PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Compagnie de la Baie d'Hudson (en anglais : Hudson's Bay Company), fondée à Londres en 1670 pour la traite des fourrures dans la baie d'Hudson, est la plus vieille personne morale de l'Amérique du Nord et l'une des plus vieilles du monde encore en activité. Elle a toujours été intimement liée à l'histoire du Canada jusqu'en 2008 alors qu'elle est acquise et directement gérée depuis juillet de cette même année par la compagnie américaine NRDC. La Compagnie de la Baie d'Hudson est née de la rivalité pour le commerce des fourrures et la colonisation de l'Amérique du Nord entre la France et l'Angleterre. Après la chute de la Nouvelle-France en 1763, elle a étendu son réseau de postes de traite vers l'ouest et le nord de ce qui allait devenir le Canada. Au début des années 1800, la Compagnie de la Baie d'Hudson est entrée en compétition avec la Compagnie du Nord-Ouest de Montréal et les deux fusionnèrent après un conflit sanglant pour le contrôle des fourrures. Elle est par la suite durant près d'un demi-siècle la détentrice de la plus grande partie du territoire canadien et d'un droit exclusif de traite des fourrures. Le territoire sera donné au nouveau pays en 1870 par le gouvernement de Londres. Ses postes de traite sont devenus des magasins généraux où les amérindiens venaient se ravitailler et ses représentants étaient de facto les représentants de l'ordre britannique dans les communautés éloignées. Elle ouvrit des magasins à rayons dans les villes du sud et elle créa ses propres marques de commerce dont de fameuses couvertures à rayures.
 • ハドソン湾会社(ハドソンわんがいしゃ、Hudson's Bay Company, HBC)は、歴史的には北米大陸(特に現在のカナダ)におけるビーバーなどの毛皮交易のため1670年5月に設立されたイングランドの勅許会社・国策会社であり、現在はカナダ最大の小売業を中心とする企業である。現存する北米大陸最古の企業でもある。
 • Společnost Hudsonova zálivu (orig.: Hudson's Bay Company, HBC) je nejstarší finanční korporace v Severní Americe a jedna z nejstarších na světě. Jelikož je na tento fakt velmi hrdá a dost z odkazů na své bohaté tradice těží, je její zkratka HBC často žertovně interpretována jako Here Before Christ (česky: byla zde již před Kristem). Společnost a její síť obchodních stanic sehrála nezastupitelnou úlohu při osidlování Kanady a měla tak značný vliv na vývoj kanadských dějin. Původně bylo hlavní náplní její činnosti zásobování kanadských lovců kožešin (zejména bobřích), odkup těchto kožešin a obchod s nimi. V současné době provozuje nejrozsáhlejší síť obchodních domů v Kanadě.
 • A Companhia da Baía de Hudson (em inglês: Hudson's Bay Company; abreviação oficial: HBC; em francês: Compagnie de la Baie d'Hudson), comumente referida como "The Bay" ("La Baie" em francês), é a mais antiga corporação do Canadá e uma das mais antigas do mundo ainda em atividade. A corporação foi fundada em 1670, e controlou muito do comércio de peles nas colônias britânicas na América do Norte por vários séculos, explorando grande parte do norte da América do Norte. A sede da empresa é na Torre Simpson em Toronto, Ontário, e é propriedade da companhia nova-iorquina NRDC Equity Partners.A região onde atualmente localizam-se as subdivisões canadenses de Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nunavut e os Territórios do Noroeste foram governadas pela Companhia da Baía de Hudson. Com o declínio do comércio de peles, a companhia cedeu seus territórios ao Canadá, e a companhia passou a ser uma vendedora de produtos vitais aos assentadores do oeste do Canadá. Atualmente, a companhia é uma das maiores redes comerciais do país, com lojas por todo o país, que vendem uma grande variedade de produtos.O faturamento estimado da companhia para 2005 é de sete bilhões de dólares canadenses. A companhia está atualmente sediada em Toronto, Ontário.
 • Kompania Zatoki Hudsona (ang. Hudson's Bay Company, HBC, fr. Compagnie de la Baie d'Hudson) – korporacja handlowa powstała w 1670 roku i działająca do dziś. Kompania jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw na świecie. Powstała jako spółka łowiecka i handlu futrami, z czasem rozrastając się do olbrzymich rozmiarów. Do roku 1867 Kompania administrowała olbrzymimi terenami w Ameryce Północnej, które obecnie zajmują większość powierzchni Kanady. Z czasem spółka zaczęła prowadzić także działalność górniczą i inwestycyjną. Dziś jest zaledwie średniej wielkości przedsiębiorstwem posiadającym kilka sieci domów towarowych działających w Kanadzie.Historia Kompanii rozpoczęła się od przygód dwóch francuskich traperów Medarda Chouarta i Pierre-Esprit Radissona. Zyskali oni wielką sławę jako myśliwi i handlarze futer w Nowej Francji. Jednak handel futrami w koloniach francuskich był zmonopolizowany, a dwaj młodzi traperzy nie uzyskali odpowiedniej licencji. Skończyło się to dla nich wtrąceniem do więzienia. Gdy zostali wypuszczeni, zbiegli do Nowej Anglii, gdzie zainteresowali brytyjskiego gubernatora George'a Cartwrighta rozpoczęciem działalności handlowej w północnych rubieżach kontynentu. Cartwright wraz z dwoma Francuzami udał się do Anglii by przedłożyć królowi projekt powołania nowej kolonii. Spotkali się z bardzo przychylnym przyjęciem na dworze Karola II. Na wodza wyprawy na zachód został mianowany królewski kuzyn książę Rupert. 3 czerwca 1668 r. flotylla składająca się z dwóch statków Eaglet (ufundowany przez króla) i Nonsuch (ufundowany przez spółkę kupiecką) wyruszyły na zachód. Wskutek nieprzewidzianych okoliczności Eaglet musiał zawrócić z drogi. Nonsuch 29 września po trzech miesiącach i 26 dniach żeglugi przybił do wybrzeży Zatoki Jamesa. Zanim zaczęła się subarktyczna zima, zbudowano Fort Karola – Fort Charles, w którym korzystając z przywiezionych zapasów oraz miejscowych środków przezimowano. Zanim koloniści przystąpili do wypełnienia swej misji, załatwili sprawy formalne z Indianami zamieszkującymi tamtejsze tereny. Zakupili od nich obszary łowieckie i zawarli odpowiednie umowy. W kilka miesięcy później Nonsuch wyruszył powrotną drogę wyładowany zapasami skór. Przedsięwzięcie z punktu widzenia handlowego okazało się bardzo intratne.2 maja 1670 r. Karol II wystawił dokument fundujący kompanię. Dokument oddawał w dzierżawę na 100 lat tereny zajmujące działy wodne wszystkich rzek uchodzących do Zatoki Hudsona. Teren obejmujący blisko 4 miliony kilometrów kwadratowych zaczęto nazywać Ziemią Ruperta. Teren ten zajmował blisko 50% powierzchni obecnej Kanady oraz niektóre obszary dzisiejszego USA w Minnesocie i Dakocie Północnej. Kompania dostała monopol na wszelki handel i łowiectwo na tym terenie. Oryginalny dokument sporządzony na pergaminie o wymiarach 78,7 na 63,5 cm przechowywany jest do dziś w budynku zarządu korporacji. Dokument był zatytułowany: The Governor and Company of Adventures of England into Hudson Bay. Głównymi udziałowcami kompanii byli książę Rupert i siedemnastu wspólników, wśród których znajdowali się Médard Chouart Des Groseilliers i Pierre-Esprit Radisson. Jednocześnie Korona ustanowiła gubernatora zajmującego się stroną polityczną przedsięwzięcia. Pierwszym gubernatorem Ziemi Ruperta został Charles Bayley.W 1670 r. nad Zatokę Hudsona wyruszyły dwa statki Wivenhoe i Prince Reppert. Po przybyciu na miejsce zawarto dalsze porozumienia z Indianami i rozpoczęto tworzenie sieci fortów oraz faktorii wzdłuż wybrzeży. Wkrótce uruchomiono też regularne połączenia okrętowe z Anglią. W ciągu pierwszych 12 lat działalność kapitał zainwestowany w spółkę przyniósł olbrzymi 200% zysk.Nie wszystko jednak potoczyło się tak, jak planowano. Zniechęceni ostrożną polityką angielską, współtwórcy kompanii Médard Chouart Des Groseilliers i Pierre-Esprit Radisson odłączyli się od niej tworząc w 1682 r. konkurencyjne przedsiębiorstwo La Compagnie du Nord, oddając się jednocześnie pod opiekę króla Francji. Wkrótce działalność łowiecka i handlowa obu kompanii weszła w okres zaciekłej rywalizacji, która nieomal doprowadziła do upadku brytyjskiej korporacji. W pierwszej fazie konflikt odbywał się na płaszczyźnie czysto handlowej, wkrótce jednak przeszedł do fazy zbrojnej. Konflikt na północy był także echem wojny Ligi Augsburskiej. W 1686 r. ośmiusetosobowy oddział zbrojnych wyruszył z Montrealu na północ. Najpierw Francuzom udało się zdobyć słabo broniony fort Moose Factory. Wkrótce padły też kolejne fortu należące do HBC. Kulminacją zatargu była bitwa w Zatoce Hudsona w 1697 r. Zanim podpisano traktat z Ryswick, zwracający HBC utracone tereny, Kompania stanęła na granicy bankructwa. Odzyskanie terenów nie oznaczało powrotu do pełnego monopolu. Francuzi ciągle operowali na terenach poza kontrolą Kompanii oraz bezkarnie wdzierali się na jej tereny. Mimo tego Kompania odzyskała płynność finansową i wkrótce ponownie zaczęła przynosić zyski. Okres 31 lat pokoju pomiędzy dwiema wojnami był czasem prosperity dla obu konkurentów w handlu futrami.Upadek La Compagnie du Nord w wyniku utraty Nowej Francji przyniósł wzrost konkurencji. Francuska spółka, przejęta przez szkockich kupców z Montrealu i przemianowana na Kompanię Północno-Zachodnią (North-West Company), stała się konkurentem znacznie poważniejszym, aniżeli jej francuska poprzedniczka. Dotrzymawszy nadania ziem poza kontrolą HBC, na zachód i północ, aż do Gór Skalistych i północnych wybrzeży, rozpoczęła intensywną działalność handlową i łowiecką. Podobnie jak wcześniej Francuzi, nowa kompania nie respektowała granic HBC, często je naruszając. Kulminacją sporów pomiędzy kompaniami była lokalna wojna, której najbardziej znaczącym wydarzeniem była bitwa pod siedmioma dębami. Taka sytuacja, niekorzystna dla obu firm, trwała do roku 1821, kiedy to obie kompanie połączyły się pod wspólną nazwą Hudson Bay Company.Okres od 1821 do 1840 r. był najlepszym w historii kompanii. Prowadzona żelazną ręką George'a Simpsona osiągnęła olbrzymia dynamikę. Obok łowiectwa i przetwórstwa skór zaczęła się angażować w eksplorację geologiczną.Problemy kompanii zaczęły się w roku 1840, kiedy to czterech metyskich kłusowników, operujących w okolicach rzeki Red River w Manitobie, zostało ujętych i uwięzionych. Choć teoretycznie popełnili przestępstwo, samo wydarzenie nasunęło kwestie zasadności monopolu HBC. Wobec wzrastającej liczebności ludności Kanady stawał się on z wolna anachronizmem. W 1859 r. Kompania podjęła starania o przedłużenie dzierżawy, która upływała w 1870 r., na kolejne sto lat. Tym razem parlament brytyjski wyznaczył komisję, której zadaniem było zbadanie sytuacji. Komitet zadał około 7 tysięcy pytań, przesłuchując 25 świadków, w tym szefa samej kompanii. Konkluzją komitetu było, iż dzierżawa nie powinna być przedłużona, a tereny pod kontrolą korporacji miały być przekazane koronie. Od tego momentu Hudson Bay Company miała działać jako normalna spółka. Jako że termin przekazania terenów zbiegł się z utworzeniem Konfederacji Kanady, tereny spółki za rekompensatą 300 tysięcy funtów szterlingów zostały wcielone do Kanady jako Terytoria Północno-Zachodnie.Współcześnie Kompania Zatoki Hudsona jest przedsiębiorstwem handlowym posiadających sieci domów towarowych, z których do największych należą The Bay i Zellers. Roczny dochód firmy wynosi średnio 7,5 miliona dolarów.
 • La Compagnia della Baia di Hudson (in inglese: Hudson's Bay Company – sigla ufficiale: HBC) è la compagnia commerciale più antica del Canada, e una delle più antiche del mondo, ancora in attività. La corporazione fu fondata nel 1670, e controllò il commercio di pelli nelle colonie britanniche del Nord America. Strettamente legata alla storia del Canada, nasce come conseguenza della rivalità commerciale tra la potenze coloniali della Francia e dell’Inghilterra. Amministrava un’area vastissima che si stendeva sui territori degli odierni Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nunavut e i Territori del Nord-Ovest.Con il declino del commercio delle pelli, gli immensi territori amministrati furono ceduti dal governo inglese al Canada nel 1870, e la compagnia si convertì alla fornitura di derrate alimentari alle colonie a Occidente del Canada.Attualmente con 70.000 dipendenti la compagnia possiede una delle maggiori reti commerciali del Canada, con attività diversificate in tutto il paese. La sede è Toronto, nell’Ontario.
 • 허드슨 베이 회사(Hudson 's Bay Company, HBC)는 역사적으로 북미(특히 현재 캐나다)의 비버 등의 모피 교역을 위해 1670년 5월에 설립되었던 잉글랜드의 칙허 회사이자 국책 회사 이며, 현재는 캐나다 최대의 소매업을 중심으로 하는 기업이다. 현존하는 북미 대륙에서 가장 오래된 기업이다.
 • La Companyia de la Badia de Hudson (en anglès:Hudson's Bay Company, en francès:Compagnie de la Baie d'Hudson), abreujadament HBC, o "The Bay" ("La Baie" en francès)és la corporació comercial més antiga d'Amèrica del Nord i una de les més antigues del món. Va ser creada pel Regne Unit el 1670 com The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay. Actualment té la seva seu al Canadà concretament a Toronto, legament ha adoptat el nom curt.En temps passats era de facto el govern de parts d'Amèrica del Nord abans d'establir-s'hi colònies d'europeus. Durant molt de temps tenia els seus quarters generals a York Factory de Manitoba a la Badia de Hudson, la Companyia contol·lava el comerç de pells aviat establí relacions amb els amerindis de les First Nations dels Estats Units. Amb el declivi del comerç de pells la Companyia entrà dins del negoci del comerç mercantil.
 • La Compañía de la Bahía de Hudson (Hudson's Bay Company, en inglés), también conocida por sus siglas en inglés: HBC; es la compañía más antigua de Canadá y una de las más antiguas del mundo aún en actividad. La corporación fue fundada en 1670 y controló el comercio de pieles en las colonias británicas de América del Norte durante varios siglos, explorando gran parte del norte de América del Norte. La región donde actualmente se encuentran las provincias canadienses de Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nunavut y los Territorios del Noroeste (así como el norte de la provincia de Ontario) fueron gobernadas por la Compañía de la Bahía de Hudson. Con el declive del comercio de pieles, la compañía cedió sus territorios a Canadá, y pasó a ser vendedora de víveres a los colonos del oeste de Canadá. Actualmente, la compañía es una de las mayores redes comerciales del país, con tiendas por todo el país, que venden una gran variedad de productos. Los ingresos estimados de la compañía para 2009 son de 7 billones de dólares canadienses. La sede de la compañía se encuentra en Toronto, Ontario.
 • De Hudson's Bay Company (HBC) is het oudste bedrijf van Canada en het op één na oudste van Noord-Amerika. Het bedrijf werd op 2 mei 1670 te Londen opgericht als The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay. Eeuwenlang kon het bedrijf vanuit zijn York Factory aan de Hudsonbaai de pelshandel met de indianen in Brits Noord-Amerika domineren, waar het vaak optrad als overheid (vergelijkbaar met de VOC en WIC) totdat de verstedelijking toenam. Een groot deel van het landbezit van de HBC werd in 1870 bij de in 1867 opgerichte Canadese Confederatie toegevoegd. De verminderde pelshandel zorgde er later voor dat het accent van de bedrijfsvoering op de handelsposten in nieuw ontgonnen gebieden werd gelegd. De Hudson's Bay Company is nu een verzameling retail outlets, waarvan de warenhuizen The Bay en Zellers het meest in het oog springen.De Amerikaanse investeerder Jerry Zucker heeft 82% van de aandelen van HBC in het bezit, nadat hij op 27 februari 2006 69% van de uitstaande aandelen toevoegde aan zijn bestaande belang. Als Zucker 90% van de aandelen van HBC in het bezit kan krijgen, zal hij automatisch ook de mogelijkheid krijgen om het restant van de uitstaande aandelen over te nemen.
 • Hudson's Bay Company (HBC), Kuzey Amerika'nın en eski şirketi, Dünya'nın da en eski şirketlerinden birisidir.2 Mayıs 1670'de Londra'da kurulan şirket, bir dönem dünyada en fazla arazi sahibi olan özel kurumdu. Merkezi uzun süredir Hudson Bay'deki York Factory'dedir.Hayvan postu ticaretini, İngiltere kontrolündeki Kuzey Amerika'da birkaç yüzyıl boyunca kontrol etti. Yerel yönetimlerin kurulup, halkın yerleşmesinde de önemli rol oynadır. Tüccarları Kuzey Amerika'daki First Nation ile resmi anlaşmalara sahipti. 19. yüzyılın sonunda, sahip oldukları toprakların büyük bir bölümü Kanada'nın oldu. Kanada'da bu şirket en fazla toprak sahibi olan özel kurum idi. Hayvan postu ticareti düşüşe geçtikten sonra Kanada'nın dört bir yanında mağazalar zinciri açmaya başladılar.26 Ocak 2006 tarihi itibariyle Kuzey Karolinalı milyarder ve hissedar Jerry Zucker şirketi satın almak için başvurdu. 9 Mart 2006 itibari ile de Jerry Zucker şirketin ilk ABD vatandaşı patronu oldu.Şirketin yıllık gelirleri 2005 yılında 7 milyar dolar iken 70.000 çalışanı vardır.
 • Die Hudson’s Bay Company (HBC; französisch Compagnie de la Baie d’Hudson) ist ein kanadisches Handelsunternehmen, das 1670 mit einem Privileg des Königs von England, Schottland und Irland gegründet wurde. Die Hudson’s Bay Company ist das älteste eingetragene Unternehmen in Kanada und zählt zu den ältesten heute bestehenden Unternehmen der Welt. Von ihrem langjährigen Hauptquartier in York Factory an der Hudson Bay aus kontrollierte sie einige Jahrhunderte lang den Pelzhandel in großen Teilen des britisch beherrschten Nordamerika. Sie unternahm frühe Erkundungen und wirkte in vielen Gebieten des Kontinents als britische De-facto-Regierung, bevor die Besiedlung in großem Stil einsetzte. Ihre Händler und Pelzjäger bauten frühzeitig Beziehungen zu vielen Indianergruppen auf. Ihr Netzwerk von Handelsposten stellte den Kern der späteren offiziellen Behörden im westlichen Kanada und den USA dar. Im späten 19. Jahrhundert wurde ihr riesiges Territorium zur größten Komponente des neu gebildeten Dominion Kanada, in dem die Gesellschaft der größte private Landbesitzer war. Während des damaligen Niedergangs des Pelzhandels entwickelte sich das Unternehmen zu einer Handelsgesellschaft, die lebenswichtige Güter an die Siedler im kanadischen Westen verkaufte. Heute ist die Gesellschaft für ihre Warenhäuser unter der Marke Hudson’s Bay in ganz Kanada bekannt.
 • The Hudson's Bay Company (HBC) (French: Compagnie de la Baie d'Hudson), commonly referred to as "The Bay" ("La Baie" in French) is the oldest commercial corporation in North America (in continuous operation for over 340 years) and one of the oldest in the world. A fur trading business for much of its existence, today Hudson's Bay Company owns and operates retail stores throughout Canada and the United States, including Hudson's Bay, Home Outfitters, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue and two Zellers liquidation stores. The company's head office is in the Simpson Tower in Toronto, Ontario, and is owned by the New York-based firm NRDC Equity Partners.The company was incorporated by English royal charter in 1670 as The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay and functioned as the de facto government in parts of North America before European states and later the United States laid claim to some of those territories. It was at one time the largest landowner in the world, with the area of the Hudson Bay watershed, known as Rupert's Land, having 15% of North American acreage. From its long-time headquarters at York Factory on Hudson Bay, the company controlled the fur trade throughout much of the English and later British controlled North America for several centuries. Undertaking early exploration, its traders and trappers forged early relationships with many groups of aboriginal peoples. Its network of trading posts formed the nucleus for later official authority in many areas of Western Canada and the United States. In the late 19th century, with the signing of the Deed of Surrender, its vast territory became the largest component in the newly formed Dominion of Canada, in which the company was the largest private landowner.With the decline of the fur trade, the company evolved into a mercantile business selling vital goods to settlers and prospectors in the Canadian West who "quickly introduced a new type of client to the HBC - one that shopped with cash and not with skins"; the retail era had begun as the HBC began establishing retail stores across cities in the prairies. With the sale of its Northern Stores and Fur Sales Departments in 1987, the HBC completely removed itself from the fur trade.The Hudson's Bay Company Archives (HBCA), a collection of the company's many records and maps, are located in Winnipeg, Manitoba. Along with company records, the HBCA also manages collections of private records which includes the records of "related and/or subsidiary companies and individuals." The HBCA is a division of the Archives of Manitoba.In July 2008, the company, after a series of change of ownership, was eventually acquired by the American private equity firm, NRDC Equity Partners, which also owned department store chain Lord & Taylor. From 2008 to 2012, the HBC was run through a holding company of NRDC, Hudson's Bay Trading Company, which was dissolved on 23 January 2012. Since 2012, The HBC directly oversees the operations of Lord & Taylor in the United States in addition to its Canadian subsidiaries Hudson's Bay (formerly The Bay) and Home Outfitters. On 29 July 2013, the HBC announced a friendly takeover of Saks, Inc., operator of the Saks Fifth Avenue department store chain, which was completed on November 3, 2013.
 • Компания Гудзонова залива (англ. Hudson's Bay Company, HBC) — самая старая торговая корпорация в Северной Америке и одна из самых старых в мире. Основана в 1670 году. Её штаб-квартира расположена в канадском городе Торонто. В течение нескольких столетий контролировала рынок пушнины в английской части Северной Америки. Предпринимала самостоятельные исследования и являлась фактическим правительством во многих регионах до крупномасштабного заселения. Торговые представители и ловчие компании налаживали отношения с местными жителями, а сеть факторий компании послужила каркасом для формирования государственной структуры многих областей западной Канады и США. В ходе деятельности компании под ее контролем оказался обширный территориальный комплекс североамериканских земель, известный как Земля Руперта. После образования в 1867 году доминиона Канада правительство вновь образованного государства во главе с Джоном Макдональдом начало переговоры с Компанией Гудзонова залива о выкупе принадлежавших ей западных земель. В 1869, после долгих и сложных переговоров, была разработана процедура передачи доминиону западных территорий. Компания Гудзонова залива уступила Канаде монополию на торговлю на Северо-Западных территориях и права на Землю Принца Руперта (бассейн Гудзонова залива) за 300 тыс. фунтов стерлингов. Однако компания сохраняла за собой более 45 тыс. акров (18 000 га) земли на Западе.С упадком торговли пушниной компания перешла к торговле товарами, необходимыми поселенцам на западе Канады. Сегодня компания известна своей сетью универмагов The Bay в Канаде.
dbpedia-owl:country
dbpedia-owl:formationDate
 • 1670-05-02 (xsd:date)
dbpedia-owl:formationYear
 • 1670-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:industry
dbpedia-owl:keyPerson
dbpedia-owl:legalForm
dbpedia-owl:netIncome
 • 5.97E7
dbpedia-owl:numberOfEmployees
 • 70000 (xsd:integer)
dbpedia-owl:revenue
 • 7.0E9
dbpedia-owl:slogan
 • « Nous sommes le magasin des canadiens »
dbpedia-owl:subsidiary
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 111996 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27571 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 309 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111053702 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:chiffreD'affaires
 • $7 milliards $Can
prop-fr:couleurBoîte
 • 365 (xsd:integer)
prop-fr:dateDeCréation
 • 1670-05-02 (xsd:date)
prop-fr:effectif
 • 70000 (xsd:integer)
prop-fr:filiales
prop-fr:formeJuridique
prop-fr:logo
 • compagnie de la baie d_hudson_2013_.png
prop-fr:personnagesClés
 • Richard Baker, 39 gouverneur
 • Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers, instigateurs
prop-fr:résultatNet
 • Perte de $59,7 millions durant l'année fiscale 2005
prop-fr:secteursD'activités
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège(pays)_
 • Canada
prop-fr:siège(ville)_
prop-fr:slogan
 • « Nous sommes le magasin des canadiens »
prop-fr:upright
 • 0.500000 (xsd:double)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Compagnie de la Baie d'Hudson (en anglais : Hudson's Bay Company), fondée à Londres en 1670 pour la traite des fourrures dans la baie d'Hudson, est la plus vieille personne morale de l'Amérique du Nord et l'une des plus vieilles du monde encore en activité. Elle a toujours été intimement liée à l'histoire du Canada jusqu'en 2008 alors qu'elle est acquise et directement gérée depuis juillet de cette même année par la compagnie américaine NRDC.
 • ハドソン湾会社(ハドソンわんがいしゃ、Hudson's Bay Company, HBC)は、歴史的には北米大陸(特に現在のカナダ)におけるビーバーなどの毛皮交易のため1670年5月に設立されたイングランドの勅許会社・国策会社であり、現在はカナダ最大の小売業を中心とする企業である。現存する北米大陸最古の企業でもある。
 • 허드슨 베이 회사(Hudson 's Bay Company, HBC)는 역사적으로 북미(특히 현재 캐나다)의 비버 등의 모피 교역을 위해 1670년 5월에 설립되었던 잉글랜드의 칙허 회사이자 국책 회사 이며, 현재는 캐나다 최대의 소매업을 중심으로 하는 기업이다. 현존하는 북미 대륙에서 가장 오래된 기업이다.
 • La Compagnia della Baia di Hudson (in inglese: Hudson's Bay Company – sigla ufficiale: HBC) è la compagnia commerciale più antica del Canada, e una delle più antiche del mondo, ancora in attività. La corporazione fu fondata nel 1670, e controllò il commercio di pelli nelle colonie britanniche del Nord America. Strettamente legata alla storia del Canada, nasce come conseguenza della rivalità commerciale tra la potenze coloniali della Francia e dell’Inghilterra.
 • A Companhia da Baía de Hudson (em inglês: Hudson's Bay Company; abreviação oficial: HBC; em francês: Compagnie de la Baie d'Hudson), comumente referida como "The Bay" ("La Baie" em francês), é a mais antiga corporação do Canadá e uma das mais antigas do mundo ainda em atividade. A corporação foi fundada em 1670, e controlou muito do comércio de peles nas colônias britânicas na América do Norte por vários séculos, explorando grande parte do norte da América do Norte.
 • The Hudson's Bay Company (HBC) (French: Compagnie de la Baie d'Hudson), commonly referred to as "The Bay" ("La Baie" in French) is the oldest commercial corporation in North America (in continuous operation for over 340 years) and one of the oldest in the world.
 • Hudson's Bay Company (HBC), Kuzey Amerika'nın en eski şirketi, Dünya'nın da en eski şirketlerinden birisidir.2 Mayıs 1670'de Londra'da kurulan şirket, bir dönem dünyada en fazla arazi sahibi olan özel kurumdu. Merkezi uzun süredir Hudson Bay'deki York Factory'dedir.Hayvan postu ticaretini, İngiltere kontrolündeki Kuzey Amerika'da birkaç yüzyıl boyunca kontrol etti. Yerel yönetimlerin kurulup, halkın yerleşmesinde de önemli rol oynadır.
 • Die Hudson’s Bay Company (HBC; französisch Compagnie de la Baie d’Hudson) ist ein kanadisches Handelsunternehmen, das 1670 mit einem Privileg des Königs von England, Schottland und Irland gegründet wurde. Die Hudson’s Bay Company ist das älteste eingetragene Unternehmen in Kanada und zählt zu den ältesten heute bestehenden Unternehmen der Welt.
 • La Companyia de la Badia de Hudson (en anglès:Hudson's Bay Company, en francès:Compagnie de la Baie d'Hudson), abreujadament HBC, o "The Bay" ("La Baie" en francès)és la corporació comercial més antiga d'Amèrica del Nord i una de les més antigues del món. Va ser creada pel Regne Unit el 1670 com The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay.
 • Компания Гудзонова залива (англ. Hudson's Bay Company, HBC) — самая старая торговая корпорация в Северной Америке и одна из самых старых в мире. Основана в 1670 году. Её штаб-квартира расположена в канадском городе Торонто. В течение нескольких столетий контролировала рынок пушнины в английской части Северной Америки. Предпринимала самостоятельные исследования и являлась фактическим правительством во многих регионах до крупномасштабного заселения.
 • Společnost Hudsonova zálivu (orig.: Hudson's Bay Company, HBC) je nejstarší finanční korporace v Severní Americe a jedna z nejstarších na světě. Jelikož je na tento fakt velmi hrdá a dost z odkazů na své bohaté tradice těží, je její zkratka HBC často žertovně interpretována jako Here Before Christ (česky: byla zde již před Kristem). Společnost a její síť obchodních stanic sehrála nezastupitelnou úlohu při osidlování Kanady a měla tak značný vliv na vývoj kanadských dějin.
 • De Hudson's Bay Company (HBC) is het oudste bedrijf van Canada en het op één na oudste van Noord-Amerika. Het bedrijf werd op 2 mei 1670 te Londen opgericht als The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay. Eeuwenlang kon het bedrijf vanuit zijn York Factory aan de Hudsonbaai de pelshandel met de indianen in Brits Noord-Amerika domineren, waar het vaak optrad als overheid (vergelijkbaar met de VOC en WIC) totdat de verstedelijking toenam.
 • La Compañía de la Bahía de Hudson (Hudson's Bay Company, en inglés), también conocida por sus siglas en inglés: HBC; es la compañía más antigua de Canadá y una de las más antiguas del mundo aún en actividad. La corporación fue fundada en 1670 y controló el comercio de pieles en las colonias británicas de América del Norte durante varios siglos, explorando gran parte del norte de América del Norte.
 • Kompania Zatoki Hudsona (ang. Hudson's Bay Company, HBC, fr. Compagnie de la Baie d'Hudson) – korporacja handlowa powstała w 1670 roku i działająca do dziś. Kompania jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw na świecie. Powstała jako spółka łowiecka i handlu futrami, z czasem rozrastając się do olbrzymich rozmiarów. Do roku 1867 Kompania administrowała olbrzymimi terenami w Ameryce Północnej, które obecnie zajmują większość powierzchni Kanady.
rdfs:label
 • Compagnie de la Baie d'Hudson
 • Compagnia della Baia di Hudson
 • Companhia da Baía de Hudson
 • Companyia de la Badia de Hudson
 • Compañía de la Bahía de Hudson
 • Hudson's Bay Company
 • Hudson's Bay Company
 • Hudson's Bay Company
 • Hudson’s Bay Company
 • Kompania Zatoki Hudsona
 • Společnost Hudsonova zálivu
 • Компания Гудзонова залива
 • ハドソン湾会社
 • 허드슨 베이 회사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:parentCompany of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:fond of
is prop-fr:sociétéMère of
is prop-fr:sociétéSœur of
is prop-fr:éditeur of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of