Keep it Simple, Stupid (en français, mot à mot : « Garde ça simple, stupide », dans le sens de « Ne complique pas les choses »), ou principe KISS, est une ligne directrice de conception qui préconise de rechercher la simplicité dans la conception et que toute complexité non nécessaire devrait être évitée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Keep it Simple, Stupid (en français, mot à mot : « Garde ça simple, stupide », dans le sens de « Ne complique pas les choses »), ou principe KISS, est une ligne directrice de conception qui préconise de rechercher la simplicité dans la conception et que toute complexité non nécessaire devrait être évitée. Ce principe est appliqué dans grand nombre de disciplines telles que le développement logiciel, l'animation, le journalisme, la photographie, l'ingénierie, l'aviation et la planification stratégique.
 • KISS の原則 (KISS principle) とは、"Keep it simple, stupid" (シンプルにしておけ!この間抜け)、もしくは、"Keep it short and simple" (簡潔に単純にしておけ)という経験的な原則の略語。その意味するところは、設計の単純性(簡潔性)は成功への鍵だということと、不必要な複雑性は避けるべきだということである。意味はそのままに余計な文字を省略して、"KISの原則"とする人もいる。
 • KISS is een Engels acroniem, al is de precieze betekenis niet altijd onomstreden. Drie bekende versies zijn: Keep it simple, stupid Keep it short and simple Keep it simple & straightforward.Het KISS-principe is afkomstig uit de programmeurswereld, waar het al in de late jaren 70 in zwang was ter vermijding van grote en vooral gecompliceerde programma's, en is in feite een vertaling van Dijkstra's uitspraak "Simplicity is a prerequisite for reliability" (eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid).Later (c.a. 1995) raakte het KISS-principe ook algemeen in gebruik in min of meer dezelfde betekenis; het is verstandig dingen zo eenvoudig mogelijk te houden om stommiteiten en andere problemen te voorkomen. Het refereert aan situaties waarin men complexe modellen of representaties tracht te maken, daar waar een simpeler model ook zou volstaan.Vooral in de grafische branche (reclame, vormgeving, animatie, marketing et cetera) wordt de term veel gebruikt om aan te geven dat een boodschap alleen overkomt als je niet te veel tegelijk wil vertellen en als je de vorm simpel houdt. Het is een moderne vorm van het jaren 30 designadagium 'less is more'. Ook "schrijven is schrappen" (kill your darlings) brengt een gelijksoortige boodschap.
 • KISS는 “Keep it small and simple.”, “Keep it short and simple.”, 또는 “Keep it simple, stupid.”의 첫글자만 따서 만든 약어로, KISS 원칙이란 디자인에서 간단하고 알기 쉽게 만드는 편이 좋다는 원리를 말한다.이 표현은 아마도 프로그래밍 언어 포스(Forth)를 발명한 척 무어가 쓰기 시작한 것으로 보이며, 프로그래머들 사이에 많이 통용되는 격언이다. 이 디자인 원리는 간단하고, 나중에도 쉽게 이해되는 해결 방법을 최적의 해결책으로 생각한다.KISS는 과학 이론에서 있으나 없으나 차이가 없는 불필요한 가정은 잘라내야 한다는 오컴의 면도날 원칙과도 맞닿아 있다.
 • KISS je zkratka anglického výrazu Keep It Simple, Stupid! (tj. „Zachovej to jednoduché, hlupáku!“, příp. "Nekomplikuj to, blbe!"). Je to obecný návrhový vzor aplikovatelný na návrh řešení v nejrůznějších odvětvích.Princip KISS uvádí, že většina systémů pracuje nejlépe, pokud je udržována spíše jednodušší nežli komplexnější – jednoduchost by proto měla být hlavním cílem v návrhu a zbytečné komplexitě by se mělo vyhnout.Vývojáři by pak měli myslet na to, že budou zaplaceni pouze za to, co měli udělat, ne za to, co udělali navíc.
 • KISS printzipioa (ingelesez: Keep it Simple, Stupid) sistemak ahal den sinpleenak diseinatzean datza. Espreski baztertzen du beharrezkoak ez diren elementuak erabiltzea eta aukera dagoenean, beti errazenaren alde, sinpleenaren alde, egiten du. Akronimoan agertzen den stupid hitzak (ergela, euskaraz) ematen dion zentzu bikoitza eta adar-joleagatik, akronimoaren beste azalpenak ere agertu dira ingelesez, Keep It Simple, Short, kasu.Termino hau 1960ko hamarkadan erabiltzen hasi zen Estatu Batuetan. Euskaraz Sare Informatikoen arloko agirietan hasi zen agertzen.
 • KISS is an acronym for "Keep it simple, stupid" as a design principle noted by the U.S. Navy in 1960. The KISS principle states that most systems work best if they are kept simple rather than made complicated; therefore simplicity should be a key goal in design and unnecessary complexity should be avoided. The phrase has been associated with aircraft engineer Kelly Johnson (1910–1990). The term "KISS principle" was in popular use by 1970. Variations on the phrase include "keep it short and simple" and "keep it simple and straightforward".
 • Принципът KISS, „Keep It Simple, Stupid!“ (в превод от английски „Направи го простичко, глупако!“), е принцип в проектирането и дизайна, който повелява придържане към простите решения и избягване на излишното усложняване на проектите. Принципът намира приложения в широк кръг области, измежду които инженерство, софтуерна разработка и уеб дизайн, маркетингови дейности като стратегическо планиране, мениджмънт, изготвяне на рекламни послания и презентации, а също и в анимацията. Максимата основно се използва в средите на софтуерните разработчици и бизнес консултантите.Други често срещани варианти на английския акроним са „Keep It Sweet & Simple“ („Направи го сладко и просто“), и „Keep It Short & Simple“ („Направи го кратко и просто“). Вариантът „Keep It Simple, Silly“ („Направи го простичко, глупчо!“) се използва в някои случаи, когато „глупако“ звучи твърде грубо (например, пред деца). На български може да се срещне и като „киспринцип“.Няма точни данни за произхода на фразата. Според някои източници тя се появява още преди 1980 година, вероятно при разработката на операционната система UNIX, която е изградена на този принцип. Според други, автор на израза е Чарлз „Чък“ Мур, създател на програмния език Forth. Съществува и предположението, че „Keep It Simple, Stupid!“ произлиза от юридическия жаргон: съвет, който адвокатите дават на клиентите си, когато дават показания пред съда.Фразата добива популярност покрай поредицата "Свирепият" на Ричард Марчинко, където KISS е преведен "ЦЕЛУВка" - Целта Е Лекотата, Умнико Важен.Принципът KISS се основава на две наблюдения: Потребителите като цяло предпочитат продукти и услуги, които са лесни за разбиране, усвояване и употреба. Фирмите, които произвеждат тези продукти или доставят тези услуги, могат да открият и за себе си преимуществата на простите решения: намаляване на разходите и времето за производство. Понякога началният етап на проектиране и разработка на по-прости решения може да отнеме повече време, но дългосрочният ефект да се изразява в по-лесни и евтини за производство продукти, повече и по-верни клиенти и по-дълъг пазарен живот на продукта.Проектантите, които изповядват принципа KISS, избягват усложнени решения и си поставят простотата за цел. Те имат непосредствен, минималистичен подход и смятат допълнителните екстри за излишни. Вярват, че колкото и да е изненадващо, най-очевидните решения са често и най-добрите. Максимата е доста сходна с Бръснача на Окам. Свои виждания за простите решения са изразявали и хора като: Алберт Айнщайн: „Прав̀и нещата толкова просто, колкото е възможно, но не по-просто.“ Вернер фон Браун: „Прогресът е пътят от примитивното през сложното към простото.“ Антоан дьо Сент-Екзюпери: „Съвършенството се постига не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне.“↑ ↑ 2,0 2,1 ↑
 • Das KISS-Prinzip besagt, dass eine möglichst einfache Lösung eines Problems gewählt werden sollte. Dabei ist KISS ein Apronym, das wahlweise eine der unten aufgezählten Bedeutungen haben kann. In seiner Grundaussage ähnelt es sehr Ockhams Rasiermesser, welches besagt, dass in der Wissenschaft die Theorie zu bevorzugen ist, die weniger Annahmen machen muss, um gemachte Beobachtungen zu erklären. Vergleichbar ist auch das Prinzip der Einfachheit.Das Akronym wurde angeblich von Clarence "Kelly" Johnson geprägt, leitendem Ingenieur bei Lockheed Skunk Works (u. a. Hersteller der Lockheed U-2 und SR-71 Blackbird Spionageflugzeuge). Während das Akronym für Jahrzehnte von der Allgemeinheit als "Keep it simple, stupid" übersetzt wurde, übersetzte es Johnson selbst als 'Keep it simple [&] stupid', und in dieser Variante wird es von vielen Autoren verwendet. Es gibt keine implizierte Bedeutung, dass der Ingenieur "dumm" sei, sondern das Gegenteil sei der Fall.Das Prinzip wird verdeutlicht durch eine exemplarische Geschichte Johnsons. Er gab angeblich einer Gruppe von Designingenieuren ein paar Werkzeuge und stellte ihnen die Aufgabe, dass das zu entwerfende Düsentriebwerk von einem durchschnittlichen Ingenieur im Felde unter Kampfbedingungen mit nur diesen Werkzeugen reparierbar sein müsse. Daher zielt der "stupid"-Begriff auf die Beziehung zwischen der Art und Weise, wie Dinge zu Bruch gehen, und deren Ausgereiftheit bezüglich der Reparatur. Es soll ein möglichst einfacher und „beschränkter“ Ansatz sein.Verbreitet ist das KISS-Prinzip insbesondere in der United States Air Force und dem Feld der Softwareentwicklung. Als Designprinzip beschreibt es im Gegensatz zu einer Problemlösung in der Form einer Fehlerumgehung ("workaround") die möglichst einfache, minimalistische und leicht verständliche Lösung eines Problems.Ein weiteres gutes Beispiel ist das Internet, welches auf der TCP/IP-Protokollfamilie basiert. Der einfache Aufbau dieser Protokolle hat dafür gesorgt, dass dieses Netz das sehr schnelle Wachstum seit dem Aufkommen des World Wide Web ohne große Probleme überstanden hat, obwohl die TCP/IP-Protokolle ursprünglich für ein wesentlich kleineres Netzwerksystem (für die Forschungszentren der DARPA) entwickelt wurden.Daneben wird das KISS-Prinzip immer häufiger im allgemeinen Zusammenhang mit komplexen Planungsaufgaben im Marketing und der Werbung verwendet, wo es sich neben dem AIDA-Modell (Attention Interest Desire Action, Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, Aktion) und dem MAYA-Prinzip (Most Advanced Yet Acceptable, so komplex wie gerade noch akzeptabel) inzwischen fest etabliert hat.Ferner wird die „Keep It Short and Simple“-Version gemeinsam mit PEE (Point, Evidence, Explain, Behaupte, Belege, Erkläre) an englischen Schulen und Universitäten im Zusammenhang mit dem Schreiben von Essays, Inhaltsangaben und Interpretationen gelehrt.
 • KISS è un acronimo usato nell'informatica, che sta per Keep It Simple, Stupid, ossia "rimani sul semplice, stupido". In riferimento al codice sorgente di un programma significa non occuparsi delle ottimizzazioni fin dall'inizio, ma cercare invece di mantenere uno stile di programmazione semplice e lineare, demandando le ottimizzazioni al compilatore o a successive fasi dello sviluppo.Altre varianti dello stesso acronimo includono: Keep it sweet and simple, Keep it short and simple e Keep it simply smart.Richiama in parte il principio filosofico del Rasoio di Occam: A parità di fattori la spiegazione più semplice tende ad essere quella esatta.
 • El Principi KISS és un principi que determina que la majoria dels sistemes funcionen millor si es manté la senzillesa per sobre de la complexitat, convertint-la en un objectiu clau en el disseny i intentant evitar tota la complexitat innecessària. El seu nom és un acrònim de la locució anglesa «Keep it simple, Stupid!», que es podria traduir com a «mantén-ho simple, ruc!», En la seva forma original existeixen altres variacions, incloent "keep it simple and stupid", "keep it short and simple", "keep it simple or be stupid" o "keep it simple and straightforward" La sigla va ser encunyada per primera vegada per Kelly Johnson, enginyer en cap al Lockheed Skunk Works (creadors dels avions espies Lockheed U-2 i SR-71 Blackbird, entre molts d'altres). Johnson va demanar al seu equip d'enginyers que l'avió que estaven dissenyant havia de ser reparable per un mecànic mitjà directament al camp de batalla sota condicions de combat només amb un joc d'eines estàndard. Per tant, el terme "estúpid" es refereix a la relació entre les coses que es trenquen i la sofisticació necessària per a arreglar-les. L'acrònim és usat especialment a la Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica com en el camp del desenvolupament de programari.
 • El principio KISS (del inglés Keep It Simple, Stupid!: «Mantenlo sencillo, ¡Estúpido!») es un acrónimo usado como principio de diseño. El principio KISS establece que la mayoría de sistemas funcionan mejor si se mantienen simples que si se hacen complejos; por ello, la simplicidad debe ser mantenida como un objetivo clave del diseño, y cualquier complejidad innecesaria debe ser evitada. Este término es idéntico a la palabra en idioma inglés para beso.
 • Reguła KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) w dosłownym tłumaczeniu znaczy nie komplikuj, głupku, ale nie jest to tłumaczenie prawidłowe, gdyż zawiera oddźwięk negatywny, nie zgodny z oryginalnym przekazem. Oryginalny przekaz nie ma oddźwięku negatywnego i raczej przekazuje, aby utrzymywać rzeczy/sprawy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego, nawet głupka. Reguła ta powstała w latach 60. w środowisku amerykańskich inżynierów wojskowych i przypisywana jest inżynierowi lotnictwa Kelly'iemu Johnson'sowi (1910–1990). Istotą przekazu miało być tworzenie projektowanych samolotów w tak prosty sposób aby każdy średnio-uzdolniony mechanik mógł je naprawić w warunkach polowych i przy użyciu prostych narzędzi. Reguła ta została przeniesiona i zaadoptowana do wielu innych dziedzin naukowych, inżynierskich i życia społecznego.Reguła ta jest często wspominana przy dyskusji architektury lub szczegółów budowy projektów. Jej istotą jest dążenie do utrzymania eleganckiej i przejrzystej struktury, bez dodawania niepotrzebnych elementów.Reguła KISS jest często używana przez twórców programów komputerowych. W środowisku tym doczekała się polskiego odpowiednika: BUZI (Bez Udziwnień Zapisu, Idioto), atrakcyjnego przez to, że nie tylko oddaje sens akronimu, ale i sam kojarzy się z angielskim pierwowzorem (kiss – całować; pocałunek, buziak).Nie jest to jednak zwrot o typowo informatycznym charakterze, spotyka się go bowiem także w kręgach biznesowych. Również popularne w grupach 12 Kroków.
 • KISS (англ. keep it simple, stupid — «не усложняй, тупица» или более вежливый вариант англ. keep it short and simple — «делай короче и проще») — процесс и принцип проектирования, при котором простота системы декларируется в качестве основной цели и/или ценности. Имеют хождение разные расшифровки этого акронима. Эрик Рэймонд в своей книге резюмирует философию UNIX как широко используемый принцип KISS.
 • Keep It Simple (ou : KISS principle acrônimo em inglês de: Keep It Simple, Stupid e também um trocadilho de "princípio do beijo") é um princípio geral que valoriza a simplicidade do projeto e defende que toda a complexidade desnecessária seja descartada. Serve como fórmula útil em diversas áreas como o desenvolvimento de software, a animação, a engenharia no geral e no planejamento estratégico e táctico. Também é aplicado na Literatura, na Música e nas Artes em geral. Variações comuns são: "Keep It Sweet & Simple", "Keep it Short & Simple" e "Keep it Simple, Silly".
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 182756 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4567 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 29 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109811479 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Keep it Simple, Stupid (en français, mot à mot : « Garde ça simple, stupide », dans le sens de « Ne complique pas les choses »), ou principe KISS, est une ligne directrice de conception qui préconise de rechercher la simplicité dans la conception et que toute complexité non nécessaire devrait être évitée.
 • KISS の原則 (KISS principle) とは、"Keep it simple, stupid" (シンプルにしておけ!この間抜け)、もしくは、"Keep it short and simple" (簡潔に単純にしておけ)という経験的な原則の略語。その意味するところは、設計の単純性(簡潔性)は成功への鍵だということと、不必要な複雑性は避けるべきだということである。意味はそのままに余計な文字を省略して、"KISの原則"とする人もいる。
 • KISS는 “Keep it small and simple.”, “Keep it short and simple.”, 또는 “Keep it simple, stupid.”의 첫글자만 따서 만든 약어로, KISS 원칙이란 디자인에서 간단하고 알기 쉽게 만드는 편이 좋다는 원리를 말한다.이 표현은 아마도 프로그래밍 언어 포스(Forth)를 발명한 척 무어가 쓰기 시작한 것으로 보이며, 프로그래머들 사이에 많이 통용되는 격언이다. 이 디자인 원리는 간단하고, 나중에도 쉽게 이해되는 해결 방법을 최적의 해결책으로 생각한다.KISS는 과학 이론에서 있으나 없으나 차이가 없는 불필요한 가정은 잘라내야 한다는 오컴의 면도날 원칙과도 맞닿아 있다.
 • El principio KISS (del inglés Keep It Simple, Stupid!: «Mantenlo sencillo, ¡Estúpido!») es un acrónimo usado como principio de diseño. El principio KISS establece que la mayoría de sistemas funcionan mejor si se mantienen simples que si se hacen complejos; por ello, la simplicidad debe ser mantenida como un objetivo clave del diseño, y cualquier complejidad innecesaria debe ser evitada. Este término es idéntico a la palabra en idioma inglés para beso.
 • KISS (англ. keep it simple, stupid — «не усложняй, тупица» или более вежливый вариант англ. keep it short and simple — «делай короче и проще») — процесс и принцип проектирования, при котором простота системы декларируется в качестве основной цели и/или ценности. Имеют хождение разные расшифровки этого акронима. Эрик Рэймонд в своей книге резюмирует философию UNIX как широко используемый принцип KISS.
 • Keep It Simple (ou : KISS principle acrônimo em inglês de: Keep It Simple, Stupid e também um trocadilho de "princípio do beijo") é um princípio geral que valoriza a simplicidade do projeto e defende que toda a complexidade desnecessária seja descartada. Serve como fórmula útil em diversas áreas como o desenvolvimento de software, a animação, a engenharia no geral e no planejamento estratégico e táctico. Também é aplicado na Literatura, na Música e nas Artes em geral.
 • Reguła KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) w dosłownym tłumaczeniu znaczy nie komplikuj, głupku, ale nie jest to tłumaczenie prawidłowe, gdyż zawiera oddźwięk negatywny, nie zgodny z oryginalnym przekazem. Oryginalny przekaz nie ma oddźwięku negatywnego i raczej przekazuje, aby utrzymywać rzeczy/sprawy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego, nawet głupka. Reguła ta powstała w latach 60.
 • KISS je zkratka anglického výrazu Keep It Simple, Stupid! (tj. „Zachovej to jednoduché, hlupáku!“, příp. "Nekomplikuj to, blbe!").
 • El Principi KISS és un principi que determina que la majoria dels sistemes funcionen millor si es manté la senzillesa per sobre de la complexitat, convertint-la en un objectiu clau en el disseny i intentant evitar tota la complexitat innecessària.
 • Das KISS-Prinzip besagt, dass eine möglichst einfache Lösung eines Problems gewählt werden sollte. Dabei ist KISS ein Apronym, das wahlweise eine der unten aufgezählten Bedeutungen haben kann. In seiner Grundaussage ähnelt es sehr Ockhams Rasiermesser, welches besagt, dass in der Wissenschaft die Theorie zu bevorzugen ist, die weniger Annahmen machen muss, um gemachte Beobachtungen zu erklären.
 • KISS is an acronym for "Keep it simple, stupid" as a design principle noted by the U.S. Navy in 1960. The KISS principle states that most systems work best if they are kept simple rather than made complicated; therefore simplicity should be a key goal in design and unnecessary complexity should be avoided. The phrase has been associated with aircraft engineer Kelly Johnson (1910–1990). The term "KISS principle" was in popular use by 1970.
 • KISS è un acronimo usato nell'informatica, che sta per Keep It Simple, Stupid, ossia "rimani sul semplice, stupido".
 • KISS printzipioa (ingelesez: Keep it Simple, Stupid) sistemak ahal den sinpleenak diseinatzean datza. Espreski baztertzen du beharrezkoak ez diren elementuak erabiltzea eta aukera dagoenean, beti errazenaren alde, sinpleenaren alde, egiten du.
 • Принципът KISS, „Keep It Simple, Stupid!“ (в превод от английски „Направи го простичко, глупако!“), е принцип в проектирането и дизайна, който повелява придържане към простите решения и избягване на излишното усложняване на проектите. Принципът намира приложения в широк кръг области, измежду които инженерство, софтуерна разработка и уеб дизайн, маркетингови дейности като стратегическо планиране, мениджмънт, изготвяне на рекламни послания и презентации, а също и в анимацията.
 • KISS is een Engels acroniem, al is de precieze betekenis niet altijd onomstreden.
rdfs:label
 • Principe KISS
 • KISS
 • KISS (informatica)
 • KISS (reguła)
 • KISS (принцип)
 • KISS principle
 • KISS printzipioa
 • KISS 원칙
 • KISS-Prinzip
 • KISS-principe
 • KISSの原則
 • Keep It Simple
 • Principi KISS
 • Principio KISS
 • Принцип KISS
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of