Les frères Tiberius Sempronius Gracchus et Caius Sempronius Gracchus, surnommés les Gracques, sont deux hommes d'État romains.Issus de la nobilitas plébéienne, fils du consul Tiberius Sempronius et de Cornelia Africana, petits-fils de Scipion l'Africain, ils sont renommés pour leur tentative infructueuse de réformer le système social romain.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les frères Tiberius Sempronius Gracchus et Caius Sempronius Gracchus, surnommés les Gracques, sont deux hommes d'État romains.Issus de la nobilitas plébéienne, fils du consul Tiberius Sempronius et de Cornelia Africana, petits-fils de Scipion l'Africain, ils sont renommés pour leur tentative infructueuse de réformer le système social romain.
 • Els Gracs és el nom amb el que són coneguts dos germans, Tiberi i Gai Semproni Grac fills de Tiberi Semproni Grac III que van tenir un paper destacat en la història de les reformes de la República Romana al segle II aC
 • グラックス兄弟は、古代ローマのセンプロニウス氏族グラックス家に生まれた兄弟、ティベリウス・センプロニウス・グラックスとガイウス・センプロニウス・グラックスの2人を指す。2人は共に共和政ローマ末期、政治家としてローマの改革に着手するが、元老院の反発に遭い失敗に終わる。
 • 그라쿠스 형제(Gracchi)는 기원전 2세기 공화정 시대 고대 로마에서 활동한 정치가인 티베리우스 그라쿠스와 가이우스 그라쿠스를 말한다.이들의 아버지는 집정관을 지낸 티베리우스 셈프로니우스 그라쿠스(대 그라쿠스)였고 어머니는 제2차 포에니 전쟁의 영웅인 스키피오 아프리카누스의 딸, 코르넬리아 아프리카나였다. 이들 형제는 아버지를 일찍 여의고 홀어머니 밑에서 훌륭한 교육을 받으며 자랐다.두 형제는 모두 호민관이 되어 로마 공화정 내에서 자작농을 육성하는 토지개혁을 비롯하여 빈민, 무산자를 돕는 여러 가지 개혁을 시행하려고 했으나 로마 원로원과 보수적인 귀족 반대파에 밀려 끝내 죽임을 당하고 개혁은 실패했다.티베리우스는 약 30세, 가이우스는 33세에 죽었고, 시체는 모두 티베르 강 유역에 버려졌기 때문에 이들에게는 무덤이나 남겨진 동상, 흉상 등이 전혀 없다.
 • Gracchus was een cognomen in de aanzienlijke plebejische gens Sempronia, die aan het pantheon der Romeinse geschiedenis enkele min of meer belangrijke politici leverden. Het cognomen betekent "de kauw". Enkele cognomen waren:Tiberius Sempronius Gracchus, Romeins veldheer en politicus uit de 3e eeuw v.Chr.Tiberius Sempronius Gracchus (ca. 220-ca. 150 v.Chr.), Romeins militair en staatsman.Tiberius Sempronius Gracchus, tribunus plebis.Gaius Sempronius Gracchus, tribunus plebis.Met de benaming Gracchi of gebroeders Gracchus wordt gewoonlijk verwezen naar het broederpaar Tiberius en Gaius Gracchus.François Noël Babeuf ontleende zijn gebruikelijke voornaam aan de gebroeders Gracchus
 • Gracos, singular Graco (em latim Gracchi, sing. Gracchus) Nome de uma família da antiga República Romana, que se destacou nas lutas sociais travadas no século II a.C., sobretudo pela participação de dois de seus membros: Tibério Graco e Caio Graco.
 • Гракхи (лат. Gracchi, ед. ч. Гракх, лат. Gracchus) — древнеримская знатная семья, ветвь плебейского, но выдвинувшегося в ряды новой оптиматской аристократии, рода Семпрониев (лат. Sempronii). Тиберий Семпроний Гракх — консул в 238 до н. э. Тиберий Семпроний Гракх был в IIІ веке до н. э. два раза консулом (215 и 213 до н. э.) и раз — цензором. Тиберий Семпроний Гракх — консул в 177 и 163 до н. э.Самые известные Гракхи — его сыновья, знаменитые римские политические деятели, социальные реформаторы: Тиберий Гракх (163—133 до н. э.) Гай Гракх (153—121 до н. э.)По матери (Корнелии — дочери Сципиона Африканского) братья Гракхи примыкали к знатному и просвещенному кружку Сципионов, центру греческих идей и образованности, в котором обсуждались вопросы политического, экономического и социального характера в применении к существующему строю Римской республики. Женитьба обоих братьев на аристократках еще более скрепила их связи с влиятельной в политическом мире средой. Воспитанием своим и высокими стремлениями братья Гракхи обязаны в особенности матери, женщине благородной и просвещенной.Также известен Луций (?) Семпроний Гракх — консул-суффект 167 года н. э.
 • Bratři Gracchové, Tiberius a Gaius, byli římští měšťané, kteří působili jako tribuni ve 2. století př. n. l. Prosazovali pozemkovou reformu, která by rozdělila půdu velkých vlastníků mezi plebs. Kvůli tomuto úsilí a kvůli příslušnosti ke straně Populárů jsou považováni za duchovní otce socialismu a populismu. Poté, co dosáhli jistých úspěchů, byli kvůli svým reformním snahám zavražděni.blablabla
 • Gracchus antik Roma'da pleb sınıfına mensup bir ailenin adıydı.Tarihe "Gracchus kardeşler" olarak geçen Tiberius ve Gaius sosyal reform uğruna şehit düşmüşlerdir. Tiberius Roma Senatosu mensublarınca sistemi Roma'nın alt sınıflarına daha uygun hale getirmeye çalıştığı için öldürülmüştü. Patricilerin (üst sınıf) büyük çiftliklerinin boyutlarını sınırlamaya çalışmışlardı. Bu şekilde pleblerin (alt sınıf) patricilerle rekabet etmesi sağlanacaktı. Gaius ve birçok yandaşı MÖ 121'de Senato'nun büyük bölümünün patriclerden oluşuyor olması sebebiyle öldürüldü.Tiberius Gracchus savaştan dönen çiftçilere toprak dağıtılması işini sağlıklı yürütebilmek için senatodan bağımsız bir komisyon kurmuştu.Bu komisyon,çifçiler cephedeyken zengin toprak sahipleri tarafından gasp edilmiş arazilerin geri alınabilmesi için belli bir bütçeye ihtiyaç duyulmaktaydı,fakat devlet bütçesini elinde bulunduran senato kendi üyelerine zarar verecek bu uygulamaya herhengi bir destekte bulunmayacaktı.Bu sırada çok ilginç bir olay gerçeklerşir.Pergamon kralı 3.Attalos ölümünden sonra krallığını Romaya bırakılmasını istediği haberi romaya ulaşır.Yani roma herhangi bir savaşa girmeden Pergamon krallığını eline geçirecekti.Gracchus ise bu durumdan yararlanarak bu topraklardan gelecek gelirin komisyonda kullanılmasını talep eder.Senato ise bu isteği bir meydan okuma olarak algılarSenatoda Gracchus'un talepleri çok sert bir şekilde eleştirildi.Quintus Pompeius,Tiberius gracchusun amacının pergama krallığı olduğunu iddia etti ve aynı sene Gracchus tiran ve yozlaşmış bir olarak lanse edilmeye başladı ve m.ö 132 yılında tribunus seçimlerinde öldürüldü.Gaius ise ağabeğini bu reformunu devam ettirmek istemiş fakat yeterli desteği alamadığı için bu reform çalışmalarından vazgeçildi.Spartaküs ve Gladytör filmlerinde kurgusal Gracchus karakterleri de vardır.Ayrıca fransız devrimcilerinden françois Nobel Babeuf'un lakabıdır.
 • Los Graco fueron una destacada familia de la Antigua Roma, particularmente desde finales del siglo III a. C. y sobre todo a mediados del siglo II a. C. cuando, desde el cargo de tribunos de la plebe, intentaron implantar ambiciosas reformas sociales.
 • Gracchus (lat. der Gnadenreiche, deutsche Aussprache (IPA) meist [ˈgʁaxʊs], klassisch lateinische Aussprache [ˈgrakʰʊs]) ist das Cognomen einer vornehmen plebejischen Familie in der römischen Republik. Die Gracchi waren ein Zweig der Sempronier.Die bekanntesten Mitglieder der Familie sind: Tiberius Sempronius Gracchus, Konsul im Jahr 238 v. Chr. und Heerführer; sein Sohn Tiberius Sempronius Gracchus, römischer Konsul 215 v. Chr. sein Namensvetter, Tiberius Sempronius Gracchus, genannt der Ältere, Konsul in den Jahren 177 v. Chr. und 163 v. Chr., † 154 v. Chr., verheiratet mit Cornelia, Tochter des Scipio Africanus; sowie deren Söhne: der jüngere Tiberius Sempronius Gracchus, Volkstribun im Jahr 133 v. Chr.; versuchte verfassungswidrig 132 v. Chr wieder Volkstribun zu werden; dessen Bruder Gaius Sempronius Gracchus, Volkstribun in den Jahren 123 v. Chr. und 122 v. Chr.Die den Popularen zugeordneten Brüder Tiberius und Gaius Gracchus werden auch unter der Bezeichnung „die Gracchen“ zusammengefasst und sind Urheber der Gracchischen Reformen, die am Beginn der Römischen Bürgerkriege (133–30 v. Chr.) stehen.Die Gracchi waren verschwägert mit den Scipionen, den Corneliern, den Claudiern und den Paulli.
 • Гракхите (лат. Gracchi, ед. ч. Гракх, лат. Gracchus) са древноримска знатна фамилия, от плебейски произход, издигнали се в новите оптиматски аристократични среди. Гракхите са клон от gens Семпрониите (Sempronii).Гракхите са сватосани със Сципионите, Корнелиите, Клавдиите и с Павлиите (Paulii).Най-известни членове на фамилията са: Тиберий Семпроний Гракх, консул 238 пр.н.е. и генерал Тиберий Семпроний Гракх (консул 215 пр.н.е.), консул 215 и 213 пр.н.е. Тиберий Семпроний Гракх Старши, консул 177 пр.н.e. и 163 пр.н.e., † 154 пр.н.e., женен за Корнелия, дъщеря на Сципион Африкански и техните синове и дъщеря : младият Тиберий Семпроний Гракх , народен трибун 133 пр.н.е.; опитва се насила да стане отново народен трибун 132 пр.н.е. неговият брат Гай Семпроний Гракх, народен трибун 123 пр.н.е. и 122 пр.н.е. Семпрония (сестра на Гракхите), дъщеря на Тиберий Семпроний Гракх Старши, съпруга на Сципион Емилиан Семпрония, вероятно дъщеря на Гай Гракх, съпруга на Децим Юний Брут (консул 77 пр.н.е.) Луций Семпроний Гракх, суфектконсул 167 г.
 • The Gracchi brothers, Tiberius and Gaius, were Roman plebeian nobiles who both served as tribunes in the late 2nd century BC. They attempted to pass land reform legislation that would redistribute the major patrician landholdings among the plebeians, in addition to other reform measures. After achieving some early success, both were assassinated for their efforts.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 34529 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13670 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109640168 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2000 (xsd:integer)
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:nom
 • Hinard
prop-fr:prénom
 • François
prop-fr:sousTitre
 • Tome I. Des origines à Auguste
prop-fr:titre
 • Histoire romaine
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Fayard
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les frères Tiberius Sempronius Gracchus et Caius Sempronius Gracchus, surnommés les Gracques, sont deux hommes d'État romains.Issus de la nobilitas plébéienne, fils du consul Tiberius Sempronius et de Cornelia Africana, petits-fils de Scipion l'Africain, ils sont renommés pour leur tentative infructueuse de réformer le système social romain.
 • Els Gracs és el nom amb el que són coneguts dos germans, Tiberi i Gai Semproni Grac fills de Tiberi Semproni Grac III que van tenir un paper destacat en la història de les reformes de la República Romana al segle II aC
 • グラックス兄弟は、古代ローマのセンプロニウス氏族グラックス家に生まれた兄弟、ティベリウス・センプロニウス・グラックスとガイウス・センプロニウス・グラックスの2人を指す。2人は共に共和政ローマ末期、政治家としてローマの改革に着手するが、元老院の反発に遭い失敗に終わる。
 • 그라쿠스 형제(Gracchi)는 기원전 2세기 공화정 시대 고대 로마에서 활동한 정치가인 티베리우스 그라쿠스와 가이우스 그라쿠스를 말한다.이들의 아버지는 집정관을 지낸 티베리우스 셈프로니우스 그라쿠스(대 그라쿠스)였고 어머니는 제2차 포에니 전쟁의 영웅인 스키피오 아프리카누스의 딸, 코르넬리아 아프리카나였다. 이들 형제는 아버지를 일찍 여의고 홀어머니 밑에서 훌륭한 교육을 받으며 자랐다.두 형제는 모두 호민관이 되어 로마 공화정 내에서 자작농을 육성하는 토지개혁을 비롯하여 빈민, 무산자를 돕는 여러 가지 개혁을 시행하려고 했으나 로마 원로원과 보수적인 귀족 반대파에 밀려 끝내 죽임을 당하고 개혁은 실패했다.티베리우스는 약 30세, 가이우스는 33세에 죽었고, 시체는 모두 티베르 강 유역에 버려졌기 때문에 이들에게는 무덤이나 남겨진 동상, 흉상 등이 전혀 없다.
 • Gracos, singular Graco (em latim Gracchi, sing. Gracchus) Nome de uma família da antiga República Romana, que se destacou nas lutas sociais travadas no século II a.C., sobretudo pela participação de dois de seus membros: Tibério Graco e Caio Graco.
 • Bratři Gracchové, Tiberius a Gaius, byli římští měšťané, kteří působili jako tribuni ve 2. století př. n. l. Prosazovali pozemkovou reformu, která by rozdělila půdu velkých vlastníků mezi plebs. Kvůli tomuto úsilí a kvůli příslušnosti ke straně Populárů jsou považováni za duchovní otce socialismu a populismu. Poté, co dosáhli jistých úspěchů, byli kvůli svým reformním snahám zavražděni.blablabla
 • Los Graco fueron una destacada familia de la Antigua Roma, particularmente desde finales del siglo III a. C. y sobre todo a mediados del siglo II a. C. cuando, desde el cargo de tribunos de la plebe, intentaron implantar ambiciosas reformas sociales.
 • The Gracchi brothers, Tiberius and Gaius, were Roman plebeian nobiles who both served as tribunes in the late 2nd century BC. They attempted to pass land reform legislation that would redistribute the major patrician landholdings among the plebeians, in addition to other reform measures. After achieving some early success, both were assassinated for their efforts.
 • Gracchus antik Roma'da pleb sınıfına mensup bir ailenin adıydı.Tarihe "Gracchus kardeşler" olarak geçen Tiberius ve Gaius sosyal reform uğruna şehit düşmüşlerdir. Tiberius Roma Senatosu mensublarınca sistemi Roma'nın alt sınıflarına daha uygun hale getirmeye çalıştığı için öldürülmüştü. Patricilerin (üst sınıf) büyük çiftliklerinin boyutlarını sınırlamaya çalışmışlardı. Bu şekilde pleblerin (alt sınıf) patricilerle rekabet etmesi sağlanacaktı.
 • Gracchus was een cognomen in de aanzienlijke plebejische gens Sempronia, die aan het pantheon der Romeinse geschiedenis enkele min of meer belangrijke politici leverden. Het cognomen betekent "de kauw". Enkele cognomen waren:Tiberius Sempronius Gracchus, Romeins veldheer en politicus uit de 3e eeuw v.Chr.Tiberius Sempronius Gracchus (ca. 220-ca.
 • Гракхи (лат. Gracchi, ед. ч. Гракх, лат. Gracchus) — древнеримская знатная семья, ветвь плебейского, но выдвинувшегося в ряды новой оптиматской аристократии, рода Семпрониев (лат. Sempronii). Тиберий Семпроний Гракх — консул в 238 до н. э. Тиберий Семпроний Гракх был в IIІ веке до н. э. два раза консулом (215 и 213 до н. э.) и раз — цензором. Тиберий Семпроний Гракх — консул в 177 и 163 до н.
 • Gracchus (lat. der Gnadenreiche, deutsche Aussprache (IPA) meist [ˈgʁaxʊs], klassisch lateinische Aussprache [ˈgrakʰʊs]) ist das Cognomen einer vornehmen plebejischen Familie in der römischen Republik. Die Gracchi waren ein Zweig der Sempronier.Die bekanntesten Mitglieder der Familie sind: Tiberius Sempronius Gracchus, Konsul im Jahr 238 v. Chr. und Heerführer; sein Sohn Tiberius Sempronius Gracchus, römischer Konsul 215 v. Chr.
 • Гракхите (лат. Gracchi, ед. ч. Гракх, лат. Gracchus) са древноримска знатна фамилия, от плебейски произход, издигнали се в новите оптиматски аристократични среди. Гракхите са клон от gens Семпрониите (Sempronii).Гракхите са сватосани със Сципионите, Корнелиите, Клавдиите и с Павлиите (Paulii).Най-известни членове на фамилията са: Тиберий Семпроний Гракх, консул 238 пр.н.е. и генерал Тиберий Семпроний Гракх (консул 215 пр.н.е.), консул 215 и 213 пр.н.е.
rdfs:label
 • Gracques
 • Bratři Gracchové
 • Gracchi
 • Gracchus
 • Gracchus
 • Gracchus
 • Graco
 • Gracos
 • Gracs
 • Гракхи
 • Гракхи
 • グラックス兄弟
 • 그라쿠스 형제
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:child of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of