L'herpès est une maladie virale contagieuse responsable d'affection de la peau et des muqueuses caractérisée par une éruption vésiculeuse de boutons groupés.L'herpès est une maladie considérée comme bénigne chez les sujets en bonne santé, mais peut se révéler très sérieuse chez les sujets présentant un déficit immunitaire, les nourrissons ou les femmes enceintes.Cette maladie, vécue parfois péniblement, ne peut jamais être totalement guérie et impose donc au porteur de prendre des précautions, y compris en dehors des crises où il reste potentiellement contagieux.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'herpès est une maladie virale contagieuse responsable d'affection de la peau et des muqueuses caractérisée par une éruption vésiculeuse de boutons groupés.L'herpès est une maladie considérée comme bénigne chez les sujets en bonne santé, mais peut se révéler très sérieuse chez les sujets présentant un déficit immunitaire, les nourrissons ou les femmes enceintes.Cette maladie, vécue parfois péniblement, ne peut jamais être totalement guérie et impose donc au porteur de prendre des précautions, y compris en dehors des crises où il reste potentiellement contagieux.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Herpesa (latinez herpes, eta hau grezieratik ἕρπης) gaixotasun infekziosoa da, jatorri birikoa duena, larruazalean hantura eta besikulak sortzen dituena eta gorputzeko atal desberdinak jo ditzakeena. Herpes sinplea (era laburrean herpes deitua) eta herpes zosterra bereizi behar dira. Bi patologia guztiz desberdinak dira, antzekotasun semantikoa eduki arren. Artikulu honek lehenengoari helduko dio.
 • Herpes simpleks, Herpesviridae familyasına ait, uçuk nedeni olan virüs.Sinir hücrelerine yerleşen bu virüs, birçok insanda görülen uçuk sebebidir. Bağışıklık sistemininin zayıfladığı durumlarda etkin hale geçer. Uçuk virüsü, bulaşıcıdır. Gelişimini baskılamak üzere uçuğun ilaçla tedavisi mümkündür. Uçuk virüsü, 180-250 nm. boyundadır. Genetik materyali DNA'dan oluşur. İnsaların %80 inin hayatlarında en az bir kez uçuk geçirdiği araştırmalarla görülmüştür. Türkiye'de de her yıl 8 milyon kişinin uçuk geçirdiği tahmin edilmektedir.
 • El herpes simple (del latín herpes, y del griego ἕρπης, «reptar») es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico, que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo. Es causada por el virus herpes simplex, o virus herpes hominis, de tipo I (VHS-1) que afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo II (VHS-2) que se presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo. Actualmente no existe cura definitiva para el herpes. Sin embargo hay varias formas de tratamiento disponibles para reducir los síntomas y acelerar el proceso de curación de las lesiones, tras el cual el virus persistirá de forma latente en el organismo hasta la reaparición del siguiente episodio activo. Los tipos de herpes simple han de distinguirse del herpes zóster que es una entidad nosológica totalmente distinta.
 • 단순 포진(單純疱疹)은 헤르페스(Herpes)라고도 하며, 헤르페스는 독일식 발음이다. 성기 단순 포진(Herpes simplex genitalis)과 구순 단순 포진(Herpes simplex labialis)이 있다. 둘 다 동일한 바이러스에 의해 발생하며, 성기 단순 포진의 경우 성기에 작은 물집이 생긴다. 구순 단순 포진은 성행위 없이도 걸릴 수 있으나 구강성교 등과 같은 성행위나 키스로 전염될 수도 있다. 증상은 피부에 물집이 생기며 가려움을 유발하는 등의 증상이 있다.nl:Genitale herpesta:ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ்zh:單純疱疹病毒
 • L'herpes simple (grec: ἕρπης herpes, "gradual" o "latent") és una malaltia produïda per virus de la família herpesviridae. Està causada pel virus de l'herpes simple tipus 1 (HSV-1) i tipus 2 (HSV-2). La infecció amb el virus de l'herpes es classifica en diversos trastorns diferents en funció del lloc on es produeix la infecció. L'herpes oral, els símptomes visibles del qual són anomenats col·loquialment herpes labial, és una infecció de la cara o a la boca. L'herpes oral és la forma més comuna d'infecció. L'herpes genital, coneguda simplement com a herpes, és la segona forma més comuna d'herpes. Altres trastorns, com el panadís herpètic, l'herpes gladiatorum, l'herpes ocular, encefalitis herpètica, meningitis de Mollaret, herpes neonatal i, possiblement, la paràlisi de Bell són causades també pel virus de l'herpes simple.El cicle del virus de l'herpes presenta períodes actius de malaltia (amb butllofes que contenen partícules infeccioses del virus) de 2 a 21 dies, seguit per un període de remissió. El herpes genital, però, sovint és asimptomàtica , encara que la secreció del virus es pot seguir produint. Després de la infecció inicial, el virus es transporten al llarg dels nervis sensorials als cossos de les cèl·lules nervioses sensorials, on es converteix en latent i resideix permanent. Les causes de la recurrència són incertes, encara que alguns possibles desencadenants han estat identificats, inclosos els medicaments immunosupressors. El virus latent prèviament es multiplica generant noves partícules del virus a la cèl·lula nerviosa i aquests són transportats al llarg de l'axó de cada neurona als terminals nervioses de la pell, on són alliberats. Amb el temps, els episodis de malaltia activa, disminueix la seva freqüència i severitat.L'herpes simple es transmet més fàcilment per contacte directe amb una lesió o el fluid corporal d'un individu infectat. La transmissió també pot ocórrer a través del contacte de pell a pell durant períodes de disseminació asimptomàtica. Els mètodes de barrera de protecció són el mètodes més eficaços per prevenir la transmissió de l'herpes, tot i que es limiten a reduir, més que a eliminar el risc. L'herpes oral és fàcil de diagnosticar si el pacient presenta nafres o úlceres visibles. Les primeres etapes de l'herpes orofacial i l'herpes genital són més difícils de diagnosticar, generalment es requereixen proves de laboratori.No s'ha desenvolupat encara una cura per l'herpes. Un cop infectat, el virus roman en el cos tota la vida. Les infeccions recurrents (brots) poden ocórrer de tant en tant, especialment en cas d'immunodeficiència com ara el VIH o el càncer relacionat amb la immunosupressió. No obstant això, després de diversos anys, els brots es fan menys severs i més esporàdics, i algunes persones es converteixen en asimptomàtics i no tornen a tenir brots, tot i que encara poden contagiar la malaltia a altres persones. Els tractaments amb antivirals pot reduir la replicació viral i alleujar la gravetat dels episodis simptomàtics. No s'ha de confondre amb els símpomes causats per altres virus de la família herpesviridae, com ara l'herpes zòster, que és causada per virus de la varicel·la zòster (VVZ).
 • Herpes simplex (Greek: ἕρπης herpēs, "creeping" or "latent") is a viral disease from the herpesviridae family caused by both Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2). Infection with the herpes virus is categorized into one of several distinct disorders based on the site of infection. Oral herpes, the visible symptoms of which are colloquially called cold sores or fever blisters, is an infection of the face or mouth. Oral herpes is the most common form of infection. Genital herpes, known simply as herpes, is the second most common form of herpes. Other disorders such as herpetic whitlow, herpes gladiatorum, ocular herpes, cerebral herpes infection encephalitis, Mollaret's meningitis, neonatal herpes, and possibly Bell's palsy are all caused by herpes simplex viruses.Herpes viruses cycle between periods of active disease—presenting as blisters containing infectious virus particles—that last 2–21 days, followed by a remission period. Genital herpes, however, is often asymptomatic, though viral shedding may still occur. After initial infection, the viruses are transported along sensory nerves to the sensory nerve cell bodies, where they become latent and reside lifelong. Causes of recurrence are uncertain, though some potential triggers have been identified, including immunosuppressant drugs. The previously latent virus then multiplies new virus particles in the nerve cell and these are transported along the axon of each neuron to the nerve terminals in the skin, where they are released. Over time, episodes of active disease reduce in frequency and severity.Herpes simplex is most easily transmitted by direct contact with a lesion or the body fluid of an infected individual. Transmission may also occur through skin-to-skin contact during periods of asymptomatic shedding. Barrier protection methods are the most reliable method of preventing transmission of herpes, but they merely reduce rather than eliminate risk. Oral herpes is easily diagnosed if the patient presents with visible sores or ulcers. Early stages of orofacial herpes and genital herpes are harder to diagnose; laboratory testing is usually required.A cure for herpes has not yet been developed. Once infected, the virus remains in the body for life. Recurrent infections (outbreaks) may occur from time to time, especially in times of immune impairment such as HIV and cancer-related immune suppression. However, after several years, outbreaks become less severe and more sporadic, and some people will become perpetually asymptomatic and will no longer experience outbreaks, though they may still be contagious to others. Treatments with antivirals can reduce viral shedding and alleviate the severity of symptomatic episodes. It should not be confused with conditions caused by other viruses in the herpesviridae family such as herpes zoster, which is caused by varicella zoster virus. The differential diagnosis includes hand, foot and mouth disease due to similar lesions on the skin.
 • Herpes yang disebabkan oleh virus herpes simpleks (HSV) adalah sejenis penyakit yang menjangkiti mulut, kulit, dan alat kelamin. Penyakit ini menyebabkan kulit melepuh dan terasa sakit pada otot di sekitar daerah yang terjangkit.Hingga saat ini, penyakit ini masih belum dapat disembuhkan, tetapi dapat diperpendek masa kambuhnya.
 • Opryszczka zwykła lub opryszczka pospolita, potocznie zimno lub febra (łac. Herpes simplex) – choroba zakaźna wywołana przez wirusy HSV1 i HSV2 (Herpes simplex virus).
 • Jednoduchý opar nebo herpes (lat. herpes simplex) je skupina infekčních onemocnění kůže a sliznic. Způsobuje je herpes simplex virus. U většiny lidí se po první infekci vytvoří dostatečná imunitní obrana. Je však stále velké množství lidí, u kterých se onemocnění opakuje, nejčastěji na rtech.
 • A herpesz a bőr és a nyálkahártya, esetleg az idegrendszer herpesz vírus okozta akut megbetegedése.
 • Простой ге́рпес (др.-греч. ἕρπης, лат. herpes simplex) — ползучая, распространяющаяся кожная болезнь) — вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Вызывается герпесвирусами двух видов: HSV-1 и HSV-2. Наиболее часто встречается лабиальная (губная) форма инфекции. Видимые симптомы лабиальной формы часто называют «простудой», например «простуда на губах». На втором месте по частоте встречаемости находится генитальный герпес, поражающий преимущественно области половых органов. HSV-1 обычно вызывает инфекции рта, шеи, лица, глаз и ЦНС, в то время как для HSV-2 характерны аногенитальные поражения. Тем не менее, оба типа вируса могут вызывать поражения и той и другой локализации, например после заражения при орогенитальных формах половых контактов. Некоторые виды вирусов герпеса поражают самые разнообразные места.Также существуют и другие формы вирусных поражений: герпетический панариций, лат. herpes gladiatorum, встречающийся у спортсменов-борцов, глазной герпес (кератит), формы герпетических энцефалитов, менингитов, неонатальный герпес, кроме того, предполагается, что паралич Белла также вызывается этим вирусом.Следует отметить, что подобную симптоматику вызывают и другие представители семейства Herpesviridae, такие как опоясывающий лишай, вызываемый вирусом ветряной оспы. Кроме того дифференциальная диагностика предполагает рассмотрение также других заболеваний рук, ног, слизистых оболочек рта, характеризующихся схожими повреждениями.На данный момент не существует лекарства от герпеса. Имеющиеся препараты только подавляют размножение вируса, но не удаляют фрагменты вирусной ДНК из нейроцитов. Поэтому всегда существует вероятность рецидива, особенно при иммунодефицитах (например при ВИЧ-инфекции, опухолях или после трансплантации органов). Через несколько лет рецидивы начинают протекать бессимптомно, хотя человек является заразным для окружающих. Лечение противовирусными средствами позволяет подавить активность вируса и облегчить симптомы. Разрабатываемые вакцины не доказали свою эффективность во время клинических испытаний.
 • 性器ヘルペス (せいきヘルペス) は、単純ヘルペスウイルス(HSV: herpes simplex virus)によって発症する性行為感染症である。
 • Der Herpes simplex (lateinisch simplex ‚einfach‘) bezeichnet eine durch Herpes-simplex-Viren hervorgerufene Virusinfektion. Umgangssprachlich wird für eine Infektion meist das Wort Herpes verwendet. Es stammt vom altgriechischen ἕρπειν herpein (‚kriechen‘) ab, womit die kriechende Ausbreitung der Hautläsionen bei einer Herpes-simplex-Infektion gemeint ist.Die Erreger von Herpes-simplex-Infektionen sind zwei verschiedene Virusspezies: das Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1) und das Herpes-simplex-Virus 2 (HSV-2). Sie zeigen hinsichtlich ihrer Krankheitsbilder und der Krankheitslokalisation geringfügige Abweichungen. Nach dem Auftreten sowie der Lokalisation der Krankheitssymptome werden klinisch verschiedene HSV-Infektionen bezeichnet, von denen der Herpes simplex labialis (Lippenherpes) und der Herpes simplex genitalis (Genitalherpes) eine hohe Häufigkeit haben. Neben diesen Formen gibt es auch seltene, schwer verlaufende HSV-Infektionen wie die generalisierte HSV-Sepsis bei Patienten mit Immundefizienz und die generalisierte HSV-Infektion des Neugeborenen (Herpes neonatorum).Nach einer (auch symptomlosen) Erstinfektion verbleibt das Virus in einem Ruhezustand (Latenz) stets lebenslang im Organismus, was als persistierende Infektion bezeichnet wird. Diese Eigenschaft der Persistenz ist bei allen Mitgliedern der Familie Herpesviridae zu finden. Die Therapie von HSV-Infektionen vermag diese Persistenz nicht zu beenden, sondern sie versucht die Vermehrung des Virus nach einer erfolgten Reaktivierung aus dem Ruhestadium zu verhindern. Für die HSV-Therapie stehen mehrere Virostatika zur Verfügung, die im Gegensatz zur Therapie der meisten Virusinfektionen hoch spezifisch sind.
 • O herpes é uma doença viral recorrente, geralmente benigna, causada pelos vírus Herpes simplex 1 e 2, que afeta principalmente a mucosa da boca ou região genital, mas pode causar graves complicações neurológicas. Não tem cura, mas alguns remédios podem ser utilizados para diminuir os sintomas.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 133880 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 34003 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110823998 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:diseasesdb
 • 5841 (xsd:integer)
prop-fr:emedicinesubj
 • med
prop-fr:emedicinetopic
 • 1006 (xsd:integer)
prop-fr:icd
 • 54 (xsd:integer)
 • A60, B00, G05.1, P35.2
prop-fr:légende
 • Herpès labial sur la lèvre inférieure. La flèche indique le bouquet de vésicules.
prop-fr:meshid
 • D006561
prop-fr:nom
 • Herpès
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'herpès est une maladie virale contagieuse responsable d'affection de la peau et des muqueuses caractérisée par une éruption vésiculeuse de boutons groupés.L'herpès est une maladie considérée comme bénigne chez les sujets en bonne santé, mais peut se révéler très sérieuse chez les sujets présentant un déficit immunitaire, les nourrissons ou les femmes enceintes.Cette maladie, vécue parfois péniblement, ne peut jamais être totalement guérie et impose donc au porteur de prendre des précautions, y compris en dehors des crises où il reste potentiellement contagieux.
 • 단순 포진(單純疱疹)은 헤르페스(Herpes)라고도 하며, 헤르페스는 독일식 발음이다. 성기 단순 포진(Herpes simplex genitalis)과 구순 단순 포진(Herpes simplex labialis)이 있다. 둘 다 동일한 바이러스에 의해 발생하며, 성기 단순 포진의 경우 성기에 작은 물집이 생긴다. 구순 단순 포진은 성행위 없이도 걸릴 수 있으나 구강성교 등과 같은 성행위나 키스로 전염될 수도 있다. 증상은 피부에 물집이 생기며 가려움을 유발하는 등의 증상이 있다.nl:Genitale herpesta:ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ்zh:單純疱疹病毒
 • Herpes yang disebabkan oleh virus herpes simpleks (HSV) adalah sejenis penyakit yang menjangkiti mulut, kulit, dan alat kelamin. Penyakit ini menyebabkan kulit melepuh dan terasa sakit pada otot di sekitar daerah yang terjangkit.Hingga saat ini, penyakit ini masih belum dapat disembuhkan, tetapi dapat diperpendek masa kambuhnya.
 • Opryszczka zwykła lub opryszczka pospolita, potocznie zimno lub febra (łac. Herpes simplex) – choroba zakaźna wywołana przez wirusy HSV1 i HSV2 (Herpes simplex virus).
 • Jednoduchý opar nebo herpes (lat. herpes simplex) je skupina infekčních onemocnění kůže a sliznic. Způsobuje je herpes simplex virus. U většiny lidí se po první infekci vytvoří dostatečná imunitní obrana. Je však stále velké množství lidí, u kterých se onemocnění opakuje, nejčastěji na rtech.
 • A herpesz a bőr és a nyálkahártya, esetleg az idegrendszer herpesz vírus okozta akut megbetegedése.
 • 性器ヘルペス (せいきヘルペス) は、単純ヘルペスウイルス(HSV: herpes simplex virus)によって発症する性行為感染症である。
 • O herpes é uma doença viral recorrente, geralmente benigna, causada pelos vírus Herpes simplex 1 e 2, que afeta principalmente a mucosa da boca ou região genital, mas pode causar graves complicações neurológicas. Não tem cura, mas alguns remédios podem ser utilizados para diminuir os sintomas.
 • Herpes simpleks, Herpesviridae familyasına ait, uçuk nedeni olan virüs.Sinir hücrelerine yerleşen bu virüs, birçok insanda görülen uçuk sebebidir. Bağışıklık sistemininin zayıfladığı durumlarda etkin hale geçer. Uçuk virüsü, bulaşıcıdır. Gelişimini baskılamak üzere uçuğun ilaçla tedavisi mümkündür. Uçuk virüsü, 180-250 nm. boyundadır. Genetik materyali DNA'dan oluşur. İnsaların %80 inin hayatlarında en az bir kez uçuk geçirdiği araştırmalarla görülmüştür.
 • Herpes simplex (Greek: ἕρπης herpēs, "creeping" or "latent") is a viral disease from the herpesviridae family caused by both Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2). Infection with the herpes virus is categorized into one of several distinct disorders based on the site of infection. Oral herpes, the visible symptoms of which are colloquially called cold sores or fever blisters, is an infection of the face or mouth. Oral herpes is the most common form of infection.
 • L'herpes simple (grec: ἕρπης herpes, "gradual" o "latent") és una malaltia produïda per virus de la família herpesviridae. Està causada pel virus de l'herpes simple tipus 1 (HSV-1) i tipus 2 (HSV-2). La infecció amb el virus de l'herpes es classifica en diversos trastorns diferents en funció del lloc on es produeix la infecció. L'herpes oral, els símptomes visibles del qual són anomenats col·loquialment herpes labial, és una infecció de la cara o a la boca.
 • El herpes simple (del latín herpes, y del griego ἕρπης, «reptar») es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico, que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo. Es causada por el virus herpes simplex, o virus herpes hominis, de tipo I (VHS-1) que afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo II (VHS-2) que se presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo.
 • Простой ге́рпес (др.-греч. ἕρπης, лат. herpes simplex) — ползучая, распространяющаяся кожная болезнь) — вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Вызывается герпесвирусами двух видов: HSV-1 и HSV-2. Наиболее часто встречается лабиальная (губная) форма инфекции. Видимые симптомы лабиальной формы часто называют «простудой», например «простуда на губах».
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Herpesa (latinez herpes, eta hau grezieratik ἕρπης) gaixotasun infekziosoa da, jatorri birikoa duena, larruazalean hantura eta besikulak sortzen dituena eta gorputzeko atal desberdinak jo ditzakeena. Herpes sinplea (era laburrean herpes deitua) eta herpes zosterra bereizi behar dira. Bi patologia guztiz desberdinak dira, antzekotasun semantikoa eduki arren.
 • Der Herpes simplex (lateinisch simplex ‚einfach‘) bezeichnet eine durch Herpes-simplex-Viren hervorgerufene Virusinfektion. Umgangssprachlich wird für eine Infektion meist das Wort Herpes verwendet.
rdfs:label
 • Herpès
 • Herpes
 • Herpes
 • Herpes simple
 • Herpes simple
 • Herpes simpleks
 • Herpes simpleks
 • Herpes simplex
 • Herpes simplex
 • Herpesz
 • Jednoduchý opar
 • Zakażenia opryszczkowe
 • Простой герпес
 • 性器ヘルペス
 • 단순 포진
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classetherapeutique of
is foaf:primaryTopic of