En informatique, un développeur (ou analyste programmeur) est un informaticien qui réalise des logiciels en créant des algorithmes d'après un "cahier des charges"[réf. nécessaire] et les met en œuvre dans un (ou plusieurs) langage de programmation.↑

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En informatique, un développeur (ou analyste programmeur) est un informaticien qui réalise des logiciels en créant des algorithmes d'après un "cahier des charges"[réf. nécessaire] et les met en œuvre dans un (ou plusieurs) langage de programmation.
 • Vývojář je osoba, která je zapojena do procesu vytváření programového vybavení (software). Role vývojáře se z velké části dá ztotožnit s rolí programátora, ale není to zcela přesné. Vývojář totiž může plnit i úkoly spojené s procesem návrhu aplikací, designem (ve smyslu vytváření programových šablon) a vedením projektu. Záběr jeho činnosti je tak širší než u programátora. Obecně se dá konstatovat, že vývojář se podílí na vývoji aplikace na obecnější úrovni, nikoli pouze na úrovni jednotlivých úkolů, které spočívají v naprogramování konkrétní funkčnosti. S touto náplní práce jsou také spojeny větší nároky na samostatné uvažování a individuální zodpovědnost než u programátora.Z hlediska pohledu na náplň práce stojí vývojář někde mezi programátorem a softwarovým architektem. Běžný trend je, že z kvalitních vývojářů se stávají analytici či softwaroví architekti, kteří navrhují komplexní informační systémy.
 • Software garatzailea programak sortu eta diseinatzen dituen pertsona da. Pertsona hau programatzailea izan daiteke, edo baita programazioaren garapenak izan ditzakeen ataza zabalagoetan ere. Pertsona berau definitzeko analista eta programazio ingeniari terminoak ere erabili ohi dira.Denbora pasa ahala, sistemen diseinua, programen garapena eta programazioaren arteko ezberdintasunak handitzen doaz. Askotan bereiztu egiten dira programatzaile eta garatzaileak, hau da, aplikazioaren ezarpena egiten dutenak ez dira programatzen eta diseinatzen aritu direnak izaten. Gainera, garatzaile batzuk sistemen arkitektoak izatera pasatzen dira, hots, maila askotako arkitekturak edo programazio sistema handiak diseinatzen dituztenak.
 • ソフトウェア開発者 (英: software developer) とは、ソフトウェア開発工程に何らかの形で関わる人を表す総称的な職業名である。主に、ソフトウェアに関する調査・設計・実装(プログラミング)・テストを行う者が含まれる。さらにプロジェクトマネージャなどが含まれることもある。また、英語でsoftware developerと言う場合は、個人だけでなく、ソフトウェアを開発する企業や部門を指すこともある。ソフトウェア開発者の職務内容をさらに限定化した職業名として、日本では例えば以下のようなものが使われる:プログラマシステムエンジニア(和製英語)アーキテクトプロジェクトマネージャ
 • Un desenvolupador de programari és una persona que crea o dissenya programes. Aquesta persona pot ser un programador o un individu involucrat en tasques més àmplies que la simple programació anomenades desenvolupament de programari. La tasca del desenvolupador de programari pot ser treballar globalment sobre l'aplicació en comptes de tasques de programació o a nivell de components. Els desenvolupadors de programari solen estar guiats pel programador en cap però també inclou als desenvolupadors de programari freelance.De vegades també s'utilitzen d'altres noms en el mateix context com analista o enginyer de programari.Segons passa el temps, les diferències entre el disseny de sistemes, el desenvolupament de programari i la programació es fan més grans. Actualment en el mercat laboral ja existeix la diferenciació entre programadors i desenvolupadors, és a dir, aquells que finalment fan la implementació no solen ser els que dissenyen l'estructura del programa. Encara més, alguns desenvolupadors passen a ser arquitectes de sistemes, és a dir, aquells que dissenyen arquitectures de molts nivells o sistemes de programari molt grans.
 • Yazılım geliştirici, yazılım geliştirme işini meslek edinmiş kimse. Bu terim genelde yazılımın kodlarını yazan kişiler için kullanılsa da, yazılımın nasıl oluşturulacağını planlayan proje liderleri de bu grubun içinde yer alır.
 • Uno sviluppatore software è un programmatore che si prende cura di uno o più aspetti del ciclo di vita del software, che è un qualcosa di più ampio della programmazione. Questa figura può contribuire alla visione d'insieme del progetto ad un livello applicativo piuttosto che a livello di componenti o operazioni individuali di programmazione (la codifica).Altri nomi che vengono spesso usati nello stesso contesto ravvicinato sono analista software e ingegnere del software.Col passar del tempo, le differenze tra progettazione di sistema, ciclo del software (o sviluppo del software) e programmazione sono più evidenti. Già nel mercato del lavoro ci sono differenziazioni tra i programmatori e gli sviluppatori, essendo colui che in pratica implementa il software non è lo stesso che progetta la struttura di una classe o la gerarchia.Nel settore delle applicazioni e dei servizi IT, esiste un'altra categoria professionale, distinta da quella dei programmatori e degli sviluppatori (sebbene sia una derivazione di quest'ultima): i "consulenti" (spesso si utilizzano termini inglesi per descrivere questi ruoli). I consulenti sono quelli che configurano il sistema/applicazione per il suo utilizzo in un determinato ambiente di utilizzo (tipicamente per o presso un cliente). Ad esempio, un'azienda che produce o commercializza software ERP utilizza i consulenti per adattare e implementare (questo significa configurare) la soluzione standard presso il cliente. Qualora l'adattamento richieda delle personalizzazioni che necessitano di programmazione (uscendo quindi dall'ambito della configurazione), allora essi ricorrono al reparto specifico.
 • A software developer is a person concerned with facets of the software development process. Their work includes researching, designing, implementing, and testing software.A software developer may take part in design, computer programming, or software project management. They may contribute to the overview of the project on the application level rather than component-level or individual programming tasks. Software developers are often still guided by lead programmers but the description also encompasses freelance software developers.
 • Softwareentwickler ist ein Begriff zur Stellenbeschreibung für Menschen, die im Bereich der Softwaretechnik, also am Design und der Implementierung der Software arbeiten. Der Begriff wird oft synonym mit Softwareingenieur oder Softwaretechniker (englisch software engineer) verwendet.
 • A szoftverfejlesztő (angolul software developer) feladata számítógépes szoftverek (programok) megtervezése és kivitelezése. Lehet egy személy, vagy akár nagyobb csoport is.Egy személy esetén a tervezési és programozási feladatokat mind ugyanaz a személy végzi. Nagyobb csoportok esetén már különböző szerepekre oszlanak a teendők. A csoportban megjelenik a projektmenedzser, vizuális és hangi munkálatokra specializálódott szakértők, és maguk a programozók, akik a végső kivitelezésre hivatottak. Természetesen maga a szoftverfejlesztés is egy megadott forgatókönyv és alapelvek szerint történik, amit a szoftverfejlesztés folyamatának nevezünk.A programozói munkakör is felosztható még tucatnyi részfeladatra, ennek mértéke függ a csoport létszámától és a fejlesztésre váró szoftver összetettségétől, elvárásaitól. Mint a nevében is benne van, a „fejlesztés” hosszas, visszacsatolással rendelkező folyamat. A kivitelezést követően az funkcionalitást befolyásoló és egyéb szépséghibák folyamatos keresését és javítását is magában foglalja, amikre a fejlesztés egyik fontos részfolyamata, a tesztelés során esetlegesen nem derült fény. Ilyenkor a szoftverre egy úgynevezett verziószámmal vagy egyéb, a megnevezésében történő változtatással hívják fel figyelmet, ha a programban javításokat eszközöltek.A szoftverfejlesztő csoport munkája a program fejlesztésére korlátozódik, innentől a szoftver már a kiadóhoz, majd az elosztóhoz kerül.Nagyobb cégek esetén előfordulhat, hogy a fejlesztői részleg összeolvad a kereskedelmi részleggel, ilyenkor már inkább szoftvergyártó cégről beszélhetünk.Összefoglalva a szoftverfejlesztő cégek munkája, 2 fő irány szerint csoportosítható. Az egyik csoport a már meglévő, mint "dobozos szoftverek" fejlesztése, illetőlegesen egy teljesen új és egyedi szoftver kidolgozása, amely az alapoktól értendő.
 • Pengembang perangkat lunak (Inggris: Software Developer)adalah individu, komunitas atau perusahaan yang membuat perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak kemudian mengkhususkan diri untuk mengembangkan perangkat lunak kategori tertentu misalnya Sistem Operasi, RDBMS, web server, bahasa pemrograman dan lain-lain.
 • Софтуерен разработчик е професия, която се занимава с изработката на компютърен софтуер. Софтуерните разработчици (наричани понякога „софтуерни инженери“) участват във всички етапи от разработката на софтуерни продукти — анализиране на изискванията, моделиране на бизнес процесите и проектиране на софтуера, реализация на функционалността, изпитване и поддръжка. В зависимост от функциите, които изпълняват в проекта, софтуерните разработчици могат да бъдат: бизнес анализатори, софтуерни архитекти, програмисти, специалисти по бази от данни, Web разработчици, специалисти по поддръжката и др. В зависимост от вида на разработвания софтуер могат да бъдат приложни разработчици или системни разработчици. Приложните разработчици се занимават с проектирането и създаването на приложен софтуер. Системните разработчици разработват системите, които позволяват на компютрите да работят правилно. Това могат да бъдат операционни системи, вградени в компютрите или системния интерфейс, който позволява на потребителя да си взаимодейства с компютъра.
 • 소프트웨어 개발자는 소프트웨어 개발 작업에 종사하는 사람을 말한다. 좁게는 소프트웨어 설계와 코딩, 넓게는 프로젝트 관리 업무를 수행하는 사람을 포함한다. 개별 프로그램 작업을 넘어서 응용 프로그램의 수준에서 전반적인 프로젝트에 기여하는 사람을 뜻하기도 한다. 비슷한 의미로 쓰는 다른 용어로는 소프트웨어 분석가와 소프트웨어 기술자가 있다.프로그래머는 소스 코드를 작성하는 임무를 맡지만, 개발자는 소프트웨어 개발 프로세스의 좀 더 넓은 영역에 관여할 수 있다. 소프트웨어 개발자는 다음과 같은 업무를 수행한다. 소프트웨어 제품 정의 참여 스펙 정의 요구 사항 분석 요구 사항을 확정하기 위한 중간 시뮬레이션, 프로토타입 개발과 개선 실행 가능성과 경제성 분석, 애플리케이션 아키텍처와 프레임워크 선택 설계 구현(설치, 설정, 프로그래밍/커스터마이제이션, 인테그레이션, 데이터 마이그레이션) 사용자와 구현 파트너가 읽을 문서 작성 테스트, 테스트 케이스를 작성하고 테스트를 지원하는 업무 포함 소프트웨어 배포와 배포 후 활동 참여(데모 프로그램 또는 샘플 개발) 유지보수규모가 큰 회사에서는 개발자의 역할을 나누어 위에 나열한 업무마다 인력을 별도로 나누어 할당할 수도 있다. 규모가 작은 회사에서는 소수의 개발자(때로는 단 한 명)가 모든 업무를 수행하기도 한다.
 • Een softwareontwikkelaar is een persoon die zich bezighoudt met het programmeren van software. Met de term kan ook een volledig bedrijf bedoeld worden. Een softwareontwikkelaar wordt ook wel programmeur, computerprogrammeur of applicatieontwikkelaar genoemd. Een bedrijf dat software uitgeeft wordt een softwarehuis of een softwarebedrijf genoemd.De term applicatieontwikkelaar wordt bijna uitsluitend gebruikt voor een persoon die op een toegepast niveau programmeert, waar het aanspreken van bestaande software-componenten belangrijker is dan het begrijpen van de technische details achter software.In de begindagen van de computer hield een programmeur zich nog bezig met de hardware en programmeerde zij (zelden hij) de computer door het maken van de nodige verbindingen, bijvoorbeeld door het plaatsen en verwijderen van stekkers en/of verbindingen. Tegenwoordig bestaan er programmeertalen die de programmeur veel hulpmiddelen aanreiken.Het wetenschappelijk veld dat zich bezighoudt met softwareontwikkeling wordt software engineering genoemd. Dit is een vakgebied binnen de informatica.
 • Un desarrollador de software es un programador que se dedica a uno o más aspectos del proceso de desarrollo de software. Se trata de un ámbito más amplio de la programación. El desarrollador puede contribuir a la visión general del proyecto más a nivel de aplicación que a nivel de componentes o en las tareas de programación individuales Conforme pasa el tiempo, las diferencias entre el diseño de "sistemas informáticos", el desarrollo de software y la programación se van haciendo más claras. Ya en el nicho de mercado actual puede encontrarse una separación entre programadores y desarrolladores, siendo estos últimos los que diseñan la estructura o jerarquía de clases. Incluso esos desarrolladores se convierten en arquitectos de sistemas informáticos, aquellos que diseñan la arquitectura a varios niveles o las interacciones entre componentes de un proyecto de software grande.El concepto de desarrollo de software incluye: un trabajo en equipo: los proyectos son en general una colaboración entre varios desarrolladores, que tratan cada uno una parte del programa, y también de otros colaboradores como los comerciales, que definen con el cliente la finalidad del producto, diseñadores gráficos que definen el aspecto y la ergonomía... la concepción (diseño): a partir de un pliego de condiciones (user requirement specifications), definir las especificaciones técnicas (estructura de los datos, comunicación entre los módulos...) las pruebas, que sirven para detectar las no conformidades y los errores el mantenimiento: la corrección de los errores después de la salida del programa informático, y la mejora para hacer evolucionar el producto.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 104126 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10661 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110337979 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:appellations
 • - Analyste programmeur
 • - Programmeur en chef
prop-fr:codeRome
 • M1805
prop-fr:compétences
 • Expert des langages informatiques
prop-fr:formation
prop-fr:légende
 • Markus Persson, ex-développeur de Minecraft.
prop-fr:salaire
 • Variés
prop-fr:secteurD'activité
prop-fr:tailleImage
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En informatique, un développeur (ou analyste programmeur) est un informaticien qui réalise des logiciels en créant des algorithmes d'après un "cahier des charges"[réf. nécessaire] et les met en œuvre dans un (ou plusieurs) langage de programmation.↑
 • ソフトウェア開発者 (英: software developer) とは、ソフトウェア開発工程に何らかの形で関わる人を表す総称的な職業名である。主に、ソフトウェアに関する調査・設計・実装(プログラミング)・テストを行う者が含まれる。さらにプロジェクトマネージャなどが含まれることもある。また、英語でsoftware developerと言う場合は、個人だけでなく、ソフトウェアを開発する企業や部門を指すこともある。ソフトウェア開発者の職務内容をさらに限定化した職業名として、日本では例えば以下のようなものが使われる:プログラマシステムエンジニア(和製英語)アーキテクトプロジェクトマネージャ
 • Yazılım geliştirici, yazılım geliştirme işini meslek edinmiş kimse. Bu terim genelde yazılımın kodlarını yazan kişiler için kullanılsa da, yazılımın nasıl oluşturulacağını planlayan proje liderleri de bu grubun içinde yer alır.
 • Softwareentwickler ist ein Begriff zur Stellenbeschreibung für Menschen, die im Bereich der Softwaretechnik, also am Design und der Implementierung der Software arbeiten. Der Begriff wird oft synonym mit Softwareingenieur oder Softwaretechniker (englisch software engineer) verwendet.
 • Pengembang perangkat lunak (Inggris: Software Developer)adalah individu, komunitas atau perusahaan yang membuat perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak kemudian mengkhususkan diri untuk mengembangkan perangkat lunak kategori tertentu misalnya Sistem Operasi, RDBMS, web server, bahasa pemrograman dan lain-lain.
 • Софтуерен разработчик е професия, която се занимава с изработката на компютърен софтуер. Софтуерните разработчици (наричани понякога „софтуерни инженери“) участват във всички етапи от разработката на софтуерни продукти — анализиране на изискванията, моделиране на бизнес процесите и проектиране на софтуера, реализация на функционалността, изпитване и поддръжка.
 • A szoftverfejlesztő (angolul software developer) feladata számítógépes szoftverek (programok) megtervezése és kivitelezése. Lehet egy személy, vagy akár nagyobb csoport is.Egy személy esetén a tervezési és programozási feladatokat mind ugyanaz a személy végzi. Nagyobb csoportok esetén már különböző szerepekre oszlanak a teendők. A csoportban megjelenik a projektmenedzser, vizuális és hangi munkálatokra specializálódott szakértők, és maguk a programozók, akik a végső kivitelezésre hivatottak.
 • Vývojář je osoba, která je zapojena do procesu vytváření programového vybavení (software). Role vývojáře se z velké části dá ztotožnit s rolí programátora, ale není to zcela přesné. Vývojář totiž může plnit i úkoly spojené s procesem návrhu aplikací, designem (ve smyslu vytváření programových šablon) a vedením projektu. Záběr jeho činnosti je tak širší než u programátora.
 • Un desenvolupador de programari és una persona que crea o dissenya programes. Aquesta persona pot ser un programador o un individu involucrat en tasques més àmplies que la simple programació anomenades desenvolupament de programari. La tasca del desenvolupador de programari pot ser treballar globalment sobre l'aplicació en comptes de tasques de programació o a nivell de components.
 • Un desarrollador de software es un programador que se dedica a uno o más aspectos del proceso de desarrollo de software. Se trata de un ámbito más amplio de la programación. El desarrollador puede contribuir a la visión general del proyecto más a nivel de aplicación que a nivel de componentes o en las tareas de programación individuales Conforme pasa el tiempo, las diferencias entre el diseño de "sistemas informáticos", el desarrollo de software y la programación se van haciendo más claras.
 • Uno sviluppatore software è un programmatore che si prende cura di uno o più aspetti del ciclo di vita del software, che è un qualcosa di più ampio della programmazione.
 • Een softwareontwikkelaar is een persoon die zich bezighoudt met het programmeren van software. Met de term kan ook een volledig bedrijf bedoeld worden. Een softwareontwikkelaar wordt ook wel programmeur, computerprogrammeur of applicatieontwikkelaar genoemd.
 • 소프트웨어 개발자는 소프트웨어 개발 작업에 종사하는 사람을 말한다. 좁게는 소프트웨어 설계와 코딩, 넓게는 프로젝트 관리 업무를 수행하는 사람을 포함한다. 개별 프로그램 작업을 넘어서 응용 프로그램의 수준에서 전반적인 프로젝트에 기여하는 사람을 뜻하기도 한다. 비슷한 의미로 쓰는 다른 용어로는 소프트웨어 분석가와 소프트웨어 기술자가 있다.프로그래머는 소스 코드를 작성하는 임무를 맡지만, 개발자는 소프트웨어 개발 프로세스의 좀 더 넓은 영역에 관여할 수 있다. 소프트웨어 개발자는 다음과 같은 업무를 수행한다.
 • A software developer is a person concerned with facets of the software development process. Their work includes researching, designing, implementing, and testing software.A software developer may take part in design, computer programming, or software project management. They may contribute to the overview of the project on the application level rather than component-level or individual programming tasks.
 • Software garatzailea programak sortu eta diseinatzen dituen pertsona da. Pertsona hau programatzailea izan daiteke, edo baita programazioaren garapenak izan ditzakeen ataza zabalagoetan ere. Pertsona berau definitzeko analista eta programazio ingeniari terminoak ere erabili ohi dira.Denbora pasa ahala, sistemen diseinua, programen garapena eta programazioaren arteko ezberdintasunak handitzen doaz.
rdfs:label
 • Développeur
 • Desarrollador de software
 • Desenvolupador de programari
 • Pengembang perangkat lunak
 • Software developer
 • Software garatzaile
 • Softwareentwickler
 • Softwareontwikkelaar
 • Sviluppatore software
 • Szoftverfejlesztő
 • Vývojář
 • Yazılım geliştirici
 • Софтуерен разработчик
 • ソフトウェア開発者
 • 소프트웨어 개발자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:autresActivités of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of