Jean de Salisbury (Joannis Saresberiensis) né vers 1115 à Salisbury, dans le comté du Wiltshire en Angleterre et mort en 1180, est un philosophe et historien anglais, membre de l’École de Chartres.↑ McCormick, Stephen J. (1889). The Pope and Ireland. San Francisco: A. Waldteufel. p. 44.1180

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Jean de Salisbury (Joannis Saresberiensis) né vers 1115 à Salisbury, dans le comté du Wiltshire en Angleterre et mort en 1180, est un philosophe et historien anglais, membre de l’École de Chartres.
 • John of Salisbury ya da Johannes Parvus (d. 1120 - ö. 25 Ekim 1180), İngiliz yazar, eğitimci, diplomat ve din adamı. Hıristiyanlığın ve dolayısıyla Kilise'nin güçlü bir konuma sahip olduğu bir dönemde, 1120 (bazı kaynaklara göre 1115) yılında, İngiltere'nin Salisbury kentinde dünyaya gelen John, on iki yıl Fransa'da eğitim görmüştür. 1148 yılında Canterbury Başpiskoposu Theobald'ın hizmetine girmiş, onun 1161'deki ölümünden sonra, yeni başpiskopos Thomas Becket'e hizmet vermiştir. İngiliz asıllı tek Papa olan IV. Hadrianus ile yakın bir dostluk kurmuş olan John'un en önemli iki eseri, 1159 tarihinde yazdığı Policraticus ile aynı yıl tamamladığı Metalogicus'tur. Fransa kralı VII. Louis'nin çağrısıyla 1176'da Chartres Piskoposu olmuş ve ölümüne dek bu görevde kalmıştır.John'un siyasal görüşlerinin hemen hemen tümünü kapsayan Policraticus (Devlet Adamının Kitabı), Augustinus'un Tanrı Devleti adlı yapıtından sonra, ilk kapsamlı siyasal inceleme olarak görülmektedir. Bu yapıtında John'un Kilise Babaları'ndan değil de, büyük ölçüde Plutarkhos, Cicero ve Seneca gibi antikçağ yazarlarından etkilendiği kabul edilmektedir. Policraticus'un ortaçağ siyasal düşüncesi bakımından bir diğer önemi de, henüz Aristoteles'in Politika adlı yapıtının Latinceye çevrilmediği ve dolayısıyla okuryazar Kilise çevrelerinde pek bilinmediği bir dönemde, politicus sözcüğünü, ilk kez "Devlet'in kurumlarını anlatmak üzere" kullanmasıdır. Ayrıca, Policraticus'ta ortaya konulan görüşler, siyasal iktidarın pratik düzenlenişiyle ilgili olmaktan çok, siyasetin ahlaki temelleriyle ilgili yeni bir sistematik kuram oluşturma girişimi olarak da dikkat çekmektedir. Bu yeni sistemleştirme girişiminin temellerini ise, organizmacı toplum anlayıışı ile tiranlık kavramı oluşturmaktadır.
 • Jan z Salisbury (ur. ok. 1115 lub 1120 w Salisbury, zm. ok. 1180 roku w Chartres) − angielski średniowieczny filozof, pisarz, uczony i historyk.Studiował w Paryżu u Piotra Abelarda i w szkole w Chartres. Później był sekretarzem Thomasa Becketa, stanął po jego stronie przeciw Henrykowi II. Po śmierci Becketa uciekł do Francji i w 1176 roku został biskupem Chartres.Jan z Salisbury dał chrześcijańską interpretację ideałom humanizmu. Był propagatorem poglądów Cycerona i wyznawcą cycerońskiego ideału człowieka wykształconego. Uważał, że dzięki wszechstronnej wiedzy dochodzi się do mądrości, cnoty i Boga.W dziele Polycraticus przedstawił Kościół jako gwaranta wolności wobec niesłusznych roszczeń władz świeckich. Autor traktatu Metalogicon. Głosił możliwość pewnego poznania rozumem, wiarą i zmysłami.== Przypisy ==
 • Johannes van Salisbury (Salisbury, 1120 – Chartres, 25 oktober 1180) was een Engels auteur, diplomaat en bisschop van Chartres.Buiten het feit dat hij van Angelsaksische en niet van Normandische afkomst was en dat hij zichzelf Parvus ("klein") noemde, weten we weinig van zijn vroege jaren. Aan de hand van zijn geschriften is opgemaakt dat hij rond 1136 naar Frankrijk reisde en in Parijs studeerde onder Pierre Abélard die voor korte tijd zijn beroemde school aan de Montagne Sainte-Geneviève had heropend.Nadat Abélard met pensioen ging, studeerde Johannes door onder Alberik van Reims en Robert van Melun. Van 1138 tot 1140 studeerde hij letterkunde en de klassieken onder Willem van Conches en Richard l'Evêque, de discipelen van Bernard van Chartres, wellicht aan de kathedraalschool van Chartres.Bernards leerwijze kenmerkte zich enerzijds door een uitgesproken platonistische tendens, anderzijds door de nadruk die gelegd werd op de literaire studie van de grote Latijnse schrijvers. De invloed van dit laatste is merkbaar in alle werken van Johannes van Salisbury.Rond 1140 studeerde hij theologie onder Gilbert van Poitiers, later onder Robert Pullus en Simon van Poissy. In 1148 verbleef hij met zijn vriend Peter van Celle in het bisdom Troyes. Hij was aanwezig bij het concilie van Reims, voorgezeten door paus Eugenius III en werd daar waarschijnlijk door Bernard van Clairvaux voorgesteld aan Theobald van Bec, de aartsbisschop van Canterbury met wiens hulp hij rond 1150 terugkeerde naar Engeland.Hij werd benoemd als secretaris van Theobald en werd regelmatig als missionaris naar de paus gezonden. Gedurende deze tijd produceerde hij zijn beste werken. Waarschijnlijk in 1159 gepubliceerd waren dat Policraticus en Metalogicon, werken van onschatbare waarde betreffende de leerstof en vorm van onderricht, opvallend wat betreft hun gecultiveerde stijl en humanistische tendens. De Policratus werpt een licht op de decadentie van de 12e-eeuwse manieren aan het hof en de ethische laagheid van royalty.Na de dood van Theobald in 1161 werd Johannes de secretaris van Thomas Becket en nam hij actief deel aan de lange disputen tussen Becket en koning Hendrik II van Engeland. Johannes trok zich met Becket enige tijd terug naar Frankrijk toen de situatie gevaarlijk werd. Hij keerde in 1170 met hem terug naar Engeland en was in Canterbury toen Becket vermoord werd. In de jaren daarna schreef hij een biografie van Becket en bleef hij een invloedrijk persoon in Canterbury.In 1176 werd hij bisschop van Chartres en verbleef daar de rest van zijn leven. In 1179 nam hij deel aan het Derde Lateraans Concilie. De geschriften van Johannes stellen ons in staat een vrij compleet beeld te vormen van de literaire en wetenschappelijke situatie in de 12e eeuw. Zijn inzichten duiden op een gecultiveerde intelligentie die zeer bekend is met praktische zaken en die zich verzet tegen de extremen van nominalisme en realisme middels gezond verstand.Van de Griekse schrijvers had hij waarschijnlijk geen werken en hij kende maar zeer weinig van hetgeen dat vertaald was. De Timaeus van Plato in de Latijnse versie van Calcidius was hem bekend en waarschijnlijk had hij toegang tot vertalingen van de Phaedo en Meno. Van Aristoteles bezat hij de complete Organon in het Latijn. Hij was de eerste van de middeleeuwse schrijvers van naam die dit hele werk kende.
 • John of Salisbury, latinosan Johannes Sarisberiens (Salisbury, kb. 1120 - 1180. október 25.) angol teológus, diplomata, Chartres püspöke.Azon kívül, hogy angolszász származású és saját magát a parvus azaz kis jelzővel illette, nem sokat lehet tudni életének első szakaszáról. 1136-ban Franciaországba utazott, ahol Pierre Abélardnál tanult dialektikát. Abélard távozása után tanulmányait Alberic és Robert of Melun mellett folytatta. 1138 és 1140 között grammatikával folytatta Guillaume de Conches-nál és retorikával Thierry de Chartres-nál. Szintén ebben az időszakban tanult matematikát, először Hardewin majd Richard l'Éveque mellett. A tanulás költségeit tanítással fedezte. 1140 körül Párizsban tanult teológiát, tanárai Gilbert de la Porrée, Robert Pullus és Simon of Poissy voltak. 1147–1148-tól kezdve tizenkét évet töltött a pápai udvarban és a canterbury érseki hivatalban először Theobald canterbury érsek majd Thomas Becket mellett; ezt az időszakot később időfecsérelésnek minősítette. Hivatali ideje alatt sokszor utazott Anglia és Itália között. Jelen volti a reimsi zsinaton, amelyet később Historia Pontificalis című művében írt le. 1159-ben fejezte be két legfontosabb művét, a Policraticus. Az udvaroncok hiábavalóságairól és a filozófusok nyomdokairól címűt illetve Metalogicon-t. 1163-ban Becket kérésére írta a Vita sancti Anselmi-t, amely Canterburyi Szent Anzelm kanonizációját támasztotta volna alá a tours-i zsinaton. 1164-ben Beckettel együtt franciaországi száműzetésbe ment, ahol a reims-i kolostorban élt. Itt írta Historia Pontificalis című művét, amely a pápai kúria 1148–1152 közötti története. II. Henrik és Becket kiegyezését követően 1170-ben John of Salisbury is visszatért Angliába, ahol szemtanúja lett Becket meggyilkoltatásának, amelyről 1171-ben egy levélben, majd később Vita Sancti Thomae című munkájában számolt be. 1176-ban a francia király chartes-i érsekké nevezte ki. 1179-ben részt vett a harmadik lateráni zsinaton.John of Salisbury írásai kitűnően megvilágítják a 12. századi Nyugat-Európa irodalmi és tudományos álláspontját. Műveiből egy a gyakorlati ügyekben is jártas művelt ember képe rajzolódik ki, aki a józan ész nevében ellenállt a korszak szélsőségeinek.
 • João de Salisbury (Old Sarum, Salisbúria, Inglaterra, c. 1115-1120 — Chartres, França, 25 de Outubro de 1180) foi um dos mais brilhantes pensadores do seu tempo. Ao longo da sua vida desempenhou importantes cargos no seio da Igreja Católica. Foi também autor de importante pensamento político, registado em obras como Policraticus ou Metalogicon, assim como teorizador do ensino.Nascido num contexto modesto, do qual pouco se conhece, inicia os seus estudos em Salisbury. No ano de 1136, parte para França, onde estudou e contactou com algumas das principais personalidades do seu tempo. Entre outros, Pedro Abelardo e Guilherme de Conques. Em 1148, participa no Concílio de Reims, onde priva com Bernardo de Claraval. No mesmo ano, regressa a Inglaterra, onde virá a desempenhar as funções de secretário dos arcebispos de Cantuária Teobaldo de Bec (1150-1161) e do seu sucessor Tomás Becket (1161-1170). Em 1163, caindo em desfavor do monarca Henrique II de Inglaterra, parte para França. Em 1176, torna-se bispo de Chartres, cargo que ocupará até ao final dos seus dias.
 • Jan ze Salisbury (anglicky John of Salisbury, kolem 1115 – 25. října 1180, Chartres, Francie) byl anglický katolický duchovní, diplomat, právník a scholastický filosof. Byl tajemníkem dvou arcibiskupů z Canterbury, Theobalda (1150-1161) a Tomáše Becketa (1161-1170), a poté biskupem v Chartres (1176-1180). Mnozí jej pokládají za zakladatele středověké politické filosofie.
 • Иоанн Солсберийский (лат. Johannes Saresberiensis) (1115/1120 Солсбери — 25 октября 1180, Шартр) — англо-французский богослов, схоластик, писатель, педагог, епископ Шартра (1176—1180).
 • Giovanni di Salisbury (pron. /ˈsɔːlzbɹi/), in latino Iohannes Saresberiensis, (Salisbury, 1120 – Chartres, 25 ottobre 1180) è stato un filosofo, scrittore e vescovo inglese.
 • Johannes von Salisbury (lat. Joannis Salisberiensis, * um 1115; † 25. Oktober 1180 in Chartres) war Engländer und einer der berühmtesten Theologen seiner Zeit. Er studierte bei Peter Abaelard in Paris, arbeitete als Sekretär für Thomas Becket und wurde 1176 zum Bischof von Chartres ernannt.
 • John of Salisbury (c. 1120 – 25 October 1180), who described himself as Johannes Parvus ("John the Little"), was an English author, educationalist, diplomat and bishop of Chartres, and was born at Salisbury.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:consecration
 • 1176
dbpedia-owl:deathDate
 • 1180-10-25 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:otherFunction
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Plaque commémorative à Chartres.
dbpedia-owl:title
 • Évêquede Chartres
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 793400 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8438 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111086170 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:commons
 • Category:Jean de Salisbury
prop-fr:commonsTitre
 • Jean de Salisbury
prop-fr:consécration
 • 1176 (xsd:integer)
prop-fr:couleur
 • #ffffff
 • #FFCC99
prop-fr:dateDeDécès
 • 1180-10-25 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1115 (xsd:integer)
prop-fr:dateDébut
 • 1176 (xsd:integer)
prop-fr:dateFin
 • 1180 (xsd:integer)
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • Plaque commémorative à Chartres.
prop-fr:nom
prop-fr:ordination
 • avant 1164
prop-fr:prédécesseur
prop-fr:période
 • 1176 (xsd:integer)
prop-fr:successeur
prop-fr:titre
 • Évêque
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:évêque
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Jean de Salisbury (Joannis Saresberiensis) né vers 1115 à Salisbury, dans le comté du Wiltshire en Angleterre et mort en 1180, est un philosophe et historien anglais, membre de l’École de Chartres.↑ McCormick, Stephen J. (1889). The Pope and Ireland. San Francisco: A. Waldteufel. p. 44.1180
 • Jan ze Salisbury (anglicky John of Salisbury, kolem 1115 – 25. října 1180, Chartres, Francie) byl anglický katolický duchovní, diplomat, právník a scholastický filosof. Byl tajemníkem dvou arcibiskupů z Canterbury, Theobalda (1150-1161) a Tomáše Becketa (1161-1170), a poté biskupem v Chartres (1176-1180). Mnozí jej pokládají za zakladatele středověké politické filosofie.
 • Иоанн Солсберийский (лат. Johannes Saresberiensis) (1115/1120 Солсбери — 25 октября 1180, Шартр) — англо-французский богослов, схоластик, писатель, педагог, епископ Шартра (1176—1180).
 • Giovanni di Salisbury (pron. /ˈsɔːlzbɹi/), in latino Iohannes Saresberiensis, (Salisbury, 1120 – Chartres, 25 ottobre 1180) è stato un filosofo, scrittore e vescovo inglese.
 • Johannes von Salisbury (lat. Joannis Salisberiensis, * um 1115; † 25. Oktober 1180 in Chartres) war Engländer und einer der berühmtesten Theologen seiner Zeit. Er studierte bei Peter Abaelard in Paris, arbeitete als Sekretär für Thomas Becket und wurde 1176 zum Bischof von Chartres ernannt.
 • John of Salisbury (c. 1120 – 25 October 1180), who described himself as Johannes Parvus ("John the Little"), was an English author, educationalist, diplomat and bishop of Chartres, and was born at Salisbury.
 • Jan z Salisbury (ur. ok. 1115 lub 1120 w Salisbury, zm. ok. 1180 roku w Chartres) − angielski średniowieczny filozof, pisarz, uczony i historyk.Studiował w Paryżu u Piotra Abelarda i w szkole w Chartres. Później był sekretarzem Thomasa Becketa, stanął po jego stronie przeciw Henrykowi II. Po śmierci Becketa uciekł do Francji i w 1176 roku został biskupem Chartres.Jan z Salisbury dał chrześcijańską interpretację ideałom humanizmu.
 • John of Salisbury ya da Johannes Parvus (d. 1120 - ö. 25 Ekim 1180), İngiliz yazar, eğitimci, diplomat ve din adamı. Hıristiyanlığın ve dolayısıyla Kilise'nin güçlü bir konuma sahip olduğu bir dönemde, 1120 (bazı kaynaklara göre 1115) yılında, İngiltere'nin Salisbury kentinde dünyaya gelen John, on iki yıl Fransa'da eğitim görmüştür. 1148 yılında Canterbury Başpiskoposu Theobald'ın hizmetine girmiş, onun 1161'deki ölümünden sonra, yeni başpiskopos Thomas Becket'e hizmet vermiştir.
 • João de Salisbury (Old Sarum, Salisbúria, Inglaterra, c. 1115-1120 — Chartres, França, 25 de Outubro de 1180) foi um dos mais brilhantes pensadores do seu tempo. Ao longo da sua vida desempenhou importantes cargos no seio da Igreja Católica. Foi também autor de importante pensamento político, registado em obras como Policraticus ou Metalogicon, assim como teorizador do ensino.Nascido num contexto modesto, do qual pouco se conhece, inicia os seus estudos em Salisbury.
 • Johannes van Salisbury (Salisbury, 1120 – Chartres, 25 oktober 1180) was een Engels auteur, diplomaat en bisschop van Chartres.Buiten het feit dat hij van Angelsaksische en niet van Normandische afkomst was en dat hij zichzelf Parvus ("klein") noemde, weten we weinig van zijn vroege jaren.
 • John of Salisbury, latinosan Johannes Sarisberiens (Salisbury, kb. 1120 - 1180. október 25.) angol teológus, diplomata, Chartres püspöke.Azon kívül, hogy angolszász származású és saját magát a parvus azaz kis jelzővel illette, nem sokat lehet tudni életének első szakaszáról. 1136-ban Franciaországba utazott, ahol Pierre Abélardnál tanult dialektikát. Abélard távozása után tanulmányait Alberic és Robert of Melun mellett folytatta.
rdfs:label
 • Jean de Salisbury
 • Giovanni di Salisbury
 • Jan z Salisbury
 • Jan ze Salisbury
 • Johannes van Salisbury
 • Johannes von Salisbury
 • John of Salisbury
 • John of Salisbury
 • João de Salisbury
 • Salisburyli John
 • Иоанн Солсберийский
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jean de Salisbury
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:prédécesseur of
is foaf:primaryTopic of