PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI ; en anglais International Civil Aviation Organization ou ICAO) est une organisation internationale qui dépend des Nations unies. Son rôle est de participer à l’élaboration des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international (les vols à l’intérieur d'un même pays ne sont pas concernés par l’OACI). Son siège social est situé à Montréal.Le conseil de l’OACI adopte les normes et recommandations règlementant la navigation (en anglais, Standards and Recommended Practices : SARP), le partage des fréquences radio, les brevets du personnel d'aviation, la circulation aérienne, etc. Il définit aussi les protocoles à suivre lors des enquêtes sur les accidents aériens, protocoles qui sont respectés par les pays signataires de la Convention de Chicago.Cette réglementation produite par l'OACI a permis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale la mise en œuvre du transport aérien, tant des personnes que des biens, au niveau mondial, grâce à des recommandations suivies par l'ensemble des États membres, des équipementiers de l'aéronautique et fabricants d'avions, des établissements responsables d’aéroports...Il ne faut pas confondre l'OACI avec l'IATA, une association privée de compagnies aériennes et dont le siège social est aussi situé à Montréal.
 • De in 1947 opgerichte Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (Engels: International Civil Aviation Organization of ICAO; wordt gelezen: Ai-Kei-Ow) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer.
 • Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.ИКАО учреждена «Конвенцией о международной гражданской авиации». Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) не является ИКАО.Международная организация гражданской авиации основана на положениях части ІІ Чикагской конвенции 1944 года. Существует с 1947 года. Штаб-квартира находится в Монреале, Канада. СССР вступил в члены ИКАО 14 ноября 1970 года.Уставной целью ИКАО является обеспечение безопасного, упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире и другие аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок. В соответствии с правилами ИКАО международное воздушное пространство разделено на районы полетной информации — воздушное пространство, границы которого устанавливаются с учётом возможностей средств навигации и контроля за воздушным движением. Одной из функций ИКАО является присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных индивидуальных кодов — идентификаторов, используемых для передачи аэронавигационной и метеорологической информации по аэропортам, планов полётов (флайт-планов), обозначения гражданских аэродромов на радионавигационных картах и т. д.В 1992 году (Резолюция A29-1) ИКАО объявила 7 декабря Днём гражданской авиации. В дальнейшем это решение поддержала ООН.
 • Die International Civil Aviation Organization (ICAO) (deutsch: Internationale Zivilluftfahrtorganisation) wurde durch das Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (Chicagoer Abkommen) gegründet und hat ihren Hauptsitz in Montréal (Kanada). Mit dem Beitritt von Südsudan am 10. November 2011 gehören ihr nunmehr 191 Vertragsstaaten an (Stand Ende 2011). Auf Grund einer am 13. Mai 1947 in Kraft getretenen Vereinbarung hat die ICAO den Status einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen.Das für Europa zuständige ICAO-Regionalbüro befindet sich in Neuilly-sur-Seine bei Paris. Deutschland wird durch eine ständige Delegation des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vertreten, Österreich durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO), jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.ICAO została powołana w 1944 r. na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Na jej siedzibę wybrano Montreal. Faktyczną działalność rozpoczęła w kwietniu 1947 r. jako wyspecjalizowana agenda działająca w systemie Narodów Zjednoczonych (ONZ). Polska należy do ICAO od jej powstania.Głównymi organami ICAO są: Zgromadzenie, Rada oraz Sekretariat. Na czele Rady stoi Przewodniczący, natomiast nadzór nad Sekretariatem sprawuje Sekretarz Generalny.Członkami ICAO jest 191 państw. Celem działalności ICAO określonym w art. 44 konwencji chicagowskiej jest „rozwijanie zasad i techniki międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz popieranie planowania i rozwoju międzynarodowego przewozu lotniczego”.W praktyce najważniejszymi elementami działalności ICAO są: ustanawianie międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony, ułatwień i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym, procedur dla służb żeglugi powietrznej oraz innych dokumentów o charakterze podręczników, wytycznych czy zbiorów najlepszych praktyk; promowanie liberalizacji rynku międzynarodowego transportu lotniczego, publikowanie danych i analiz statystycznych oraz wydawanie niewiążących zaleceń i wytycznych dotyczących regulacji ekonomicznej tego rynku; rozwój międzynarodowego prawa lotniczego poprzez pracę Komitetu Prawnego ICAO oraz organizowanie konferencji dyplomatycznych w sprawie przyjęcia umów międzynarodowych, dotyczących m.in. przestępstw przeciwko międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu czy odszkodowań; realizowanie projektów pomocy technicznej na zlecenie państw członkowskich; kontrola przestrzegania międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w formie audytów nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną lotnictwa cywilnego w państwach członkowskich; prowadzenie badań, studiów i analiz prowadzących do rozwoju lotnictwa cywilnego.↑
 • 국제 민간 항공 기구(國際民間航空機構, 영어: International Civil Aviation Organization, ICAO, 프랑스어: Organisation de l'aviation civile internationale, OACI)는 국제 연합 산하의 전문기구로 국제 항공 운송에 필요한 원칙과 기술 및 안전에 대해 연구하고 있다. 캐나다의 몬트리올에 본부를 두고 있다.제2차 세계 대전 때에 민간 항공기의 발전에 따라서 1944년 국제민간항공조약(통칭 시카고 조약)에 근거해 1947년 4월 4일에 발족했다. 국제 민간 항공에 관한 원칙과 기술을 개발하고, 제정해 항공분야 발달을 목적으로 한다.총회, 이사회, 사무국과 보조기관이 되는 복수의 위원회로부터 구성된다. 위원회에서는 국제 민간 항공에서의 항공관제, 불법 간섭의 방지, 월경 방법에 관한 표준과 추천하는 방법을 심의한다.ICAO는 시카고 조약을 비준하는 각국의 운수 안전 당국의 준거가 되는, 항공기 사고 조사에 관한 조약을 정하고 있다.또한 각 공항의 안전을 위해 공항 규모를 기준으로 소방대의 기준을 규정, 제시하고 있다.
 • Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO, International Civil Aviation Organization) je mezivládní organizace přidružená k OSN, která pomáhá regulovat mezinárodní civilní letectví.
 • Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Birleşmiş Milletler'e bağlı, 1947 yılında kurulmuş bir örgüttür. ICAO kısaltması İngilizce International Civil Aviation Organisation kavramının akronimidir. Şikago Konvansiyonu'nu baz alan örgütün merkezi Montreal'dedir.
 • A Organização da Aviação Civil Internacional ou OACI, também conhecida por sua sigla em inglês, ICAO (International Civil Aviation Organization), é uma agência especializada das Nações Unidas criada em 1944 com 191 países-membros. Sua sede permanente fica na cidade de Montreal, Canadá. O Secretário-Geral da organização é o francês Raymond Benjamin, desde 1 de agosto de 2009.
 • Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (bahasa Inggris: International Civil Aviation Organization, ICAO) adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terncana dan aman.Dewan ICAO mengadopsi standar dan merekomendasikan praktik mengenai penerbangan, pencegahan gangguan campur tangan yang ilegal, dan pemberian kemudahan prosedur lintas negara untuk penerbangan sipil internasional. Assad Kotaite telah bertindak sebagai Presiden Dewan ICAO sejak 1976, tetapi akan mengundurkan diri pada Agustus 2006.
 • The International Civil Aviation Organization (ICAO, pronounced /aɪˈkeɪoʊ/; French: Organisation de l'aviation civile internationale, OACI), is a specialized agency of the United Nations. It codifies the principles and techniques of international air navigation and fosters the planning and development of international air transport to ensure safe and orderly growth. Its headquarters are located in the Quartier International of Montreal, Quebec, Canada.The ICAO Council adopts standards and recommended practices concerning air navigation, its infrastructure, flight inspection, prevention of unlawful interference, and facilitation of border-crossing procedures for international civil aviation. ICAO defines the protocols for air accident investigation followed by transport safety authorities in countries signatory to the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention).The Air Navigation Commission (ANC) is the technical body within ICAO. The Commission is composed of 19 Commissioners, nominated by the ICAO's contracting states, and appointed by the ICAO Council. Commissioners serve as independent experts, who although nominated by their states, do not serve as state or political representatives. The development of Aviation Standards and Recommended Practices is done under the direction of the ANC through the formal process of ICAO Panels. Once approved by the Commission, standards are sent to the Council, the political body of ICAO, for consultation and coordination with the Member States before final adoption.ICAO should not be confused with the International Air Transport Association (IATA), the trade association for the world’s airlines, also headquartered in Montreal, or with the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), an organization for Air Navigation Service Providers (ANSPs) with its headquarters at Amsterdam Airport Schiphol in the Netherlands. These are trade associations representing specific aviation interests, whereas ICAO is a body of the United Nations.
 • Международна организация за гражданска авиация или ИКАО на английски: International Civil Aviation Organization, ICAO; (на френски: Organisation de l'aviation civile internationale, OACI) е специализирана агенция на ООН, класифицира принципите и техниките на международното въздушно навигиране (ориентиране) и подпомага планирането и развитието на международния въздушен транспорт да осигури безопасност и системен растеж. Главната дирекция е разположена в центъра на Монреал - Канада, квартал наречен: Quartier international de Montréal (QIM) или Montreal's International District. Официални езици са: английски, арабски, испански, китайски, руски, френски. Съветът на организацията усвоява стандарти и обичайни практики относно въздушното ориентиране, неговата инфраструктура, самолетните инспекции, както и превенцията на незаконни интерференции и улесняване на граничните процедури за международната цивилна авиация. В допълнение ИКАО очертава протоколите, спазвани при разследване на самолетни катастрофи от властите по сигурността на транспорта на държави, подписали така известната Чикагска Конвенция.
 • 国際民間航空機関(こくさいみんかんこうくうきかん、英語: International Civil Aviation Organization、ICAO)は、国際連合経済社会理事会の専門機関の一つ。本部はカナダのモントリオールにある。略称は、日本では「イカオ」や「アイカオ」と読まれることが多く、英語圏では「アイケーオー」と読まれることが多いが、英語圏以外では「イカオ」という読みが一般的である。
 • L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in inglese International Civil Aviation Organization, ICAO) è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato.Il Consiglio della ICAO adotta degli standard e delle raccomandazioni riguardanti la navigazione aerea e l'aviazione civile. Inoltre, l'ICAO definisce i protocolli per le indagini sugli incidenti aerei seguiti dalle autorità per la sicurezza del trasporto dei paesi firmatari della convenzione sull'aviazione civile internazionale, più nota come convenzione di Chicago.La sede della ICAO si trova a Montréal, in Canada.L'ICAO non va confusa con la IATA (International Air Transport Association), una organizzazione di compagnie aeree con sede anch'essa a Montreal.Sia l'ICAO che la IATA hanno sviluppato un sistema di codici per gli aeroporti e le compagnie aeree. L'ICAO usa un codice di 4 lettere per gli aeroporti e di 3 lettere per le linee aeree. I codici IATA verranno uniformati a quelli ICAO.L'ICAO in Italia può essere anche indicata con la sigla OACI (Organizzazione dell'aeronautica civile internazionale).
 • L'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI), (International Civil Aviation Organization: ICAO, segons les sigles en anglès) és una agència de l'Organització de les Nacions Unides creada el 1944 per la Convenció de Chicago per a estudiar els problemes de l'aviació civil internacional i promoure els reglaments i normes úniques en l'aeronàutica mundial. És dirigida un consell permanent amb seu a Montreal (Canadà). El conveni que va preveure l'establiment d'una organització d'aviació civil internacional va ser elaborat per la conferència d'Aviació Civil Internacional celebrada a Chicago de l'1 de novembre al 7 de desembre de 1944, entrant en vigor el 4 d'abril de 1947. Una Organització Provisional d'Aviació Civil Internacional va estar funcionant des del 6 de juny de 1945 fins que es va establir oficialment la OACI.
 • La Organización de Aviación Civil Internacional,también se conoce como Organización Internacional de Aeronáutica Civil', OACI (o ICAO, por sus siglas en inglés International Civil Aviation Organization) es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1944 por la Convención de Chicago para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige un consejo permanente con sede en Montreal (Canadá).El convenio previo al establecimiento de una organización de aviación civil internacional fue elaborado por la conferencia de Aviación Civil Internacional celebrada en Chicago del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944, que entró en vigor el 4 de abril de 1947. Una Organización Provisional de Aviación Civil Internacional estuvo funcionando desde el 6 de junio de 1945 hasta que se estableció oficialmente la OACI.
 • A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (rövidítve ICAO, amely betűszó az International Civil Aviation Organization rövidítése) az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve. 1944. december 7-én alakult meg Chicagóban, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, 52 állam által aláírt Egyezménnyel (Chicagói Egyezmény). Arra hivatott, hogy biztonságosabbá és könnyebbé tegye az egyik országból a másikba történő repülést. A légi közlekedés biztonságára, hatékonyságára és rendszerességére vonatkozó nemzetközi szabványokat és szabályokat fogad el, továbbá a polgári repülés valamennyi területén az együttműködés közvetítőjeként szolgál a szerződő államok között. Az ICAO-nak 2007-ben 189 tagja volt.Az ICAO szakbizottságai annexekben (ajánlásokban) adják ki a légi közlekedés szakterületeire vonatkozó alapszabályokat. Így az annexek foglalkoznak a személyi alkalmasság (szakszolgálatok), a repülőgépek légialkalmassága, a navigációs és repülési eljárások, a repülőgépek karbantartása, a kutatás és mentés eljárásai, az események kivizsgálása stb. előírásaival.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 74971 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19226 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 82 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110569230 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:acronymes
 • OACI, ICAO, ИКАО, إيكاو
prop-fr:chef
 • Raymond Benjamin
prop-fr:nom
 • Organisation de l'aviation civile internationale
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
 • Montréal
prop-fr:statut
 • Active
prop-fr:titreChef
 • Secrétaire général
prop-fr:type
 • Agence spécialisée de l'ONU
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:établi
 • Avril 1944
dcterms:subject
georss:point
 • 45.500277777777775 -73.56416666666667
rdf:type
rdfs:comment
 • L’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI ; en anglais International Civil Aviation Organization ou ICAO) est une organisation internationale qui dépend des Nations unies. Son rôle est de participer à l’élaboration des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international (les vols à l’intérieur d'un même pays ne sont pas concernés par l’OACI).
 • De in 1947 opgerichte Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (Engels: International Civil Aviation Organization of ICAO; wordt gelezen: Ai-Kei-Ow) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer.
 • Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO, International Civil Aviation Organization) je mezivládní organizace přidružená k OSN, která pomáhá regulovat mezinárodní civilní letectví.
 • Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Birleşmiş Milletler'e bağlı, 1947 yılında kurulmuş bir örgüttür. ICAO kısaltması İngilizce International Civil Aviation Organisation kavramının akronimidir. Şikago Konvansiyonu'nu baz alan örgütün merkezi Montreal'dedir.
 • A Organização da Aviação Civil Internacional ou OACI, também conhecida por sua sigla em inglês, ICAO (International Civil Aviation Organization), é uma agência especializada das Nações Unidas criada em 1944 com 191 países-membros. Sua sede permanente fica na cidade de Montreal, Canadá. O Secretário-Geral da organização é o francês Raymond Benjamin, desde 1 de agosto de 2009.
 • 国際民間航空機関(こくさいみんかんこうくうきかん、英語: International Civil Aviation Organization、ICAO)は、国際連合経済社会理事会の専門機関の一つ。本部はカナダのモントリオールにある。略称は、日本では「イカオ」や「アイカオ」と読まれることが多く、英語圏では「アイケーオー」と読まれることが多いが、英語圏以外では「イカオ」という読みが一般的である。
 • Die International Civil Aviation Organization (ICAO) (deutsch: Internationale Zivilluftfahrtorganisation) wurde durch das Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (Chicagoer Abkommen) gegründet und hat ihren Hauptsitz in Montréal (Kanada). Mit dem Beitritt von Südsudan am 10. November 2011 gehören ihr nunmehr 191 Vertragsstaaten an (Stand Ende 2011). Auf Grund einer am 13.
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO), jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.ICAO została powołana w 1944 r. na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Na jej siedzibę wybrano Montreal. Faktyczną działalność rozpoczęła w kwietniu 1947 r.
 • L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in inglese International Civil Aviation Organization, ICAO) è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato.Il Consiglio della ICAO adotta degli standard e delle raccomandazioni riguardanti la navigazione aerea e l'aviazione civile.
 • A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (rövidítve ICAO, amely betűszó az International Civil Aviation Organization rövidítése) az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve. 1944. december 7-én alakult meg Chicagóban, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, 52 állam által aláírt Egyezménnyel (Chicagói Egyezmény). Arra hivatott, hogy biztonságosabbá és könnyebbé tegye az egyik országból a másikba történő repülést.
 • 국제 민간 항공 기구(國際民間航空機構, 영어: International Civil Aviation Organization, ICAO, 프랑스어: Organisation de l'aviation civile internationale, OACI)는 국제 연합 산하의 전문기구로 국제 항공 운송에 필요한 원칙과 기술 및 안전에 대해 연구하고 있다. 캐나다의 몬트리올에 본부를 두고 있다.제2차 세계 대전 때에 민간 항공기의 발전에 따라서 1944년 국제민간항공조약(통칭 시카고 조약)에 근거해 1947년 4월 4일에 발족했다. 국제 민간 항공에 관한 원칙과 기술을 개발하고, 제정해 항공분야 발달을 목적으로 한다.총회, 이사회, 사무국과 보조기관이 되는 복수의 위원회로부터 구성된다.
 • La Organización de Aviación Civil Internacional,también se conoce como Organización Internacional de Aeronáutica Civil', OACI (o ICAO, por sus siglas en inglés International Civil Aviation Organization) es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1944 por la Convención de Chicago para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial.
 • Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.ИКАО учреждена «Конвенцией о международной гражданской авиации».
 • Международна организация за гражданска авиация или ИКАО на английски: International Civil Aviation Organization, ICAO; (на френски: Organisation de l'aviation civile internationale, OACI) е специализирана агенция на ООН, класифицира принципите и техниките на международното въздушно навигиране (ориентиране) и подпомага планирането и развитието на международния въздушен транспорт да осигури безопасност и системен растеж.
 • The International Civil Aviation Organization (ICAO, pronounced /aɪˈkeɪoʊ/; French: Organisation de l'aviation civile internationale, OACI), is a specialized agency of the United Nations. It codifies the principles and techniques of international air navigation and fosters the planning and development of international air transport to ensure safe and orderly growth.
 • Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (bahasa Inggris: International Civil Aviation Organization, ICAO) adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 • L'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI), (International Civil Aviation Organization: ICAO, segons les sigles en anglès) és una agència de l'Organització de les Nacions Unides creada el 1944 per la Convenció de Chicago per a estudiar els problemes de l'aviació civil internacional i promoure els reglaments i normes úniques en l'aeronàutica mundial. És dirigida un consell permanent amb seu a Montreal (Canadà).
rdfs:label
 • Organisation de l'aviation civile internationale
 • International Civil Aviation Organization
 • International Civil Aviation Organization
 • Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
 • Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 • Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
 • Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
 • Organització d'Aviació Civil Internacional
 • Organización de Aviación Civil Internacional
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
 • Organização da Aviação Civil Internacional
 • Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
 • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
 • Международна организация за гражданска авиация
 • Международная организация гражданской авиации
 • 国際民間航空機関
 • 국제 민간 항공 기구
owl:sameAs
geo:lat
 • 45.500278 (xsd:float)
geo:long
 • -73.564163 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:organisationsInternationales of
is prop-fr:éditeur of
is foaf:primaryTopic of