L'Ordre de la Couronne (en allemand : Kronenorden) est un ordre de chevalerie, classé comme le plus bas des ordres du Royaume de Prusse.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Ordre de la Couronne (en allemand : Kronenorden) est un ordre de chevalerie, classé comme le plus bas des ordres du Royaume de Prusse.
 • Řád koruny (německy Königlicher Kronenorden) byl pruský řád. Založil ho v roce 1861 pruský král a pozdější německý císař Vilém I. jako všeobecný záslužný řád. Dělil se do 5 tříd. Řád zanikl s pádem monarchie roku 1918.
 • L'Ordine della Corona (in tedesco: Kronenorden) fu il più basso degli ordini cavallereschi della Prussia. Esso venne istituito nel 1861 come ricompensa per i più giovani aderenti all'Ordine dell'Aquila Rossa, e con la possibilità di essere concesso a militari e civili.
 • De Kroonorde, in het in Koningsbergen getekende oprichtingsdecreet "Königlicher Kronen-Orden" geheten, was een Pruisische ridderorde. De op 11 oktober 1861 door koning Wilhelm I van Pruisen gestichte orde was in rang gelijk aan de veel oudere Orde van de Rode Adelaar. De directe aanleiding voor het stichten van de orde was de kroning van Wilhelm I tot koning van Pruisen in de protestantse kathedraal in Koningsbergen, de oude Pruisische hoofdstad, in 1861. Ook eerdere Pruisische koningen stichtten ter gelegenheid van hun kroning een ridderorde. De orde kreeg vier klassen.De koning koos voor een orde met vier graden en hij week daarmee af van het inmiddels overal in Europa ingang gevonden hebbende gebruik om een orde van verdienste vijf graden te geven. De graden kregen geen naam maar werden als de Ie, IIe, IIe en IVe klasse aangeduid. Op diezelfde elfde oktober 1861 voegde de koning een ordeketen en een Grootkruis als hoogste graad van de Orde van de Rode Adelaar aan zijn te verlenen eerbewijzen toe. De koning koos ervoor om de Kroonorde niet van een ordeketen of een ordekleding in de vorm van een mantel of voorgeschreven uniform te voorzien en gaf zijn nieuwe ridderorde eenvoudige versierselen. In de loop van zijn regering kreeg de orde steeds meer uitvoeringen maar het bleef altijd bij de vier oorspronkelijke graden.Het motto van de orde was "Gott mit uns".De staten van het Duitse Keizerrijk waren min of meer onafhankelijk en iedere staat bezat eigen onderscheidingen en ridderorden. De Kroonorde was dan ook geen ridderorde van het Keizerrijk.In 1918 werd de orde door de regering van de Republiek Pruisen afgeschaft. De in ballingschap levende keizer heeft de orde na zijn troonsafstand niet meer verleend.De vier gradenDe koning van Pruisen was de Grootmeester van de Koninklijke Kroonorde.Ie KlasseDeze klasse komt overeen met een Grootkruis.De Ie Klasse droeg een groot uitgevoerd gouden, na 1871 ook wel verguld zilveren, kruis aan een breed lint over de rechterschouder. Op de linkerborst droeg men een ster van goud, emaille en zilver.IIe KlasseDeze klasse komt overeen met een Grootofficier of een Commandeur. De Pruisische koning verleende deze graad immers op drie verschillende wijzen.De IIe Klasse droeg een gouden, na 1871 ook wel verguld zilveren, kruis aan een lint om de hals.De Tweede Klasse werd veertig maal met een ster in plaats van een plaque toegekend. Er zijn 94 benoemingen zonder ster bekend.IIIe KlasseDeze klasse komt overeen met een Officier.De Derde Klasse droeg een gouden, na 1871 ook verguld zilveren of zelfs verguld metalen geëmailleerd kruis aan een lint op de linkerborst.IVe KlasseDeze klasse komt overeen met een Ridder.De Vierde Klasse droeg een gouden, na 1871 verguld metalen kruis aan een lint op de linkerborst.Alleen de ring rond het vergulde medaillon met de koningskroon was blauw geëmailleerd met daarop gouden letters.Door Wilhelm II werd een medaille met een afbeelding van het kleinood van de orde verbonden.De plaats van de Kroonorde in het Pruisische decoratiestelselDe nieuwe orde werd minder gewaardeerd dan de oudere en meer prestigieuze Orde van de Rode Adelaar met zijn keten en lange geschiedenis. Toch was de Kroonorde daaraan in de ogen van de Pruisische koningen en hun regering gelijkwaardig. Dat blijkt ook uit de verlening van het grootkruis in de Kroonorde aan de Oostenrijkse Generaal en Chef Staf Conrad v. Hötzendorf, twee jaar nadat deze de Eerste Klasse van de Orde van de Rode Adelaar had ontvangen. De Pruisische regering zou de Oostenrijkse militaire bevelhebber niet eerst een hoge en daarna een lagere onderscheiding hebben kunnen verlenen omdat dat in strijd met het protocol zou zijn en door de Oostenrijker en zijn regering misschien wel als een belediging of op zijn minst een teken van geringschatting zou zijn opgevat. Het decoratiestelsel was, en is, zeker wanneer het vreemdelingen betreft aan strikte regels gebonden.De orde diende om ambtenaren en vooral burgers die zich verdienstelijk hadden gemaakt te decoreren en was dus, anders dan de Hoge Orde van de Zwarte Adelaar, een moderne orde van verdienste.De Pruisen waren verzot op onderscheidingen en deze werden dan ook veel, door sommigen zelfs dagelijks, gedragen. Om zo veel mogelijk onderscheid tussen personen en hun status, positie en verdiensten te kunnen maken lieten de Pruisische koningen de onderscheidingen op een zeer fantasievolle wijze versieren met bijzondere ornamenten en tekens.Over de Kroonorde wordt in de faleristische literatuur geschreven dat de orde een "stoplap" was. De autoriteiten wilden de Orde Pour le Mérite en de Orde van de Rode Adelaar exclusief houden maar zij waren gebonden aan het Pruisische gebruik om voortdurend, en met vaste tussenpozen, onderscheidingen uit te reiken. Het toekennen van de Kroonorde was een tussenoplossing. Ook in oorlogstijd rekenden de achter het front werkende officieren in de staven en hoofdkwartieren op onderscheidingen. Omdat men de Orde Pour le Mérite reserveerde voor inzet aan het front nam men zij toevlucht tot kruisen met de zwaarden of kruisen met zwaarden en zwaarden aan de ring van de Kroonorde. Deze waren voldoende in tel om de stafofficieren tevreden te stellen.De versierselenHet lint van de orde was in vredestijd donkerblauw en de orde werd in tientallen bijzondere uitvoeringen verleend. Zo werden er zwaarden, zwaarden aan de ring, eikenloof, opgelegde getallen vanwege een jubileum, geëmailleerde linten van de Orde van de Rode Adelaar, het kruis van de Johanniterorde en het Kruis van Genève (het "Rode Kruis") aan de kruisen en sterren toegevoegd. In dat laatste geval was het lint wit met 6 zwarte strepen en een rode rand.Op de voorzijde staat de koningskroon op een gouden achtergrond binnen een blauwe ring met het motto "Gott mit uns". Op de keerzijde staat het gekroonde monogram van de stichter met op de ring de stichtingsdatum in gouden letters op een blauwe achtergrond.Kruisen met zwaarden werden aan een zwart lint met witte strepen gedragen. De "Militäroberbeamte", hoge civiele functionarissen op het Ministerie van Oorlog in Berlijn, kwamen niet voor kruisen met zwaarden in aanmerking, zij mochten hun kruisen dragen aan een wit lint met zwarte strepen. Men droeg een grootkruis aan een grootlint dat vijf vingers breed was over de rechterschouder en op de linkerheup.De orde werd niet aan dames toegekend en er bestaan dan ook geen versierselen voor dames.In 1888 was na de dood van Friedrich Wilhelm IV van Pruisen formeel, zij het nog niet in de praktijk, een einde gekomen aan het door hem ingevoerde gebruik om aan niet-christenen zoals joden en moslims geen kruisen maar speciaal voor hen ontworpen cirkelvormige eretekens toe te kennen. Men heeft dergelijke eretekens, met name van de Orde van de Rode Adelaar, nog enige tijd uitgereikt. De Kroonorde heeft dergelijke versierselen nooit gekend.Het kruis van het Rode Kruis werd aan de IIIe en IVe klasse toegevoegd wanneer iemand zich vrijwillig aan het verplegen van oorlogsslachtoffers aan het front had gewijd. Deze kruisen zijn dus altijd kruisen van het IIIe model met een grote Pruisische koningskroon.De vele uitvoeringen maken de Pruisische Kroonorde tot een geliefd verzamelobject. Er zijn ook verschillende typen aan te wijzen, in de periode 1861 – 1864 was de beugelkroon in het medaillon rond met opvallend hoge opstaande diademen, gelijkend op de Oostenrijkse keizerskroon, de zogeheten Rudolfinische keizerskroon. Later werd de kroon hoekiger en waren de diademen kort. Het derde type van na 1871 heeft een grote Pruisische koninskroon in het medaillon.In 1914 kregen de dragers van de Eerste Klasse het recht om een kleine decoratie, een "Kleindecoration zur I. Klasse" te dragen. Om op een velduniform aan te geven dat zij het grootkruis van de Kroonorde droegen mochten zij een kruisje aan een blauw draaglint op de linkerborst spelden.Anders dan bij andere Duitse orden en eretekens is men bij de Kroonorde tijdens de economisch moeilijke jaren van de Eerste Wereldoorlog nooit overgegaan tot het verlenen van kruisen van geverfd zink, Berlijns zilver of ander minderwaardig oorlogsmetaal. Er zijn wel kruisen der IIe Klasse van het IIIe model van verguld tombak gefabriceerd maar ook deze kruisen zijn behoorlijk van kwaliteit.Er zijn ten minste 158 verschillende versierselen van de vier graden van deze orde bekend.Kruisen der Ie Klasse Ie modelKruisen der Ie Klasse Ie model in goudKruisen der Ie Klasse Ie model in goud en verguld zilverKruisen der Ie Klasse Ie model in goud en verguld zilver met briljantenKruisen der Ie Klasse Ie model in goud en verguld zilver met briljanten en het emaille lint van de Orde van de Rode AdelaarKruisen der Ie Klasse IIe modelKruisen der Ie Klasse IIe model in goudKruisen der Ie Klasse IIe model in goud en verguld zilverKruisen der Ie Klasse IIe model in goud en verguld zilver met briljantenKruisen der Ie Klasse IIe model in goud met briljanten en het emaille lint van de Orde van de Rode AdelaarKruisen der Ie Klasse IIe model in goud met de zwaardenKruisen der Ie Klasse IIe model in goud met de zwaarden aan de ringKruisen der Ie Klasse IIe model in goud met de zwaarden en de zwaarden aan de ringKruisen der Ie Klasse IIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode AdelaarKruisen der Ie Klasse IIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloofKruisen der Ie Klasse IIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof met een jubileumsgetal "50"Kruisen der Ie Klasse IIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof met een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIe model in goud met de zwaarden aan de ring, het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof met een jubileumsgetal "50"Kruisen der Ie Klasse IIIe modelKruisen der Ie Klasse IIIe model in goudKruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilverKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ringKruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden aan de ringKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode AdelaarKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloofKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ring en het emaille lint van de Orde van de Rode AdelaarKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden, zwaarden aan de ring en het emaille lint van de Orde van de Rode AdelaarKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden, zwaarden aan de ring en het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloofKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof met een jubileumsgetal "50"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof met een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden, het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloofKruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ring, het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof met een jubileumsgetal "50"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ring, het emaille lint van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof met een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "50"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "50"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden en een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden en een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ring en een jubileumsgetal "60"Kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden aan de ring en een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie KlasseKleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goudKleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilverKleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaardenKleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaardenKleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden en zwaarden aan de ringKleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden en zwaarden aan de ringKleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden en een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden en een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden en een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden en een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ring en een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden aan de ring en een jubileumsgetal "50"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ring en een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden aan de ring en een jubileumsgetal "60"Kleine kruisen der Ie Klasse IIIe model in goud met briljantenKruis der IIe Klasse Ie modelKruisen der IIe Klasse Ie model in goudKruisen der IIe Klasse IIe modelKruisen der IIe Klasse IIe model in goudKruisen der IIe Klasse IIe model in goud met zwaardenKruisen der IIe Klasse IIe model in goud met zwaarden aan de ringKruisen der IIe Klasse IIe model in goud met zwaarden en zwaarden aan de ringKruisen der IIe Klasse IIe model in goud met het Kruis van de JohanniterordeKruisen der IIe Klasse IIIe modelKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met briljantenKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met zwaarden en briljantenKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ring en briljantenKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met briljanten en een jubileumsgetal "50"Kruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met briljanten en een jubileumsgetal "60"Kruisen der IIe Klasse IIIe model in goudKruisen der IIe Klasse IIIe model in verguld zilverKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met zwaardenKruisen der IIe Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaardenKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met zwaarden aan de ringKruisen der IIe Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden aan de ringKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met zwaarden en zwaarden aan de ringKruisen der IIe Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden en zwaarden aan de ringKruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "50"Kruisen der IIe Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "60"Kruis der IIIe Klasse Ie modelKruisen der IIIe Klasse Ie model in goudKruisen der IIIe Klasse IIe modelKruisen der IIIe Klasse IIe model in goudKruisen der IIIe Klasse IIe model in goud met zwaardenKruisen der IIIe Klasse IIe model in goud met zwaarden aan de ringKruisen der IIIe Klasse IIe model in goud met zwaarden en zwaarden aan de ringKruisen der IIIe Klasse IIe model in goud met het Kruis van de JohanniterordeKruisen der IIIe Klasse IIe model in goud met het Kruis van GenèveKruisen der IIIe Klasse IIIe modelKruisen der IIIe Klasse IIIe model in goudKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilverKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilver en een gladde achterzijdeKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld metaal en een gladde achterzijdeKruisen der IIIe Klasse IIIe model in goud met zwaardenKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaardenKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden en een gladde achterzijdeKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld metaal met zwaarden en een gladde achterzijdeKruisen der IIIe Klasse IIIe model in goud met zwaarden en zwaarden aan de ringKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilver met zwaarden en zwaarden aan de ringKruisen der IIIe Klasse IIIe model in goud met het Kruis van GenèveKruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilver met het Kruis van GenèveKruisen der IIIe Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "50"Kruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "50"Kruisen der IIIe Klasse IIIe model in goud met een jubileumsgetal "60"Kruisen der IIIe Klasse IIIe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "60"Kruis der IVe Klasse Ie modelKruisen der IVe Klasse Ie model in goud en verguld zilverKruis der IVe Klasse IIe modelKruisen der IVe Klasse IIe model in goud en verguld zilverKruisen der IVe Klasse IIe model in goud en verguld zilver met zwaardenKruisen der IVe Klasse IIe model in goud en verguld zilver met het Kruis van de JohanniterordeKruisen der IVe Klasse IIIe modelKruisen der IVe Klasse IVe model in verguld zilverKruisen der IVe Klasse IVe model in verguld zilver en een gladde achterzijdeKruisen der IVe Klasse IVe model in verguld zilver met zwaardenKruisen der IVe Klasse IVe model in verguld zilver met zwaarden en een gladde achterzijdeKruisen der IVe Klasse IVe model in verguld zilver met het Kruis van GenèveKruisen der IVe Klasse IVe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "50"Kruisen der IVe Klasse IVe model in verguld zilver met een jubileumsgetal "60"Bij de kruisen der Ie Klasse hoorde in iedere uitvoering ook een achtpuntige ster van zilver met een geëmailleerd gouden medaillon. De toevoegingen aan het kruis werden ook op de ster aangebracht zodat op de sterren briljanten, soms als ring, soms ingelegd in de kroon, soms in de kroon en op de stralen aangebracht, waren versierd. Er zijn ook sterren met gekruiste zwaarden achter het medaillon, gekruiste zwaarden boven het medaillon, ingelegde jubileumsgetallen op de bovenste stralen, rood-witte emaillelinten van de Orde van de Rode Adelaar en eikenloof bekend. Deze toegevoegde versieringen werden gecombineerd.Bij de kruisen der Ie Klasse hoorde soms ook een achtpuntige ster van zilver met een geëmailleerd gouden medaillon. In andere gevallen droeg men bij dit kruis een vierkante zilveren plaque. De toevoegingen aan het kruis werden ook op de ster en de plaque aangebracht zodat op de plaques gekruiste zwaarden achter het medaillon, gekruiste zwaarden boven het medaillon, ingelegde jubileumsgetallen op de bovenste stralen bekend zijn. Deze toegevoegde versieringen werden gecombineerd. De plaques werden ook met briljanten maar niet met emaille linten verleend.Het gouden medaillon met het getal "50", speciaal voor jubillarissen werd in 1863 door Wilhelm I ingesteld. Van het verwante gouden medaillon met het getal "60" is niet bekend wanneer het werd ingesteld. Pruisische officieren gingen al als jongens van soms maar 12 jaar oud in militaire dienst en er was geen verplichte pensioenleeftijd zodat een 72jarige inderdaad zijn zestigjarig jubileum kon vieren.De zwaarden werden in 1864 voor verdiensten in oorlogstijd ingevoerd. Wanneer men de IVe Klasse met de zwaarden met de zwaarden had verworven kreeg men bij bevordering in vredestijd de zwaarden aan de ring. Werd men in een daaropvolgende oorlog wederom onderscheiden kreeg men een kruis met zwaarden en zwaarden aan de ring. In 1864 besloot de koning ook om johanniterkruisen op de versierselen te plaatsen wanneer de gedecoreerde zich voor deze liefdadige orde had onderscheiden. De zwaarden zijn bij alle decoraties van goud of van verguld zilver.In 1865 besloot de koning dat wie zowel het Grootkruis of de Ie Klasse van de Orde van de Rode Adelaar als de Ie Klasse van de Koninklijke Kroonorde bezat een emaille lint in de kleuren van de Orde van de Rode Adelaar om de armen van zijn kruis van de Kroonorde geplooid mocht aanbrengen. De op deze wijze versierde kruisen werden in 1888 voor het laatst verleend. De bedoeling van het besluit was dat men met een op deze wijze versierde ster duidelijk kon maken dat men de sterren van beide orden mocht dragen. Er zijn geen linten in andere kleuren aan de versierselen toegevoegd en daarvoor was ook geen toestemming verleend.De Frans-Duitse Oorlog van 1871 bracht tal van decoraties met zich mee; talloze Duitsers, maar ook Zwitsers en Nederlanders, hadden zich gemeld om vrijwillig verpleger te worden. De koning, later Duits Keizer, besloot daarom de orde uit te breiden met twee bijzondere eerbewijzen: Het "Weißen, sechsmal schwarzgestreiften Band mit Rotem Vorstoß", een lint waaraan kruisen der IIIe en IVe Klasse mochten worden gedragen wanneer men ver van het front patriottische handelingen had verricht. In maart 1872 werd het lint door de koning officieel in "Erinnerungsband" omgedoopt. Een Kruis van Genève op de bovenste kruisarm van de kruisen der IIIe en IVe Klasse dat mocht worden gedragen wanneer men vrijwillig oorlogsgewonden had verpleegd.Ook het Algemeen Ereteken werd , versierd met het Kruis van Genève, aan dit lint toegekend.Aantallen verleningenDe lagere graden van de Pruisische Kroonorde werd duizenden malen toegekend.De Eerste Klasse van de Orde werd 44 maal in een gouden uitvoering "met de zwaarden" toegekend. In de Eerste Wereldoorlog werd de orde in deze exclusieve uitvoering nog 52 maal, maar nu in verguld zilver, toegekend. Een onderscheiding met de zwaarden in de kroonorde werd zelden toegekend en de onderscheiding gold als een hoge eer. De Duitse bevelhebber aan het Westelijk front tijdens de Eerste Wereldoorlog, Generaal Erich von Falkenhayn droeg het commandeurskruis met de zwaarden aan de ring als teken dat hij eerder een lagere graad in de orde met de zwaarden had ontvangen en in vredestijd, of voor civiele verdiensten, het commandeurskruis zonder de zwaarden had ontvangen.Onder de Nederlandse leden van deze orde vindt men de Meteoroloog Christophorus Buys Ballot die Commandeur in de Kroonorde was.
 • Der Königliche Kronen-Orden ist ein allgemeiner Verdienstorden der Krone Preußen. Er ehrte Zivilisten und Offiziere.
 • Królewski Pruski Order Korony (niem. Königlicher Preußischer Kronenorden) – do 1901 drugi order (obok Czerwonego Orła) w precedencji odznaczeń cywilnych i wojskowych monarchii pruskiej. Po ustanowieniu Orderu Zasług Korony Pruskiej znalazł się na trzecim miejscu.
 • A Ordem da Coroa da Prússia (em alemão: Kronenorden) foi criada em 1861. Era a Ordem de Cavalaria mais baixa do sistema de ordens da Prússia. A Ordem era apenas entregue a Oficiais que não eram de carreira, ou a civis com o mesmo estatuto.Oficialmente, a Ordem da Águia Vermelha e a Ordem da Coroa eram iguais. No entanto, a maioria dos oficiais preferia receber a Ordem da Águia Vermelha. A Ordem da Coroa era, habitualmente, entregue como uma condecoração a alguém que tinha de ser homenageado, e a quem o governo da Prússia não queria dar a Ordem da Águia Vermelha.A Ordem tinha seis classes: Grã-Cruz - Grã-Cruz numa faixa no ombro direito, com a estrela, do lado esquerdo do peito 1.ª Classe - emblema numa faixa no ombro direito, com a estrela, do lado esquerdo do peito 2.ª Classe - emblema numa fita ao pescoço, com a estrela, do lado esquerdo do peito 3.ª Classe - emblema numa fita, do lado esquerdo do peito 4.ª Classe - emblema numa fita, do lado esquerdo do peito Medalha - numa fita, do lado esquerdo do peito↑
 • The Order of the Crown (German: Kronenorden) was Prussia's lowest ranking order of chivalry. Instituted in 1861 as an award equal in rank to the Order of the Red Eagle, it could only be awarded to commissioned officers (or civilians of approximately equivalent status), but there was a medal associated with the order which could be earned by non-commissioned officers and enlisted men.Officially the Order of the Red Eagle and the Order of the Crown were equal. Most officials did however prefer to be appointed in the senior Order of the Red Eagle. The Order of the Crown was often used as a decoration of someone who had to be rewarded while the Prussian government did not want to award the Order of the Red Eagle.The Order had six classes:Grand Cross - wore the Grand Cross badge on a sash on the right shoulder, plus the star on the left chest;1st Class - wore the badge on a sash on the right shoulder, plus the star on the left chest;2nd Class - wore the badge on a necklet, plus the star on the left chest;3rd Class - wore the badge on a ribbon on the left chest;4th Class - wore the badge on a ribbon on the left chest;Medal - wore the medal on a ribbon on the left chest.↑
 • Орден Короны был учреждён в 1861 году. Имел четыре степени. Белый эмалевый крест пате (позолоченный для 4-го класса).Лицевая сторона: золотой медальон с короной, синяя кайма с девизом С Нами Бог готическими буквами.Оборотная сторона: королевский вензель, синяя кайма с надписью 18 октября 1861 года.Лента: прусский синий (с 1865 это был более светлый синий). Орден мог также вручаться с миниатюрным крестом Св. Иоанна (Мальтийским) за достижения в области здравоохранения; в особых случаях орден мог быть вручён на ленте королевского ордена дома Гогенцоллернов.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5844370 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7142 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 49 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110028762 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:création
 • 1861 (xsd:integer)
prop-fr:dernièreAttribution
 • 1918 (xsd:integer)
prop-fr:décernéPar
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:décernéPour
 • Bravoure militaire
prop-fr:image
 • EST Order of the Cross of Terra Mariana - 5th Class BAR.png
prop-fr:légende
 • Croix et étoile de l'Ordre de la Couronne avec Croix et Étoile 2 Classe
 • Ruban de l'Ordre de la Couronne, Classe médaille
prop-fr:nom
 • Ordre de la Couronne
 • (Kronenorden)
prop-fr:statut
 • Plus décerné
prop-fr:tailleImage
 • 100 (xsd:integer)
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • Médaille de mérite
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éligibilité
 • Militaires et civils
prop-fr:équivalent
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'Ordre de la Couronne (en allemand : Kronenorden) est un ordre de chevalerie, classé comme le plus bas des ordres du Royaume de Prusse.
 • Řád koruny (německy Königlicher Kronenorden) byl pruský řád. Založil ho v roce 1861 pruský král a pozdější německý císař Vilém I. jako všeobecný záslužný řád. Dělil se do 5 tříd. Řád zanikl s pádem monarchie roku 1918.
 • L'Ordine della Corona (in tedesco: Kronenorden) fu il più basso degli ordini cavallereschi della Prussia. Esso venne istituito nel 1861 come ricompensa per i più giovani aderenti all'Ordine dell'Aquila Rossa, e con la possibilità di essere concesso a militari e civili.
 • Der Königliche Kronen-Orden ist ein allgemeiner Verdienstorden der Krone Preußen. Er ehrte Zivilisten und Offiziere.
 • Królewski Pruski Order Korony (niem. Königlicher Preußischer Kronenorden) – do 1901 drugi order (obok Czerwonego Orła) w precedencji odznaczeń cywilnych i wojskowych monarchii pruskiej. Po ustanowieniu Orderu Zasług Korony Pruskiej znalazł się na trzecim miejscu.
 • De Kroonorde, in het in Koningsbergen getekende oprichtingsdecreet "Königlicher Kronen-Orden" geheten, was een Pruisische ridderorde. De op 11 oktober 1861 door koning Wilhelm I van Pruisen gestichte orde was in rang gelijk aan de veel oudere Orde van de Rode Adelaar. De directe aanleiding voor het stichten van de orde was de kroning van Wilhelm I tot koning van Pruisen in de protestantse kathedraal in Koningsbergen, de oude Pruisische hoofdstad, in 1861.
 • A Ordem da Coroa da Prússia (em alemão: Kronenorden) foi criada em 1861. Era a Ordem de Cavalaria mais baixa do sistema de ordens da Prússia. A Ordem era apenas entregue a Oficiais que não eram de carreira, ou a civis com o mesmo estatuto.Oficialmente, a Ordem da Águia Vermelha e a Ordem da Coroa eram iguais. No entanto, a maioria dos oficiais preferia receber a Ordem da Águia Vermelha.
 • Орден Короны был учреждён в 1861 году. Имел четыре степени. Белый эмалевый крест пате (позолоченный для 4-го класса).Лицевая сторона: золотой медальон с короной, синяя кайма с девизом С Нами Бог готическими буквами.Оборотная сторона: королевский вензель, синяя кайма с надписью 18 октября 1861 года.Лента: прусский синий (с 1865 это был более светлый синий). Орден мог также вручаться с миниатюрным крестом Св.
 • The Order of the Crown (German: Kronenorden) was Prussia's lowest ranking order of chivalry. Instituted in 1861 as an award equal in rank to the Order of the Red Eagle, it could only be awarded to commissioned officers (or civilians of approximately equivalent status), but there was a medal associated with the order which could be earned by non-commissioned officers and enlisted men.Officially the Order of the Red Eagle and the Order of the Crown were equal.
rdfs:label
 • Ordre de la Couronne (Prusse)
 • Kroonorde (Pruisen)
 • Königlicher Kronen-Orden (Preußen)
 • Ordem da Coroa (Prússia)
 • Order Korony (Prusy)
 • Order of the Crown (Prussia)
 • Ordine della Corona (Prussia)
 • Řád koruny (Prusko)
 • Орден Короны (Пруссия)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:decoration of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:distinctions of
is prop-fr:inférieure of
is foaf:primaryTopic of