Le Tertiaire est l'ancien nom d'une ère géologique s'étendant de -65 millions à -2.6 millions d'années.↑

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Tertiaire est l'ancien nom d'une ère géologique s'étendant de -65 millions à -2.6 millions d'années.
 • Het Tertiair is een geologisch tijdperk dat volgt op het Krijt en wordt opgevolgd door het Kwartair. Het Tertiair duurde van 65,5 tot 2,588 miljoen jaar (Ma) geleden.
 • 第三紀(だいさんき、Tertiary、ターシャリー)は地質時代区分の1つである。絶対年代では、6430万年前から260万年前までである。国際地質科学連合(IUGS)は「非公式用語」に位置づけている。三紀層と呼んでいたこともある。
 • Das Tertiär ist ein geologischer Zeitabschnitt der Erdneuzeit vor Beginn des Quartärs. Das Tertiär begann vor 65 Millionen Jahren (Ende der Kreidezeit) und dauerte bis zum Beginn der Klimaveränderung vor rund 2,6 Millionen Jahren, in deren Folge das Eiszeitalter im Quartär einen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten brachte. Das Klima auf der Erde war im Tertiär wesentlich wärmer als heute. Nach dem Massenaussterben der großen Saurier und vieler anderer Tierarten am Ende der Kreidezeit entwickelte sich hauptsächlich im Tertiär die Tier- und Pflanzenwelt, wie wir sie heute kennen.Die Bezeichnung Tertiär soll innerhalb der offiziellen geologischen Zeitskala nicht mehr gebraucht werden. In der Praxis (auch in der Lehre) wird sie aber oft noch verwendet. Die aktuelle Konvention teilt das Tertiär in zwei Zeitalter und verwendet die Begriffe Paläogen für das ältere (65,5–23,0 mya) und Neogen für das jüngere (23,0–5,3 mya).
 • 제3기(第三紀)는 지구 지질 시대에서 6,500만 년 전부터 200만 년 전까지의 기간을 말한다. 포유동물과 쌍떡잎 식물이 번성하고 지각의 변동이 심하였다. 1759년 아르뒤노가 지층을 4분하였을 때 세 번째 지층으로 명명한데서 비롯된 명칭이다. 제3기는 약 2600만 년 전을 경계로 하여 다시 고(古)제3기와 신(新)제3기로 나뉜다.제3기는 오래된 순으로 팔레오세,에오세,올리고세,마이오세,플라이오세의 5시기로 세분되는데, 이 가운데 앞의 3시기를 고제3기, 나머지 2기를 신제3기라고 한다.
 • El període '''Terciari''' és una antiga subdivisió del temps geològic, cobrint el temps des de la fi del Cretaci fa 65 milions d'anys fins al començament del Quaternari fa uns 1,6 milions d'anys. Va tenir un ús molt estès que encara continua avui en dia; tanmateix, la Comissió Internacional d'Estratigrafia ja no dóna suport a aquest terme, aconsellant en canvi una nomenclatura estratigràfica formal. En lloc del Terciari, es recomana subdividir el Cenozoic en els períodes Paleogen i Neogen. En el seu ús habitual, el Terciari inclou cinc èpoques geològiques - el Paleocè, l'Eocè, l'Oligocè, el Miocè i el Pliocè.El Terciari cobreix aproximadament el temps entre l'extinció dels dinosaures i l'inici de l'edat glacial més recent. A principis del període, els mamífers van arrabassar als rèptils la posició de vertebrats dominants. Cada època del Terciari va estar marcada per desenvolupaments importants en els mamífers. Els primers homínids, Proconsul i Australopithecus, feren llur aparició. Els tipus moderns d'aus, rèptils, amfibis, peixos i invertebrats o bé ja existien en començar el període o bé aparegueren poc després. Les famílies modernes de plantes amb flors també varen aparèixer. Els invertebrats marins i els vertebrats marins no mamífers no varen evolucionar gaire.La deriva continental no va ser especialment important. Gondwana va acabar de fragmentar-se i l'Índia va col·lidir amb la placa eurasiàtica. Amèrica del Sud va connectar-se amb Amèrica del Nord cap a finals del Terciari. L'Antàrtida, que ja estava separada, va arribar a la seva posició actual al Pol Sud. Hi va haver una extensa activitat volcànica. El clima es va refredar lentament a partir del Paleocè, passant d'unes temperatures tropicals arreu del món a una extensa glaciació a finals del període.El terme Terciari va ser usat per primer cop per Giovanni Arduino a principis del segle XVIII. Va classificar els temps geològics en primitiu (o primari), secundari i terciari a partir de les seves observacions geològiques al nord d'Itàlia. Més tard es va afegir un quart període, el Quaternari. El 1828, Charles Lyell va incorporar el període Terciari en el seu propi sistema de classificació, molt més detallat. Va subdividir el període Terciari en quatre èpoques basant-se en el percentatge de mol·luscs moderns que contenia cada estrat. Va utilitzar noms grecs; Eocè, Miocè, Pliocè antic i Pliocè modern. Malgrat que aquestes divisions semblen adients per a la regió en què es basen (els Alps i les planes italianes), quan el sistema es va ampliar per incloure altres parts d'Europa i Amèrica, es va veure que era inaplicable. Per tant, ja no s'utilitzaren més els mol·luscs com a guia i les èpoques van rebre nous noms i van ser redefinides.
 • Третичный период — устаревшее название временного интервала геологической истории Земли, охватывающего промежуток времени от вымирания динозавров (примерно 65 млн лет назад) до начала последнего ледникового периода (около 1,8 млн лет назад). Считался одним из двух геологических периодов кайнозойской эры.Термин предложил в 1759 году итальянский геолог Джованни Ардуино, который, основываясь на геологии северной Италии, разбил шкалу времени на первичный, вторичный и третичный периоды. Несколько позднее к ним добавился четвертичный период. В 1828 году шотландский геолог Чарлз Лайель включил третичный период в свою более детально проработанную систему классификации. Он разбил третичный период на четыре эпохи, базируясь на процентном содержании в стратах ископаемых моллюсков, близких к современным видам. Для эпох Лайель использовал греческие названия: Эоцен, Миоцен, Древний плиоцен и Новый плиоцен. Хотя данное деление было адекватно для региона, который изучал учёный (часть Альп и равнины Италии), при попытке применить его к другим частям Европы и Америки оно оказалось непригодным, в связи с чем использование ископаемых моллюсков в определении эпох прекратилось, а сами эпохи были переименованы и переопределены.В конце третичного периода на Земле появились первые обезьянолюдиСогласно текущей геохронологической шкале промежуток времени, ранее известный как «третичный период», охватывает палеоген, неоген и часть антропогена.
 • Tersiyer veya Üçüncü Zaman günümüzden 65 milyon ila 2.588 milyon öncesi bir jeolojik devrin adıdır. Tersiyer devir, (artık kullanılmayan) ikincil devir ve Kuvaterner devir arasındaki zamanı kapsar. Bu dönem, Senozoik çağda, Kretase-Tersiyer yokolum olayı sonucu uçmayan dinozorların tükenmesi ile başlamış, ve Pliyosen devrin sonundaki, en son Buz Çağı'nın başlangıcına kadar sürmüştür.
 • Třetihory (Terciér) je označení pro geologické období patřící do éry kenozoika. Spodní hranice je kladena k 66 milionů let před dneškem a opírá se hlavně o vyhynutí amonitů a velkých plazů, svrchní na 2,58 milionu let, kdy byly zaznamenány příznaky razantního globálního ochlazení. V systému Mezinárodní komise pro stratigrafii byl v roce 2004 pojem třetihory zrušený, ale v roce 2005 opět povolený, ale jen jako neformální označení období spojující periody, které na sebe navazují: paleogén a neogén.
 • Терциер е остарялото название на геологическия интервал от историята на Земята, който включва промеждутъка от измирането на динозаврите (преди около 65 милиона години) до началото на последния ледников период (преди около 1,8 милиона години). За първи път терминът е предложен през 1759 година, а през 1828 година е направено по-детайлно разделение и в терцера са включени 4 епохи. Това деление обаче се оказва приложимо само за този регион и неприложимо за други места по света. По днешната терминология терциерът се състои от палеоген и неоген.Към 1996 г. в България са били известни 10 терциерни находища на фосилни птици.
 • Tertiary is an old unofficial but still widely used term for a geologic period from 66 million to 2.588 million years ago, a time span that lies between the superseded Secondary period and the Quaternary. The Tertiary is no longer recognized as a formal unit by the International Commission on Stratigraphy, its traditional span being divided between the Paleogene and Neogene Periods and the first stage of the Pleistocene of the Cenozoic Era.The period began with the demise of the non-avian dinosaurs in the Cretaceous–Paleogene extinction event, at the start of the Cenozoic Era, and spanned to the beginning of the Quaternary glaciation at the end of the Pliocene Epoch. The Tertiary also included the early Pleistocene.
 • Trzeciorzęd – według starszych wersji periodyzacji jest to starszy okres ery kenozoicznej, od 65 do 1,8 mln lat temu. Dzieli się na: neogen (24-1,8 mln lat temu) pliocen miocen paleogen (65-24 mln lat temu) oligocen eocen paleocenWedług podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r. (z późniejszymi poprawkami) trzeciorzęd nie istnieje, era kenozoiczna dzieli się na paleogen, neogen i czwartorzęd (poszerzony o najmłodszy wiek pliocenu, gelas).
 • Na escala de tempo geológico, o Terciário era um antigo período da era Cenozóica do éon Fanerozóico que congregava as épocas Paleocena, Eocena, Oligocena, Miocena e Pliocena.Não integra mais o Quadro Estratigráfico Internacional da Comissão Internacional sobre Estratigrafia da União Internacional de Ciências Geológicas.A expressão antiga "extinção K-T", hoje extinção K-Pl faz referência ao Terciário (K = Cretáceo, T = Terciário)A lacuna deixada pela extinção do período Terciário deu lugar a dois novos períodos no Quadro Estratigráfico Internacional: O período Paleógeno (constituído pelas épocas Paleoceno, Eoceno e Oligoceno); e o período Neógeno (constituído pelas épocas Mioceno e Plioceno).== Referências ==
 • A harmadidőszak, más néven harmadkor vagy tercier egy földtörténeti időszak, a kainozoikum korábbi, mintegy 60 millió évig tartó szakasza. Időrendi sorrendben a következő korokra osztják: paleocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 99519 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4624 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 22 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109277869 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Tertiaire est l'ancien nom d'une ère géologique s'étendant de -65 millions à -2.6 millions d'années.↑
 • Het Tertiair is een geologisch tijdperk dat volgt op het Krijt en wordt opgevolgd door het Kwartair. Het Tertiair duurde van 65,5 tot 2,588 miljoen jaar (Ma) geleden.
 • 第三紀(だいさんき、Tertiary、ターシャリー)は地質時代区分の1つである。絶対年代では、6430万年前から260万年前までである。国際地質科学連合(IUGS)は「非公式用語」に位置づけている。三紀層と呼んでいたこともある。
 • 제3기(第三紀)는 지구 지질 시대에서 6,500만 년 전부터 200만 년 전까지의 기간을 말한다. 포유동물과 쌍떡잎 식물이 번성하고 지각의 변동이 심하였다. 1759년 아르뒤노가 지층을 4분하였을 때 세 번째 지층으로 명명한데서 비롯된 명칭이다. 제3기는 약 2600만 년 전을 경계로 하여 다시 고(古)제3기와 신(新)제3기로 나뉜다.제3기는 오래된 순으로 팔레오세,에오세,올리고세,마이오세,플라이오세의 5시기로 세분되는데, 이 가운데 앞의 3시기를 고제3기, 나머지 2기를 신제3기라고 한다.
 • Tersiyer veya Üçüncü Zaman günümüzden 65 milyon ila 2.588 milyon öncesi bir jeolojik devrin adıdır. Tersiyer devir, (artık kullanılmayan) ikincil devir ve Kuvaterner devir arasındaki zamanı kapsar. Bu dönem, Senozoik çağda, Kretase-Tersiyer yokolum olayı sonucu uçmayan dinozorların tükenmesi ile başlamış, ve Pliyosen devrin sonundaki, en son Buz Çağı'nın başlangıcına kadar sürmüştür.
 • Trzeciorzęd – według starszych wersji periodyzacji jest to starszy okres ery kenozoicznej, od 65 do 1,8 mln lat temu. Dzieli się na: neogen (24-1,8 mln lat temu) pliocen miocen paleogen (65-24 mln lat temu) oligocen eocen paleocenWedług podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r. (z późniejszymi poprawkami) trzeciorzęd nie istnieje, era kenozoiczna dzieli się na paleogen, neogen i czwartorzęd (poszerzony o najmłodszy wiek pliocenu, gelas).
 • Na escala de tempo geológico, o Terciário era um antigo período da era Cenozóica do éon Fanerozóico que congregava as épocas Paleocena, Eocena, Oligocena, Miocena e Pliocena.Não integra mais o Quadro Estratigráfico Internacional da Comissão Internacional sobre Estratigrafia da União Internacional de Ciências Geológicas.A expressão antiga "extinção K-T", hoje extinção K-Pl faz referência ao Terciário (K = Cretáceo, T = Terciário)A lacuna deixada pela extinção do período Terciário deu lugar a dois novos períodos no Quadro Estratigráfico Internacional: O período Paleógeno (constituído pelas épocas Paleoceno, Eoceno e Oligoceno); e o período Neógeno (constituído pelas épocas Mioceno e Plioceno).== Referências ==
 • A harmadidőszak, más néven harmadkor vagy tercier egy földtörténeti időszak, a kainozoikum korábbi, mintegy 60 millió évig tartó szakasza. Időrendi sorrendben a következő korokra osztják: paleocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén.
 • Терциер е остарялото название на геологическия интервал от историята на Земята, който включва промеждутъка от измирането на динозаврите (преди около 65 милиона години) до началото на последния ледников период (преди около 1,8 милиона години). За първи път терминът е предложен през 1759 година, а през 1828 година е направено по-детайлно разделение и в терцера са включени 4 епохи. Това деление обаче се оказва приложимо само за този регион и неприложимо за други места по света.
 • Tertiary is an old unofficial but still widely used term for a geologic period from 66 million to 2.588 million years ago, a time span that lies between the superseded Secondary period and the Quaternary.
 • Třetihory (Terciér) je označení pro geologické období patřící do éry kenozoika. Spodní hranice je kladena k 66 milionů let před dneškem a opírá se hlavně o vyhynutí amonitů a velkých plazů, svrchní na 2,58 milionu let, kdy byly zaznamenány příznaky razantního globálního ochlazení.
 • Третичный период — устаревшее название временного интервала геологической истории Земли, охватывающего промежуток времени от вымирания динозавров (примерно 65 млн лет назад) до начала последнего ледникового периода (около 1,8 млн лет назад). Считался одним из двух геологических периодов кайнозойской эры.Термин предложил в 1759 году итальянский геолог Джованни Ардуино, который, основываясь на геологии северной Италии, разбил шкалу времени на первичный, вторичный и третичный периоды.
 • Das Tertiär ist ein geologischer Zeitabschnitt der Erdneuzeit vor Beginn des Quartärs. Das Tertiär begann vor 65 Millionen Jahren (Ende der Kreidezeit) und dauerte bis zum Beginn der Klimaveränderung vor rund 2,6 Millionen Jahren, in deren Folge das Eiszeitalter im Quartär einen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten brachte. Das Klima auf der Erde war im Tertiär wesentlich wärmer als heute.
 • El període '''Terciari''' és una antiga subdivisió del temps geològic, cobrint el temps des de la fi del Cretaci fa 65 milions d'anys fins al començament del Quaternari fa uns 1,6 milions d'anys. Va tenir un ús molt estès que encara continua avui en dia; tanmateix, la Comissió Internacional d'Estratigrafia ja no dóna suport a aquest terme, aconsellant en canvi una nomenclatura estratigràfica formal. En lloc del Terciari, es recomana subdividir el Cenozoic en els períodes Paleogen i Neogen.
rdfs:label
 • Tertiaire (géologie)
 • Harmadidőszak
 • Terciari
 • Terciário
 • Tersiyer
 • Tertiair
 • Tertiary
 • Tertiär
 • Trzeciorzęd
 • Třetihory
 • Терциер
 • Третичный период
 • 第三紀
 • 제3기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:origin of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:origine of
is prop-fr:âge of
is foaf:primaryTopic of