L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industriel concernant le traitement automatique de l'information via l’exécution de programmes informatiques par des machines : des systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc.Ces champs d'application peuvent être séparés en deux branches, l'une, de nature théorique, qui concerne la définition de concepts et modèles, et l'autre, de nature pratique, qui s'intéresse aux techniques concrètes d'implantation et de mise en œuvre sur le terrain.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industriel concernant le traitement automatique de l'information via l’exécution de programmes informatiques par des machines : des systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc.Ces champs d'application peuvent être séparés en deux branches, l'une, de nature théorique, qui concerne la définition de concepts et modèles, et l'autre, de nature pratique, qui s'intéresse aux techniques concrètes d'implantation et de mise en œuvre sur le terrain. Certains domaines de l'informatique peuvent être très abstraits, comme la complexité algorithmique, et d'autres peuvent être plus proches d'un public profane. Ainsi, la théorie des langages demeure un domaine davantage accessible aux professionnels formés (description des ordinateurs et méthodes de programmation), tandis que les métiers liés aux interfaces homme-machine sont accessibles à un plus large public.
 • Ilmu komputer (bahasa Inggris: Computer Science), secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subyek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, termasuk perangkat keras. Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu Komputer lebih menekankan pada pemrograman komputer, dan rekayasa perangkat lunak (software), sementara teknik komputer lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal seperti perangkat keras komputer (hardware). Namun demikian, kedua istilah tersebut sering disalah-artikan oleh banyak orang. Tesis Church-Turing menyatakan bahwa semua alat komputasi yang telah umum diketahui sebenarnya sama dalam hal apa yang bisa mereka lakukan, sekalipun dengan efisiensi yang berbeda. Tesis ini kadang-kadang dianggap sebagai prinsip dasar dari ilmu komputer. Para ahli ilmu komputer biasanya menekankan komputer von Neumann atau mesin Turing (komputer yang mengerjakan tugas yang kecil dan deterministik pada suatu waktu tertentu), karena hal seperti itulah kebanyakan komputer digunakan sekarang ini. Para ahli ilmu komputer juga mempelajari jenis mesin yang lain, beberapa diantaranya belum bisa dipakai secara praktikal (seperti komputer neural, komputer DNA, dan komputer kuantum) serta beberapa diantaranya masih cukup teoritis (seperti komputer random and komputer oracle). Ilmu Komputer mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh beberapa program, dan apa yang tidak (komputabilitas dan intelegensia buatan), bagaimana program itu harus mengevaluasi suatu hasil (algoritma), bagaimana program harus menyimpan dan mengambil bit tertentu dari suatu informasi (struktur data), dan bagaimana program dan pengguna berkomunikasi (antarmuka pengguna dan bahasa pemrograman).Ilmu komputer berakar dari elektronika, matematika dan linguistik. Dalam tiga dekade terakhir dari abad 20, ilmu komputer telah menjadi suatu disiplin ilmu baru dan telah mengembangkan metode dan istilah sendiri.Departemen ilmu komputer pertama didirikan di Universitas Purdue pada tahun 1962. Hampir semua universitas sekarang mempunyai departemen ilmu komputer.Penghargaan tertinggi dalam ilmu komputer adalah Turing Award, pemenang penghargaan ini adalah semua pionir di bidangnya.Edsger Dijkstra mengatakan:Ilmu komputer bukan tentang komputer sebagaimana astronomi bukan tentang teleskop Fisikawan Richard Feynman mengatakan:Ilmu komputer umurnya tidak setua fisika; lebih muda beberapa ratus tahun. Walaupun begitu, ini tidak berarti bahwa "hidangan" ilmuwan komputer jauh lebih sedikit dibanding fisikawan. Memang lebih muda, tapi dibesarkan secara jauh lebih intensif!
 • Matematická informatika (počítačová věda) studuje výpočetní a informační procesy z hlediska hardware i software. V praxi se vztahuje k počítačům a od abstraktní analýzy algoritmů, formálních jazyků atd. pokračuje ke konkrétnějším tématům, jakými jsou programovací jazyky, software a hardware.
 • Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
 • Informatica, in Vlaanderen ook computerwetenschappen genoemd, is de studie en de wetenschap van de theoretische fundamenten van informatie en het rekenen, de theoretische informatica, en de implementatie en toepassing in computersystemen.
 • Las ciencias computacionales o computacion son aquellas que abarcan las bases teóricas de la información y la computación, así como su aplicación en sistemas computacionales. Existen diversos campos o disciplinas dentro de las ciencias de la computación o ciencias computacionales; algunos resaltan los resultados específicos del cómputo (como los gráficos por computadora), mientras que otros (como la teoría de la complejidad computacional) se relacionan con propiedades de los algoritmos usados al realizar cómputos y otros se enfocan en los problemas que requieren la implementación de cómputos. Por ejemplo, los estudios de la teoría de lenguajes de programación describen un cómputo, mientras que la programación de computadoras aplica lenguajes de programación específicos para desarrollar una solución a un problema computacional específico.La informática se refiere al tratamiento automatizado de la información de una forma útil y oportuna. No se debe confundir el carácter teórico de esta ciencia con otros aspectos prácticos como el uso de Internet.Según Peter J. Denning, la cuestión fundamental en que se basa la ciencia de la computación es: "¿Qué puede ser (eficientemente) automatizado?".
 • Informatika informazioaren tratamendu automatikoa aztertzen duen zientzia edo teknika multzoa da.
 • A számítógép-tudomány vagy számítástudomány (angol: computer science ill. computing science) a matematika egyik, igen fiatal tudományága, amely az információfeldolgozó gépek (például számítógépek) tervezésének és működtetésének elméleti, matematikai alapjaival foglalkozik . Némileg elnagyoltan az algoritmusok általános elméletének is nevezhető . „A számítógépek megjelenése, a mechanikus számítási eljárások megindították az algoritmus definíciójának és a programok írásmódjának formalizálását, az algoritmusok és programok szintaktikai (utasítások, vezérlési struktúra), szemantikai (helyesség, ekvivalencia), valamint kiszámíthatósági (a bemeneti értékekhez tartozó kiszámítási idő és memóriaszükséglet) tulajdonságainak mélyreható vizsgálatát. E kutatási területeket összefoglalóan matematikai számítástudománynak nevezzük.” A számítógép-tudomány tehát nem azonos sem az informatikával, sem a számítástechnikával, főleg ha a szilíciumchipek gyártásának technikáját is ideértjük, sem pedig az információelmélettel, bár vannak kisebb-nagyobb átfedések. A számítógép-tudománynak nem feladata konkrét szoftverek fejlesztése, bár foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet a szoftverek hatékony tervezését segíteni, és ennek milyen elméleti alapjai vannak. Nem feladata konkrét információfeldolgozó gépek tervezése, bár szintén foglalkozik azzal, hogyan lehet ezek hatékonyságát elméleti szinten növelni; végképp nem feladata pedig ezek megépítése, bár a tudományág úttörői, mint Turing vagy Neumann, munkatársként részt vettek a számítógépek korai modelljeinek építésében, kialakításában is (elméleti munkásságukkal szoros kapcsolatban). Kialakulása az 1940-es években kezdődött, nemcsak időben egybeesve, de szoros kapcsolatban is az első elektronikus számítógépek tervezésével.
 • Информа́тика (от информация и автоматика) — наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для принятия решений. Она включает дисциплины, относящиеся к обработке информации в вычислительных машинах и вычислительных сетях: как абстрактные, вроде анализа алгоритмов, так и конкретные, например разработка языков программирования и протоколов передачи данных.Темами исследований в информатике являются вопросы: что можно, а что нельзя реализовать в программах и базах данных (теория вычислимости и искусственный интеллект), каким образом можно решать специфические вычислительные и информационные задачи с максимальной эффективностью (теория сложности вычислений), в каком виде следует хранить и восстанавливать информацию специфического вида (структуры и базы данных), как программы и люди должны взаимодействовать друг с другом (пользовательский интерфейс и языки программирования и представление знаний) и т. п.
 • L'informatica (termine che deriva dalla lingua francese informatique, contrazione di informazione automatica) è la scienza che ha per oggetto lo studio dei fondamenti teorici dell'informazione, della sua computazione a livello logico e delle tecniche pratiche per la sua implementazione e applicazione in sistemi elettronici automatizzati detti quindi sistemi informatici .
 • Informatik ist die „Wissenschaft der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern“. Historisch hat sich die Informatik einerseits als Formalwissenschaft aus der Mathematik entwickelt, andererseits als Ingenieursdisziplin aus dem praktischen Bedarf nach schnellen und insbesondere automatischen Ausführungen von Berechnungen.
 • Computer Science (abbreviated CS or CompSci) is the scientific and practical approach to computation and its applications. It is the systematic study of the feasibility, structure, expression, and mechanization of the methodical processes (or algorithms) that underlie the acquisition, representation, processing, storage, communication of, and access to information, whether such information is encoded as bits in a computer memory or transcribed in genes and protein structures in a human cell. A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.Its subfields can be divided into a variety of theoretical and practical disciplines. Some fields, such as computational complexity theory (which explores the fundamental properties of Computational and intractable problems), are highly abstract, while fields such as computer graphics emphasize real-world visual applications. Still other fields focus on the challenges in implementing computation. For example, programming language theory considers various approaches to the description of computation, whilst the study of computer programming itself investigates various aspects of the use of programming language and complex systems. Human-computer interaction considers the challenges in making computers and computations useful, usable, and universally accessible to humans.
 • Информатиката не трябва да се бърка с теорията на информацията, която е нейна поддисциплина, и с информационните технологии.Информатиката (срещано и като компютърни науки в дословен превод от английски) е наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства. Тя изучава: информацията от гледна точка на нейната структурираност, количествените ѝ характеристики, формите и начините ѝ на представяне; информационните процеси като композиция на основните информационни дейности, както и методите и средствата за автоматизирането им.Информатиката произлиза от и е тясно свързана с математиката, лингвистиката, електронното инженерство и други науки. През последната третина на XX век информатиката се утвърждава като самостоятелна дисциплина, разработваща собствени методи и терминология.Използването на компютри при обработката на информация води до обособяване на раздела компютърна информатика.
 • 컴퓨터 과학( - 科學, computer science)은 전산 및 그 응용기술에 대한 과학적이고 실용적인 접근을 의미한다. 전산 이론 및 전산 시스템 설계를 다루는 전문가를 컴퓨터 과학자라 부른다.컴퓨터 과학의 하위 분야는 컴퓨터의 실행의 실용적인 기술과 컴퓨터 시스템의 응용 그리고 순수하게 이론적인 분야로 나뉠 수 있다. 몇 몇 계산 문제의 기본적인 속성을 공부하는 계산도 복잡도 이론과 같은 것은 매우 추상적이고, 이것과 다른 컴퓨터 그래픽은 현실 세계 응용에 중점을 둔다. 또 다른 하위 분야는 계산 실행에 중점을 둔다.예를 들어, 프로그래밍 언어 이론은 계산 서술의 접근을 공부하고, 컴퓨터 프로그래밍 학문 그 자체는 프로그래밍 언어와 복잡한 시스템들 사용의 다양한 측면을 조사하고, 인간-컴퓨터 상호작용은 컴퓨터와 계산을 유용하고 인간들에게 보편적으로 접근 용이하게 만드는 데 중점을 둔다.
 • Ciência da computação é a ciência que estuda as técnicas, metodologias e instrumentos computacionais, que automatiza processos e desenvolve soluções baseadas no uso do processamento digital. Não se restringe apenas ao estudo dos algoritmos, suas aplicações e implementação na forma de software, extrapolando para todo e qualquer conhecimento pautado no computador, que envolve também a telecomunicação, o banco de dados e as aplicações tecnológicas que possibilitam atingir o tratamento de dados de entrada e saída, de forma que se transforme em informação. Assim, a Ciência da Computação também abrange as técnicas de modelagem de dados e os protocolos de comunicação, além de princípios que abrangem outras especializações da área.Enquanto ciência, classifica-se como ciência exata, apesar de herdar elementos da lógica filosófica aristotélica, tendo por isto um papel importante na formalização matemática de algoritmos, como forma de representar problemas decidíveis, i.e., os que são susceptíveis de redução a operações elementares básicas, capazes de serem reproduzidas através de um qualquer dispositivo mecânico/eletrônico capaz de armazenar e manipular dados. Um destes dispositivos é o computador digital, de uso generalizado, nos dias de hoje. Também de fundamental importância para a área de ciência da computação são as metodologias e técnicas ligadas à implementação de software que abordam a especificação, modelagem, codificação, teste e avaliação de sistemas de software.Os estudos oriundos da ciência da computação podem ser aplicados em qualquer área do conhecimento humano em que seja possível definir métodos de resolução de problemas baseados em repetições previamente observadas. Avanços recentes na ciência da computação tem impactado fortemente a sociedade contemporânea, em particular as aplicações relacionadas às áreas de redes de computadores, Internet, Web e computação móvel que têm sido utilizadas por bilhões de pessoas ao redor do globo.
 • Bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir bilim dalıdır. Bilgisayar bilimcileri bilgi oluşturan, tanımlayan ve dönüştüren algoritmik süreçler icat edip, kompleks sistemleri tasarlamak ve modellemek için uygun soyutlamalar formüle ederler.
 • 計算機科学(けいさんきかがく、英: computer science)とは、情報と計算の理論的基礎、及びそのコンピュータ上への実装と応用に関する研究分野である。計算機科学には様々な下位領域がある。コンピュータグラフィックスのように特定の処理に集中する領域もあれば、計算理論のように数学的な理論に関する領域もある。またある領域は計算の実装を試みることに集中している。例えば、プログラミング言語理論は計算を記述する手法に関する学問領域であり、プログラミングは特定のプログラミング言語を使って問題を解決する領域である。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1493 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 93664 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 653 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110945039 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1963 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Marguin, Jean
 • Mourlevat, Guy
 • Taton, René
prop-fr:commons
 • Category:Computer science
prop-fr:id
 • MARG
 • MOUR
 • TATON63
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • fr
prop-fr:lienÉditeur
 • Presses universitaires de France
prop-fr:titre
 • Le calcul mécanique. Que sais-je ?
 • Les machines arithmétiques de Blaise Pascal
 • Histoire des instruments et machines à calculer, trois siècles de mécanique pensante 1642-1942
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • Accueil/Informatique
prop-fr:wikinews
 • Catégorie:Informatique
prop-fr:wikiversity
 • Faculté:Informatique
prop-fr:wiktionary
 • informatique
prop-fr:éditeur
 • Presses universitaires de France
 • Hermann
 • La Française d'Édition et d'Imprimerie, Clermont-Ferrand
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industriel concernant le traitement automatique de l'information via l’exécution de programmes informatiques par des machines : des systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc.Ces champs d'application peuvent être séparés en deux branches, l'une, de nature théorique, qui concerne la définition de concepts et modèles, et l'autre, de nature pratique, qui s'intéresse aux techniques concrètes d'implantation et de mise en œuvre sur le terrain.
 • Matematická informatika (počítačová věda) studuje výpočetní a informační procesy z hlediska hardware i software. V praxi se vztahuje k počítačům a od abstraktní analýzy algoritmů, formálních jazyků atd. pokračuje ke konkrétnějším tématům, jakými jsou programovací jazyky, software a hardware.
 • Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
 • Informatica, in Vlaanderen ook computerwetenschappen genoemd, is de studie en de wetenschap van de theoretische fundamenten van informatie en het rekenen, de theoretische informatica, en de implementatie en toepassing in computersystemen.
 • Informatika informazioaren tratamendu automatikoa aztertzen duen zientzia edo teknika multzoa da.
 • L'informatica (termine che deriva dalla lingua francese informatique, contrazione di informazione automatica) è la scienza che ha per oggetto lo studio dei fondamenti teorici dell'informazione, della sua computazione a livello logico e delle tecniche pratiche per la sua implementazione e applicazione in sistemi elettronici automatizzati detti quindi sistemi informatici .
 • Informatik ist die „Wissenschaft der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern“. Historisch hat sich die Informatik einerseits als Formalwissenschaft aus der Mathematik entwickelt, andererseits als Ingenieursdisziplin aus dem praktischen Bedarf nach schnellen und insbesondere automatischen Ausführungen von Berechnungen.
 • 컴퓨터 과학( - 科學, computer science)은 전산 및 그 응용기술에 대한 과학적이고 실용적인 접근을 의미한다. 전산 이론 및 전산 시스템 설계를 다루는 전문가를 컴퓨터 과학자라 부른다.컴퓨터 과학의 하위 분야는 컴퓨터의 실행의 실용적인 기술과 컴퓨터 시스템의 응용 그리고 순수하게 이론적인 분야로 나뉠 수 있다. 몇 몇 계산 문제의 기본적인 속성을 공부하는 계산도 복잡도 이론과 같은 것은 매우 추상적이고, 이것과 다른 컴퓨터 그래픽은 현실 세계 응용에 중점을 둔다. 또 다른 하위 분야는 계산 실행에 중점을 둔다.예를 들어, 프로그래밍 언어 이론은 계산 서술의 접근을 공부하고, 컴퓨터 프로그래밍 학문 그 자체는 프로그래밍 언어와 복잡한 시스템들 사용의 다양한 측면을 조사하고, 인간-컴퓨터 상호작용은 컴퓨터와 계산을 유용하고 인간들에게 보편적으로 접근 용이하게 만드는 데 중점을 둔다.
 • Bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir bilim dalıdır. Bilgisayar bilimcileri bilgi oluşturan, tanımlayan ve dönüştüren algoritmik süreçler icat edip, kompleks sistemleri tasarlamak ve modellemek için uygun soyutlamalar formüle ederler.
 • 計算機科学(けいさんきかがく、英: computer science)とは、情報と計算の理論的基礎、及びそのコンピュータ上への実装と応用に関する研究分野である。計算機科学には様々な下位領域がある。コンピュータグラフィックスのように特定の処理に集中する領域もあれば、計算理論のように数学的な理論に関する領域もある。またある領域は計算の実装を試みることに集中している。例えば、プログラミング言語理論は計算を記述する手法に関する学問領域であり、プログラミングは特定のプログラミング言語を使って問題を解決する領域である。
 • A számítógép-tudomány vagy számítástudomány (angol: computer science ill. computing science) a matematika egyik, igen fiatal tudományága, amely az információfeldolgozó gépek (például számítógépek) tervezésének és működtetésének elméleti, matematikai alapjaival foglalkozik . Némileg elnagyoltan az algoritmusok általános elméletének is nevezhető .
 • Las ciencias computacionales o computacion son aquellas que abarcan las bases teóricas de la información y la computación, así como su aplicación en sistemas computacionales.
 • Информа́тика (от информация и автоматика) — наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для принятия решений.
 • Ilmu komputer (bahasa Inggris: Computer Science), secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subyek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, termasuk perangkat keras.
 • Computer Science (abbreviated CS or CompSci) is the scientific and practical approach to computation and its applications. It is the systematic study of the feasibility, structure, expression, and mechanization of the methodical processes (or algorithms) that underlie the acquisition, representation, processing, storage, communication of, and access to information, whether such information is encoded as bits in a computer memory or transcribed in genes and protein structures in a human cell.
 • Информатиката не трябва да се бърка с теорията на информацията, която е нейна поддисциплина, и с информационните технологии.Информатиката (срещано и като компютърни науки в дословен превод от английски) е наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства.
 • Ciência da computação é a ciência que estuda as técnicas, metodologias e instrumentos computacionais, que automatiza processos e desenvolve soluções baseadas no uso do processamento digital.
rdfs:label
 • Informatique
 • Bilgisayar bilimi
 • Ciencias de la computación
 • Ciência da computação
 • Computer science
 • Ilmu komputer
 • Informatica
 • Informatica
 • Informatik
 • Informatika
 • Informatyka
 • Matematická informatika
 • Számítástudomány
 • Информатика
 • Информатика
 • 計算機科学
 • 컴퓨터 과학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:compétences of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:disciplines of
is prop-fr:domaines of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:secteurD'activité of
is prop-fr:secteursD'activités of
is prop-fr:secteursD‘activités of
is prop-fr:thème of
is prop-fr:thèmes of
is prop-fr:type of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of