Les lépidoptères (Lepidoptera) sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon et dont la larve est une chenille.Il s'agit d'un des ordres d'insectes le plus répandu et le plus largement connu dans le monde, comprenant entre 155 181 et 174 250 espèces décrites (dont près de 7 000 en Europe et 5 000 en France) réparties dans 126 familles et 46 super-familles.Ils se caractérisent à l’état adulte par trois paires de pattes (comme tous les insectes) et par deux paires d'ailes recouvertes d’écailles de couleurs très variées selon les espèces.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les lépidoptères (Lepidoptera) sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon et dont la larve est une chenille.Il s'agit d'un des ordres d'insectes le plus répandu et le plus largement connu dans le monde, comprenant entre 155 181 et 174 250 espèces décrites (dont près de 7 000 en Europe et 5 000 en France) réparties dans 126 familles et 46 super-familles.Ils se caractérisent à l’état adulte par trois paires de pattes (comme tous les insectes) et par deux paires d'ailes recouvertes d’écailles de couleurs très variées selon les espèces. Les lépidoptères pondent des œufs qui donnent naissance à des chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en chrysalides (s'abritant ou non dans un cocon préalablement tissé). Il en émerge enfin l'imago, ou papillon. Leur cycle biologique se trouve donc composé de quatre stades distincts: œuf, chenille, chrysalide et papillon. Ce sont des insectes à métamorphose complète.
 • Lepidoptera (Lepidópteros) é uma ordem de insectos muito diversificada, que inclui as borboletas e um grupo chamado de traças em Portugal ou mariposas no Brasil. O grupo inclui insectos com dois pares de asas membranosas cobertas de escamas e peças bucais adaptadas a sucção. O ciclo de vida dos lepidópteros é holometabólico e engloba quatro etapas: ovo, larva (quando é especificado por lagarta), pupa (especificada como crisálida) e imago (a fase adulta).Existe boa diversidade de formas e comportamentos dentre os lepidópteros. É comum em varias especies o uso de aposematismo, mimetismo e camuflagem (tanto na fase adulta quanta na larval) como meios de defesa contra predadores. Algumas também apresentam toxinas no corpo, sendo que no caso de algumas lagartas esta pode ser "injetada" em seus atacantes por meio de cerdas que o animal possui no dorso.Algumas espécies possuem um tempo de vida extremamente curto quando chegam à fase adulta, em muitos casos apenas o necessario para a reprodução. Geralmente nestes casos, o animal adulto nem sequer se alimenta, possuindo o aparelho bucal atrofiado, sendo que acumulam toda a energia necessaria para viver no estagio larval. As que se alimentam na fase adulta o fazem através da sucção de liquidos, geralmente o nectar de flores ou o sumo de frutos em decomposição. Muitas especies tem grande importância na polinização de diversas plantas.
 • Els lepidòpters (Lepidoptera, pron.: /ˌlɛpɨˈdɒptərə/) són un ordre d'insectes endopterigots. És el segon més nombrós en la classe dels insectes. Inclou papallones, arnes i hespèrids. Aquest ordre conté més de 180.000 espècies distribuïdes en 128 famílies i 47 superfamílies. En nombre d'espècies descrites només és superat per l'ordre dels coleòpters. Tenen un elevat interès econòmic, molts en fase larvària es mengen el fullatge i brots dels arbres, destrueixen les collites, malmeten la fusta i productes emmagatzemats; això no obstant, són molt útils com a components de la cadena tròfica i alguns, com el cuc de seda, d'interés econòmic.
 • Пеперудите (Lepidoptera) наричани още „Люспестокрили“ или „Люспокрили“ са разред летящи насекоми. Разредът включва също така нощните пеперуди и молците. Често бива разделян на две групи (подразреди, инфраразреди, суперсемейства или по-рядко надсемейства според различните автори), обединяващи нощни пеперуди и молци в едната и дневни пеперуди в другата.Крилете са 2 двойки с размах от 55 mm до 30 cm, покрити с различно оцветени люспи. Развитието е с пълна метаморфоза, т.е. пеперудите минават през четири етапа по време на своето развитие: яйце ларва, известна още като гъсеница какавида възрастна пеперуда (имаго)Известни са над 180 000 вида в 127 семейства и 46 надсемейства по цялата суша; в България - около 3000, от които около 215 са така наречените дневни пеперуди . Пеперудите снасят своите яйца на различни видове растения, като в зависимост от вида пеперуда ларвите след излюпването си могат да се хранят само с един точно определен вид растение (монофаги), с няколко, най-често близкородствени растения (олигофаги) или с голям брой растения, които често могат да са от съвсем различни семейства (полифаги).Ларвите (гъсеници) се хранят главно с листа, цветове или други растителни части (някои живеят в стволове и клони на дървета и се хранят с дървесина). Има обаче видове, чиито ларви се хранят с растителна храна в началния стадий на развитие, но по-късно преминават на животинска храна и започват да водят паразитен или хищнически живот, например ларвите на синевките от подрод Maculinea . Възрастните пеперуди най-често се хранят с нектар от цветовете на растения, но много видове предпочитат ферментирал сок от гниещи плодове или рани от растения, а има и такива, които се хранят главно с течности от изпражнения, разлагащи се трупове на животни и тъй нататък... Възрастните на някои нощни пеперуди, например нощните паунови очи (семейство Saturnidae) не се хранят изобщо и живеят много кратко време.Ларвите на ограничен брой видове са вредители по растения, складирани продукти, хранителни продукти, вълнени и кожени изделия и др. Копринената пеперуда се отглежда (също и в България) поради стопанското си значение за текстилната промишленост. Преобладаващата част от пеперудите са видове без стопанско значение, но пеперудите като цяло са много значима група насекоми, понеже опрашват много видове растения, различните им стадии са значим източник на храна за разнообразни безгръбначни и гръбначни животни, а възрастните пеперуди носят естетическо удоволствие на милиони хора по целия свят.В Европа и България има голям брой видове пеперуди, които са редки и обитават много ограничени местообитания, поради които са застрашени от различни видове стопанска дейност. Тези видове могат да са реликти от минали епохи. За ледникови реликти у нас могат да се смятат например повечето високопланински видове кадифянки (род Erebia), които са се приспособили към ниски температури и с отминаването на ледниковия период разпространението им у нас се е ограничило до планинските райони със студен климат. Такива реликти са особено чувствителни към промени в климата.В българските празници и обичаи съществува един, наречен "Пеперуда"
 • Los lepidópteros (Lepidoptera, del griego «lepis», escama, y «pteron», ala) son un orden de insectos holometábolos, casi siempre voladores, conocidos comúnmente como mariposas; las más conocidas son las mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies son nocturnas (polillas, esfinges, pavones, etc.) y pasan muy inadvertidas. Sus larvas se conocen como orugas y se alimentan típicamente de materia vegetal, pudiendo ser plagas importantes para la agricultura.Este taxón representa el segundo orden con más especies entre los insectos (siendo superado solamente por el orden Coleoptera); de hecho, cuenta con más de 165 000 especies clasificadas en 127 familias y 46 superfamilias. La mariposa diurna más grande que existe es la Ornithoptera alexandrae hembra, que puede llegar a tener 31 cm de envergadura (el macho es un poco más pequeño), vive al sudeste de Nueva Guinea.
 • Lepidoptera (grezieratik, lepidos, ezkata eta pteros, hegoa) intsektu ordena bat da, tximeleta eta sitsak barnebiltzen dituena. Animalien artean bigarren ordenarik handiena da, Coleopteraren ondoren. 180.000 espezie deskribatu dira, 128 familia eta 47 superfamiliatan banatuta. Lepidopteraren barruan dauden espezieek ezkatak dituzte, bi begi konposatu dituzte eta proboszide deitutako aho luzea dute. Ia espezie guztiek hego mintzakarak dituzte, gutxi batzuk kenduta. Larbek beldar izena hartzen dute eta oso ezberdinak dira itxuraz, gorputz luzearekin, buru oso ondo garatuarekin, barailak eta 0tik 11 hankara (normalki 8).
 • Motyle, inaczej łuskoskrzydłe (Lepidoptera – z stgr. λεπίς lepis, dopełniacz λεπίδος lepidos – "łuska" i πτερόν pteron – "skrzydło") – rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.Istnieje kilka umownych podziałów motyli, które nie mają pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa w obrębie tej grupy. Mogą one być jednak wygodne przy rozpoznawaniu. Dwa często spotykane w książkach czy popularnych atlasach podziały to podział ze względu na wygląd i porę lotu na motyle dzienne (Rhopalocera, buławkoczułkie) oraz ćmy (Heterocera, różnoczułkie) oraz podział ze względu na wielkość na Macrolepidoptera (motyle większe) i Microlepidoptera (motyle mniejsze). Oba te podziały są sztuczne, ale można je wykorzystać pamiętając, że np. wiele ciem lata w dzień, niektóre mają buławkowate czułki, niektóre rodziny zaliczane do Macrolepidoptera mają przedstawicieli o bardzo małych rozmiarach (np. Noctuidae) i odwrotnie, niektóre rodziny włączane do Microlepidoptera mają przedstawicieli o rozmiarach większych (np. Pyralidae). Należy również pamiętać, że podziały te nakładają się na siebie.Zaraz po chrząszczach stanowią drugą pod względem liczebności grupę owadów. Obecnie na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad 3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy.Motyle należą do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie owadów. Ich ciało, składające się z segmentów, chroni chitynowy oskórek. Poszczególne segmenty połączone błoniastymi stawami, umożliwiają swobodę ruchu. Oskórek pokrywa warstwa drobnych łusek.
 • Motýli (Lepidoptera Linné, 1758) tvoří druhý největší řád hmyzu, hned po broucích. Jsou rozšířeni na celém světě kromě Antarktidy, řád čítá kolem 180 000 druhů. Motýly se zabývá lepidopterologie.
 • A lepkék (Lepidoptera) az ízeltlábúak törzsében a rovarok osztályának utolsóként kifejlődött rendjébe tartoznak.
 • Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli gözle zor görülebilen pullarla örtülüdür. Pullar, uçları yassılaşarak genişlemiş kıllardır. Ufak sarsıntılarda koparlar. İki çift olan kanatlarının büyüklüğü türlere göre değişir. Pek az türde ve bazı türlerin dişilerinde kanat bulunmaz. Emici tipteki ağız parçaları hortum şeklindedir. Kullanılmadığı zamanlar bu hortum başın alt tarafında helezon biçiminde kıvrılır. Balözü emerler. Çiçeklerin balözünün tadını ayaklarıyla alırlar. Tat alma cisimcikleri ayaklarına yerleşmiştir. Ayaklarıyla çiçeğin suyunu kontrol ederler. Beğendikleri takdirde kıvrılı duran hortumlarını uzatarak emerler. Ağız organları, yalnız çiçek tozu (polen) ile geçinen "Micropterygidae" kelebek familyasında çiğneyicidir. Tüylü başlarında büyükçe iki petek göz ve çoğunda iki nokta (osel) göz bulunur.Kelebekler faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar.Gece kelebekleri kalın ve ağır vücutlarıyla alaca karanlıkta veya gece uçarlar. İnce kıl gibi olan antenlerinin ucu sivridir. Bazı türlerde antenlerde birer dizi tüy bulunduğundan tarak görünümündedirler. Genellikle renkleri mattır. Hızlı uçucudurlar.Bu uçucular diğer kelebeklere göre daha hızlı uçarlar fakat daha az uçarlar. Tehlike anında sürüden ayrılarak farklı yönlere kaçışırlar ve tehlike bittiğinde tekrar toplanırlar. Gündüz kelebekleri gece istirahat edip, gündüz uçarlar. İnce ve hafif vücutludurlar. Anten uçları topuzludur. Kanatları gâyet güzel renk ve desenlerle süslüdür. Uçuşları yavaştır. Bir yere konduklarında kanatlarını yukarıya dik tutarlar. Gece kelebekleri ise dinlenme hâlinde kanatlarını çatı gibi gövdelerinin üzerine kapatırlar veya tamâmen açık bırakırlar. Bu kâideler bütün kelebekler için geçerli değildir. Meselâ; Skiperler pervâne olmadığı halde antenleri incedir. Vücutları kalın ve renkleri mattır. Gündüz uçarlar. Çoğunlukla pervanelerle karıştırılırlar.Gece kelebeklerinin işitme ve koku alma duyuları da çok hassastır. Bazı türlerin erkekleri, 5 km uzaktaki dişinin kokusunu alabilirler. Gündüz kelebeklerinin duyargaları (anten) çıplak olduğundan bu hassaslıktan mahrumdurlar.Kelebeklerde çoğalma yumurta ile olur. Kelebek yumurtaları yarım küre, küre, silindir ve iğ şeklindedir. Dişileri yumurtalarını tek tek veya gruplar halinde ağaç kabukları veya yapraklar üzerine yapıştırarak bırakırlar. Bazıları da üst üste yapıştırarak kuleler meydana getirir. Bazıları yumurtaların üzerini vücutlarından kopardıkları kıllarla bir kürk gibi kapatırlar. Kışı geçirmek zorunda kalan yumurtalar “Korion” denen sert bir kabukla örtülüdür. Yumurtadan çıkan larvalara “tırtıl” adı verilir. Kışı genellikle tamamen gelişmiş olarak yumurta kabuğu içinde geçirir. İlkbaharda her yer yeşermeye başlayınca kabuğunu yırtarak besin aramaya çıkar. Dişi kelebekler yumurtlarken özellikle tırtılların beslendiği bitki türlerinin üzerine veya yakınına yumurtalarını bırakırlar.Tırtıllarda üç çift göz ve 2-5 çift karın bacağı bulunur. Ağız parçaları ısırıcı çiğneyicidir. Alt dudağa dökülen ipek salgı bezleri vardır. Oburca beslenen tırtıllar, 4-5 defa deri değiştirirler. Normal iriliğe ulaşınca ipek salgısı ile kendilerine koza örerler.Koza içinde erginin şekillendiği pupa durumuna geçer. Bir müddet sonra pupa kabuğunu yırtar ve kozadan genç ergin yeni kelebek ortaya çıkar. Fakat hemen uçamaz. Kanatlarındaki damarların kanla dolması ve kuruyarak güçlenmesi için birkaç saat beklemesi gerekir. Bazı erginlerin ömrü 24 saat, bir kısmının 1-2 aydır. Hayatları birkaç mevsim sürenler kış uykusuna yatar veya daha sıcak bölgelere göç ederler. Bunlar yüzlerce kilometrelik yolu uçabilecek güçtedir. İngiltere’de yaygın bir tür, havalar soğumaya başlayınca Kuzey Afrika’ya göç eder. Kuşların aksine kelebeklerin göçü tek yönlüdür. Amerika’da yaşayan bir çeşidin dışında hiçbiri geri dönmez.Bazı kelebekler zehirlidir. Bunlar çok yavaş uçar ve göz kamaştırıcı parlak renklere sahiptir. Bu renkler düşmalarına karşı bir ikaz işaretidir. Böcekçil hayvanlar bunları yemekten çekinirler. Bazı kelebekler de, sahte kafa işaretleri, kanatlarındaki göz işaretleriyle ve antene benzeyen kuyruk uzantılarıyla düşmanlarını şaşırtarak kendilerini korurlar. Bu işaretlere aldanan avcı hayvanlar, kelebeklerin öldürücü olmayan kısmına saldırır. Yırtık kanatlı bir kelebek hayatını sürdürebilir. Birçokları da kondukları yerlerde tamamen kamufle olabilirler. Kuru yaprak görünümündeki bazı kelebekleri kondukları yerden ayırdedebilmek çok zordur.Ayrıca çiçekteki bizim çıplak gözle göremediğimiz bir ışık vardır. Bu ışık sayesinde kelebekler çiçeği görür.
 • チョウ目(チョウもく、学名:Lepidoptera)は、昆虫類の分類群の一つ。鱗翅目(りんしもく)、またはガ目ともいう。いわゆるチョウやガがここに分類されるが、「ガ」の種類数は「チョウ」の20-30倍で、ガの方が圧倒的に種類数が多い。また鱗粉を持つ翅のある目なため、チョウとガはここでは区別されてはいない。
 • Die Schmetterlinge (Lepidoptera) oder Falter bilden mit knapp 160.000 beschriebenen Arten (Stand: 2011) in 127 Familien und 46 Überfamilien nach den Käfern (Coleoptera) die an Arten zweitreichste Insekten-Ordnung. Jährlich werden etwa 700 Arten neu entdeckt. Schmetterlinge sind auf allen Kontinenten außer Antarktika verbreitet. In Mitteleuropa sind sie mit etwa 4000 Arten vertreten; für Gesamteuropa verzeichnet der Katalog von Ole Karsholt über 10600 Arten. In Deutschland sind es etwa 3700 Arten.
 • Чешуекры́лые, или ба́бочки, мотыльки́, мо́ли (Lepidóptera Linnaeus, 1758 от др.-греч. λεπίς, род. п. λεπίδος — чешуя и πτερόν — крыло) — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними). Для большинства видов характерен специализированный сосущий ротовой аппарат с хоботком, образованным удлинёнными лопастями нижней челюсти. Форма и размах крыльев весьма разнообразны: от 2 мм до 28 см.Развитие с полным превращением: имеются стадии яйца, личинки (называемой гусеницей), куколки и имаго. Личинка червеобразная, с недоразвитыми брюшными ногами, мощно склеротизованными покровами головы, грызущим ротовым аппаратом и парными шелкоотделительными железами, выделения из которых, при соприкосновении с воздухом, образуют шёлковую нить.Чешуекрылые, ископаемые останки которых известны начиная с юрского периода, в настоящее время являются одним из наиболее богатых видами отрядов насекомых — в отряде насчитывается более 158 000 видов. Представители отряда распространены на всех континентах, за исключением Антарктиды.Раздел энтомологии, изучающий чешуекрылых, называется лепидоптерологией.
 • 나비목, 또는 인시목(鱗翅目)은 곤충 중에서 두 번째로 큰 목으로, 나비와 나방으로 이뤄져 있다. 여기에 속하는 종은 알-애벌레-번데기-성충으로 변태하는 완전변태 곤충이며, 성충은 크고 화려한 두 쌍의 날개와 가늘고 긴 입을 가지고 있다. 나비는 꽃의 꿀을 먹으면서 식물의 수정을 돕지만, 왕오색나비, 줄나비, 바둑돌부전나비등의 일부 나비들은 조리대에 기생하는 납작진딧물의 분비물, 나무나 과일의 즙을 먹는다. 또한 애벌레도 대다수가 식초라고 해서 먹이식물의 잎을 먹지만, 바둑돌부전나비의 유충은 납작진딧물을 먹는 유일한 육식성이다.이 목에는 18만 종 이상이 속해있으며, 46개 상과와 127개 과로 분류된다. 이는 딱정벌레목 다음으로 많은 수이다.이중 6개 종이 멸종위기등급 위급(CR)에 속하며, 36개 종이 위기(EN), 116개 종이 취약(VU)으로 분류되어 있다. 또한 거주지역에 따라 북방계나비와 남방계나비로 분류되기도 한다.
 • Lepidoptera (/ˌlɛpɨˈdɒptərə/ lep-i-DOP-tər-ə) is a large order of insects that includes moths and butterflies (both called lepidopterans). It is one of the most widespread and widely recognizable insect orders in the world, encompassing moths and the three superfamilies of butterflies, skipper butterflies, and moth-butterflies. The term was coined by Linnaeus in 1735 and is derived from Ancient Greek λεπίδος (scale) and πτερόν (wing). Comprising an estimated 174,250 species, in 126 families and 46 superfamilies, the Lepidoptera show many variations of the basic body structure that have evolved to gain advantages in lifestyle and distribution. Recent estimates suggest that the order may have more species than earlier thought, and is among the four most speciose orders, along with the Hymenoptera, Diptera, and the Coleoptera.Lepidopteran species are characterized by more than three derived features, some of the most apparent being the scales covering their bodies and wings, and a proboscis. The scales are modified, flattened "hairs", and give butterflies and moths their extraordinary variety of colors and patterns. Almost all species have some form of membranous wings, except for a few that have reduced wings or are wingless. Like most other insects, butterflies and moths are holometabolous, meaning they undergo complete metamorphosis. Mating and the laying of eggs are carried out by adults, normally near or on host plants for the larvae. The larvae are commonly called caterpillars, and are completely different from their adult moth or butterfly form, having a cylindrical body with a well-developed head, mandible mouth parts, and from 0 to 11 (usually 8) pairs of prolegs. As they grow, these larvae will change in appearance, going through a series of stages called instars. Once fully matured, the larva develops into a pupa, referred to as a chrysalis in the case of butterflies and a cocoon in the case of moths. A few butterflies and many moth species spin a silk case or cocoon prior to pupating, while others do not, instead going underground.The Lepidoptera have, over millions of years, evolved a wide range of wing patterns and coloration ranging from drab moths akin to the related order Trichoptera, to the brightly colored and complex-patterned butterflies. Accordingly, this is the most recognized and popular of insect orders with many people involved in the observation, study, collection, rearing of and commerce in these insects. A person who collects or studies this order is referred to as a lepidopterist.Butterflies and moths play an important role in the natural ecosystem as pollinators and as food in the food chain; conversely, their larva are considered very problematic to vegetation in agriculture, as their main source of food is often live plant matter. In many species, the female may produce anywhere from 200 to 600 eggs, while in others the number may go as high as 30,000 eggs in one day. The caterpillars hatching from these eggs can cause damage to large quantities of crops. Many moth and butterfly species are of economic interest by virtue of their role as pollinators, the silk they produce or as pest species.
 • I Lepidotteri (Lepidoptera Linnaeus, 1758) rappresentano un vasto ordine di Insetti olometaboli a cui appartengono più di 157.000 specie, note come farfalle e falene. Il nome fa riferimento alle piccole squame ovali che ricoprono le ali di questi insetti, disposte le une sulle altre, come gli embrici di un tetto, ma che all'occhio naturale sembrano un semplice pulviscolo; deriva dal greco antico λεπις (lepis): squama, scaglia e πτερόν (pteron): ala.La distinzione tra farfalle e falene non risponde a una classificazione scientifica tassonomica ma deriva dall'uso comune.In base a tale distinzione "popolare", alcuni autori del passato hanno proposto una distinzione tra Ropaloceri o "Rhopalocera" (farfalle) ed Eteroceri o "Heterocera" (falene) che però non è scientificamente accettata. La distinzione si basa sulla forma delle antenne. Nei ropaloceri le antenne sono clavate, cioè terminano con un rigonfiamento. Negli eteroceri le antenne possono avere diverse forme: bipettinate, filiformi, a bastoncello, etc.Nella classificazione moderna ai Ropaloceri corrispondono le superfamiglie Hesperioidea e Papilionoidea, mentre gli Eteroceri sono un gruppo eterogeneo privo di alcuna validità, essendo formato da superfamiglie anche molto lontane tra loro dal punto di vista evolutivo.Un'altra distinzione di comodo del passato è tra macrolepidotteri o “Macrolepidoptera” (che comprendono i ropaloceri e le famiglie di eteroceri di dimensioni maggiori) e microlepidotteri o “Microlepidoptera” (le famiglie con esemplari di dimensioni minori, a volte anche solo 2 mm di apertura alare, anche se alcuni sono in realtà più grandi). Le famiglie di eteroceri che non fanno parte dei microlepidotteri vengono talvolta indicate anche come macroeteroceri o “Macroheterocera”. Queste distinzioni, pur non essendo più ritenute valide, vengono talvolta ancora utilizzate dagli entomologi per ragioni pratiche, dato che corrispondono a differenze nei metodi di studio dei diversi gruppi.
 • Vlinders of schubvleugeligen (Lepidoptera) zijn een groep van gevleugelde insecten.De orde van de vlinders is na die van de kevers de grootste onder de dieren: er zijn ongeveer 160.000 beschreven soorten. Vlinders leven in uiteenlopende biotopen: van koude toendra's tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of subtropische gebieden.Anders dan de meeste insecten zijn vlinders geliefd bij het grote publiek. Veel volwassen vlinders hebben een opvallend uiterlijk en kunnen bovendien niet steken of bijten. Ze spelen een rol in verschillende culturen en zijn een veel gebruikt onderwerp in de kunst. Vlinders hebben vaak een karakteristieke fladderende vlucht en sterk uiteenlopende vleugelkleuren die bij een aantal soorten als decoratief worden beschouwd. Omdat het lichaam gemakkelijk te conserveren is en de soms bonte kleuren hierbij niet verloren gaan worden vlinders al sinds lange tijd over de gehele wereld verzameld.De larven van vlinders worden rupsen genoemd. De rupsen van sommige vlinders kunnen door hun vraatzucht grote schade aan gewassen aanrichten. Andere soorten kunnen bij mensen allergische reacties veroorzaken door hun van brandharen voorziene huid. De rupsen van vlinders hebben een grote ecologische waarde omdat ze gegeten worden door veel hogere dieren. Rupsen zijn bijvoorbeeld een belangrijke voedselbron voor veel vogels.Vlinders hebben vrijwel alle dezelfde lichaamsbouw maar kennen een grote variatie in de vorm en grootte van de vleugels, ook de vleugelkleuren en -patronen verschillen vaak per soort. De rupsen kennen eveneens een enorme diversiteit aan vormen en zijn vaak goed van elkaar te onderscheiden. Veel vlinders zijn gemakkelijk als zodanig te herkennen maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn er ongevleugelde soorten en zijn er soorten die niet beschikken over de voor vlinders zo kenmerkende roltong.Bekende vlinders zijn de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia, het koolwitje, de doodshoofdvlinder, de monarchvlinder en de koninginnenpage.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3296985 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 66979 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 551 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110435072 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Butterflies in art
 • Category:Lepidoptera
prop-fr:commonsTitre
 • les papillons dans l’art
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikispecies
 • Lepidoptera
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les lépidoptères (Lepidoptera) sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon et dont la larve est une chenille.Il s'agit d'un des ordres d'insectes le plus répandu et le plus largement connu dans le monde, comprenant entre 155 181 et 174 250 espèces décrites (dont près de 7 000 en Europe et 5 000 en France) réparties dans 126 familles et 46 super-familles.Ils se caractérisent à l’état adulte par trois paires de pattes (comme tous les insectes) et par deux paires d'ailes recouvertes d’écailles de couleurs très variées selon les espèces.
 • Motýli (Lepidoptera Linné, 1758) tvoří druhý největší řád hmyzu, hned po broucích. Jsou rozšířeni na celém světě kromě Antarktidy, řád čítá kolem 180 000 druhů. Motýly se zabývá lepidopterologie.
 • A lepkék (Lepidoptera) az ízeltlábúak törzsében a rovarok osztályának utolsóként kifejlődött rendjébe tartoznak.
 • チョウ目(チョウもく、学名:Lepidoptera)は、昆虫類の分類群の一つ。鱗翅目(りんしもく)、またはガ目ともいう。いわゆるチョウやガがここに分類されるが、「ガ」の種類数は「チョウ」の20-30倍で、ガの方が圧倒的に種類数が多い。また鱗粉を持つ翅のある目なため、チョウとガはここでは区別されてはいない。
 • 나비목, 또는 인시목(鱗翅目)은 곤충 중에서 두 번째로 큰 목으로, 나비와 나방으로 이뤄져 있다. 여기에 속하는 종은 알-애벌레-번데기-성충으로 변태하는 완전변태 곤충이며, 성충은 크고 화려한 두 쌍의 날개와 가늘고 긴 입을 가지고 있다. 나비는 꽃의 꿀을 먹으면서 식물의 수정을 돕지만, 왕오색나비, 줄나비, 바둑돌부전나비등의 일부 나비들은 조리대에 기생하는 납작진딧물의 분비물, 나무나 과일의 즙을 먹는다. 또한 애벌레도 대다수가 식초라고 해서 먹이식물의 잎을 먹지만, 바둑돌부전나비의 유충은 납작진딧물을 먹는 유일한 육식성이다.이 목에는 18만 종 이상이 속해있으며, 46개 상과와 127개 과로 분류된다. 이는 딱정벌레목 다음으로 많은 수이다.이중 6개 종이 멸종위기등급 위급(CR)에 속하며, 36개 종이 위기(EN), 116개 종이 취약(VU)으로 분류되어 있다. 또한 거주지역에 따라 북방계나비와 남방계나비로 분류되기도 한다.
 • Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli gözle zor görülebilen pullarla örtülüdür. Pullar, uçları yassılaşarak genişlemiş kıllardır. Ufak sarsıntılarda koparlar. İki çift olan kanatlarının büyüklüğü türlere göre değişir. Pek az türde ve bazı türlerin dişilerinde kanat bulunmaz. Emici tipteki ağız parçaları hortum şeklindedir.
 • Lepidoptera (Lepidópteros) é uma ordem de insectos muito diversificada, que inclui as borboletas e um grupo chamado de traças em Portugal ou mariposas no Brasil. O grupo inclui insectos com dois pares de asas membranosas cobertas de escamas e peças bucais adaptadas a sucção.
 • Lepidoptera (grezieratik, lepidos, ezkata eta pteros, hegoa) intsektu ordena bat da, tximeleta eta sitsak barnebiltzen dituena. Animalien artean bigarren ordenarik handiena da, Coleopteraren ondoren. 180.000 espezie deskribatu dira, 128 familia eta 47 superfamiliatan banatuta. Lepidopteraren barruan dauden espezieek ezkatak dituzte, bi begi konposatu dituzte eta proboszide deitutako aho luzea dute. Ia espezie guztiek hego mintzakarak dituzte, gutxi batzuk kenduta.
 • Els lepidòpters (Lepidoptera, pron.: /ˌlɛpɨˈdɒptərə/) són un ordre d'insectes endopterigots. És el segon més nombrós en la classe dels insectes. Inclou papallones, arnes i hespèrids. Aquest ordre conté més de 180.000 espècies distribuïdes en 128 famílies i 47 superfamílies. En nombre d'espècies descrites només és superat per l'ordre dels coleòpters.
 • Vlinders of schubvleugeligen (Lepidoptera) zijn een groep van gevleugelde insecten.De orde van de vlinders is na die van de kevers de grootste onder de dieren: er zijn ongeveer 160.000 beschreven soorten. Vlinders leven in uiteenlopende biotopen: van koude toendra's tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of subtropische gebieden.Anders dan de meeste insecten zijn vlinders geliefd bij het grote publiek.
 • Чешуекры́лые, или ба́бочки, мотыльки́, мо́ли (Lepidóptera Linnaeus, 1758 от др.-греч. λεπίς, род. п. λεπίδος — чешуя и πτερόν — крыло) — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними).
 • Die Schmetterlinge (Lepidoptera) oder Falter bilden mit knapp 160.000 beschriebenen Arten (Stand: 2011) in 127 Familien und 46 Überfamilien nach den Käfern (Coleoptera) die an Arten zweitreichste Insekten-Ordnung. Jährlich werden etwa 700 Arten neu entdeckt. Schmetterlinge sind auf allen Kontinenten außer Antarktika verbreitet. In Mitteleuropa sind sie mit etwa 4000 Arten vertreten; für Gesamteuropa verzeichnet der Katalog von Ole Karsholt über 10600 Arten.
 • Lepidoptera (/ˌlɛpɨˈdɒptərə/ lep-i-DOP-tər-ə) is a large order of insects that includes moths and butterflies (both called lepidopterans). It is one of the most widespread and widely recognizable insect orders in the world, encompassing moths and the three superfamilies of butterflies, skipper butterflies, and moth-butterflies. The term was coined by Linnaeus in 1735 and is derived from Ancient Greek λεπίδος (scale) and πτερόν (wing).
 • Motyle, inaczej łuskoskrzydłe (Lepidoptera – z stgr. λεπίς lepis, dopełniacz λεπίδος lepidos – "łuska" i πτερόν pteron – "skrzydło") – rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.Istnieje kilka umownych podziałów motyli, które nie mają pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa w obrębie tej grupy. Mogą one być jednak wygodne przy rozpoznawaniu.
 • I Lepidotteri (Lepidoptera Linnaeus, 1758) rappresentano un vasto ordine di Insetti olometaboli a cui appartengono più di 157.000 specie, note come farfalle e falene.
 • Los lepidópteros (Lepidoptera, del griego «lepis», escama, y «pteron», ala) son un orden de insectos holometábolos, casi siempre voladores, conocidos comúnmente como mariposas; las más conocidas son las mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies son nocturnas (polillas, esfinges, pavones, etc.) y pasan muy inadvertidas.
 • Пеперудите (Lepidoptera) наричани още „Люспестокрили“ или „Люспокрили“ са разред летящи насекоми. Разредът включва също така нощните пеперуди и молците. Често бива разделян на две групи (подразреди, инфраразреди, суперсемейства или по-рядко надсемейства според различните автори), обединяващи нощни пеперуди и молци в едната и дневни пеперуди в другата.Крилете са 2 двойки с размах от 55 mm до 30 cm, покрити с различно оцветени люспи. Развитието е с пълна метаморфоза, т.е.
rdfs:label
 • Lepidoptera
 • Kelebek
 • Lepidoptera
 • Lepidoptera
 • Lepidoptera
 • Lepidoptera
 • Lepidoptera
 • Lepidòpter
 • Lepkék
 • Motyle
 • Motýli
 • Schmetterlinge
 • Vlinders
 • Пеперуди
 • Чешуекрылые
 • チョウ目
 • 나비목
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of