Livonie (en latin : Livonia, en allemand et en suédois : Livland, en russe : Liflandia, Лифляндия) est le nom historique donné par les Allemands aux régions de la côte de la mer Baltique où vivaient les Lives, au nord de la Lithuanie. La Livonie a été un territoire correspondant à la quasi-totalité du territoire actuel des États baltes pour n'être plus maintenant que le nom d'une péninsule de l'actuelle Lettonie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Livonie (en latin : Livonia, en allemand et en suédois : Livland, en russe : Liflandia, Лифляндия) est le nom historique donné par les Allemands aux régions de la côte de la mer Baltique où vivaient les Lives, au nord de la Lithuanie. La Livonie a été un territoire correspondant à la quasi-totalité du territoire actuel des États baltes pour n'être plus maintenant que le nom d'une péninsule de l'actuelle Lettonie. En plus des Lives, d'autres populations se partageaient ces territoires, comme les Estes, les Curoniens, les Sémigaliens et à partir du XIIIe siècle les Allemands et enfin des minorités slaves et juives. Jusqu'en 1919, la région était dominée par une aristocratie terrienne germanophone appelée par les historiens d'aujourd'hui germano-baltes.
 • Lijfland (Lijfs: Līvõ, Lets: Livonija, Ests: Liivimaa, Duits: Livland, Latijn: Livonia, Russisch: Лифляндия (Lifljandija), Pools: Inflanty), is een gebied in de Baltische landen, oorspronkelijk ruwweg het gebied van de huidige staten Estland en Letland, later het gebied ten oosten van de Golf van Riga, bestaande uit het noordelijk deel van Letland en het zuiden van Estland. Thans in engere zin als Letse historische landstreek Vidzeme en Latgale (Letgallen) en als Estse historische landstreek Liivimaa.Lijfland is genoemd naar de Lijven, die een met het Estisch verwante taal spraken en het gebied oorspronkelijk bewoonden. De Lijven zijn in Lijfland al vroeg gaandeweg opgegaan in de Letten. Hun taal, het Lijfs, is nu vrijwel uitgestorven maar heeft zich het langst kunnen handhaven aan de kusten. Het laatst werd zij gesproken in het naburige Koerland (Lijfs: Kurāmō, Lets: Kurzeme, Duits: Kurland).
 • A Livônia (português brasileiro) ou Livónia (português europeu) (livoniano: Līvõmō, letão e lituano: Livonija; estoniano: Liivimaa; alemão e sueco: Livland; polonês: Liwlandia; russo: Лифляндия / Liflyandiya) foi o território dos livonianos fínicos, mas passou na Idade Média a designar uma área muito maior controlada pela Ordem da Livônia na costa oriental do Mar Báltico, correspondendo às atuais Letônia e Estônia. Suas fronteiras eram o Golfo de Riga e o Golfo da Finlândia, a noroeste, o lago Peipus e a Rússia, a leste e a Lituânia ao sul.A Livônia foi habitada por diversos povos bálticos e fínicos, governados por uma classe de germano-bálticos. Ao longo do tempo, alguns nobres foram polonizados e tornaram-se membros da nobreza polaco-lituana (Szlachta), ou russificados e passaram a fazer parte da nobreza russa (Dvoryanstvo).
 • Livonia alguna vez fue el área habitada por los livonios, pero en la Edad Media vino a designar un territorio mucho más extenso (Terra Mariana) controlado por la Orden de Livonia en las costas orientales del mar Báltico, en las actuales Letonia y Estonia. Sus fronteras eran el golfo de Riga y el golfo de Finlandia, en el noreste; el lago Peipus y Rusia, en el este; y Lituania, al sur.
 • Ливо́ния (Лифля́ндия; Инфля́нты; лат. Livonia, нем. Livland, лив. Līvõmō, эст. Liivimaa, латыш. Livonija — «Земля ливов») — историческая область (со 2-й четверти XIII века по 1561 Ливонская Конфедерация) на территории современных Латвийской и Эстонской республик. Названа германскими рыцарями-крестоносцами по имени одного из проживавших в то время на этой территории лифляндско-курляндских племён — ливов. В русском языке долгое время преобладало название «Лифляндия», которое является искажённой передачей нем. Livland. Искажением от немецкого слова является польское название «Инфлянты», распространённое на территории Речи Посполитой. Лифляндией область называлась и во времена её вхождения в состав Российской империи.
 • Livònia (letó: Livonija; estònia: Liivimaa; alemany: Livland; suec: Livland; polonès: Inflanty; rus: Лифляндия o Lifljandija; lituà livonija) és un territori històric que va ser l'àrea habitat pels livonians, però en l’edat mitjana designava un territori molt més extens controlat per l’Orde de Livònia en les costes orientals del Mar Bàltic en les actuals Letònia i Estònia. Les seves fronteres són el Golf de Riga i el Golf de Finlàndia en el nord-este, el llac Pepsi i Rússia a l'est, i Lituània al sud.
 • Livónia más néven Livland, Livánia, Lívföld a mai Észtország és Lettország területének történelmi neve.Egy ideig csak a Rigai-öböl környékén élő ma már kihalóban levő finnugor lív nép földjét nevezték így. Miután az itt élő balti és finnugor népeket a keresztes Német Lovagrend leigázta, Livónia alatt értették a kúr, a lett, a lív és az észt területeket.
 • Livland, veraltet Liefland, auch Eifland, lat. Livonia, pol. Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der Liven ab.Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht.
 • リヴォニア (Livonia) は、現在のラトビアの東北部(ヴィドゼメ地方)からエストニアの南部にかけての地域の名称。またドイツ語風にリーフラント (Livland) とも言う。この地にはフィン・ウゴル系(ウラル語系)とされるリヴォニア語を話すリーヴ人が住んでいたが、現在では人口数百人程度の少数民族となっている。ドイツ騎士団の植民やバルト人・スラヴ人等との混血により、激減したとされる。現在の住民はほぼバルト系ラトビア人とロシア人で占める。中世はハンザ同盟の影響でドイツ系の住民が多数を占めていた(バルト・ドイツ人)。しかしリーヴ人の影響は残り、この地はリーヴ人の土地、リヴォニアとして名を残す事になる。ドイツ騎士団、ポーランド王国、スウェーデン(バルト帝国)と支配者を変えた後、最終的に18世紀初頭に始まった大北方戦争によってロシア帝国に帰した。バルト・ドイツ人の政治的影響下にあったが、この地はバルト人が大勢を占めていた。20世紀になって、リヴォニアの北部をエストニア、南部をラトビアとして国家が成立した。
 • 리보니아(Livonia)는 현재 라트비아의 동북부 (비제메 지역)에서 에스토니아 남부에 걸친 지역의 명칭이다.
 • La Livonia è una regione baltica che si estende attorno al Golfo di Riga, compresa tra l'Estonia a nord e la Lettonia a sud. I livoni sono un popolo di stirpe finnica. Le nazioni finniche occupavano fino al VII secolo tutta la parte centro-settentrionale della Russia europea. Poi, sotto la spinta dei popoli slavi (prima dell'anno Mille) e dei popoli tedeschi (dopo il Mille), il loro territorio si è progressivamente ridotto alla parte settentrionale dell'area baltica e alla Finlandia. La Livonia non è più un'unità territoriale a sé stante ma, come la Curlandia, parte integrante della Lettonia.
 • Ливония (на латвийски: Livonija, на латински: Livonia, на немски: Livland) е историческа област и политически съюз на прибалтийски страни на крайбрежието на Балтийско море. При най-голямото си разширение тя обхваща областите на цяла днешна Естония и Латвия. В по-тесен смисъл Ливония обозначава само латвийската провинция Видземе.
 • Livonia (livonieraz: Līvõmō, estonieraz: Liivimaa, finlandieraz: Liivinmaa, alemanez eta eskandinaviar hizkuntzez: Livland, letonieraz eta lituanieraz: Livonija, polonieraz: Inflanty, errusieraz: Лифляндия / Liflyandiya) gaur egungo Letonia eta Estoniako lurretan Erdi Aroan egon zen herrialdea da. Livoniako Ordenak agintzen zuen bertan eta bertako herria ez zen indoeuroparra, livoniarra baizik. Denborarekin errusiarrek eta poloniarrek inbaditu eta euren iraganeko izaera galdu zuten.
 • Livonia (Livonian: Līvõmō, Estonian: Liivimaa, Finnish: Liivinmaa, German and Scandinavian languages: Livland, Latvian and Lithuanian: Livonija, Polish: Inflanty, archaic English Livland, Liwlandia; Russian: Лифляндия / Liflyandiya) is a historic region along the eastern shores of the Baltic Sea. It was once the land of the Finnic Livonians inhabiting the principal ancient Livonian County Metsepole with its center at Turaida. The most prominent ruler of ancient Livonia was Caupo of Turaida.During the Livonian Crusade, ancient Livonia was colonized by the Livonian Brothers of the Sword, later called the Livonian Order, and the name Livonia came to designate a much broader territory: Terra Mariana on the eastern coasts of the Baltic Sea, in present-day Latvia and Estonia. Its frontiers were the Gulf of Riga and the Gulf of Finland in the north-west, Lake Peipus and Russia to the east, and Lithuania to the south. Livonia was inhabited by various Baltic and Finnic peoples, ruled by an upper class of Baltic Germans. Over the course of time, some nobles were Polonized into the Polish–Lithuanian nobility (Szlachta) or Russified into the Russian nobility (Dvoryanstvo).
 • Livonsko je historický útvar, který se rozkládal přibližně na území dnešního Estonska a Lotyšska, na východním pobřeží Baltského moře. Jeho obyvatelstvo tvořili Livonci, patřící k ugrofinským národům, jejich řečí byla dnes téměř vymřelá livonština. Na území Livonska žili i Estonci (zvaní rusky též Čudové, ugrofinský národ) a různé kmeny Baltů (Latgalové, Kurové, Zemgalové, Žemaitové (starším českým názvem „Žmuďané“) a další). Při zřízení Livonska jako samostatného územního útvaru sehráli význačnou roli rytíři livonského řádu, kteří se po založení řádu roku 1202 území zmocnili a vytvořili jakousi federaci Livonska, sestávající zpočátku z duchovních pseudostátních útvarů (biskupství), svobodných měst a území přímo ovládaných řádem. Zároveň se zasloužili o rozšíření křesťanství. Během 15. století livonský stát značně zeslábl v důsledku rozporů mezi livonskou větví řádu německých rytířů, rižským arcibiskupem a městy. Toho začal využívat k expanzi moskevský stát, který hledal možnost proniknutí k Baltu. Roku 1558 vypukla mezi moskevským státem a Livonskem tzv. livonská válka (1558–1582/1583). Během ní Livonsko jako samostatný stát zaniklo (1561). Části livonského území připadly Litvě, Polsku, Švédsku a Dánsku. Samostatnost si zachovalo pouze Kuronsko a Zemgalsko jako vévodství kuronské a zemgalské. Světským vládcem se tu stal pod lenní svrchovaností polského krále dosavadní velmistr livonského řádu (po 1525 se livonská větev řádu německých rytířů osamostatnila) Gotthard Kettler.Lotyšské jméno pro oblast Livonska je dnes Vidzeme. Existuje též livonská národní hymna.
 • Liwonia (łot Vidzeme - "Śródziemie"; niem. Livland, czasami także "Liwlandia" – ziemia Liwów) – jedna z czterech krain historycznych składających się na współczesną Łotwę, leży w jej środkowej i północnej części na prawym brzegu Dźwiny, na północ od Rygi.Zamieszkana przez bałtyckofińskie plemię Liwów. W XIII w. podbita przez niemiecki zakon kawalerów mieczowych i biskupstwo Rygi. Po sekularyzacji Zakonu w XVI w. po 1561 roku była w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako wspólna domena Korony i Wielkiego Księstwa.W 1578 zdobyta przez cara Iwana IV Groźnego, jednak odbita przez wojska Batorego. Pozostała przy Rzeczypospolitej po rozejmie z 1582 w Jamie Zapolskim, w ramach województwa wendeńskiego.W wyniku wojen polsko-szwedzkich w 1621-1629 zajęta przez Szwedów, którzy wcześniej posiadali jedynie północną część dzisiejszej Estonii. W wyniku pokoju w Oliwie (1660) przeszła na stałe w ręce szwedzkie. Ustanowiona wówczas granica stanowi do dziś tradycyjne rubieże Vidzeme.Po wojnie rosyjsko-szwedzkiej w 1721 według zapisów pokoju w Nystad przeszła pod panowanie Piotra I, cara Rosji. W czasie rewolucji rosyjskiej z jej terenów operowała atakująca Piotrogród biała armia gen. Judenicza.Od 1921 r. w składzie niepodległej Łotwy.Współcześnie (od 2007) Liwonia jest także regionem gospodarczym na który składa się sześć okręgów: Alūksne, Cēsis, Gulbene, Okręg Madona, Valka i Valmiera. Przewodniczącym regionu jest burmistrz Gulbene Nikolajs Stepanovs.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 41192 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 112 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102854063 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 0978-02-04 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Michel Mourre
prop-fr:lienÉditeur
 • Éditions Bordas
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:nom
 • Mourre
prop-fr:pagesTotales
 • 883 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Michel
prop-fr:réimpression
 • 2008-10-04 (xsd:date)
prop-fr:sousTitre
 • Dictionnaire d'histoire universelle
prop-fr:titre
 • Le Petit Mourre
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Éditions Bordas
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Livonie (en latin : Livonia, en allemand et en suédois : Livland, en russe : Liflandia, Лифляндия) est le nom historique donné par les Allemands aux régions de la côte de la mer Baltique où vivaient les Lives, au nord de la Lithuanie. La Livonie a été un territoire correspondant à la quasi-totalité du territoire actuel des États baltes pour n'être plus maintenant que le nom d'une péninsule de l'actuelle Lettonie.
 • Livonia alguna vez fue el área habitada por los livonios, pero en la Edad Media vino a designar un territorio mucho más extenso (Terra Mariana) controlado por la Orden de Livonia en las costas orientales del mar Báltico, en las actuales Letonia y Estonia. Sus fronteras eran el golfo de Riga y el golfo de Finlandia, en el noreste; el lago Peipus y Rusia, en el este; y Lituania, al sur.
 • Livónia más néven Livland, Livánia, Lívföld a mai Észtország és Lettország területének történelmi neve.Egy ideig csak a Rigai-öböl környékén élő ma már kihalóban levő finnugor lív nép földjét nevezték így. Miután az itt élő balti és finnugor népeket a keresztes Német Lovagrend leigázta, Livónia alatt értették a kúr, a lett, a lív és az észt területeket.
 • リヴォニア (Livonia) は、現在のラトビアの東北部(ヴィドゼメ地方)からエストニアの南部にかけての地域の名称。またドイツ語風にリーフラント (Livland) とも言う。この地にはフィン・ウゴル系(ウラル語系)とされるリヴォニア語を話すリーヴ人が住んでいたが、現在では人口数百人程度の少数民族となっている。ドイツ騎士団の植民やバルト人・スラヴ人等との混血により、激減したとされる。現在の住民はほぼバルト系ラトビア人とロシア人で占める。中世はハンザ同盟の影響でドイツ系の住民が多数を占めていた(バルト・ドイツ人)。しかしリーヴ人の影響は残り、この地はリーヴ人の土地、リヴォニアとして名を残す事になる。ドイツ騎士団、ポーランド王国、スウェーデン(バルト帝国)と支配者を変えた後、最終的に18世紀初頭に始まった大北方戦争によってロシア帝国に帰した。バルト・ドイツ人の政治的影響下にあったが、この地はバルト人が大勢を占めていた。20世紀になって、リヴォニアの北部をエストニア、南部をラトビアとして国家が成立した。
 • 리보니아(Livonia)는 현재 라트비아의 동북부 (비제메 지역)에서 에스토니아 남부에 걸친 지역의 명칭이다.
 • Ливония (на латвийски: Livonija, на латински: Livonia, на немски: Livland) е историческа област и политически съюз на прибалтийски страни на крайбрежието на Балтийско море. При най-голямото си разширение тя обхваща областите на цяла днешна Естония и Латвия. В по-тесен смисъл Ливония обозначава само латвийската провинция Видземе.
 • Livonia (livonieraz: Līvõmō, estonieraz: Liivimaa, finlandieraz: Liivinmaa, alemanez eta eskandinaviar hizkuntzez: Livland, letonieraz eta lituanieraz: Livonija, polonieraz: Inflanty, errusieraz: Лифляндия / Liflyandiya) gaur egungo Letonia eta Estoniako lurretan Erdi Aroan egon zen herrialdea da. Livoniako Ordenak agintzen zuen bertan eta bertako herria ez zen indoeuroparra, livoniarra baizik. Denborarekin errusiarrek eta poloniarrek inbaditu eta euren iraganeko izaera galdu zuten.
 • Liwonia (łot Vidzeme - "Śródziemie"; niem. Livland, czasami także "Liwlandia" – ziemia Liwów) – jedna z czterech krain historycznych składających się na współczesną Łotwę, leży w jej środkowej i północnej części na prawym brzegu Dźwiny, na północ od Rygi.Zamieszkana przez bałtyckofińskie plemię Liwów. W XIII w. podbita przez niemiecki zakon kawalerów mieczowych i biskupstwo Rygi. Po sekularyzacji Zakonu w XVI w.
 • A Livônia (português brasileiro) ou Livónia (português europeu) (livoniano: Līvõmō, letão e lituano: Livonija; estoniano: Liivimaa; alemão e sueco: Livland; polonês: Liwlandia; russo: Лифляндия / Liflyandiya) foi o território dos livonianos fínicos, mas passou na Idade Média a designar uma área muito maior controlada pela Ordem da Livônia na costa oriental do Mar Báltico, correspondendo às atuais Letônia e Estônia.
 • Lijfland (Lijfs: Līvõ, Lets: Livonija, Ests: Liivimaa, Duits: Livland, Latijn: Livonia, Russisch: Лифляндия (Lifljandija), Pools: Inflanty), is een gebied in de Baltische landen, oorspronkelijk ruwweg het gebied van de huidige staten Estland en Letland, later het gebied ten oosten van de Golf van Riga, bestaande uit het noordelijk deel van Letland en het zuiden van Estland.
 • Livland, veraltet Liefland, auch Eifland, lat. Livonia, pol. Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für eine historische Landschaft im Baltikum.
 • Ливо́ния (Лифля́ндия; Инфля́нты; лат. Livonia, нем. Livland, лив. Līvõmō, эст. Liivimaa, латыш. Livonija — «Земля ливов») — историческая область (со 2-й четверти XIII века по 1561 Ливонская Конфедерация) на территории современных Латвийской и Эстонской республик. Названа германскими рыцарями-крестоносцами по имени одного из проживавших в то время на этой территории лифляндско-курляндских племён — ливов.
 • Livònia (letó: Livonija; estònia: Liivimaa; alemany: Livland; suec: Livland; polonès: Inflanty; rus: Лифляндия o Lifljandija; lituà livonija) és un territori històric que va ser l'àrea habitat pels livonians, però en l’edat mitjana designava un territori molt més extens controlat per l’Orde de Livònia en les costes orientals del Mar Bàltic en les actuals Letònia i Estònia.
 • La Livonia è una regione baltica che si estende attorno al Golfo di Riga, compresa tra l'Estonia a nord e la Lettonia a sud. I livoni sono un popolo di stirpe finnica. Le nazioni finniche occupavano fino al VII secolo tutta la parte centro-settentrionale della Russia europea. Poi, sotto la spinta dei popoli slavi (prima dell'anno Mille) e dei popoli tedeschi (dopo il Mille), il loro territorio si è progressivamente ridotto alla parte settentrionale dell'area baltica e alla Finlandia.
 • Livonia (Livonian: Līvõmō, Estonian: Liivimaa, Finnish: Liivinmaa, German and Scandinavian languages: Livland, Latvian and Lithuanian: Livonija, Polish: Inflanty, archaic English Livland, Liwlandia; Russian: Лифляндия / Liflyandiya) is a historic region along the eastern shores of the Baltic Sea. It was once the land of the Finnic Livonians inhabiting the principal ancient Livonian County Metsepole with its center at Turaida.
 • Livonsko je historický útvar, který se rozkládal přibližně na území dnešního Estonska a Lotyšska, na východním pobřeží Baltského moře. Jeho obyvatelstvo tvořili Livonci, patřící k ugrofinským národům, jejich řečí byla dnes téměř vymřelá livonština. Na území Livonska žili i Estonci (zvaní rusky též Čudové, ugrofinský národ) a různé kmeny Baltů (Latgalové, Kurové, Zemgalové, Žemaitové (starším českým názvem „Žmuďané“) a další).
rdfs:label
 • Livonie
 • Lijfland
 • Livland
 • Livonia
 • Livonia
 • Livonia
 • Livonia
 • Livonsko
 • Livònia
 • Livónia
 • Livônia
 • Liwonia
 • Ливония
 • Ливония
 • リヴォニア
 • 리보니아
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:allégeance of
is prop-fr:fiefs of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:origine of
is prop-fr:paysDeNaissance of
is foaf:primaryTopic of