La Loi des Douze Tables (en latin : Lex Duodecim Tabularum ou plus simplement Duodecim Tabulae) constitue le premier corpus de lois romaines écrites. Leur rédaction est l'acte fondateur du ius scriptum, le droit écrit. Le corpus est rédigé par un collège de décemvirs entre 451 et 449 av. J.-C. L'apparition de ces lois écrites marque une certaine laïcisation du droit romain, par rapport au ius oral pratiqué auparavant.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Loi des Douze Tables (en latin : Lex Duodecim Tabularum ou plus simplement Duodecim Tabulae) constitue le premier corpus de lois romaines écrites. Leur rédaction est l'acte fondateur du ius scriptum, le droit écrit. Le corpus est rédigé par un collège de décemvirs entre 451 et 449 av. J.-C. L'apparition de ces lois écrites marque une certaine laïcisation du droit romain, par rapport au ius oral pratiqué auparavant.
 • 12 Levha Kanunları M.Ö. 451-M.Ö. 449 (Leges Duodecim Tabularum), günümüz Avrupa Hukuku'nun temelini oluşturan Roma Hukukunun gelişiminde, yazılı olmayan hususların yazılı biçimde hukuki kurallar haline getirilmesi devrine ait hukuk kaynağıdır. Roma İmparatorluğu dönemine ait ilk yazılı kanunlar olan 12 Levha Kanunları, Roma toplumundaki Patrici (soylular) ve Pleb (halk) arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nda yazılı kanunlar olmadığı dönemde, örf ve adete göre hareket edilirdi. Bu örf ve adetleri de ancak Patriciler bilirdi. Bunun için Patriciler, örf ve adetlerin yazıya geçirilmesine, mümkün olduğu kadar uzun bir zaman karşı koymuşlardır. Pleblerin baskısıyla M.Ö. 450’de kanunları yazmak üzere 10 kişilik bir komisyon ('decemviri legibus scribundis') kuruldu. Solon Yasaları'ndan da yararlanılarak 2 yılda hazırlandı. 12 madeni veya tahta levha üzerine yazılarak ve meclisin onaylamasından sonra, herkesin görebilmesi için Roma'nın en büyük meydanına (Forum Romanum) asıldı. M.Ö.307'de Galler'in Roma'yı yağmalamalarında imha edilene kadar orada asılı kaldı. Bu levhalarda aile hukuku, veraset hakkı, dava hakkı, borç ve ceza kanununa dair hükümler vardı. Bunlar Roma Hukuku'nun hiç değişmeyen esaslarını teşkil ettiler. Bu kanunlar dizisi ile iki toplum arasında daha önce hiç olmayan adalet ve dürüstlük mekanizması kurulmuş ve güçler Patricili ve Plebli büyük toprak sahipleri tarafından paylaşılmıştır. Böylece, her iki halk grubu da seçme seçilme hakkı edinmiş, toplumdaki sınıf farklılıkları için ekonomik durum belirleyici olmuştur.Bazı suçlar ilâhların mukaddes haklarına tecavüz şeklinde anlaşılmış, suçlu cemiyet dışı ve her türlü haklardan mahrum bırakılmıştır (herkes tarafından öldürülebilir). Şahıslara yönelik suçlarda şahsî intikam usûlü kullanılabilir. Diyeti kabul etmeyen suçlu, zarar görene teslim edilir; o da göze göz, dişe diş şeklinde öcünü alır. Aile reisinin (babanın) riyaseti altındakilere karşı hayat ve ölüm hâkimiyeti vardır.Tarihçi ve hukukçuların naklettiği kısımlardan anlaşıldığına göre 12 Levha Kanunları'nda iki gaye güdülmektedir: Siyasi gayesi: Asillerle halk arasında mümkün olduğu kadar eşitlik sağlamak ve vatandaşları, idarecilerin keyfi davranışlarına karşı korumak. (Ancak kanunlar bunu tam mânasıyla gerçekleştirememiştir; o devirde asiller ile halk arasındaki evlenme yasağı devam etmiştir.) Hukuki gayesi: Eski teâmül hukukunu (örf ve adet hukunu) toplayıp tespit etmektir. Bir kimse, kendisine borçlu olan vatandaşı majistra (hâkim) önüne götürür, borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riâyet ederek ona el koyar, evine götürür ve zincire vurur. Muayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir. Veya köle olarak satar. Alacaklı birden fazla ise borçlu, alacaklar nispetinde parçalara ayrılır. Vatana ihanet, ana veya babayı öldürme, kundakçılık (suçlu kırbaçlanır, zincire vurulur, ateşle öldürülür). Yalancı şahitlik (suçlu uçuruma atılarak öldürülür). Gece bir hırsızlık olursa ve hırsız suçu işlerken yakalanırsa, öldürülebilir. Daha hafif durumlarda yaptığı zararın iki misli ödettirilir. Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan bu kanunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de temeli sayılmaktadır.↑ ↑
 • Le leggi delle XII tavole (duodecim tabularum leges) è un corpo di leggi compilato nel 451-450 a.C. dai decemviri legibus scribundis, contenenti regole di diritto privato e pubblico. Rappresentano una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano, se si considerano le più antiche mores e lex regia. Sotto l'aspetto della storia del diritto romano, le Tavole costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma. Le fonti antiche, per giustificare questa innovazione, parlano di contatti con Ermodoro di Efeso, discendente del filosofo Eraclito. In effetti proprio nel VI-V secolo a.C. il mondo greco conobbe la legislazione scritta. Secondo la versione tradizionale, tramandata dagli storici antichi, la creazione di un codice di leggi scritte sarebbe stata voluta dai plebei nel quadro delle lotte tra patrizi e plebei che si ebbero all'inizio dell'epoca repubblicana. In particolare, i plebei chiedevano un'attenuazione delle leggi contro i debitori insolventi e leggi scritte che limitassero l'arbitrio dei patrizi nell'amministrazione della giustizia. In quell'epoca, infatti, l'interpretazione del diritto era affidata al collegio sacerdotale dei pontefici, che era di esclusiva composizione patrizia.Esse furono considerate dai Romani come fonte di tutto il diritto pubblico e privato (fons omnis publici privatique iuris). Secondo lo storico Ettore Pais i redattori non introdussero grandi novità, ma si sarebbero limitati a redigere per iscritto gli antichi mores.
 • 十二表法(じゅうにひょうほう、Lex Duodecim Tabularum)は、古代ローマにおいて初めて定められた成文法。名前は12枚の銅版に記されたとする伝承に由来する。
 • Duodecim tabularum (lleis de les dotze taules) foren unes antigues lleis romanes. Fou el codi de lleis de la República de Roma, i van ser creades a partir del 454 aC per posar fi al llarg enfrontament entre patricis i plebeus.El 462 aC a proposta del tribú Gai Terentili Arsa que va demanar una comissió de cinc homes (Quinque viri) per establir una legislació per limitar el poder dels cònsols, cosa a la que s'oposaven els patricis. A l'any següent es va tornar a presentar la mateixa proposta amb petites variacions. Després del plebiscit Icilià, que va repartir terres a l'Aventí entre els pobres, per fi el 454 aC ( 300 de Roma) es va decidir entre els dos bàndols (patricis i plebeus) procedir a la redacció d'un Codi de Lleis. El 454 aC el senat va acordar enviar a Grècia i especialment a Atenes a tres comissionats per informar-se de les lleis gregues com la lleu de Soló i altres legisladors hel·lensEl comissionats van tornar el 452 aC i es van elegir unes persones (Decemviri = Decemvirs) per establir la nova legislació (decemviri legibus scribundis), tots patricis però amb una norma no escrita per la qual els drets dels plebeus havien de ser respectats pels decemvirs; el decemvirs foren escollits al comicis centuriats i van tindre la consideració de magistrats únics durant el període en què establirien les lleis (any 451 aC = 303 de Roma) i haurien de posar fi a l'enfrontament entre patricis i plebeus, regulant l'accés d'aquests darrers als drets de ciutadania. Es va confiar als decemvirs l'autoritat suprema en lloc dels cònsols, i es va suspendre el tribunat i el dret d'apel·lació (la desaparició dels tribuns tindria com a contrapartida la subjecció dels cònsols a un codi de lleis escrit).Els decemvirs van redactar les Lleis a les quals en endavant devia subjectar-se l'exercici de les altes magistratures romanes. Deu taules de lleis foren adoptades en un any, sotmeses a ratificació pels comicis centuriats i després gravades en deu taules de bronze, clavades al Fòrum; encara mancaven algunes lleis i el 450 aC (304 de Roma) foren elegits altre cops decemviri, aquesta vegada amb tres plebeus segons Dionís d'Halicarnàs, i es van afegir dos lleis més complementàries. Així va sorgir la Llei de les dotze taules, espècie de Constitució o Codi legal romà.El cos legal de les dotze taules fou publicat sota els cònsols Luci Valeri i Marc Horaci el 449 aC. Fou el primer i únic codi legal fins al temps de Justinià I. Les seves lleis són conegudes com a Leges Decemvirales, Lex Decemviralis, Leges XII, Leges XII tabularam o Duodecim o simplement "les lleis" o "la llei".Encara que la nova Llei no va suposar grans innovacions, va dulcificar la sort dels pagesos pobres al fixar un tipus d'interès màxim (10%) i amenaçar amb greus penes als usurers. Es va mantenir la prohibició de matrimonis entre patricis i plebeus. La supressió del tribunat va deixar el dret d'apel·lació en mans dels comicis centuriats. Els cònsols devien subjectar-se a un dret escrit amb una llei igual i comú per a tots. Les dotze taules contenien matèries legals sobre dret públic i privat; el dret públic va patir molts canvis amb el pas dels anys però el privat va romandre com a legislació bàsica del romans. Ciceró diu que moltes de les lleis havien quedat fora d'ús al seu temps, però els principis generals es mantenien. Però uns esdeveniments extraordinaris (certs abusos de poder comesos pel decenvir Appi Claudi, envoltats de llegenda) van provocar una rebel·lió militar i van aconsellar restablir el tribunat, i així ho van pactar les dues faccions; si d'una banda els cònsols quedaven subjectes a les restriccions de la Llei escrita, per una altra els Tribuns no podien oposar-se a les ordres del dictador. Els tribuns van conservar la competència sobre els judicis la sentència dels quals fos de multa. En canvi el comicis per tribus o comicis tribunats van perdre la seva competència en causes capitals però tot magistrat romà, en compensació, havia de concedir el recurs d'alçada com a mesura general en prendre possessió.Poc després als cònsols se'ls va privar de l'administració de la caixa militar que va passar als tresorers militars (quaestores militum) designats d'entre els ciutadans patricis pels tribuns de la plebs (des del 447 aC. = 307 de Roma) i votats per les assemblees tribunades. Aquesta decisió va ser la primera en què un plebiscit va adquirir rang de llei. Més tard els tribuns van obtenir veu consultiva al senat, i podien assistir a les seves sessions, i oposar-se als senatusconsultum.Poc després per mitjà de la llei Canuleia ( 445 aC = 309 de Roma) es va permetre el matrimoni entre patricis i plebeus (i els fills d'aquestes unions desiguals se situarien a la mateixa casta que el pare). També es va disposar que els plebeus podrien ocupar càrrecs públics.La mateixa llei Canuleia va disposar el 445 aC la creació dels tribuns militars amb potestat consular (tribuni militum cum consulari potestate), en nombre de sis (existien ja els tribuns militars simples, que eren sis per a cada legió), elegibles pel comicis centuriats, pel mateix termini que els cònsols (un any), i d'extracció plebea.Amb l'abolició de les leges Actiones va entrar nova legislació que va interferir en les lleis de les dotze taules que mai foren restablertes en plena vigència i van esdevenir l'origen de les lleis civils i del drets consuetudinari. Algunes lleis de les dotze taules com les de successió eren tant perfectes que els juristes de segles posteriors no hi van trobar res per modificar, i tots parlen de la precisió de les normes i la claredat del llenguatge.
 • A Lei das Doze Tábuas (Lex Duodecim Tabularum ou simplesmente Duodecim Tabulae, em latim) constituía uma antiga legislação que está na origem do direito romano. Formava o cerne da constituição da República Romana e do mos maiorum (antigas leis não escritas e regras de conduta). Foi uma das primeiras leis que ditavam normas eliminando as diferenças de classes, atribuindo a tais um grande valor, uma vez que as leis do período monárquico não se adaptaram à nova forma de governo, ou seja, à República e por ter dado origem ao Direito civil e às ações da lei, apresentando assim, de forma evidente, seu caráter tipicamente romano (imediatista, prático e objetivo).
 • Prawo dwunastu tablic, ustawa dwunastu tablic (łac. lex duodecim tabularum) – pierwsza kodyfikacja prawa rzymskiego dokonana w latach 451-449 p.n.e. Formalnie obowiązywało aż do kodyfikacji justyniańskiej w VI w. n.e.Do kodyfikacji doszło na fali walk plebejuszy z patrycjuszami o wpływ na rządy państwem. Jednym z postulatów plebejuszy było spisanie prawa zwyczajowego. Jego znajomość i interpretacja zarezerwowane były dla pontyfików wywodzących się z patrycjuszy, co umacniało ich władzę.Według tradycji rzymskiej w 451 r. p.n.e. zawieszono obowiązywanie prawa i wyznaczono dziesięciu patrycjuszy (Decemviri legibus scribundis – stąd zwanych decemwirami), mających spisać obowiązujące prawa. Komisja działała opieszale, co spowodowało tzw. II secesję plebejuszy. Z obawy o wybuch wojny domowej patrycjusze zgodzili się powołać drugą komisję, do której dopuszczono dwóch plebejuszy. Komisje wybrały się do Grecji, celem zaczerpnięcia z obowiązujących w miastach greckich praw elementów do tworzonej właśnie ustawy i w 449 r. p.n.e. spisane prawo zostało uroczyście proklamowane przez konsulów. Tekst został wyryty na XII tablicach z brązu lub drewna i umieszczony na Forum Romanum, aby mógł być znany wszystkim obywatelom.Według znanych rekonstrukcji, ustawa XII tablic miała następujący porządek: Tablice I, II, III – prawo procesowe (np. Si in ius vocat est ito = jeśli zostałeś wezwany na sąd, to się staw; uprzywilejowanie obywateli zamożnych – ręczycielem posiadacza mógł być tylko inny posiadacz; instytucja nexum – surowa odpowiedzialność osobista dłużnika) Tablice IV i część V – organizacja wewnętrzna rodziny rzymskiej (np. ojciec nie może sprzedać syna więcej niż 3 razy) Część tablicy V – spadkobranie (np. zasady dziedziczenia testamentowego) Tablica VI stosunki gospodarcze między rodzinami rzymskimi (np. obowiązek wykonywania oświadczeń złożonych uroczyście podczas aktu mancypacji) Tablica VII – prawa sąsiedzkie (np. zakaz zmiany biegu wody deszczowej na niekorzyść sąsiada) Tablica VIII – przestępstwa naruszające prawa obywatela rzymskiego (np. prawo talionu w razie trwałego okaleczenia z możliwością wykupienia się w razie zawarcia ugody, kara 300 asów za lżejsze okaleczenie wolnego i 150 za niewolnika płatnych do rąk jego właściciela, kara 25 asów za obrazę wolnego obywatela) Tablice IX i X – prawa sakralne i publiczne (np. zakaz pochówku i spalania zwłok na terenie Rzymu, ograniczenie wystawności pogrzebów) Tablice XI i XII – różne przepisy (m.in. zakaz małżeństw patrycjuszy z plebejuszami)Oryginalne tablice dość szybko zaginęły, a do dzisiejszych czasów nie przetrwała również pierwotna treść prawa – znamy je jedynie z rekonstrukcji na podstawie rzymskiej literatury prawniczej i gramatycznej (gramatycy przytaczali fragmenty ustawy dla zobrazowania dawnych form wyrazów).Znaczenie „prawa XII tablic” nie ograniczało się do politycznego zwycięstwa plebejuszy. Wprowadziło procedurę sądową (proces legisakcyjny). Zapoczątkowało dynamiczny rozwój prawa rzymskiego. Początkowo, do czasów Gnejusza Flawiusza,jego interpretacją zajmowało się kolegium pontyfików.Ustawa XII tablic była jednym z podstawowych źródeł prawa rzymskiego. Tytus Liwiusz (3,34) określał ją jako fons omnis publici privatimque iuris (źródło wszelkiego prawa publicznego i prywatnego). Pomimo faktu, że niektóre przepisy z czasem wychodziły z użycia, sama ustawa nigdy nie została uchylona. Justynian traktował ją jako wciąż obowiązującą, podział Kodeksu na 12 ksiąg nawiązywał do 12 tablic.
 • Законите на дванадесетте таблици (на латински: Lex Duodecim Tabularum или само Duodecim Tabulae) са писмени закони, създадени през 450-449 пр.н.е., които по-късно служат за основа на римското право.Наричат се така, защото били записани на 12 плочи от слонова кост или мед (според Тит Ливий) и изложени на Форума - централния площад на Рим. Техният оригинален текст не е достигнал до нас, но изследователите са успели да възстановят по-голямата част благодарение на изобилието от цитати у големите римски юристи от края на Републиката и първите векове на Империята.
 • Zákon nebo Zákoník dvanácti desek (latinsky Lex nebo Leges duodecim tabularum) je nejstarší kodifikace římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Jednalo se o dvanáct bronzových desek, které byly vystaveny na Foru Romanu.
 • 12표법(十二表法, 라틴어: Leges Duodecim Tabularum, 혹은 공식 축약명 Duodecim Tabulae)은 로마법의 기초를 이룬 고대 로마의 성문법이다. 12표법은 로마 공화정 정체(政體)의 중심이자, 로마적 전통(Mos Maiorum)의 근간이었다. 로마의 학생들은 12표법의 원문을 암기해야 했다고 하는데, 이로 보아 구두로도 전승된 듯하며, 리비우스는 12표법이 모든 사법과 공법의 원천(fons omnis publici privatique iuris)이었다고 주장했고, 키케로는 그것이 로마법 전체의 몸체였다고 말한 바 있다.
 • The Law of the Twelve Tables (Latin: Leges Duodecim Tabularum or Duodecim Tabulae) was the ancient legislation that stood at the foundation of Roman law. The Law of the Twelve Tables formed the centrepiece of the constitution of the Roman Republic and the core of the mos maiorum (custom of the ancestors).The Twelve Tables came about as a result of the long social struggle between patricians and plebeians. After the expulsion of the last king of Rome, Tarquinius Superbus, the Republic was governed by a hierarchy of magistrates. Initially only patricians were eligible to become magistrates and this, among other plebeian complaints, was a source of discontent for plebeians. In the context of this unequal status, plebeians would take action to secure concessions for themselves using the threat of secession. They would threaten to leave the city with the consequence that it would grind to a halt, as the plebeians were Rome's labour force. One of the most important concessions won in this class struggle was the establishment of the Twelve Tables, establishing basic procedural rights for all Roman citizens as against one another.Patricians long opposed this request, but around 451 BC, the first decemviri (decemvirate - board of "Ten Men") were appointed to draw up the first ten tables. According to Livy, they sent an embassy to Greece to study the legislative system of Athens, known as the Solonian Constitution, but also to find out about the legislation of other Greek cities. Modern scholars believe the Roman assembly most likely visited the Greek cities of Southern Italy, and did not travel all the way to Greece.In 450 BC, the second decemviri started work on the last two tables.The first decemvirate completed the first ten codes in 450 BC. Here is how Livy describes their creation,"...every citizen should quietly consider each point, then talk it over with his friends, and, finally, bring forward for public discussion any additions or subtractions which seemed desirable." (cf. Liv. III 34)In 449 BC, the second decemvirate completed the last two codes, and after a secessio plebis to force the Senate to consider them, the Law of the Twelve Tables was formally promulgated. According to Livy (AUC 3.57.10) the Twelve Tables were inscribed on bronze (Pomponius (Dig. 1 tit. 2 s2 §4) alone says on ivory), and posted publicly, so all Romans could read and know them. It was not a comprehensive statement of all law, but a sequence of definitions of various private rights and procedures. They generally took for granted such things as the institutions of the family and various rituals for formal transactions.Some believe that the original tablets must have been destroyed when the Gauls under Brennus burnt Rome in 387 BC. Cicero claimed (de leg. 2.59) that he learned them by heart as a boy in school, but that no one did so any longer. What we have of them today are brief excerpts and quotations from these laws in other authors, often in clearly updated language. They are written in an archaic, laconic Latin (described as Saturnian verse). As such, though it cannot be determined whether the quoted fragments accurately preserve the original form, what is present gives some insight into the grammar of early Latin. Some claim that the text was written as such so plebeians could more easily memorize the laws, as literacy was not commonplace during early Rome.Like most other early codes of law, they were largely procedural, combining strict and rigorous penalties with equally strict and rigorous procedural forms. In most of the surviving quotations from these texts, the original table that held them is not given. Scholars have guessed at where surviving fragments belong by comparing them with the few known attributions and records, many of which do not include the original lines, but paraphrases. It cannot be known with any certainty from what survives that the originals ever were organized this way, or even if they ever were organized by subject at all.
 • De Twaalftafelenwet of de Wet der XII Tafelen (Latijn: Duodecim Tabulæ of Lex Duodecim Tabularum) noemt men de oudste optekening van de wetten van het Romeinse Rijk, die aan de basis stonden van het Romeins recht. De Wet van de Twaalf Tafelen dateert van omstreeks 451 v.Chr. en omvat zowel publiekrecht als privaatrecht uit de oud-Romeinse tijd. De tekst zelf van de oorspronkelijke Wet is verdwenen, maar er zijn nog citaten uit terug te vinden. Sommige wetten waren nog volgens het ius talionis.Volgens de overlevering kwam deze wetgeving tot stand tijdens de jaren 451 v.Chr., op aandringen van de plebejers, door een college van tien mannen, de decemviri legibus scribundis, die de ongeschreven wetten van het gewoonterecht noteerden op twaalf bronzen tafelen, zodat ze voor iedereen kenbaar zouden zijn. De inhoud is typerend voor een primitieve agrarische maatschappij. Een van de geboden in de Twaalftafelenwet was de staatsplicht van de pater familias om een pasgeboren nakomeling met een zichtbaar gebrek voor de tiende levensdag te doden (Cicero, De Legibus, 3.8.19). Dit was een onderdeel van het ius vitae necisque, het recht om te oordelen over leven en dood van zijn kinderen.
 • A Tizenkét táblás törvények (latinul: Leges duodecim tabularum) a Római Köztársaság i. e. 451-450-ben összeállított, írásba foglalt törvényei, a római jog egyik legjelentősebb forrása.A jogtörténet egyes számban, XII táblás törvény alakban is használja a kifejezést, utalva a táblákon fennmaradt törvények összefüggésére.
 • Hamabi Taulen legea (latinez: lex duodecim tabularum edo duodecim tabularum leges) zuzenbide erromataren hasieran zegoen legea izan zen. Erromatar Errepublikaren konstituzioaren eta mos maiorumen (arbasoen ohitura) nukleoa sortu zuten.
 • Das Zwölftafelgesetz, eigentlich Zwölftafelgesetze (XII Tafeln, lateinisch: Leges duodecim tabularum) ist eine um 450 v. Chr in Rom entstandene Gesetzessammlung, die in zwölf bronzenen Tafeln auf dem Forum Romanum ausgestellt war. Die Schaffung des Zwölftafelgesetzes markiert den Höhepunkt der frühen Auseinandersetzungen zwischen Patriziern und Plebejern in der Römischen Republik. In der nachfolgenden Zeit wurden sie vielfach ergänzt und ausgebessert.
 • La Ley de las XII Tablas (lex duodecim tabularum o duodecim tabularum leges) o Ley de igualdad romana fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de ley decemviral. Por su contenido se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Fue el primer código de la Antigüedad que contuvo reglamentación sobre censura (pena de muerte por poemas satíricos). La ley se publicó al principio en doce tablas de madera y, posteriormente, en doce planchas de bronce que se expusieron en el foro. Debido a que no queda indicio alguno de su existencia, algún autor ha llegado a sugerir que no existieron. No obstante, su desaparición puede explicarse por el saqueo que sufrió Roma hacia el año 390 a. C. por parte de los galos. Se cree que se destruyeron y, por algún motivo, no se reprodujeron con posterioridad. Esta última teoría parece estar apoyada por las abundantes referencias que de ellas hacen los autores antiguos. El historiador Tito Livio dijo de ellas que eran la fuente de todo el derecho romano, tanto público como privado. Por su parte, el orador y abogado Cicerón afirmó que los niños aprendían su contenido de memoria.Al estar estas leyes expuestas públicamente, estaban libre de malas interpretaciones de sus custodios. Pues parece que anteriormente los pocos que conocían las Leyes, las interpretaban manipulándolas a su favor. Estas Leyes para todos (los ciudadanos) fueron las bases del Imperio Romano pues todos estaban bajo las mismas en cualquier rincón del Imperio.
dbpedia-owl:bnfId
 • 12505601h
dbpedia-owl:individualisedGnd
 • 4079590-1
dbpedia-owl:lccnId
 • n/87/848524
dbpedia-owl:sudocId
 • 034285660
dbpedia-owl:viafId
 • 178266150
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 62767 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 42605 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 114 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109579237 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:bnf
 • 4.50201636E10
prop-fr:collection
 • HU
 • Tempus
 • L'Antiquité au présent
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:date
 • Entre 451 et 449 av. J.-C.
prop-fr:gnd
 • 4079590 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • a
prop-fr:intitule
 • Lex Duodecim Tabularum
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 2011455421 (xsd:integer)
 • 2262018979 (xsd:double)
prop-fr:lccn
 • n/87/848524
prop-fr:lienAuteur
 • Marcel Le Glay
 • Pierre Grimal
 • Aldo Schiavone
prop-fr:lieu
 • Naples
 • Paris
prop-fr:loiPrecedente
 • Lex Aternia Tarpeia
prop-fr:loiSuivante
 • Leges Valeriae Horatiae
prop-fr:nom
 • Girard
 • Grimal
 • Le Glay
 • Senn
 • Christol
 • Nony
 • Schiavone
 • Loi des Douze Tables
 • Tellegen-Couperus
prop-fr:pagesTotales
 • 539 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • Daniel
 • F.
 • Marcel
 • Michel
 • Olga
 • Aldo
 • P. F.
prop-fr:sudoc
 • 34285660 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • La civilisation romaine
 • Rome et son empire, des origines aux invasions barbares
 • Ius : L'invention du droit en Occident
 • A Short History of Roman Law
 • Les lois des Romains
 • Rome, Grandeur et Déclin de la République
prop-fr:trad
 • Geneviève et Jean Bouffartigue
prop-fr:type
 • Corpus de lois
prop-fr:viaf
 • 178266150 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Loi des Douze Tables (en latin : Lex Duodecim Tabularum ou plus simplement Duodecim Tabulae) constitue le premier corpus de lois romaines écrites. Leur rédaction est l'acte fondateur du ius scriptum, le droit écrit. Le corpus est rédigé par un collège de décemvirs entre 451 et 449 av. J.-C. L'apparition de ces lois écrites marque une certaine laïcisation du droit romain, par rapport au ius oral pratiqué auparavant.
 • 十二表法(じゅうにひょうほう、Lex Duodecim Tabularum)は、古代ローマにおいて初めて定められた成文法。名前は12枚の銅版に記されたとする伝承に由来する。
 • Zákon nebo Zákoník dvanácti desek (latinsky Lex nebo Leges duodecim tabularum) je nejstarší kodifikace římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Jednalo se o dvanáct bronzových desek, které byly vystaveny na Foru Romanu.
 • 12표법(十二表法, 라틴어: Leges Duodecim Tabularum, 혹은 공식 축약명 Duodecim Tabulae)은 로마법의 기초를 이룬 고대 로마의 성문법이다. 12표법은 로마 공화정 정체(政體)의 중심이자, 로마적 전통(Mos Maiorum)의 근간이었다. 로마의 학생들은 12표법의 원문을 암기해야 했다고 하는데, 이로 보아 구두로도 전승된 듯하며, 리비우스는 12표법이 모든 사법과 공법의 원천(fons omnis publici privatique iuris)이었다고 주장했고, 키케로는 그것이 로마법 전체의 몸체였다고 말한 바 있다.
 • A Tizenkét táblás törvények (latinul: Leges duodecim tabularum) a Római Köztársaság i. e. 451-450-ben összeállított, írásba foglalt törvényei, a római jog egyik legjelentősebb forrása.A jogtörténet egyes számban, XII táblás törvény alakban is használja a kifejezést, utalva a táblákon fennmaradt törvények összefüggésére.
 • Hamabi Taulen legea (latinez: lex duodecim tabularum edo duodecim tabularum leges) zuzenbide erromataren hasieran zegoen legea izan zen. Erromatar Errepublikaren konstituzioaren eta mos maiorumen (arbasoen ohitura) nukleoa sortu zuten.
 • Das Zwölftafelgesetz, eigentlich Zwölftafelgesetze (XII Tafeln, lateinisch: Leges duodecim tabularum) ist eine um 450 v. Chr in Rom entstandene Gesetzessammlung, die in zwölf bronzenen Tafeln auf dem Forum Romanum ausgestellt war. Die Schaffung des Zwölftafelgesetzes markiert den Höhepunkt der frühen Auseinandersetzungen zwischen Patriziern und Plebejern in der Römischen Republik. In der nachfolgenden Zeit wurden sie vielfach ergänzt und ausgebessert.
 • A Lei das Doze Tábuas (Lex Duodecim Tabularum ou simplesmente Duodecim Tabulae, em latim) constituía uma antiga legislação que está na origem do direito romano. Formava o cerne da constituição da República Romana e do mos maiorum (antigas leis não escritas e regras de conduta).
 • Prawo dwunastu tablic, ustawa dwunastu tablic (łac. lex duodecim tabularum) – pierwsza kodyfikacja prawa rzymskiego dokonana w latach 451-449 p.n.e. Formalnie obowiązywało aż do kodyfikacji justyniańskiej w VI w. n.e.Do kodyfikacji doszło na fali walk plebejuszy z patrycjuszami o wpływ na rządy państwem. Jednym z postulatów plebejuszy było spisanie prawa zwyczajowego.
 • Le leggi delle XII tavole (duodecim tabularum leges) è un corpo di leggi compilato nel 451-450 a.C. dai decemviri legibus scribundis, contenenti regole di diritto privato e pubblico. Rappresentano una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano, se si considerano le più antiche mores e lex regia. Sotto l'aspetto della storia del diritto romano, le Tavole costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma.
 • Duodecim tabularum (lleis de les dotze taules) foren unes antigues lleis romanes. Fou el codi de lleis de la República de Roma, i van ser creades a partir del 454 aC per posar fi al llarg enfrontament entre patricis i plebeus.El 462 aC a proposta del tribú Gai Terentili Arsa que va demanar una comissió de cinc homes (Quinque viri) per establir una legislació per limitar el poder dels cònsols, cosa a la que s'oposaven els patricis.
 • De Twaalftafelenwet of de Wet der XII Tafelen (Latijn: Duodecim Tabulæ of Lex Duodecim Tabularum) noemt men de oudste optekening van de wetten van het Romeinse Rijk, die aan de basis stonden van het Romeins recht. De Wet van de Twaalf Tafelen dateert van omstreeks 451 v.Chr. en omvat zowel publiekrecht als privaatrecht uit de oud-Romeinse tijd. De tekst zelf van de oorspronkelijke Wet is verdwenen, maar er zijn nog citaten uit terug te vinden.
 • The Law of the Twelve Tables (Latin: Leges Duodecim Tabularum or Duodecim Tabulae) was the ancient legislation that stood at the foundation of Roman law. The Law of the Twelve Tables formed the centrepiece of the constitution of the Roman Republic and the core of the mos maiorum (custom of the ancestors).The Twelve Tables came about as a result of the long social struggle between patricians and plebeians.
 • Законите на дванадесетте таблици (на латински: Lex Duodecim Tabularum или само Duodecim Tabulae) са писмени закони, създадени през 450-449 пр.н.е., които по-късно служат за основа на римското право.Наричат се така, защото били записани на 12 плочи от слонова кост или мед (според Тит Ливий) и изложени на Форума - централния площад на Рим.
 • La Ley de las XII Tablas (lex duodecim tabularum o duodecim tabularum leges) o Ley de igualdad romana fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de ley decemviral. Por su contenido se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Fue el primer código de la Antigüedad que contuvo reglamentación sobre censura (pena de muerte por poemas satíricos).
 • 12 Levha Kanunları M.Ö. 451-M.Ö. 449 (Leges Duodecim Tabularum), günümüz Avrupa Hukuku'nun temelini oluşturan Roma Hukukunun gelişiminde, yazılı olmayan hususların yazılı biçimde hukuki kurallar haline getirilmesi devrine ait hukuk kaynağıdır. Roma İmparatorluğu dönemine ait ilk yazılı kanunlar olan 12 Levha Kanunları, Roma toplumundaki Patrici (soylular) ve Pleb (halk) arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanmıştır.
rdfs:label
 • Loi des Douze Tables
 • Закони на дванадесетте таблици
 • 12 Levha Kanunları
 • 12표법
 • Hamabi Taula
 • Leggi delle XII tavole
 • Lei das Doze Tábuas
 • Lex duodecim tabularum
 • Ley de las XII Tablas
 • Lleis de les dotze taules
 • Tizenkét táblás törvények
 • Twaalftafelenwet
 • Twelve Tables
 • Zwölftafelgesetz
 • Zákon dvanácti desek
 • Законы двенадцати таблиц
 • 十二表法
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:loiPrecedente of
is foaf:primaryTopic of