La Ligue des communistes de Yougoslavie, ou LCY (appelée avant 1952 Parti communiste de Yougoslavie, ou PCY) est un ancien parti politique de Yougoslavie fondé en 1919. Il fut à l'origine de la création de la République fédérale populaire de Yougoslavie en 1945. Parti unique de la République yougoslave, il est demeuré au pouvoir jusqu'à sa dissolution en 1990. La figure dominante de son histoire est Josip Broz dit « Tito ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Ligue des communistes de Yougoslavie, ou LCY (appelée avant 1952 Parti communiste de Yougoslavie, ou PCY) est un ancien parti politique de Yougoslavie fondé en 1919. Il fut à l'origine de la création de la République fédérale populaire de Yougoslavie en 1945. Parti unique de la République yougoslave, il est demeuré au pouvoir jusqu'à sa dissolution en 1990. La figure dominante de son histoire est Josip Broz dit « Tito ».
 • Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens (BdKJ, serbokroatisch Savez komunista Jugoslavije, SKJ; mazedonisch Sojuz na Komunistite na Jugoslavija, SKJ; slowenisch Zveza komunistov Jugoslavije, ZKJ) war von 1945 bis 1991 die Regierungspartei in Jugoslawien. Bis 1952 nannte sie sich Kommunistische Partei Jugoslawiens.
 • Svaz komunistů Jugoslávie (v srbštině a chorvatštině Savez komunista Jugoslavije/Савез комуниста Југославије), před rokem 1952 známý také jako Komunistická strana Jugoslávie, byla komunistická strana v Jugoslávii.
 • La Lliga dels Comunistes de Iugoslàvia (en croat Komunista Savez Jugoslavije), abans de 1952 Partit Comunista de Iugoslàvia (Komunistička partija Jugoslavije), fou el principal partit comunista a Iugoslàvia. Va ser fundat com a partit d'oposició al Regne de Iugoslàvia el 1919. Després de l'èxit inicial en les eleccions, el partit fou proscrit pel govern reial i romangué il·legal fins a la Segona Guerra Mundial. Després de liderar la resistència a l'ocupació de les Potències de l'Eix, es convertí en el partit que governaria Iugoslàvia des de 1945 fins a 1991.El partit, encapçalat per Josip Broz Tito de 1937 a 1980, va ser el primer partit comunista al poder en la història del comunisme obertament oposat a la política comuna dirigida per la Unió Soviètica. Fou expulsat de la Kominform el 1948 després que Stalin va acusar Tito de nacionalista i de tenir tendències dretanes. Després de diverses purgues internes, el partit va ser rebatejat com a Lliga de Comunistes i adoptava una política d'autogestió dels treballadors i de comunisme independent, conegut com a titoisme.El partit es desintegrà a finals dels anys 1980 i durants els primers anys 1990, juntament amb Iugoslàvia.
 • League of Communists of Yugoslavia (Serbo-Croatian: Savez komunista Jugoslavije / Савез комуниста Југославије, Slovene: Zveza komunistov Jugoslavije, Macedonian: Сојуз на комунистите на Југославија, Sojuz na komunistite na Jugoslavija), before 1952 the Communist Party of Yugoslavia (Serbo-Croatian: Komunistička partija Jugoslavije, Slovene: Komunistična partija Jugoslavije, Macedonian: Комунистичка партија на Југославија, Komunistička partija na Jugoslavija), was a major Communist party in Yugoslavia. The party was founded as an opposition party in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1919.After initial successes in the elections, it was proscribed by the royal government and remained an illegal underground group until World War II; at times, it was harshly and violently oppressed. After the collapse of Yugoslavia in 1941, partisans led by Communists became embroiled in a War of National Liberation and defeated the Axis forces and their local satellites in a bloody civil war. After the liberation from foreign occupation in 1945, the party consolidated its power and established a one-party rule in Socialist Federal Republic of Yugoslavia, which lasted until the Yugoslav wars of 1991.The party, which was led by Josip Broz Tito from 1937 to 1980, was the first communist party in power in the history of the Eastern Bloc that openly opposed the common policy as directed by the Soviet Union and thus was expelled from the Cominform in 1948 after Joseph Stalin accused Tito of nationalism and moving to the right. After internal purges, the party renamed itself the League of Communists and adopted politics of workers' self-management and independent communism, known as Titoism.
 • Югославската комунистическа партия или ЮКП (на сръбски: Комунистичка партија Југославије, след 1952 е преименувана в Савез комуниста Југославије) е управляващата политическа партия в Социалистическа федеративна република Югославия в периода 1945-1990 година. До 1950 година нейната политическа идеология е сталинистка, а след това титовистка.
 • Związek Komunistów Jugosławii (ZKJ), Savez komunista Jugoslavije (SKJ) – partia polityczna istniejąca w latach 1919–1991. Związek Komunistów Jugosławii został utworzony jako Socjalistyczna Partia Robotnicza Jugosławii w 1919 i od początku był członkiem Międzynarodówki Komunistycznej. W latach 1920–1952 nosił nazwę Komunistyczna Partia Jugosławii (KPJ). Delegalizacja KPJ w 1921 i spory frakcyjne hamowały jego działalność.Aktywność partii wzrosła po objęciu w 1937 kierownictwa przez Josipa Broz Tito. KPJ występowała wtedy przeciw zbliżeniu Jugosławii z III Rzeszą.W zajętej w kwietniu 1941 przez Niemcy i ich sojuszników Jugosławii, KPJ wysunęła hasło powstania narodowego przeciw okupantom i kierowała masowym ruchem wyzwoleńczym. Zorganizowała silne oddziały partyzanckie, które zostały przekształcone później w Wojska Narodowowyzwoleńcze.Po II wojnie światowej przejęła pełnię władzy, eliminując przeciwników politycznych i wprowadzając monopartyjną dyktaturę. W 1948 – po ostrym konflikcie J. B. Tito ze Stalinem – doprowadziła do zerwania współpracy między innymi partiami komunistycznymi.Współpracę nawiązano ponownie w 1955.ZKJ był inicjatorem udziału Jugosławii w ruchu państw niezaangażowanych.Od śmierci Josipa Broz Tito w 1980, funkcję przywódcy ZKJ pełniło Prezydium Komitetu Centralnego ZKJ. Jego przewodniczący wybierany był spośród członków Prezydium na okres 1 roku.ZKJ rozwiązano w 1991 wraz z rozpadem Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii.Od 1965 Komitet Centralny mieścił w Belgradzie, w wieżowcu Ušće Tower.
 • De Joegoslavische Communistenbond (JCB) (Servo-Kroatisch: Savez komunista Jugoslavije; Sloveens: Zveza komunistov Jugoslavije) stond ook wel bekend als de Joegoslavische Communistische Liga.
 • ユーゴスラビア共産主義者同盟(ユーゴスラビアきょうさんしゅぎしゃどうめい)は、社会主義政権時代のユーゴスラビアにおける一党独裁政党。共産主義政党。
 • 유고슬라비아 공산주의자 동맹 (Savez komunista Jugoslavije, Zveza komunistov Jugoslavije, Сојуз на комунистите на Југославиј), 1952년 이전에는 유고슬라비아 공산당 (Komunistička partija Jugoslavije, Komunistična partija Jugoslavije, Комунистичка партија на Југославија, Komunistička partija na Jugoslavija) 은 유고슬라비아의 주요한 공산당이었다. 이 당은 1919년, 유고슬라비아 왕국에서 야당으로 설립되었다.초기 선거에서 성공한 이후, 이 정당은 왕실 정부에 의해 금지되었으며, 제2차 세계 대전까지 불법 지하 집단으로 남아있었다. 이따금, 가혹하고 맹렬하게 억압받기도 하였다. 1941년 유고슬라비아 왕국의 붕괴 이후, 파르티잔은 공산주의자가 이끄는 인민 해방 전쟁에 휩쓸렸고, 피비린내 나는 내전 끝에 추축국 세력을 물리쳤다. 1945년 외세로부터의 유고슬라비아 해방 이후, 당은 통합해 권력을 강화, 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국을 통치하는 유일의 정당으로 설립되었으며, 이는 1991년 유고슬라비아 전쟁까지 지속되었다.이 당은 1937년부터 1980년까지 요시프 브로즈 티토가 주도했으며, 동구권 역사에서 최초로 권력을 거머쥔 공산당이었으나, 티토의 소비에트 연방이 지향하는 정책과는 반대된 정책과 독자 노선이 요시프 스탈린에게 비난을 당했고, 소비에트 연방의 지시에 따라 1948년 코민테른에서 퇴출되었다. 내부 숙청 이후, 당은 당의 이름을 공산주의자 동맹으로 바꿨으며, 티토이즘으로 알려진 노동자의 자기 관리 (workers' self-management) 를 정치 체제로 채택하였다. 이 당은 1990년 1월, 당 의회에서 해체되었다.
 • La Liga de Comunistas de Yugoslavia (Savez komunista Jugoslavije), antes de 1952 Partido Comunista de Yugoslavia (Komunistička partija Jugoslavije), fue el partido político de ideología marxista-leninista que gobernó la República Federal Socialista de Yugoslavia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta su desaparición bajo el régimen de partido único. El PCY fue fundado como tal el 24 de junio de 1920. El 30 de diciembre de ese mismo año se decreta en el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos la ilegalidad del Partido y en general de cualquier actividad comunista mediante la Ley de Protección Estatal.Sus antecedentes vienen del Partido Socialista Obrero de Yugoslavia, el cual se fundó el 23 de abril de 1919 en Belgrado, mediante un "Congreso de Unificación" donde 432 delegados de diversos grupos y partidos de izquierda como el Partido Social-Demócrata de Bosnia-Herzegovina, el Partido Social-Demócrata de Croacia y Eslovenia, entre otros. El PCY fue considerado ilegal hasta que se instauró como gobierno de la propia República tras la derrota de los Alemanes y la instauración del gobierno independiente y popular encabezado por el líder de la resistencia antinazi Josip Broz "Tito".El puesto más alto del partido era la Secretaría General, la cual fue ocupada desde 1937 por Tito, quien se mantuvo en ese cargo hasta su muerte en 1980. Tras el colapso de Yugoslavia, el nombre fue heredado por varios partidos y movimientos remanentes.
 • La Lega dei Comunisti di Jugoslavia (in serbocroato: Savez komunista Jugoslavije/Савез комуниста Југославије - SKJ; in sloveno: Zveza komunistov Jugoslavije - ZKJ; in macedone: Сојуз на комунистите на Југославија- СКЈ), conosciuta fino al 1952 col nome di Partito Comunista di Jugoslavia (in serbocroato: Komunistička partija Jugoslavije/Комунистичка партија Југославије - KPJ; in sloveno: Komunistična partija Jugoslavije - KPJ; in macedone: Комунистичка партија на Југославија КПЈ) fu un partito politico jugoslavo esistito tra il 1919 e il 1990.La "Lega" (Savez/Савез) fu dal 1945 al 1990 al governo della Jugoslavia; tra il 1937 e il 1980 essa fu guidata dal maresciallo Tito, che dopo la fine della guerra instaurò uno Stato socialista. Sotto la sua guida la Jugoslavia si caratterizzò per un particolare tipo di comunismo, il Titoismo, fondato sull'autogestione operaia (samoupravljanje) e anche da uno spiccato patriottismo socialista, includendo ovvero anche quelle che furono definite "vie nazionali al socialismo".
 • Союз коммунистов Югославии (серб. Савез комуниста Југославије/Savez komunista Jugoslavije, до 1952 — Коммунистическая партия Югославии, серб. Комунистичка партија Југославије/Komunistička partija Jugoslavije) — правящая партия коммунистической направленности в Социалистической Федеративной Республики Югославия (до 1990 г.). Основана в 1919 г. как Коммунистическая партия Королевства сербов, хорватов и словенцев.
dbpedia-owl:creationYear
 • 1919-01-01 (xsd:date)
 • 1952-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:ideology
dbpedia-owl:leader
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 603011 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14312 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 130 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110638859 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:affiInternationale
prop-fr:chef
prop-fr:couleurs
prop-fr:disparition
 • 1990 (xsd:integer)
prop-fr:dénominationChef
 • Dirigeant historique
prop-fr:fondation
 • 1919 (xsd:integer)
 • 1952 (xsd:integer)
prop-fr:idéologie
prop-fr:logo
 • League of Communists of Yugoslavia Flag.svg
prop-fr:logoTaille
 • 220 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Ligue des communistes de Yougoslavie( Savez Komunista Jugoslavije Савез комуниста Југославије Zveza komunistov Jugoslavije Сојуз на комунистите на Југославија)
prop-fr:option
 • Organisation de jeunesse
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
 • Belgrade
prop-fr:valeur
 • Ligue de la jeunesse communiste de Yougoslavie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Ligue des communistes de Yougoslavie, ou LCY (appelée avant 1952 Parti communiste de Yougoslavie, ou PCY) est un ancien parti politique de Yougoslavie fondé en 1919. Il fut à l'origine de la création de la République fédérale populaire de Yougoslavie en 1945. Parti unique de la République yougoslave, il est demeuré au pouvoir jusqu'à sa dissolution en 1990. La figure dominante de son histoire est Josip Broz dit « Tito ».
 • Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens (BdKJ, serbokroatisch Savez komunista Jugoslavije, SKJ; mazedonisch Sojuz na Komunistite na Jugoslavija, SKJ; slowenisch Zveza komunistov Jugoslavije, ZKJ) war von 1945 bis 1991 die Regierungspartei in Jugoslawien. Bis 1952 nannte sie sich Kommunistische Partei Jugoslawiens.
 • Svaz komunistů Jugoslávie (v srbštině a chorvatštině Savez komunista Jugoslavije/Савез комуниста Југославије), před rokem 1952 známý také jako Komunistická strana Jugoslávie, byla komunistická strana v Jugoslávii.
 • Югославската комунистическа партия или ЮКП (на сръбски: Комунистичка партија Југославије, след 1952 е преименувана в Савез комуниста Југославије) е управляващата политическа партия в Социалистическа федеративна република Югославия в периода 1945-1990 година. До 1950 година нейната политическа идеология е сталинистка, а след това титовистка.
 • De Joegoslavische Communistenbond (JCB) (Servo-Kroatisch: Savez komunista Jugoslavije; Sloveens: Zveza komunistov Jugoslavije) stond ook wel bekend als de Joegoslavische Communistische Liga.
 • ユーゴスラビア共産主義者同盟(ユーゴスラビアきょうさんしゅぎしゃどうめい)は、社会主義政権時代のユーゴスラビアにおける一党独裁政党。共産主義政党。
 • Союз коммунистов Югославии (серб. Савез комуниста Југославије/Savez komunista Jugoslavije, до 1952 — Коммунистическая партия Югославии, серб. Комунистичка партија Југославије/Komunistička partija Jugoslavije) — правящая партия коммунистической направленности в Социалистической Федеративной Республики Югославия (до 1990 г.). Основана в 1919 г. как Коммунистическая партия Королевства сербов, хорватов и словенцев.
 • La Lega dei Comunisti di Jugoslavia (in serbocroato: Savez komunista Jugoslavije/Савез комуниста Југославије - SKJ; in sloveno: Zveza komunistov Jugoslavije - ZKJ; in macedone: Сојуз на комунистите на Југославија- СКЈ), conosciuta fino al 1952 col nome di Partito Comunista di Jugoslavia (in serbocroato: Komunistička partija Jugoslavije/Комунистичка партија Југославије - KPJ; in sloveno: Komunistična partija Jugoslavije - KPJ; in macedone: Комунистичка партија на Југославија КПЈ) fu un partito politico jugoslavo esistito tra il 1919 e il 1990.La "Lega" (Savez/Савез) fu dal 1945 al 1990 al governo della Jugoslavia; tra il 1937 e il 1980 essa fu guidata dal maresciallo Tito, che dopo la fine della guerra instaurò uno Stato socialista.
 • League of Communists of Yugoslavia (Serbo-Croatian: Savez komunista Jugoslavije / Савез комуниста Југославије, Slovene: Zveza komunistov Jugoslavije, Macedonian: Сојуз на комунистите на Југославија, Sojuz na komunistite na Jugoslavija), before 1952 the Communist Party of Yugoslavia (Serbo-Croatian: Komunistička partija Jugoslavije, Slovene: Komunistična partija Jugoslavije, Macedonian: Комунистичка партија на Југославија, Komunistička partija na Jugoslavija), was a major Communist party in Yugoslavia.
 • La Lliga dels Comunistes de Iugoslàvia (en croat Komunista Savez Jugoslavije), abans de 1952 Partit Comunista de Iugoslàvia (Komunistička partija Jugoslavije), fou el principal partit comunista a Iugoslàvia. Va ser fundat com a partit d'oposició al Regne de Iugoslàvia el 1919. Després de l'èxit inicial en les eleccions, el partit fou proscrit pel govern reial i romangué il·legal fins a la Segona Guerra Mundial.
 • La Liga de Comunistas de Yugoslavia (Savez komunista Jugoslavije), antes de 1952 Partido Comunista de Yugoslavia (Komunistička partija Jugoslavije), fue el partido político de ideología marxista-leninista que gobernó la República Federal Socialista de Yugoslavia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta su desaparición bajo el régimen de partido único. El PCY fue fundado como tal el 24 de junio de 1920.
 • 유고슬라비아 공산주의자 동맹 (Savez komunista Jugoslavije, Zveza komunistov Jugoslavije, Сојуз на комунистите на Југославиј), 1952년 이전에는 유고슬라비아 공산당 (Komunistička partija Jugoslavije, Komunistična partija Jugoslavije, Комунистичка партија на Југославија, Komunistička partija na Jugoslavija) 은 유고슬라비아의 주요한 공산당이었다. 이 당은 1919년, 유고슬라비아 왕국에서 야당으로 설립되었다.초기 선거에서 성공한 이후, 이 정당은 왕실 정부에 의해 금지되었으며, 제2차 세계 대전까지 불법 지하 집단으로 남아있었다. 이따금, 가혹하고 맹렬하게 억압받기도 하였다.
 • Związek Komunistów Jugosławii (ZKJ), Savez komunista Jugoslavije (SKJ) – partia polityczna istniejąca w latach 1919–1991. Związek Komunistów Jugosławii został utworzony jako Socjalistyczna Partia Robotnicza Jugosławii w 1919 i od początku był członkiem Międzynarodówki Komunistycznej. W latach 1920–1952 nosił nazwę Komunistyczna Partia Jugosławii (KPJ).
rdfs:label
 • Ligue des communistes de Yougoslavie
 • Bund der Kommunisten Jugoslawiens
 • Joegoslavische Communistenbond
 • League of Communists of Yugoslavia
 • Lega dei Comunisti di Jugoslavia
 • Liga de Comunistas de Yugoslavia
 • Lliga de Comunistes de Iugoslàvia
 • Svaz komunistů Jugoslávie
 • Związek Komunistów Jugosławii
 • Югославска комунистическа партия
 • Союз коммунистов Югославии
 • ユーゴスラビア共産主義者同盟
 • 유고슬라비아 공산주의자 동맹
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Ligue des communistes de Yougoslavie(Savez Komunista JugoslavijeСавез комуниста ЈугославијеZveza komunistov JugoslavijeСојуз на комунистите на Југославија)
foaf:page
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:parti of
is prop-fr:titreLeadera of
is foaf:primaryTopic of