Rapace, ou oiseau de proie, est un nom vernaculaire ambigu qui désigne un oiseau carnivore, au bec crochu et tranchant et possédant des serres. Les rapaces ont généralement une vue remarquable, de plus certaines espèces ont, chose peu commune pour les oiseaux, un bon odorat.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Rapace, ou oiseau de proie, est un nom vernaculaire ambigu qui désigne un oiseau carnivore, au bec crochu et tranchant et possédant des serres. Les rapaces ont généralement une vue remarquable, de plus certaines espèces ont, chose peu commune pour les oiseaux, un bon odorat. Leurs ressemblances sont de bons exemples de convergences évolutives.Les rapaces diurnes se déclinent en 5 familles, groupées dans un, deux ou trois ordres selon les classifications : Falconidae Cathartidae Pandionidae Accipitridae SagittariidaeLes rapaces nocturnes forment l'ordre des Strigiformes et se divisent en 2 familles : Tytonidae Strigidae
 • Un rapace è un tipo di uccello predatore che caccia e si nutre di altri animali. Le caratteristiche principali dei rapaci sono rappresentate dal fatto che cacciano utilizzando il becco e gli artigli e dal fatto di avere un potente senso della vista.Molte specie di uccelli possono essere considerati in parte o esclusivamente predatori, tuttavia in ornitologia il termine rapace si applica solo agli uccelli degli ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes.
 • Met roofvogels worden meestal twee (niet nauw aan elkaar verwante) orden van vogels bedoeld: de Accipitriformes en de Falconiformes. Het zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen. Ze vangen deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers. Roofvogels zijn niet de enige vogels die gewervelde dieren eten, dat doen bijvoorbeeld ook meeuwen, uilen, kraaien en klauwieren. Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen vooruit en één teen achteruit en een grote kromme snavel. Niet iedere roofvogel is een uitgesproken vleeseter, er bestaat ook een roofvogel die leeft van de pulp uit de vruchten van de (wilde) oliepalm, de palmgier (Gypohierax angolensis).Roofvogels jagen overdag, ze worden daarom ook wel dagroofvogels genoemd indien men de uilen ook tot de roofvogels rekent. In dat geval hebben uilen de groepsnaam nachtroofvogels. Uilen vormen een eigen orde, de strigiformes en ze zijn niet verwant, noch aan de Accipitriformes of de Falconiformes. Uilen hebben overigens ook klauwen, maar dan met twee tenen naar voren en twee naar achteren en de kromme snavel is korter dan bij (dag-)roofvogels. Verder zijn uilen volledig aangepast aan jagen in het donker, hoewel er ook soorten overdag jagen.
 • Als Raubvögel bezeichnete man in historischen Systematiken eine Ordnung der Vögel, die sich aus den heutigen Falkenartigen (Falconiformes), den Greifvögeln (Accipitriformes) und den Eulen (Strigiformes) zusammensetzte.Der vergleichende Anatom und Ornithologe Max Fürbringer veröffentlichte 1888 sein zweibändiges Werk Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel, in dem er zu dem Schluss kam, dass die Eulen zu den „Rakenvögeln“ und die „Fangvögel“ (Accipitres) zu den „Stoßvögeln“ zählen würden. In dem 1893 erschienen Band von Brehms Thierleben, der sich nach Fürbringer richtet, zählen zu den Stoßvögeln die Entenvögel, Steißhühner und „Würgvögel“ (Ciconiiformes). Die Würgvögel setzten sich wiederum aus den Fang- und Schreitvögeln, den Ruderfüßern und den Flamingos zusammen. Zu den Rakenvögeln zählen hier die Eulen, Schwalmvögel, Rakenartigen (Coraciidae bei ihm bestehend aus Racken (Coraciidae) und dem Kurol (Leptosomidae)). Durch diese Klassifikation Fürbringers wurde das Taxon „Raubvögel“ ungültig.Inzwischen hat sich die Klassifikation der Vögel mehrfach geändert und die damaligen Fangvögel wurden zuerst in Greifvögel umbenannt und dann in Falkenartige (Falconiformes) und Greifvögel (Accipitriformes) aufgeteilt. Falkenartige (Falconiformes), Greifvögel (Accipitriformes) und Eulen (Strigiformes) werden in neueren Systematiken jeweils als eigene Ordnungen geführt.
 • Birds of prey, also known as raptors, hunt and feed on other animals. The term "raptor" is derived from the Latin word rapere (meaning to seize or take by force). These birds are characterized by keen vision that allows them to detect prey during flight and powerful talons and beaks. In most cases, the females are larger than the males. Because of their predatory nature, they face distinct conservation concerns.
 • Ocell rapaç, ocell de rapinya o rapinyaire és el nom comú que s'aplica a un tipus d'ocell definit per un estil de vida depredador i unes característiques físiques determinades, marcades per la presència d'un bec fort i ganxut i unes potes prènsils amb fortes urpes.La paraula rapaç deriva de la llatina "rapax" (el que pren per la força). Una denominació alternativa d'aquestes aus és la d'ocell de presa, que fa referència a la capacitat de fer presa amb les urpes. Les característiques descrites defineixen tres ordres d'ocells no massa pròxims des del punt de vista filogenètic però amb semblances superficials producte de l'evolució convergent. Aquests tres ordres es classifiquen popularment, en funció dels moments del dia en que desenvolupin la seva activitat en: Rapinyaires diürns. Ordre dels falconiformes (Falconiformes) Ordre dels accipitriformes (Accipitriformes). Rapinyaires nocturns. Ordre dels estrigiformes (Strigiformes)Malgrat que aquests són els únics grups als que es pot denominar, amb propietat, amb el nom de rapinyaires, de vegades es fa extensiu a altres ocells d'hàbits depredadors, com ara els botxins.Hi ha una sèrie d'espècies principalment a l'ordre dels accipitriformes, que no corresponen al perfil generalment acceptat per un rapinyaire; així els hàbits gairebé en exclusiva necròfags de voltors i catàrtids, no corresponen a l'au caçadora de la definició. Tampoc l'alimentació principalment vegetariana del voltor de palmerar (Gypohierax angolensis). No obstant això, per extensió es denominen rapinyaires a totes les espècies de tots tres ordres.
 • Грабливи птици е несистематично сборно название за семействата: Accipitridae -- Ястребови Falconidae -- Соколови Strigidae -- Совови Tytonidae -- Забулени совиБиват разделяни също на Дневни грабливи птици и Нощни грабливи птици. Дневните грабливи птици, по признаците на морфологично сходство са обединявани понякога в самостоятелен разред Соколоподобни (Falconiformes). Нощните грабливи птици също така са отделяни понякога в самостоятелен разред Совоподобни (Strigiformes). Сходството във външния вид и морфологията са предизвикани от процесите на конвергенция, а не се дължи на общ произход както се е смятало в по-далечното минало. Част от грабливите птици (Предимно дневни, но понякога и нощни) се използват от дълбока древност като ловни птици. Снимки на грабливи птици
 • 맹금류(猛禽類)는 날카로운 부리와 발톱을 갖고있는 육식성 새들을 뜻한다. 맹금류는 조류의 먹이사슬 중에서 최강자로 군림한다. 독수리, 매, 부엉이, 올빼미 등이 이에 속한다. 한국에서는 맹금류를 애완용으로 기르는 것을 법으로 금지하고 있다.
 • As aves de rapina ou rapinantes são aves carnívoras que compartilham características semelhantes, como bicos recurvados e pontiagudos, garras fortes e visão de longo alcance. Assim, as rapinantes são aves ágeis na captura de seus alimentos: grandes artrópodes, peixes, anfíbios, pequenos mamíferos e pequenas aves. Mas cada rapinante está adaptada para caçar um tipo de animal, ou um certo grupo deles.Falconiformes - aves de rapina diurnas Pandionidae: Pandion haliaetus. Accipitridae: águias, açores, pideott e abutres. Sagittariidae: serpentário. Falconidae: swellow, ógeas, esmerilhões e peneireiros.Strigiformes - aves de rapina nocturnas Strigidae Tytonidae
 • Un ave de presa o rapaz es un ave que caza presas para alimentarse, utilizando su pico y sus garras afiladas. Sus garras y picos tienden a ser relativamente grandes, potentes y adaptados para desgarrar y/o perforar carne. El término "rapaz" se deriva de la palabra latina rapere, es decir, "apoderarse" o "tomar por la fuerza".Muchas especies de aves pueden considerarse en parte o exclusivamente depredadores, sin embargo, en la ornitología el término "ave de presa" sólo se aplica a las aves de las familias que se enumeran a continuación.
 • Hegazti harrapariak mundu osotik zabalduta dagoen hegazti talde bat da, honako ezaugarriak dituztenak: Haragiz elikatzen dira Kako erako mokoa dute, oso erabilgarria haragia zulatu eta zauriak irekitzeko Hatzazal korboak eta zorrotzak dituzte Emeak arrak baino handiagoak dira Nolabaiteko erregulartasunez, ile, hezur xehetu eta larruazalezko bolak okatzen dituzte, egagropila izena dutenakGaueko hegazti harrapariak, hontzak, mozoloak, josenelsonak... Egunekoak, berriz, saiak, arranoak eta belatzak dira. Gauekoak, estrigiformeak dira, eta egunekoak, falkoniformeak.Beleak, kaioak eta antzandobiak, ez dira hegazti harrapariak, haragiz elikatzen diren arren.
 • Хищные птицы — птицы, которые охотятся в полёте. Они обладают хорошим зрением, большими когтями и клювом, приспособленными для захвата или умерщвления жертвы. Хищные птицы не составляют единой таксономической группы, а представляют собой несколько таксонов, объединённых общими чертами.Большинство дневных хищных птиц относят к отряду соколообразных (Falconiformes): Ястребиные (Accipitridae) Скопиные (Pandionidae) Секретари (Sagittariidae) Соколиные (Falconidae) Американские грифы (Cathartidae)К ночным хищным птицам относятся представители отряда совообразных (Strigiformes), которые включают два семейства: Совиные (Strigidae) Сипуховые (Tytonidae)Хищный образ жизни также ведут сорокопуты, новозеландский попугай кеа, аист марабу, врановые (ворон, серая ворона, сорока, галка), поморники.
 • Burung pemangsa adalah burung yang mencari makan dengan cara berburu, yakni dengan terbang, menggunakan indra tajam mereka, terutama penglihatan. Mereka terdefinisikan sebagai burung yang utamanya berburu hewan bertulang belakang, termasuk juga burung lain. Cakar dan paruh mereka cenderung relatif besar, kuat dan beradaptasi untuk merobek daging. Dalam kebanyakan kasus, betina lebih besar daripada jantan. Istilah raptor berasal dari kata rapere (artinya merebut atau merebut paksa) dan mungkin merujuk secara informal kepada kepada semua burung pemangsa, atau khusus untuk kelompok diurnal. Karena gaya hidup predator mereka, seringkali mereka berada di bagian atas rantai makanan masalah konservasi yang berbeda.Banyak spesies burung dapat dianggap sebagian atau eksklusif dianggap predator, namun dalam ilmu burung, istilah "burung pemangsa" hanya berlaku pada untuk burung dari familia dibawah ini.
 • 猛禽類(もうきんるい)は、鋭い爪と嘴を持ち、他の動物を捕食(または腐肉食)する習性のある鳥類の総称。獲物を捕まえるための鋭い爪、掴む力が強い趾(あしゆび)、鉤型に曲がったくちばしを持つことが共通の特徴である。一般的に生態系の頂点に位置する例が多いことから、強さ・速さ・権力・高貴さの象徴として、猛獣などとともに戦闘機やスポーツカー、シンボルマーク、特撮やアニメのヒーローのモチーフになることが多い。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 246910 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16009 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 143 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109670457 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:auteurs
 • Philippe Huet et Jean Sériot
prop-fr:commons
 • Category:Falconiformes
 • Category:Strigiformes
prop-fr:commonsTitre
 • les rapaces diurnes
 • les rapaces nocturnes
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:mois
 • septembre
prop-fr:pages
 • 142 (xsd:integer)
prop-fr:site
 • ornithomedia.com
prop-fr:titre
 • Les rapaces
 • Revue du livre Rapaces
prop-fr:url
 • http://www.ornithomedia.com/magazine/mag_art294_1.htm
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Vilo
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Rapace, ou oiseau de proie, est un nom vernaculaire ambigu qui désigne un oiseau carnivore, au bec crochu et tranchant et possédant des serres. Les rapaces ont généralement une vue remarquable, de plus certaines espèces ont, chose peu commune pour les oiseaux, un bon odorat.
 • Un rapace è un tipo di uccello predatore che caccia e si nutre di altri animali. Le caratteristiche principali dei rapaci sono rappresentate dal fatto che cacciano utilizzando il becco e gli artigli e dal fatto di avere un potente senso della vista.Molte specie di uccelli possono essere considerati in parte o esclusivamente predatori, tuttavia in ornitologia il termine rapace si applica solo agli uccelli degli ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes.
 • Birds of prey, also known as raptors, hunt and feed on other animals. The term "raptor" is derived from the Latin word rapere (meaning to seize or take by force). These birds are characterized by keen vision that allows them to detect prey during flight and powerful talons and beaks. In most cases, the females are larger than the males. Because of their predatory nature, they face distinct conservation concerns.
 • 맹금류(猛禽類)는 날카로운 부리와 발톱을 갖고있는 육식성 새들을 뜻한다. 맹금류는 조류의 먹이사슬 중에서 최강자로 군림한다. 독수리, 매, 부엉이, 올빼미 등이 이에 속한다. 한국에서는 맹금류를 애완용으로 기르는 것을 법으로 금지하고 있다.
 • 猛禽類(もうきんるい)は、鋭い爪と嘴を持ち、他の動物を捕食(または腐肉食)する習性のある鳥類の総称。獲物を捕まえるための鋭い爪、掴む力が強い趾(あしゆび)、鉤型に曲がったくちばしを持つことが共通の特徴である。一般的に生態系の頂点に位置する例が多いことから、強さ・速さ・権力・高貴さの象徴として、猛獣などとともに戦闘機やスポーツカー、シンボルマーク、特撮やアニメのヒーローのモチーフになることが多い。
 • Un ave de presa o rapaz es un ave que caza presas para alimentarse, utilizando su pico y sus garras afiladas. Sus garras y picos tienden a ser relativamente grandes, potentes y adaptados para desgarrar y/o perforar carne.
 • Ocell rapaç, ocell de rapinya o rapinyaire és el nom comú que s'aplica a un tipus d'ocell definit per un estil de vida depredador i unes característiques físiques determinades, marcades per la presència d'un bec fort i ganxut i unes potes prènsils amb fortes urpes.La paraula rapaç deriva de la llatina "rapax" (el que pren per la força). Una denominació alternativa d'aquestes aus és la d'ocell de presa, que fa referència a la capacitat de fer presa amb les urpes.
 • Грабливи птици е несистематично сборно название за семействата: Accipitridae -- Ястребови Falconidae -- Соколови Strigidae -- Совови Tytonidae -- Забулени совиБиват разделяни също на Дневни грабливи птици и Нощни грабливи птици. Дневните грабливи птици, по признаците на морфологично сходство са обединявани понякога в самостоятелен разред Соколоподобни (Falconiformes). Нощните грабливи птици също така са отделяни понякога в самостоятелен разред Совоподобни (Strigiformes).
 • Хищные птицы — птицы, которые охотятся в полёте. Они обладают хорошим зрением, большими когтями и клювом, приспособленными для захвата или умерщвления жертвы.
 • Hegazti harrapariak mundu osotik zabalduta dagoen hegazti talde bat da, honako ezaugarriak dituztenak: Haragiz elikatzen dira Kako erako mokoa dute, oso erabilgarria haragia zulatu eta zauriak irekitzeko Hatzazal korboak eta zorrotzak dituzte Emeak arrak baino handiagoak dira Nolabaiteko erregulartasunez, ile, hezur xehetu eta larruazalezko bolak okatzen dituzte, egagropila izena dutenakGaueko hegazti harrapariak, hontzak, mozoloak, josenelsonak...
 • Als Raubvögel bezeichnete man in historischen Systematiken eine Ordnung der Vögel, die sich aus den heutigen Falkenartigen (Falconiformes), den Greifvögeln (Accipitriformes) und den Eulen (Strigiformes) zusammensetzte.Der vergleichende Anatom und Ornithologe Max Fürbringer veröffentlichte 1888 sein zweibändiges Werk Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel, in dem er zu dem Schluss kam, dass die Eulen zu den „Rakenvögeln“ und die „Fangvögel“ (Accipitres) zu den „Stoßvögeln“ zählen würden.
 • Burung pemangsa adalah burung yang mencari makan dengan cara berburu, yakni dengan terbang, menggunakan indra tajam mereka, terutama penglihatan. Mereka terdefinisikan sebagai burung yang utamanya berburu hewan bertulang belakang, termasuk juga burung lain. Cakar dan paruh mereka cenderung relatif besar, kuat dan beradaptasi untuk merobek daging. Dalam kebanyakan kasus, betina lebih besar daripada jantan.
 • As aves de rapina ou rapinantes são aves carnívoras que compartilham características semelhantes, como bicos recurvados e pontiagudos, garras fortes e visão de longo alcance. Assim, as rapinantes são aves ágeis na captura de seus alimentos: grandes artrópodes, peixes, anfíbios, pequenos mamíferos e pequenas aves. Mas cada rapinante está adaptada para caçar um tipo de animal, ou um certo grupo deles.Falconiformes - aves de rapina diurnas Pandionidae: Pandion haliaetus.
 • Met roofvogels worden meestal twee (niet nauw aan elkaar verwante) orden van vogels bedoeld: de Accipitriformes en de Falconiformes. Het zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen. Ze vangen deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers. Roofvogels zijn niet de enige vogels die gewervelde dieren eten, dat doen bijvoorbeeld ook meeuwen, uilen, kraaien en klauwieren.
rdfs:label
 • Rapace
 • Ave de presa
 • Ave de rapina
 • Bird of prey
 • Burung pemangsa
 • Hegazti harrapari
 • Rapace
 • Rapinyaire
 • Raubvögel
 • Roofvogels
 • Граблива птица
 • Хищные птицы
 • 猛禽類
 • 맹금류
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of