Les orthodoxes vieux-croyants, plus souvent vieux-croyants (starovères) ou vieux-ritualistes, sont un ensemble de groupes qui se sont séparés de l'Église orthodoxe de Russie par leur refus des réformes introduites par le patriarche Nikon en 1666 - 1667. De nombreux changements dans les rites et les textes mis en œuvre par Nikon visaient à uniformiser les Églises de Russie et de Grèce.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les orthodoxes vieux-croyants, plus souvent vieux-croyants (starovères) ou vieux-ritualistes, sont un ensemble de groupes qui se sont séparés de l'Église orthodoxe de Russie par leur refus des réformes introduites par le patriarche Nikon en 1666 - 1667. De nombreux changements dans les rites et les textes mis en œuvre par Nikon visaient à uniformiser les Églises de Russie et de Grèce. Elles ont causé pourtant un schisme dans l'Église orthodoxe russe, connu sous le nom de Raskol (« schisme » en russe).Le patriarche Nikon, ayant constaté que les rites et livres liturgiques russes déviaient de la tradition gréco-byzantine, lança des réformes. Beaucoup de croyants disputèrent l'exactitude et la légitimité de ces innovations et des protestations massives, dirigées par l'archiprêtre Avvakoum Petrov et ses partisans, eurent lieu. Les réformes ecclésiastiques furent toutefois ratifiées par le concile de 1666-1667 à Moscou et leurs opposants stigmatisés en tant que schismatiques et poursuivis. Au milieu du XVIIe siècle, il existait effectivement des différences dans les textes et les rites entre l'Église russe et les autres Églises orthodoxes. Jadis, on croyait qu'à cause d'erreurs de copistes incompétents, toutes sortes de fautes et de dérogations aux règles étaient passées dans les livres et les rites de la tradition orthodoxe russe, et l'Église russe, sur un nombre de points textuels et rituels, s'est différenciée de l'Église gréco-byzantine. Pourtant, la recherche scientifique a révélé que les différences n'avaient pas surgi de la façon susmentionnée.
 • In the context of Russian Orthodox church history, the Old Believers (Russian: старове́ры or старообря́дцы, starovery or staroobryadtsy) separated after 1666 from the official Russian Orthodox Church as a protest against church reforms introduced by Patriarch Nikon between 1652 and 1666. Old Believers continue liturgical practices that the Russian Orthodox Church maintained before the implementation of these reforms.Russian-speakers refer to the schism itself as raskol (Russian: раскол), etymologically indicating a "cleaving-apart".
 • Vecchi credenti (in russo: старове́ры o старообря́дцы[?]) è un movimento religioso russo che nel 1666 - 1667 si oppose alle scelte della gerarchia ortodossa del proprio Paese, arrivando a separarsene in segno di protesta contro le riforme ecclesiastiche introdotte dal Patriarca Nikon. I Vecchi credenti continuarono infatti a esercitare le antiche pratiche della Chiesa russa antecedenti all'entrata in vigore delle riforme.I russi si riferiscono a tale scisma con il termine raskol (раскол) che etimologicamente indica l'atto di "strappare via".
 • Sinestun zaharra, Errusiako Eliza Ortodoxoaren historiari dagokionez, XVII. mendearen erdialdean eliza horretatik bereizi zen izen bereko taldeko kidea da. Aurkariek raskolniki («zismatikoak») ere deitzen zieten sinestun zaharrei (raskol izenak, errusieraz, «zisma» esan nahi du), baina gaitzespeneko termino hori ez da hain erabilia gaur egun.1654. urtean, Mosku patriarkak, Nikonek, Errusiako Elizaren liturgia berritu zuen; zenbaitentzat, berrikuntzak mendebaldearen eraginaren ondorioa ziren, eta tradizioaren aurkakoak; beraz, zisma gertatu zen. Zismaren ondoren, sinestun zaharrak bi taldetan banatu ziren: popovtsiak, Elizaren hierarkiaren aldekoak, eta bezpopovtsiak, Elizaren hierarkiaren aurkakoak.
 • Staroobrzędowcy, starowierzy, starowiercy (ros. старообрядчество) – wyznanie powstałe wskutek rozłamu (cs. raskoł) w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Staroobrzędowcy nie uznali reformy liturgicznej patriarchy Nikona z lat 1652–1656, upodabniającej obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich. W ich ocenie wszelkie zmiany typowo ruskich tradycji liturgicznych były herezją i wyrzeczeniem się jedynej prawdziwej wiary. Przywódcami staroobrzędowców byli protopop Awwakum Pietrow, diakon Fiodor i mnisi Monasteru Sołowieckiego.Od połowy lat 50. XVII w. staroobrzędowcy zaczęli porzucać dotychczasowe miejsca zamieszkania i zakładać w trudno dostępnych miejscach własne kolonie; motywacją dla tego typu zachowania było przekonanie o rychłym nadejściu Antychrysta na ziemię. W 1667 sobór moskiewski uznał stare obrzędy za herezję. Władze kościelne i świeckie rozpoczęły masowe prześladowania starowierców, które trwały do końca XVII stulecia. Pełnię praw obywatelskich staroobrzędowcy uzyskali dopiero w 1905, po wydaniu przez cara Mikołaja II edyktu tolerancyjnego.Doktryna starowierców nie różni się zasadniczo od nauczania kanonicznych Kościołów prawosławnych. Podstawową cechą wyróżniającą jest stosunek do obrzędów – staroobrzędowcy uznają za ważne jedynie te odprawiane według ksiąg liturgicznych sprzed reformy Nikona i traktują najmniejsze odstępstwo od tradycyjnych zwyczajów jako grzech śmiertelny. W teologii staroobrzędowej kluczowe miejsce zajmuje wiara w świętość ziemi ruskiej i Moskwę – Trzeci Rzym, co też uzasadnia przekonanie o wyższości rosyjskich tradycji religijnych nad wszystkimi innymi. W XVII–XVIII w. w myśli religijnej starowierców znaczące miejsce zajmowało także oczekiwanie na rychły koniec świata i nadejście Antychrysta.Na przełomie XVII i XVIII w. wśród staroobrzędowców doszło do rozłamu na popowców i nieuznających sakramentu kapłaństwa, przekonanych o zapanowaniu sił zła nad światem bezpopowców. Pierwsza z wymienionych grup od 1846 posiadała własną hierarchię cerkiewną, której powstanie było możliwe dzięki przejściu byłego biskupa bośniackiego Ambrożego do starowierców. Drugi nurt ulegał dalszym podziałom na wspólnoty (ros. sogłasija), z których największe liczebnie były grupy fiedosiejewców, filiponów i pomorców.W pierwszej połowie XX w. łączną liczbę starowierców szacowano w granicach od 10 do 20 mln. Znaczny spadek liczebności tej grupy miał miejsce w czasach ZSRR, gdy prześladowania religijne i kolektywizacja doprowadziły do zniszczenia ich tradycyjnych skupisk. Współcześnie (pocz. XXI w.) liczbę staroobrzędowców na świecie szacuje się na 3 mln, przede wszystkim w Rosji, na Łotwie, Litwie, Ukrainie, w Rumunii, Bułgarii i Stanach Zjednoczonych.
 • Старообря́дчество, древлеправосла́вие — совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной церкви, отвергающих предпринятую в 1650-х — 1661-х патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой была унификация богослужебного чина Русской Церкви с греческой Церковью и прежде всего — с Церковью Константинопольской.Богослужебная реформа вызвала раскол в Русской Церкви. За исключением единоверцев приверженцы старообрядчества до 17 апреля 1905 в Российской империи официально именовались «раскольниками». В XX веке позиция Московской патриархии (РПЦ) по старообрядческому вопросу значительно смягчилась, что привело к определению Поместного Собора 1971 года, постановившему, в частности, «утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православных христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие».Снятие «клятв», однако, не привело к восстановлению молитвенного (евхаристического) общения старообрядцев с поместными Православными Церквами. Старообрядцы, как и прежде, считают лишь себя в полной мере православными христианами, квалифицируя РПЦ Московской Патриархии как инославную. Поповцы полагают новообрядцев еретиками «второго чина» (для приёма в молитвенное общение от которых достаточно миропомазания, причём такой приём осуществляется, как правило, с сохранением духовного сана переходящего в старообрядчество лица); большинство беспоповцев (кроме часовенных и некоторых нетовцев) полагают новообрядцев еретиками «первого чина», для приёма которых в молитвенное общение обращающийся в старообрядчество должен быть крещён.Исходя из своих воззрений на церковную историю, беспоповцы различают понятия «древлеправославного христианства» вообще (правой веры, по их мнению, идущей от Христа и апостолов) и старообрядчества в частности (оппозиции реформам Никона, возникшей в середине XVII века).Крупнейшее старообрядческое объединение в современной России — Русская Православная Старообрядческая Церковь — относится к поповцам.
 • Els Vells creients són, per part de la historiografia russa, els cristians partidaris de la vella litúrgia i cànons eclesiàstics que no van acceptar la reforma de Nikon el 1654, data a partir de la qual van ser cruelment perseguits i delmats. El seu líder principal va ser el protopope i escriptor Avvakum Petrov. Conservadors d'una moral estricta, de la prohibició contundent de l'alcohol i del tabac, i de la prohibició de rasurar la barba, es persignen amb dos dits, índex i major, a diferència dels nikonians (polze, índex i major), algunes comunitats de vells creients van emigrar a Argentina, on resideixen actualment.
 • ロシア正教会における古儀式派 (Старообрядчество) とは、旧儀派・旧教徒・旧儀式派・スタロヴェールとも呼ばれ、ニーコン総主教による奉神礼改革を嫌って1666年以降にニーコン総主教の率いる主流派から分離した諸教派の総称である。有効な聖職位階の存在を認める司祭派(容僧派)及びそれを否定する無司祭派(無僧派)に大別される。古儀式派は現在もロシア正教会の奉神礼改革以前の古い祈祷様式を保持する。分離派教徒(ラスコーリニキ、Raskolnik)という呼称は、主流派教会側が使う蔑称であり中立的な立場の者は使用しない。また、近年では主流派教会との関係改善に伴い、主流派教会に属する信徒・関係者も「分離派(ラスコーリニキ)」の名称を用いずに「古儀式派(スタロオブリャージェストヴォ)」を用いる傾向がある。一方で、主流派ロシア正教会が分離派という用語を使うことを止めたわけではなく、また、この用語は古儀式派以外のさまざまなキリスト教教派に対しても使用されている。
 • Oudgelovigen (Russisch: староверы; starovery), oudritualisten (Russisch: старообрядцы; staroobrjadtsy) of oudorthodoxen (Russisch: древлеправославные; drevlepravoslavnye) is een verzamelnaam voor traditionele christelijke groeperingen in Rusland die los zijn komen te staan van de Russisch-orthodoxe staatskerk door hun protest tegen de kerkelijke hervormingen van 1666-67. Deze hervormingen behelsden een aantal vernieuwingen in riten en teksten die bedoeld waren om de Russische kerk te uniformeren met de toenmalige Byzantijnse kerk. Tot 1905 werden oudgelovigen door de staat en de Russisch-orthodoxe Kerk veelal aangeduid met het pejoratief raskolniki ("scheurmakers" of "schismatici"), naar het Raskol (schisma) van 1666-67 waarmee de scheiding tussen beide richtingen een feit was.In het verleden is men er vaak van uitgegaan, dat in de Russische kerk na verloop van tijd door onjuiste vertalingen uit het Grieks en door vergissingen van incompetente kopiisten allerlei fouten in de kerkelijke boeken en riten waren geslopen, waardoor de Russische kerk op een aantal tekstuele en rituele punten was gaan afwijken van de Byzantijnse kerk. De toenmalige patriarch Nikon stelde vast dat de Russische liturgische traditie afweek van de Byzantijnse en voerde hervormingen door. Velen betwistten de juistheid en de legitimiteit van deze hervormingen en het kwam tot massale protesten, aangevoerd door onder meer de legendarische aartspriester Avvakoem Petrov. De kerkhervormingen werden evenwel bekrachtigd op het concilie van 1666-1667 in Moskou. De tegenstanders werden tot schismatici verklaard en vervolgd. In het midden van de 17e eeuw bestonden er inderdaad verschillen in teksten en riten tussen de Russische kerk en de overige orthodoxe Kerken. Tegen het einde van de 19e eeuw heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat deze echter niet op bovengenoemde manier zijn ontstaan.
 • Starověrci, též staroobřadníci, rozkolníci, je náboženské a společenské hnutí, které se pod vedením protopopa Avvakuma oddělilo od Ruské pravoslavné církve na protest proti reformám patriarchy Nikona v letech 1666–1667 a dodnes praktikuje její dřívější liturgii. Označování tohoto hnutí jako rozkolníků vychází z ruského slova раскол (rozkol) čili schizma, které nastalo po zmíněných reformách.Starověrci byli oficiální církví pronásledováni jako kacíři, což u nich vedlo k živení apokalyptických vizí, odmítání církve a státu. Po zajetí a upálení Avvakuma roku 1682 neměli starověrci vlastní kněžský dorost a ti, kteří nechtěli přijímat svátosti od pravoslavných kněží, slavili bohoslužby bez nich. Proto se nazývali bezpopovci. V roce 1905 byli starověrci oficiálně uznáni.
 • Altorthodoxe (häufiger Altgläubige) ist eine Sammelbezeichnung für religiöse Strömungen und Gruppen innerhalb der russisch-orthodoxen Tradition, die sich ab etwa 1666 und 1667 von der russischen orthodoxen Großkirche lösten und schließlich völlig von ihr getrennt wurden. Die Altgläubigen wandten sich gegen die Reformen des Patriarchen Nikon, der ab 1652 Texte und Riten der russisch-orthodoxen Gottesdienste reformierte, um sie griechisch-byzantinischen, südslawischen und den im Bereich der heutigen Ukraine gebräuchlichen Texten und Riten anzugleichen. Der Protest dagegen verband sich mit einer in gewissen Kreisen bestehenden Vorstellung vom bevorstehenden Ende der Welt und der Herrschaft des Antichristen. So wurde die orthodoxe Amtskirche und der mit dieser verbundene Staat in der Folgezeit von den meist radikalen Elementen der Altgläubigen mit der Herrschaft des Antichristen gleichgesetzt.Im zaristischen Russland verfolgt, siedelten die Altgläubigen sich vor allem in den jeweiligen Randbereichen des russischen Imperiums oder im Ausland an und bildeten eine Vielzahl von Untergruppen; die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind altorthodoxe Gemeinden mit Priestern (Popowzen) und solche ohne Priester (Bespopowzen). Die Altgläubigen sind heute durch zwei Kirchen mit bischöflich-priesterlicher Struktur sowie einer Kirche der Priesterlosen in Russland vertreten, dazu kommen zahlreiche Gemeinden im Ausland.Im russischen enzyklopädischen Sprachgebrauch werden die Altgläubigen als Altritualisten (russisch старообря́дцы) bezeichnet, eine andere Bezeichnung ist Altorthodoxe (russisch древлеправосла́вные). Lange Zeit wurden die Altgläubigen im eigenen Land von der Großkirche (später: Amtskirche) und Regierung abwertend Raskolniki (russisch раско́льники „Abspalter“) genannt. Sie betrachten sich selbst nicht als „Abspalter“, sondern als Bewahrer ursprünglicher russisch-orthodoxer Tradition gegenüber häretischen Entwicklungen in der Großkirche.Diejenigen Altritualisten, die sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wieder unter Beibehaltung ihres Ritus der Hierarchie der (orthodoxen, vereinzelt katholisch-unierten) Großkirche unterstellt haben, heißen Jedinowerzy („Eingläubige“).
 • Son llamados viejos creyentes (en ruso: староверы) o raskólniki (de raskol o cisma, en ruso: раскол) en la historiografía de Rusia los cristianos partidarios de la vieja liturgia y cánones eclesiásticos que no aceptaron la reforma de Nikon en 1654, fecha a partir de la cual fueron cruelmente perseguidos y diezmados. Su líder principal fue el protopope y escritor Avvakum. Conservadores de una moral estricta, partidarios de la prohibición tajante del alcohol y del tabaco, y de la prohibición de rasurarse la barba. Para evitar lo que fue a su parecer la profanación de la fe muchos de viejos creyentes escaparon a las regiones remotas de Rusia o se quemaron vivos con sus familias.Bajo el reino del Pedro el Grande de Rusia los viejos creyentes sufrieron persecuciones muy fuertes y por eso y también por implantar el emperador los trajes y costumbres europeos lo consideraron anticristo. Entre otras particularidades, los viejos creyentes se persignan con dos dedos, índice y mayor, a diferencia de los seguidores de la Iglesia ortodoxa rusa, o nikonianos, que se persignan con tres (pulgar, índice y mayor).Algunas comunidades de viejos creyentes emigraron a Argentina, donde residen actualmente.El Concilio de la Iglesia ortodoxa rusa celebrado en 1971 declaró nulas ciertas prohibiciones impuestas a los viejos creyentes en los Concilios de 1656 y 1667. En la actualidad la práctica religiosa de los viejos creyentes está legalizada en Rusia, incluso poseen varios conventos en el territorio de Federación Rusa.Actualmente la Iglesia rusa ortodoxa de viejos ritos abarca parroquías en el territorio de la antigua Unión Soviética y en África (Uganda).
 • Старообредството е руска секта възникнала през втората половина на XVII век в резултат от разцепление в Руската православна църква от реформите на патриарх Никон (1652-1666), предприети с подкрепата на цар Алексей Романов.Част от духовенството и миряните отказват да приемат реформите на патриарх Никон, изразяващи се в коригиране на богослужебни книги и приемане на църковни ритуали по гръко-византийски тертип. Най-изявените църковни историци на руската православна църква Николай Каптерев и Евгений Голубинский застъпват тезата, че т.нар. външни и формални от богослужебна гледна точка реформи на патриарх Никон Московски се необосновани същностно и неналожителни обстоятелствено и се дължат на формилистично отношение и неразбиране на православната вяра. По тази причина, съпротивата срещу тях била естествена и основателна. На практика църквата се обърнала с цялата си мощ срещу едни традиционни битовизми на руска почва, които по никакъв начин не засягали единството, но не и естеството на вярата. От друга страна обаче, старообредците се явявали пречка пред разгръщането и реализирането на цезаропапистката идея Москва - Трети Рим.Старообрядците са обявени вън от закона през 1685 г. с указ на царевна София Алексеевна.Старообрядците са разделени на две крила - признаващи необходимостта от изграждането и съществуването на духовенство (или т.нар. свещеническо крило) и другото доближаващо се до евангелизма крило, отричащо необходимостта от посредници между човек и Бог. Последните обитавали самостоятелни отшелнически общности по отдалечени и пусти земи като тези по крайбрежието на Бяло море.Старообрядците нямат единен църковен ритуал и литургийно единство. Едва в 1846 г. босненският сръбски митрополит Амвросий Попович установява старообредческа йерархия, която след октомврийската революция през 1923 г. се възприема в саратовска епархия. Официално в 1864 г. Цар Освободител легализира съществуващото паралелно старообредство посредством «Правила», а верското преследване на старообрядството се прекратява по времето на император Николай I. Поместен събор на Руската православна църква от 1971 г. по съветско време признава като неканонични съборите от 1656 г. и 1667 г. с които старообредците са отлъчени от църквата. Счита се, че към 21 век числото на старообредците в Русия възлиза на около два милиона души.
 • No contexto da história da Igreja Ortodoxa Russa, os velhos crentes (em russo: Starovery, староверы ou старообрядцы) separados depois de 1666 pela Igreja Russa Ortodoxa oficial como um protesto contra as reformas da igreja introduzidas pelo Patriarca Nikon entre 1652-66. Os velhos crentes continuam as práticas litúrgicas que a Igreja Ortodoxa Russa mantinha antes da implementação destas reformas.Russo-falantes referem-se ao cisma como raskol.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 272306 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 39623 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110685244 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1858 (xsd:integer)
 • 1859 (xsd:integer)
 • 1863 (xsd:integer)
 • 1873 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Anonyme
 • Anatole Leroy-Beaulieu
 • H. Delaveau
 • Theodor von Fircks
prop-fr:lienPériodique
 • Revue des deux Mondes
prop-fr:lireEnLigne
 • https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Schismatiques_de_l%E2%80%99%C3%A9glise_russe
 • http://books.google.fr/books?id=cP08AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr
 • http://books.google.fr/books?id=rlsfAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=fr
prop-fr:pages
 • 609 (xsd:integer)
prop-fr:périodique
 • Revue des deux Mondes
prop-fr:sousTitre
 • essai historique et critique sur les sectes religieuses en Russie
prop-fr:série
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • La Russie et les Russes
 • Le raskol
 • Les Schismatiques de l’église russe
 • Études sur l'avenir de la Russie
prop-fr:titreVolume
 • La tolérance et le schisme religieux en Russie
prop-fr:tome
 • 5 (xsd:integer)
prop-fr:volume
 • 15 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • La Russie et les Russes
prop-fr:éditeur
 • B. Behr
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les orthodoxes vieux-croyants, plus souvent vieux-croyants (starovères) ou vieux-ritualistes, sont un ensemble de groupes qui se sont séparés de l'Église orthodoxe de Russie par leur refus des réformes introduites par le patriarche Nikon en 1666 - 1667. De nombreux changements dans les rites et les textes mis en œuvre par Nikon visaient à uniformiser les Églises de Russie et de Grèce.
 • ロシア正教会における古儀式派 (Старообрядчество) とは、旧儀派・旧教徒・旧儀式派・スタロヴェールとも呼ばれ、ニーコン総主教による奉神礼改革を嫌って1666年以降にニーコン総主教の率いる主流派から分離した諸教派の総称である。有効な聖職位階の存在を認める司祭派(容僧派)及びそれを否定する無司祭派(無僧派)に大別される。古儀式派は現在もロシア正教会の奉神礼改革以前の古い祈祷様式を保持する。分離派教徒(ラスコーリニキ、Raskolnik)という呼称は、主流派教会側が使う蔑称であり中立的な立場の者は使用しない。また、近年では主流派教会との関係改善に伴い、主流派教会に属する信徒・関係者も「分離派(ラスコーリニキ)」の名称を用いずに「古儀式派(スタロオブリャージェストヴォ)」を用いる傾向がある。一方で、主流派ロシア正教会が分離派という用語を使うことを止めたわけではなく、また、この用語は古儀式派以外のさまざまなキリスト教教派に対しても使用されている。
 • No contexto da história da Igreja Ortodoxa Russa, os velhos crentes (em russo: Starovery, староверы ou старообрядцы) separados depois de 1666 pela Igreja Russa Ortodoxa oficial como um protesto contra as reformas da igreja introduzidas pelo Patriarca Nikon entre 1652-66. Os velhos crentes continuam as práticas litúrgicas que a Igreja Ortodoxa Russa mantinha antes da implementação destas reformas.Russo-falantes referem-se ao cisma como raskol.
 • Старообредството е руска секта възникнала през втората половина на XVII век в резултат от разцепление в Руската православна църква от реформите на патриарх Никон (1652-1666), предприети с подкрепата на цар Алексей Романов.Част от духовенството и миряните отказват да приемат реформите на патриарх Никон, изразяващи се в коригиране на богослужебни книги и приемане на църковни ритуали по гръко-византийски тертип.
 • Oudgelovigen (Russisch: староверы; starovery), oudritualisten (Russisch: старообрядцы; staroobrjadtsy) of oudorthodoxen (Russisch: древлеправославные; drevlepravoslavnye) is een verzamelnaam voor traditionele christelijke groeperingen in Rusland die los zijn komen te staan van de Russisch-orthodoxe staatskerk door hun protest tegen de kerkelijke hervormingen van 1666-67.
 • Staroobrzędowcy, starowierzy, starowiercy (ros. старообрядчество) – wyznanie powstałe wskutek rozłamu (cs. raskoł) w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Staroobrzędowcy nie uznali reformy liturgicznej patriarchy Nikona z lat 1652–1656, upodabniającej obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich. W ich ocenie wszelkie zmiany typowo ruskich tradycji liturgicznych były herezją i wyrzeczeniem się jedynej prawdziwej wiary.
 • Els Vells creients són, per part de la historiografia russa, els cristians partidaris de la vella litúrgia i cànons eclesiàstics que no van acceptar la reforma de Nikon el 1654, data a partir de la qual van ser cruelment perseguits i delmats. El seu líder principal va ser el protopope i escriptor Avvakum Petrov.
 • Altorthodoxe (häufiger Altgläubige) ist eine Sammelbezeichnung für religiöse Strömungen und Gruppen innerhalb der russisch-orthodoxen Tradition, die sich ab etwa 1666 und 1667 von der russischen orthodoxen Großkirche lösten und schließlich völlig von ihr getrennt wurden.
 • Starověrci, též staroobřadníci, rozkolníci, je náboženské a společenské hnutí, které se pod vedením protopopa Avvakuma oddělilo od Ruské pravoslavné církve na protest proti reformám patriarchy Nikona v letech 1666–1667 a dodnes praktikuje její dřívější liturgii.
 • Sinestun zaharra, Errusiako Eliza Ortodoxoaren historiari dagokionez, XVII. mendearen erdialdean eliza horretatik bereizi zen izen bereko taldeko kidea da. Aurkariek raskolniki («zismatikoak») ere deitzen zieten sinestun zaharrei (raskol izenak, errusieraz, «zisma» esan nahi du), baina gaitzespeneko termino hori ez da hain erabilia gaur egun.1654.
 • Старообря́дчество, древлеправосла́вие — совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной церкви, отвергающих предпринятую в 1650-х — 1661-х патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой была унификация богослужебного чина Русской Церкви с греческой Церковью и прежде всего — с Церковью Константинопольской.Богослужебная реформа вызвала раскол в Русской Церкви.
 • Vecchi credenti (in russo: старове́ры o старообря́дцы[?]) è un movimento religioso russo che nel 1666 - 1667 si oppose alle scelte della gerarchia ortodossa del proprio Paese, arrivando a separarsene in segno di protesta contro le riforme ecclesiastiche introdotte dal Patriarca Nikon.
 • Son llamados viejos creyentes (en ruso: староверы) o raskólniki (de raskol o cisma, en ruso: раскол) en la historiografía de Rusia los cristianos partidarios de la vieja liturgia y cánones eclesiásticos que no aceptaron la reforma de Nikon en 1654, fecha a partir de la cual fueron cruelmente perseguidos y diezmados. Su líder principal fue el protopope y escritor Avvakum.
 • In the context of Russian Orthodox church history, the Old Believers (Russian: старове́ры or старообря́дцы, starovery or staroobryadtsy) separated after 1666 from the official Russian Orthodox Church as a protest against church reforms introduced by Patriarch Nikon between 1652 and 1666.
rdfs:label
 • Orthodoxes vieux-croyants
 • Altorthodoxe
 • Old Believers
 • Oudgelovigen
 • Sinestun zahar
 • Staroobrzędowcy
 • Starověrci
 • Vecchi credenti
 • Velhos crentes
 • Vells creients
 • Viejos creyentes
 • Старообредство
 • Старообрядчество
 • 古儀式派
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:label of
is foaf:primaryTopic of