Le sesterce (lat. sestertius, semis-tertius) était une monnaie romaine en usage pendant les deux derniers siècles de la république romaine sous la forme d'une monnaie d'argent sous-multiple du denier. Il remplace l'as comme une unité de compte au milieu du IIe siècle av. J.-C.. La réforme monétaire d'Auguste le remplace par une pièce en orichalque, qui a cours sous le Haut Empire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le sesterce (lat. sestertius, semis-tertius) était une monnaie romaine en usage pendant les deux derniers siècles de la république romaine sous la forme d'une monnaie d'argent sous-multiple du denier. Il remplace l'as comme une unité de compte au milieu du IIe siècle av. J.-C.. La réforme monétaire d'Auguste le remplace par une pièce en orichalque, qui a cours sous le Haut Empire.
 • Sestercius (latinsky sestertius) byla starověká římská mince. Během římské republiky to byla cenná stříbrná mince, která byla používána jen zřídka. V době principátu byla větší, ne tak cenná a ražená z bronzu nebo z mosazi.Název samotný vznikl spojením slov "semis" (latinsky půl) a tertius (třetí) a znamenal doslova "polovina třetího", tedy 2 a 1⁄2 - hodnota mince v assech.
 • Сестерция в Древен Рим бронзова (месингова) монета, равнявала се на два и половина аса, а четири сестерции се разменяли за един денарий. По времето на Републиката се сече като малка сребърна монета. След паричната реформа на Август сестерцията представлява монета от неблагороден метал с голям размер и много добра изработка и реалистични изображения. В III век сл. Хр. те губят от стойността си, качеството на изработката пада и те излизат от употреба. Днес императорските сестерции са едни от най-ценените монети сред колекционери и нумизмати.
 • Sestertius ya da sesterce, bir Antik Roma sikkesidir. Roma Cumhuriyeti döneminde küçük gümüş bir sikke iken Roma İmparatorluğu zamanında büyük bronz bir sikkeye dönüşmüştür. Sesterius adı yarım anlamındaki semis ve üç anlamındaki tres'in bir kombinasyonudur. Bir sıfatla sonlandığında kombinasyonun anlamı 2.5 as olan değerine istinaden 'üç'ten yarım eksilterek oluşan iki buçuktur. Sesterce, formu Fransızca dan türemiş olup, Latince "sestertius" yerine tercih edildiyse de artık eski moda dikkate alınır.Sestertius ilk olarak MÖ 211'de bir denarius'un çeyreği (1/100 aureus) küçük gümüş bir sikke olarak ortaya çıkar ve kendisi 10 as değerindedir. Sestertius'un ağırlığı teorik olarak 1 scripulum'dur (yaklaşık 1.125 gram). Denarius (bronz ölçüde ki aşamalı eksiltme yüzünden) 16 as olarak tekrar değerlendiğinde, buna bağlı olarak sestertius hala denarius'un çeyreği ölçüsünde 4 as olarak değeri tekrar tanımlandı. MÖ 44'e kadar denarius'tan çok daha az olarak zaman zaman basıldı. Augustus'un MÖ 23'teki sikke reformuyla, sestertius'un ölçüsü büyük bronz bir ölçü olarak tanımlandı. Sestertius ve dupondius nümizmatikçiler tarafından orichalcum olarak bilinen altın renkli bir alaşımdan üretilmeye başlandılar. Sestertius 3. yüzyılın ortalarına kadar üretilen en büyük bakır sikkedir. Sestertius, sürümünün sonlarında, ilk olarak kalite ve ebat olarak küçültüldü, Trajan Decius döneminde çıkarılan Çift sestertiuslardan Postumus çok miktarda bastırdı. Çift sestertius, sestertius'dan ışık saçan bir taç giyen İmparator'la ayırt edilir, yine dupondius'u as'tan ve antoninianus'u denarius'tan ayırmak için bir işaret kullanılırdı.Sestertius aynı zamanda standart hesaplama birimi olarakta kullanılmıştır. Çok büyük değerler sestertia milia(binlerce sestertia) olarak ifade edilirdi.Kayıtlar, Pompei'de bir açık artırmada bir kölenin 6252 sestertii'ye satıldığını gösterir. Sectertius, nümizmatikçiler için, geniş yüzeylerinin ön ve arkalarında ayrıntılı portre ve figürler olması nedeniyle çok değerli sikkelerdir. Çok kaliteli örnekleri mezatlarda binlerce Amerikan Dolarına alıcı bulabilir.
 • Der Sesterz (lat. sestertius) war Münze und Hauptrecheneinheit (monetär) in der römischen Republik und Kaiserzeit bis zum Kaiser Diocletian. Der Sesterz hatte ursprünglich den Wert von zweieinhalb As, daher die Bezeichnung „der dritte (As) halb“ = semis tertius (as). Ab etwa 130 v. Chr. galt er dann 4 Asse oder 2 Dupondien. Dem ursprünglichen Wert von zweieinhalb As entspricht das Zeichen IIS: II für „zwei“ + S für semis „halb“. (Die Vermutung, dass hieraus das $-Zeichen entstanden sei, gilt als falsch.) Aus IIS wurde später HS. Größere Summen wie 10 HS wurden z. B. als HSX (decem sestertii), 1000 HS als HSM (mille sestertii) oder 2000 HS als HSMM (duo milia sestertii) in schriftlichen Aufzeichnungen angegeben.
 • Sestertzioa (latinezko sestertius, semistertiusetik), antzinako zilarrezko erromatar txanpon bat da, denario baten laurdena zena, hau da, bi as eta erdi. LLS hizkiekin adierazia zegoen (duae librae et semis, "bi libra eta as erdi), as librala oroitaraziz, edo baita I·IS edo HS.K. a. 212an sartu zen txanpon sistema berriaren zati da, kobrea ordezkatu zuena asean oinarritutako txanpon patroi bezala. Txanpon sistema berri hau, sestertzioaz gain, denarioaz, quinarioaz eta asarekin eratua zegoen, honako baliokidetzekin:Denarioren balioa 16 asetara igo zuen txanpon erreformak, berdin eragin zion sestertzioari, denarioarekiko zuen proportzioa aldatu gabe, eta, beraz, lau as balio izatera pasa zen.Inperio garaitik, sestertzioa, brontzean egiten hasi zen, beranduago, berriz, batak 54,5 gramo eta besteak 27,2 gramoko latoi eta brontzezko sail bikoitz batean egina izateko. Garai hartako langile baten batez besteko soldata, 700 eta 2000 sestertzio artean zegoen urtean. III. menderarte erabili zen txanpon bat izan zen.Bertan agertzen diren irudiek, enperadorea edo honen senideren bat erakusten dute aurrealdean, eta, atzealdean, gertaera militar edo politiko nabarmen bat gogorarazten da.
 • Sesterc, sestercja (łac. sestertius) – drobna moneta w starożytnym cesarstwie rzymskim.W czasach Republiki srebrna, równa 1/4 denara (2,5 asa), natomiast w okresie cesarstwa wprowadzona przez cesarza Oktawiana moneta brązowa (lub miedziana) równa 4 asom.Zobacz też: system monetarny w cesarstwie rzymskim
 • Il sesterzio era una moneta romana. Durante la Repubblica romana era una piccola moneta d'argento, coniata raramente. Durante l'Impero romano era una moneta di oricalco di ampio modulo.Il suo nome deriva dal suo valore originale: inizialmente valeva 2 assi e mezzo. Sesterzio deriva dal latino semis-tertius, che significa « metà del terzo » (cioè metà del terzo asse). La sua abbreviazione HS è pure una deformazione del valore della moneta in numeri romani, dove la "S" sta per "semis", ovvero "metà". Nell'uso arcaico i numeri venivano indicati da una linea orizzontale mediana: inizialmente quindi l'abbreviazione era IIS, semplificata poi dall'uso in HS.Quattro sesterzi formano un denario.Da un valore iniziale di 2 assi e mezzo, in un secondo tempo (quando il valore del denario diventa di sedici assi), il sesterzio assume il valore di 4 assi.Durante la Repubblica Romana il sesterzio era una moneta d'argento, e veniva coniata sporadicamente.Con la riforma monetaria di Augusto il sesterzio divenne una moneta di grandi dimensioni e d'oricalco (una lega simile all'ottone, di color giallo oro).Il sesterzio rappresenta meglio di ogni altra tipologia monetale romana la grande capacità artistica e interpretativa degli incisori, livelli che non vennero mai più raggiunti, fino all'avvento del conio industriale.I sesterzi hanno anche rappresentato un formidabile mezzo di propaganda e informazione, questo in virtù della qualità del conio, delle generose dimensioni e della sua grande diffusione.Il sesterzio era anche usato normalmente come unità di conto. Somme particolarmente rilevanti erano registrate come sestertia milia, migliaia di sesterzi.
 • The Sestertius, or Sesterce, (pl. sestertii) was an ancient Roman coin. During the Roman Republic it was a small, silver coin issued only on rare occasions. During the Roman Empire it was a large brass coin.The name Sestertius (originally semis-tertius) means "2 ½", the coin's original value in Asses, and is a combination of semis "half" and tertius "third", that is, "the third half" (0 ½ being the first half and 1 ½ the second half) or "half the third" (two units plus half the third unit, or halfway between the second unit and the third). Parallel constructions exist in Danish with halvanden (1 ½), halvtredje (2 ½) and halvfjerde (3 ½). The form Sesterce, derived from French, was once used in preference to the Latin form, but is now considered old-fashioned.It is abbreviated as HS (originally IIS).
 • Сестерций (лат. sestertius) — древнеримская серебряная (после Августа латунная) монета достоинством в два асса и один семис (1/2 асса), что и зафиксировано в её названии. Дословно оно означает «половина третьего» (лат. semis + tertius), т. е. два асса и половина третьего (по аналогии с русским языком: «полтретьего», т. е. два часа тридцать минут). Номинал монеты обозначался аббревиатурой IIS (HS или IIS), где II — римская цифра, означающая два асса, S — семис (половина)». Согласно одной из версий происхождения символа доллара, при сокращённом написании две буквы-цифры II накладывались на букву S, образуя знак доллара — .
 • O sestércio (sestertius, em latim) era uma antiga moeda romana. O nome provém das palavras latinas semis ("meio") e tres ("três"), isto é, "meio terceiro", porque valia dois asses e meio.
 • De sestertie (meervoud: sestertiën), in het Latijn sestertius (meervoud: sestertii), is een bronzen muntstuk (gedurende de Romeinse Republiek een kleine zilveren munt) die veel werd gebruikt tijdens de eerste 260 jaar van het Romeinse Keizerrijk. Door hun grote formaat, tijdens de eerste helft van de eerste eeuw vaak meer dan 35mm diameter, leenden deze munten zich uitstekend voor het uitbeelden van bijzondere gebeurtenissen en voor propagandadoeleinden. De mooiste exemplaren werden geslagen tijdens de eerste twee eeuwen van het Romeinse keizerrijk. De sestertie was tevens een belangrijke rekeneenheid in de Romeinse tijd: vooral grote bedragen werden in de regel in sestertii uitgedrukt.
 • 세스테르티우스(Sestertius)는 고대 로마에서 쓰인 화폐 단위 가운데 하나이다. 로마 공화정 시대에 작은 은화가 제조되었으며 로마 제국 시대에는 대형 황동 주화가 제조되었다. 기원전 211년경 데나리우스의 1/4 정도에 해당하는 작은 은화가 제조되면서 도입되었다. 세스테르티우스는 "세미스테르티우스"(semis-tertius)에서 유래된 것으로, "2와 1/2"을 뜻한다. 이는 아스의 2와 1/2에 해당되기 때문에 붙여진 이름이다.
 • El sestercio (del latín sestertius, semistertius) es una antigua moneda romana de plata, cuyo valor equivalía a un cuarto de denario, a la centésima parte de un áureo, y a dos ases y medio. Solía ir marcado con las letras LLS (duae librae et semis, "dos libras y medio as"), rememorando al as libral, o también con I·IS o HS. Forma parte del nuevo sistema monetario introducido en el año 212 a.C. que sustituyó al cobre como patrón monetario basado en el As. Este nuevo sistema monetario estaba formado además de por el sestercio, por el denario, por el quinario y por el As, con el siguiente cuadro de equivalencias:La reforma monetaria que elevó el valor del denario a 16 ases afectó por igual al sestercio sin variar su proporción respecto al denario, por lo cual pasó a valer cuatro ases.Desde la etapa imperial, el sestercio pasó a acuñarse en bronce, para ser más tarde vuelto a acuñar en una doble serie de bronce y latón de 54,5 y 27,2 gramos respectivamente. El salario medio de un obrero de la época podía oscilar entre unos 700 y 2.000 sestercios al año. Fue una moneda en circulación hasta finales del siglo III d. C. Sus motivos suelen mostrar la imagen del emperador o algún pariente en el anverso, y en el reverso se suele conmemorar algún acontecimiento militar o político destacado.Es frecuente encontrar la grafía sextercio (etimológicamente incorrecta), a pesar de que la única reconocida por la RAE es sestercio.
 • セステルティウス(sestertius)は、古代ローマの硬貨の一種。共和政ローマ時代は小さな銀貨で、ごく稀にしか造幣されなかった。ローマ帝国期には大型の黄銅貨となった。名称は semis-tertius (3番目の半分)に由来し、「2と2分の1」を意味する(1番目の半分は「2分の1」、2番目の半分は「1と2分の1」を意味する)。これは、その価値をアス貨の21/2としたためである。
 • A sestertius egy római érme volt. A köztársaság idején kis méretű ezüstpénz, később (Augustus pénzreformja után 23-ban) nagyméretű bronzpénz volt. A Kr. e. 3. századtól Kr. u. 293-ig használták. Egy sestertius 4 ast ért. A denariusnak a negyedét érte. A bronz sestertius súlya 27,3 gramm volt.Gyakori rövidítése a HS (eredetileg IIS).A sestertius szó (eredetileg semis-tertius) két és felet (2 ½) jelent, mely az assal szembeni eredeti értékaránya. A kifejezés a semis (’fél’) és a tertius (’harmadik’) összetételből származik, és együtt jelentése: a harmadik fél (a 0½ az első fél és az 1½ a második fél).
 • El sesterci (en llatí sestertius) fou una moneda romana de plata, de vegades anomenada també nummus. Equivalia a la quarta part del denari i es va emetre després del 269 aC. Al principi tenia al tomb d'1 gram de plata (inicialment 1,137 grams, però al segle I aC només 0,97 grams). El nom deriva del seu valor original: inicialment valia 2 asos i mig fr bronze. Sestertius ve de semis-tertius, que significa «la meitat del terç», és a dir, la meitat del terç de l'as. L'abreviació, HS, té el mateix origen; al començament s'abreujava IIS, que cal interpretar de la manera següent: "II" pels dos asos (vegeu numeració romana) i "S" per semis-tertius, i més endavant les dues I van derivar de II a H, amb què l'abreviació va resultar finalment HS.D'un valor inicial de 2 asos i mig, en un segon moment (quan el denari ja té un valor de 16 asos), el sesterci va passar a equivaler a 4 asos.Durant la República Romana el sesterci era una moneda d'argent i es va encunyar de manera esporàdica. Amb la reforma monetària d'August va passar a batre's en oricalc (un aliatge de bronze de color groc) i era de grans dimensions, amb què tenia una gran eficàcia "publicitària".El sesterci també s'utlitzava normalment com a unitat de compte. Les sumes particularment rellevants s'enregistraven en sestertia milia, és a dir, en milers de sestercis. Durant l'Imperi els sestercis foren també de bronze i van deixar de circular vers el 270 o 280 per efecte de la inflació.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 25858 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7214 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 41 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110557458 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Sestertius
prop-fr:commonsTitre
 • Sesterce
prop-fr:id
 • ANR1
prop-fr:nom
 • Marchetti
 • Zehnacker
prop-fr:numéro
 • 4 (xsd:integer)
 • 127 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 2 (xsd:integer)
 • 25 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Hubert
 • Patrick
prop-fr:périodique
 • Vita Latina
 • Cahiers du Centre Gustave Glotz
prop-fr:titre
 • Aperçus de numismatique romaine
 • Numismatique romaine et histoire
prop-fr:urlTexte
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le sesterce (lat. sestertius, semis-tertius) était une monnaie romaine en usage pendant les deux derniers siècles de la république romaine sous la forme d'une monnaie d'argent sous-multiple du denier. Il remplace l'as comme une unité de compte au milieu du IIe siècle av. J.-C.. La réforme monétaire d'Auguste le remplace par une pièce en orichalque, qui a cours sous le Haut Empire.
 • Sestercius (latinsky sestertius) byla starověká římská mince. Během římské republiky to byla cenná stříbrná mince, která byla používána jen zřídka. V době principátu byla větší, ne tak cenná a ražená z bronzu nebo z mosazi.Název samotný vznikl spojením slov "semis" (latinsky půl) a tertius (třetí) a znamenal doslova "polovina třetího", tedy 2 a 1⁄2 - hodnota mince v assech.
 • Sesterc, sestercja (łac. sestertius) – drobna moneta w starożytnym cesarstwie rzymskim.W czasach Republiki srebrna, równa 1/4 denara (2,5 asa), natomiast w okresie cesarstwa wprowadzona przez cesarza Oktawiana moneta brązowa (lub miedziana) równa 4 asom.Zobacz też: system monetarny w cesarstwie rzymskim
 • O sestércio (sestertius, em latim) era uma antiga moeda romana. O nome provém das palavras latinas semis ("meio") e tres ("três"), isto é, "meio terceiro", porque valia dois asses e meio.
 • 세스테르티우스(Sestertius)는 고대 로마에서 쓰인 화폐 단위 가운데 하나이다. 로마 공화정 시대에 작은 은화가 제조되었으며 로마 제국 시대에는 대형 황동 주화가 제조되었다. 기원전 211년경 데나리우스의 1/4 정도에 해당하는 작은 은화가 제조되면서 도입되었다. 세스테르티우스는 "세미스테르티우스"(semis-tertius)에서 유래된 것으로, "2와 1/2"을 뜻한다. 이는 아스의 2와 1/2에 해당되기 때문에 붙여진 이름이다.
 • セステルティウス(sestertius)は、古代ローマの硬貨の一種。共和政ローマ時代は小さな銀貨で、ごく稀にしか造幣されなかった。ローマ帝国期には大型の黄銅貨となった。名称は semis-tertius (3番目の半分)に由来し、「2と2分の1」を意味する(1番目の半分は「2分の1」、2番目の半分は「1と2分の1」を意味する)。これは、その価値をアス貨の21/2としたためである。
 • El sestercio (del latín sestertius, semistertius) es una antigua moneda romana de plata, cuyo valor equivalía a un cuarto de denario, a la centésima parte de un áureo, y a dos ases y medio. Solía ir marcado con las letras LLS (duae librae et semis, "dos libras y medio as"), rememorando al as libral, o también con I·IS o HS. Forma parte del nuevo sistema monetario introducido en el año 212 a.C. que sustituyó al cobre como patrón monetario basado en el As.
 • Il sesterzio era una moneta romana. Durante la Repubblica romana era una piccola moneta d'argento, coniata raramente. Durante l'Impero romano era una moneta di oricalco di ampio modulo.Il suo nome deriva dal suo valore originale: inizialmente valeva 2 assi e mezzo. Sesterzio deriva dal latino semis-tertius, che significa « metà del terzo » (cioè metà del terzo asse).
 • Der Sesterz (lat. sestertius) war Münze und Hauptrecheneinheit (monetär) in der römischen Republik und Kaiserzeit bis zum Kaiser Diocletian. Der Sesterz hatte ursprünglich den Wert von zweieinhalb As, daher die Bezeichnung „der dritte (As) halb“ = semis tertius (as). Ab etwa 130 v. Chr. galt er dann 4 Asse oder 2 Dupondien. Dem ursprünglichen Wert von zweieinhalb As entspricht das Zeichen IIS: II für „zwei“ + S für semis „halb“.
 • De sestertie (meervoud: sestertiën), in het Latijn sestertius (meervoud: sestertii), is een bronzen muntstuk (gedurende de Romeinse Republiek een kleine zilveren munt) die veel werd gebruikt tijdens de eerste 260 jaar van het Romeinse Keizerrijk. Door hun grote formaat, tijdens de eerste helft van de eerste eeuw vaak meer dan 35mm diameter, leenden deze munten zich uitstekend voor het uitbeelden van bijzondere gebeurtenissen en voor propagandadoeleinden.
 • The Sestertius, or Sesterce, (pl. sestertii) was an ancient Roman coin. During the Roman Republic it was a small, silver coin issued only on rare occasions.
 • Сестерция в Древен Рим бронзова (месингова) монета, равнявала се на два и половина аса, а четири сестерции се разменяли за един денарий. По времето на Републиката се сече като малка сребърна монета. След паричната реформа на Август сестерцията представлява монета от неблагороден метал с голям размер и много добра изработка и реалистични изображения. В III век сл. Хр. те губят от стойността си, качеството на изработката пада и те излизат от употреба.
 • Sestertzioa (latinezko sestertius, semistertiusetik), antzinako zilarrezko erromatar txanpon bat da, denario baten laurdena zena, hau da, bi as eta erdi. LLS hizkiekin adierazia zegoen (duae librae et semis, "bi libra eta as erdi), as librala oroitaraziz, edo baita I·IS edo HS.K. a. 212an sartu zen txanpon sistema berriaren zati da, kobrea ordezkatu zuena asean oinarritutako txanpon patroi bezala.
 • Сестерций (лат. sestertius) — древнеримская серебряная (после Августа латунная) монета достоинством в два асса и один семис (1/2 асса), что и зафиксировано в её названии. Дословно оно означает «половина третьего» (лат. semis + tertius), т. е. два асса и половина третьего (по аналогии с русским языком: «полтретьего», т. е. два часа тридцать минут). Номинал монеты обозначался аббревиатурой IIS (HS или IIS), где II — римская цифра, означающая два асса, S — семис (половина)».
 • El sesterci (en llatí sestertius) fou una moneda romana de plata, de vegades anomenada també nummus. Equivalia a la quarta part del denari i es va emetre després del 269 aC. Al principi tenia al tomb d'1 gram de plata (inicialment 1,137 grams, però al segle I aC només 0,97 grams). El nom deriva del seu valor original: inicialment valia 2 asos i mig fr bronze. Sestertius ve de semis-tertius, que significa «la meitat del terç», és a dir, la meitat del terç de l'as.
 • A sestertius egy római érme volt. A köztársaság idején kis méretű ezüstpénz, később (Augustus pénzreformja után 23-ban) nagyméretű bronzpénz volt. A Kr. e. 3. századtól Kr. u. 293-ig használták. Egy sestertius 4 ast ért. A denariusnak a negyedét érte. A bronz sestertius súlya 27,3 gramm volt.Gyakori rövidítése a HS (eredetileg IIS).A sestertius szó (eredetileg semis-tertius) két és felet (2 ½) jelent, mely az assal szembeni eredeti értékaránya.
 • Sestertius ya da sesterce, bir Antik Roma sikkesidir. Roma Cumhuriyeti döneminde küçük gümüş bir sikke iken Roma İmparatorluğu zamanında büyük bronz bir sikkeye dönüşmüştür. Sesterius adı yarım anlamındaki semis ve üç anlamındaki tres'in bir kombinasyonudur. Bir sıfatla sonlandığında kombinasyonun anlamı 2.5 as olan değerine istinaden 'üç'ten yarım eksilterek oluşan iki buçuktur.
rdfs:label
 • Sesterce
 • Sesterc
 • Sesterci
 • Sestercio
 • Sestercius
 • Sestertie
 • Sestertius
 • Sestertius
 • Sestertius
 • Sestertzio
 • Sesterz
 • Sesterzio
 • Sestércio
 • Сестерций
 • Сестерция
 • セステルティウス
 • 세스테르티우스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:currency of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:monnaie of
is foaf:primaryTopic of