Le projet GNU est un projet informatique dont les premiers développements ont été réalisés en janvier 1984 par Richard Stallman pour développer le système d’exploitation GNU. Le projet est maintenu par une communauté de hackers organisée en sous-projets.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le projet GNU est un projet informatique dont les premiers développements ont été réalisés en janvier 1984 par Richard Stallman pour développer le système d’exploitation GNU. Le projet est maintenu par une communauté de hackers organisée en sous-projets. Chaque brique du projet est un logiciel libre utilisable de par sa nature dans des projets tiers, mais dont la finalité est de s’inscrire dans une logique cohérente,, avec l’ensemble des sous-projets en vue de la réalisation d’un système d’exploitation complet et entièrement libre, et avec pour stratégie, l’utilisation de l’existant. C’est ainsi que la première version fonctionnelle du système GNU est construite en 1992 avec l’utilisation du noyau Linux, un projet développé indépendamment du projet GNU par Linus Torvalds. Mais si la « rencontre GNU/Linux » permet l’assemblage d’un système libre, le développement d’un micro-noyau reste aujourd’hui l’un des objectifs techniques du projet.Le projet est soutenu par la Free Software Foundation, en assurant notamment sa protection légale par la gestion de ses droits d'auteurs,. Les objectifs et la philosophie du projet sont par ailleurs définis dans le manifeste GNU, lequel représente l’acte fondateur du mouvement du logiciel libre. Le projet GNU s’inscrit enfin dans une démarche sociale en plaçant les fondements philosophiques du mouvement devant les objectifs techniques du projet,.
 • GNU 프로젝트(GNU project)는 1983년 9월 27일 유즈넷 net.unix-wizard 그룹을 통해 일반에 알려졌다. 스톨만은 첫 선언문에 이은 "GNU 선언문"을 비롯한 여러 글들을 통해서, "초기 전산 공동체에 지배적이었던, 협동 정신을 되돌리자"라고 주장했다. GNU 프로젝트는 누구나 자유롭게 "실행, 복사, 수정, 배포"할 수 있고, 누구도 그런 권리를 제한하면 안 된다는 사용 허가권(License) 아래 소프트웨어를 배포한다. 카피레프트로 불리는 이런 생각은 GPL(GNU 일반 공중 사용 허가서)에 나타나 있다.1985년에 스톨만은 GNU 프로젝트를 철학적, 법률적, 금융적으로 지원하기 위해 자선단체인 자유 소프트웨어 재단(FSF, Free Software Foundation)을 세웠다. 이 재단은 GNU를 개발할 프로그래머들도 고용했다. 그러나, 프로젝트의 대부분은 자원 봉사자들이 개발했으며, 앞으로도 그럴 것이다. GNU가 눈길을 끎에 따라, 이를 주목한 회사들은 GNU 소프트웨어의 개발이나 판매 및 기술 지원을 돕기 시작했다. 이 가운데 가장 두드러지고 성공적인 것은 (현재는 레드햇의 일부인) Cygnus Solutions이다.1990년까지 GNU 시스템엔 확장 가능한 문서 편집기(이맥스), 뛰어난 최적화 컴파일러(GCC), 그리고 표준 유닉스 배포판의 핵심 라이브러리와 유틸리티가 있었다. 하지만, 여기엔 주요 구성요소인 커널이 빠져 있었다.GNU 선언문에서, 스톨만은 "기본적인 커널은 있지만 유닉스를 흉내내려면 아직 더 많은 기능이 필요하다"라고 했다. 여기서 그가 지칭한 것은 MIT에서 개발하여 자유롭게 배포했고, 유닉스 7번째 판과 호환되는 트릭스(TRIX)라는 원격 프로시저 호출 커널이었다. 1986년 12월, 이 커널을 고치는 작업이 시작됐다. 하지만, 개발자들은 결국 트릭스(TRIX)를 기반으로 새 커널을 만드는 것은 어렵다는 결론을 내렸다. 주된 이유는 트릭스(TRIX)는 "애매하고(잘 안 쓰이고?) 비싼 68000 box"에서만 동작했고, 따라서 그 상자에서 쓰이기 전에 다른 구조로 포팅해야 했기 때문이다. 1988년 즈음에, 카네기멜론 대학교에서 개발되던 마하 통신-전송 커널(Mach message-passing kernel)을 그 대체품으로 고려했지만, 이것은 처음에 이것을 개발한 사람들이 AT&T 소유의 코드를 지우면서 지연되었다. 처음엔, 이 커널은 앨릭스(Alix)라고 불렸지만, 나중에 개발자 마이클 부시넬(Michael Bushnell)는 HURD라는 이름을 선호하여, 앨릭스(Alix)란 이름은 하부 구조로 옮겨지고 마침내 완전히 떨어졌다. 결국은, HURD의 개발은 기술적이고 개인적인 충돌로 지지부진해지고 말았다.1991년에 리누스 토르발스는 유닉스 호환의 리눅스 커널을 작성하여 GPL 라이선스 아래에 배포했다. 다른 여러 프로그래머들은 인터넷을 통해 리눅스를 더욱 발전시켰다. 1992년 리눅스는 GNU 시스템과 통합되었고, 이로써 완전한 공개 운영 체제가 탄생되었다. GNU 시스템들 가운데 가장 흔한 것이, "GNU/리눅스" 또는 "리눅스 배포판"이라고 불리는 바로 이 시스템이다. (2003년 기준으로, 허드(HURD)는 여전히 개발 중이며, 리눅스를 대신하여 허드를 사용한 GNU 시스템을 비공식 실험판으로 사용할 수 있다.)또한, 비공개 유닉스 시스템에도 GNU의 구성 요소들이 본래의 유닉스 프로그램을 대신하여 들어 있는 경우도 많다. 이는 GNU 프로젝트를 통해 쓰여진 프로그램들이 질적으로 우수하다는 사실을 증명한다. 종종, 이런 구성 요소들은 "GNU 툴"로 불리기도 한다. 다수의 GNU 프로그램은 마이크로소프트 윈도나 맥 OS X 등으로 포팅되기도 했다.
 • The GNU Project /ɡnuː/ is a free software, mass collaboration project, announced on 27 September 1983, by Richard Stallman at MIT. Its aim is to give computer users freedom and control in their use of their computers and computing devices, by collaboratively developing and providing software that is based on the following freedom rights: users are free to run the software, share it (copy, distribute), study it and modify it. GNU software guarantees these freedom-rights legally (via its license), and is therefore free software; the use of the word "free" always being taken to refer to freedom.In order to ensure that the entire software of a computer grants its users all freedom rights (use, share, study, modify), even the most fundamental and important part, the operating system (including all its numerous utility programs), needed to be written. The founding goal of the project was, in the words of its initial announcement, to develop "a sufficient body of free software [...] to get along without any software that is not free." Stallman decided to call this operating system GNU (a recursive acronym meaning "GNU's not Unix"), basing its design on that of Unix; however, in contrast to Unix which was proprietary software, GNU was to be freedom-respecting software (free software) that users can use, share, study and modify. Development was initiated in January, 1984. The goal of making a completely free software operating system was achieved in 1992 when the third-party Linux kernel was released as free software, under version 2 of the GNU General Public License, to be used with the GNU software stack.The project's current work includes software development, awareness building, political campaigning and sharing of the new material.
 • Projekt GNU je projekt zaměřený na svobodný software, inspirovaný operačními systémy unixového typu. Původní cíl byl vyvinout operační systém se svobodnou licencí, který však neobsahuje žádný kód původního UNIXu. Jeho jméno je rekurzivní zkratka pro GNU's Not Unix (česky GNU Není Unix).Projekt GNU založil v roce 1983 programátor Richard Stallman, vlastní softwarový vývoj začal o rok později. Cílem projektu bylo vytvořit kompletní svobodný operační systém. To se podařilo naplnit v roce 1992, kdy byla poslední chybějící součást, jádro (kernel), doplněna nezávisle vytvořeným svobodným jádrem Linux. Ačkoliv se takovému systému často říká Linux, přesnější pojmenování je GNU/Linux. Operační systém GNU totiž může používat i jiná jádra, např. jádro Hurd (systém se pak nazývá GNU/Hurd) vyvíjené v rámci projektu GNU nebo jádro Solaris vyvinuté společností Sun Microsystems (Nexenta) a další.Dnes řídí chod GNU Projektu Free Software Foundation.Organizace GNU je autorem licencí GPL a GFDL, které mohou používat i jiní autoři softwaru a dokumentace. Například Wikipedie používala právě licenci GFDL (než přešla na licenci CC-BY-SA).Další z licencí GNU je LGPL, původně chápaná jako knihovní licence, která umožňuje využití i v softwaru, který není svobodný. Dnes GNU používání této licence obecně nedoporučuje (… prosíme, uvažte, zda licenci LGPL nenahradit GPL).Slovo „gnu“ v angličtině znamená též „pakůň“, proto byl pakůň vybrán maskotem projektu GNU.
 • El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre: el sistema GNU.El 27 de septiembre de 1983 se anunció públicamente el proyecto por primera vez en el grupo de noticias net.unix-wizards. Al anuncio original, siguieron otros ensayos escritos por Richard Stallman como el "Manifiesto GNU", que establecieron sus motivaciones para realizar el proyecto GNU, entre las que destaca "volver al espíritu de cooperación que prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios de computadoras".
 • Projeto GNU, em computação, é um projeto lançado em 27 de setembro de 1983 por Richard Stallman e atualmente a FSF é a principal organização que patrocina o projeto. Já na década de 1980, quase todo o software era proprietário, o que significa que ele possuía donos que proibiam e evitavam a cooperação dos usuários. Isso tornou o Projeto GNU necessário. O objetivo do projeto é criar um sistema operacional, chamado GNU, baseado em software livre.
 • Projekt GNU – przedsięwzięcie mające na celu stworzenie kompletnego, wolnego, uniksopodobnego systemu operacyjnego GNU, zapoczątkowane w styczniu 1984 roku przez Richarda Matthew Stallmana.
 • Proyek GNU diluncurkan pada tahun 1984 untuk mengembangkan – sebuah sistem operasi lengkap serupa UNIX – yang berbasis perangkat lunak bebas : yaitu sistem GNU. Varian dari sistem operasi GNU, yang menggunakan kernel Linux, dewasa ini telah digunakan secara meluas. Walaupun sistem ini sering dirujuk sebagai “Linux”, seharusnya lebih tepat jika disebut sistem GNU/Linux karena beberapa sistem pendukung yang terdapat dalam paket distribusinya juga menggunakan perangkat lunak buatan proyek GNU.GNU merupakan singkatan rekursif dari “GNU's Not UNIX” (GNU bukan Unix); serta dilafalkan geu-nuu,.
 • Das GNU-Projekt (Aussprache: [ˈɡnuː]) wurde von Richard Stallman mit dem Ziel gegründet, ein offenes, unixähnliches Betriebssystem zu schaffen, welches sicherstellt, dass die Endbenutzer die Freiheiten haben, es verwenden, untersuchen, verbreiten (kopieren) und ändern zu dürfen. Software, welche diese Freiheits-Rechte (über ihre Lizenz) garantiert, wird Freie Software (Free Software) genannt; und GNU („GNU’s Not Unix“) fällt somit darunter. Bekannt geworden ist das Projekt vor allem auch durch die von ihm eingeführte GNU General Public License (GPL), unter der viele bekannte Softwareprojekte veröffentlicht werden, sowie zahlreicher GNU Programme, wie der GNU Compiler Collection, des GNU Debuggers sowie Werkzeuge der GNU coreutils, des Editors Emacs, usw.
 • Il progetto GNU (/'gnu/) è un progetto collaborativo lanciato il 27 settembre 1983 da Richard Stallman il cui scopo ultimo è la creazione di un sistema operativo composto esclusivamente da software libero chiamato GNU. Il nome GNU è l'acronimo ricorsivo di "GNU's Not Unix".I software prodotti sono sviluppati esclusivamente grazie a una comunità di programmatori che mettono regolarmente in condivisione fra di loro tutte le modifiche al codice effettuate.Fulcro di tutta l'attività del Progetto GNU è la licenza chiamata GNU General Public License (GNU GPL), che sancisce e protegge le libertà fondamentali che, secondo Stallman, permettono l'uso e lo sviluppo collettivo e naturale del software. Un'altra licenza, la GNU Free Documentation License (GNU FDL), è stata scritta per coprire la documentazione, ed è usata anche dal progetto Wikipedia. Per poter gestire alcuni casi, ad esempio lo sviluppo di librerie, il Progetto GNU ha creato anche la GNU Lesser General Public License (GNU LGPL), che permette di integrare software libero all'interno di software proprietario, specialmente per ragioni di compatibilità e portabilità.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 707589 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13593 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 79 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109047864 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le projet GNU est un projet informatique dont les premiers développements ont été réalisés en janvier 1984 par Richard Stallman pour développer le système d’exploitation GNU. Le projet est maintenu par une communauté de hackers organisée en sous-projets.
 • Projeto GNU, em computação, é um projeto lançado em 27 de setembro de 1983 por Richard Stallman e atualmente a FSF é a principal organização que patrocina o projeto. Já na década de 1980, quase todo o software era proprietário, o que significa que ele possuía donos que proibiam e evitavam a cooperação dos usuários. Isso tornou o Projeto GNU necessário. O objetivo do projeto é criar um sistema operacional, chamado GNU, baseado em software livre.
 • Projekt GNU – przedsięwzięcie mające na celu stworzenie kompletnego, wolnego, uniksopodobnego systemu operacyjnego GNU, zapoczątkowane w styczniu 1984 roku przez Richarda Matthew Stallmana.
 • Proyek GNU diluncurkan pada tahun 1984 untuk mengembangkan – sebuah sistem operasi lengkap serupa UNIX – yang berbasis perangkat lunak bebas : yaitu sistem GNU. Varian dari sistem operasi GNU, yang menggunakan kernel Linux, dewasa ini telah digunakan secara meluas.
 • GNU 프로젝트(GNU project)는 1983년 9월 27일 유즈넷 net.unix-wizard 그룹을 통해 일반에 알려졌다. 스톨만은 첫 선언문에 이은 "GNU 선언문"을 비롯한 여러 글들을 통해서, "초기 전산 공동체에 지배적이었던, 협동 정신을 되돌리자"라고 주장했다. GNU 프로젝트는 누구나 자유롭게 "실행, 복사, 수정, 배포"할 수 있고, 누구도 그런 권리를 제한하면 안 된다는 사용 허가권(License) 아래 소프트웨어를 배포한다. 카피레프트로 불리는 이런 생각은 GPL(GNU 일반 공중 사용 허가서)에 나타나 있다.1985년에 스톨만은 GNU 프로젝트를 철학적, 법률적, 금융적으로 지원하기 위해 자선단체인 자유 소프트웨어 재단(FSF, Free Software Foundation)을 세웠다. 이 재단은 GNU를 개발할 프로그래머들도 고용했다. 그러나, 프로젝트의 대부분은 자원 봉사자들이 개발했으며, 앞으로도 그럴 것이다.
 • Il progetto GNU (/'gnu/) è un progetto collaborativo lanciato il 27 settembre 1983 da Richard Stallman il cui scopo ultimo è la creazione di un sistema operativo composto esclusivamente da software libero chiamato GNU.
 • El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre: el sistema GNU.El 27 de septiembre de 1983 se anunció públicamente el proyecto por primera vez en el grupo de noticias net.unix-wizards.
 • Das GNU-Projekt (Aussprache: [ˈɡnuː]) wurde von Richard Stallman mit dem Ziel gegründet, ein offenes, unixähnliches Betriebssystem zu schaffen, welches sicherstellt, dass die Endbenutzer die Freiheiten haben, es verwenden, untersuchen, verbreiten (kopieren) und ändern zu dürfen. Software, welche diese Freiheits-Rechte (über ihre Lizenz) garantiert, wird Freie Software (Free Software) genannt; und GNU („GNU’s Not Unix“) fällt somit darunter.
 • Projekt GNU je projekt zaměřený na svobodný software, inspirovaný operačními systémy unixového typu. Původní cíl byl vyvinout operační systém se svobodnou licencí, který však neobsahuje žádný kód původního UNIXu. Jeho jméno je rekurzivní zkratka pro GNU's Not Unix (česky GNU Není Unix).Projekt GNU založil v roce 1983 programátor Richard Stallman, vlastní softwarový vývoj začal o rok později. Cílem projektu bylo vytvořit kompletní svobodný operační systém.
 • The GNU Project /ɡnuː/ is a free software, mass collaboration project, announced on 27 September 1983, by Richard Stallman at MIT. Its aim is to give computer users freedom and control in their use of their computers and computing devices, by collaboratively developing and providing software that is based on the following freedom rights: users are free to run the software, share it (copy, distribute), study it and modify it.
rdfs:label
 • Projet GNU
 • GNU Project
 • GNU 프로젝트
 • GNU-Projekt
 • Progetto GNU
 • Projekt GNU
 • Projekt GNU
 • Projeto GNU
 • Proyecto GNU
 • Proyek GNU
 • Проект GNU
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:developer of
is dbpedia-owl:distributor of
is dbpedia-owl:publisher of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:distributeur of
is prop-fr:développeur of
is prop-fr:développeurs of
is prop-fr:origine of
is prop-fr:éditeur of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of