Nicolas Ier dit le Grand, né vers 800, 105e pape du 24 avril 858 à sa mort, à Rome, le 13 novembre 867.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Nicolas Ier dit le Grand, né vers 800, 105e pape du 24 avril 858 à sa mort, à Rome, le 13 novembre 867.
 • I. Miklós vagy Nagy Szent Miklós (latinul Nicolaus), (819?, Róma – 867. november 13., Róma) 106. pápaként vehette át Szent Péter egyházának vezetését 858. április 24-én. A középkor egyik legnagyobb hatású keresztény vezetője volt, aki megbolygatta az egész kontinens politikai és egyházi életét. Császári támogatással került hivatalába, annak elsőbbségét mégsem ismerte el soha, és ellentét is támadt az udvar és Laterán között. A romlásnak indult keresztény erkölcsök védelmezőjeként lépett fel, makacsan védelmezte a házasság szentségét, és határozottan közbelépett az elvilágiasodott püspökök és egyházi méltóságok túlkapásaiba. Gyakran úgy emlékeznek meg róla, mint aki Rómához kötötte a nyugati egyházat. A keleti egyházakkal megromlott a pápa kapcsolata, olyannyira hogy 863-ban egyházszakadásra is sor került.
 • Nicolaas I (Rome, ca. 820 - Vaticaanstad, 13 november 867) was paus van 24 april 858 tot zijn dood. Hij verstevigde het pauselijke gezag en macht. Paus Nicolaas wordt vandaag de dag nog steeds als heilige gezien door de Rooms-katholieke Kerk.
 • Николай I „Велики“ (на латински: Nicolaus I), * 800 г. в Рим; † 13 ноември 867 г. в Рим, е римски папа от 24 април 858 г. до смъртта си 13 ноември 867 г. По времето на своя понтификат Николай I се заема с християнизирането на славяните. Този негов ангажимент в Източна Европа води до конфликти с Източната църква в Константинопол.Той води преписка с българския княз Борис I относно това да ръкоположи Формоза Портуенски за епископ на България, но папата отказва. По време на кореспонденцията умира. По негово време настъпва Фотиевата схизма с константинополския патриарх Фотий. Един от силните в политически аспекти папи. Произхожда от благороднически римски род в Рим, син нa Defensor Theodore. В Курията влиза като послушник при Сергий II (844-847) и стига до помощник дякон. При Лъв IV e дякон, а при Бенедикт III се налага като най-активния в тясното обкръжение, като след смъртта му е избран за папа.Oще в началото на понтификата си се замесва в спорове около свалянето на Константинополския патриарх Игнатий и ръкополагането на Фотий. По молба на последния Николай I изпраща легати в Константинопол за участие в събор за иконоборството и съдбата на патриаршеския престол. През 861 г. на събора папските легати превишават властта си под натиска на императорския двор и Николай I, свикват специален събор в Рим през 863 г., за да отхвърли Константинополския. През 866 г. папата отговаря на допитванията на Борис I Български по верски въпроси и отговорите му се считат и до днес за класически изложение на ранносредновековната литургия, дисциплина и теология. Фотий обявява Николай I за свален през 867 г., но на следващата година той губи престола си.Николай I е ревностен защитник на индивидуалното севейство и това на целия епископат като стожер на християнството. По повод на развода на Лотар II Лотарингски той отлъчва архиепископите на Кьолн и Трир за нарушаване на църковните канони и приемане на двойнствения му брак. В отношенията си с амбициозния архиепископ на Равена - Йоан, папата затвърждава позициите на апостолическия престол.
 • Nicolás I, el Magno. (* Roma, (¿?) – † 13 de noviembre de 867) fue el papa n.º 105 de la Iglesia católica de 858 a 867.Perteneciente a una familia distinguida, ingresó muy joven al servicio de la Iglesia siendo nombrado subdiácono por Sergio II y diácono por León IV. Elegido papa mientras el emperador Luis II se encontraba en Roma, fue inmediatamente consagrado por este.Está considerado como uno de los papas más importantes de la Edad Media, ya que, aprovechando la crisis por la que atravesaba el reino carolingio, comenzó a afianzar la doctrina que defendía que el poder espiritual de Roma, encarnado en la figura del Papa, se encontraba por encima de cualquier otro poder incluido el civil representado por el emperador. Esta postura le llevó a enfrentarse en lo político con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y en lo religioso con la Iglesia Oriental.
 • Svatý Mikuláš I. Veliký (kolem 800? Řím - 13. listopad 867) byl papežem od 24. dubna 858 až do své smrti. Je připomínán jako upevňovatel papežské autority a moci, projevující rozhodující vliv na historický vývoj papežství a na jeho postavení mezi křesťanskými národy západní Evropy. Mikuláš tvrdil, že papež by měl mít autoritu nad všemi křesťany.V římskokatolické církvi byl prohlášen za svatého se svátkem dne 13. listopadu.
 • Paus Santo Nikolas I Agung (±820-13 November 867) adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 24 April 858 hingga 13 November 867.
 • Nicolau I (Roma, ? – 13 de novembre de 867) fou Papa de l'Església catòlica del 858 al 867. És venerat com a sant per la mateixa església.Membre d'una família distingida, va ingressar des de molt jove al servei de l'Església sent nomenat sotsdiaca per Sergi I i diaca per Lleó IV. Fou escollit Papa mentre l'emperador Lluís II es trobava a Roma i va ser immediatament consagrat per aquest. És considerat com un dels Papes més importants de l'edat mitjana, ja que, aprofitant la crisi que passava el regne carolingi, va començar a afiançar la doctrina que defensava que el poder espiritual de Roma, encarnat en la figura del Papa, es trobava per sobre de qualsevol altre poder, inclòs el civil representat per l'emperador. Aquesta postura el va portar a enfrontar-se en la part política a l'Emperador d'Occident i en la religiosa amb l'Església Oriental.
 • ニコラウス1世(820年? - 867年11月13日)は、第105代ローマ教皇(在位:858年4月24日 - 867年11月13日)。
 • O Papa Nicolau I (cerca de 810 - 13 de Novembro de 867) foi papa entre 24 de Abril de 858 até à sua morte. Nasceu em cerca de 810. É lembrado por ter consolidado o poder e a autoridade papal, tendo reivindicado para o papa o poder supremo para ensinar e governar, subordinando a todos. Com tal intuito, encontrou opositores que lhe causaram problemas, sendo a primeira delas com o arcebispo de Ravena, que quis tornar-se independente de Roma, mas que por fim se submeteu. Outro problema proveniente de sua tomada de posição a recusa em anular o casamento de Lotário II do Sacro Império Romano, de modo a este casar-se com a sua amante, Waldrada em 862. Um sínodo reunido em Metz justificara a separação, mas em 863 Nicolau cassou a decisão do sínodo por atentar contra a doutrina fundamental da indissolubilidade do matrimônio. Apesar de pressão por parte dos Carolíngios, a sua decisão permaneceu. Durante o seu papado, as relações com o Império Bizantino sofreram alguns revezes devido ao apoio que deu a Inácio, patriarca de Constantinopla, que tinha sido substituído por Fócio (Photius).Foi um dos mais notáveis papas dos primórdios da Idade Média, seus contemporâneos o consideravam um profeta. A par de São Leão Magno e de São Gregório Magno, o Papa Nicolau I, recebeu o nome de Magno; e também é venerado como santo com o nome de São Nicolau Magno. Seu dia festivo é 13 de novembro. == Referências ==
 • 교황 니콜라오 1세(라틴어: Sanctus Nicolaus I, 이탈리아어: Papa Niccolò I)는 제105대 교황(재위: 858년 4월 24일 - 867년 11월 13일)이다.니콜라오 1세는 로마 태생으로 아버지 테오도루스는 국가공무원이었고 교황 레오 4세에 의해 부제가 된 후 교황 베네딕토 3세에 의해 로마 교회에서 근무하다가 교황 베네딕토 3세가 선종하자 새 교황으로 선출되어 프랑크의 황제 루트비히 2세의 임석 아래 성 베드로 대성전에서 즉위하였다. 재위 중 교황의 권위를 격상시키려고 노력하였으나 교회 행정에 있어서 여러 가지 어려움에 봉착하였다.862년 4월 29일 아헨의 지방 공의회는 로렌의 왕비 토이트베르가의 거절을 정당화하고 863년 6월 메츠에서 개최된 지방 공의회는 교황 사절들의 임석하에 로렌의 왕 로타르 2세가 발트라다와 재혼하는 것을 승인하였으나 니콜라오 1세는 뇌물이 거래되었을 것으로 보고 그 결정을 번복하고 참가했던 고위 성직자들을 파문하였다. 이 행위는 863년 쾰른의 귄터와 트리어의 토이트가우트 대주교들이 니콜라오 1세에게 공격을 가하는 원인이 되었으나 니콜라오 1세는 그들을 파문하는 전대미문의 사건을 일으켰다. 로렌의 왕과 왕비가 865년 공적으로 화해하였다고 해도 니콜라오 1세는 왕이 왕비를 확실히 데리고 있는지 증거를 요구하였다. 이 사건에 개입한 니콜라오 1세의 의도는 군주들로 하여금 기독교의 윤리를 잘 지키게 하고, 한 걸음 더 나아가 교황의 세속권 행사를 분명히 보여주려는 데 있었다.니콜라오 1세의 사목권 행사는 862년 랭스의 대주교 힝크마르와 그 대교구에 속한 여러 교구의 주교들에 의하여 수아송 교구의 주교 로타드가 파직된 사건에 개입하여 칙령을 반포하고 865년 1월 그를 주교직에 복귀시킨 일이다. 니콜라오 1세는 이 사건에서 교황직에 광범위한 권위를 부여한 위법령집을 언급하였다. 파직된 성직자 울파드의 사건을 다시 심사하기 위하여 866년에 개최된 수아송 지방 공의회의 이의 신청은 니콜라오 1세로부터 반대를 받았으나 니콜라오 1세는 점차적으로 힝크마르의 설명을 만족스럽게 보았다. 이 사건들은 라벤나의 대주교의 퇴위와 더불어 서유럽 교회에 대하여 강력한 교황권이 확립되는 계기가 되었다.863년 이후 모라비아 선교를 위한 비잔티움 제국의 선교사 성 키릴로스와 성 메토디오스가 니콜라오 1세의 초청을 받아 로마를 방문했다. 858년 콘스탄티노폴리스 총대주교 이그나티오스가 강요에 의해 사직하고 후임자 포티우스가 보낸 서신에 대하여 니콜라오 1세는 860년 9월 25일 사절단을 파견하여 그 사건을 조사하게 하였다. 861년 콘스탄티노폴리스 지방 공의회가 포티우스를 승인하자 로마에서 개최된 지방 공의회는 콘스탄티노폴리스 교회의 결정을 취소하였다. 865년 9월 28일 니콜라오 1세는 사절단을 불가리아에 보내어 포티우스에게 엄격한 주의를 주면서 새로운 심사 가능성을 제시하다 불쾌해진 포티우스는 867년 콘스탄티노폴리스에서 지방 공의회를 열어 니콜라오 1세를 퇴위시키는 결정을 내렸다. 니콜라오 1세의 선종으로 일단 이 사건은 종결되었으나 동방 교회와의 분열은 영원한 긴장 상태로 남게 되었다.
 • Св. Николай I Великий (лат. Nicolaus PP. I; 800 — 13 ноября 867) — папа римский с 24 апреля 858 по 13 ноября 867. Идеолог папоцезаризма, самый значительный понтифик эпохи Каролингов. Католическая историография почтила Николая наименованием Великий и внесла его в список святых.
 • Papa Aziz I. Nikolas, (Roma yaklaşık 800 – 13 Kasım 867), ya da Büyük Nikolas, 24 Nisan 858 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır. Papalık otoritesi ve gücünün konsolide etmesi, Batı Avrupa'nın Hıristiyan milletleri üzerinde papalığın etkisini artırmak için kararlı bir şekilde çalışması ile hatırlanır. Ayrıca, Bizans İmparatorluğu ile ilişkileri, Konstantinopolis Patriği I. İgnatius'u yerine getirilen I. Fotios'a karşı desteklemesi nedeniyle bozulmuştur‎.
 • Nikolas I.a (Erroma, 800 - † ibidem., 867ko azaroaren 13a) Eliza Katolikoaren 106. Aita Santua izan zen 858 eta 867 urteen bitartean.Oso ortodoxoa izan zen bere ideologian, batez ere ezkontza kanonikoari buruz. Gogor defenditu zuen Aita Santuaren lehentasuna; hala Aita Santuarengana jotzeko apezpikuen eskubidea, beste agintarien gainetik ezarri zuen, eta Lotaringiako Lotarioren dibortzioa ezeztatu zuen. Aitasantutzaren boterea sendotu zuenez, Nikolas Handia ezizena hartu zuen. Konstantinoplako San Inazioren alde egin zuen Fozioren kontra. Responsa ad consulta Bulgarorum idatzi zuen (Bulgariarren galderei erantzunak). Santutegian duen eguna azaroaren 13a da.
 • Pope Saint Nicholas I (Latin: Nicholaus I; c. 800 – 13 November 867), also called Saint Nicholas the Great, was Pope from 24 April 858 to his death in 867. He is remembered as a consolidator of papal authority and power, exerting decisive influence upon the historical development of the papacy and its position among the Christian nations of Western Europe. Nicholas asserted that the pope should have suzerain authority over all Christians, even royalty, in matters of faith and morals.He is venerated as a saint in the Roman Catholic Church, with a feast day on 13 November.He refused to grant an annulment to King Lothair II of Lotharingia from Teutberga so that Lothair could marry his mistress Waldrada. When a Council pronounced in favor of annulment, Nicholas I declared the Council to be deposed, its messengers excommunicated, and its decisions void. Despite pressure from the Carolingians, who laid siege to Rome, his decision held. During his reign, relations with the Byzantine Empire soured over his support for Ignatius, Patriarch of Constantinople, who had been removed from his post in favor of Photius.
 • Nikolaus I., bisweilen auch Nikolaus der Große genannt (* 820 in Rom; † 13. November 867 ebenda), war vom 24. April 858 bis zu seinem Tod im Jahr 867 Papst. Der Tag seiner Wahl in Anwesenheit von Kaiser Ludwig II. ist unsicher, doch wurde er am 24. April inthronisiert. Nikolaus I. gilt als Erneuerer der päpstlichen Autorität und Macht und als einer der bedeutendsten Päpste des Frühmittelalters.
 • Niccolò I, anche noto come san Niccolò Magno ma talvolta erroneamente chiamato papa Nicola I (Roma, 800 circa – Roma, 13 novembre 867), fu papa della Chiesa cattolica dal 24 aprile 858 alla sua morte.105º papa, viene ricordato come un consolidatore del potere e dell'autorità papale e sostenitore del rafforzamento dell'universalismo romano. È anche riconosciuto santo e la sua memoria si ricorda nella data della sua morte.
 • Mikołaj I Wielki, (ur. ok. 820 w Rzymie, zm. 13 listopada 867 w Watykanie) – święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od 24 kwietnia 858 do 13 listopada 867.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 154791 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5336 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 42 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106996025 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:dateDeNaissance
 • v.800,
prop-fr:débutPontificat
 • 0858-04-24 (xsd:date)
prop-fr:finPontificat
 • 0867-11-13 (xsd:date)
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:nom
 • Nicolas
prop-fr:prédécesseurPape
prop-fr:successeurPape
prop-fr:tailleImage
 • 180 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Pape
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Nicolas Ier dit le Grand, né vers 800, 105e pape du 24 avril 858 à sa mort, à Rome, le 13 novembre 867.
 • Nicolaas I (Rome, ca. 820 - Vaticaanstad, 13 november 867) was paus van 24 april 858 tot zijn dood. Hij verstevigde het pauselijke gezag en macht. Paus Nicolaas wordt vandaag de dag nog steeds als heilige gezien door de Rooms-katholieke Kerk.
 • Svatý Mikuláš I. Veliký (kolem 800? Řím - 13. listopad 867) byl papežem od 24. dubna 858 až do své smrti. Je připomínán jako upevňovatel papežské autority a moci, projevující rozhodující vliv na historický vývoj papežství a na jeho postavení mezi křesťanskými národy západní Evropy. Mikuláš tvrdil, že papež by měl mít autoritu nad všemi křesťany.V římskokatolické církvi byl prohlášen za svatého se svátkem dne 13. listopadu.
 • Paus Santo Nikolas I Agung (±820-13 November 867) adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 24 April 858 hingga 13 November 867.
 • ニコラウス1世(820年? - 867年11月13日)は、第105代ローマ教皇(在位:858年4月24日 - 867年11月13日)。
 • Св. Николай I Великий (лат. Nicolaus PP. I; 800 — 13 ноября 867) — папа римский с 24 апреля 858 по 13 ноября 867. Идеолог папоцезаризма, самый значительный понтифик эпохи Каролингов. Католическая историография почтила Николая наименованием Великий и внесла его в список святых.
 • Papa Aziz I. Nikolas, (Roma yaklaşık 800 – 13 Kasım 867), ya da Büyük Nikolas, 24 Nisan 858 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır. Papalık otoritesi ve gücünün konsolide etmesi, Batı Avrupa'nın Hıristiyan milletleri üzerinde papalığın etkisini artırmak için kararlı bir şekilde çalışması ile hatırlanır. Ayrıca, Bizans İmparatorluğu ile ilişkileri, Konstantinopolis Patriği I. İgnatius'u yerine getirilen I. Fotios'a karşı desteklemesi nedeniyle bozulmuştur‎.
 • Nikolaus I., bisweilen auch Nikolaus der Große genannt (* 820 in Rom; † 13. November 867 ebenda), war vom 24. April 858 bis zu seinem Tod im Jahr 867 Papst. Der Tag seiner Wahl in Anwesenheit von Kaiser Ludwig II. ist unsicher, doch wurde er am 24. April inthronisiert. Nikolaus I. gilt als Erneuerer der päpstlichen Autorität und Macht und als einer der bedeutendsten Päpste des Frühmittelalters.
 • Niccolò I, anche noto come san Niccolò Magno ma talvolta erroneamente chiamato papa Nicola I (Roma, 800 circa – Roma, 13 novembre 867), fu papa della Chiesa cattolica dal 24 aprile 858 alla sua morte.105º papa, viene ricordato come un consolidatore del potere e dell'autorità papale e sostenitore del rafforzamento dell'universalismo romano. È anche riconosciuto santo e la sua memoria si ricorda nella data della sua morte.
 • Mikołaj I Wielki, (ur. ok. 820 w Rzymie, zm. 13 listopada 867 w Watykanie) – święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od 24 kwietnia 858 do 13 listopada 867.
 • Nicolau I (Roma, ? – 13 de novembre de 867) fou Papa de l'Església catòlica del 858 al 867. És venerat com a sant per la mateixa església.Membre d'una família distingida, va ingressar des de molt jove al servei de l'Església sent nomenat sotsdiaca per Sergi I i diaca per Lleó IV. Fou escollit Papa mentre l'emperador Lluís II es trobava a Roma i va ser immediatament consagrat per aquest.
 • Nikolas I.a (Erroma, 800 - † ibidem., 867ko azaroaren 13a) Eliza Katolikoaren 106. Aita Santua izan zen 858 eta 867 urteen bitartean.Oso ortodoxoa izan zen bere ideologian, batez ere ezkontza kanonikoari buruz. Gogor defenditu zuen Aita Santuaren lehentasuna; hala Aita Santuarengana jotzeko apezpikuen eskubidea, beste agintarien gainetik ezarri zuen, eta Lotaringiako Lotarioren dibortzioa ezeztatu zuen. Aitasantutzaren boterea sendotu zuenez, Nikolas Handia ezizena hartu zuen.
 • Nicolás I, el Magno. (* Roma, (¿?) – † 13 de noviembre de 867) fue el papa n.º 105 de la Iglesia católica de 858 a 867.Perteneciente a una familia distinguida, ingresó muy joven al servicio de la Iglesia siendo nombrado subdiácono por Sergio II y diácono por León IV.
 • I. Miklós vagy Nagy Szent Miklós (latinul Nicolaus), (819?, Róma – 867. november 13., Róma) 106. pápaként vehette át Szent Péter egyházának vezetését 858. április 24-én. A középkor egyik legnagyobb hatású keresztény vezetője volt, aki megbolygatta az egész kontinens politikai és egyházi életét. Császári támogatással került hivatalába, annak elsőbbségét mégsem ismerte el soha, és ellentét is támadt az udvar és Laterán között.
 • Pope Saint Nicholas I (Latin: Nicholaus I; c. 800 – 13 November 867), also called Saint Nicholas the Great, was Pope from 24 April 858 to his death in 867. He is remembered as a consolidator of papal authority and power, exerting decisive influence upon the historical development of the papacy and its position among the Christian nations of Western Europe.
 • 교황 니콜라오 1세(라틴어: Sanctus Nicolaus I, 이탈리아어: Papa Niccolò I)는 제105대 교황(재위: 858년 4월 24일 - 867년 11월 13일)이다.니콜라오 1세는 로마 태생으로 아버지 테오도루스는 국가공무원이었고 교황 레오 4세에 의해 부제가 된 후 교황 베네딕토 3세에 의해 로마 교회에서 근무하다가 교황 베네딕토 3세가 선종하자 새 교황으로 선출되어 프랑크의 황제 루트비히 2세의 임석 아래 성 베드로 대성전에서 즉위하였다. 재위 중 교황의 권위를 격상시키려고 노력하였으나 교회 행정에 있어서 여러 가지 어려움에 봉착하였다.862년 4월 29일 아헨의 지방 공의회는 로렌의 왕비 토이트베르가의 거절을 정당화하고 863년 6월 메츠에서 개최된 지방 공의회는 교황 사절들의 임석하에 로렌의 왕 로타르 2세가 발트라다와 재혼하는 것을 승인하였으나 니콜라오 1세는 뇌물이 거래되었을 것으로 보고 그 결정을 번복하고 참가했던 고위 성직자들을 파문하였다.
 • Николай I „Велики“ (на латински: Nicolaus I), * 800 г. в Рим; † 13 ноември 867 г. в Рим, е римски папа от 24 април 858 г. до смъртта си 13 ноември 867 г. По времето на своя понтификат Николай I се заема с християнизирането на славяните. Този негов ангажимент в Източна Европа води до конфликти с Източната църква в Константинопол.Той води преписка с българския княз Борис I относно това да ръкоположи Формоза Портуенски за епископ на България, но папата отказва. По време на кореспонденцията умира.
 • O Papa Nicolau I (cerca de 810 - 13 de Novembro de 867) foi papa entre 24 de Abril de 858 até à sua morte. Nasceu em cerca de 810. É lembrado por ter consolidado o poder e a autoridade papal, tendo reivindicado para o papa o poder supremo para ensinar e governar, subordinando a todos. Com tal intuito, encontrou opositores que lhe causaram problemas, sendo a primeira delas com o arcebispo de Ravena, que quis tornar-se independente de Roma, mas que por fim se submeteu.
rdfs:label
 • Nicolas Ier (pape)
 • I. Miklós pápa
 • I. Nikolas
 • Mikołaj I Wielki
 • Mikuláš I. Veliký
 • Nicolás I (papa)
 • Nikolas I.a
 • Nikolaus I. (Papst)
 • Papa Niccolò I
 • Papa Nicolau I
 • Papa Nicolau I
 • Paus Nicolaas I
 • Paus Nikolas I
 • Pope Nicholas I
 • Николай I (папа римский)
 • Николай I (папа)
 • ニコラウス1世 (ローマ教皇)
 • 교황 니콜라오 1세
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Nicolas
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:prédécesseurPape of
is prop-fr:successeurPape of
is foaf:primaryTopic of