L'histoire de la Pologne commence véritablement au Xe siècle, sous le règne de Mieszko Ier et de la dynastie Piast. C'est sous son règne que les souverains polonais se convertissent au christianisme. La Pologne devient rapidement au Moyen Âge une puissance régionale, tout en essayant régulièrement de sortir de l'influence du Saint-Empire romain germanique, et repousser le Drang nach Osten.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'histoire de la Pologne commence véritablement au Xe siècle, sous le règne de Mieszko Ier et de la dynastie Piast. C'est sous son règne que les souverains polonais se convertissent au christianisme. La Pologne devient rapidement au Moyen Âge une puissance régionale, tout en essayant régulièrement de sortir de l'influence du Saint-Empire romain germanique, et repousser le Drang nach Osten. C'est ainsi qu'à partir du XIIe siècle, le royaume de Pologne doit lutter contre les Chevaliers Teutoniques qui ont colonisé la Prusse et une partie de la Poméranie. Le pays atteint son apogée au XVe et au XVIe siècles sous la dynastie des Jagellons, après l'union Royaume de Pologne et du Grand-duché de Lituanie résultant en la République des Deux Nations, l'un des plus grands pays d'Europe. Mais durant le XVIIe et surtout le XVIIIe, la République est engagée dans des nombreux conflits militaires qui lui font perdre une grande partie de sa superficie, notamment sous le coup de l'expansion de l'Empire russe. À la fin du XVIIIe siècle, après 3 partitions, la République des Deux Nations est partagée entre la Prusse, l'Autriche et l'Empire russe. Au cours du XIXe siècle, la majorité des territoires dont s'était emparé l'Autriche passent sous contrôle russe.La Pologne ne retrouve son indépendance qu'en 1918, mais pas dans ses frontières actuelles. La Silésie et la Poméranie, terres peuplées à la fois d'Allemands et de Polonais, appartiennent encore à l'Allemagne. Quant aux frontières orientales, elles sont difficiles à définir, les territoires actuellement à l'Ouest de l'Ukraine (Volhynie et Galicie), de la Biélorussie et de la Lituanie étant à l'époque largement multi-ethniques. Les expansionismes soviétique et polonais provoquent la Guerre soviéto-polonaise de 1919-1921. La Paix de Riga qui y met fin dessine les frontières orientales de la nouvelle république polonaise : elles englobent des territoires multi-ethniques, peuplées de Polonais, d'Ukrainiens, de Biélorusses et de Lituaniens.Suite au Pacte germano-soviétique, le pays est à nouveau partagé durant la Seconde Guerre mondiale entre l'Allemagne nazie et l'Union Soviétique. À la fin de la guerre, l'URSS conserve la partie orientale de la Pologne de 1921-1939. En contrepartie de la perte de ces territoires orientaux, la Pologne annexe les territoires de la Poméranie, de la Prusse Orientale et de la Silésie, régions sous contrôle allemand depuis plusieurs centaines années. La République populaire de Pologne est alors mise en place en 1952 sous la coupe soviétique. Après avoir retrouvé son entière indépendance de l'ingérance russe en 1989, le pays devient membre de l'OTAN en 1999 et de l'Union européenne en 2004.D'une façon générale, le XXe siècle, s'il a permis l'indépendance de la Pologne, a été particulièrement destructeur pour la diversité ethnique et culturelle du pays. En premier lieu, le génocide menée par l'Allemagne nazie a presque entièrement anéanti les juifs de Pologne, qui constituaient la plus importante communauté juive d'Europe. D'autres actes d'épuration ethnique ont eu lieu, à l'Ouest comme à l"Est. En 1945, les civils Allemands présents en Prusse-Orientale, en Poméranie et en Silésie ont fui par centaines de milliers face à l'avancée de l'Armée rouge. À l'Est, les populations civiles polonaises de régions aujourd'hui situées en Ukraine, en Biélorussie et en Lituanie ont elles-aussi été victimes d'épuration ethnique, que ce soit par les Soviétiques (victimes des déportations au Kazakhstan ou Massacre de civils polonais par le NKVD (en)) ou par les nationalistes ukrainiens de l'Armée Insurrectionnelle Ukrainienne, notamment au cours des Massacres des Polonais en Volhynie de 1942-1944.
 • No período que se seguiu ao seu surgimento no século X, a nação polonesa foi guiada por uma série de governantes fortes que converteram os poloneses ao cristianismo, criaram um Estado centro-europeu sólido e o integraram à cultura européia. A existência de inimigos externos poderosos e um processo de fragmentação interna enfraqueceram esta estrutura inicial no século XIII, mas uma consolidação no século seguinte permitiu o estabelecimento subsequente de um grande Reino Polonês. A Dinastia Jaguelônica (1385-1569) deu início à União Polaco-Lituana a partir do Grão-Duque lituano Jogaila, uma parceria que se revelou proveitosa para poloneses e lituanos e lhes permitiu exercer o papel predominante em um dos mais poderosos impérios europeus pelos três séculos seguintes. A União de Lublin, de 1569, estabeleceu a Comunidade Polaco-Lituana, um Estado influente na política européia. Por volta do século XVIII, a outrora poderosa Comunidade passou por um período de crescente anarquia, terminando por ser partilhada entre os seus vizinhos e apagada do mapa em 1795. Entretanto, o ideal de independência polonesa manteve-se vivo devido a acontecimentos dentro e fora da Polônia, ao longo do século XIX. A localização da Polônia no centro da Europa tornou-se especialmente significativa num momento em que a Prússia e a Rússia se envolviam de modo intenso em rivalidades e em alianças europeias e em que Estados-nação modernos se formavam por todo o continente. A Polônia recuperou a sua independência em 1918, mas a Segunda República foi destruída pela Alemanha e URSS quando as tropas nazistas e asdo Exército Vermelho invadiram o território polonês, no início da Segunda Guerra Mundial. Os russos obrigaram a que a fronteira da Polónia recua-se centenas de quilómetros e que aproveitassem territórios roubados à Alemanha. O término do conflito provocou nova variação nas fronteiras polonesas. No final dos anos 1980, um movimento de reforma, o Solidaridade, logrou obter uma transição pacífica do regime comunista polonês para a democracia, que resultou na criação da moderna República da Polônia.Ao longo do último milênio, o território governado pela Polônia variou consideravelmente. Em certo momento, no século XVI, a Polônia era o segundo maior país da Europa, após a Rússia. Em outras épocas, inexistia um Estado polonês.
 • Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemian wewnętrznych w kolejnych przedziałach czasowych. Monografie opisują natomiast poszczególne formy państwa polskiego od Polski pierwszych Piastów po III Rzeczpospolitą – jego społeczeństwo, władzę, ustrój, gospodarkę, wojskowość itd.Historia Polski – obejmuje dzieje państwa i narodu polskiego od X do XXI wieku.Dzieje Polski rozpoczynają się wraz z panowaniem pierwszego historycznego władcy Mieszka I, który w 966 roku przyjął chrzest. Do 1138 roku Polska jako monarchia patrymonialna rządzona była przez władców z dynastii Piastów, którzy nie licząc wydzielanych juniorom dzielnic i przejściowych okresów podziału, zachowywali zwierzchność nad całym jej terytorium.W efekcie tzw. ustawy sukcesyjnej księcia Bolesława Krzywoustego ziemie polskie uległy na 150 lat pogłębiającemu się rozbiciu dzielnicowemu. Próby ponownego zjednoczenia zaczęto podejmować pod koniec XIII w., a ostatecznie zostały one uwieńczone koronacją Władysława Łokietka w 1320 roku. Dynastia Piastów wygasła po śmierci jego syna, Kazimierza Wielkiego w 1370, który nie pozostawił potomków . Rządy w Polsce przejęli Andegawenowie (Ludwik Węgierski i Jadwiga), a następnie królowie z dynastii Jagiellonów.W 1569 Korona Królestwa Polskiego weszła w stały związek z Wielkim Księstwem Litewskim. Na mocy unii zawartej w Lublinie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, którą od 1573 rządzili władcy powoływani drogą wolnej elekcji. Państwo to było jednym z największych terytorialnie organizmów politycznych Europy. Po pokoju z Rosją zawartym w Polanowie w 1634 osiągnęło powierzchnię 990 tys. km². W tym okresie w Rzeczypospolitej wykształcił się swoisty system polityczny, oparty na dominacji bardzo licznej szlachty i systemie rządów parlamentarnych. Złoty wiek państwa przypadł na okres rządów ostatnich Jagiellonów. Ostatecznie zakończył się on wraz z wojnami połowy XVII wieku.W kolejnym stuleciu pogrążona w anarchii Rzeczpospolita zaczęła popadać w silną zależność od Rosji, a następnie zniknęła z mapy Europy w rezultacie trzech rozbiorów. Samodzielne państwo polskie nie istniało aż do XX wieku, choć okresowo pojawiały się jego szczątkowe formy, takie jak Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe czy Wielkie Księstwo Poznańskie. Pełne odrodzenie Polski nastąpiło dopiero po I wojnie światowej, kiedy w sytuacji upadku mocarstw rozbiorowych powstała II Rzeczpospolita. Istniała ona do 1939, czyli do początku II wojny światowej. We wrześniu 1939 ziemie polskie zajęte zostały przez III Rzeszę i ZSRR. Dopiero od 1944 rozpoczęło się ich stopniowe przejmowanie przez oddziały sowieckie i utworzonego u ich boku Ludowego Wojska Polskiego.Po zakończeniu wojny Polska znalazła się za tzw. żelazną kurtyną, a władzę w niej przejęli komuniści. W 1952 państwo przemianowano na Polską Rzeczpospolitą Ludową. Do 1989 panował w niej system partyjny, w którym przewodnią rolę pełniła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Oprócz niej występowały jeszcze ugrupowania satelickie – ZSL i SD. Upadła ona ostatecznie w efekcie procesu określanego mianem Jesieni Narodów. Wybory parlamentarne w 1989 zapoczątkowały procesy demokratyzacji i reform gospodarczych, które umożliwiły III Rzeczypospolitej wstąpienie do NATO (1999), a następnie Unii Europejskiej (2004).
 • Nel periodo immediatamente successivo alla sua emersione, nel X secolo, la nazione polacca venne guidata da una serie di decisi governanti che portarono alla conversione dei Polacchi al Cristianesimo, crearono un solido Stato nell'Europa Centrale e integrarono la Polonia nella cultura europea. Formidabili nemici e la frammentazione interna erosero questa struttura iniziale nel corso del XIII secolo, ma il consolidamento seguito nel XIV secolo gettò le basi per il successivo potente regno polacco.A partire dal granduca lituano Jogaila, divenuto re di Polonia con il nome di Ladislao II la dinastia degli Jagelloni (1385-1569) costituì l'Unione Polacco-Lituana, che si rivelò positiva sia per i Polacchi che per i Lituani e che giocò un ruolo dominante in uno dei più potenti imperi europei dei successivi tre secoli. L'atto conosciuto come Nihil novi, adottato dal parlamento polacco (Camera dei deputati della Polonia) nel 1505 trasferì gran parte del potere legislativo del monarca al parlamento stesso. Questo evento segnò l'inizio del periodo conosciuto come "Democrazia dei Nobili" (in polacco Rzeczpospolita szlachecka con il primo termine coniato sul latino res publica), in cui lo Stato fu governato dai "liberi ed uguali" della nobiltà polacca (szlachta) con quella che viene definita la "Libertà Dorata". L'Unione di Lublino del 1569 stabilì la Confederazione Polacco-Lituana come un elemento di primaria importanza nella politica europea e come una vivace entità culturale. Nel 1596 l'Unione di Brest stabilì un compromesso anche di tipo religioso: le regioni slave dell'attuale Bielorussia e Ucraina accettavano di far parte della Chiesa uniata, con dogmi cattolici e riconoscimento dell'autorità papale, ma continuando a mantenere il rito bizantino.Entro il XVIII secolo la "Democrazia dei Nobili" si andò lentamente trasformando in anarchia, basata sul principio del liberum veto (l'opposizione anche di un solo nobile paralizzava le deliberazioni del Parlamento) rendendo la Confederazione, un tempo potente, facile preda agli interventi stranieri. Il paese venne infine spartito tra gli stati confinanti di Prussia, Russia e Austria e definitivamente cancellato dalle carte geografiche nel 1795. Sebbene la maggioranza dei nobili accettò la fine della Confederazione, l'idea dell'indipendenza della Polonia restò viva e alimentata dagli eventi sia interni che esterni per tutto il XIX secolo.La collocazione della Polonia nel centro dell'Europa divenne particolarmente significativa in un periodo in cui sia la Prussia che la Russia erano fortemente coinvolte nelle alleanze e rivalità europee e in cui le nazioni moderne si andarono stabilendo sull'intero continente. La Polonia ottenne nuovamente la propria indipendenza nel 1918, ma la Seconda Repubblica di Polonia fu eliminata da Germania e Unione Sovietica con l'invasione della Polonia del 1939, con la quale iniziò la seconda guerra mondiale. Il governo polacco in esilio non si arrese e contribuì alla liberazione dall'occupazione nazista, che avvenne all'opera dell'Armata Rossa sovietica.Venne creata la Repubblica Popolare Polacca, uno Stato satellite dell'Unione Sovietica, ma alla fine degli anni ottanta si sviluppò il movimento riformatore di Solidarnosc, che riuscì ad imporre una pacifica transizione alla democrazia e alla formazione della Terza Repubblica Polacca.I territori sotto la sovranità della Polonia si sono fortemente modificati nel corso della sua storia millenaria: nel XVI secolo la Confederazione Polacco-Lituana fu il secondo Stato d'Europa per estensione dopo la Russia, e i suoi confini si spostarono in modo consistente, sia con la sua rifondazione nel 1918, sia dopo la seconda guerra mondiale.
 • Dalam Sejarah Polandia, teritori Polandia telah dikuasai oleh berbagai negara. Seperti pada abad ke-16, Persemakmuran Polandia-Lituania, merupakan negara terbesar di Eropa, sebelum Rusia. Polandia memperoleh kemerdekaannya tahun 1918, setelah selama lebih dari seabad dikuasai oleh tetangganya, tetapi perbatasannya berubah setelah Perang Dunia Kedua.
 • Польская история охватывает историю польского государства и польской нации с Х по XXI век.
 • Lengyelország történelme alatt tárgyaljuk egyrészt a mai Lengyelország területén élő népesség történelmét, a kezdetektől máig, másrészt a lengyel állam történelmét, megalakulásától máig (beleértve a felosztásokat is 1772–1918 között).A lengyel állam több mint 1000 éves. A 16. században, a Jagelló-dinasztia uralkodása idején, Lengyelország Európa egyik leggazdagabb és legerősebb országa volt. 1791. május 3-án a Lengyel–Litván Unió elfogadta Lengyelország májusi alkotmányát, amely Európa első és a világ második írott alkotmánya volt. Röviddel később Lengyelországot felosztották szomszédai (Oroszország, Ausztria és Poroszország). Lengyelország 123 év után, 1918-ban nyerte vissza államiságát az első világháború lezárultával. A második világháború után a Szovjetunió befolyási övezetéhez tartozott. 1989-ben az ország második világháború utáni történetének első, részlegesen szabad választásai zárták le a Szolidaritás (lengyelül Solidarność) mozgalom szabadság iránti törekvéseit. Lengyelország 1999-től a NATO, 2004-től az Európai Unió tagja.
 • ポーランドの歴史(ポーランドのれきし)では、ポーランドの歴史を概略的に述べる。
 • Polonya tarihi ya da Lehistan tarihi bugünkü Polonya Cumhuriyeti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.
 • The History of Poland is rooted in the arrival of the Slavs, who gave rise to permanent settlement and historic development on Polish lands. During the Piast dynasty Christianity was adopted in 966 AD and a medieval monarchy established. The Jagiellonian dynasty period brought close ties with the Grand Duchy of Lithuania, cultural development and territorial expansion, culminating in the establishment of the Polish–Lithuanian Commonwealth in 1569.The Commonwealth in its early phase constituted a continuation of the Jagiellonian prosperity, with its remarkable development of a sophisticated noble democracy. From the mid-17th century, the huge state entered a period of decline caused by devastating wars and deterioration of the country's system of government. Significant internal reforms were introduced during the later part of the 18th century, but the reform process was not allowed to run its course, as the Russian Empire, the Kingdom of Prussia and the Austrian Habsburg Monarchy through a series of invasions and subsequent partitions terminated the Commonwealth's independent existence in 1795.From then until 1918 there was no independent Polish state. The Poles engaged intermittently in armed resistance until 1864. After the failure of the last uprising, the nation preserved its identity through educational initiatives and the program of "organic work", intended to modernize the economy and society. The opportunity to regain freedom appeared only after World War I, when the partitioning imperial powers were defeated by war and revolution.The Second Polish Republic was established and existed from 1918 to 1939. It was destroyed by Nazi Germany and the Soviet Union by their Invasion of Poland at the beginning of World War II. Millions of Polish citizens perished in the course of the Nazi occupation as Nazi Germany classified both Poles and Jews as subhuman, targeting the latter for extermination. The Polish government in exile kept functioning and through the many Polish military formations on the western and eastern fronts the Poles contributed to the Allied victory. Nazi Germany's forces were compelled to retreat from Poland as the Soviet Red Army advanced, which led to the creation of the communist People's Republic of Poland, a Soviet satellite state.The country's geographic location was shifted to the west and it largely lost its traditional multi-ethnic character. By the late 1980s Solidarity, a Polish reform movement, became crucial in bringing about a peaceful transition from a communist state to the capitalist economic system and liberal parliamentary democracy. This process resulted in the creation of the modern Polish state.
 • Los humanos han habitado las tierras de la actual Polonia durante los últimos quinientos mil años. Los pueblos eslavos pueblan este territorio desde hace 1500 años y la historia de Polonia como estado casi abarca un milenio. El territorio ocupado por Polonia ha variado enormemente durante su historia. En el siglo XVI durante la Mancomunidad polaco-lituana formaba al estado más grande de Europa, antes del crecimiento del Imperio ruso. Más tarde no existió un estado polaco independiente. Polonia recupera su independencia en 1918, después de más de un siglo de gobierno por parte de sus vecinos, pero sus fronteras son alteradas nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial.
 • Die – ungeschriebene – Vorgeschichte Polens umfasst zahlreiche slawische Stämme, Burgen, Siedlungen und Grabstellen. Eine genaue ethnische Zuordnung ist unsicher. Die heutige Unwissenheit über Polens Ursprünge ist Folge der Quellenarmut des 10. Jahrhunderts, das in der historischen Forschung als „dunkles Jahrhundert“ bezeichnet wird.Die – geschriebene – Geschichte Polens beginnt im Jahr 963, in dem der polnische Herzog Mieszko, lateinisch „Misaca“, durch Widukind von Corvey in einer lateinischen Chronik als fähiger Herrscher erwähnt wird. Mieszkos Annahme des Christentums, durch die Taufe 966, führte zur Christianisierung seines Herrschaftsbereiches und schützte dieses vor der Fremdmissionierung. Aus seinem Herzogtum, zu dem der Stamm der Polanen gehörte, ging das durch Kaiser und Papst anerkannte und gegen Ende der Epoche der Piasten (960–1386) fest etablierte Königreich Polen hervor. Die polnische Kirche entwickelte sich unabhängig von der Reichskirche und stand in direkter Verbindung zur römischen Kurie. Die offizielle Annahme des Christentums ist für den britischen Historiker Norman Davies „das bedeutendste Ereignis der polnischen Geschichte“.Seit dem Spätmittelalter bis in die Neuzeit bestand durch eine Personalunion eine dynastische Verbindung mit Litauen. Ab 1386 brachte die Union mit dem Großfürstentum Litauen unter dem von dort stammenden Herrschergeschlecht der Jagiellonen (1386–1572) den Aufstieg zu einer europäischen Großmacht, deren Staatsgebiet od morza do morza („von Meer zu Meer“), von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, reichte.Ab 1569 wurde die Union Polens mit Litauen in einem gemeinsamen Staat gefestigt. Die von 1572 bis 1795 bestehende Adelsrepublik manifestierte sich als Wahlmonarchie. Im 16. und 17. Jahrhundert entstand dort eine hohe parlamentarische Kultur mit umfangreichen Adelsrechten. Dies führte zu einer starken Identifikation des Adels, des Magnats (Hochadel) und der Szlachta (Landadel), mit dem Land. Die sich verstärkenden strukturellen Missstände, bedingt durch zahlreiche Kriege mit Nachbarstaaten, Bürgerkriege, Aufstände der ukrainischen Kosaken, der Unwille zur Reform bei den Verantwortungsträgern, dazu Egoismen bei mehreren Wahlkönigen und im Adel, führten zur Schwächung des polnischen Staates. Die diplomatische und militärische Einmischung der Nachbarstaaten, des Kaiserreichs Russland, des Königreichs Preußen und der Habsburgermonarchie, bewirkte schließlich den vollständigen Zusammenbruch des Staates durch drei Teilungen in den Jahren 1772, 1793 und 1795.Dadurch verschwand Polen von 1795 bis 1918 als souveräner Staat von den Landkarten Europas. Kennzeichen der Teilungszeit sind niedergeschlagene Aufstände – in den Jahren 1830, 1848 und 1863 – und sehr unterschiedliche Entwicklungen in den drei Teilungsgebieten. Die polnische Kultur überlebte dennoch diese Zeit trotz fremdstaatlicher Unterdrückung und der eigenen Staatenlosigkeit.Nach der staatlichen „Wiedergeburt“ als Zweite Republik nach dem Ende des Ersten Weltkrieges (1918) war die polnische Geschichte durch eine mühsame staatliche Reorganisation und mehrere militärische Konflikte mit nahezu allen Nachbarstaaten gekennzeichnet. Im August 1939 vereinbarten Adolf Hitler und Josef Stalin die Aufteilung Polens, die einen Monat später zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion verwirklicht wurde. Mit dem deutschen Septemberfeldzug 1939 begann der Zweite Weltkrieg, in dessen Verlauf etwa sechs Millionen Polen den Tod fanden. Nach Kriegsende fiel die nach Westen verschobene Volksrepublik Polen in den sowjetischen Einflussbereich und blieb dort bis 1989 ein nicht immer bequemer Satellitenstaat. Das Ende des Kalten Krieges machte 1989 den Weg frei für die Dritte Republik, die bald nach ihrer Gründung in die NATO und die Europäische Union aufgenommen wurde.
 • Aquest article resumeix la història de Polònia des dels primers pobladors fins a l'època contemporània.
 • Poloniako historia II. mendeaz gero Vistula eta Oder ibaien arroan bizi ziren eslaviar jatorriko leinuekin hasten da, hiri gotortuetan batu eta estatu txikiak sortu baitzituzten 800-960 urte bitartean.
 • Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van Polen.
 • Земеделски племена са живели в областите, които днес наричаме Полша, преди повече от 7 500 год., славянските племена обитават тези територии над 1 500 год., а историята на Полша като държава на политическата карта на Европа е повече от 1 хилядолетие. Земите, владени от Полша, претърпяват големи промени през вековете. През късния XVI и началото на XVII век Жечпосполита представлява огромна Полско-литовска държава в Централна Източна Европа с площ от около един милион квадратни километра. Но има и времена, когато Полша като отделна държава въобще не съществува. След дълъг период от около век владичество, Полша получава своята независимост през 1918 г., макар границите ѝ отново да се придвижват динамично след Втората световна война. Полша губи своя разнообразен традиционен мултиетнически характер и приема строя на комунизма. Когато се появява възможност, държавата поема по пътя на демократична парламентарна република през 1989 г. След своето появяване на картата на Европа през X век полският народ е воден от редица владетели, които го покръстват, създавайки стабилно и силно кралство и интегрирайки Полша в европейската култура. Вътрешно разцепление подронва първоначалната структура през XIII век, но последвалото в началото на другия век обединение поставя основите на ново доминиращо Кралство Полша, което се запазва за в бъдеще. Започвайки с литовския гранд херцог Владислав II, Ягелонската династия (1385-1569) създава полско-литовския съюз. Това се оказва ползотворно и за двете страни, които си сътрудничат и си помагат взаимно в една от най-мощните държави в Европа през следващите три века. Законът Нихил нови, приет от полския сойм (парламент) през 1505 г., прехвърля по-голямата част от законодателната власт от монарха в ръцете на парламента. Този закон дава началото на нов период, наречен „Златна свобода“, когато държавата е управлявана от „свободната и равноправна“ аристокрация. Люблинската уния от 1569 г. превръща Жечпосполита във влиятелна страна в Европа и значим участник в разпространяването на западната култура на изток. До XVIII век аристократичната демокрация постепенно се превръща в анархия, преобразявайки Жечпосполита от някога могъщ съюз в уязвима за външни интервенции и неспокойна държава. Следват три успешни отцепвания на големи територии от съюза, преминали към Руската империя, Хабсбургската австрийска империя и Прусия. Жечпосполита вече е значително намален по площ и в крайна сметка престава да съществува през 1795 г. Ала идеята за полска независимост остава жива през XIX век и води до няколко полски бунта и въстания срещу силите, поделили си страната. Полша възвръща своята независимост през 1918 г., но Втората полска република е унищожена от набиращата сила Нацистка Германия и Съветския съюз при инвазията им над Полша, дала начало на Втората световна война. Въпреки всичко полското правителство, изпратено в изгнание, продължава да работи и чрез многото полски военни формации успява да спомогне за победата на Съюзниците. Нацистките сили са принудени да напуснат полската територия, когато Червената армия настъпва, което води до създаването на Полската народна република. Географското разположение на страната бива променено в посока запад. Полското реформаторско движение „Солидарност“, появило се през 1980-те год., изиграва съществено важна роля в мирната трансформация на държавното управление от комунистка страна в капиталистическа република. От 1999 г. Полша е членка на НАТО, а от 1 май 2004 г. - на Европейския съюз.
 • 원래 지금의 폴란드 땅에는 게르만 족들이 살고 있었다. 10세기 경, 폴라니에족을 중심으로 나라가 형성되어 민족과 국토의 명칭이 생겨났다. 966년 가톨릭을 받아들이며 피아스트 왕조가 성립되었고 그니에즈노와 크라쿠프가 정치적 중심지로 발전했다. 200여년의 공국 분할 시대를 거쳐 중앙 집권 국가를 이루었다. 1385년, 피아스트 왕조에 이어 폴란드-리투아니아의 연합 왕조인 야기에오 왕조(14∼16세기, 수도 크라쿠프)가 탄생하였다. 1410년 그룬발트 전투에서 독일군을 격파, 발트해로 통하는 길이 열렸다. 16세기에는 유럽의 곡창 지대로 최대 전성기를 맞았다. 1573년 야기에오 왕조가 끝나고, 귀족들이 국왕을 선출하는 일종의 귀족 공화정이 등장하였고 1596년에 수도를 크라쿠프에서 바르샤바로 이전했다. 그러나 선거왕제(選擧王制)의 채용과 바르샤바로 천도한 후, 귀족계급의 강대화와 투르크, 스웨덴과 전쟁 등으로 국력이 쇠퇴하여 국운이 기울어졌다. 18세기 후반에 왕권의 강화와 국가 개혁이 시도되었으나 프로이센, 러시아, 오스트리아 3국이 점진적으로 폴란드를 침입해 1795년 폴란드를 분할하여, 나폴레옹에 의한 바르샤바 공국 시대(1807~1815) 외에는 1795년부터 1918년까지 3국의 지배를 받게 되었다. 그의 맞서 1830년 독립을 위한 혁명 정부를 조직, 봉기로 이어졌으나 독립투쟁은 실패했다. 이후 1차 세계 대전 중 월슨 대통령이 제창한 민족자결주의 원칙에 따라 1918년 독립하였다. 19세기의 독립운동의 전통과 제1차 세계 대전을 기회로 국가 재건을 수행한 것이다. 그 뒤 바르바니파르토 소장이 지휘하는 군인이 쿠데타를 일으킨다. 1939년 나치 독일과 소련의 침략을 받고 서부지역은 나치 독일에, 동부는 소련에 분할 점령되었다가 1945년 해방되었다. 해방 후 1947년 총선 결과 노동자당의 압승으로 공산당 정부가 수립되었고, 냉전을 거치며 소련의 강한 영향력 하에 있었다. 그러나 경제 실정과 지도층의 부패로 노동자 파업이 일어났고, 1981년 바웬사가 이끄는 자유 노조는 전국적으로 확산되었다. 이후 민주화를 이루며 1990년 바웬사가 첫 민선 대통령이 되었다. 1999년에 NATO, 2004년에 EU에 각각 가입하였다. 폴란드와 러시아는 MD문제로 인해 최악의 사태를 맞았으나, 11월 20일에 폴란드 총리는 러시아와의 관계 복원이 최우선 과제라고 발표했다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 150218 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 67255 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 856 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110465376 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Hubert Zawadzki
 • Jerzy Lukowski
prop-fr:fr
 • 0001-11-05 (xsd:date)
 • Union de Horodło
 • Union de Mielnik
 • bataille de la Vorskla
 • traité de Bromberg
 • guerre entre la République des Deux Nations et l'Empire ottoman
 • guerre entre la République des Deux Nations et le Tsarat de Russie
 • Lechites
 • Petite Constitution de 1919
 • accords de Gdańsk
 • culture de Trzciniec
 • guerre de Gollub
 • plébiscite de Mazurie
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • plébiscite
 • Petite Constitution
prop-fr:titre
 • Histoire de la Pologne
prop-fr:trad
 • Battle of the Vorskla River
 • Gollub War
 • Polish–Ottoman War
 • Treaty of Bromberg
 • Union of Horodło
 • Union of Mielnik
 • Act of 5th November
 • East Prussian plebiscite
 • Gdańsk Agreement
 • Lechites
 • Russo-Polish War
 • Small Constitution of 1919
 • Trzciniec culture
prop-fr:traducteur
 • Eric Chédaille
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Perrin
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'histoire de la Pologne commence véritablement au Xe siècle, sous le règne de Mieszko Ier et de la dynastie Piast. C'est sous son règne que les souverains polonais se convertissent au christianisme. La Pologne devient rapidement au Moyen Âge une puissance régionale, tout en essayant régulièrement de sortir de l'influence du Saint-Empire romain germanique, et repousser le Drang nach Osten.
 • Dalam Sejarah Polandia, teritori Polandia telah dikuasai oleh berbagai negara. Seperti pada abad ke-16, Persemakmuran Polandia-Lituania, merupakan negara terbesar di Eropa, sebelum Rusia. Polandia memperoleh kemerdekaannya tahun 1918, setelah selama lebih dari seabad dikuasai oleh tetangganya, tetapi perbatasannya berubah setelah Perang Dunia Kedua.
 • Польская история охватывает историю польского государства и польской нации с Х по XXI век.
 • ポーランドの歴史(ポーランドのれきし)では、ポーランドの歴史を概略的に述べる。
 • Polonya tarihi ya da Lehistan tarihi bugünkü Polonya Cumhuriyeti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.
 • Aquest article resumeix la història de Polònia des dels primers pobladors fins a l'època contemporània.
 • Poloniako historia II. mendeaz gero Vistula eta Oder ibaien arroan bizi ziren eslaviar jatorriko leinuekin hasten da, hiri gotortuetan batu eta estatu txikiak sortu baitzituzten 800-960 urte bitartean.
 • Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van Polen.
 • Die – ungeschriebene – Vorgeschichte Polens umfasst zahlreiche slawische Stämme, Burgen, Siedlungen und Grabstellen. Eine genaue ethnische Zuordnung ist unsicher. Die heutige Unwissenheit über Polens Ursprünge ist Folge der Quellenarmut des 10.
 • Nel periodo immediatamente successivo alla sua emersione, nel X secolo, la nazione polacca venne guidata da una serie di decisi governanti che portarono alla conversione dei Polacchi al Cristianesimo, crearono un solido Stato nell'Europa Centrale e integrarono la Polonia nella cultura europea.
 • No período que se seguiu ao seu surgimento no século X, a nação polonesa foi guiada por uma série de governantes fortes que converteram os poloneses ao cristianismo, criaram um Estado centro-europeu sólido e o integraram à cultura européia. A existência de inimigos externos poderosos e um processo de fragmentação interna enfraqueceram esta estrutura inicial no século XIII, mas uma consolidação no século seguinte permitiu o estabelecimento subsequente de um grande Reino Polonês.
 • 원래 지금의 폴란드 땅에는 게르만 족들이 살고 있었다. 10세기 경, 폴라니에족을 중심으로 나라가 형성되어 민족과 국토의 명칭이 생겨났다. 966년 가톨릭을 받아들이며 피아스트 왕조가 성립되었고 그니에즈노와 크라쿠프가 정치적 중심지로 발전했다. 200여년의 공국 분할 시대를 거쳐 중앙 집권 국가를 이루었다. 1385년, 피아스트 왕조에 이어 폴란드-리투아니아의 연합 왕조인 야기에오 왕조(14∼16세기, 수도 크라쿠프)가 탄생하였다. 1410년 그룬발트 전투에서 독일군을 격파, 발트해로 통하는 길이 열렸다. 16세기에는 유럽의 곡창 지대로 최대 전성기를 맞았다. 1573년 야기에오 왕조가 끝나고, 귀족들이 국왕을 선출하는 일종의 귀족 공화정이 등장하였고 1596년에 수도를 크라쿠프에서 바르샤바로 이전했다. 그러나 선거왕제(選擧王制)의 채용과 바르샤바로 천도한 후, 귀족계급의 강대화와 투르크, 스웨덴과 전쟁 등으로 국력이 쇠퇴하여 국운이 기울어졌다.
 • The History of Poland is rooted in the arrival of the Slavs, who gave rise to permanent settlement and historic development on Polish lands. During the Piast dynasty Christianity was adopted in 966 AD and a medieval monarchy established.
 • Lengyelország történelme alatt tárgyaljuk egyrészt a mai Lengyelország területén élő népesség történelmét, a kezdetektől máig, másrészt a lengyel állam történelmét, megalakulásától máig (beleértve a felosztásokat is 1772–1918 között).A lengyel állam több mint 1000 éves. A 16. században, a Jagelló-dinasztia uralkodása idején, Lengyelország Európa egyik leggazdagabb és legerősebb országa volt. 1791.
 • Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemian wewnętrznych w kolejnych przedziałach czasowych.
 • Земеделски племена са живели в областите, които днес наричаме Полша, преди повече от 7 500 год., славянските племена обитават тези територии над 1 500 год., а историята на Полша като държава на политическата карта на Европа е повече от 1 хилядолетие. Земите, владени от Полша, претърпяват големи промени през вековете. През късния XVI и началото на XVII век Жечпосполита представлява огромна Полско-литовска държава в Централна Източна Европа с площ от около един милион квадратни километра.
 • Los humanos han habitado las tierras de la actual Polonia durante los últimos quinientos mil años. Los pueblos eslavos pueblan este territorio desde hace 1500 años y la historia de Polonia como estado casi abarca un milenio. El territorio ocupado por Polonia ha variado enormemente durante su historia. En el siglo XVI durante la Mancomunidad polaco-lituana formaba al estado más grande de Europa, antes del crecimiento del Imperio ruso. Más tarde no existió un estado polaco independiente.
rdfs:label
 • Histoire de la Pologne
 • Dějiny Polska
 • Geschichte Polens
 • Geschiedenis van Polen
 • Historia Polski
 • Historia de Polonia
 • History of Poland
 • Història de Polònia
 • História da Polónia
 • Lengyelország történelme
 • Poloniako historia
 • Polonya tarihi
 • Sejarah Polandia
 • Storia della Polonia
 • История Польши
 • История на Полша
 • ポーランドの歴史
 • 폴란드의 역사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of