Une anthologie est un recueil de morceaux choisis, en prose ou en vers, ces différents extraits partageant de mêmes caractéristiques : thèmes, genre, style, langue, origine géographique de leurs auteurs, etc. Un exemple ancien est l'Anthologie grecque.Le mot est forgé à partir d'une racine grecque signifiant « fleur »( anthos). Il est synonyme de florilège (lat. flos, « fleur ») et signifie « sélection de fleurs » ou « pot-pourri ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une anthologie est un recueil de morceaux choisis, en prose ou en vers, ces différents extraits partageant de mêmes caractéristiques : thèmes, genre, style, langue, origine géographique de leurs auteurs, etc. Un exemple ancien est l'Anthologie grecque.Le mot est forgé à partir d'une racine grecque signifiant « fleur »( anthos). Il est synonyme de florilège (lat. flos, « fleur ») et signifie « sélection de fleurs » ou « pot-pourri ». La fleur désigne ici les beautés du langage (« un discours fleuri »). Un équivalent moins usuel est chrestomathie.Les florilèges sont devenus populaires à partir du XIIIe siècle comme aide aux prédicateurs. À la Renaissance, un florilège extrêmement célèbre est la Polyanthea dont la première version est parue en 1503 et qui a été constamment revue et augmentée durant plus de 150 ans. Plus qu'une simple anthologie, c'est une « poly-anthologie », qui regroupe des citations de divers genres sur des thèmes classés en ordre alphabétique.Portail de l’édition Portail de l’édition Portail de la littérature Portail de la littérature
 • Una antología es una recopilación de obras notables por algún motivo en particular, de alguien o algo específico (literarias, cinematográficas, musicales, etc).En el contexto literario, una antología contendría una selección de textos de uno o varios autores. Es común en poesía (antología poética) aunque también puede darse en otros géneros, como fábulas, ensayos o cuentos. La antología puede ser de naturaleza temática, literaria o bien personal y arbitraria.Cada fragmento debe contener: Título de la obra y la parte seleccionada. Nombre del autor al final del fragmento. La palabra fragmento al inicio del texto seleccionado.También se debe especificar el género al que pertenece el fragmento literario.Por ejemplo, si el fragmento perteneciera a la obra El cantar de Mio Cid, su género será épico.Si el fragmento pertenece a algún poema de Nezahualcóyotl, su género será lírico.Después de seleccionar un fragmento, es conveniente que se le agregue un comentario, en el cual se mencionan datos acerca del autor de la obra; y si es anónima, los datos se referirán a la obra en sí y la impresión que haya causado la lectura.
 • Az antológia több alkotó műveit tartalmazó válogatás, bizonyos szempontok (például nyelvterület, korszak, irányzat, műfaj) szerint válogatják össze a műveket. Lehet vers- vagy szöveggyűjtemény, de akár grafika is. A legkorábbi ismert antológiák latin nyelvű költészettel foglalkoztak, Janus Pannonius költeményei is ilyenekben maradtak fenn. A 19. században jelentek meg az első, magyar költészettel foglalkozó antológiák, melyek közül a legismertebb a Hét évszázad magyar versei. A magyar prózát tartalmazó első antológiák a 20. században láttak napvilágot.
 • Antologia – pojedyncza publikacja albo seria wydawnicza wydana drukiem lub cykl audycji radiowych bądź kolekcja nagrań płytowych itp. - będąca wyborem dzieł lub ich fragmentów, jednego lub wielu autorów, dokonana według określonych zasad, opatrzona tytułem.Pojęcie to wywodzi się ze starożytnej Grecji. Greckie anthos oznacza kwiat, a lego zbieram, czyli dosłownie zbiór kwiatów. Tak Grecy nazywali zbiór drobnych utworów poetyckich, przede wszystkim epigramatów. Pierwszą antologię epigramatów stworzył około 60 p.n.e. Meleager z Gadary, nadając jej tytuł Wieniec. Zawarł w niej, oprócz swojej twórczości, wybrane epigramaty czterdziestu ośmiu innych greckich poetów i poetek.
 • Een bloemlezing is de literaire term voor een verzameling van de mooiste en beste stukken uit poëzie of proza. Ook wel: anthologie (Grieks: 'anthologia'), florilegium (Latijn voor 'bloemlezing') of analecta (Grieks voor 'uitgelezen stukken'). Het woord 'bloemlezing' kwam in de achttiende eeuw in zwang als letterlijke vertaling van het Griekse 'anthologia'; voordien gebruikte men wel al het woord 'bloemkrans'.Een bloemlezing bestaat doorgaans uit werk van meerdere schrijvers, maar kan ook uit het werk van één schrijver zijn samengesteld. Een bloemlezing kan werk bevatten uit een bepaald tijdvak, een bepaalde literaire stroming of een bepaald genre, maar kan ook thematisch zijn. Bij bloemlezingen wordt veelal gekozen voor het beste werk van een auteur, met als beperking dat de smaak van de samensteller natuurlijk bepalend is voor de samenstelling. Vandaar dat ze een belangrijke rol spelen bij de vorming van literaire canons.
 • An anthology is a collection of literary works chosen by the compiler. It may be a collection of poems, short stories, plays, songs, or excerpts. In genre fiction anthology is used to categorize collections of shorter works such as short stories and short novels, usually collected into a single volume for publication.The complete collections of works are often called Complete Works or Opera Omnia (Latin language equivalent).
 • Antologie (řecky květobraní) je literární termín, kterým se označuje výběr z literárních děl, popř. úryvků osvětlujících určité téma, typ tvorby nebo epochu. Antologie bývá většinou zaměřena na jedno rozsáhlejší téma, zejména určité literární období (např. antologie anglické poezie 15. století či slovenských povídek posledního desetiletí), někdy je předmětem i celá národní literatura. Od výboru z tvorby se liší tím, že podává literární díla více autorů. Někdy jsou antologie spojeny osobou překladatele. Název vytvořil starořecký básník Meleagros z Gadar, který v prvním století př. n. l. pořídil antologii řeckých epigramů (převážně ovšem svých vlastních). Antologii většinou doprovází literárněhistorická studie či esej, či aspoň poznámka pořadatele, objasňující její vznik. Někdy antologie vznikají na zadané téma, které za honorář zpracovávají renomovaní autoři (např. Písně temných věků, antologie české a slovenské historické fantasy, ed. Ondřej Jireš, Triton, 2005)
 • アンソロジー(英:anthology、仏:anthologie)は、異なる作者による詩文などの作品を集めたもの。詩撰、歌撰、詞華集。
 • Seçki veya güldeste (ayrıca antoloji) bir konu ya da beğeniye göre, derlenen metinlerin bulunduğu eser. Divân-ı Lügati't-Türk, Türk edebiyatındaki ilplara denir. Yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" (toplamak) kelimelerinden türemiştir. İlk antolojileri eski yunanlılar derlemişlerdir. Bilinen ilk antoloji m.ö. II. Yüzyılda derlenmiştir. "çelenk" adındaki bu antolojinin derleyicisi gadara'lı meleagros'tur.I. Yüzyılda da, makedonyalı philippos buna benzer bir "çelenk" meydana getirmiştir. II. Yüzyılda ise, diagenianus ilk kez olarak "anthologion" (antoloji) adı altında bir derleme yapmıştır. Hemen hemen aynı sıralarda sardeis'li straton da bir şiir antolojisi derledi. Bu saydığımız eserlerin çoğu bugün kaybolmuş bulunmaktadır.IX. Yüzyılda constantinus cephalas biraz önce saydığımız eserleri de kapsayan büyük bir antoloji meydana getirdi. Bu antoloji, konulara göre sıralanmıştı. Aynı şekilde konulara göre sıralanmış bir antoloji de, IV. Yüzyılın sonlarında, agathias tarafından derlenmişti.Batılılar'ın dikkatini çeken ilk yunan antolojisi 1301 yılında maximus planudes'in hazırladığı antoloji oldu. Planudes eserinde cephalas'ın antolojisini esas tutmuştu. Bu eser ilk olarak floransa'da yayınlanmıştır (1494). XVII. Yüzyılın hemen başlarında da palatine yazması adıyla anılan bir başka yunan antolojisi ele geçirildi.Heildelberg'de, palatine kütüphanesinde bulunan bu yazma bugünkü yunan antolojisi eserlerinin temeli sayılır. Bu antoloji 15 kitaptan meydana gelmiştir. İçindeki eserler, 2.000 yıllık yunan örf ve geleneklerini canlandırmaları bakımından, çok önemli sayılırlar. Latin antolojilerinin en önemlisi ise "codex selmasianus" adındaki eserdir. Bu antoloji vı. Yüzyıla ait eserleri kapsamaktır. Tahminen vııı. Yüzyıl başında derlendiği sanılmaktadır. Bu şiirler, 533 yılında "antologia latina" adındaki eserde toplanmıştı. Tanzimat edebiyatında ise ilk seçki Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eseridir.
 • 앤솔러지(Anthology)는 시나 소설 등의 문학 작품을 하나의 작품집으로 모아놓은 것이다. 대개 주제나 시대 등 특정의 기준에 따른 여러 작가의 작품이 모아진다.‘꽃을 따서 모은 것', 꽃다발이라는 뜻의 그리스어 앤톨로기아(anthologia)가 원어다. 짧지만 우수하고 시의 선집(選集), 특히 여러 작가들의 시를 모은 것을 가리킨다.음악 작품을 테이프나 CD에 정리했을 경우는 컨필레이션으로 불리는 경우가 많으며 또 요즈음의 일본에는 작품집이라고 하는 의미로 정확하게 문학 작품이 아니라 동인지 등에도 자주 사용되는 경향이 있다. 그 중에서도 만화계 출판사가 인기 애니메이션이나 게임을 소재로 한 만화를 여러 동인 작가에게 의뢰해 한권에 정리해 출판하는 '앤솔러지 코믹'이라고 하는 것이 다수 간행되고 있다.
 • Антоло́гия (др.-греч. ἀνθολογία досл. «собрание цветов, цветник», перен. «антология») — служит обыкновенно заглавием сборников избранных статей, стихотворений, изречений или афоризмов.Уже в древности составлялись такие сборники, особенно маленьких, по большей части эпиграфических, стихотворений различных авторов. Из числа таких антологий более всех известна греческая.Первый составитель такого сборника был Мелеагр из Гадары в Сирии, около 60 г до н. э. Потом на этом поприще известны: Филипп из Фессалоники, живший, вероятно, во времена Траяна; Диогениан из Гераклеи и Стратон из Сард (оба последние жили при Адриане); Агафий, составивший сборник в VI в. Но все эти древние сборники, которые, впрочем, носили разнообразные заглавия, не сохранились.До нас дошли два более поздних сборника: один составленный в Х в. Константином Кефалом, который пользовался антологиями своих предшественников, в особенности Агафием; второй — Максимом Планудом в XIV в., константинопольским монахом, который своим выбором из «Антологии» Кефала обнаружил совершенное отсутствие вкуса, но, с другой стороны, присовокупил известное число любопытных эпиграмм, относящихся к произведениям искусства.Последний сборник издан был впервые ученым греком Иоанном Ласкарисом во Флоренции в 1494 и был ещё потом несколько раз перепечатан, например, в Венеции 1503 г. и во Флоренции 1519 г. Из всех сборников только последний был известен долгое время. Генрих Степан выпустил переиздание в Париже 1566 года, пополненное и из других источников и перепечатывавшееся впоследствии много раз. Известно ещё издание с латинским метрическим переводом Гуго Греция, начатое де Бошем и оконченное Леннепом (5 т., Утрехт, 1795—1822).Между тем Салмазий нашел 1606 в Гейдельбергской библиотеке единственный уцелевший список Антологий Константина Кефала, сравнил его со списком Плануда и выписал из него все поэмы, которых у Плануда не было. Однако, обещанное им издание не явилось в свет, равным образом как и издание, предпринятое д’Орвиллем. Гейдельбергская рукопись в Тридцатилетнюю войну была перенесена в Рим, оттуда во времена революционных войн в Париж и наконец в 1816 г. возвратилась в Гейдельберг. За это время несколько раз печатались выдержки из неё во всем своем объёме или в отрывках под заглавием: «Anthologia inedita».Весь материал, увеличенный отрывками древнейших писателей, идиллиями буколических поэтов, гимнами Каллимаха и эпиграммами, найденными в надписях и других сочинениях, издан Брунком в «Analecta veterum poetarum Graecorum» (3 т., Страсб., 1776). Потом переиздан с некоторыми пропусками Якобсом в его «Anthologia Graeca sive poetarum Graecorum lusus ex recensione Brunckii» с объяснениями(13 т., Лейпц., 1794—1814). Затем Якобс приготовил второе издание на основании копии, сделанной в Риме 1776, из пфальцской рукописи. В основание этого издания вошла рукопись «Антологии» Константина Кефала, к которой присоединены эпиграммы, найденные у Плануда и в других источниках: «Anthologia Graeca ad fidem codicis olim Palatini nunc Parisini ex apographo Gothano edita» (3 тома, Лейпциг, 1 813—17). Велькер присовокупил сюда два дополнения из различных источников в «Sylloge epigrammatum Graecorum» (Бонн, 1828—29). Новое издание по подобному плану с латинским переводом и комментариями Дюбнера (умершего до окончания второго тома) появилось в Париже (т. 1 и 2, 1864—72). Переводили также на немецкий язык некоторые избранные отрывки: Штольберг, Фосс, Конц, в особенности же Гердер в своих «Zerstreute Bl ä tter» (ч. I и II) и Якобс в «Leben und Kunst der Alten» (2 т., Гота, 1824); в новейшее время Регис (Штутгарт, 1856). Полный перевод предпринят был Вебером и Тудихумом (Штутг., 1838 и след.).Мы не имеем ни одной древней римской антологии. Только более поздние писатели стали составлять сборники наподобие греческих; они черпали материал из одного большого сборника, относящегося к VI в., или же выбирали разбросанный в рукописных сочинениях и надписях. Первым таким составителем был Скалигер, издавший «Catalecta veterum poetarum» (Лейд., 1573); к этому сборнику примкнули: так называемая «Priapeia» и «Epigrammata et poemata vetera ex codicibus et lapidibus collecta», изданная Питеем в Париже 1590 г. Этими изданиями пользовался Петр Бурман Младший для своей «Anthologia veterum Latinorum epigrammatum et poematum» (2 тома, Амстердам, 1759—73), которая заключает в себе 1544 отдельных стихотворений. Она была издана во второй раз Майером, пополненная и исправленная (2 т., Лейпциг, 1835). В 1869 г. было предпринято Ризом новое критическое издание, из которого многое было исключено.Литературы восточных культурных народов весьма богаты подобными сборниками, в которых или сгруппированы по отдельным предметам извлечения из лучших поэтов, или же содержатся выдержки из стихотворений одного поэта. К ним часто присоединены биографические заметки, изложенные в хронологическом порядке, по национальностям. Древнейшую известную антологию имеют китайцы в книге «Ши-Цзин», которая принадлежит к каноническим книгам и авторство её приписывается Конфуцию.Санскритская литература имеет немногие антологические сборники. Зато богаче в этом отношении арабская литература, от которой обычай составлять антологии перешел в персидскую литературу. Персидские сборники, многочисленные и часто очень обширные, называющиеся «Tedskireh», послужили образцом для тюркских, османских и мусульмано-индусских сборников.Многочисленные сборники избранных отрывков из произведений поэтов или других писателей, которые являются во всех европейских странах, носят тоже часто названия антологий. Их цель обыкновенно педагогического и популярно-исторического характера, и поэтому они имеют весьма малое литературное значение. Антологии весьма сродна хрестоматия.
 • Antologia (ανθολογία ou "coleção de flores", em grego) é uma coleção de trabalhos literários (ou musicais) agrupados por temática, autoria ou período. A palavra vem do nome da mais antiga antologia de que se tem conhecimento, organizada pelo poeta grego Meléagro.Antologia é usado para categorizar coleções de obras curtas, tais como histórias curtas e romances curtos, em geral agrupados em um único volume para publicação.
 • Eine Anthologie oder Blütenlese (gr. ἀνθολογία anthología „Sammlung von Blumen“, vgl. die lateinische Lehnübersetzung florilegium), auch Spicilegium (Ährenlese), ist eine Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge in Buchform oder im weiteren Sinne eine themenbezogene Zusammenstellung aus literarischen, musikalischen oder grafischen Werken. Es handelt sich um eine von einem Herausgeber verantwortete Publikationsform. Der etymologisch auf das Griechische zurückzuführende Begriff der „Blütenlese“ wird dabei auch in seiner lateinischen Lehnübersetzung als „Florilegium“ zumeist verwendet, um die als hochwertig oder musterhaft eingeschätzte Textauswahl zum Ausdruck zu bringen, die für die Anthologien des griechischen und römischen Altertums charakteristisch war.In der Antike prägten Anthologien die Traditionsbildung von als vorbildlich eingeschätzten Autoren als Veröffentlichung von exemplarischen Werken, insbesondere Epigrammen. Neben der Zusammenstellung ausgesuchter Texte verschiedener Schriftsteller wurde der Begriff der Anthologie ebenso für die Auswahl von Texten jeweils eines einzelnen Autors verwendet.Eine Sonderform der Anthologie ist das Lesebuch. Werden Texte verschiedener Schriftsteller zu didaktischen Zwecken zusammengestellt, spricht man von einer Chrestomathie (griechisch: „das Erlernen von Nützlichem“). Im gleitenden Übergang zu Anthologie und „Florilegium“ verweist dieser Begriff vor allem auf eine aus Prosatexten oder -auszügen bestehende Mustersammlung bekannter Autoren für Unterrichtszwecke.Im Allgemeinen publizieren Anthologien bereits zuvor an anderer Stelle veröffentlichte Texte, während die periodisch erscheinenden Musenalmanche in Form eines poetischen „Vademecums“ eine Auswahl bislang unveröffentlichter Dichtungen für das kommende Jahr enthalten. In den ebenfalls jährlich erscheinenden Taschenbüchern werden häufig unterschiedliche fiktionale bzw. prosaische, aber zum Teil auch nicht-fiktionale Texte veröffentlicht. Die Abgrenzung ist allerdings eher idealtypisch; auch hier setzt sich seit dem beginnenden 19. Jahrhundert zunehmend der Begriff der Anthologie durch.
 • Antologia deriva dalla parola greca anthología dal significato originario di "raccolta di fiori" (da "ánthos", "fiore", e "légo", "raccolgo"): è uno strumento molto antico di raccolta di testi estratti da opere più ampie. Sinonimi di antologia sono florilegio, che infatti è l'esatta traduzione latina della parola, e crestomazia ("ciò che è utile imparare"; da "chrestòs", "utile", e "manthàno", "(io) imparo"). La parola si rifisce anche agli antologi, che sono appunto le persone che raccolgono i testi.
 • Antologi, secara harfiah diturunkan dari kata bahasa Yunani yang berarti "karangan bunga" atau "kumpulan bunga", adalah sebuah kumpulan dari karya-karya sastra. Awalnya, definisi ini hanya mencakup kumpulan puisi (termasuk syair dan pantun) yang dicetak dalam satu volume. Namun, antologi juga dapat berarti kumpulan karya sastra lain seperti cerita pendek, novel pendek, prosa, dan lain-lain. Dalam pengertian modern, kumpulan karya musik oleh seorang artis, kumpulan cerita yang ditayangkan dalam radio dan televisi juga tergolong antologi.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 53086 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1266 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 9 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109745943 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une anthologie est un recueil de morceaux choisis, en prose ou en vers, ces différents extraits partageant de mêmes caractéristiques : thèmes, genre, style, langue, origine géographique de leurs auteurs, etc. Un exemple ancien est l'Anthologie grecque.Le mot est forgé à partir d'une racine grecque signifiant « fleur »( anthos). Il est synonyme de florilège (lat. flos, « fleur ») et signifie « sélection de fleurs » ou « pot-pourri ».
 • An anthology is a collection of literary works chosen by the compiler. It may be a collection of poems, short stories, plays, songs, or excerpts. In genre fiction anthology is used to categorize collections of shorter works such as short stories and short novels, usually collected into a single volume for publication.The complete collections of works are often called Complete Works or Opera Omnia (Latin language equivalent).
 • アンソロジー(英:anthology、仏:anthologie)は、異なる作者による詩文などの作品を集めたもの。詩撰、歌撰、詞華集。
 • 앤솔러지(Anthology)는 시나 소설 등의 문학 작품을 하나의 작품집으로 모아놓은 것이다. 대개 주제나 시대 등 특정의 기준에 따른 여러 작가의 작품이 모아진다.‘꽃을 따서 모은 것', 꽃다발이라는 뜻의 그리스어 앤톨로기아(anthologia)가 원어다. 짧지만 우수하고 시의 선집(選集), 특히 여러 작가들의 시를 모은 것을 가리킨다.음악 작품을 테이프나 CD에 정리했을 경우는 컨필레이션으로 불리는 경우가 많으며 또 요즈음의 일본에는 작품집이라고 하는 의미로 정확하게 문학 작품이 아니라 동인지 등에도 자주 사용되는 경향이 있다. 그 중에서도 만화계 출판사가 인기 애니메이션이나 게임을 소재로 한 만화를 여러 동인 작가에게 의뢰해 한권에 정리해 출판하는 '앤솔러지 코믹'이라고 하는 것이 다수 간행되고 있다.
 • Antologia (ανθολογία ou "coleção de flores", em grego) é uma coleção de trabalhos literários (ou musicais) agrupados por temática, autoria ou período. A palavra vem do nome da mais antiga antologia de que se tem conhecimento, organizada pelo poeta grego Meléagro.Antologia é usado para categorizar coleções de obras curtas, tais como histórias curtas e romances curtos, em geral agrupados em um único volume para publicação.
 • Antologi, secara harfiah diturunkan dari kata bahasa Yunani yang berarti "karangan bunga" atau "kumpulan bunga", adalah sebuah kumpulan dari karya-karya sastra. Awalnya, definisi ini hanya mencakup kumpulan puisi (termasuk syair dan pantun) yang dicetak dalam satu volume. Namun, antologi juga dapat berarti kumpulan karya sastra lain seperti cerita pendek, novel pendek, prosa, dan lain-lain.
 • Antologie (řecky květobraní) je literární termín, kterým se označuje výběr z literárních děl, popř. úryvků osvětlujících určité téma, typ tvorby nebo epochu. Antologie bývá většinou zaměřena na jedno rozsáhlejší téma, zejména určité literární období (např. antologie anglické poezie 15. století či slovenských povídek posledního desetiletí), někdy je předmětem i celá národní literatura. Od výboru z tvorby se liší tím, že podává literární díla více autorů.
 • Antologia deriva dalla parola greca anthología dal significato originario di "raccolta di fiori" (da "ánthos", "fiore", e "légo", "raccolgo"): è uno strumento molto antico di raccolta di testi estratti da opere più ampie. Sinonimi di antologia sono florilegio, che infatti è l'esatta traduzione latina della parola, e crestomazia ("ciò che è utile imparare"; da "chrestòs", "utile", e "manthàno", "(io) imparo").
 • Eine Anthologie oder Blütenlese (gr. ἀνθολογία anthología „Sammlung von Blumen“, vgl. die lateinische Lehnübersetzung florilegium), auch Spicilegium (Ährenlese), ist eine Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge in Buchform oder im weiteren Sinne eine themenbezogene Zusammenstellung aus literarischen, musikalischen oder grafischen Werken. Es handelt sich um eine von einem Herausgeber verantwortete Publikationsform.
 • Una antología es una recopilación de obras notables por algún motivo en particular, de alguien o algo específico (literarias, cinematográficas, musicales, etc).En el contexto literario, una antología contendría una selección de textos de uno o varios autores. Es común en poesía (antología poética) aunque también puede darse en otros géneros, como fábulas, ensayos o cuentos.
 • Seçki veya güldeste (ayrıca antoloji) bir konu ya da beğeniye göre, derlenen metinlerin bulunduğu eser. Divân-ı Lügati't-Türk, Türk edebiyatındaki ilplara denir. Yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" (toplamak) kelimelerinden türemiştir. İlk antolojileri eski yunanlılar derlemişlerdir. Bilinen ilk antoloji m.ö. II. Yüzyılda derlenmiştir. "çelenk" adındaki bu antolojinin derleyicisi gadara'lı meleagros'tur.I. Yüzyılda da, makedonyalı philippos buna benzer bir "çelenk" meydana getirmiştir.
 • Антоло́гия (др.-греч. ἀνθολογία досл. «собрание цветов, цветник», перен. «антология») — служит обыкновенно заглавием сборников избранных статей, стихотворений, изречений или афоризмов.Уже в древности составлялись такие сборники, особенно маленьких, по большей части эпиграфических, стихотворений различных авторов. Из числа таких антологий более всех известна греческая.Первый составитель такого сборника был Мелеагр из Гадары в Сирии, около 60 г до н. э.
 • Antologia – pojedyncza publikacja albo seria wydawnicza wydana drukiem lub cykl audycji radiowych bądź kolekcja nagrań płytowych itp. - będąca wyborem dzieł lub ich fragmentów, jednego lub wielu autorów, dokonana według określonych zasad, opatrzona tytułem.Pojęcie to wywodzi się ze starożytnej Grecji. Greckie anthos oznacza kwiat, a lego zbieram, czyli dosłownie zbiór kwiatów. Tak Grecy nazywali zbiór drobnych utworów poetyckich, przede wszystkim epigramatów.
 • Een bloemlezing is de literaire term voor een verzameling van de mooiste en beste stukken uit poëzie of proza. Ook wel: anthologie (Grieks: 'anthologia'), florilegium (Latijn voor 'bloemlezing') of analecta (Grieks voor 'uitgelezen stukken').
 • Az antológia több alkotó műveit tartalmazó válogatás, bizonyos szempontok (például nyelvterület, korszak, irányzat, műfaj) szerint válogatják össze a műveket. Lehet vers- vagy szöveggyűjtemény, de akár grafika is. A legkorábbi ismert antológiák latin nyelvű költészettel foglalkoztak, Janus Pannonius költeményei is ilyenekben maradtak fenn. A 19. században jelentek meg az első, magyar költészettel foglalkozó antológiák, melyek közül a legismertebb a Hét évszázad magyar versei.
rdfs:label
 • Anthologie
 • Anthologie
 • Anthology
 • Antologi
 • Antologia
 • Antologia
 • Antologia
 • Antologie
 • Antología
 • Antológia
 • Bloemlezing
 • Seçki
 • Антология
 • アンソロジー
 • 앤솔러지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:magazine of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:format of
is prop-fr:genre of
is foaf:primaryTopic of