L’arianisme est un courant de pensée théologique des débuts du christianisme, due à Arius, théologien alexandrin au début du IVe siècle, et dont le point central concerne les positions respectives des concepts de « Dieu le père » et « son fils Jésus ». La pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité.Le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejeta l'arianisme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’arianisme est un courant de pensée théologique des débuts du christianisme, due à Arius, théologien alexandrin au début du IVe siècle, et dont le point central concerne les positions respectives des concepts de « Dieu le père » et « son fils Jésus ». La pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité.Le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejeta l'arianisme. Il fut dès lors qualifié d'hérésie par les chrétiens trinitaires, mais les controverses sur la nature divine et humaine du Christ se prolongèrent pendant plus d'un demi-siècle.
 • L'arianesimo è il nome con cui è conosciuta una dottrina cristologica elaborata dal monaco e teologo cristiano Ario (256-336), condannata al primo concilio di Nicea (325). Sosteneva che la natura divina di Gesù fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio e che, pertanto, vi fu un tempo in cui il Verbo di Dio non esisteva e dunque che fosse stato creato in seguito. In tal senso contraddiceva l'idea della Trinità maturata attorno agli scritti di Giustino di Nablus.Sebbene Ario fosse stato scomunicato per eresia (Liber Pontificalis - XXXIIII. Silvester - par. 4) e la sua dottrina condannata, l’Arianesimo resistette a lungo, tanto da diventare religione ufficiale dell'impero romano durante il regno di Costanzo II. Originatasi in Egitto si diffuse soprattutto in Oriente e nel IV secolo anche in Italia. I germani cristianizzati furono inoltre i maggiori seguaci dell'arianesimo, fino al VII secolo.
 • L'arianisme o arrianisme és un corrent religiós cristià del segle IV considerat heretgia pel catolicisme. Es basa a negar la divinitat de Jesús com a fill de Déu, doctrina condemnada al Concili de Nicea (entre altres), després del qual perdé seguiment a orient, si bé continuà gaudint de popularitat entre els pobles germànics fins al segle VII. El seu iniciador, Ari, era un capellà d'Alexandria, probablement d'origen libi, així com per alguns dels seus deixebles i simpatitzants que mantenien que Jesús era fill de Déu, però no Déu mateix. Un dels primers i probablement el més important punt del debat entre els cristians d'aquesta època va ser el tema de la divinitat de Crist que va tenir el seu origen quan l'emperador Constantí necessitava imposar el cristianisme a la població romana (de religió romana) per renovar-la moralment. L'arrianisme va ser condemnat com a heretgia inicialment en el Primer Concili de Nicea (325) i, després de diverses alternatives en les quals era successivament admès i rebutjat, va ser definitivament declarat com herètic al Primer Concili de Constantinoble (381). No obstant això van continuar les lluites entre catòlics i arrians, es va mantenir com a religió oficial d'alguns dels regnes establerts pels gots a Europa després de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident. Al Regne Visigot de Toledo va perviure com a mínim fins al III Concili de Toledo (589), durant el regnat de Recared I, que es va convertir al Catolicisme, extingint-se posteriorment . L'arrianisme és definit com aquells ensenyaments defensats per Arri oposades al dogma trinitari determinat en els dos primers concilis ecumènics i mantingut en l'actualitat per l'Església catòlica, les Esglésies ortodoxes orientals i la majoria de les esglésies protestants. Aquest terme també s'utilitza a vegades de forma inexacta per al·ludir genèricament a aquelles doctrines que neguen la divinitat de Jesucrist.
 • Arianisme adalah sebuah pandangan kristologis yang dianut oleh para pengikut Arius, seorang presbiter Kristen yang hidup dan mengajar di Alexandria, Mesir, pada awal abad ke-4. Arius mengajarkan bahwa berbeda dengan Allah Bapa, Allah Anak tidak sama-sama kekal dengan Sang Bapa. Ia mengajarkan bahwa Yesus sebelum menjelma adalah makhluk ilahi, namun ia diciptakan oleh Sang Bapa pada suatu saat tertentu -- dan oleh karenanya statusnya lebih rendah daripada Sang Bapa. Sebelum penciptaan-Nya itu, Sang Putra tidak ada. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kadang-kadang dikatakan bahwa kaum Arian percaya bahwa Yesus, dalam konteks ini, adalah suatu "makhluk". Kata yang digunakan dalam pengertian aslinya adalah "makhluk ciptaan." Konflik antara Arianisme dan keyakinan Trinitarian adalah konfrontasi doktriner besar pertama dalam Gereja setelah agama Kristen dilegalisasikan oleh Kaisar Konstantin I. Kontroversi tentang Arianisme ini meluas hingga sebagian besar dari abad ke-4 dan melibatkan sebagian terbesar anggota gereja, orang-orang percaya yang sederhana dan para biarawan, serta para uskup dan kaisar. Sementara Arianisme memang selama beberapa dasawarsa mendominasi di kalangan keluarga Kaisar, kaum bangsawan Kekaisaran dan para rohaniwan yang lebih tinggi kedudukannya, pada akhirnya Trinitarianismelah yang menang secara teologis dan politik pada akhir abad ke-4. dan sejak saat itu telah menjadi doktrin yang praktis tidak tertandingi di semua cabang utama Gereja Timur dan Barat. Arianisme, yang diajarkan oleh misionaris Arian Ulfilas kepada suku-suku Jermanik, memang bertahan selama beberapa abad di antara sejumlah suku Jermanik di Eropa barat, khususnya suku-suku Goth dan Longobard tetapi sejak itu tidak memainkan peranan teologis yang penting lagi.
 • Aryanizm veya Ariusçuluk, 4. yüzyılda İskenderiye'de yaşamış olan Arius'un geliştirdiği kuramsal öğretidir. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hıristiyanlık'taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca İsa'nın tanrısallığının inkârıdır.Ortodoks Hıristiyanlığa göre İsa, Tanrı Baba'nın oğlu ve Tanrı Baba gibi gerçek tanrıdır. Oysa, Arius ve taraftarlarıne göre İsa ancak ikinci derecede ve bağımlılığı olan bir tanrılığı haizdir. Başka bir deyişle, İsa başlangıcı olmayan, sonsuz ve her şeye gücü yeten gerçek tanrı değildir. Bu öğreti, Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında yazılmış bazı metinlerde birkaç dayanak noktası bulabiliyordu. 3. yüzyılda Origenes, oğlun babanın buyruğu altında olduğu fikrini uyandırabilecek bazı deyimler kullanmıştı. Arius bu formülleri genişletti ve bundan kapsamlı bir kuram çıkardı.
 • Der Arianismus ist eine christliche theologische Lehre, die nach einem ihrer frühen Vertreter, Arius, benannt ist. Im Bereich der Christologie steht sie im Gegensatz zur Trinitätslehre und wird von den christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die die ersten beiden ökumenischen Konzilien anerkennen, als Häresie angesehen. In der Spätantike wurde die Bezeichnung „Arianer“ durch Anhänger des Konzils von Nicäa oft als Kampfbegriff gebraucht, ohne dass die so bezeichneten Personen notwendigerweise die Lehre des Arius vertreten hätten. Viele Althistoriker beschränken dagegen heute den Ausdruck „Arianer“ auf die unmittelbaren Anhänger des Arius und gebrauchen ansonsten den neutraleren Ausdruck Homöer.
 • Az arianizmus Arius-nak és követőinek (az ariánusoknak) mozgalma volt a 4. században. Legfőbb tétele, hogy a Fiú-isten nem öröktől való, hanem az Atya-isten "teremtménye". Ezzel sok kortársa szerint Jézus isteni voltát, s egyúttal a Szentháromság tanát tagadta. Az ortodox és katolikus egyházak később eretnekségnek nyilvánították. Az arianizmus tanait először az első nikaiai zsinat (325) vitatta, de Arius és követői néhány módosítást eszközöltek tanaikon és így az egyházi hatóságok csak az első konstantinápolyi zsinaton, 381-ben ítélték el szervezetileg. A Nyugatrómai Birodalom szétesése után több, pl. a gótok által alapított európai országban hivatalos államvallás lett, a toledói gót királyságban a harmadik toledói zsinatig (589).(A lengyel testvérek nevű kora újkori vallási szektát szintén szokás (lengyel) ariánusoknak nevezni, jóllehet az ókori arianizmussal közvetlen kapcsolatban nem álltak. Továbbá vallástörténetileg az erdélyi magyar Unitarianizmust szintén szokás ezzel a kategóriával összefüggésbe hozni.)
 • Арианството е христологически възглед, поддържан от последователите на Арий. Арианите отричат, че Иисус Христос и Бог Отец имат една и съща фундаментална природа, разглеждайки Сина като създадено същество, по-низше от Отеца. Арианството се разпространява бързо и за известен период става преобладаващият възглед сред християните. Първият никейски събор (325) след много спорове осъжда арианството и го обявява за ерес.Основните положения в учението, защитавано от Арий, са следните: Словото (Логос) и Бог (Отец) не са единосъщни; Синът (Словото) е първото и съвършено създание или творение Божие; Световете ("вековете") са били създадени чрез него, така че той е съществувал преди всички векове; но най-напред, преди Бог Отец да го сътвори, Синът не е съществувал.Редица германски племена приемат арианството, а не православното християнско учение. Първи в това отношение са вестготите. Те приемат християнството от Урфила, който от своя страна е приятел на Евсевий Никомидийски и, тъй като Евсевий споделя арианските възгледи, то той ги предава и на Урфила. От вестготите арианските възгледи се разпространяват и сред други германски племена. Някъде през VI век тези племена окончателно приемат "правоверното" християнство. Например през 589 г. вестготският крал Рекаред I обявява на третия събор в Толедо, че приема католическата вероизповед.
 • Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněm v Níkaji roku 325 jako hereze - odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista. Název pochází ze jména alexandrijského kněze Areia (latinsky Arius, cca 260–336). Ariánské učení, že Ježíš Kristus je stvořená bytost, spolu s Duchem svatým podřízená Bohu Otci, dostalo v raném středověku politický význam: jako je Kristus (církve) a Duch svatý (vzdělanost) podřízen Otci, je také církev plně podřízena panovníkovi jakožto otci. V této podobě ariánství převládalo u germánských kmenů až do 7. století a jeho politická stránka znovu oživla v boji o investituru ve vrcholném středověku.
 • Het arianisme is een stroming binnen het christendom, ontstaan in het begin van de 4e eeuw, die werd genoemd naar haar stichter Arius (256-336), presbyter van Alexandrië. Het tegenwoordige unitarisme, ontstaan onder invloed van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw, is een moderne variant van het oude arianisme.
 • O arianismo foi uma visão Cristológica sustentada pelos seguidores de Arius, presbítero de Alexandria nos primeiros tempos da Igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, que os igualasse, fazendo do Cristo pré-existente uma criatura, embora a primeira e mais excelsa de todas, que encarnara em Jesus de Nazaré. Jesus então, seria subordinado a Deus, e não o próprio Deus. Segundo Ário só existe um Deus e Jesus é seu filho e não o próprio. Ao mesmo tempo afirmava que Deus seria um grande eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que Ele não pode revelar a si mesmo. Com esta linha de pensamento, o historiador H. M. Gwatkin afirmou, na obra "The Arian Controversy": "O Deus de Ário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno mistério"
 • El arrianismo es el conjunto de doctrinas cristianas expuestas por Arrio, un presbítero de Alejandría, probablemente de origen libio. Algunos de sus discípulos y simpatizantes colaboraron en el desarrollo de esta doctrina teológica, que sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios mismo. Uno de los primeros y acaso el más importante punto del debate entre los cristianos de esa época fue el tema de la divinidad de Cristo, que tuvo su origen cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo y concedió libertad de culto para la población romana. El arrianismo fue condenado como herejía, inicialmente, en el Primer Concilio de Nicea (325) y, tras varias alternativas en las que era sucesivamente admitido y rechazado, fue definitivamente declarado como herejía en el Primer Concilio de Constantinopla (381). No obstante las luchas entre católicos y arrianos, se mantuvo como religión oficial de algunos de los reinos establecidos por los godos en Europa tras la caída del Imperio romano de Occidente. En el Reino Visigodo de Toledo pervivió al menos hasta el III Concilio de Toledo (589), durante el reinado de Recaredo I, que se convirtió al catolicismo, extinguiéndose posteriormente.El arrianismo es definido como aquellas enseñanzas defendidas por Arrio opuestas al dogma trinitario determinado en los dos primeros concilios ecuménicos y mantenido en la actualidad por la Iglesia católica, las Iglesias ortodoxas orientales y la mayoría de las iglesias protestantes. Este término también se utiliza en ocasiones de forma inexacta para aludir genéricamente a aquellas doctrinas que niegan la divinidad de Jesucristo.
 • Arrianismoa Arriori egozten zaion ikasbide teologikoa da. Arius Alejandriako presbitero kristaua izan zen, Egipton. Bere irakaspenak Hirutasun Santua eta Jaungoikoaren Semearen naturaren inguruan izan ziren. Nizeako Lehenengo Kontzilioan heretiko izendatu zuten, 325an, baina Tiroko Lehen Sinodoan barkamena lortu zuen, 335an. Hil ondoren berriro ere izendatu zuten hereje, Konstantinoplako Lehen Kontzilioan, 381an. Konstantino II.a, Erromako Enperadorea eta Valens (364-378) bere jarraitzaile izan ziren. Jesukristoren inguruan duen kontzeptua da ez zela betidanik existitu, baizik eta bere Aitak sortu zuela eta beraz bere azpian zegoela. Hori Joan Bataiatzailearen izkribuetan dago oinarritua.Arianismoa, beraz kristautasun ez Trinitarioa dela esaten da, hau da, ez duela Hirutasunean sinisten gaur egungo eliza gehienek egiten duten bezala. Bere arabera, Jesus ez zen Jainkoa, gizaki berezi bat baizik. Jainkoak Jesus aukeratu zuen misio berezi bat aurrera eramateko, eta horregatik dei ziezaiokeen Jainkoaren Seme. Hala ere, bai gorputzez baita arimaz ere Jesus gizaki arrunta zen. Jainkoak sortua zenez, ez zen betierekoa, Jainkoa izan behar den bezalakoa.
 • Arianizm – doktryna teologiczna Ariusza (zm. 336), prezbitera Kościoła w Aleksandrii w Egipcie, zaprzeczająca dogmatowi o Trójcy Świętej – tzw. antytrynitaryzm – w kontekście sporów o rozumienie chrześcijańskiego monoteizmu. Ariusz, wykształcony w szkole antiocheńskiej, uznawał pochodzenie Syna od Boga Ojca na zasadzie stworzenia/zrodzenia.
 • アリウス派(ありうすは、羅: Arianismus、英: Arianism)は、アレクサンドリアの司祭、アレイオス(アリウス、250年頃 - 336年頃)の教説を信奉する古代キリスト教の一派である。父と子は異質であるとしたが(ヘテロ-ウシオス)、類似でも許容すると言う。イオタ会議。ヨハネ1:1。(ホモ-イ-ウシオス)唯一神教を主張したが、同質(ホモ-ウシオス)とする三位一体論(アタナシウス派)に敗北し異端とされた。
 • Arianism is the theological teaching attributed to Arius (ca. AD 250–336), a Christian presbyter in Alexandria, Egypt, concerning the relationship of God the Father to the Son of God, Jesus Christ. Arius asserted that the Son of God was a subordinate entity to God the Father. Deemed a heretic by the Ecumenical First Council of Nicaea of 325, Arius was later exonerated in 335 at the regional First Synod of Tyre, and then, after his death, pronounced a heretic again at the Ecumenical First Council of Constantinople of 381. The Roman Emperors Constantius II (337–361) and Valens (364–378) were Arians or Semi-Arians.The Arian concept of Christ is that the Son of God did not always exist, but was created by—and is therefore distinct from—God the Father. This belief is grounded in the Gospel of John (14:28) passage: "You heard me say, 'I am going away and I am coming back to you.' If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I."See also Colossians 1:15—"He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;"; also, Revelation 3:14—"These are the things that the Amen says, the faithful and true witness, the beginning of the creation by God"; and Proverbs 8:22–29.Arianism is defined as those teachings attributed to Arius, supported by the Council of Rimini, which are in opposition to the post-Nicaean Trinitarian Christological doctrine, as determined by the first two Ecumenical Councils and currently maintained by the Roman Catholic Church, the Eastern Orthodox Church, the Oriental Orthodox Churches, the Assyrian Church of the East, all Reformation-founded Protestant churches (Lutheran, Reformed/Presbyterian, and Anglican), and a large majority of groups founded after the Reformation and calling themselves Protestant (such as Methodist, Baptist, most Pentecostals). Modern groups which may be seen as espousing some of the principles of Arianism include Unitarians, Oneness Pentecostals, Members Church of God International, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo and Branhamism, though the origins of their beliefs are not necessarily attributed to the teachings of Arius. "Arianism" is also often used to refer to other nontrinitarian theological systems of the 4th century, which regarded Jesus Christ—the Son of God, the Logos—as either a created being (as in Arianism proper and Anomoeanism), or as neither uncreated nor created in the sense other beings are created (as in Semi-Arianism).
 • Ариа́нство — одно из учений в христианстве в IV—VI веках н. э., утверждавшее сотворённую природу Бога-Сына. Получило название по имени его основоположника — александрийского священника Ария (др.-греч. Ἄρειος, ум. в 336).Арианство возникло и, первоначально распространившись в восточных провинциях поздней Римской империи, стало государственной версией христианства при преемниках Константина и до окончания правления Валента II и, затем, государственной религией германских государств вплоть до VI века.
 • 아리우스파는 이집트 알렉산드리아 출신의 성직자 아리우스가 주장한 신학이다.아리우스는 ‘성자’ 예수는 창조된 존재(피조물)이며, ‘성부’에게 종속적인 개념이라는 반(反)삼위일체 성격의 주장을 했는데, 그의 주장은 아리우스주의라는 초기 기독교 분파로 발전하였다. 이에 대해 교회에서는 제1차 니케아 공의회(325년)에서 아리우스주의를 이단으로 배격되었으며, 니케아 신경에 아리우스파에 대한 공식적인 파문선언을 삽입하였다. 이후 아리우스주의는 북방 게르만족의 신앙이 되었으며, 현대의 여호와의 증인과 비슷한 신학적 관점을 갖고 있다.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 23667 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20420 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 185 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110466747 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1997 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Pierre Maraval
prop-fr:nom
 • Maraval
 • Rubenstein
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • Richard E.
prop-fr:titre
 • Le christianisme de Constantin à la conquête arabe
 • Le jour où Jésus devint Dieu
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Bayard
 • PUF
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’arianisme est un courant de pensée théologique des débuts du christianisme, due à Arius, théologien alexandrin au début du IVe siècle, et dont le point central concerne les positions respectives des concepts de « Dieu le père » et « son fils Jésus ». La pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité.Le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejeta l'arianisme.
 • Het arianisme is een stroming binnen het christendom, ontstaan in het begin van de 4e eeuw, die werd genoemd naar haar stichter Arius (256-336), presbyter van Alexandrië. Het tegenwoordige unitarisme, ontstaan onder invloed van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw, is een moderne variant van het oude arianisme.
 • Arianizm – doktryna teologiczna Ariusza (zm. 336), prezbitera Kościoła w Aleksandrii w Egipcie, zaprzeczająca dogmatowi o Trójcy Świętej – tzw. antytrynitaryzm – w kontekście sporów o rozumienie chrześcijańskiego monoteizmu. Ariusz, wykształcony w szkole antiocheńskiej, uznawał pochodzenie Syna od Boga Ojca na zasadzie stworzenia/zrodzenia.
 • アリウス派(ありうすは、羅: Arianismus、英: Arianism)は、アレクサンドリアの司祭、アレイオス(アリウス、250年頃 - 336年頃)の教説を信奉する古代キリスト教の一派である。父と子は異質であるとしたが(ヘテロ-ウシオス)、類似でも許容すると言う。イオタ会議。ヨハネ1:1。(ホモ-イ-ウシオス)唯一神教を主張したが、同質(ホモ-ウシオス)とする三位一体論(アタナシウス派)に敗北し異端とされた。
 • 아리우스파는 이집트 알렉산드리아 출신의 성직자 아리우스가 주장한 신학이다.아리우스는 ‘성자’ 예수는 창조된 존재(피조물)이며, ‘성부’에게 종속적인 개념이라는 반(反)삼위일체 성격의 주장을 했는데, 그의 주장은 아리우스주의라는 초기 기독교 분파로 발전하였다. 이에 대해 교회에서는 제1차 니케아 공의회(325년)에서 아리우스주의를 이단으로 배격되었으며, 니케아 신경에 아리우스파에 대한 공식적인 파문선언을 삽입하였다. 이후 아리우스주의는 북방 게르만족의 신앙이 되었으며, 현대의 여호와의 증인과 비슷한 신학적 관점을 갖고 있다.
 • El arrianismo es el conjunto de doctrinas cristianas expuestas por Arrio, un presbítero de Alejandría, probablemente de origen libio. Algunos de sus discípulos y simpatizantes colaboraron en el desarrollo de esta doctrina teológica, que sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios mismo.
 • Der Arianismus ist eine christliche theologische Lehre, die nach einem ihrer frühen Vertreter, Arius, benannt ist. Im Bereich der Christologie steht sie im Gegensatz zur Trinitätslehre und wird von den christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die die ersten beiden ökumenischen Konzilien anerkennen, als Häresie angesehen.
 • Arrianismoa Arriori egozten zaion ikasbide teologikoa da. Arius Alejandriako presbitero kristaua izan zen, Egipton. Bere irakaspenak Hirutasun Santua eta Jaungoikoaren Semearen naturaren inguruan izan ziren. Nizeako Lehenengo Kontzilioan heretiko izendatu zuten, 325an, baina Tiroko Lehen Sinodoan barkamena lortu zuen, 335an. Hil ondoren berriro ere izendatu zuten hereje, Konstantinoplako Lehen Kontzilioan, 381an.
 • L'arianesimo è il nome con cui è conosciuta una dottrina cristologica elaborata dal monaco e teologo cristiano Ario (256-336), condannata al primo concilio di Nicea (325). Sosteneva che la natura divina di Gesù fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio e che, pertanto, vi fu un tempo in cui il Verbo di Dio non esisteva e dunque che fosse stato creato in seguito.
 • O arianismo foi uma visão Cristológica sustentada pelos seguidores de Arius, presbítero de Alexandria nos primeiros tempos da Igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, que os igualasse, fazendo do Cristo pré-existente uma criatura, embora a primeira e mais excelsa de todas, que encarnara em Jesus de Nazaré. Jesus então, seria subordinado a Deus, e não o próprio Deus. Segundo Ário só existe um Deus e Jesus é seu filho e não o próprio.
 • Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněm v Níkaji roku 325 jako hereze - odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista. Název pochází ze jména alexandrijského kněze Areia (latinsky Arius, cca 260–336).
 • Арианството е христологически възглед, поддържан от последователите на Арий. Арианите отричат, че Иисус Христос и Бог Отец имат една и съща фундаментална природа, разглеждайки Сина като създадено същество, по-низше от Отеца. Арианството се разпространява бързо и за известен период става преобладаващият възглед сред християните.
 • L'arianisme o arrianisme és un corrent religiós cristià del segle IV considerat heretgia pel catolicisme. Es basa a negar la divinitat de Jesús com a fill de Déu, doctrina condemnada al Concili de Nicea (entre altres), després del qual perdé seguiment a orient, si bé continuà gaudint de popularitat entre els pobles germànics fins al segle VII.
 • Aryanizm veya Ariusçuluk, 4. yüzyılda İskenderiye'de yaşamış olan Arius'un geliştirdiği kuramsal öğretidir. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hıristiyanlık'taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca İsa'nın tanrısallığının inkârıdır.Ortodoks Hıristiyanlığa göre İsa, Tanrı Baba'nın oğlu ve Tanrı Baba gibi gerçek tanrıdır. Oysa, Arius ve taraftarlarıne göre İsa ancak ikinci derecede ve bağımlılığı olan bir tanrılığı haizdir.
 • Ариа́нство — одно из учений в христианстве в IV—VI веках н. э., утверждавшее сотворённую природу Бога-Сына. Получило название по имени его основоположника — александрийского священника Ария (др.-греч. Ἄρειος, ум.
 • Az arianizmus Arius-nak és követőinek (az ariánusoknak) mozgalma volt a 4. században. Legfőbb tétele, hogy a Fiú-isten nem öröktől való, hanem az Atya-isten "teremtménye". Ezzel sok kortársa szerint Jézus isteni voltát, s egyúttal a Szentháromság tanát tagadta. Az ortodox és katolikus egyházak később eretnekségnek nyilvánították.
 • Arianisme adalah sebuah pandangan kristologis yang dianut oleh para pengikut Arius, seorang presbiter Kristen yang hidup dan mengajar di Alexandria, Mesir, pada awal abad ke-4. Arius mengajarkan bahwa berbeda dengan Allah Bapa, Allah Anak tidak sama-sama kekal dengan Sang Bapa. Ia mengajarkan bahwa Yesus sebelum menjelma adalah makhluk ilahi, namun ia diciptakan oleh Sang Bapa pada suatu saat tertentu -- dan oleh karenanya statusnya lebih rendah daripada Sang Bapa.
 • Arianism is the theological teaching attributed to Arius (ca. AD 250–336), a Christian presbyter in Alexandria, Egypt, concerning the relationship of God the Father to the Son of God, Jesus Christ. Arius asserted that the Son of God was a subordinate entity to God the Father.
rdfs:label
 • Arianisme
 • Arianesimo
 • Arianism
 • Arianisme
 • Arianisme
 • Arianisme
 • Arianismo
 • Arianismus
 • Arianizm
 • Arianizmus
 • Ariánství
 • Arrianismo
 • Arrianismo
 • Aryanizm
 • Арианство
 • Арианство
 • アリウス派
 • 아리우스파
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:religion of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:religion of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of