Le terme d’histoire naturelle est apparu en français au XVIe siècle pour désigner les livres décrivant les objets de la nature. Au XXIe siècle le Muséum national d'histoire naturelle propose une définition du terme « Histoire naturelle » : « Historiquement, c'est l'enquête, la description de tout ce qui est visible dans le monde naturel : animal, végétal, minéral.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme d’histoire naturelle est apparu en français au XVIe siècle pour désigner les livres décrivant les objets de la nature. Au XXIe siècle le Muséum national d'histoire naturelle propose une définition du terme « Histoire naturelle » : « Historiquement, c'est l'enquête, la description de tout ce qui est visible dans le monde naturel : animal, végétal, minéral. »Le Muséum signale ensuite que les conceptions de l'Histoire naturelle n’ont cessé d’évoluer au cours du temps, en citant à tour de rôle des savants tels que Carl von Linné, Georges-Louis Leclerc de Buffon, Jean-Baptiste de Lamarck et Charles Darwin, pour conclure que : « L'Histoire naturelle aujourd'hui, c'est l'étude de la diversité du monde vivant et du monde minéral et de ses interactions avec l'homme. C'est comprendre comment cette diversité s'est construite et quelle est sa dynamique. »
 • A természetrajz közismert tudományterület és iskolai tantárgy volt a XVIII. és XIX. században. A természetrajz „természetbúvár” szemléletű, tehát megfigyelésen alapuló ismereteket foglalt össze az alábbi területeken: Embertan Állattan Növénytan Ásványtan és kőzettanA XX. század a kísérletes tudományok felvirágzását hozta, ekkor a természetrajz szó kissé kiment a divatból. A hazai természetrajzi múzeumok sorra felvették a „természettudományi” nevet, noha a kémia, a fizika és a természettudományok más fontos ágai sosem kaptak helyet a falaik között. Ilyen, valójában természetrajzi szemléletű hazai múzeumok pl. a Magyar Természettudományi Múzeum, a Bakonyi Természettudományi Múzeum, vagy a pécsi Természettudományi Múzeum. A hasonló múzeumoknak hazánkban és a világban egyaránt kiemelkedő jelentősége van pl. a biodiverzitás kutatásában.Az elmúlt egy-két évtized azonban hazánkban is az iskolai természetrajz-oktatás reneszánszát hozta, csak a tantárgyat már korszerűen környezetismeretnek nevezik.A latin historia naturalis nyomán sok európai nyelv „a természet történetéről” beszél, pl. az angolban: natural history. Csakhogy a historia szó az ókorban nem a múlt feltárását jelentette, hanem általában a dolgok tanulmányozását. A historia naturalis tehát nem a természeti folyamatok időbeli története, hanem tárgyainak megismerése és leírása volt. Ezért téves volna mindezt „természettörténet”-nek fordítani.
 • Přírodopis je souborné označení pro skupinu přírodních věd, které přímo zkoumají živou a neživou přírodu. V praxi je využití tohoto pojmu velmi široké a jeho významové chápání se v průběhu času vyvíjí. Termín přírodopis je obvykle chápaný jako podřazený termínu přírodověda. Oproti přírodovědě zahrnuje pouze vědy, které přímo popisují živou a neživou přírodu na Zemi (vynechává astronomii a geografii) a dále vynechává vědy pomocné, jako jsou fyzika a chemie.
 • Естествознание (също природознание, естествена история на английски: natural history) е област на науката, изучаваща съвкупността на естествените науки, разглеждани като едно цяло. Английският термин 'natural history' е превод на латински: naturalis historia. Значението на термина отначало е обозначавало всичко, свързано с природата (например Плиний Стари е известен с природонаучното си съчинение Naturalis historia (Естествена история), което е единственият запазен до днес негов труд), но се е стеснявало постепенно с времето.Съвременните определения на естествознанието имат най-разнообразен произход и поради това съществуват множество дефиниции. Например естествената история може да се дефинира както като тип наблюдение и неговият обект, така и като целият обем от натрупано знание, практики и умения, при което ударението се поставя повече върху наблюдателя, отколкото върху наблюдавания предмет.Учените, които се занимават с естествена история се наричат натуралисти или естествоизпитатели.
 • 박물학(博物學)은 식물과 동물의 과학 연구이다. 실험적인 연구 방법이 아닌 관측적인 방법으로 연구해나가는 것으로, 과학 저널 보다는 잡지 위주로 실린다. 자연사(自然史), 곧 박물사(博物史)를 연구하는 것이 이에 해당한다.박물학을 연구하는 사람을 박물학자(博物學者)라고 부른다.
 • Naturgeschichte (auch Naturkunde oder Naturlehre) ist eine Sammelbezeichnung für Wissensgebiete, die heutzutage gewöhnlich mehreren verschiedenartigen Wissenschaften, überwiegend Naturwissenschaften, zugeordnet werden. Die meisten Definitionen enthalten die Erforschung der Lebewesen (Biologie, darunter Botanik und Zoologie); andere Definitionen weiten das Gebiet aus und zählen sowohl Paläontologie, Ökologie und Biochemie als auch zum Teil Archäologie, Geologie, Astronomie, Physik und sogar Meteorologie dazu.
 • Естественная история (лат. Naturalis Historia) — устаревший термин, ранее обозначавший некоторые науки или области знания, которые в настоящее время относят к естествознанию или естественным наукам. Значение его со временем сужалось: если в античности естественная история охватывала более-менее все знания относительно природы, то к XVIII-XIX векам она понималась преимущественно как изучение трёх царств природы (минералов, растений и животных). В современном языке используется преимущественно в контексте истории науки для обозначения соответствующих научных областей прошлого.Иногда примерно в этом же значении используется термин «Натуральная история»[уточнить]В некоторых других языках соответствующий термин помимо значения, указанного выше, имеет и некоторое значение, привязанное к современности. Например, в английском его (Natural history) иногда относят к тем исследованиям живой природы, которые основаны преимущественно на наблюдениях и публикуются в популярных изданиях[уточнить]
 • História natural é um termo genérico para o que é hoje geralmente visto como um conjunto variado de disciplinas científicas distintas. A maior parte das definições inclui o estudo das coisas vivas (ex: biologia, incluindo botânica e zoologia), enquanto que outras definições estendem o conceito até incluir a geografia, paleontologia, a ecologia ou a bioquímica, bem como partes da geologia e da física e até mesmo da meteorologia. A uma pessoa interessada em história natural chama-se naturalista.Nos séculos XVIII e XIX, o termo história natural era usado com frequência, a fim de designar todos os estudos científicos, contrapondo-os à história política ou eclesiástica. Assim, a área que abrangia incluía todos os aspectos da física, da astronomia, da arqueologia etc. Ainda se encontra este uso nos nomes de algumas instituições, como o Museu de História Natural, em Londres, o Museu Nacional de História Natural (parte da Smithsonian Institution) em Washington, DC, o Museu Americano de História Natural em Nova Iorque (que também publica uma revista chamada Natural History), etc.== Referências ==
 • Sejarah alam adalah penelitian ilmiah tentang tumbuhan maupun hewan, lebih menuju ke metode belajar pengamatan daripada eksperimental, dan mencakup lebih banyak penelitian yang diterbitkan di majalah daripada jurnal akademik, sehingga istilah ini dianggap kuno di kalangan masyarakat ilmiah akibat revolusi ilmiah. Seseorang yang ahli di bidang sejarah alam disebut sebagai naturalis. Akar sejarah alam dapat dilacak dari masa Aristoteles dan filsuf klasik lainnya yang menganalisis keragaman dunia alam. Ketika Eropa memasuki Abad Pertengahan, sejarah alam dikembangkan di dunia Islam oleh ilmuwan seperti al-Jahizh, ad-Dinawari, Ibnu al-Baithar, dll. Di masa Renaisans, banyaknya organisme yang mulai diketahui mulai membuka jalan bagi taksonomi, yang berpuncak pada sistem yang dikembangkan Carolus Linnaeus dari Swedia.Wikidata: {{#property:P373}}
 • Natuurlijke historie is een algemene term die gebruikt wordt om een groot aantal natuurwetenschappen mee aan te duiden. In engere zin wordt met natuurlijke historie vooral het onderzoek naar de levende natuur (biologie, waaronder zoölogie en botanie) bedoeld, soms samen met onderzoek naar de levenloze en dode natuur (aardwetenschappen, waaronder mineralogie, meteorologie, geologie en paleontologie). Soms wordt aan natuurlijke historie een veel ruimere definitie gegeven, waarbij ook scheikunde, natuurkunde, sterrenkunde en zelfs archeologie hiertoe behoren.De term is afkomstig uit de tijd dat de natuurwetenschappen nog niet gespecialiseerd waren en dezelfde onderzoeker zich met uiteenlopende disciplines kon bezighouden. Vaak is het moeilijk deze personen een specifieke specialisatie toe te kennen. Een geleerde kon in de 17e en 18e eeuw bijvoorbeeld zowel vulkanoloog als ornitholoog zijn. De 17e- en 18e-eeuwse onderzoekers die de natuur bestudeerden worden natuurvorsers of natuuronderzoekers genoemd.
 • La història natural és la investigació científica de plantes o d'animals, inclinant-se més cap a l'observació que cap a l'experimentació.La història natural inclou la investigació i exposició de fets que fan comprensibles els elements de la vida i les formes de vida, descrivint-ne l'estructura, funcionament i circumstàncies rellevants de diverses espècies, com ara la dieta, la reproducció i els grups socials. El significat del terme ha crescut fins a convertir-se en un paraigua per a diverses disciplines científiques distintes de la biologia. La majoria de les definicions inclouen l'estudi dels éssers vius (és a dir, la biologia, incloent la botànica i la zoologia); altres definicions amplien el tòpic per a incloure la paleontologia, l'ecologia o la bioquímica, així com parts de la geologia i de la climatologia.
 • Historia natural es un término cuya definición es problemática, en tanto que diversas disciplinas la abordan de manera diferente. Muchas de estas concepciones incluyen el estudio de las cosas vivientes (por ejemplo, la biología, incluyendo botánica, zoología y ecología); otras concepciones extienden el término al campo de la paleontología, la geografía y la bioquímica, así como a la geología, astronomía, y la física. Una persona interesada en la historia natural es denominada naturalista. Su actividad principal consiste en una investigación aficionada, casi nunca profesional. El origen del interés en esta área en Gran Bretaña estuvo vinculado con la tradición herbolaria. Esto derivó en el desarrollo de múltiples campos de interés, como el estudio de las aves, las mariposas o las flores silvestres.En los siglos xviii y xix, la historia natural fue un término que se usó con frecuencia para referirse a todos los estudios científicos, en oposición a la historia política o eclesiástica (teológica).La Historia natural, Ciencia que en el siglo XIX era eminentemente descriptiva, debido a la especialización y fragmentación de las ramas del saber, fue definitivamente superada por la Biología y la Geología, para un estudio más pormenorizado de la Historia de la Vida y de la Historia de la Tierra, así como de la Astronomía para un estudio del Origen e Historia del Universo.
 • 博物学(はくぶつがく、Natural history, 場合によっては直訳的に:自然史)とは、自然に存在するものについて研究する学問。広義には自然科学のすべて。狭義には動物・植物・鉱物(岩石)など(博物学における「界」は動物界・植物界・鉱物界の「3界」である)、自然物についての収集および分類の学問。英語の"Natural history" の訳語として明治期に作られた。東洋では本草学がそれにあたる。
 • Natural history is the research and study of organisms including plants or animals in their environment, leaning more towards observational than experimental methods of study. It encompasses scientific research but is not limited to it, with articles nowadays more often published in magazines than in academic journals. Grouped among the natural sciences, natural history is the systematic study of any category of natural objects or organisms. That is a very broad designation in a world filled with many narrowly focused disciplines. So while natural history dates historically from studies in the ancient Greco-Roman world and the mediaeval Arabic world, through to the scattered European Renaissance scientists working in near isolation, today's field is more of a cross discipline umbrella of many specialty sciences. For example, geobiology has a strong multi-disciplinary nature combining scientists and scientific knowledge of many specialty sciences.A person who studies natural history is known as a naturalist or "natural historian".
 • Doğa tarihi, hayvanları ve bitkileri inceleyen, deneyden çok gözleme dayalı bir bilim dalı. Bu bilimle uğraşanlara doğa tarihçisi ya da natüralist denir. Bir doğa bilimi olan doğa tarihi, doğal varlıkların ve organizmaların sistemli olarak etüt edilmesidir. Bu geniş tanıma rağmen doğa tarihi, birçok detaylı disiplinden meydana gelir. Tarihi çok eskilere dayanan doğa tarihi; Antik Grekoromen çalışmaları, Ortaçağ'daki İslami doğa tarihi çalışmalarını, Rönesans Avrupa'sındaki kesintili çalışmaları da kapsar. Günümüzdeki doğa tarihi bilimi, jeobiyoloji gibi birçok bilim dalını kapsayan geniş bir yelpazedir.
 • La storia naturale è la ricerca scientifica riguardante gli esseri ed oggetti presenti in natura, come piante, animali e minerali, generalmente eseguita mediante l’osservazione più che tramite esperimenti scientifici.Questa disciplina si interessa alla ricerca diretta allo studio ed alla descrizione degli elementi vitali e della struttura sociale delle varie specie, interessando ambiti specifici delle scienze naturali, come la biologia, la botanica, la zoologia, la paleontologia e la geologia.
 • Historia naturalna – określenie stosowane dla wszelkich zmian zachodzących w przyrodzie oraz dla dziedzin nauk zajmujących się badaniem obiektów przyrodniczych, zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej (np. skały, minerały). W języku polskim to określenie jest rzadko używane, gdyż w tym sensie używa się raczej słowa przyrodoznawstwo.W przeszłości do dziedzin historii naturalnej włączano także obserwacje fizyczne, chemiczne i astronomiczne. Współcześnie termin ten stosuje się najczęściej do określania prac o przyrodzie ożywionej. Jednakże obecnie traktowany jest on w świecie nauki jako archaiczny, zbyt ogólny i rzadko stosowany w pracach naukowych.Termin historia naturalna stosował już Arystoteles i inni starożytni greccy filozofowie, na określenie swoich badań nad światem przyrody. Pliniusz Starszy nazwał tak swoje główne dzieło. Średniowieczni chrześcijańscy filozofowie stosowali go głównie do określenia studiów nad scala naturae (wielki łańcuch Bytu), natomiast nurt arystotelesowski kontynuowali niektórzy badacze arabscy. Przyrodniczy aspekt terminu powrócił do nauk w Europie w czasie renesansu, jednak upowszechnienie przyrodniczego sensu terminu było zasługą Linneusza. Od tej pory w XVIII i XIX w. często używano w literaturze naukowej terminu historia naturalna na określenie wszelkich badań przyrodniczych. Również muzea gromadzące zbiory przyrodnicze przyjmowały wtedy często nazwę muzeum historii naturalnej utrzymaną przeważnie do dziś (np. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu).W drugiej połowie XIX w. miała miejsce debata, której celem miało być wytyczenie pojęciowej granicy między historią naturalną jako całokształtem zmian zachodzących w przyrodzie a dziejami, czyli całokształtem zmian zachodzących w kulturze. Znaczącym uczestnikiem tej debaty był Thomas Henry Huxley (1825 – 1895), który najpierw uważał, że badając historię naturalną zdobywamy także wiedzę na temat społeczeństwa i kultury (ujęcie ewolucjonizmu społecznego), lecz od opublikowania pracy Evolution and Ethics (1893) wskazywał na odmienność praw obowiązujących w przyrodzie i w historii człowieka.Przykładem niedostrzegania różnicy między historią naturalną a historią człowieka jest stanowisko krytyka teorii ewolucji i kreacjonisty Charlesa Hodge'a, który bronił idei celowości (teleologii) zmian zachodzących w przyrodzie.Od przełomu XIX/XX w. w związku z rozwojem nauk i ich specjalizacją, termin "historia naturalna", stosowany dla wszystkich zmian zachodzących w Naturze, zaczął być zbyt ogólnikowy. Utrzymał się on jednak wówczas w takich dziedzinach jak ekologia, etologia i biologia ewolucyjnaW XX wieku termin jest nieostry i bywa używany na określenie zmian zachodzących w przyrodzie (w sensie filogenetycznym i ontogenetycznym) jak i na określenie nauki.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 117355 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10845 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 87 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109668785 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le terme d’histoire naturelle est apparu en français au XVIe siècle pour désigner les livres décrivant les objets de la nature. Au XXIe siècle le Muséum national d'histoire naturelle propose une définition du terme « Histoire naturelle » : « Historiquement, c'est l'enquête, la description de tout ce qui est visible dans le monde naturel : animal, végétal, minéral.
 • Přírodopis je souborné označení pro skupinu přírodních věd, které přímo zkoumají živou a neživou přírodu. V praxi je využití tohoto pojmu velmi široké a jeho významové chápání se v průběhu času vyvíjí. Termín přírodopis je obvykle chápaný jako podřazený termínu přírodověda. Oproti přírodovědě zahrnuje pouze vědy, které přímo popisují živou a neživou přírodu na Zemi (vynechává astronomii a geografii) a dále vynechává vědy pomocné, jako jsou fyzika a chemie.
 • 박물학(博物學)은 식물과 동물의 과학 연구이다. 실험적인 연구 방법이 아닌 관측적인 방법으로 연구해나가는 것으로, 과학 저널 보다는 잡지 위주로 실린다. 자연사(自然史), 곧 박물사(博物史)를 연구하는 것이 이에 해당한다.박물학을 연구하는 사람을 박물학자(博物學者)라고 부른다.
 • 博物学(はくぶつがく、Natural history, 場合によっては直訳的に:自然史)とは、自然に存在するものについて研究する学問。広義には自然科学のすべて。狭義には動物・植物・鉱物(岩石)など(博物学における「界」は動物界・植物界・鉱物界の「3界」である)、自然物についての収集および分類の学問。英語の"Natural history" の訳語として明治期に作られた。東洋では本草学がそれにあたる。
 • La storia naturale è la ricerca scientifica riguardante gli esseri ed oggetti presenti in natura, come piante, animali e minerali, generalmente eseguita mediante l’osservazione più che tramite esperimenti scientifici.Questa disciplina si interessa alla ricerca diretta allo studio ed alla descrizione degli elementi vitali e della struttura sociale delle varie specie, interessando ambiti specifici delle scienze naturali, come la biologia, la botanica, la zoologia, la paleontologia e la geologia.
 • Естествознание (също природознание, естествена история на английски: natural history) е област на науката, изучаваща съвкупността на естествените науки, разглеждани като едно цяло. Английският термин 'natural history' е превод на латински: naturalis historia.
 • Doğa tarihi, hayvanları ve bitkileri inceleyen, deneyden çok gözleme dayalı bir bilim dalı. Bu bilimle uğraşanlara doğa tarihçisi ya da natüralist denir. Bir doğa bilimi olan doğa tarihi, doğal varlıkların ve organizmaların sistemli olarak etüt edilmesidir. Bu geniş tanıma rağmen doğa tarihi, birçok detaylı disiplinden meydana gelir.
 • A természetrajz közismert tudományterület és iskolai tantárgy volt a XVIII. és XIX. században. A természetrajz „természetbúvár” szemléletű, tehát megfigyelésen alapuló ismereteket foglalt össze az alábbi területeken: Embertan Állattan Növénytan Ásványtan és kőzettanA XX. század a kísérletes tudományok felvirágzását hozta, ekkor a természetrajz szó kissé kiment a divatból.
 • Historia naturalna – określenie stosowane dla wszelkich zmian zachodzących w przyrodzie oraz dla dziedzin nauk zajmujących się badaniem obiektów przyrodniczych, zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej (np. skały, minerały). W języku polskim to określenie jest rzadko używane, gdyż w tym sensie używa się raczej słowa przyrodoznawstwo.W przeszłości do dziedzin historii naturalnej włączano także obserwacje fizyczne, chemiczne i astronomiczne.
 • Natural history is the research and study of organisms including plants or animals in their environment, leaning more towards observational than experimental methods of study. It encompasses scientific research but is not limited to it, with articles nowadays more often published in magazines than in academic journals. Grouped among the natural sciences, natural history is the systematic study of any category of natural objects or organisms.
 • Naturgeschichte (auch Naturkunde oder Naturlehre) ist eine Sammelbezeichnung für Wissensgebiete, die heutzutage gewöhnlich mehreren verschiedenartigen Wissenschaften, überwiegend Naturwissenschaften, zugeordnet werden.
 • La història natural és la investigació científica de plantes o d'animals, inclinant-se més cap a l'observació que cap a l'experimentació.La història natural inclou la investigació i exposició de fets que fan comprensibles els elements de la vida i les formes de vida, descrivint-ne l'estructura, funcionament i circumstàncies rellevants de diverses espècies, com ara la dieta, la reproducció i els grups socials.
 • Historia natural es un término cuya definición es problemática, en tanto que diversas disciplinas la abordan de manera diferente. Muchas de estas concepciones incluyen el estudio de las cosas vivientes (por ejemplo, la biología, incluyendo botánica, zoología y ecología); otras concepciones extienden el término al campo de la paleontología, la geografía y la bioquímica, así como a la geología, astronomía, y la física. Una persona interesada en la historia natural es denominada naturalista.
 • Естественная история (лат. Naturalis Historia) — устаревший термин, ранее обозначавший некоторые науки или области знания, которые в настоящее время относят к естествознанию или естественным наукам. Значение его со временем сужалось: если в античности естественная история охватывала более-менее все знания относительно природы, то к XVIII-XIX векам она понималась преимущественно как изучение трёх царств природы (минералов, растений и животных).
 • Sejarah alam adalah penelitian ilmiah tentang tumbuhan maupun hewan, lebih menuju ke metode belajar pengamatan daripada eksperimental, dan mencakup lebih banyak penelitian yang diterbitkan di majalah daripada jurnal akademik, sehingga istilah ini dianggap kuno di kalangan masyarakat ilmiah akibat revolusi ilmiah. Seseorang yang ahli di bidang sejarah alam disebut sebagai naturalis.
 • História natural é um termo genérico para o que é hoje geralmente visto como um conjunto variado de disciplinas científicas distintas. A maior parte das definições inclui o estudo das coisas vivas (ex: biologia, incluindo botânica e zoologia), enquanto que outras definições estendem o conceito até incluir a geografia, paleontologia, a ecologia ou a bioquímica, bem como partes da geologia e da física e até mesmo da meteorologia.
 • Natuurlijke historie is een algemene term die gebruikt wordt om een groot aantal natuurwetenschappen mee aan te duiden. In engere zin wordt met natuurlijke historie vooral het onderzoek naar de levende natuur (biologie, waaronder zoölogie en botanie) bedoeld, soms samen met onderzoek naar de levenloze en dode natuur (aardwetenschappen, waaronder mineralogie, meteorologie, geologie en paleontologie).
rdfs:label
 • Histoire naturelle
 • Doğa tarihi
 • Historia natural
 • Historia naturalna
 • Història natural
 • História natural
 • Natural history
 • Naturgeschichte
 • Natuurlijke historie
 • Přírodopis
 • Sejarah alam
 • Storia naturale
 • Természetrajz
 • Естественная история
 • Естествознание
 • 博物学
 • 박물학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:collections of
is prop-fr:genreCollections of
is prop-fr:titre of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of