En science des matériaux, une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En science des matériaux, une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. Une dislocation peut être vue simplement comme un "quantum" de déformation élémentaire au sein d'un cristal possédant un champ de contrainte à longue distance.Elle est caractérisée par : la direction de sa ligne ; un vecteur appelé « vecteur de Burgers » dont la norme représente l'amplitude de la déformation qu'elle engendre.Les dislocations ont une importance capitale pour les propriétés physiques des matériaux cristallins : ce sont elles qui, en se déplaçant, propagent la déformation plastique. Elles permettent ainsi la mise en forme des pièces métalliques et sont responsables de leur ductilité. les déformations du réseau cristallin qu'elles induisent facilitent la diffusion des atomes. Elles peuvent ainsi piéger des défauts autour d'elles (nuage de Cottrell). elles influencent les propriétés électroniques des semi-conducteurs.La dynamique des dislocations est la simulation numérique du mouvement des dislocations à une échelle micrométrique.
 • A diszlokáció kifejezés egy kristályrácsban meglévő szabálytalanságokra vagy rácshibákra utal. A diszlokációk az anyag számos tulajdonságát meghatározzák. A diszlokációk elméletét eredetileg Vito Volterra alkotta meg 1905-ben.A diszlokáció egyik típusát atomok síkjainak lezáródása okozza a kristályszerkezeben. Abban az esetben, ha az atomokat körülvevő síkok nem egyenesek, hanem a lezáródó síkok élei körül görbültek, a kristályszerkezet tökéletesen rendeződik ugyanarra az oldalra. A folyamat analógiája egy halom papírral szemléltethető: ha egy fél darab papírt beszúrunk a papírhalom közé, a papír struktúrájában keletkező hiba csak a fél papír éleinél lesz észrevehető.A diszlokációknak két alaptípusa van: éldiszlokáció és csavardiszlokáció. A kevert diszlokáció a kettő közötti átmenet.
 • En el ámbito de la ciencia de materiales y la física del estado sólido, las dislocaciones son defectos de la red cristalina de dimensión uno, es decir, que afectan a una fila de puntos de la red de Bravais.Las dislocaciones están definidas por el vector de Burgers, el cual permite pasar de un punto de la red al obtenido tras aplicar la dislocación al mismo. Las dislocaciones suceden con mayor probabilidad en las direcciones compactas de un cristal y son sumamente importantes para explicar el comportamiento elástico de los metales, así como su maleabilidad, puesto que la deformación plástica puede ocurrir por desplazamiento de dislocaciones.
 • In materials science, a dislocation is a crystallographic defect, or irregularity, within a crystal structure. The presence of dislocations strongly influences many of the properties of materials. The theory describing the elastic fields of the defects was originally developed by Vito Volterra in 1907, but the term 'dislocation' to refer to a defect on the atomic scale was coined by G. I. Taylor in 1934. Some types of dislocations can be visualized as being caused by the termination of a plane of atoms in the middle of a crystal. In such a case, the surrounding planes are not straight, but instead they bend around the edge of the terminating plane so that the crystal structure is perfectly ordered on either side. The analogy with a stack of paper is apt: if half a piece of paper is inserted in a stack of paper, the defect in the stack is only noticeable at the edge of the half sheet.There are two primary types: edge dislocations and screw dislocations. Mixed dislocations are intermediate between these.Mathematically, dislocations are a type of topological defect, sometimes called a soliton. The mathematical theory explains why dislocations behave as stable particles: they can be moved around, but they maintain their identity as they move. Two dislocations of opposite orientation, when brought together, can cancel each other, but a single dislocation typically cannot "disappear" on its own.
 • 転位(てんい、英: dislocation)は、材料科学の用語で、結晶中に含まれる、線状の結晶欠陥のことである。外力等によって、転位近傍の原子が再配置されることによって転位の位置が移動し、材料が変形するため、変形に要する力は原子間の結合力から理論的に計算される力よりも小さく、金属の硬さ(変形のしにくさ)は、転位の動きやすさが決めている。転位が動くことによって、金属等は外力に対して、破壊せずに変形する塑性変形を起こす。このようなメカニズムをOrowanらが解明することによって結晶力学は飛躍的に進歩し塑性変形強度の基本原理となった。
 • Una dislocazione è, in scienza dei materiali, un difetto stechiometrico di linea presente in una struttura cristallina. Si tratta cioè di un difetto che, a differenza dei difetti puntuali, è un difetto esteso (difetto lineare).Ci sono due tipi principali di dislocazione: dislocazione a spigolo (nota anche col termine in inglese edge dislocation e col termine dislocazione a cuneo); dislocazione a vite (nota anche col termine in inglese screw dislocation).Tale distinzione è prevalentemente formale: le dislocazioni presenti nei solidi cristallini reali raramente sono puramente a spigolo o puramente a vite, presentando invece aspetti di entrambe. Una dislocazione di questo tipo è quindi chiamata dislocazione mista (o col termine inglese mixed dislocation).La presenza di dislocazioni influenza notevolmente molte proprietà dei materiali reali.
 • Дислока́ция — линейный дефект, или нарушение, кристаллической решётки твёрдого тела. Наличие дислокаций существенно влияет на механические и другие физические свойства твердого тела.Выделяют два основных типа дислокаций: краевые и винтовые. Дислокации смешанного типа являются комбинацией указанных двух типов.Образование краевой дислокации можно представить как результат удаления одной полуплоскости из кристаллической решётки в середине кристалла. В этом случае окружающие дефект плоскости уже не будут прямыми, однако они будут огибать границу уничтоженной полуплоскости так, что на гранях кристалла структура решетки не будет нарушена и дефект не будет виден.Линия, отделяющая дефектную область кристалла от бездефектной, называется линией дислокации.Простейшая наглядная модель краевой дислокации — книга, у которой от одной из внутренних страниц оторвана часть. Тогда, если страницы книги уподобить атомным плоскостям, то край оторванной части страницы моделирует линию дислокации.
 • Dislocatie is een term uit de materiaalkunde die gebruikt wordt om een lineair roosterdefect in een kristalstructuur aan te duiden. De (mate van) aanwezigheid van dislocaties is sterk van invloed op veel van de eigenschappen van verschillende materialen. De theorie der dislocaties, die de effecten van dislocaties op materiaaleigenschappen beschrijft, werd voor het eerst beschreven in 1905 door Vito Volterra.Er bestaat twee hoofdtypen dislocaties:(Planaire) dislocaties (ook wel randdislocaties genoemd) Dergelijke dislocaties kunnen voorgesteld worden als vervormingen die optreden omdat een "laag" atomen, een plat vlak binnen een materiaal aangeduid als het dislocatievlak, plotseling ophoudt waar het omliggende materiaal verder loopt. In een dergelijk geval treedt dislocatie op doordat de omliggende atoomvlakken niet meer recht doorlopen maar naar binnen krullen om de leegte op te vullen en zo een symmetrische vervorming vormen rond het "einde" van het dislocatievlak. Een dergelijke dislocatie is sterk gelokaliseerd, waarbij het effect een beetje lijkt op een stapel papier waar opeens een half vel tussen zit. De dislocatie is alleen maar merkbaar rond de zijde waar het halve vel ophoudt. Schroefdislocaties Dit zijn aanmerkelijk complexere disclocaties die optreden rondom een denkbeeldige breuklijn in het materiaal. Verschuivingen van atomen bouwen een dislocatie op die lijkt op een schroefdraad — of een kurkentrekker die zich door het materiaal heenboort.De meeste dislocaties die in materialen optreden zijn feitelijk niet puur van een van deze types, maar een combinatie van de twee. Dit wordt een gemengde dislocatie genoemd.
 • Dislokasyon ve diğer adıyla çizgisel kusur; malzeme biliminde, kristal yapıların atomsal dizilişlerinde bir çizgi boyunca görülen kusurlardır. Denge konumundan ayrılan atomlar sonucunda çizgi çevresinde artık gerilimler meydana gelir. Bu bağlamda şekil değiştirme enerjisi depo edilir. Dislokasyonlar genellikle malzemelerin katılaşma sürecinde oluşmakla birlikte, plastik şekil değiştirme sırasında sayıları artar. Öte yandan boş köşelerin yığılması ve katı eriyiklerde görülen atomsal uyumsuzluk da bu kusurların oluşmasına sebep olabilir.Malzemelerin birçok özelliğini etkileyen bu kusurların varlığı 1905 yılında İtalyan fizikçi Vito Volterra tarafından ortaya atılsa da dislokasyon terimi ilk kez Bristol Üniversitesi Fizik Bölümü profesörlerinden Frederick Charles Frank tarafından kullanılmıştır. Kenar dislokasyonu ve vida dislokasyonu olmak üzere iki ana dislokasyon türü vardır. Gerçekte ise bu iki dislokasyonun özellikleri bir arada görülür. Bu tür dislokasyonlara ise karışık dislokasyonlar adı verilmektedir.
 • Em ciência dos materiais, um deslocamento ou deslocação é um defeito ou irregularidade na estrutura cristalina. A presença de deslocamentos influencia fortemente muitas das propriedades dos materiais. A teoria foi originalmente desenvolvida por Vito Volterra im 1905.Alguns tipos de deslocamentos podem ser visualizados como sendo causados pelo término de um plano de átomos no meio de um cristal. Nesse caso, os planos não são retos, mas sim dobrados em torno da borda do plano em terminação de maneira que a estrutura de cristal está perfeitamente ordenada em ambos os lados. A analogia com uma pilha de papel é oportuna: se uma meia folha de papel é inserida em uma pilha de papel, o defeito na pilha só é percebido na beira da metade da folha.Existem dois tipos primários: deslocamentos ou discordâncias de aresta e deslocamentos ou discordâncias espirais. Deslocamentos ou discordâncias mistas são intermediários entre estas.Matematicamente, deslocamentos são um tipo de defeito topológico, algumas vezes chamados de sóliton. A teoria matemática explica porque deslocamentos comportam-se como partículas estáveis: eles podem ser movidos, mas mantêm sua identidade à medida que se movem. Dois deslocamentos de orientação oposta, quando reunidos, podem cancelar um ao outro (este é o processo de aniquilação), mas um deslocamento isolado normalmente não pode "desaparecer" por si próprio.
 • Die Versetzung ist in der Werkstoffwissenschaft ein Modell für einen eindimensionalen Gitterfehler in einem Kristall. Sie kann beispielsweise entstehen beim Kristallwachstum (z. B. aus der Schmelze oder in Gasphasenabscheidung), im bestehenden Kristall infolge von Eigenspannungen oder bei der plastischen Verformung. Plastische Verformung von Kristallen erfolgt meistens unter Erzeugung und Bewegung von Versetzungen.Die Versetzung wird durch eine Versetzungslinie dargestellt. Sie kann nicht im Inneren eines Kristalls enden.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 335429 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19551 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110583091 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Dislocations in crystals
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • dislocation
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En science des matériaux, une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline.
 • 転位(てんい、英: dislocation)は、材料科学の用語で、結晶中に含まれる、線状の結晶欠陥のことである。外力等によって、転位近傍の原子が再配置されることによって転位の位置が移動し、材料が変形するため、変形に要する力は原子間の結合力から理論的に計算される力よりも小さく、金属の硬さ(変形のしにくさ)は、転位の動きやすさが決めている。転位が動くことによって、金属等は外力に対して、破壊せずに変形する塑性変形を起こす。このようなメカニズムをOrowanらが解明することによって結晶力学は飛躍的に進歩し塑性変形強度の基本原理となった。
 • En el ámbito de la ciencia de materiales y la física del estado sólido, las dislocaciones son defectos de la red cristalina de dimensión uno, es decir, que afectan a una fila de puntos de la red de Bravais.Las dislocaciones están definidas por el vector de Burgers, el cual permite pasar de un punto de la red al obtenido tras aplicar la dislocación al mismo.
 • Dislokasyon ve diğer adıyla çizgisel kusur; malzeme biliminde, kristal yapıların atomsal dizilişlerinde bir çizgi boyunca görülen kusurlardır. Denge konumundan ayrılan atomlar sonucunda çizgi çevresinde artık gerilimler meydana gelir. Bu bağlamda şekil değiştirme enerjisi depo edilir. Dislokasyonlar genellikle malzemelerin katılaşma sürecinde oluşmakla birlikte, plastik şekil değiştirme sırasında sayıları artar.
 • Die Versetzung ist in der Werkstoffwissenschaft ein Modell für einen eindimensionalen Gitterfehler in einem Kristall. Sie kann beispielsweise entstehen beim Kristallwachstum (z. B. aus der Schmelze oder in Gasphasenabscheidung), im bestehenden Kristall infolge von Eigenspannungen oder bei der plastischen Verformung. Plastische Verformung von Kristallen erfolgt meistens unter Erzeugung und Bewegung von Versetzungen.Die Versetzung wird durch eine Versetzungslinie dargestellt.
 • Дислока́ция — линейный дефект, или нарушение, кристаллической решётки твёрдого тела. Наличие дислокаций существенно влияет на механические и другие физические свойства твердого тела.Выделяют два основных типа дислокаций: краевые и винтовые. Дислокации смешанного типа являются комбинацией указанных двух типов.Образование краевой дислокации можно представить как результат удаления одной полуплоскости из кристаллической решётки в середине кристалла.
 • Dislocatie is een term uit de materiaalkunde die gebruikt wordt om een lineair roosterdefect in een kristalstructuur aan te duiden. De (mate van) aanwezigheid van dislocaties is sterk van invloed op veel van de eigenschappen van verschillende materialen.
 • Una dislocazione è, in scienza dei materiali, un difetto stechiometrico di linea presente in una struttura cristallina.
 • Dyslokacja krystaliczna - liniowa wada (defekt) budowy sieci krystalicznej polegająca na nierównomiernym rozmieszczeniu węzłów wzdłuż odpowiedniej linii.Do dyslokacji zaliczane są: Dyslokacja krawędziowa - defekt sieci krystalicznej polegający na wystąpieniu półpłaszczyzny krystalicznej umieszczonej między płaszczyznami sieci kryształu o budowie prawidłowej (rys).
 • Em ciência dos materiais, um deslocamento ou deslocação é um defeito ou irregularidade na estrutura cristalina. A presença de deslocamentos influencia fortemente muitas das propriedades dos materiais. A teoria foi originalmente desenvolvida por Vito Volterra im 1905.Alguns tipos de deslocamentos podem ser visualizados como sendo causados pelo término de um plano de átomos no meio de um cristal.
 • In materials science, a dislocation is a crystallographic defect, or irregularity, within a crystal structure. The presence of dislocations strongly influences many of the properties of materials. The theory describing the elastic fields of the defects was originally developed by Vito Volterra in 1907, but the term 'dislocation' to refer to a defect on the atomic scale was coined by G. I. Taylor in 1934.
 • A diszlokáció kifejezés egy kristályrácsban meglévő szabálytalanságokra vagy rácshibákra utal. A diszlokációk az anyag számos tulajdonságát meghatározzák. A diszlokációk elméletét eredetileg Vito Volterra alkotta meg 1905-ben.A diszlokáció egyik típusát atomok síkjainak lezáródása okozza a kristályszerkezeben. Abban az esetben, ha az atomokat körülvevő síkok nem egyenesek, hanem a lezáródó síkok élei körül görbültek, a kristályszerkezet tökéletesen rendeződik ugyanarra az oldalra.
rdfs:label
 • Dislocation
 • Дислокация (кристаллография)
 • Deslocamento (defeito cristalino)
 • Dislocación (defecto cristalino)
 • Dislocatie
 • Dislocation
 • Dislocazione
 • Dislokasyon
 • Diszlokáció (kristálytan)
 • Dyslokacja (krystalografia)
 • Versetzung (Materialwissenschaft)
 • 転位
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of