Le tadjik ou tadjike (nom local : тоҷикӣ / todžikī ou تاجکی / tôjikī) est une langue appartenant au groupe iranien de la famille des langues indo-européennes ; cette langue est très similaire au persan et au dari.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le tadjik ou tadjike (nom local : тоҷикӣ / todžikī ou تاجکی / tôjikī) est une langue appartenant au groupe iranien de la famille des langues indo-européennes ; cette langue est très similaire au persan et au dari. Le tadjik est parlé en Asie centrale, principalement au Tadjikistan (dont elle est la langue officielle), et par des minorités linguistiques en Afghanistan, en Iran, en Ouzbékistan et dans le Xinjiang.Au Tadjikistan et en Ouzbékistan, la langue s'écrit au moyen d'un alphabet cyrillique augmenté de signes diacritiques. En revanche, dans les autres pays, elle est transcrite au moyen de l'alphabet perso-arabe.
 • Die tadschikische Sprache (kyrillisch: тоҷикӣ, perso-arabisch: ‏تاجیکی ‎ tādschikī [tɔːdʒɪːˈkiː]) ist eine in Zentralasien gesprochene moderne Varietät des Persischen. Tadschikisch hat sich aufgrund politischer Grenzen sowie durch den Einfluss des Russischen und der benachbarten Turksprachen von den in Iran und Afghanistan gesprochenen persischen Dialekten abgespalten.
 • Tajik, Tajik Persian, or Tajiki, (sometimes written Tadjik or Tadzhik; тоҷикӣ, تاجیکی‎, tojikī [tɔːdʒɪˈkiː]) is a variety of modern Persian spoken in Central Asia. Most speakers of Tajik live in Tajikistan and Uzbekistan. Tajik is the official language of Tajikistan. In Afghanistan, where Tajiks make up a large part of the population, the dialect is less influenced by Turkic languages and is called Dari.The dialect has diverged from Persian as spoken in Afghanistan and Iran, as a result of political borders, geographical isolation, the standardization process, and the influence of Russian and neighboring Turkic languages. The standard language is based on the north-western dialects of Tajik (region of old major city of Samarkand), which have been somewhat influenced by the neighboring Uzbek language as a result of geographical proximity. Tajik also retains numerous archaic elements in its vocabulary, pronunciation, and grammar that have been lost elsewhere in the Persophone world, in part due to its relative isolation in the mountains of Central Asia.
 • Таджикский язык (тадж. забо́ни тоҷикӣ́ [za’bɔːni tɔːd͡ʒi’ki], также форси́и тоҷикӣ́ [fɔːr’siji tɔːd͡ʒi’ki] «таджикский фарси») — язык таджиков республик Средней Азии, государственный язык Таджикистана. Принадлежит к иранской ветви индо-иранских языков индоевропейской семьи. Вместе с материально близким литературным идиомом таджиков Афганистана, официально называемым языком дари, входит в восточную зону новоперсидского диалектного континуума и может рассматриваться как северо-восточный вариант персидского языка. Взаимопонимание между носителями таджикского и персоязычными жителями Ирана возможно до сих пор.Распространен на основной территории Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области до Ванчского района, анклавами в некоторых районах Узбекистана (прежде всего в Самарканде и Бухаре) и юга Киргизии. «Таджики», проживающие в юго-западной части Синьцзян-уйгурского автономного района Китая, на самом деле являются представителями памирских народов, говорят на ваханском и сарыкольском языках памирской группы иранских языков и таджикского языка обычно не знают.Расхождения с западным (иранским) вариантом персидского языка фиксируются примерно в XV в. Литературный таджикский язык значительно отличается от персидского языка фонетически, а введение в 1939 году алфавита на основе кириллицы ещё более закрепило эти различия. Таджикский язык сравнительно с персидским отличается бо́льшей архаичностью лексики и отдельных фонетических явлений, несколько лучше сохраняя наследие классического периода (IX—XV вв.) С другой стороны, разговорная речь подверглась значительному лексическому влиянию тюркской (прежде всего узбекской), а с XX в. ещё и русского языка.
 • Artikel ini membahas bahasa nasional Tajikistan. Untuk bahasa dari keluarga bahasa Pamir yang dipertuturkan dekat perbatasan Tajikistan di Xinjiang dan yang resmi dirujuk di Tiongkok sebagai "bahasa Tajik", lihat bahasa Sarikoli.Bahasa Tajik adalah bahasa yang dipertuturkan di Tajikistan dan Afganistan. Bahasa ini masih berkerabat dengan bahasa Persia.Bahasa Tajik merupakan bahasa resmi di Tajikistan. Di Afganistan bahasa Tajik dikenal sebagai Bahasa Dari, bahasa ini juga dituturkan oleh penduduk prefektur Taxkorgan di Xinjiang Uighur, Republik Rakyat Tiongkok.
 • Het Tadzjieks of Tajiki (тоҷикӣ, تاجیکی‎, tojikī) is de officiële taal van Tadzjikistan en is de variëteit van het Perzisch, zoals dat in dat land en enkele aangrenzende landen wordt gesproken. De taal wordt in Tadzjikistan met het cyrillisch alfabet geschreven.Sinds 1989 vormt het Tadzjieks de officiële van Tadzjikistan. Omdat het land lange tijd deel uitmaakte van het Russische Rijk en de Sovjet-Unie heeft het zich de laatste honderd jaar apart kunnen ontwikkelen en zijn er veel Russische leenwoorden in opgenomen. Daarnaast wordt het Perzisch er meestal niet met de Tadzjiekse variant van het Arabisch alfabet (eigenlijk een abjad), maar sinds eind jaren 1930 met het Cyrillische alfabet geschreven (tussen 1928 en jaren 1930 met het Latijns alfabet). In 1989 werd de staatstaal omgezet naar het Tadzjieks met het woord 'Farsi' erachter en werd begonnen met de herintroductie van een Arabisch alfabet in het dagelijks leven en het onderwijs. Na het verbod op de Islamitische Partij der Wedergeboorte van Tadzjikistan in 1993 vertraagde dit proces echter. In 1999 werd het woord Farsi weggehaald uit de wet. Het cyrillische alfabet wordt nog steeds door het grootste deel van de bevolking gebruikt. In Oezbekistan spreekt volgens de statistieken ongeveer 5,5% van de bevolking het Perzisch als moedertaal. In werkelijkheid ligt het aantal veel hoger, omdat veel Tadzjieken vanwege de politieke situatie ertoe worden gedwongen zich etnisch als Oezbeek te laten registreren. De verschillende niet-Oezbeekse bevolkingsgroepen, waaronder ook Russen, Tataren en Kazachen, worden op diverse niveaus in het openbare leven gediscrimineerd. Men schat dat ongeveer 30%-40% van de bevolking etnisch Tadzjieks is.Het Tadzjieks telt vier dialectgroepen: Noordelijke dialecten (noordelijk Tadzjikistan, zuidelijke delen van Oezbekistan en Kirgizië) Centrale dialecten (dialecten uit district Masttsjoh, district Ajn'i, de Gissarvallei en delen van het district Varzob) Zuidelijke dialecten (dialecten uit de Regio ondergeordend aan de republiek, Kūlob, Badachsjan, ed.) Zuidoostelijke dialecten (dialecten uit Pandzj en Darvoz).Daarnaast wordt door de Buchaarse joden van de Oezbeekse steden Samarkand en Buchara het dialect Buchori (Judeo-Tadzjieks) gesproken, die hiervoor een Hebreeuwse versie van het Tadzjieks alfabet gebruiken.
 • Język tadżycki – etnolekt z grupy irańskiej języków indoeuropejskich, zazwyczaj uważany za wariant języka perskiego. Jest językiem urzędowym Tadżykistanu.Język tadżycki wyewoluował z języka perskiego pod wpływem sąsiednich języków tureckich (przede wszystkim uzbeckiego). Zachował wiele archaicznych form gramatycznych i leksykalnych, które zanikły we współczesnym języku perskim.
 • Tacikçe (Tacikçe: тоҷикӣ, تاجیکی‎ / tojikī), çoğunluğu Tacikistan'da yaşayan Taciklerin konuştuğu dil. Farsçanın bir lehçesidir. Tacikçe, Tacikistan dışında, Afganistan, Türkmenistan, İran gibi ülkelerde yaşayan Taciklerin de dilidir.
 • O tajique ou tadjique (no alfabeto cirílico: тоҷикӣ; no alfabeto árabe: تاجیکی; no alfabeto latino: tojikí; AFI: [tɔːdʒɪˈkiː]) é uma variedade moderna do persa falada na Ásia Central, principalmente no Tajiquistão, país onde é língua oficial. O tajique, idioma indo-europeu da família linguística iraniana, também tem grande número de falantes no Afeganistão, no Uzbequistão, no Cazaquistão e na Quirguízia.O tajique é considerado uma variante do persa falado no Afeganistão e no Irã, como resultado das fronteiras políticas, do isolamento geográfico, dos processos de padronização e da influência de idiomas como o russo e as línguas turcomanas dos países vizinhos. O idioma padrão é baseado nos dialetos do noroeste do Tajiquistão, na região da antiga cidade de Samarcanda, que foram consideravelmente influenciados pelo uzbeque, idioma vizinho. O tajique mantém diversos elementos arcaicos em seu vocabulário, pronúncia e gramática, que se perderam no resto do mundo persófono, em parte devido ao seu relativo isolamento nas montanhas da Ásia Central.
 • El tayiko (autoglotónimo [tɔːdʒɪˈkiː]) es una lengua irania de la misma rama que el persa y tienen un alto grado de comprensión mutua. El idioma tayiko es hablado por más de cuatro millones de personas y es el idioma oficial de Tayikistán, aunque también se habla en países limítrofes. Antes de 1928, usaba una versión de escritura árabe/persa, aunque más tarde adoptó el alfabeto latino, entre 1928 y 1940, para pasar más tarde a una versión del alfabeto cirílico. En 1994, el gobierno tayiko intentó volver a introducir el alfabeto latino como sistema de escritura.
 • タジク語はタジク人の言語で、タジキスタン共和国の公用語。系統的にはインド・ヨーロッパ語族イラン語派に属し、ダリー語と同じくペルシア語に極めて近い。話者はタジキスタンを中心に、ウズベキスタン、アフガニスタン、中国などに分布する。話者の総数は約1000万人。そのうちの400万人強が旧ソビエト連邦圏内に暮らす。タジキスタンに320万人、ウズベキスタンに約933,560人、アフガニスタンに580万人、キルギスタンに33,518人、カザフスタンに25,514人。中国国内には西の国境地帯に約26,000の話者がいる。タジク語は隣接して混住する民族の影響を大きく受けており、タジキスタンなどのCIS諸国のタジク語にはロシア語及びウズベク語などのテュルク諸語の語彙が多く含まれ、中国西部のタジク語は中華人民共和国の文教政策により公用語として学校で教えられる事がないために話し言葉としてのみ存在し、またアフガニスタンのダリー語(タジク語)は、イランのペルシア語と同様にアラビア語の語彙を多く含みつつ、パシュトー語の語彙も多く含んでいる。また、書き言葉としてのペルシア語はどの地域でも通用するが、話し言葉による地方の方言の格差は、イントネーションと発音に大きな違いが見られる。
 • Tádžičtina (tádžický jazyk) (tádžicky: Забони тоҷикӣ) je jazyk (někdy se pokládá za variantu perštiny) používaný ve Střední Asii. Jedná se o jazyk z íránské jazykové skupiny, používaný Tádžiky, zejména v Tádžikistánu a Uzbekistánu. Je velmi blízký dárijské formě perštiny (jde vlastně o její izolovanější a méně rozvíjenou, v důsledku toho tedy archaičtější variantu). Jedná se o úřední jazyk Tádžikistánu. Vzhledem k dlouhé okupaci Tádžikistánu Sovětským svazem je tádžičtina silně ovlivněna ruštinou, z níž převzala mnoho slov a dokonce používá upravenou cyrilici (v historii užívala perské písmo a latinku). Spisovná tádžičtina je založena na dialektu severozápadní části Tádžikistánu, která je pod silným vlivem sousední uzbečtiny.
 • Таджикският език (Тоҷикӣ) е ирански език, говорен от около 44 400 000 души в Таджикистан, Узбекистан и други държави в Средна Азия.Таджиките говорят на различни диалекти на персийския език, създавайки диалектически континуум в страните Узбекистан - Таджикистан - Афганистан - Иран. Самият термин "таджикски език" е неологизъм, въведен в през 20-те години на миналия век като част от болшевишката политика за "национално-териториално обособяване на народите в Средна Азия" и създаването на "съветския народ", част от който трябва да бъдат таджиките с нов език "таджикистански". Във връзка с това само таджиките от Таджикистан и Узбекистан приемат термина "таджикски език" (забон-и тоджики) за означаване на своя език, а таджиките в съседен Афганистан продължават да наричат езика си "дари" или "персийски". Въпреки това говорещите всички персийски диалекти в Иран, Афганистан, Узбекистан и Таджикистан се разбират един друг напълно. Стандартният таджикски език използва кирилицата, а дари и персийският език използват арабско-персийската азбука. В последно време се наблюдава процес на сближаване на трите стандартни персийски езика в Иран, Афганистан и Таджикистан (в Узбекистан персийският език няма статут на официален език). В Таджикистан има много привърженици на тази идея и наричат официалния език в страната "форсӣ" (персийски), вместо "тоҷикӣ" (таджикски) и желаят връщането на арабско-персийската азбука.
 • Tajikera (тоҷикӣ, تاجیکی, tojikī) gehienbat Tajikistanen mintzatzen den indoeuropar hizkuntza da, hango hizkuntza ofiziala dena. Persiera du arbaso, baina hark ez bezalako hiztegia, ahoskera eta gramatika ditu.
 • A tádzsik nyelv (tádzsikul: тоҷикӣ, تاجیکی‎, tojikí; kiejtése [tɔːdʒɪˈkiː]) a modern perzsa nyelv Tádzsikisztánban beszélt változata. Az iráni változattól (melyet fárszinak is neveznek) eltérően a cirill ábécével írják. Beszélői többsége Tádzsikisztánban és Üzbegisztánban él, számuk megközelítően 44 millió fő (2011).A perzsától számos tényező együttes hatásának köszönhetően különült el: a politikai határok megrajzolása, az orosz és a környező török nyelvek hatása mind közrejátszott a folyamatban. Az irodalmi nyelv az északnyugati nyelvjáráson alapszik, amire jelentős befolyással bírt a szomszédos üzbég nyelv.Tádzsikisztán hivatalos államnyelve.
 • El tadjik (Тоҷикӣ) és una forma estandarditzada del persa que és llengua oficial al Tadjikistan.Fa servir l'alfabet ciríl·lic.
 • La lingua tagica (nome nativo: тоҷикӣ, تاجیکی, toçikī́; pronuncia tagica [tɔːʤɪˈkiː]) è una lingua iranica parlata in Asia centrale. Dal punto di vista linguistico è ampiamente simile alla lingua persiana dell'Iran e dell'Afghanistan.
 • 타지크어(Тоҷикӣ / تَاجٍیکِی 토지키)는 페르시아어의 한 방언으로, 타지키스탄의 공용어이다.
dbpedia-owl:iso6391Code
 • tg
dbpedia-owl:iso6392Code
 • tgk
dbpedia-owl:iso6393Code
 • tgk
dbpedia-owl:languageCode
 • tg
dbpedia-owl:numberOfSpeakers
 • 40457500 (xsd:integer)
dbpedia-owl:spokenIn
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 92568 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4382 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110781535 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:couleurfamille
 • mediumseagreen
prop-fr:ietf
 • tg
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:iso
 • tg
 • tgk
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:locuteurs
 • 40457500 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Tadjik
 • Thompson
 • IBRAGUIMOV
 • Khojayori
 • MOUKHTOR
 • S. MANSOUROV
prop-fr:nomnatif
 • Тоҷикӣ
prop-fr:pagesTotales
 • 168 (xsd:integer)
 • 362 (xsd:integer)
prop-fr:parlée
 • au
prop-fr:pays
prop-fr:prénom
 • Mikael
 • Chokir
 • Khoudaïkoul
 • Nasrullo
 • Ouloughbek
prop-fr:titre
 • Dictionnaire TADJIK-FRANÇAIS
 • Tajiki Reference Grammar for Beginners
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le tadjik ou tadjike (nom local : тоҷикӣ / todžikī ou تاجکی / tôjikī) est une langue appartenant au groupe iranien de la famille des langues indo-européennes ; cette langue est très similaire au persan et au dari.
 • Die tadschikische Sprache (kyrillisch: тоҷикӣ, perso-arabisch: ‏تاجیکی ‎ tādschikī [tɔːdʒɪːˈkiː]) ist eine in Zentralasien gesprochene moderne Varietät des Persischen. Tadschikisch hat sich aufgrund politischer Grenzen sowie durch den Einfluss des Russischen und der benachbarten Turksprachen von den in Iran und Afghanistan gesprochenen persischen Dialekten abgespalten.
 • Język tadżycki – etnolekt z grupy irańskiej języków indoeuropejskich, zazwyczaj uważany za wariant języka perskiego. Jest językiem urzędowym Tadżykistanu.Język tadżycki wyewoluował z języka perskiego pod wpływem sąsiednich języków tureckich (przede wszystkim uzbeckiego). Zachował wiele archaicznych form gramatycznych i leksykalnych, które zanikły we współczesnym języku perskim.
 • Tacikçe (Tacikçe: тоҷикӣ, تاجیکی‎ / tojikī), çoğunluğu Tacikistan'da yaşayan Taciklerin konuştuğu dil. Farsçanın bir lehçesidir. Tacikçe, Tacikistan dışında, Afganistan, Türkmenistan, İran gibi ülkelerde yaşayan Taciklerin de dilidir.
 • タジク語はタジク人の言語で、タジキスタン共和国の公用語。系統的にはインド・ヨーロッパ語族イラン語派に属し、ダリー語と同じくペルシア語に極めて近い。話者はタジキスタンを中心に、ウズベキスタン、アフガニスタン、中国などに分布する。話者の総数は約1000万人。そのうちの400万人強が旧ソビエト連邦圏内に暮らす。タジキスタンに320万人、ウズベキスタンに約933,560人、アフガニスタンに580万人、キルギスタンに33,518人、カザフスタンに25,514人。中国国内には西の国境地帯に約26,000の話者がいる。タジク語は隣接して混住する民族の影響を大きく受けており、タジキスタンなどのCIS諸国のタジク語にはロシア語及びウズベク語などのテュルク諸語の語彙が多く含まれ、中国西部のタジク語は中華人民共和国の文教政策により公用語として学校で教えられる事がないために話し言葉としてのみ存在し、またアフガニスタンのダリー語(タジク語)は、イランのペルシア語と同様にアラビア語の語彙を多く含みつつ、パシュトー語の語彙も多く含んでいる。また、書き言葉としてのペルシア語はどの地域でも通用するが、話し言葉による地方の方言の格差は、イントネーションと発音に大きな違いが見られる。
 • Tajikera (тоҷикӣ, تاجیکی, tojikī) gehienbat Tajikistanen mintzatzen den indoeuropar hizkuntza da, hango hizkuntza ofiziala dena. Persiera du arbaso, baina hark ez bezalako hiztegia, ahoskera eta gramatika ditu.
 • El tadjik (Тоҷикӣ) és una forma estandarditzada del persa que és llengua oficial al Tadjikistan.Fa servir l'alfabet ciríl·lic.
 • La lingua tagica (nome nativo: тоҷикӣ, تاجیکی, toçikī́; pronuncia tagica [tɔːʤɪˈkiː]) è una lingua iranica parlata in Asia centrale. Dal punto di vista linguistico è ampiamente simile alla lingua persiana dell'Iran e dell'Afghanistan.
 • 타지크어(Тоҷикӣ / تَاجٍیکِی 토지키)는 페르시아어의 한 방언으로, 타지키스탄의 공용어이다.
 • O tajique ou tadjique (no alfabeto cirílico: тоҷикӣ; no alfabeto árabe: تاجیکی; no alfabeto latino: tojikí; AFI: [tɔːdʒɪˈkiː]) é uma variedade moderna do persa falada na Ásia Central, principalmente no Tajiquistão, país onde é língua oficial.
 • Таджикският език (Тоҷикӣ) е ирански език, говорен от около 44 400 000 души в Таджикистан, Узбекистан и други държави в Средна Азия.Таджиките говорят на различни диалекти на персийския език, създавайки диалектически континуум в страните Узбекистан - Таджикистан - Афганистан - Иран.
 • Таджикский язык (тадж. забо́ни тоҷикӣ́ [za’bɔːni tɔːd͡ʒi’ki], также форси́и тоҷикӣ́ [fɔːr’siji tɔːd͡ʒi’ki] «таджикский фарси») — язык таджиков республик Средней Азии, государственный язык Таджикистана. Принадлежит к иранской ветви индо-иранских языков индоевропейской семьи.
 • Het Tadzjieks of Tajiki (тоҷикӣ, تاجیکی‎, tojikī) is de officiële taal van Tadzjikistan en is de variëteit van het Perzisch, zoals dat in dat land en enkele aangrenzende landen wordt gesproken. De taal wordt in Tadzjikistan met het cyrillisch alfabet geschreven.Sinds 1989 vormt het Tadzjieks de officiële van Tadzjikistan.
 • El tayiko (autoglotónimo [tɔːdʒɪˈkiː]) es una lengua irania de la misma rama que el persa y tienen un alto grado de comprensión mutua. El idioma tayiko es hablado por más de cuatro millones de personas y es el idioma oficial de Tayikistán, aunque también se habla en países limítrofes. Antes de 1928, usaba una versión de escritura árabe/persa, aunque más tarde adoptó el alfabeto latino, entre 1928 y 1940, para pasar más tarde a una versión del alfabeto cirílico.
 • Tajik, Tajik Persian, or Tajiki, (sometimes written Tadjik or Tadzhik; тоҷикӣ, تاجیکی‎, tojikī [tɔːdʒɪˈkiː]) is a variety of modern Persian spoken in Central Asia. Most speakers of Tajik live in Tajikistan and Uzbekistan. Tajik is the official language of Tajikistan.
 • Tádžičtina (tádžický jazyk) (tádžicky: Забони тоҷикӣ) je jazyk (někdy se pokládá za variantu perštiny) používaný ve Střední Asii. Jedná se o jazyk z íránské jazykové skupiny, používaný Tádžiky, zejména v Tádžikistánu a Uzbekistánu. Je velmi blízký dárijské formě perštiny (jde vlastně o její izolovanější a méně rozvíjenou, v důsledku toho tedy archaičtější variantu). Jedná se o úřední jazyk Tádžikistánu.
 • Artikel ini membahas bahasa nasional Tajikistan. Untuk bahasa dari keluarga bahasa Pamir yang dipertuturkan dekat perbatasan Tajikistan di Xinjiang dan yang resmi dirujuk di Tiongkok sebagai "bahasa Tajik", lihat bahasa Sarikoli.Bahasa Tajik adalah bahasa yang dipertuturkan di Tajikistan dan Afganistan. Bahasa ini masih berkerabat dengan bahasa Persia.Bahasa Tajik merupakan bahasa resmi di Tajikistan.
 • A tádzsik nyelv (tádzsikul: тоҷикӣ, تاجیکی‎, tojikí; kiejtése [tɔːdʒɪˈkiː]) a modern perzsa nyelv Tádzsikisztánban beszélt változata. Az iráni változattól (melyet fárszinak is neveznek) eltérően a cirill ábécével írják.
rdfs:label
 • Tadjik
 • Bahasa Tajik
 • Idioma tayiko
 • Język tadżycki
 • Lingua tagica
 • Língua tajique
 • Tacikçe
 • Tadjik
 • Tadschikische Sprache
 • Tadzjieks
 • Tajik language
 • Tajikera
 • Tádzsik nyelv
 • Tádžičtina
 • Таджикски език
 • Таджикский язык
 • タジク語
 • 타지크어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Tadjik
 • Тоҷикӣ
is dbpedia-owl:language of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alphabet of
is prop-fr:langue of
is prop-fr:langues of
is prop-fr:nomlangue of
is foaf:primaryTopic of