eram esperadas complicações, quer por rebeliões internas ou invasões de povos bárbaros, eram conferidas a homens mais experientes, de grau consular. A distribuição de legiões romanas pelas províncias era igualmente dependente do perigo em que se encontrava. Assim, em 14 d.C., a Lusitânia não detinha nenhuma legião permanente, enquanto que a Germânia Inferior, onde a fronteira do Reno ainda representava um problema, tinha uma guarnição de quatro legiões. As províncias mais problemáticas eram as mais desejadas pelos futuros governadores, pois problemas significavam guerra e na guerra havia a possibilidade de obter despojos, escravos para venda e outras oportunidades de enriquecimento. A primeira província romana foi a Sicília, anexada pela República Romana em 241 a.C., depois do fim da Primeira Guerra Púnica. A Sardenha tornou-se província em 235 a.C..Hispânia Tarraconense e Hispânia Ulterior, que englobavam a península Ibérica (Hispânia para os romanos) foram obtidas em 197 a.C., de novo à custa de Cartago, no fim da Segunda Guerra Púnica. Em 147 a.C., Lúcio Emílio Paulo Macedônico adquiriu a Macedónia e a destruição de Cartago em 146 a.C. rendeu a província da África. Já no período do Império Romano, a Britânia tornou-se numa província, depois da invasão comandada por Cláudio em 43 d.C., apesar da pacificação completa ter demorado umas décadas a ser obtida.O número e dimensão das províncias variou ao longo da história, de acordo com as políticas da metrópole. Durante o império, as maiores e mais bem guarnecidas províncias foram subdivididas em territórios menores, para evitar que um único governador detivesse demasiado poder nas mãos.
 • Una provincia romana era la più grande unità amministrativa dei possedimenti stranieri dell'antica Roma (durante la Repubblica anche nella penisola italiana, da Augusto solo fuori di essa). (L'odierno termine di uso generale provincia venne introdotto dai Romani).
 • Provinsi (atau propinsi; bahasa Inggris: province; bahasa Latin: provincia, jamak: provinciae) dalam zaman Romawi kuno adalah unit administratif dan teritorial dasar terbesar di bawah kekaisaran untuk wilayah kekuasaan di luar Italia. Diterapkan sampai sistem Tetrarki (sekitar 296 M). Kata provinsi yang dipakai di Indonesia sekarang berasal dari istilah Romawi ini.Provinsi umumnya dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu politikus dengan tingkat jabatan "Senator", biasanya bekas konsul atau bekas praetor. Salah satu perkecualian adalah provinsi Mesir (Egypt), yang digabungkan oleh Augustus setelah kematian Cleopatra, dipimpin oleh gubernur dari tingkatan "Equestrian" saja, mungkin untuk mencegah ambisi senatorial. Perkecualian ini unik, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Romawi, karena Mesir dianggap milik pribadi Augustus, mengikuti tradisi raja-raja Helenistik sebelumnya.
 • Die römischen Provinzen waren Verwaltungseinheiten des Römischen Reiches.Zu einzelnen Provinzen und einer Gesamtübersicht siehe: Liste der römischen Provinzen bis Diokletian Liste der römischen Provinzen ab Diokletian Liste der Provinzen des Römischen Reichs
 • La Administración Provincial Romana surgió cuando la Primera Guerra Púnica trajo consigo la expansión del territorio de Roma, básicamente a las islas mediterráneas.Al principio los dos cónsules tenían la responsabilidad de la administración. Los Cuestores Itálicos eran considerados auxiliares de los cónsules. En las islas (Cerdeña-Córcega y Sicilia) se establecieron Cuestores particulares dependientes de los cónsules, pero el sistema no funcionó. Se hacía preciso buscar una nueva figura jurídica que administrara los territorios provinciales.El procónsul tenía un alto rango dentro de las magistraturas romanas, viniendo después del cónsul. Su rango era equivalente al del pretor pero lo ejercía sobre un territorio determinado (la provincia), mientras que las funciones del pretor abarcaban la totalidad del territorio de la República.El procónsul era a la vez general, administrador y juez supremo en su provincia, y reunía en sus manos todas las funciones que antiguamente habían tenido los cónsules y que ahora estaban repartidas entre los Cónsules, el Pretor, el Censor, los Ediles Curules, los tres Viri Nocturni, los Tribunos del Pueblo y el Jefe de la Caballería. Únicamente las cuestiones financieras de la provincia escapaban a su Imperium, ya que para llevarlas a cabo se creó la figura del cuestor provincial o procuestor, que dependía directamente del Senado. A los procónsules se les exigía sobriedad y probidad.Entre los 3 de Hispania figuró Catón, que administró la provincia de Hispania Citerior con una probidad y un celo ahorrativo excepcional, pero su ejemplo tuvo pocos imitadores. Catón viajaba por la provincia a pie con un solo servidor. Cuando terminó su servicio vendió su caballo para no cargar al Estado con los gastos del transporte.Como los procónsules eran verdaderos reyes de su provincia, su poder absoluto llevó a menudo a la corrupción; exigían «donativos voluntarios» a las ciudades, y otras prácticas ilegales. Cuando viajaban podían solicitar hospedaje gratuito y hacer algunas requisas, lo que dio lugar a abusos y exacciones. Por necesidades del servicio o de sus gentes, o en caso de guerra, o también por necesidades de los soldados, podían exigir granos a precios moderados. Esto se convirtió en una fuente de exacciones injustas. Finalmente los procónsules exigían recursos para sufragar las fiestas populares romanas. El Senado estableció limitaciones en el 171 a. C., pero los magistrados corruptos rara vez fueron juzgados.Las ciudades que eran sometidas perdían su independencia para establecer tratados con otras ciudades o Estados y para hacer la guerra o firmar la paz. Sus ciudadanos no podían adquirir territorios fuera de su ciudad, y probablemente tampoco podrían casarse fuera de ella. Los ciudadanos no podían llevar armas salvo por orden expresa del procónsul. La moneda romana no fue impuesta, pero tenía curso legal.En cada ciudad sometida se tendió a favorecer el acceso al poder en los Consejos locales de la aristocracia. Roma podía enviar a las ciudades a ciudadanos romanos o de los territorios sometidos, sin limitación.El censo quinquenal, siguiendo el modelo romano, fue establecido para todas las ciudades. Cada ciudad tenía fijado un contingente que debía facilitar al Ejército regularmente.Los impuestos establecidos eran el diezmo de las cosechas y productos de la tierra, y una veinteava parte del valor de las mercancías que pasaban por el territorio en cuestión, tanto para entrar como para salir (postoria). Algunas ciudades estaban exentas por lo cual no estaban sometidas a estos impuestos. A otras, junto a la inmunidad o exención de impuestos se les concedió el rango de ciudades sin sufragio u otros niveles de derechos.Junto a las ciudades sometidas en sus diversos grados, estaban las colonias romanas cuyos ciudadanos podían disfrutar de la ciudadanía romana o latina (con restricciones) y las ciudades de rango municipal. La mayoría de las colonias de derecho latino se fundaron en el norte de Italia, porque esta región, aunque era zona provincial, se consideraba dentro del mismo ámbito geográfico italiano que Roma. Desde el 238 al 221 a. C. los establecimientos y asentamientos romanos se dirigieron principalmente a esta zona. Después la Segunda Guerra Púnica interrumpió el proceso, y llevó a los romanos a Hispania.Los primeros procónsules de la Hispania Citerior tuvieron la misión de pacificar el país y actuaron más como jefes militares que como jefes políticos.La pertenencia a un territorio, en este caso una provincia, no constituía ninguna situación jurídica, pues la condición de la persona en el derecho romano, no estaba ligada al territorio, sino a la ciudad. En efecto, el derecho romano efectúa los “contratos” o pactos, con ciudades o bien con grupos asimilables a una ciudad (este contrato, conocido por foedus, establecía la autonomía local y las prestaciones a las que estaba sometida la ciudad; cuando se trataba de una ciudad colonial, se regía por la Lex Colonia, normalmente con derecho latino, aunque con tendencia a asimilarse de pleno derecho, salvo en caso de rebelión en que su situación podía empeorar).Se sabe que el establecimiento romano en provincias conllevó la creación de un ager publicus importante (hasta entonces el ager público era solo una pequeña parte del territorio conquistado). Sobre este ager provincial se establecerán más tarde las nuevas colonias. Algunos de estos terrenos eran arrendados para pastos o campos de cultivo (el arrendatario debía pagar el 10% del producto). Cuando en el ager existían bosques, minas, puertos, salinas, etc. su explotación era confiada a unos intermediarios (Publicani). Las minas de Hispania fueron arrendadas aproximadamente a partir del 178 a. C.Los habitantes de las provincias estaban exentos del servicio militar, aunque eran normalmente reclutados como voluntarios. Los ciudadanos romanos de provincias no estaban sujetos a tributo individual.En provincias los habitantes de las ciudades vencidas eran vendidos como esclavos o bien eran incluidos en los dominios de Roma bajo la cobertura de ciudadanos de ciudades aliadas que conservaban una independencia municipal y su libertad de impuestos.En algunas provincias (África, Sicilia, Cerdeña-Córcega y las de Hispania) se recaudaban tasas e impuestos siguiendo el sistema ya existente con los cartagineses cuando gobernaron estos territorios. En teoría la recaudación era para satisfacer los gastos de la administración y la defensa de la provincia, pero el sistema se extendió más tarde a las provincias de Iliria y Macedonia, donde Roma no asumió ni la defensa ni las administraciones municipales.
 • In Ancient Rome, a province (Latin, provincia, pl. provinciae) was the basic, and, until the Tetrarchy (c. 296), largest territorial and administrative unit of the empire's territorial possessions outside of Italy. The word province in modern English has its origins in the term used by the Romans.Provinces were generally governed by politicians of senatorial rank, usually former consuls or former praetors. A later exception was the province of Egypt, incorporated by Augustus after the death of Cleopatra: it was ruled by a governor of equestrian rank only, perhaps as a discouragement to senatorial ambition. This exception was unique, but not contrary to Roman law, as Egypt was considered Augustus' personal property, following the tradition of earlier, Hellenistic kings.
 • Probintziak Erromatar Inperioko lurralde administratiboak ziren. Eredua Errepublikatik hartua zuten, baina Inperio Aroan garatu zen sistema admnistratiboa, batez ere zabalkuntza handiena lortu zutelako. Denboraren joan-etorrian probintzien izenak eta hedadura aldatuz joan baziren ere, hona hemen erromatarren probintzia eta eskualdeen zerrenda bat: Afrika Prokontsularra Akaia Akitania Alpes Cottiae Alpes Maritimae Alpes Poenninae Arabia Petraea Armenia Inferior Asia Asiria Bitinia Betika Britania Dalmazia Dazia Egipto Epiro Etruria Galazia Galia Galia Belgika Galia Transalpinoa Galia Zisalpinoa Galilea Germania Beherea Germania Garaia Getulia Grezia Handia Helvezia Hibernia Hispania Hispania Balearica Italia Judea Kaledonia Kanaan Kapadozia Komagene Korsica eta Sardinia Likaonia Lizia Lugdunensis Lukania Lusitania Mauretania Mazedonia Mesia Narbonensis Norika Numidia Osroene Panfilia Panonia Pisidia Pizeno Ponto Rhetia Sabina Samaria Samnio Sarmazia Septimania Siria Sizilia Sofene Tarraconensis Trazia Tripolitana Zilizia Zipre Zirenaika
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 39401 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 31780 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 325 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109035602 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1999 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Nouvelle Clio, l'Histoire et ses problèmes
 • Cursus Histoire
 • Nouvelle Clio, l'histoire et ses problèmes
prop-fr:commons
 • Maps of the Roman Empire
prop-fr:commonsTitre
 • Cartes de l'Empire romain
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9782130448822 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • John Scheid
 • Claude Nicolet
 • François Jacques
prop-fr:nom
 • Bertrand
 • Jacques
 • Lefebvre
 • Scheid
 • Nicolet
 • Bérenger-Badel
prop-fr:numéro
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 35 (xsd:integer)
 • 191 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 222 (xsd:integer)
 • 480 (xsd:integer)
 • 940 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Agnès
 • Claude
 • François
 • Jean-Marie
 • John
 • Sabine
prop-fr:périodique
 • Journal des savants
 • Dialogues d'histoire ancienne
prop-fr:titre
 • Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 av. J.-C.
 • Rome et l'intégration de l'Empire . Tome 1
 • À propos du mot provincia : Étude sur les modes d'élaboration du langage politique
 • Formation et compétences des gouverneurs de province dans l'Empire romain
 • L'administration de l'Empire romain d'Auguste à Dioclétien
prop-fr:urlTexte
prop-fr:volume
 • 30 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Armand Collin
 • PUF
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Sous la Rome antique, les provinces sont des subdivisions territoriales hors d'Italie.Elles apparaissent pendant les guerres puniques, au moment où la République romaine s'étend hors de la péninsule italienne, et le nombre de provinces romaines ne cesse alors d'augmenter. À la fin de la République comme sous le Haut Empire, les provinces sont les plus grandes divisions administratives du territoire. Leur nombre atteint la quarantaine sous les Sévères.
 • Prowincje rzymskie – jednostki administracyjne cesarstwa rzymskiego, tworzone na podbitych terytoriach (poza Italią). Liczba i rozmiary poszczególnych prowincji zmieniały się na przestrzeni dziejów Imperium w zależności od warunków zewnętrznych i polityki wewnętrznej. Pierwszą rzymską prowincją była wyspa Sycylia, podbita w 241 p.n.e. w czasie I wojny punickiej.Zasadniczo prowincje rzymskie dzieliły się na dwa rodzaje: prowincje cesarskie (propretorskie) prowincje senackie (prokonsularne)
 • 고대 로마에서 속주(라틴어: Provincia)는 296년 사두 정치 체제 이전까지 본국 이탈리아 바깥의 가장 큰 행정 단위를 말한다. provincia란 원래 영토적 의미와 무관하게 정무관의 임무 혹은 활동 범위를 뜻했으며, 로마가 최초로 점령한 해외 영토인 시칠리아 서부는 그런 의미에서 행정관의 처리 대상이었다. 그러나 후에 이는 이탈리아 밖의 로마 지배 지역이라는 지리적 의미를 갖게 된다.속주는 일반적으로 원로원 계급 출신의 총독이 다스렸으며, 일반적으로 전직 집정관이나 전직 법무관이 총독으로 임명되었다. 이집트는 유일한 예외로서 클레오파트라가 죽은 뒤 아우구스투스가 로마 황제의 사유지로 삼았다.
 • 属州(ぞくしゅう、ラテン語:provincia)とは古代ローマの本国以外の領土を指す。
 • Een Romeinse provincie (Latijn: provincia, meervoud: provinciae) was de grootste territoriale en bestuurlijke eenheid in het Romeinse Rijk. Het betrof dan buitenlandse bezittingen buiten het Italiaans Schiereiland. Het Nederlandse woord provincie komt dus van de term die de Romeinen gebruikten
 • A provincia (latin, többes szám: provinciae) a Római Birodalom legnagyobb Itálián kívüli területi és adminisztrációs egysége volt egészen a tetrarchia (i. sz. 296) idejéig, amikor a császárok még nagyobb adminisztratív egységeket is alkalmazni kezdtek. Provincia alatt tehát az Itálián kívül eső területeket értjük. Ezek a tartományok alárendeltek Rómának, lakói adót fizetnek az államnak.
 • Una provincia romana era la più grande unità amministrativa dei possedimenti stranieri dell'antica Roma (durante la Repubblica anche nella penisola italiana, da Augusto solo fuori di essa). (L'odierno termine di uso generale provincia venne introdotto dai Romani).
 • Die römischen Provinzen waren Verwaltungseinheiten des Römischen Reiches.Zu einzelnen Provinzen und einer Gesamtübersicht siehe: Liste der römischen Provinzen bis Diokletian Liste der römischen Provinzen ab Diokletian Liste der Provinzen des Römischen Reichs
 • Римска провинция e термин, който обозначава административно-териториално единица извън Апенинския полуостров в Древен Рим. До 294 година провинцията е най-голямата единица в Римската империя.Първите провинции образувани от Рим са Сицилия през 241 г. пр.Хр., превзета по времето на Първата пуническа война и Сардиния през 237 г. пр.Хр.През 294 година император Диоклециан предприема мащабна реорганиция на римската империя, като много от провинциите биват премахнати, заменени или раздробени.
 • Na República Romana e depois no Império Romano, uma província era um território fora da península Itálica que tinha uma organização regular e estava sob administração romana.. Nesse sentido, não havia províncias no mundo até os romanos estenderem suas conquistas além da península Itálica.No seu estágio de completo desenvolvimento, o Estado romano consistia em duas partes distintas: a Itália e as províncias..
 • Roma eyaleti, (Latince: provincia, çoğ. provinciae) basit anlamda Antik Romada, Tetrarşiye kadar imparatorluğun İtalya yarımadası dışında kalan topraklarının yönetilmesi için oluşturulmuş en büyük idari birim. Eyaletler genellikle senatoryal sınıftan, çoğunlukla eski konsüller ya da eski praetorlar arasından seçilen valiler tarafından yönetilirdi.
 • Provinsi (atau propinsi; bahasa Inggris: province; bahasa Latin: provincia, jamak: provinciae) dalam zaman Romawi kuno adalah unit administratif dan teritorial dasar terbesar di bawah kekaisaran untuk wilayah kekuasaan di luar Italia. Diterapkan sampai sistem Tetrarki (sekitar 296 M).
 • Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov. Současné slovo provincie užívané v češtině má svůj původ v tomto latinském termínu. Pojem provincie původně neoznačoval geograficky pevně stanovené a ohraničené území, nýbrž sloužil k určení územní působnosti úředníka, jemuž náleželo imperium.
 • Провинция (лат. provincia) в Древнем Риме — единица административно-территориального деления земель вне Апеннинского полуострова. До реформ Диоклетиана (ок. 296 года) была самой крупной административной единицей, впоследствии входила в состав диоцеза.Для управления провинциями Римом назначались магистраты, чаще всего сенатского, реже - всаднического ранга после прохождения консулата — проконсула или претуры — пропретора. Исключением была провинция Египет, включенная в состав империи Августом.
 • La Administración Provincial Romana surgió cuando la Primera Guerra Púnica trajo consigo la expansión del territorio de Roma, básicamente a las islas mediterráneas.Al principio los dos cónsules tenían la responsabilidad de la administración. Los Cuestores Itálicos eran considerados auxiliares de los cónsules. En las islas (Cerdeña-Córcega y Sicilia) se establecieron Cuestores particulares dependientes de los cónsules, pero el sistema no funcionó.
 • L'administració provincial romana es va crear quan la Primera Guerra Púnica va portar a l'expansió del territori de Roma, bàsicament a les illes mediterrànies. A l'antiga Roma, una província era la unitat territorial i administrativa bàsica i, fins a la Tetrarquia (als voltants del 296), més gran de les possessions territorials de l'Imperi fora de la Península Itàlica.Les províncies eren normalment governades per polítics de rang senatorial, sovint antics cònsols o antics pretors.
 • In Ancient Rome, a province (Latin, provincia, pl. provinciae) was the basic, and, until the Tetrarchy (c. 296), largest territorial and administrative unit of the empire's territorial possessions outside of Italy. The word province in modern English has its origins in the term used by the Romans.Provinces were generally governed by politicians of senatorial rank, usually former consuls or former praetors.
 • Probintziak Erromatar Inperioko lurralde administratiboak ziren. Eredua Errepublikatik hartua zuten, baina Inperio Aroan garatu zen sistema admnistratiboa, batez ere zabalkuntza handiena lortu zutelako.
rdfs:label
 • Province romaine
 • Administració provincial romana
 • Administración provincial romana
 • Erromatar Inperioko probintziak
 • Provincia romana
 • Provinsi (Romawi)
 • Província romana
 • Prowincje rzymskie
 • Roma eyaleti
 • Roman province
 • Romeinse provincie
 • Római provinciák
 • Römische Provinz
 • Římské provincie
 • Римска провинция
 • Римская провинция
 • 属州
 • 로마의 속주
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:government of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:intituléSubdivision of
is prop-fr:nomInfoDivers of
is prop-fr:nomRégion of
is foaf:primaryTopic of