Le terme espèce indigène s’oppose à celui d’espèce exotique. En effet, une espèce indigène est présente naturellement dans son territoire alors qu’une espèce exotique est introduite volontairement ou non sur ce territoire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme espèce indigène s’oppose à celui d’espèce exotique. En effet, une espèce indigène est présente naturellement dans son territoire alors qu’une espèce exotique est introduite volontairement ou non sur ce territoire. Une espèce envahissante, espèce envahissante exogène ou espèce exotique envahissante (l'anglicisme espèce invasive est parfois utilisé) est une espèce vivante exotique qui devient un agent de perturbation « nuisible » à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi-naturels parmi lesquels elle s’est établie.Cette explosion démographique peut être traduite par une invasion biologique. Les phénomènes d'invasion biologique sont aujourd'hui considérés par l'ONU comme une des grandes causes de régression de la biodiversité, avec la pollution, la fragmentation écologique des écosystèmes et l'ensemble constitué par la chasse, la pêche et la surexploitation de certaines espèces.« Le qualificatif d'espèce invasive est associé à une espèce, à une sous-espèce ou à une entité d’un niveau taxonomique inférieur qui se trouve à l’extérieur de son aire de répartition ou de son aire de dispersion potentielle (c'est-à-dire hors de la zone géographique qu’elle occupe naturellement ou peut occuper sans intervention humaine par introduction ou autres démarches particulières) et est applicable à toute partie d’un individu (gamète ou propagule) susceptible de survivre et de se reproduire »En réalité, il faut parler de « population invasive » et non d'espèce invasive, et chez certaines espèces, seules quelques sous-espèces sont devenues invasives (ex. : Codium fragile ssp. tomentosoides, au sein des Codium). En Europe, on appelle parfois « néophyte » une espèce apparue après la découverte de l'Amérique.La biodiversité, quand elle n'est pas perturbée est en soi un facteur de résilience et de limitation de l'invasivité de nombreuses espèces introduites,. L'artificialisation d'un milieu est facteur d'invasivité d'espèces qui ne le seraient pas ailleurs. L'ONU, l'UICN et les scientifiques estiment que parallèlement à la dégradation, fragmentation et disparition des habitats, l’introduction d'espèces animales ou végétales exogènes et les dégâts liés à leur extension sont devenus l'une des causes majeures de régression de la diversité biologique, dans le monde comme en France.
 • Invasieve soort is een biologische term waarmee een soort wordt aangeduid die zich buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied heeft gevestigd. De praktijkgerichte definitie van het Nederlandse Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) geeft een verschil aan met het begrip exoot: Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken. Daarbij worden exoten ook wel uitheemse soorten genoemd. Invasieve soorten hebben zich weten te verspreiden door toedoen van menselijk handelen. Het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omschrijft invasieve exoten als volgt:Het merendeel van deze exoten vormt geen probleem. Maar in een aantal gevallen ontwikkelen de populaties van deze planten of dieren zich explosief. Deze zogenaamde invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen en ecosystemen veranderen. Exoten vormen op deze manier wereldwijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn er invasieve exoten die gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade kunnen veroorzaken.
 • Invazní druh (nebo též invazivní) je druh na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě, jako on. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů, ne jen těch s podobnou nikou. Některé invaze mohou skončit až naprostým vyhynutím většího množství původních druhů.Mezi invazní druhy je možno počítat i mikroorganismy způsobující choroby, nicméně tato oblast se často vyděluje jako speciální samostatný problém.V České republice je registrováno celkem 90 druhů, které zde považujeme za invazní.
 • Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos, generalmente transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos. Que una especie invasora resulta dañina, significa que produce cambios importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales o seminaturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa (en diversidad de especies, diversidad dentro de las poblaciones o diversidad de ecosistemas). Debido a sus impactos en los ecosistemas donde han sido introducidas tales especies son consideradas ingenieros de ecosistemas. Los cambios naturales o causados por los seres humanos en los ecosistemas de todo el planeta han redistribuido las especies vegetales y animales de forma accidental o voluntaria. Como consecuencia de estos cambios ciertas especies tienen un comportamiento invasivo en su localidad natulal o de introducción, siendo más susceptibles los hábitats alterados o degradados. Estas invasiones llevan asociadas varios problemas:A nivel ecológico destaca la pérdida de diversidad autóctona y la degradación de los hábitats invadidos. Económicamente son importantes los efectos directos sobre las actividades agropecuarias y la salud pública. Una vez detectada la invasión, su control y erradicación son costosos y no siempre posibles. Identificar los invasores potenciales y evitar su establecimiento es el mejor camino para frenar un problema que incrementa al mismo ritmo que la globalización.
 • Per specie aliena in biologia si intende una specie vivente (animale, vegetale o fungo) che, per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo areale storico, anche detta alloctona.
 • Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne stanowią drugie, zaraz po niszczeniu siedlisk największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Inwazyjne gatunki roślin stanowią szczególny problem na obszarach chronionych, wypierając rodzime gatunki roślin, dla ochrony których utworzono te obszary. W takim przypadku zachodzi konieczność usuwania intruzów (głównie przez mechaniczne niszczenie).Oto niektóre najgroźniejsze gatunki inwazyjne Polski: Rośliny: barszcz Sosnowskiego barszcz Mantegazziego rdestowiec ostrokończysty rdestowiec sachaliński rdestowiec czeski klon jesionolistny kolczurka klapowana nawłoć kanadyjska nawłoć późna niecierpek drobnokwiatowy niecierpek gruczołowaty irga błyszcząca świdośliwka kłosowa czeremcha amerykańska róża pomarszczona robinia akacjowa rudbekia naga Zwierzęta: babka bycza babka szczupła babka łysa jenot norka amerykańska wioślarka kaspijska (Cercopagis pengoi) racicznica zmienna rak sygnałowy rak pręgowaty inaczej rak amerykański (Orconectes limosus) okoń nilowy stonka kukurydziana krab wełnistoszczypcy krabik amerykański kiełż wschodni kiełże (Dikerogammarus villosus)W ornitologii termin gatunek inwazyjny ma również inne znaczenie. Są to gatunki, które w pewnych, nieregularnych okresach pojawiają się w dużych ilościach na danym terenie. Z reguły są to gatunki wysoko wyspecjalizowane pod względem odżywiania. Dla Polski przykładami tego typu ptaków są: sowa śnieżna (Nyctea scandiaca) syberyjski podgatunek orzechówki (Nucifraga caryocatactes macrorhynos) krzyżodzioby (rodzaj Loxia): krzyżodziób świerkowy (L. curvirostra) krzyżodziób sosnowy (L. pytyopsittacus) krzyżodziób modrzewiowy (L. leucoptera)Niektóre gatunki wykazują jedynie pewien stopień tego typu inwazyjności manifestujący się fluktuacjami ilości wędrujących osobników, trasy przelotu i zasięgu. Z reguły są to gatunki odżywiające się mało zróżnicowanym pokarmem roślinnym. W przypadku nieurodzaju na danym terenie żerowania (zwykle zimowisku) większa niż zazwyczaj liczba osobników podejmuje dalszą wędrówkę w poszukiwaniu nowych żerowisk. Taką zwiększoną ilość osobników na trasie wędrówki określa się nalotem inwazyjnym. Przykładami tego typu gatunków inwazyjnych są dla Polski takie ptaki jak: czyż zwyczajny (Carduelis spinus) czeczotka zwyczajna (Carduelis flammea) dzięcioł duży (Dendrocopos major) jemiołuszka (Bombycilla garrulus) sójka zwyczajna (Garrulus glandarius)
 • Als biologische Invasion (umgangssprachlich Einschleppung) bezeichnet man die Ausbreitung einer Art in einem Gebiet, in dem sie nicht heimisch ist. Verwendet wird der Begriff insbesondere bei durch den Menschen eingeschleppten Arten, die die angestammten Ökosysteme deutlich verändern und zur Verdrängung anderer Arten führen. Die eingeschleppten Arten nennt man dann invasive Spezies oder Bioinvasoren; sie bilden eine Teilmenge der eingebürgerten Arten oder Neobiota. Bei diesen unterscheidet man eingebürgerte Pflanzen (Neophyten), Pilze (Neomyceten) und Tiere (Neozoen). Biologische Invasionen sind Forschungsgegenstand der Invasionsbiologie, eines Seitenzweiges der Biologie.
 • 外来種(がいらいしゅ)とは、他地域から人為的に持ち込まれた生物のこと。生態系や経済に重大な影響を与えることがあり、環境問題のひとつとして扱われる。類義語に移入種、帰化種、侵入種、外来生物がある。英語では「alien species」もしくは「invasive species」という。ただし「invasive`species」については、在来種(後述)でありながら、人為的な影響によって分布域の爆発的な拡大や生息(生育)数が激増し、生物多様性および生態系サービスへ悪影響を及ぼしている種に対して「native invasive」という呼び方もする場合もあり、英語表記において最も誤解が少ないのは「Invasive Alien Species」である。外来種に対して、従来からその地域で生息・生育するものは在来種と呼ばれる。
 • Espécie invasora é um conceito sobre o qual ainda não existe um consenso sólido. Neste artigo, seguindo a Convenção sobre a Biodiversidade, por espécie invasora entender-se-á aquela que, oriunda de certa região, penetra e se aclimata em outra onde não era encontrada antigamente, prolifera sem controle e passa a representar ameaça para espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas que vai ocupando e transformando a seu favor.Ainda que as invasões possam acontecer de maneira natural, e de fato já aconteceram inúmeras vezes na história da Terra, as atividades e movimentações humanas vêm desempenhando, em tempos históricos, o maior papel na introdução, em praticamente todas as regiões do mundo, de espécies exóticas que se tornaram invasivas, um processo que recentemente vem se acelerando tanto que assumiu a dimensão de crise global, gerando extensas repercussões negativas no equilíbrio ecológico, na economia, na sociedade e na cultura. A invasão de relativamente poucas espécies muito adaptáveis e competitivas sobre vastas áreas do globo tende a empobrecer e homogeneizar os ecossistemas, e é um dos principais fatores em ação na atualidade para a crescente e acelerada perda de biodiversidade mundial, cujo impacto continua a ser subestimado.Além do declínio ou extinção de espécies nativas, as invasões acarretam prejuízos em colheitas, degradação de florestas, solos e pastagens, favorecem a disseminação de doenças e pragas, e, perturbando os ciclos físicos, químicos, biológicos e climáticos, afetam todos os serviços ambientais oferecidos pela natureza, que são fundamentais para a vida humana. Com a crescente a interferência do homem nos ambientes, projeta-se que as invasões se multipliquem no futuro e, com elas, seus impactos indesejáveis. As espécies invasoras representam um dos maiores desafios ambientais que o mundo enfrenta atualmente, embora este fato não seja muito conhecido pelo público em geral.Ao contrário de outros problemas ambientais que podem se diluir e amenizar com o tempo, as invasoras muitas vezes se tornam espécies dominantes e as consequências negativas tendem a se agravar à medida que sua adaptação se completa. O combate às invasões nem sempre é possível e, quando tentado, em regra se revela um procedimento altamente complexo, custoso e nem sempre garante bons resultados, podendo ocorrer até mesmo efeitos adversos imprevistos.
 • Espezie inbaditzaile jatorrizkoa ez den ekosistema batean sartu eta bertako oreka ekologikoa suntsitzen duen espezieari deritzo. Hau da, espezie bat hona etorri eta bertan hazteko kapaz bada, naturalizatu egin dela diogu, baina behin bertako landare eta animalientzako kaltegarria baldin bada, inbaditzaile deitzen zaio.Oro har, inbaditzaile biologikoak azkar hazi eta ugalketa-ziklo laburrak dituzten espezieak izaten dira. Aldi berean, ingurune askotan bizitzeko gaitasuna dute, habitatari ez baitiote bizi-baldintza zorrotzik eskatzen. Espezie inbaditzaileak erruz ugaldu eta modu ezin hobean egokitzen dira bizileku berrira eta, askotan, harrera-ekosistemako jatorrizko espezieak arriskuan jartzen dituzte. Halako inbasioak, munduko biodibertsitatea gordetzeko arazo larria izateaz gain, konponbide zaila izaten dute.Espezie inbaditzaileen adibide dira: zebra-muskuilua, ahate herdoiltsua, amerikar bisoia, ur-ipurtatsa, ibai-karramarro gorria, Niloko perka, Caulerpa taxifolia, Senecio inaequidens, Boiga irregularis sugea, Achatina fulica barraskiloa eta inurri eroa.
 • Invasive species, also called invasive exotics or simply exotics, is a nomenclature term and categorization phrase used for flora and fauna, and for specific restoration-preservation processes in native habitats, with several definitions.The first definition, the most used, applies to introduced species (also called "non-indigenous" or "non-native") that adversely affect the habitats and bioregions they invade economically, environmentally, and/or ecologically. Such invasive species may be either plants or animals and may disrupt by dominating a region, wilderness areas, particular habitats, or wildland-urban interface land from loss of natural controls (such as predators or herbivores). This includes non-native invasive plant species labeled as exotic pest plants and invasive exotics growing in native plant communities. It has been used in this sense by government organizations as well as conservation groups such as the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the California Native Plant Society. The European Union defines "Invasive Alien Species" as those that are, firstly, outside their natural distribution area, and secondly, threaten biological diversity. It is also used by land managers, botanists, researchers, horticulturalists, conservationists, and the public for noxious weeds. The kudzu vine (Pueraria lobata), Andean Pampas grass (Cortaderia jubata), and yellow starthistle (Centaurea solstitialis) are examples.The second definition includes the first, but broadens the boundaries to include indigenous or native species, with the non-native ones, that disrupt by a dominant colonization of a particular habitat or wildlands area from loss of natural controls (i.e.: predators or herbivores). Deer are an example, considered to be overpopulating their native zones and adjacent suburban gardens, by some in the Northeastern and Pacific Coast regions of the United States.The third definition identifies invasive species as a widespread non-indigenous species. This one can be too broad, as not every nonindigenous or "introduced" species has an adverse effect on a non-indigenous environment. A nonadverse example is the common goldfish (Carassius auratus), though common outside its native range globally, it is rarely in harmful densities to a native habitat.Because of the variability of its definition, and because definitions are often from a socioeconomic perspective, the phrase invasive species is often criticized as an imprecise term for the scientific field of ecology. This article concerns the first two definitions; for the third, see Introduced species.
 • Инвазионный вид, или инвазивный вид.Однозначного и корректного определения не существует. В русском языке термин «инвазионный вид» является морфологической передачей с английского словосочетания invasive species.В западной школе изучением инвазионных видов занимается специальная дисциплина, определяемая как инвазионная экология растений, в России эти виды изучаются флористами в составе адвентивных флор регионов и отдельно специалистами других направлений с точки зрения биологии и экологии таких видов.Как правило, совокупность видов, определяемых как «инвазионные», является частью обширного заносного или адвентивного элемента флоры, среди которого они выделяются, прежде всего, способностью быстро распространяться и внедряться в различные типы ценозов.На сайте Глобальной программы по изучению инвазионных видов даётся такое определение: «Инвазионные заносные виды — это чужеродные (non-native) организмы, которые наносят или могут нанести урон окружающей среде, экономике или здоровью человека».Условия, которые позволяют относить конкретные виды флоры Средней России к категории инвазионных: вид является заносным (адвентивным) для большинства регионов Средней России; вид должен быть отмечен не менее чем в 70 % всех регионов, составляющих Среднюю Россию; в регионах, где вид присутствует, он должен находиться на стадии эпе-кофита или агриофита хотя бы на части территории. Крайне редко, но случается так, что к инвазионным видам следует отнести и колонофиты, в большом числе размножающиеся в местах культуры (например, Sorbaria sorbifolia); по результатам многолетних наблюдений с момента первой находки вид проявляет тенденцию к активному расселению; вид может служить источником экономического ущерба (но необязательно).↑ 1,0 1,1 ↑
 • A biológiai sokféleség nagyrészt az élőlények elkülönült evolúciójának és a helyi feltételekhez való alkalmazkodásának az eredménye. Egy új faj érkezése az adott ökoszisztémába természetes jelenség. A legtöbb idegenhonos faj nem képes életben maradni, vagy nem válik inváziós fajjá, hanem az őshonos fajok közösségében stabil részese lesz a táplálkozási hálózatnak. Néhány esetben azonban mégis hirtelen és tömegesen képesek e fajok elterjedni, ezzel rövidebb-hosszabb időre felborítják a korábban kialakult ökológiai egyensúlyt. Hosszabb távon egy új egyensúlyi helyzet alakul ki, azonban addigra kiszoríthatnak őshonos fajokat (szűkítik életterüket vagy ragadozóik lesznek), és azok kihalhatnak.A a fajok terjedését természetellenesen felgyorsította a kereskedelem, az utazás és több, szándékos betelepítés. Az özönfajok megváltoztathatják a korábbi ökológiai viszonyokat, így kiszámíthatatlan hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre, és komoly gazdasági károkat okozhatnak.Jelenleg az inváziós idegenhonos fajokat tartják a globális biodiverzitás csökkenése második fő okának, közvetlenül az élőhelypusztítás mögött. Az özönfajok környezeti, gazdasági és társadalmi (pl. egészségügyi) hatásai minden szinten kedvezőtlenek. Történelmi példa a patkányok behurcolása Polinéziába. Európa növényvilágában évente átlag hat új faj tűnik fel.
 • Una espècie invasora o invasiva és una espècie viva que esdevé un agent de pertorbació nociu en el marc de la biodiversitat autòctona o global a nivell del planeta. La introducció d'espècies al·lòctones és una de les causes d'extinció lligades a l'activitat humana. L'eliminació de depredadors també pot fer que una espècie autòctona esdevingui invasora. Els fenòmens d'invasió biològica han estat catalogats com una la segona causa de regressió de la biodiversitat en el nostre planeta després de la destrucció dels hàbitats. Altres causes que afecten negativament a la biodiversitat són la contaminació, la fragmentació dels ecosistemes i la sobreexplotació de certes espècies. Una entrada d'espècies invasores pot aturar el procés dominant natural de la formació d'espècies i provocar episodis d'extinció massiva segons la comparació feta amb el col·lapse de la vida marina que va succeir fa uns 375 milions d'anys.Generalment hom qualifica d'"espècie invasora" a una espècie, subespècie o qualsevol entitat d'un nivell taxonòmic inferior, que es troba a l'exterior de la seu hàbitat original o de la seva àrea de dispersió potencial. Això normalment es refereix a que està fora de la zona geogràfica ocupada naturalment per l'espècie en qüestió sense intervenció humana. Com que el terme mai no es refereix a un individu, sinó a grups d'individus, és més apropiat parlar en realitat de "poblacions invasores".
 • Spesies invasif adalah definisi yang menjelaskan tentang spesies yang bukan spesies asli tempat tersebut (hewan ataupun tumbuhan), yang secara luas memengaruhi habitat yang mereka invasi. Makna lain dari spesies invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif. Namun spesies yang diperkenalkan secara sengaja oleh manusia bukan untuk memengaruhi suatu habitat melainkan untuk keuntungan hidup manusia dan sekelompok manusia dinamakan spesies introduksi.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 701289 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 59624 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 217 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110134803 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • "A"
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le terme espèce indigène s’oppose à celui d’espèce exotique. En effet, une espèce indigène est présente naturellement dans son territoire alors qu’une espèce exotique est introduite volontairement ou non sur ce territoire.
 • Per specie aliena in biologia si intende una specie vivente (animale, vegetale o fungo) che, per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo areale storico, anche detta alloctona.
 • 外来種(がいらいしゅ)とは、他地域から人為的に持ち込まれた生物のこと。生態系や経済に重大な影響を与えることがあり、環境問題のひとつとして扱われる。類義語に移入種、帰化種、侵入種、外来生物がある。英語では「alien species」もしくは「invasive species」という。ただし「invasive`species」については、在来種(後述)でありながら、人為的な影響によって分布域の爆発的な拡大や生息(生育)数が激増し、生物多様性および生態系サービスへ悪影響を及ぼしている種に対して「native invasive」という呼び方もする場合もあり、英語表記において最も誤解が少ないのは「Invasive Alien Species」である。外来種に対して、従来からその地域で生息・生育するものは在来種と呼ばれる。
 • Инвазионный вид, или инвазивный вид.Однозначного и корректного определения не существует.
 • Invasive species, also called invasive exotics or simply exotics, is a nomenclature term and categorization phrase used for flora and fauna, and for specific restoration-preservation processes in native habitats, with several definitions.The first definition, the most used, applies to introduced species (also called "non-indigenous" or "non-native") that adversely affect the habitats and bioregions they invade economically, environmentally, and/or ecologically.
 • Invazní druh (nebo též invazivní) je druh na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě, jako on. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů, ne jen těch s podobnou nikou.
 • Una espècie invasora o invasiva és una espècie viva que esdevé un agent de pertorbació nociu en el marc de la biodiversitat autòctona o global a nivell del planeta. La introducció d'espècies al·lòctones és una de les causes d'extinció lligades a l'activitat humana. L'eliminació de depredadors també pot fer que una espècie autòctona esdevingui invasora.
 • Espécie invasora é um conceito sobre o qual ainda não existe um consenso sólido.
 • Invasieve soort is een biologische term waarmee een soort wordt aangeduid die zich buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied heeft gevestigd. De praktijkgerichte definitie van het Nederlandse Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) geeft een verschil aan met het begrip exoot: Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken.
 • A biológiai sokféleség nagyrészt az élőlények elkülönült evolúciójának és a helyi feltételekhez való alkalmazkodásának az eredménye. Egy új faj érkezése az adott ökoszisztémába természetes jelenség. A legtöbb idegenhonos faj nem képes életben maradni, vagy nem válik inváziós fajjá, hanem az őshonos fajok közösségében stabil részese lesz a táplálkozási hálózatnak.
 • Als biologische Invasion (umgangssprachlich Einschleppung) bezeichnet man die Ausbreitung einer Art in einem Gebiet, in dem sie nicht heimisch ist. Verwendet wird der Begriff insbesondere bei durch den Menschen eingeschleppten Arten, die die angestammten Ökosysteme deutlich verändern und zur Verdrängung anderer Arten führen. Die eingeschleppten Arten nennt man dann invasive Spezies oder Bioinvasoren; sie bilden eine Teilmenge der eingebürgerten Arten oder Neobiota.
 • Espezie inbaditzaile jatorrizkoa ez den ekosistema batean sartu eta bertako oreka ekologikoa suntsitzen duen espezieari deritzo. Hau da, espezie bat hona etorri eta bertan hazteko kapaz bada, naturalizatu egin dela diogu, baina behin bertako landare eta animalientzako kaltegarria baldin bada, inbaditzaile deitzen zaio.Oro har, inbaditzaile biologikoak azkar hazi eta ugalketa-ziklo laburrak dituzten espezieak izaten dira.
 • Spesies invasif adalah definisi yang menjelaskan tentang spesies yang bukan spesies asli tempat tersebut (hewan ataupun tumbuhan), yang secara luas memengaruhi habitat yang mereka invasi. Makna lain dari spesies invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif.
 • Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos, generalmente transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos.
 • Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne stanowią drugie, zaraz po niszczeniu siedlisk największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności.
rdfs:label
 • Espèce envahissante
 • Biologische Invasion
 • Especie invasora
 • Espezie inbaditzaile
 • Espècie invasora
 • Espécie invasora
 • Gatunek inwazyjny
 • Invasieve soort
 • Invasive species
 • Invazní druh
 • Inváziós faj
 • Specie aliena
 • Spesies invasif
 • Инвазионный вид (ботаника)
 • 外来種
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of