La marine byzantine est la composante maritime des forces armées de l’Empire byzantin. Héritière de la marine romaine, elle continua d’ailleurs à en porter le nom (Ῥωμαῖκό ναυτικό : Rhômaiko nautiko), puisque « byzantin, byzantine » est un adjectif tardif, donné a posteriori par Hieronymus Wolf en 1557. Cependant, la marine byzantine joue un rôle beaucoup plus déterminant dans la défense et la survie de l’empire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La marine byzantine est la composante maritime des forces armées de l’Empire byzantin. Héritière de la marine romaine, elle continua d’ailleurs à en porter le nom (Ῥωμαῖκό ναυτικό : Rhômaiko nautiko), puisque « byzantin, byzantine » est un adjectif tardif, donné a posteriori par Hieronymus Wolf en 1557. Cependant, la marine byzantine joue un rôle beaucoup plus déterminant dans la défense et la survie de l’empire. Ainsi, la flotte romaine, bien inférieure en puissance et en prestige aux légions, fait face à peu de menaces maritimes importantes et reste cantonnée à un rôle de police, tandis que la mer est en revanche vitale pour l’existence de l’Empire byzantin, ce qui a amené plusieurs historiens à parler d’« empire maritime »,.
 • The Byzantine navy or the Eastern Roman navy was the naval force of the East Roman or Byzantine Empire. Like the empire it served, it was a direct continuation from its imperial Roman predecessor, but played a far greater role in the defence and survival of the state than its earlier iteration. While the fleets of the unified Roman Empire faced few great naval threats, operating as a policing force vastly inferior in power and prestige to the legions, the sea became vital to the very existence of the empire in the east, which several historians have called a "maritime empire".The first threat to Roman hegemony in the Mediterranean was posed by the Vandals in the 5th century, but their threat was ended by the wars of Justinian I in the 6th century. The re-establishment of a permanently maintained fleet and the introduction of the dromon galley in the same period also marks the point when the Byzantine navy began departing from its late Roman roots and developing its own characteristic identity. This process would be furthered with the onset of the Muslim conquests in the 7th century. Following the loss of the Levant and later Africa, the Mediterranean Sea was transformed from a "Roman lake" into a battleground between Byzantines and Arabs. In this struggle, the Byzantine fleets were critical, not only for the defence of the Empire's far-flung possessions around the Mediterranean basin, but also in the repulsion of seaborne attacks against the imperial capital of Constantinople itself. Through the use of the newly invented "Greek fire", the Byzantine navy's best-known and feared secret weapon, Constantinople was saved from several sieges and numerous naval engagements were won for the Byzantines.Initially, the defence of the Byzantine coasts and the approaches to Constantinople was borne by the great fleet of the Karabisianoi. Progressively however it was split up into several regional (thematic) fleets, while a central Imperial Fleet was maintained at Constantinople, guarding the city and forming the core of naval expeditions. By the late 8th century, the Byzantine navy, a well-organized and maintained force, was again the dominant maritime power in the Mediterranean. The antagonism with the Muslim navies continued with alternating success, but in the 10th century, the Byzantines were able to recover a position of supremacy in the Eastern Mediterranean.During the 11th century, the navy, like the Empire itself, began to decline. Faced with new naval challenges from the West, the Byzantines were increasingly forced to rely on the navies of Italian city-states like Venice and Genoa, with disastrous effects on Byzantium's economy and sovereignty. A period of recovery under the Komnenians was followed by another period of decline, which culminated in the disastrous dissolution of the Empire by the Fourth Crusade in 1204. After the Empire was restored in 1261, several emperors of the Palaiologan dynasty tried to revive the navy, but their efforts had only a temporary effect. By the mid-14th century, the Byzantine fleet, which once could put hundreds of warships to sea, was limited to a few dozen at best, and control of the Aegean passed definitively to the Italian and Ottoman navies. The diminished navy, however, continued to be active until the fall of the Byzantine Empire to the Ottomans in 1453.
 • De Byzantijnse vloot is het geheel van zeestrijdkrachten van het Byzantijnse Rijk. Als erfgenaam van het Romeinse Rijk komt de vloot voort uit de Romeinse vloot. Echter, daarmee vergeleken speelt de Byzantijnse vloot een veel belangrijkere rol in de verdediging en het overleven van het rijk. In het Romeinse Rijk was de marine duidelijk inferieur aan de strijdkrachten op het land, de legioenen en werd met minder belangrijke vijanden gecomfronteerd. De Romeinse vloot had daarmee meer een politiële rol. Daarentegen speelde de zee een veel doorslaggevendere rol voor het Byzantijnse Rijk. Verscheidene historici spreken dan ook van een zeemacht als zij over de Byzantijnen spreken.De Romeinse heerschappij ter zee in de Middellandse Zee wordt voor het eerst bedreigd door de Vandalen, en dit gevaar wordt pas uitgeschakeld door keizer Justinianus I. Het is in die tijd dat de vloot breekt met de Romeinse tradities en de dromon introduceert als ruggengraat van de vloot. Dit proces wordt nog versneld door de veroveringen van de Islam in de 7e eeuw, die de Middellandse Zee doen veranderen van een Romeins binnenmeer tot een uitgestrekt slagveld, waar een strijd tussen Byzantijnen en Arabieren losbarst. De vloot speelt daarin een sleutelrol. Enerzijds moeten de vergelegen bezittingen beschermd worden, anderzijds ook de stad Constantinopel zelf. Het Griekse vuur is daarbij een troefkaart die de stad herhaaldelijk van de ondergang redt.Aanvankelijk is de verdediging van de Byzantijnse kust en wal van Constantinopel verzekerd door de grote vloot van de Karabisianoi. Maar allengs verschuift deze taak naar de regionale vloten van de Themen terwijl een centrale keizerlijke vloot onderhouden wordt in de hoofdstad. Deze vloot beschermt de stad en vormt de harde kern voor expedities ter zee. Vanaf het einde van de 8e eeuw beheerst de Byzantijnse marine, goed georganiseerd en machtig, de Middellandse Zee. Ondanks de voortdurende strijd met de vloten van de moslems met al zijn successen en tegenslagen hervinden de Byzantijnen hun positie van suprematie in het oostelijke bekken tegen de 10e eeuw.In de loop van de 11e eeuw begint verval in te treden, in het Rijk zelf en zo ook in de marine. De Byzantijnen krijgen te maken met een nieuwe uitdaging, ditmaal uit het westen. Langzamerhand worden zij ertoe gedwongen zich te verlaten op de vloten van de Italiaanse stadstaten zoals Venetië en Genua voor hun transport en hun verdediging. Dit heeft zware gevolgen voor de economie van het rijk en zijn soevereiniteit. Er treedt een zeker herstel op onder de Comnenen, maar daarna volgt opnieuw een periode van verzwakking die erop uitdraait dat het rijk verdeeld raakt na de Vierde Kruistocht van 1204-1205. Na de restauratie van 1261, trachten een aantal Paleologen de vloot opnieuw leven in te blazen maar dat heeft slechts tijdelijk enig effect. In het midden van de 14e eeuw is de Byzantijnse vloot, eens een trotse macht van honderden schepen, teruggebracht tot een dozijn schepen op zijn hoogst. en de macht op zee valt voorgoed, ook in de Egeïsche Zee in handen van de Italianen en het Ottomaanse Rijk. Tot blijft de kleine vloot actief tot het einde komt in 1453 met de val van Constantinopel.
 • La marina bizantina va ser la força naval de l'exèrcit bizantí. Així com l'imperi mateix, en els seus orígens es va desenvolupar a partir de la marina romana, però en comparació amb la seva predecessora va tenir un paper més important en la defensa de l'imperi. La marina romana operava com a policia marítima per desactivar amenaces, però la marina de l'Imperi Bizantí era vital per a l'existència de l'Imperi, a qui molts historiadors han qualificat d'"imperi marítim ".La marina bizantina va tenir un paper preponderant en l'hegemonia de l'Imperi, gràcies a les seves àgils embarcacions, anomenades dromos i l'ús d'armes innovadores com el foc grec. La superioritat naval de Bizanci li va proporcionar el domini del Mediterrani Oriental fins al segle XI, quan va començar a ser substituïda per l'incipient poder d'algunes ciutats-estat italianes, especialment la República de Venècia.La primera amenaça a l'hegemonia de la marina romana va venir dels vàndals al segle V, però va ser liquidada per les guerres de Justinià I al segle següent. El restabliment d'una marina bizantina permanent i la introducció de les galeres en el mateix període marca la independència i el desenvolupament de les característiques primàries de la marina bizantina. Aquest procés va augmentar durant l'adveniment de l'islam. Després de les pèrdues del llevant mediterrani i de la província romana d'Àfrica, el Mediterrani es va convertir en un camp de batalla entre l'Imperi Bizantí i l'Imperi Àrab. En aquest punt va ser massa important la marina bizantina, no només per a la defensa de les possessions imperials al mar, sinó per repel·lir atacs contra Constantinoble. A través de l'ús del foc grec, l'arma secreta bizantina més letal, Constantinoble es va salvar de diversos setges i en moltes batalles la victòria va ser per a les tropes de l'Imperi Bizantí.En principi, la defensa de les costes de l'Imperi Bizantí i de les zones properes a Constantinoble estava a càrrec de la marina dels Karabisianoi. A poc a poc es va anar dividint en marines locals, però la marina imperial tenia la seva seu a Constantinoble i s'encarregava d'aturar atacs a la ciutat. A les acaballes del segle VIII, l'armada bizantina tenia novament el poder al Mediterrani. La rivalitat amb les flotes musulmanes continuava amb cert èxit per Bizanci.Durant el segle XI, la marina i l'Imperi Bizantí van començar a declinar. En enfrontar-se amb nous reptes a l'Occident la sobirania de Bizanci va cedir davant les incipients flotes de Venècia i Gènova, amb desastrosos efectes en l'economia i política bizantina. Un període de recuperació sota els Comnè va ser succeït per un temps fosc i de declivi, que va arribar al seu zenit en la desastrosa dissolució de l'Imperi Bizantí per la Quarta Croada el 1204. Després de la restauració de l'Imperi Bizantí el 1261, la Dinastia Paleòleg va intentar rehabilitar la marina de Bizanci però els seus esforços van tenir només un efecte temporal. A mitjans del segle XIV, l'altre temps poderosa marina bizantina tot just arribava a una dotzena de vaixells i el control del mar Egeu va passar dels bizantins a les mans de la península itàlica i de l'Imperi Otomà. La feble flota de Bizanci, però, va continuar les seves activitats fins a la caiguda de l'Imperi Bizantí al maig del 1453.
 • A marinha bizantina foi a força militar naval do Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino. Como o império que serviu, foi a sucessora direta da marinha romana, do Império Romano, mas desempenhou um papel muito mais importante que a sua antecessora na defesa e sobrevivência do estado. Enquanto as frotas do império romano unificado enfrentaram poucas ameaças navais de relevo, operando como uma força de índole sobretudo policial, com poder e prestígio muito inferiores às legiões, o domínio marítimo foi vital para a própria existência do império do Oriente, levando a que muitos historiadores o classifiquem como "império marítimo".A primeira ameaça à hegemonia romana no Mediterrâneo foi protagonizada pelos Vândalos, desde o século V até às guerras de Justiniano I no século VI. A necessidade de restabelecer uma frota de guerra permanente e a introdução da galé dromon nessa época marca o ponto em que a marinha bizantina se começa a distanciar das suas raízes romanas e a desenvolver a sua própria identidade. Este processo evoluiu depois para responder à expansão islâmica do século VII. Na sequência da perda do Levante e posteriormente do Norte de África, o mar Mediterrâneo deixou de ser um domínio exclusivamente romano (Mare Nostrum) para se tornar um campo de batalha entre Bizantinos e Árabes. Nesses confrontos, as armadas bizantinas eram fundamentais, não apenas para a defesa das possessões distantes do Império em volta da bacia mediterrânica, mas também para rechaçar os ataques lançados por mar contra a própria capital imperial de Constantinopla. Através do uso do recém inventado "fogo grego", a arma secreta mais célebre e temida da marinha bizantina, Constantinopla foi salva de diversos cercos e o Império iniciou um ciclo de inúmeras vitórias em batalhas navais.Inicialmente, a defesa das costas bizantinas e de Constantinopla esteve a cargo da poderosa frota dos carabisianos (karabisianoi). Progressivamente, essa frota foi dividida em várias frotas regionais (dos temas), enquanto que uma frota central, dita Frota Imperial, foi mantida em Constantinopla de forma a defender a cidade e formando o núcleo das expedições navais. No final do século VIII a marinha bizantina, uma força bem organizada e bem equipada, tornou-se novamente dominante no Mediterrâneo. Os confrontos com os navios muçulmanos continuariam, no entanto, com vitórias e derrotas alternadas para ambos os lados, mas no século X os Bizantinos lograram alcançar novamente uma posição de supremacia no Mediterrâneo Oriental.Durante o século XI, a marinha, tal como o próprio Império, entrou em declínio. Enfrentando novas ameaças a ocidente, os Bizantinos foram gradualmente forçados a confiar e a depender dos navios de cidades-estado italianas, como Génova e Veneza, o que teve efeitos desastrosos na economia e soberania bizantinas. Durante a dinastia comnena (ca. 1081–ca. 1185) assistiu-se a uma recuperação gradual, a que se seguiu outro período de declínio que culminou na desastrosa dissolução temporária do Império pela Quarta Cruzada em 1204. Após o restauro do Império em 1261, vários imperadores da dinastia paleóloga (r. 1261–1453) tentaram reavivar a marinha, mas os seus esforços apenas tiveram um efeito temporário. Em meados do século XIV, a frota bizantina, que no passado conseguia colocar no mar centenas de navios, estava limitada, quanto muito, a algumas dúzias de embarcações. O controlo do mar Egeu passou em definitivo para as forças navais italianas e otomanas. Apesar da perda de domínio e influência, a marinha bizantina manteve-se ativa até à queda do Império Bizantino em 1453.
 • Die Byzantinische Marine umfasste die Seestreitkräfte des Byzantinischen Reiches. Ebenso wie das Reich selbst stellten sie eine nahtlose Fortschreibung ihrer römischen Vorgänger dar, spielten jedoch eine weitaus größere Rolle für die Verteidigung und das Überleben des Reiches. Während die Flotten des klassischen römischen Imperiums nach dem Ende der Punischen Kriege kaum je größeren Bedrohungen zur See gegenüberstanden, hauptsächlich Polizeiaufgaben wahrnahmen und den Legionen des Landheeres an Stärke und Prestige stets nachstanden, war die Beherrschung der Meere eine Lebensfrage für Byzanz, das einige Historiker als „Seereich“ bezeichnet haben.Die erste Bedrohung der römischen Hegemonie seit der Seeschlacht von Actium tauchte in Form des Vandalenreiches im 5. Jahrhundert auf, bis sie durch den Eroberungsfeldzug Justinians I. im 6. Jahrhundert zusammen mit dem Vandalenreich ihr Ende fand. Die Neuaufstellung einer stehenden Marine und die Einführung des Galeerentyps der Dromone um dieselbe Zeit markiert den Übergang von der römischen zur byzantinischen Marine, die allmählich begann, ihre eigene Identität zu entwickeln. Mit dem Beginn der Islamischen Eroberung im 7. Jahrhundert nahm dieser Prozess seinen Fortgang. Mit dem Verlust der Levante und der nordafrikanischen Küste durch die Arabische Eroberung wurde das Mittelmeer vom römischen See zum Kriegsschauplatz zwischen byzantinischen und arabischen Flotten. In dieser Auseinandersetzung erwies sich die Marine als überragend wichtiges Bindeglied zwischen den weit verstreuten Besitzungen des Reiches überall im Mittelmeerraum, aber auch als entscheidender Faktor bei der Abwehr von über See vorgetragenen Angriffen gegen Konstantinopel selbst. Mit der neuen Waffe des Griechischen Feuers konnte das Reich mehrere Belagerungen seiner Hauptstadt abschlagen und zahlreiche Seesiege erringen.Anfangs oblag die Verteidigung der byzantinischen Küsten und der Seewege nach Konstantinopel der großen Flotte der Karabisianoi. Nach und nach ging sie jedoch auf mehrere regionale thematische Flotten über, während in Konstantinopel selbst eine zentrale kaiserliche Flotte unterhalten wurde, welche die Stadt beschützte und bei größeren Unternehmungen zur See den Kern der Flotte bildete. Bis zum 8. Jahrhundert gewann die wohlorganisierte und gut unterhaltene byzantinische Marine wieder die Oberhand im Mittelmeerraum. Zwar setzte sich der Seekrieg mit den muslimischen Flotten mit wechselndem Erfolg fort, doch bis zum 10. Jahrhundert gelang es den Byzantinern, im östlichen Mittelmeer erneut eine Vorherrschaft zur See zu errichten.Während des 11. Jahrhunderts begann die Marine, ebenso wie das Reich selbst, zu verfallen. Mit den neuen Bedrohungen aus dem lateinischen Westen waren die Byzantiner zunehmend genötigt, sich auf die Flotten der italienischen Stadtstaaten wie Venedig oder Genua zu verlassen, mit furchtbaren Auswirkungen auf die Souveränität und die Wirtschaft des Reiches. Eine Zeit der Konsolidierung unter der Komnenen-Dynastie war nur von kurzer Dauer, der ein erneuter Niedergang folgte, bis der Verfall bei der Zertrümmerung des Reiches in der Katastrophe des Vierten Kreuzzuges seinen Höhepunkt fand. Nach der Wiederherstellung des Reiches 1261 versuchten mehrere Kaiser der Palaiologen-Dynastie eine Wiederbelebung der Marine, ihre Bemühungen hatten jedoch nur kurzzeitig Erfolg. Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts sank die byzantinische Marine, die einst Hunderte von Kriegsschiffen bereit stellen konnte, auf bestenfalls ein paar Dutzend Schiffe herab, und die Kontrolle der Ägäis fiel endgültig in die Hände der italienischen und osmanischen Flotten. Trotzdem blieben die byzantinischen Seestreitkräfte bis zum Ende des Reiches 1453 im aktiven Dienst.
 • Византийският флот са военноморските сили на Византийската империя. Като традиция, византийският флот наследява римския флот, но се опира и на старите елински морски традиции в средиземноморския басейн, на чиято основа продължават да съществуват древногръцките колонии. Византийският флот изиграва решаваща роля за оцеляването на Византия като средновековна империя и държава, наследничка на античното римско наследство. За разлика от римския флот, византийският изиграва голяма роля в защитата и оцеляването на държавата спрямо своя предшественик и обратното - византийската сухопътна армия има относително по-малка военна тежест от тази на римските легиони. В този смисъл, Византия е по-скоро морска империя за разлика от предшественичката си - Римската империя, и за империята на християнския Нов Рим контролът по море върху Средиземноморието е от жизненоважно значение. Първата заплаха от римската хегемония в региона на Средиземно море е вандалска - от V век, но е елиминирана във вандалската война от Юстиниан I през VI век. Възстановяването на постоянно действащия военен флот и появата на нов вид кораб - Дромон, бележи онази отправна и повратна точка, от която на границата между античност и средновековие, започва да се говори за раждането на нов византийски флот на местото на римския, със своя собствена отличителна идентичност. Този процес е ускорен от началото на арабската експанзия през VII век по време на арабско-византийските войни в източното средиземноморие. След загубата на Леванта и Африка, Средиземно море се трансформира от "римско езеро" в основна арена на борба между византийци и араби. За изхода от тази битка, византийският флот изиграва ключова роля като успешно отразява морската атака срещу столицата на империята - Константинопол. Решаваща е и ролята на най-страшното средновековно оръжие в тази геополитическа битка - на тъй наречения "гръцки огън" - страшното и всяващо ужас у противника тайно оръжие на византийската флота, с което тя успешно отблъсква няколко морски обсади на Константинопол и нанася съкрушителни поражения на арабите в много морски битки. Първоначално византийският флот е ограничен до задачата за защита на брега и подходите към черноморските проливи на Константинопол. В течение на времето, военният флот е подразделен на теми - имперски за защита на столицата и външен организиран във флотилии (армади) за участие в големи морски експедиции. До края на 8 век, византийската флота си възвръща оспорваното ѝ абсолютно господство в Средиземно море. Антагонизмът с мюсюлманския арабски флот продължава с променлив успех, но вече през Х век византийците окончателно възстановяват господството си в източното Средиземноморие. През XI век, значението на византийският флот за новите вече сухоземни териториални амбиции на македонската династия, започва да намалява. За това, роля изиграва и окончателното отхвърляне на арабската ислямска заплаха за Константинопол и Анатолия. Новите имперски предизвикателства са по суша и стратегически недалновидно, византийците са все по-често се осланят или са принудени да разчитат на флотове на италианските градове-държави като Венеция и Генуа. Това от друга страна, води до катастрофални последици за икономиката на Византийската империя и нейния суверенитет. Първо, защото се унищожават корабостроителните традиции, навици и индустрия, и второ, заради изпадането на имперската сигурност в зависимост от западни сили. Имперската катастрофа е пълна с настъпването на Великата схизма (1054), последвана от загубата в битката при Манцикерт (1071), което пък от своя страна дава тласък за отправянето на папския призив на Клермонския събор, довел след себе си кръстоносните походи. По времето на Комнините се наблюдава нова тенденция към възраждане на старата славна мощ на византийската флота, но с превземането на Константинопол през 1204 г. от участниците в Четвъртия кръстоносен поход, осъществено с решаващото участие на венецианския флот, настъпва онова катастрофално събитие от което следва и логичния завършек на Византия като средновековна морска империя през 1453 г. След възстановяването на империята през 1261 г. от Палеолозите се полагат усилия за изграждане на нов византийски флот, но тези напъни имат само временен и незначителен ефект понеже век не са в състояние да застрашат установеното тотално морско господство в Средиземно море от Генуа и най-вече Венеция с техните аристократични републики. До средата на XIV век, единственото което успява да постигне византийската флота е да наложи контрол на Егейско море, но не е в състояние да застраши италийското и османско господство наложено през следващите векове съответно на запад и на изток в Средиземно море. Въпреки това, византийският флот продължава да бъде активен до времето на превземането на Константинопол от османците през 1453 г., с което настъпва и края на Византия. Начело на византийският флот е бил до 10 век Друнгарий (по време на темната организация /8 - 11 век/, флотът е бил на двойно подчинение на стратезите на темите), а от 1092 г. - Мегадукс (Велик Дук).
 • Angkatan laut Bizantium adalah angkatan laut Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Seperti halnya Kekaisaran Bizantium, angkatan laut ini merupakan keberlanjutan langsung dari pendahulunya yaitu angkatan laut Romawi, namun memainkan peranan yang lebih besar dalam pertahanan dan keberlangsungan negara daripada sebelumnya. Meskipun armada Kekaisaran Romawi beratu hanya menghadapi sedikit ancaman, bertugas sebagai kekuatan penjaga ketertiban dan amat inferior dalam hal kekuatan dan wibawa di banding legiun, namun laut kemudian menjadi vital bagi keberadaan kekaisaran di timur, yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai "kekaisaran bahari".
 • La marina bizantina fu un punto di forza per la difesa dell'impero bizantino, soprattutto per la capitale, Costantinopoli; punto di grande forza delle navi bizantine era anche l'uso del fuoco greco; la marina bizantina rimase attiva nei suoi compiti fino alla fine dell'impero, ossia fino al 29 maggio 1453. La marina bizantina era attiva, come anche l'esercito bizantino, dal 5 maggio (San Giorgio) al 26 ottobre (San Demetrio).
 • Византийский флот являлся прямым продолжением древнеримского флота, но играл бо́льшую роль в обеспечении обороноспособности и выживания государства. Хотя флот Римской империи за свою историю сталкивался с несколькими большими морскими угрозами, его роль во внутренних конфликтах империи была значительно меньше по сравнению с ролью римских легионов, в то время как для Византии, которую некоторые историки называют «морской империей», контроль над морем имел жизненно важное значение.Первой угрозой римской гегемонии в Средиземноморье стали в V веке вандалы, но она была ликвидирована в результате войн Юстиниана I в VI веке. Восстановление постоянно действующего флота и появление нового типа кораблей — дромонов — в этот же период отмечают точку, когда византийский флот начал отходить от римского образца и приобрёл особые черты. Этот процесс ускорился с началом мусульманского завоевания в VII веке. После потери Леванта и Африки Средиземное море превратилось из «Римского озера» в арену борьбы между византийцами и арабами. В этой борьбе византийский флот играл важнейшую роль не только в защите обширных владений империи вокруг Средиземноморского бассейна, но и в отражении морских нападений на столицу империи — Константинополь. С помощью незадолго до того изобретённого «греческого огня» — наиболее известного и опасного секретного оружия византийского флота — ему удалось отбить несколько осад Константинополя и одержать победы в многочисленных морских сражениях.Первоначально защита византийского побережья и подходов к Константинополю легла на плечи флота карабисиан. Постепенно, однако, он был поделён на несколько региональных (фемских) флотов, в то время как центральный Имперский флот базировался в Константинополе, защищая город и являясь основой формирования главных морских экспедиций. К концу восьмого века византийский флот представлял собой хорошо организованную, постоянную силу доминирующей морской державы в Средиземноморье. Противостояние с мусульманским флотом продолжалось в VII—X веках с переменным успехом, пока в X веке византийцы не восстановили своё господство в Восточном СредиземноморьеВ XI веке военно-морской флот, как и вся Византийская империя, начал приходить в упадок. Столкнувшись с новыми военно-морскими вызовами со стороны Запада, византийцы всё чаще вынуждены были полагаться на флоты итальянских городов-государств, таких как Венеция и Генуя, что оказало катастрофическое воздействие на экономику Византии и её суверенитет. После кратковременного периода восстановления при Комнинах последовал ещё один период упадка, который завершился падением империи в 1204 году в результате Четвёртого крестового похода. После восстановления империи в 1261 году несколько императоров династии Палеологов пытались возродить флот, но их усилия имели только временный эффект. К середине XIV века византийский флот, который когда-то мог выставить сотни военных кораблей, был в лучшем случае ограничен несколькими десятками единиц, и контроль над Эгейским морем окончательно перешёл к итальянскому и османскому флотам. Однако ослабленный флот действовал до падения Византийской империи в 1453 году.
 • La armada bizantina fue la fuerza naval del Imperio bizantino. Así como el imperio mismo, en sus orígenes se desarrolló de su contraparte romana, pero en comparación con su predecesora tuvo un papel más importante en la defensa del imperio. La armada romana operaba como policía marítima para desactivar amenazas, pero la marina de Bizancio era vital para la existencia del imperio, al que muchos historiadores han calificado de "imperio marítimo".La armada bizantina tuvo un papel preponderante en la hegemonía del imperio gracias a sus ágiles embarcaciones, llamadas dromones, y al uso de armas innovadoras como el "fuego griego". La superioridad naval de Bizancio le proporcionó el dominio del Mediterráneo oriental hasta el siglo XI, cuando comenzó a ser sustituida por el incipiente poder de algunas ciudades-estado italianas, especialmente la República de Venecia.La primera amenaza a la hegemonía de la armada romana vino de los vándalos en el siglo V, pero fue liquidada por las guerras de Justiniano al siglo siguiente. El restablecimiento de una armada permanente y la introducción de las galeras en el mismo periodo marca la independencia y el desarrollo de las características primarias de la armada bizantina. Este proceso se acrecentó durante el advenimiento del Islam. Tras las pérdidas de Levante y África, el Mediterráneo se convirtió en un campo de batalla entre Bizancio y el Imperio árabe. En este aspecto tuvo una importancia decisiva la armada bizantina, no solo para la defensa de las posesiones imperiales en el mar, sino para repeler los ataques contra Constantinopla. El uso del "fuego griego", el arma secreta bizantina más letal, mantuvo Constantinopla a salvo de varios sitios y permitió la victoria de las tropas de Bizancio en muchos encuentros.En principio, la defensa de las costas de Bizancio y de las zonas cercanas a Constantinopla estaba a cargo de la armada de los Karabisianoi. Poco a poco se fue dividiendo en armadas locales, pero la Armada Imperial tenía su sede en Constantinopla y se encargaba de impedir los ataques sobre la ciudad. En las postrimerías del siglo VIII, la armada bizantina tenía nuevamente el poder en el Mediterráneo, y aún mantenía cierto éxito en su rivalidad con las flotas musulmanas.Durante el siglo XI, tanto el Imperio bizantino como su armada comenzaron a declinar. Enfrentada a nuevos retos en el Occidente, la soberanía de Bizancio cedió ante las incipientes flotas de Venecia y Génova, con desastrosos efectos en la economía y la política bizantinas. Un período de recuperación bajo los Comneno fue sucedido por un tiempo oscuro y de declive, que llegó a su punto álgido con la desastrosa disolución del imperio por la Cuarta Cruzada en 1204. Después de la restauración imperial de 1261, la dinastía de los Paleólogo intentó rehabilitar la marina de Bizancio, pero sus esfuerzos solo tuvieron un efecto temporal. A mediados del siglo XIV, la otrora poderosa armada bizantina apenas llegaba a una docena de barcos y el control del mar Egeo pasó de los bizantinos a manos de Italia y el imperio otomano. La débil flota de Bizancio, sin embargo, continuó sus actividades hasta la caída definitiva del imperio en mayo de 1453.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 613375 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 165478 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 721 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110362536 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1884 (xsd:integer)
 • 1900 (xsd:integer)
 • 1911 (xsd:integer)
 • 1927 (xsd:integer)
 • 1928 (xsd:integer)
 • 1948 (xsd:integer)
 • 1949 (xsd:integer)
 • 1951 (xsd:integer)
 • 1958 (xsd:integer)
 • 1959 (xsd:integer)
 • 1960 (xsd:integer)
 • 1966 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1975 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteursOuvrage
 • Angeliki E. Laiou
 • Evangelos K. Chrysos
 • Harry Tzalas
 • John B. Hattendorf et Richard W. Unger
 • K. Tsiknakis
prop-fr:collection
 • Les grands conquérants
 • Nouvelle Clio — L'histoire et ses problèmes
prop-fr:colonnes
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 2010-10-18 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 2011-04-17 (xsd:date)
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:doi
 • 10.111100 (xsd:double)
 • 10.151500 (xsd:double)
 • 10.230700 (xsd:double)
prop-fr:groupe
 • K
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
prop-fr:id
 • Kazhdan1991
 • Bréhier2006
 • Ostrogorsky1996
 • Walter1958
 • Nicol1992
 • Treadgold1997
 • Bartusis1997
 • Ahrweiler1966
 • Angelov2007
 • Balard2006
 • Basch2001
 • Bibicou1958
 • Bibicou1966
 • Birkenmeier2002
 • Bryer1966
 • Bréhier1949
 • Bréhier1970
 • Bury1911
 • Campbell1995
 • Casson1991
 • Casson1995
 • Cheynet2006
 • CheynetBarthélémy2010
 • Christides1984
 • Christides1995
 • Christides1997
 • Ciocan-Ivanescu1993
 • Comnène1928
 • Cosentino2008
 • Dain2000
 • Dolley1948
 • Dotson2003
 • FriedmanZoroglu2006
 • Gardiner2004
 • Gauthier1998
 • Gay1960
 • Geanakoplos1959
 • Gravière1884
 • Guilland1951
 • Haldon1999
 • Harris2006
 • Heath1984
 • Heath1995
 • Jenkins1987
 • Kollias1999
 • Lane1973
 • LewisRunyan1985
 • Lilie1994
 • Luttwak2010
 • MacCormick2002
 • MacGeorge2002
 • Macrides2007
 • Magdalino2002
 • Makris2002
 • Makrypoulias1995
 • Malamut2007
 • Mango2002
 • MichalopoulosMilanos1994
 • Nicol1993
 • Nicol1998
 • Nicolle1996
 • Nicolle2005
 • Norwich1990
 • Norwich1999
 • Phillips2004
 • Plakogiannakis2001
 • Pomey2006
 • Pryor1988
 • Pryor2003
 • PryorJeffreys2006
 • Runciman1975
 • Scafuri2002
 • Schlumberger1927
 • Tate2004
 • Topping1975
 • Tougher1997
 • Treadgold1998
 • Tsoungarakis1996
 • Turtledove1982
 • ZysbergBurlet2000
prop-fr:illustrateur
 • Angus McBride
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 960 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 198140983 (xsd:integer)
 • 198204078 (xsd:integer)
 • 253205735 (xsd:integer)
 • 521428920 (xsd:integer)
 • 801851300 (xsd:integer)
 • 802066674 (xsd:integer)
 • 804726302 (xsd:integer)
 • 804731632 (xsd:integer)
 • 812216202 (xsd:integer)
 • 851159036 (xsd:integer)
 • 1857284941 (xsd:integer)
 • 1860198619 (xsd:integer)
 • 9004097775 (xsd:double)
 • 9004117105 (xsd:double)
 • 9782213615165 (xsd:double)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:issn
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • de
 • el
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Harry Turtledove
 • John Julius Norwich
 • Steven Runciman
 • Jean-Claude Cheynet
 • Louis Bréhier
 • Anne Comnène
 • Georg Ostrogorsky
 • Hélène Ahrweiler
prop-fr:lieu
 • Athènes
 • Londres
 • Mannheim
 • New York
 • Paris
 • Athens
prop-fr:lireEnLigne
 • http://www.deremilitari.org/resources/pdfs/christides.pdf
 • http://ina.tamu.edu/library/tropis/volumes/3/Tropis%20III%20Proceedings%201989.pdf
prop-fr:nom
 • Heers
 • Norwich
 • Balard
 • Barthélémy
 • Bury
 • Campbell
 • Gardiner
 • Gauthier
 • Gay
 • Harris
 • Heath
 • Lewis
 • Nicolle
 • Runciman
 • Walter
 • Friedman
 • Jenkins
 • Lane
 • Schlumberger
 • Basch
 • Dain
 • Nicol
 • Phillips
 • Tate
 • Bartusis
 • Guilland
 • Zysberg
 • Burlet
 • Casson
 • Haldon
 • Jeffreys
 • Kazhdan
 • Ostrogorsky
 • Pryor
 • Mango
 • Bréhier
 • Chalandon
 • Cheynet
 • Lilie
 • Magdalino
 • Malamut
 • Treadgold
 • Turtledove
 • Failler
 • Makris
 • Michalopoulos
 • Ahrweiler
 • Angelov
 • Bibicou
 • Birkenmeier
 • Bryer
 • Christides
 • Ciocan-Ivanescu
 • Comnène
 • Cosentino
 • Dawes
 • Dolley
 • Dotson
 • Geanakoplos
 • Jurien de la Gravière
 • Kollias
 • Luttwak
 • MacCormick
 • MacGeorge
 • Macrides
 • Makrypoulias
 • Milanos
 • Plakogiannakis
 • Pomey
 • Runyan
 • Scafuri
 • Topping
 • Tougher
 • Tsoungarakis
 • Zoroglu
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:oldid
 • 64441897 (xsd:integer)
prop-fr:page
 • 130 (xsd:integer)
 • 202 (xsd:integer)
 • 317 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 1 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 47 (xsd:integer)
 • 108 (xsd:integer)
 • 133 (xsd:integer)
 • 152 (xsd:integer)
 • 212 (xsd:integer)
 • 229 (xsd:integer)
 • 326 (xsd:integer)
 • 327 (xsd:integer)
 • 577 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 55 (xsd:integer)
 • 83 (xsd:integer)
 • 91 (xsd:integer)
 • 109 (xsd:integer)
 • 111 (xsd:integer)
 • 269 (xsd:integer)
prop-fr:plume
 • oui
prop-fr:prénom
 • Dominique
 • Jonathan
 • Gérard
 • Albert
 • Alexander
 • Anne
 • David
 • Edmond
 • Edward
 • Elisabeth
 • Elizabeth M.
 • F.
 • George
 • Georges
 • Guy
 • Harry
 • Hélène
 • Ian
 • Jacques
 • Jean-Claude
 • John
 • John B.
 • John H.
 • John W.
 • Jules
 • Lionel
 • Louis
 • Lucien
 • Michael
 • Michel
 • Patrice
 • Paul
 • Peter
 • Robert
 • Rodolphe
 • Ruth
 • Steven
 • Cyril
 • John F.
 • Mark C.
 • Alphonse
 • Salvatore
 • R. H.
 • Romilly
 • John Julius
 • Timothy J.
 • Elizabeth A.
 • Penny
 • Ralph-Johannes
 • Gustav
 • Dimitris
 • Donald MacGillivray
 • Levent
 • Warren T.
 • Shaun
 • Antonis
 • Anthony Applemore Mornington
 • Archibald Ross
 • Christos G.
 • Deno John
 • Dimiter
 • Frederic Chapin
 • I. C.
 • Kimon Emmanouil
 • Michael P.
 • Rodica
 • Taxiarchis G.
 • Vassilios
 • Zaraza
prop-fr:périodique
 • Annales. Économies, Sociétés, Civilisations
 • La revue des deux mondes
 • The Journal of Roman Studies
 • Revue des études byzantines
 • Byzantinische Zeitschrift
 • Byzantion
 • Byzantinoslavica
 • Journal of World History
 • The Marriner's Mirror — Journal for the Society of Nautical Research
 • Travaux et mémoires du Centre de recherche d'histoire et civilisation byzantine
 • Annales économies, sociétés et civilisations
 • Graeco-Arabica
 • The International Journal of Nautical Archaeology
prop-fr:titre
 • dbpedia-fr:Kekaumenos
 • Byzantium and the Sea: Byzantine Fleets and the History of the Empire in the Age of the Macedonian Emperors, c. 900–1025 CE
 • Medieval Warfare Source Book: Christian Europe and its Neighbours
 • Venise, la Sérénissime et la mer
 • The Age of the ΔΡΟΜΩΝ: The Byzantine Navy ca. 500–1204
 • A History of the Byzantine State and Society
 • A History of the Crusades
 • Alexis Comnène
 • Byzantium: The Early Centuries
 • Histoire de l'État byzantin
 • La ruine de Byzance, 1204-1453
 • Les institutions de l'Empire byzantin
 • Oxford Dictionary of Byzantium
 • Vie et mort de Byzance
 • Late Roman Warlords
 • Les derniers siècles de Byzance, 1261-1453
 • Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations
 • Byzantium: The Decline and Fall
 • Ships
 • Byzantium: The Imperial Centuries, AD 610–1071
 • The Conquest of Crete by the Arabs : A Turning Point in the Struggle between Byzantium and Islam
 • Timītikoi Titloi kai Energa Axiōmata sto Vyzantio
 • Guerre et société au Moyen Âge : Byzance–Occident
 • Venice, Genoa and Control of the Seas in the Thirteenth and Fourteenth Centuries
 • La voile latine, son origine, son évolution et ses parentés arabes
 • Armies of the Middle Ages
 • Byzance et les croisades
 • Byzantine Armies: AD 1118–1461
 • Byzantine Civilisation
 • Byzantium and Its Army, 284–1081
 • Byzantium and The Crusades
 • Byzantium and the Crusader States: 1096-1204
 • Byzantium: The Apogee
 • Chute et mort de Constantinople : 1204-1453
 • Constans II and the Byzantine navy
 • Constantinople 1453: The End of Byzantium
 • The Imperial Administrative System of the Ninth Century — With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos
 • Byzantine Dromon and Arab Shini: The Development of the Average Byzantine and Arab Warships and the Problem of the Number and Function of the Oarsmen
 • European Naval and Maritime History, 300–1500
 • Ελληνικά Πλοία του Μεσαίωνα
 • Institutions de l'Empire byzantin
 • Justinien : le rêve impérial
 • Justinien, l'épopée de l'Empire d'Orient
 • Kelenderis Ship — Square or Lateen Sail?
 • The Navy in the Works of Constantine Porphyrogenitus
 • L'Italie méridionale et l'Empire byzantin
 • La grande stratégie de l'Empire byzantin
 • La marine de Byzance du
 • La marine des Byzantins
 • Le Monde Byzantin
 • Les stratégistes byzantins
 • Problèmes de la Marine byzantine
 • Problèmes de la marine byzantine
 • Shipping in the Empire of Trebizond
 • Ships and Seamanship in the Ancient World
 • The Alexiad
 • The Development of the Komnenian Army: 1081–1180
 • The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180
 • The Fourth Crusade and the sack of Constantinople
 • The Kelenderis Ship: A Lateen Sail
 • The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453
 • The Lateen Sail in World History
 • The Oxford History of Byzantium
 • The Reign of Leo VI : Politics and People
 • The Warships of the Later Roman Empire
 • Venice, a Maritime Republic: A Maritime Republic
 • Géopolitique et culturologie dans l'espace de la thalassocratie byzantine
 • Études de titulature et de prosopographie byzantines : les chefs de la marine byzantine: drongaire de la flotte, grand drongaire de la flotte, duc de la flotte, mégaduc
 • La Méditerranée médiévale, espaces, itinéraires, comptoirs
 • Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258–1282: A Study in Byzantine-Latin Relations
 • Die byzantinische Kriegsmarine. Ihre Bedeutung im Verteidigungssystem von Byzanz
 • Military Intelligence in Arabo-Byzantine Naval Warfare
 • George Akropolites: The History — Introduction, translation and commentary
 • The Ancient Mariners: Seafarers and Sea Fighters of the Mediterranean in Ancient Times
 • Byzance et la mer : la marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux
 • Études d'histoire maritime de Byzance. À propos du thème des Caravisiens
 • Warfare, State and Society in the Byzantine world, 565–1204
 • The Age of the Galley: Mediterranean Oared Vessels since pre-Classical Times
 • Geography, Technology, and War: Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649–1571
 • Étude sur l'Empire byzantin aux
 • The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204–1453
 • Origins of the European Economy: Communications and Commerce, A.D. 300–900
 • Imperial ideology and political thought in Byzantium
 • The chronicle of Theophanes: an English translation of anni mundi 6095–6305
 • L'inscription de l'amiral dans la liste des dignités palatines
 • Byzantine Naval Power and Trade: The Collapse of the Western Frontier
prop-fr:titreChapitre
 • Appendix: Naval Power in the Fifth Century
 • The Morea, 1364—1460
prop-fr:titreOuvrage
 • War at Sea in the Middle Ages and the Renaissance
 • The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century
 • Byzantium at War
 • Tropis VI, 6th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Lamia 1996 proceedings
 • Tropis III, 3rd International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Athens 1989 proceedings
 • Griechenland und das Meer. Beiträge eines Symposions in Frankfurt im Dezember 1996
prop-fr:titreVolume
 • The Ottoman Empire, Eastern Europe and the Near East, 1300–1500
 • L'Empire byzantin
 • The fourteenth and fifteenth centuries
prop-fr:traducteur
 • Hugues Defrance
prop-fr:url
prop-fr:urlTexte
 • http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/BYZS.2008.577
 • http://jstor.org/stable/298170
 • http://www.uhpress.hawaii.edu/journals/jwh/jwh061p001.pdf
 • http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1958_num_13_2_2743
prop-fr:volume
 • 2 (xsd:integer)
 • 6 (xsd:integer)
 • 13 (xsd:integer)
 • 19 (xsd:integer)
 • 35 (xsd:integer)
 • 38 (xsd:integer)
 • 44 (xsd:integer)
 • 52 (xsd:integer)
 • 54 (xsd:integer)
 • 61 (xsd:integer)
 • 65 (xsd:integer)
 • 100 (xsd:integer)
 • II
 • III
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Albin Michel
 • Presses universitaires de France
 • Oxford University Press
 • Brill
 • Brockhampton Press
 • Cambridge University Press
 • Ellipses
 • Fayard
 • Harvard University Press
 • Indiana University Press
 • Johns Hopkins University Press
 • Odile Jacob
 • Payot
 • Penguin Books
 • Perrin
 • Picard
 • Praeger Publishers
 • Princeton University Press
 • Routledge
 • Stanford University Press
 • Taylor & Francis
 • University of Pennsylvania Press
 • University of Wisconsin Press
 • Viking
 • Boydell Press
 • JHU Press
 • Osprey Publishing
 • Éditions France-Empire
 • Brill Academic Publishers
 • Routledge & Kegan Paul
 • University of Toronto Press
 • Texto
 • Conway Maritime Press
 • Dumbarton Oaks
 • Society for the Promotion of Roman Studies
 • Découverte Gallimard
 • Oxford University Publishing
 • Académie d’Athènes
 • B. Franklin
 • Evropi
 • Hambledon & London
 • IANOS
 • Kanakis Editions
 • Lib. Paul Geuthner
 • Texas A & M University
 • Collège de France, CNRS, Centre de recherche d'histoire et de civilisation de Byzance
 • Wargames Research Group
 • National Hellenic Research Foundation — Centre for Byzantine Research
 • Hellenic Institute for the Preservation of Nautical Tradition
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La marine byzantine est la composante maritime des forces armées de l’Empire byzantin. Héritière de la marine romaine, elle continua d’ailleurs à en porter le nom (Ῥωμαῖκό ναυτικό : Rhômaiko nautiko), puisque « byzantin, byzantine » est un adjectif tardif, donné a posteriori par Hieronymus Wolf en 1557. Cependant, la marine byzantine joue un rôle beaucoup plus déterminant dans la défense et la survie de l’empire.
 • La marina bizantina fu un punto di forza per la difesa dell'impero bizantino, soprattutto per la capitale, Costantinopoli; punto di grande forza delle navi bizantine era anche l'uso del fuoco greco; la marina bizantina rimase attiva nei suoi compiti fino alla fine dell'impero, ossia fino al 29 maggio 1453. La marina bizantina era attiva, come anche l'esercito bizantino, dal 5 maggio (San Giorgio) al 26 ottobre (San Demetrio).
 • La marina bizantina va ser la força naval de l'exèrcit bizantí. Així com l'imperi mateix, en els seus orígens es va desenvolupar a partir de la marina romana, però en comparació amb la seva predecessora va tenir un paper més important en la defensa de l'imperi.
 • Византийският флот са военноморските сили на Византийската империя. Като традиция, византийският флот наследява римския флот, но се опира и на старите елински морски традиции в средиземноморския басейн, на чиято основа продължават да съществуват древногръцките колонии. Византийският флот изиграва решаваща роля за оцеляването на Византия като средновековна империя и държава, наследничка на античното римско наследство.
 • A marinha bizantina foi a força militar naval do Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino. Como o império que serviu, foi a sucessora direta da marinha romana, do Império Romano, mas desempenhou um papel muito mais importante que a sua antecessora na defesa e sobrevivência do estado.
 • Angkatan laut Bizantium adalah angkatan laut Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Seperti halnya Kekaisaran Bizantium, angkatan laut ini merupakan keberlanjutan langsung dari pendahulunya yaitu angkatan laut Romawi, namun memainkan peranan yang lebih besar dalam pertahanan dan keberlangsungan negara daripada sebelumnya.
 • Византийский флот являлся прямым продолжением древнеримского флота, но играл бо́льшую роль в обеспечении обороноспособности и выживания государства.
 • Die Byzantinische Marine umfasste die Seestreitkräfte des Byzantinischen Reiches. Ebenso wie das Reich selbst stellten sie eine nahtlose Fortschreibung ihrer römischen Vorgänger dar, spielten jedoch eine weitaus größere Rolle für die Verteidigung und das Überleben des Reiches.
 • De Byzantijnse vloot is het geheel van zeestrijdkrachten van het Byzantijnse Rijk. Als erfgenaam van het Romeinse Rijk komt de vloot voort uit de Romeinse vloot. Echter, daarmee vergeleken speelt de Byzantijnse vloot een veel belangrijkere rol in de verdediging en het overleven van het rijk. In het Romeinse Rijk was de marine duidelijk inferieur aan de strijdkrachten op het land, de legioenen en werd met minder belangrijke vijanden gecomfronteerd.
 • The Byzantine navy or the Eastern Roman navy was the naval force of the East Roman or Byzantine Empire. Like the empire it served, it was a direct continuation from its imperial Roman predecessor, but played a far greater role in the defence and survival of the state than its earlier iteration.
 • La armada bizantina fue la fuerza naval del Imperio bizantino. Así como el imperio mismo, en sus orígenes se desarrolló de su contraparte romana, pero en comparación con su predecesora tuvo un papel más importante en la defensa del imperio.
rdfs:label
 • Marine byzantine
 • Angkatan laut Bizantium
 • Armada bizantina
 • Byzantijnse vloot
 • Byzantine navy
 • Byzantinische Marine
 • Marina bizantina
 • Marina bizantina
 • Marinha bizantina
 • Византийски флот
 • Византийский флот
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of