La psychophysique est une branche de la psychologie expérimentale qui cherche à déterminer les relations quantitatives qui existent entre un stimulus physique et la perception qu'on en a. La psychophysique s'intéresse aux sens physiologiques tels que la vue, l'ouïe le toucher (plus rarement l'odorat ou le goût) mais aussi à des sensations comme la perception du temps ou du mouvement.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La psychophysique est une branche de la psychologie expérimentale qui cherche à déterminer les relations quantitatives qui existent entre un stimulus physique et la perception qu'on en a. La psychophysique s'intéresse aux sens physiologiques tels que la vue, l'ouïe le toucher (plus rarement l'odorat ou le goût) mais aussi à des sensations comme la perception du temps ou du mouvement.
 • La psicofísica es una rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que este es percibido por parte de un observador. Su objetivo es poder hallar un escalamiento en donde pueda colocarse esta relación.La investigación en psicofísica se centró inicialmente en el sentido de la visión durante el siglo XIX, pero su interés rápidamente se expandió a los demás sentidos.
 • Psychofyzika je exaktní věda o funkčních vztazích mezi tělem a duší se snahou vystihnout fyzikálními zákony psychické děje. Zaměřuje se na zkoumání počitků, které jsou v jejím chápání charakterizovány obsahem, intenzitou a dobou trvání.Představitelem tohoto směru byl Gustav Fechner, který se zaměřoval na zkoumání vztahu mezi psychickým a fyzickým světem. Velký význam pro toto vědecké bádání má jeho kniha Základy psychofyziky. Zásluhou psychofyziky pronikali do psychologie přesnější laboratorní metody.Termín psychofyzika zavedl Ernst Heinrich Weber.
 • Psicofísica, é a área da ciência que estuda as relações entre as sensações subjetivas e os estímulos físicos e estabelece relações quantitativas entre eles. Dentre os mais famosos estudiosos dessa área estão os psicólogos Wilhelm Wundt e Gustav Theodor Fechner e o fisiólogo Ernst Heinrich Weber que estebeleceram diversas leis que levam seus nomes.A Lei de Weber-Fechner diz que quanto mais intenso um estímulo maior a diferença necessária para que seja percebida uma diferença entre eles. Ou seja, para estímulos pequenos uma pequena diferença é suficiente enquanto para estímulos grandes é necessário uma grande variação para que tenha diferença nas sensações associadas. Fechner acrescentou que essa mudança segue uma constante. Dentre termos importantes em psicofísica estão o de limiar absoluto, que é o mínimo de um estímulo que causa uma sensação, e o de limiar diferencial ou diferença no limiar do observável que é a diferença mínima entre dois estímulos para que seja discriminada alguma diferença entre eles.A psicofísica tem diferentes ramos, um deles é a psicoacústica.== Referências ==
 • 정신물리학(Psychophysics)는 물리적 자극과 이를 수용하는 또는 지각하는 관계를 연구하는 심리학의 한 분야이다. 초기의 실험심리학자들은 정신현상을 물리적으로 환원시켜보가자 노력하였고 그 일환으로 물리적 자극과 감각경험의 관계를 밝히려는 정신물리학이 발전하게 되었다.정신물리학은 지각시스템을 연구하고 응용하는 일반적인 방법이기도 하며 이상적 관찰자 분석이나 신호탐지이론에 많이 활용 되고 있다.
 • Die Psychophysik stellt eines der wissenschaftshistorisch ältesten psychologischen Forschungsgebiete dar. Sie bezieht sich auf die gesetzmäßigen Wechselbeziehungen zwischen subjektivem psychischen (mentalen) Erleben und quantitativ messbaren, also objektiven physikalischen Reizen als den auslösenden Prozessen. Die Psychophysik wurde 1860 als Teilgebiet der experimentellen Psychologie von Gustav Theodor Fechner begründet und stützt sich auf die Vorarbeiten von Ernst Heinrich Weber. Sie wird bisweilen auch als Teilgebiet der Sinnesphysiologie, Wahrnehmungspsychologie oder der Psychophysiologie betrachtet und befasst sich z. T. auch mit ästhetischen Fragen des Geschmacks.Auf Fechner geht die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Psychophysik zurück. Während die äußere Psychophysik den Zusammenhang zwischen Reizungen der Sinnesorgane und Erleben misst, beschäftigt sich die innere Psychophysik mit den Relationen zwischen neuronalen Prozessen und Erleben. Meist wird unter „Psychophysik“ primär die Untersuchung von Reiz–Erlebenzusammenhängen verstanden, während der Bereich der inneren Psychophysik heute der kognitiven Neurowissenschaft zugeordnet wird. Diese Zuordnungen resultieren aus der Tatsache, dass Fechner die innere Psychophysik nur theoretisch postulieren, aber aufgrund fehlender neurowissenschaftlicher Methoden nicht an ihr forschen konnte.
 • Психофизика — узкая область физиологии, изучающая взаимодействие между объективно измеримыми физическими процессами и субъективными ощущениями. Основы психофизики заложили немецкие исследователи XIX в. Густав Теодор Фехнер и Эрнст Генрих Вебер. В настоящее время предмет психофизики можно отнести к области нейробиологии.
 • Психофизиката е дисциплина в рамките на психологията, която изследва взаимоотношенията между физическите стимули и техните субективни корелати или обект на възприятие. Психофизиката се описва като "научно изследване на връзката между стимули и усещане" или по-пълно като "анализ на перцептивните (възприятийни) процеси чрез изследването на ефекта върху субективното преживяване или поведение на систематични вариации на свойствата на стимулите наред с една или повече физически аспекти." Това е обща теория, която може да бъде приложена към всяка сетивна система. Техниките на "класическата" психофизика все още са широко използвани, макар че теорията ѝ е силно повлияна от Теорията на демоделирането.
 • 精神物理学(せいしんぶつりがく、ドイツ語:psychophysik、英語:psychophysics)は外的な刺激と内的な感覚の対応関係を測定し、また定量的な計測をしようとする学問である。認知科学や工学の分野では心理物理学と呼ばれることが多い。グスタフ・フェヒナーがその創始者であり、心理学(実験心理学)の成立に大きな影響を与えた。外的な刺激は物理量として客観的に測定できる。そこで外的な刺激と内的な感覚との対応関係が分かれば、内的な感覚も客観的に測定できることになる。
 • La psicofisica è una branca della psicologia che studia le relazioni che esistono tra stimoli fisici definiti e misurabili (luminosi, tattili, acustici, ecc.) e la risposta, intesa come intensità percepita legata agli stimoli stessi.La psicofisica, nata a metà del XIX secolo dal lavoro di Ernst Heinrich Weber e di Gustav Theodor Fechner, che lavorarono sulle ricerche empiriche e le elaborazioni concettuali che condussero poi alla formulazione della Legge di Weber-Fechner, prima legge scoperta nella storia della psicologia sperimentale (1860), è stato un tentativo di emancipazione della psicologia dalla filosofia, spingendola nell'alveo delle scienze sociali.Anche se nel corso del XX secolo la psicofisica ha conosciuto un relativo ridimensionamento di importanza concettuale, all'interno della ricerca percettologica è tuttora considerata come uno dei principali programmi di ricerca della psicologia sperimentale.
 • Psychofizyka - dział psychologii, zajmujący się głównie zależnościami między fizycznymi właściwościami bodźców działających na zmysły a wrażeniami psychicznymi, jakie się wtedy pojawiają. W końcu XIX wieku, początkowym okresie naukowego rozwoju psychologii, wyniki eksperymentów psychofizycznych złożyły się na treść pierwszych praw psychofizycznych (np. prawo Webera-Fechnera). Współczesny kierunek badań podstawowych skupia się na odkrywaniu powiązań między rodzajami i natężeniem bodźców a charakterystyką ich reprezentacji poznawczej (np. potęgowe prawo Stevensa).Za twórcę psychofizyki uważany jest niemiecki lekarz, eseista i filozof Gustaw Theodor Fechner. Pierwsi przedstawiciele tej dziedziny uważali ją za klucz do zrozumienia przeżyć psychicznych człowieka (zobacz: paralelizm psychofizyczny).Podstawowe pojęcia z zakresu psychofizyki to: próg absolutny - natężenie bodźca, przy jakim badany wykrywa jego obecność w połowie przypadków; próg różnicy - różnica w natężeniu dwóch bodźców o tej samej modalności, która sprawia, że w połowie prób bodźce te są spostrzegane jako różne (inaczej: najmniejsza spostrzegana różnica).
 • Psikofizik nicelik bakımından, fiziksel uyaranın ve etkilediği algı ve hislerin arasındaki ilişkiyi inceler. Psikofizik, "uyarıcı ile algının arasındaki ilişkinin bilimsel çalışması"dir ya da tam olarak "anlayış sürecinin, öznenin deneyimlerinin veya davranışlarının değişken özelliklerinin bir veya birden fazla fiziksel boyutların uyarıcılığındaki analizidir." diye tanımlanmıştır. Psikofizik, ruhi olanla fiziki olan arasındaki münasebetleri, deneysiz olarak inceler. Psikofiziğe göre, beden ve zihin iki farklı ama birbiri ile etkileşim içinde olan; birbirini değiştiren/dönüştüren, bir yapıda hareket etmektedir.Psikofizik aynı zamanda sadece kavramsal sistemle kabul edilen yöntemlere genil olarak verilen isimdir. Modern uygulamalar büyük oranda ideal gözlemci analizlerine ve sinyal işlemeye dayılıdır.
 • Psychophysics quantitatively investigates the relationship between physical stimuli and the sensations and perceptions they affect. Psychophysics has been described as "the scientific study of the relation between stimulus and sensation" or, more completely, as "the analysis of perceptual processes by studying the effect on a subject's experience or behaviour of systematically varying the properties of a stimulus along one or more physical dimensions".Psychophysics also refers to a general class of methods that can be applied to study a perceptual system. Modern applications rely heavily on threshold measurement, ideal observer analysis, and signal detection theory.Psychophysics has widespread and important practical applications. As just one example, in the study of digital signal processing, psychophysics has informed the development of models and methods of lossy compression. These models explain why humans perceive very little loss of signal quality when audio and video signals are formatted using lossy compression.
 • La psicofísica és una branca de la psicologia que estudia la relació entre la magnitud d'un estímul físic i la intensitat amb què aquest és percebut per part d'un observador. El seu objectiu és poder trobar un escalament on pugui col·locar-se aquesta relació.La recerca en psicofísica es va centrar inicialment en el sentit de la vista durant el segle XIX, però el seu interès ràpidament es va expandir als altres sentits.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 593467 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8253 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108916338 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2003 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lieu
 • Québec
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Delorme
 • Flückiger
prop-fr:prénom
 • André
 • Michelangelo
prop-fr:titre
 • Perception et réalité: Introduction à la psychologie des perceptions
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Gaëtan Morin
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La psychophysique est une branche de la psychologie expérimentale qui cherche à déterminer les relations quantitatives qui existent entre un stimulus physique et la perception qu'on en a. La psychophysique s'intéresse aux sens physiologiques tels que la vue, l'ouïe le toucher (plus rarement l'odorat ou le goût) mais aussi à des sensations comme la perception du temps ou du mouvement.
 • La psicofísica es una rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que este es percibido por parte de un observador. Su objetivo es poder hallar un escalamiento en donde pueda colocarse esta relación.La investigación en psicofísica se centró inicialmente en el sentido de la visión durante el siglo XIX, pero su interés rápidamente se expandió a los demás sentidos.
 • 정신물리학(Psychophysics)는 물리적 자극과 이를 수용하는 또는 지각하는 관계를 연구하는 심리학의 한 분야이다. 초기의 실험심리학자들은 정신현상을 물리적으로 환원시켜보가자 노력하였고 그 일환으로 물리적 자극과 감각경험의 관계를 밝히려는 정신물리학이 발전하게 되었다.정신물리학은 지각시스템을 연구하고 응용하는 일반적인 방법이기도 하며 이상적 관찰자 분석이나 신호탐지이론에 많이 활용 되고 있다.
 • Психофизика — узкая область физиологии, изучающая взаимодействие между объективно измеримыми физическими процессами и субъективными ощущениями. Основы психофизики заложили немецкие исследователи XIX в. Густав Теодор Фехнер и Эрнст Генрих Вебер. В настоящее время предмет психофизики можно отнести к области нейробиологии.
 • 精神物理学(せいしんぶつりがく、ドイツ語:psychophysik、英語:psychophysics)は外的な刺激と内的な感覚の対応関係を測定し、また定量的な計測をしようとする学問である。認知科学や工学の分野では心理物理学と呼ばれることが多い。グスタフ・フェヒナーがその創始者であり、心理学(実験心理学)の成立に大きな影響を与えた。外的な刺激は物理量として客観的に測定できる。そこで外的な刺激と内的な感覚との対応関係が分かれば、内的な感覚も客観的に測定できることになる。
 • La psicofisica è una branca della psicologia che studia le relazioni che esistono tra stimoli fisici definiti e misurabili (luminosi, tattili, acustici, ecc.) e la risposta, intesa come intensità percepita legata agli stimoli stessi.La psicofisica, nata a metà del XIX secolo dal lavoro di Ernst Heinrich Weber e di Gustav Theodor Fechner, che lavorarono sulle ricerche empiriche e le elaborazioni concettuali che condussero poi alla formulazione della Legge di Weber-Fechner, prima legge scoperta nella storia della psicologia sperimentale (1860), è stato un tentativo di emancipazione della psicologia dalla filosofia, spingendola nell'alveo delle scienze sociali.Anche se nel corso del XX secolo la psicofisica ha conosciuto un relativo ridimensionamento di importanza concettuale, all'interno della ricerca percettologica è tuttora considerata come uno dei principali programmi di ricerca della psicologia sperimentale.
 • La psicofísica és una branca de la psicologia que estudia la relació entre la magnitud d'un estímul físic i la intensitat amb què aquest és percebut per part d'un observador. El seu objectiu és poder trobar un escalament on pugui col·locar-se aquesta relació.La recerca en psicofísica es va centrar inicialment en el sentit de la vista durant el segle XIX, però el seu interès ràpidament es va expandir als altres sentits.
 • Psychofyzika je exaktní věda o funkčních vztazích mezi tělem a duší se snahou vystihnout fyzikálními zákony psychické děje. Zaměřuje se na zkoumání počitků, které jsou v jejím chápání charakterizovány obsahem, intenzitou a dobou trvání.Představitelem tohoto směru byl Gustav Fechner, který se zaměřoval na zkoumání vztahu mezi psychickým a fyzickým světem. Velký význam pro toto vědecké bádání má jeho kniha Základy psychofyziky.
 • Psychofizyka - dział psychologii, zajmujący się głównie zależnościami między fizycznymi właściwościami bodźców działających na zmysły a wrażeniami psychicznymi, jakie się wtedy pojawiają. W końcu XIX wieku, początkowym okresie naukowego rozwoju psychologii, wyniki eksperymentów psychofizycznych złożyły się na treść pierwszych praw psychofizycznych (np. prawo Webera-Fechnera).
 • Психофизиката е дисциплина в рамките на психологията, която изследва взаимоотношенията между физическите стимули и техните субективни корелати или обект на възприятие.
 • Die Psychophysik stellt eines der wissenschaftshistorisch ältesten psychologischen Forschungsgebiete dar. Sie bezieht sich auf die gesetzmäßigen Wechselbeziehungen zwischen subjektivem psychischen (mentalen) Erleben und quantitativ messbaren, also objektiven physikalischen Reizen als den auslösenden Prozessen. Die Psychophysik wurde 1860 als Teilgebiet der experimentellen Psychologie von Gustav Theodor Fechner begründet und stützt sich auf die Vorarbeiten von Ernst Heinrich Weber.
 • Psicofísica, é a área da ciência que estuda as relações entre as sensações subjetivas e os estímulos físicos e estabelece relações quantitativas entre eles. Dentre os mais famosos estudiosos dessa área estão os psicólogos Wilhelm Wundt e Gustav Theodor Fechner e o fisiólogo Ernst Heinrich Weber que estebeleceram diversas leis que levam seus nomes.A Lei de Weber-Fechner diz que quanto mais intenso um estímulo maior a diferença necessária para que seja percebida uma diferença entre eles.
 • Psikofizik nicelik bakımından, fiziksel uyaranın ve etkilediği algı ve hislerin arasındaki ilişkiyi inceler. Psikofizik, "uyarıcı ile algının arasındaki ilişkinin bilimsel çalışması"dir ya da tam olarak "anlayış sürecinin, öznenin deneyimlerinin veya davranışlarının değişken özelliklerinin bir veya birden fazla fiziksel boyutların uyarıcılığındaki analizidir." diye tanımlanmıştır. Psikofizik, ruhi olanla fiziki olan arasındaki münasebetleri, deneysiz olarak inceler.
 • Psychophysics quantitatively investigates the relationship between physical stimuli and the sensations and perceptions they affect.
rdfs:label
 • Psychophysique
 • Psicofisica
 • Psicofísica
 • Psicofísica
 • Psicofísica
 • Psikofizik
 • Psychofizyka
 • Psychofyzika
 • Psychophysics
 • Psychophysik
 • Психофизика
 • Психофизика
 • 精神物理学
 • 정신물리학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:approach of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:approche of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of