Le mot Bulgares (en bulgare : Българи, prononcé [bəlˈɡari]) peut désigner en français : sur le plan politique, l'ensemble des citoyens de la Bulgarie, quelles que soient leurs origines, langues et cultures ; sur le plan culturel et linguistique, un peuple de langue slave des Balkans, vivant principalement en Bulgarie, mais avec des minorités dans les pays voisins et en Ukraine (région du Boudjak) ; sur le plan historique, les Proto-Bulgares, confédération de tribus turcophones et iranophones qui émergent dans l'actuelle Russie méridionale au Ve siècle, puis se divisent en deux : les Bulgares de la Volga qui remontent ce fleuve et s'installent dans ce qui est actuellement le Tatarstan puis s'islamisent ; les Bulgares méridionaux, qui après avoir dominé durant un temps l'actuelle Ukraine (empire Onoghour de l'Ancienne Grande Bulgarie, comme la nomment les Byzantins), s'installent dans le bassin du bas-Danube, sur les deux rives du fleuve, et y fondent le Premier Empire bulgare, qui s'agrandit durant les siècles suivants, des Carpates jusqu'aux mers Adriatique et Égée, et adopte le christianisme en 864.↑ Palaia Megalê Boulgaria ou empire de Koubrat)

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mot Bulgares (en bulgare : Българи, prononcé [bəlˈɡari]) peut désigner en français : sur le plan politique, l'ensemble des citoyens de la Bulgarie, quelles que soient leurs origines, langues et cultures ; sur le plan culturel et linguistique, un peuple de langue slave des Balkans, vivant principalement en Bulgarie, mais avec des minorités dans les pays voisins et en Ukraine (région du Boudjak) ; sur le plan historique, les Proto-Bulgares, confédération de tribus turcophones et iranophones qui émergent dans l'actuelle Russie méridionale au Ve siècle, puis se divisent en deux : les Bulgares de la Volga qui remontent ce fleuve et s'installent dans ce qui est actuellement le Tatarstan puis s'islamisent ; les Bulgares méridionaux, qui après avoir dominé durant un temps l'actuelle Ukraine (empire Onoghour de l'Ancienne Grande Bulgarie, comme la nomment les Byzantins), s'installent dans le bassin du bas-Danube, sur les deux rives du fleuve, et y fondent le Premier Empire bulgare, qui s'agrandit durant les siècles suivants, des Carpates jusqu'aux mers Adriatique et Égée, et adopte le christianisme en 864.
 • The Bulgarians (Bulgarian: българи, IPA: [bɤ̞ɫɡɐri]) are a South Slavic nation and ethnic group who speak Bulgarian and are native to Bulgaria and neighbouring regions. Historically, Bulgarians have lived between the Danube, the Agean, Adriatic, and Black Seas in southeastern Europe for over one thousand years. Today, most Bulgarians live in Bulgaria which is bordered by Romania, Serbia, Macedonia, Greece, and Turkey. Although the Bulgarian-inhabited territories spent centuries either as part of the Byzantine or the Ottoman Empire, Bulgarians maintained their identity through their Orthodox religion (for the majority), language and common ethnonym.
 • I Bulgari (in lingua bulgara: българи) sono il gruppo etnico di maggioranza della Bulgaria e parlano Bulgaro (lingua slava). Vi sono significative comunità di immigrati bulgari in molti paesi europei, così come negli Stati Uniti d'America, Canada e Australia. È una popolazione formatasi sulla Penisola Balcanica nel periodo V - X secolo. dalla fusione dei tre grandi gruppi etnici: Traci, Slavi e Proto-bulgari.
 • ブルガリア人(ブルガリア語:Българи)は、ブルガリアを中心に居住する南スラヴ人の一派である。主として、ブルガリア語を使用する。今日、大部分のブルガリア人はブルガリアに住むが、一部は様々な国に移住している。現代ブルガリア人は、7世紀にバルカン半島に定住した、中央アジアのテュルク系遊牧民ブルガール人と南スラヴ人(スラヴ人)の子孫である。この2つのグループは、681年にブルガリア帝国を形成した。だが、支配階層となったブルガール人の人口は、スラヴ系住民に比べて圧倒的に少数であったので、やがて混血が進みスラヴ文化に融合していった。14世紀以降ブルガリアはオスマン帝国の支配をうけたので、再びテュルク系トルコ人との混血が進み、彼らの用いるブルガリア語にもトルコ語からの借用語彙が多くなった。19世紀後半からブルガリア人は自立に向けて動き出し、20世紀には自らの独立国を打ちたてた。だが、同じスラヴ系の「マケドニア人」との境界は今なお曖昧で、現在マケドニア共和国でマケドニア人として扱われている一部の人物は、ブルガリアではブルガリア人として扱われているという事例もある。
 • Os búlgaros (em búlgaro: българи; transl.: bǎlgari) são um povo eslavo, pertencente ao grupo dos eslavos do sul, geralmente associado com a República da Bulgária e a língua búlgara. Existem minorias búlgaras e comunidades imigrantes em diversos outros países também.
 • Bułgarzy – naród z grupy południowych Słowian, zamieszkujący głównie Bułgarię, w mniejszej liczbie także Macedonię, Grecję, Ukrainę i Mołdawię. Etnos bułgarski ukształtował się w południowo-wschodnim zakątku Półwyspu Bałkańskiego, w Mezji, Tracji i Macedonii. Najwcześniejsze znane osadnictwo na tych terenach tworzyli indoeuropejscy Trakowie, którzy już w czasach historycznych, przede wszystkim za czasów cesarstwa rzymskiego, w przeważającej części ulegli romanizacji lub hellenizacji. Na osadnictwo zhellenizowanych i zromanizowanych Traków nałożyło się osadnictwo słowiańskie z okresu wielkiej ekspansji Słowian na półwysep Bałkański w VI i VII wieku. Plemiona słowiańskie w Mezji i Tracji, toczące ciągłe walki z Bizancjum, nie zdążyły utworzyć własnego państwa, bo już pod koniec VII wieku na tereny te wtargnęła orda koczowniczych tureckich Protobułgarów, którzy podbili i podporządkowali sobie ludność słowiańską, tracką, helleńską i romańską. Protobułgarzy ulegli szybkiej asymilacji do przeważającego liczebnie żywiołu słowiańskiego (już w początkach panowania Symeona I w 893 język słowiański wprowadzono jako urzędowy w miejsce języka protobułgarskiego), który stopniowo wchłonął również pozostałe etnosy. W tym samym czasie Bułgarzy przyjęli chrześcijaństwo w wersji prawosławnej. W południowej części Bałkanów utworzyli silne królestwo, sięgające okresami do Cisy na północy i do Adriatyku na zachodzie, które odrodziło się po wchłonięciu przez Bizancjum w latach 1018-1185. W tym państwie powstała jednolita narodowość bułgarska. Kres państwowości bułgarskiej położył dopiero najazd turecki pod koniec XIV wieku. Okupacja turecka trwała do przełomu XIX i XX wieku; w jej czasie znacząca liczba Bułgarów przyjęła islam, tworząc etnos Pomaków. W tym czasie również doszło do znaczącej liczebnie tureckiej kolonizacji ziem bułgarskich, której pozostałości istnieją do dzisiaj w Rodopach i w Dobrudży. W XX wieku doszło do definitywnego wyodrębnienia z bułgarszczyzny narodu i języka macedońskiego. Śladem po Protobułgarach jest obecna nazwa narodu - Bułgarzy - oraz nieliczne wyrazy pochodzenia protobułgarskiego w języku bułgarskim. Po Trakach pozostały ślady w kulturze ludowej, zwłaszcza tańcach i muzyce (zob. nestinarstwo), oraz, być może, nieliczna grupa słów bułgarskich o nieustalonej do dzisiaj etymologii. Na obrzeżach etnosu bułgarskiego pozostały reliktowe społeczności wschodnioromańskie z grupy wołoskiej - Arumuni i Meglenorumuni. Dzisiejszy obszar osadnictwa bułgarskiego jest zwarty i w przybliżeniu mieści się w granicach państwa bułgarskiego. Istnieją również dwa obszary osadnictwa bułgarskiego na północnym wybrzeżu Morza Czarnego: Bułgarzy besarabscy w okolicach miast Bołgrad (Ukraina) i Taraklija (Mołdawia) na pograniczu Mołdawii i Ukrainy w Besarabii oraz Bułgarzy taurydzcy na północnym wybrzeżu Morza Azowskiego. Łącznie grupy te liczą około 300 tys. ludzi. W Naddniestrzu, już poza obszarem Besarabii, znajduje się ogromna wieś Parkany (ok. 10 tys. mieszkańców) zdominowana przez Bułgarów. Współcześnie Bułgarzy posługują się językiem bułgarskim należącym do grupy języków południowosłowiańskich.
 • Los búlgaros (idioma búlgaro: българи, pronunciado [ˈbɤɫɡɐri]) son actualmente un pueblo eslavo meridional, aunque sus orígenes son heterogéneos y no solo eslavos. generalmente asociado con la República de Bulgaria y el idioma búlgaro. Como resultado de procesos de emigración existen minorías búlgaras en varios países, entre ellos EE.UU y Argentina.
 • Die Bulgaren (bulgarisch българи /bˈɤɫgari) sind eine südslawische Ethnie. Sie bildet die Mehrheit der Bevölkerung Bulgariens. Von dessen 7,36 Millionen Einwohnern sind 76,9 % Bulgaren. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der heutigen bulgarischen Bevölkerung Bulgariens sind Nachkommen von bulgarischen Flüchtlingen aus Makedonien (→ makedonische Bulgaren) und Thrakien (→ Thrakische Bulgaren).
 • Het woord Bulgaren (Bulgaars: българи, bulgari) wordt gebruikt voor drie te onderscheiden begrippen:Het Turkse volk der Bulgaren. Ook wel de Donau-Bulgaren, Boelgaren of Protobulgaren genoemd.De inwoners van Bulgarije.Een etnische groep in Bulgarije, namelijk de grootste slavische groep in dat land.
 • Bulhaři (bulharsky Българи, Bǎlgari) jsou jihoslovanský národ, žijící převážně v Bulharsku, na Ukrajině a v dalších evropských zemích. Jazykem je bulharština, písmo cyrilice, věřící jsou většinou pravoslavní, ale i muslimové (Pomaci).
 • Els búlgars (en búlgar: българи) són actualment un poble eslau meridional, encara que els seus orígens són heterogenis i no només eslaus. En general associats amb la República de Bulgària i la llengua búlgar. Com a resultat de processos d'emigració existeixen minories búlgares a diversos països.
 • Bulgarlar (Bulgarca: българи veya Bǎlgari), Bulgaristan'ın nüfusunun çoğunluğunu oluşturan güney Slav halkıdır. Bulgaristan'ın toplam 7.9 milyon nüfusunun %84'ü Bulgarlardan oluşur.
 • 불가리아인(български: българи 벌가리)은 주로 불가리아에서 살고 있는 남슬라브족으로 불가리아어를 쓴다.대부분이 불가리아에 거주하며 일부는 다른 나라에서 거주한다. 불가리아인이 슬라브족의 후손 설과 돌궐의 후손 설이 있으나 정확하지 않다. 유럽에 거주하는 민족 중 유일하게 몽고반점이 나기 때문에 아시아의 민족과 관련이 있을 것으로 추정된다. 불가리아인은 투르크계의 불가르족과 슬라브족의 혼혈이라는 설이 가장 유력하다.
 • Българите са южнославянски балкански народ (етнос),, чийто майчин език е българският. Освен в България, български емигрантски общности живеят в редица европейски страни като Испания, Великобритания, Италия, Гърция, Германия, Франция, Русия, както и в САЩ, Канада, Аржентина и Бразилия. Български общности живеят в балкански и други страни около региона като Република Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Албания, Косово, Украйна, Молдова и Румъния.
 • Bangsa Bulgaria (bahasa Bulgaria: Българи, IPA: [bəlˈɡari]) adalah suku bangsa yang tinggal di Republik Bulgaria dan menuturkan bahasa Bulgaria. Emigrasi menyebabkan adanya komunitas imigran di negara-negara lain di seluruh dunia.
 • A bolgárok a bolgár nyelvet beszélő, Kelet-Európában- és a Balkán-félszigeten élő nép. Bulgáriában és az azt környező országokban, őshonos népnek számítanak, azonban a kivándorlás miatt számos más országban is előfordulhatnak közösségeik. Magyarországon a bolgár az ország hivatalosan elismert nemzetiségei közé tartozó nemzeti kisebbség.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4535831 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6274 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 90 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110782009 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:groupeLié
prop-fr:langue
prop-fr:légende
 • Stefan Stambolov Christo Elena Yoncheva Ludmilla Diakovska Matey Kaziyski
 • Kroum Jean de Rila Ivan Alexandre Vassil Levski Hristo Botev
prop-fr:nom
 • Bulgares
prop-fr:pop
 • environ 9 000 000
prop-fr:religion
 • irreligion, orthodoxie bulgare, minorité musulmane, catholique, protestante
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le mot Bulgares (en bulgare : Българи, prononcé [bəlˈɡari]) peut désigner en français : sur le plan politique, l'ensemble des citoyens de la Bulgarie, quelles que soient leurs origines, langues et cultures ; sur le plan culturel et linguistique, un peuple de langue slave des Balkans, vivant principalement en Bulgarie, mais avec des minorités dans les pays voisins et en Ukraine (région du Boudjak) ; sur le plan historique, les Proto-Bulgares, confédération de tribus turcophones et iranophones qui émergent dans l'actuelle Russie méridionale au Ve siècle, puis se divisent en deux : les Bulgares de la Volga qui remontent ce fleuve et s'installent dans ce qui est actuellement le Tatarstan puis s'islamisent ; les Bulgares méridionaux, qui après avoir dominé durant un temps l'actuelle Ukraine (empire Onoghour de l'Ancienne Grande Bulgarie, comme la nomment les Byzantins), s'installent dans le bassin du bas-Danube, sur les deux rives du fleuve, et y fondent le Premier Empire bulgare, qui s'agrandit durant les siècles suivants, des Carpates jusqu'aux mers Adriatique et Égée, et adopte le christianisme en 864.↑ Palaia Megalê Boulgaria ou empire de Koubrat)
 • I Bulgari (in lingua bulgara: българи) sono il gruppo etnico di maggioranza della Bulgaria e parlano Bulgaro (lingua slava). Vi sono significative comunità di immigrati bulgari in molti paesi europei, così come negli Stati Uniti d'America, Canada e Australia. È una popolazione formatasi sulla Penisola Balcanica nel periodo V - X secolo. dalla fusione dei tre grandi gruppi etnici: Traci, Slavi e Proto-bulgari.
 • ブルガリア人(ブルガリア語:Българи)は、ブルガリアを中心に居住する南スラヴ人の一派である。主として、ブルガリア語を使用する。今日、大部分のブルガリア人はブルガリアに住むが、一部は様々な国に移住している。現代ブルガリア人は、7世紀にバルカン半島に定住した、中央アジアのテュルク系遊牧民ブルガール人と南スラヴ人(スラヴ人)の子孫である。この2つのグループは、681年にブルガリア帝国を形成した。だが、支配階層となったブルガール人の人口は、スラヴ系住民に比べて圧倒的に少数であったので、やがて混血が進みスラヴ文化に融合していった。14世紀以降ブルガリアはオスマン帝国の支配をうけたので、再びテュルク系トルコ人との混血が進み、彼らの用いるブルガリア語にもトルコ語からの借用語彙が多くなった。19世紀後半からブルガリア人は自立に向けて動き出し、20世紀には自らの独立国を打ちたてた。だが、同じスラヴ系の「マケドニア人」との境界は今なお曖昧で、現在マケドニア共和国でマケドニア人として扱われている一部の人物は、ブルガリアではブルガリア人として扱われているという事例もある。
 • Os búlgaros (em búlgaro: българи; transl.: bǎlgari) são um povo eslavo, pertencente ao grupo dos eslavos do sul, geralmente associado com a República da Bulgária e a língua búlgara. Existem minorias búlgaras e comunidades imigrantes em diversos outros países também.
 • Los búlgaros (idioma búlgaro: българи, pronunciado [ˈbɤɫɡɐri]) son actualmente un pueblo eslavo meridional, aunque sus orígenes son heterogéneos y no solo eslavos. generalmente asociado con la República de Bulgaria y el idioma búlgaro. Como resultado de procesos de emigración existen minorías búlgaras en varios países, entre ellos EE.UU y Argentina.
 • Die Bulgaren (bulgarisch българи /bˈɤɫgari) sind eine südslawische Ethnie. Sie bildet die Mehrheit der Bevölkerung Bulgariens. Von dessen 7,36 Millionen Einwohnern sind 76,9 % Bulgaren. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der heutigen bulgarischen Bevölkerung Bulgariens sind Nachkommen von bulgarischen Flüchtlingen aus Makedonien (→ makedonische Bulgaren) und Thrakien (→ Thrakische Bulgaren).
 • Het woord Bulgaren (Bulgaars: българи, bulgari) wordt gebruikt voor drie te onderscheiden begrippen:Het Turkse volk der Bulgaren. Ook wel de Donau-Bulgaren, Boelgaren of Protobulgaren genoemd.De inwoners van Bulgarije.Een etnische groep in Bulgarije, namelijk de grootste slavische groep in dat land.
 • Bulhaři (bulharsky Българи, Bǎlgari) jsou jihoslovanský národ, žijící převážně v Bulharsku, na Ukrajině a v dalších evropských zemích. Jazykem je bulharština, písmo cyrilice, věřící jsou většinou pravoslavní, ale i muslimové (Pomaci).
 • Els búlgars (en búlgar: българи) són actualment un poble eslau meridional, encara que els seus orígens són heterogenis i no només eslaus. En general associats amb la República de Bulgària i la llengua búlgar. Com a resultat de processos d'emigració existeixen minories búlgares a diversos països.
 • Bulgarlar (Bulgarca: българи veya Bǎlgari), Bulgaristan'ın nüfusunun çoğunluğunu oluşturan güney Slav halkıdır. Bulgaristan'ın toplam 7.9 milyon nüfusunun %84'ü Bulgarlardan oluşur.
 • 불가리아인(български: българи 벌가리)은 주로 불가리아에서 살고 있는 남슬라브족으로 불가리아어를 쓴다.대부분이 불가리아에 거주하며 일부는 다른 나라에서 거주한다. 불가리아인이 슬라브족의 후손 설과 돌궐의 후손 설이 있으나 정확하지 않다. 유럽에 거주하는 민족 중 유일하게 몽고반점이 나기 때문에 아시아의 민족과 관련이 있을 것으로 추정된다. 불가리아인은 투르크계의 불가르족과 슬라브족의 혼혈이라는 설이 가장 유력하다.
 • Българите са южнославянски балкански народ (етнос),, чийто майчин език е българският. Освен в България, български емигрантски общности живеят в редица европейски страни като Испания, Великобритания, Италия, Гърция, Германия, Франция, Русия, както и в САЩ, Канада, Аржентина и Бразилия. Български общности живеят в балкански и други страни около региона като Република Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Албания, Косово, Украйна, Молдова и Румъния.
 • Bangsa Bulgaria (bahasa Bulgaria: Българи, IPA: [bəlˈɡari]) adalah suku bangsa yang tinggal di Republik Bulgaria dan menuturkan bahasa Bulgaria. Emigrasi menyebabkan adanya komunitas imigran di negara-negara lain di seluruh dunia.
 • A bolgárok a bolgár nyelvet beszélő, Kelet-Európában- és a Balkán-félszigeten élő nép. Bulgáriában és az azt környező országokban, őshonos népnek számítanak, azonban a kivándorlás miatt számos más országban is előfordulhatnak közösségeik. Magyarországon a bolgár az ország hivatalosan elismert nemzetiségei közé tartozó nemzeti kisebbség.
 • The Bulgarians (Bulgarian: българи, IPA: [bɤ̞ɫɡɐri]) are a South Slavic nation and ethnic group who speak Bulgarian and are native to Bulgaria and neighbouring regions. Historically, Bulgarians have lived between the Danube, the Agean, Adriatic, and Black Seas in southeastern Europe for over one thousand years. Today, most Bulgarians live in Bulgaria which is bordered by Romania, Serbia, Macedonia, Greece, and Turkey.
 • Bułgarzy – naród z grupy południowych Słowian, zamieszkujący głównie Bułgarię, w mniejszej liczbie także Macedonię, Grecję, Ukrainę i Mołdawię. Etnos bułgarski ukształtował się w południowo-wschodnim zakątku Półwyspu Bałkańskiego, w Mezji, Tracji i Macedonii. Najwcześniejsze znane osadnictwo na tych terenach tworzyli indoeuropejscy Trakowie, którzy już w czasach historycznych, przede wszystkim za czasów cesarstwa rzymskiego, w przeważającej części ulegli romanizacji lub hellenizacji.
 • Болга́ры (болг. българи) — народ, возникший в период раннего Средневековья в результате слияния балканских славян и булгар c остатками местного населения Балкан, прежде всего фракийцев. Своё название этноним получил от булгар. Основное население Болгарии. Живут также на Украине, в Молдавии, в пограничных с Болгарией районах Сербии, Румынии, Греции, Турции, Македонии, а также в США, Канаде, Австралии и Южной Америке.Общее население Болгарии около 7,2 млн чел. (2012 год). Из них около 6 млн.
rdfs:label
 • Bulgares
 • Bangsa Bulgaria
 • Bolgárok
 • Bulgaren
 • Bulgaren
 • Bulgari
 • Bulgarians
 • Bulgarlar
 • Bulhaři
 • Bułgarzy
 • Búlgaros
 • Búlgaros
 • Búlgars
 • Болгары
 • Българи
 • ブルガリア人
 • 불가리아인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:ethnie of
is prop-fr:groupesEthniques of
is prop-fr:nationalité of
is prop-fr:population of
is foaf:primaryTopic of