Sir Clements Robert Markham, né à Stillingfleet (Yorkshire) le 20 juillet 1830 et mort à Londres le 30 janvier 1916, est un explorateur, écrivain, géographe et officier britannique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Sir Clements Robert Markham, né à Stillingfleet (Yorkshire) le 20 juillet 1830 et mort à Londres le 30 janvier 1916, est un explorateur, écrivain, géographe et officier britannique.
 • Sir Clements Robert Markham KCB, FRS (* 20 de julio de 1830 – 30 de enero de 1916) fue un explorador, botánico, escritor, y geógrafo inglés. Como presidente de la Real Sociedad Geográfica a fines del s. XIX, Markham instrumentó la financiación para la exploración británica de los polos. Sus esfuerzos hicieron de los británicos los primeros en alcanzar las regiones polares.
 • Sir Clements Robert Markham KCB FRS (20 July 1830 – 30 January 1916) was an English geographer, explorer, and writer. He was secretary of the Royal Geographical Society (RGS) between 1863 and 1888, and later served as the Society's president for a further 12 years. In the latter capacity he was mainly responsible for organising the National Antarctic Expedition of 1901–04, and for launching the polar career of Robert Falcon Scott.Markham began his career as a Royal Naval cadet and midshipman, during which time he went to the Arctic with HMS Assistance in one of the many searches for the lost expedition of Sir John Franklin. Later, Markham served as a geographer to the India Office, and was responsible for the collection of cinchona plants from their native Peruvian forests, and their transplantation in India. By this means the Indian government acquired a home source from which quinine could be extracted. Markham also served as geographer to Sir Robert Napier's Abyssinian expeditionary force, and was present in 1868 at the fall of Magdala.The main achievement of Markham's RGS presidency was the revival at the end of the 19th century of British interest in Antarctic exploration, after a 50-year interval. He had strong and determined ideas about how the National Antarctic Expedition should be organised, and fought hard to ensure that it was run primarily as a naval enterprise, under Captain Scott's command. To do this he overcame hostility and opposition from much of the scientific community. In the years following the expedition he continued to champion Scott's career, to the extent of disregarding or disparaging the achievements of other contemporary explorers.All his life Markham was a constant traveller and a prolific writer, his works including histories, travel accounts and biographies. He authored many papers and reports for the RGS, and did much editing and translation work for the Hakluyt Society, of which he also became president. He received public and academic honours, and was recognised as a major influence on the discipline of geography, although it was acknowledged that much of his work was based on enthusiasm rather than scholarship. Among the geographical features bearing his name is Antarctica's Mount Markham, named after him by Scott in 1902.
 • Sir Clements Robert Markham (d. 20 Temmuz 1830 – ö. 30 Ocak 1916) İngiliz coğrafyacı, kâşif ve yazar. 1863 ve 1888 yılları arasında Kraliyet Coğrafya Kurumu (RGS)'nun yazı işleri müdürüydü ve daha sonra 12 yıllığına Kurum'un başkanlığında görev aldı. Son kapasite dahilinde başlıca, 1901–04 Ulusal Antarktik Keşif Seferi'ni örgütlemekten ve Robert Falcon Scott'ın kutupsal kariyerini yaymaktan sorumluydu.Markham, Sir John Franklin'in kayıp keşif heyetine dair birçok aramadan biri esnasında HMS Assistance ile Arktik'e geldiği sırada bir Kraliyet Donanması öğrencisi ve deniz yarsubayı olarak mesleğine başladı. Daha sonra Markham, Hindistan Bürosu'na coğrafyacı olarak hizmet etti. Kınakına bitkilerinin yerli Peru ormanlarından toplanıp Hindistan'da ekilmesinden sorumluydu. Bu, Hindistan hükümetinin hangi tür kininin çıkartılabileceği konusunda ana bir kaynak elde ettiği anlamına gelir. Markham aynı zamanda Robert Napier'in Habeşistan seferî birliğine coğrafyacılık hizmeti de vermiş; 1868 yılında Magdala'nın düşüşüne şahit olmuştur.Markham'ın RGS başkanlığının asıl başarısı 50 yıl aranın ardından Antarktik keşfiyle İngiliz alâkasının 19. yüzyılın sonunda uyanışıydı. Ulusal Antarktik Keşif Seferi'nin nasıl örgütlenmesi gerektiği konusunda çok güçlü ve sağlam fikirleri vardı ve ilk olarak Yüzbaşı Scott'ın emirleri altında bir deniz harp kuruluşu olarak işletilmesini sağlayacak çok çetin mücadeleler verdi. Bunu yapmak amacıyla Markham, bilimsel topluluğa kadar ulaşan düşmanlık ve muhalefeti aştı. Keşif seferlerini izleyen yıllarda onunla aynı dönemde yaşamış başka kâşiflerin başarılarını hiçe sayıp itibarlarını zedeleyecek kadar Scott'ın meslek hayatını savunmaya devam etti.Bütün hayatı boyunca tarih olayları, seyahatnameler ve biyografiler içeren eserleri olan Markham sürekli seyahat eden bir gezgin ve üretken bir yazardı. RGS'ye yönelik birçok araştırma ve rapor yazmış ve aynı zamanda başkan olduğu Hakluyt Kurumu'na yönelik pek çok düzenleme ve çeviri çalışması yapmıştır. Çalışmalarının çoğunun bilginlikten oldukça büyük heyecana dayanmasının kabul edilmesine rağmen kamusal ve akademik onur nişanları almış; coğrafyanın öğretisinde büyük bir tesir olarak tanınmıştır.Onun ismini taşıyan coğrafî özellikler arasında 1902 yılında adını ondan alan Antarktika'nın Markham Dağı'dır.
 • Кле́ментс (Клемент) Ро́берт Ма́ркем (также Ма́ркхэм; англ. Clements Robert Markham; 20 июля 1830, Стиллингфлит — 30 января 1916, Лондон) — английский географ, исследователь и писатель. С 1863 по 1888 годы занимал пост секретаря Королевского географического общества (КГО), а позднее оставался президентом общества ещё на протяжении двенадцати лет. На этой должности он в основном занимался организацией Национальной британской антарктической экспедиции (1901—1904), а также способствовал началу полярной карьеры Роберта Скотта. Клементс Маркем являлся членом Лондонского королевского общества, а также Рыцарем-Командором Ордена Бани.Маркем начал военно-морскую карьеру как кадет Королевского военно-морского флота. Став мичманом, отправился в Арктику на корабле HMS «Assistance», который был послан на поиски пропавшей экспедиции сэра Джона Франклина. Позже Маркем служил географом в Управлении по делам Индии, а также был ответственным за сбор плодов хинных деревьев в перуанских лесах и последующее взращивание их в Индии. Таким образом индийское правительство получило свой источник хинина. Маркем также являлся географом абиссинских экспедиционных сил сэра Роберта Нейпира в Англо-эфиопской войне и присутствовал при падении Магдалы в 1868 году. Главным достижением Маркема на посту президента КГО стало возрождение в конце XIX века в Британии интереса к исследованию Антарктики после почти 50-летнего перерыва. У Маркема были смелые, далеко идущие и решительные планы относительно того, как должны быть организованы британские национальные антарктические экспедиции. Он боролся за то, чтобы первая из них была предпринята как военно-морское предприятие, во главе которой должен был непременно стать Роберт Скотт. Маркем смог преодолеть возражения значительной части научного сообщества и в итоге осуществил свой замысел в полном объёме. В течение нескольких первых лет после завершения экспедиции он продолжал оставаться защитником военно-морской карьеры Скотта, относясь с пренебрежением к достижениям других исследователей.На протяжении всей своей жизни Маркем оставался путешественником и плодотворным писателем. Его литературные произведения включают в себя исторические очерки, отчёты о путешествиях и экспедициях, биографии. Он является автором многих статей и докладов для КГО, а также отдал много сил редактированию и переводу работ для Hakluyt Society, президентом которого являлся. Получил множество общественных и академических почестей, и было признано, что Клементс Маркем оказал большое влияние на такую научную дисциплину, как география. Однако также выдвинуто мнение, что большая часть его работ была выполнена благодаря неиссякаемому энтузиазму, а не учёности и научному подходу. В 1902 году Робертом Скоттом в честь Клементса Маркема была названа гора Трансантарктического горного массива. Один из островов в Море Росса и одна из рек острова Новая Гвинея также носят имя Маркема.
 • Sir Clements Robert Markham (20 de juliol de 1830 - 30 de gener de 1916) fou un explorador anglès, escriptor i geògraf. Com a president de la Royal Geographical Society a finals del segle XIX, Markham fou una peça clau en el finançament d'exploracions britàniques a les àrees polars. Amb tot no va aconseguir el seu objectiu de fer que els britànics arribessin els primers als pols.
 • Clements Robert Markham (Stillingfleet, 30 luglio 1830 – 30 gennaio 1916) è stato un esploratore, geografo e scrittore britannico.
 • Sir Clements Robert Markham (* 20. Juli 1830 in Stillingfleet, Yorkshire; † 30. Januar 1916, London) war ein britischer Entdecker, Autor und Geograph.Als Präsident der Royal Geographical Society gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielte Markham eine wesentliche Rolle bei der Organisation und Finanzierung britischer Polarexpeditionen. Auf seinen Vorschlag geht beispielsweise die Ernennung von Robert Falcon Scott als Leiter der Discovery-Expedition (1901–1904) zurück. Grahams persönliches Hauptziel war es, dass ein Brite als erster die beiden Pole der Erde erreichte, ein Ziel, das jedoch nicht verwirklicht wurde.
 • Sir Clements Robert Markham KCB (20 de Julho de 1830 – 30 de Janeiro de 1916) foi um geógrafo inglês, explorador e escritor. Foi Secretário da Real Sociedade Geográfica (RSG) entre 1863 e 1888, e mais tarde o seu Presidente durante 12 anos. Foi responsável pela organização da Expedição Discovery de 1901–04, e pelo lançamento da carreira de Robert Falcon Scott.Markham iniciou a sua carreira como cadete e guarda-marinha na Marinha Real, durante a qual foi ao Árctico no Assistance numa das muitas procuras pela Expedição Franklin de Sir John Franklin. Mais tarde, Markham teve as funções de geógrafo no Departamento Indiano, e responsável pela recolha de cinchona, uma planta das florestas do Peru e o seu transplante para a Índia. Deste modo, o governo indiano passou a ter uma fonte da qual podia extrair quinino. Markham também foi o geógrafo da força expedicionária de Robert Napier na Abissínia, estando presente na tomada de Magdala em 1868.A principal conquista da presidência de Markham na RSG foi o renascimento, no final do século XIX, do interesse britânico na exploração antárctica, depois de um iterregno de 50 anos. Tinha ideias bastante definidas sobre como a Expedição Discovery devia ser organizada e lutou para que ela tivesse o estatuto de projecto de natureza naval, com Scott no comando. Para atingir o seu objectivo, teve que ultrapassar uma oposição muito hostil da comunidade científica. Nos anos que se seguiram à expedição, continuou a patrocinar a carreira de Scott, de tal forma que não olhava para os feitos de outros exploradores da época.Durante toda a sua vida Markham foi um contínuo viajante e um escritor prolífero; escreveu histórias, relatos de viagens e biografias. Escreveu mutos trabalhos para a revista da RSG, e fez muitas traduções para a Hakluyt Society, da qual também foi presidente. Recebeu homenagens públicas e acadéemicas, sendo reconhecido como bastante influente na disciplina de Geografia, embora muito do seu trabalho fosse resultado do seu entusiasmo e não da sua formação. O seu nome foi dado ao Monte Markham por Scott em 1902.
dbpedia-owl:bnfId
 • 12217708c
dbpedia-owl:individualisedGnd
 • 116782838
dbpedia-owl:lccnId
 • n/80/69018
dbpedia-owl:sudocId
 • 084978465
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 19728831
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3171698 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5466 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111026291 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:bnf
 • 12217708 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Oxford World's Classics
prop-fr:fr
 • Markham College
prop-fr:gnd
 • 116782838 (xsd:integer)
prop-fr:id
 • SLE
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • en
prop-fr:lccn
 • n/80/69018
prop-fr:pages
 • 592 (xsd:integer)
prop-fr:sudoc
 • 84978465 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Journals: Captain Scott's Last Expedition
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 19728831 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-80-69018
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Sir Clements Robert Markham, né à Stillingfleet (Yorkshire) le 20 juillet 1830 et mort à Londres le 30 janvier 1916, est un explorateur, écrivain, géographe et officier britannique.
 • Sir Clements Robert Markham KCB, FRS (* 20 de julio de 1830 – 30 de enero de 1916) fue un explorador, botánico, escritor, y geógrafo inglés. Como presidente de la Real Sociedad Geográfica a fines del s. XIX, Markham instrumentó la financiación para la exploración británica de los polos. Sus esfuerzos hicieron de los británicos los primeros en alcanzar las regiones polares.
 • Sir Clements Robert Markham (20 de juliol de 1830 - 30 de gener de 1916) fou un explorador anglès, escriptor i geògraf. Com a president de la Royal Geographical Society a finals del segle XIX, Markham fou una peça clau en el finançament d'exploracions britàniques a les àrees polars. Amb tot no va aconseguir el seu objectiu de fer que els britànics arribessin els primers als pols.
 • Clements Robert Markham (Stillingfleet, 30 luglio 1830 – 30 gennaio 1916) è stato un esploratore, geografo e scrittore britannico.
 • Sir Clements Robert Markham KCB FRS (20 July 1830 – 30 January 1916) was an English geographer, explorer, and writer. He was secretary of the Royal Geographical Society (RGS) between 1863 and 1888, and later served as the Society's president for a further 12 years.
 • Sir Clements Robert Markham (d. 20 Temmuz 1830 – ö. 30 Ocak 1916) İngiliz coğrafyacı, kâşif ve yazar. 1863 ve 1888 yılları arasında Kraliyet Coğrafya Kurumu (RGS)'nun yazı işleri müdürüydü ve daha sonra 12 yıllığına Kurum'un başkanlığında görev aldı.
 • Sir Clements Robert Markham (* 20. Juli 1830 in Stillingfleet, Yorkshire; † 30. Januar 1916, London) war ein britischer Entdecker, Autor und Geograph.Als Präsident der Royal Geographical Society gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielte Markham eine wesentliche Rolle bei der Organisation und Finanzierung britischer Polarexpeditionen. Auf seinen Vorschlag geht beispielsweise die Ernennung von Robert Falcon Scott als Leiter der Discovery-Expedition (1901–1904) zurück.
 • Sir Clements Robert Markham KCB (20 de Julho de 1830 – 30 de Janeiro de 1916) foi um geógrafo inglês, explorador e escritor. Foi Secretário da Real Sociedade Geográfica (RSG) entre 1863 e 1888, e mais tarde o seu Presidente durante 12 anos.
 • Кле́ментс (Клемент) Ро́берт Ма́ркем (также Ма́ркхэм; англ. Clements Robert Markham; 20 июля 1830, Стиллингфлит — 30 января 1916, Лондон) — английский географ, исследователь и писатель. С 1863 по 1888 годы занимал пост секретаря Королевского географического общества (КГО), а позднее оставался президентом общества ещё на протяжении двенадцати лет.
rdfs:label
 • Clements Markham
 • Clements Markham
 • Clements Markham
 • Clements Markham
 • Clements Markham
 • Clements Markham
 • Clements Markham
 • Clements R. Markham
 • Маркем, Клементс
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of