La notion de guerre totale qualifie un conflit armé qui mobilise toutes les ressources disponibles de l'État, sa population autant que l'économie, la politique et la justice. Elle ne concerne plus uniquement des objectifs militaires (Ziel) mais, souvent source d'union sacrée entre tous les partis politiques, elle cherche à atteindre des buts de guerre (Zweck) en impliquant l'ensemble de la société ciblée et de ses moyens.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La notion de guerre totale qualifie un conflit armé qui mobilise toutes les ressources disponibles de l'État, sa population autant que l'économie, la politique et la justice. Elle ne concerne plus uniquement des objectifs militaires (Ziel) mais, souvent source d'union sacrée entre tous les partis politiques, elle cherche à atteindre des buts de guerre (Zweck) en impliquant l'ensemble de la société ciblée et de ses moyens. Pour mobiliser et détruire la totalité des ressources des belligérants, elle provoque des destructions combinées civiles autant que militaires, impose une gestion étatisée et centralisée, et par le contrôle de l'arrière et des opinions publiques au moyen en particulier de la propagande, s'assure du soutien de tous les secteurs de la population (enfants, femmes, etc.).
 • Тоталната война е военен конфликт с неограничен мащаб, при който страната агресор извършва пълна мобилизация на всички достъпни ресурси - човешки, индустриални, селскостопански, военни, природни, технологични и други. Целта е пълно унищожение или прекратяването на всякаква съпротива на противника. Тоталната война се практикува от векове, но едва между средата и края на 19 век е определена и теоретично като отделен начин за водене на бойни действия. При нея се прави по-малка разлика между цивилни и военни, тъй като действията на цялото население могат да се разглеждат като част от усилията на агресора за спечелване на войната.Автор на концепцията за водене на стратегическа тотална война е германския генерал Ерих Лудендорф. Фразата „тотална война“ е използвана и в речта на Йозеф Гьобелс в Спортпаласт на 18 февруари 1943 г., но във връзка с решението на атлантическите съюзници взето на срещата в Казабланка в края на януари 1943 г. между Уинстън Чърчил и Франклин Рузвелт, че прекратяването на войната след битка при Ел Аламейн и особенно след Сталинградската битка е немислимо освен при условията на "безусловна капитулация" на Германия и нейните съюзници, сред които и България. В края на Втората световна война Германия принудително е върната към концепцията за тоталната война, особенно след срещата на външните министри на съюзниците в Москва през октомври 1943 г., когато Съветския съюз се присъединява към формулата, която договорка е и официализирана на Техеранската конференция.
 • Een totale oorlog is een oorlog waarin niet uitsluitend de legers, maar de gehele maatschappij meevecht. Dit maakt ook burgerdoelwitten een legitiem doelwit. De Tweede Wereldoorlog is het meest sprekende voorbeeld van de totale oorlog, maar er zijn ook andere totale oorlogen geweest, zoals de Eerste Wereldoorlog, de Bosnische Oorlog en de Irak-Iranoorlog.
 • Guerra total é um conceito dito moderno de um conflito, de alcance ilimitado; no qual as partes beligerantes entram numa fase de mobilização total de todos os seus recursos— humanos, industriais, agrícolas, militares, naturais e tecnológicos — de modo a anular a capacidade de retaliação do adversário, surgiu principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, psicótica e abordada no livro dos dois irmãos J. S. Vasconcellos, principalmente pelo iniciar da chamada influência da ideologia política nazista, comunista e infiltração de esquemas de inteligências, em solos nacionais.A prática da guerra total, segundo os irmãos J. S. Vasconcellos, vem sendo usada há séculos, mas apenas na metade do século XIX para cá, ela foi identificada pelos estudiosos (pelo seu emprego de forma indiscriminada); como uma classe diferente de conflito mais modernamente, pela ideologia que envolve a chamada guerra moderna. Na guerra total, com o emprego da prática da guerrilha, na guerra dita convencional; e da subversão desenvolvida pelos nazistas e comunistas, existindo uma diferenciação menor entre combatentes e não-combatentes, quando a guerrilha é urbana, já que cada cidadão de uma região geográfica (campo de batalha), um país em particular, soldados e civis, pode ser considerado como parte de seu esforço de guerra ideológica.
 • Topyekün savaş bir milletin bütün kaynaklarını seferber ederek başka bir millete kesin olarak iradesini kabul ettirebilmek amacıyla, onun askeri gücünü yok etmek için savaşmasıdır. Topyekün savaşı diğer savaş türlerinden ayıran ayırt edici özellik bir ulusun tüm kaynaklarını bu savaş için seferber etmesi ve karşı tarafa kendi iradesini kayıtsız şartsız kabul ettirmeyi amaçlamasıdır. Bu kayıtsız şartsız kabul ettirmek, pratikte ancak, karşı tarafının askeri gücünü tümüyle imha etmekle olanaklı olacaktır. Yüzyıllardır pratikte uygulanmakta olan topyekün savaş, 19. yüzyılda bir savaş çeşidi olarak tanımıştır. Topyekün savaşta sivil yoktur, herkes bir askerdir.
 • Perang total adalah konflik dimana kedua pihak memobilisasi seluruh sumber dayanya, baik manusia, industri, agrikultur, militer, alam, atau teknologi, untuk menghancurkan perlawanan musuh. Praktek perang total telah beberapa kali digunakan. Salah satu praktik awal perang total terjadi pada Periode Negara Perang, ketika negara Qin mengalami reformasi menjadi mesin perang. Contoh perang total lainnya adalah Perang Sembilan Tahun di Irlandia.
 • Totální válka je válka, v níž jsou za účelem vítězství nasazeny všechny lidské a hospodářské zdroje země. V takové válce se méně (někdy vůbec ne) rozlišuje mezi kombatantem a civilistou, protože obě skupiny lze považovat za součást válečného úsilí. Často dochází k úmrtím civilistů při zničení vojenské výrobní kapacity; příkladem bylo bombardování Drážďan a jaderný útok na Japonsko za druhé světové války.Praxe totální války se uplatňovala po staletí, ale pouze od poloviny do konce 19. století byla uznávána jako samostatná třída vojenství. V nacistickém Německu totální válka zahrnovala totální nasazení.
 • 国家総力戦(こっかそうりょくせん、Total War)とは国家が、戦争遂行において有する国力を総動員して戦う形態の戦争をいう。総力戦とも。転じて、総力戦として用いる場合、個人・団体が自身のみならずその周辺を含めて取り組む必要な闘争について用いられる。
 • La guerra total es un término del siglo XX que describe a una guerra en la que los países o las naciones movilizan y fuerzan hasta el límite todos sus recursos disponibles, ya sean humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos, o de cualquier otro tipo, para destruir totalmente la capacidad de otro país o nación de entablar una guerra. La práctica de la guerra total se ha utilizado durante siglos, pero no fue hasta mediados del siglo XIX que se reconoció que la guerra total era una forma distinta de hacer la guerra.
 • La guerra total és un terme del segle XX que descriu a una guerra en la qual els països o les nacions mobilitzen i forcen fins al límit tots els seus recursos disponibles, ja siguin humans, militars, industrials, agrícoles, naturals, tecnològics, científics, o de qualsevol altre tipus, per destruir totalment la capacitat d'un altre país o nació d'entaular una guerra. La pràctica de la guerra total s'ha utilitzat durant segles, però no va ser fins a mitjans del segle XIX que es va reconèixer que la guerra total era una forma diferent de fer la guerra.
 • Total war is a war in which a belligerent engages in the complete mobilization of all available resources and population.In the mid-19th century, "total war" was identified by scholars as a separate class of warfare. In a total war, there is less differentiation between combatants and non-combatants than in other conflicts, and sometimes no such differentiation at all, as nearly every human resource, combatants and non-combatants alike, can be considered to be part of the belligerent war effort.
 • La locuzione guerra totale è nata nel XX secolo per descrivere una guerra in cui gli Stati usano la totalità delle loro risorse allo scopo di distruggere l'abilità di un altro Paese o Nazione di impegnarsi in guerra. La pratica della guerra totale è stata in uso sotto diverse forme per secoli, ma le peculiarità di un modo di combattere che coinvolge l'intera popolazione civile sono state pienamente riconosciute come un modo specificamente sui generis di guerra solo nella seconda metà del ventesimo secolo.
 • Wojna totalna – wojna prowadzona przy pełnym zaangażowaniu społeczeństwa i pełnym poświęceniu środków gospodarczych, zmierzająca do eksterminacji wroga lub uczynienia go niezdolnym do samoobrony. Uderza głównie w podstawy ekonomiczne i społeczeństwo przeciwnika.Przykłady wojny totalnej stanowią: III wojna punicka, wojna paragwajska, wojna secesyjna, hiszpańska wojna domowa, I wojna światowa i II wojna światowa.== Przypisy ==
 • A totális háború (németül Totaler Krieg) kifejezés egy ország erőforrásainak és gazdaságának teljes felhasználásával, a lakosság végsőkig való igénybevételével folytatott háború, hadviselés, mozgósítás. A totális háborúban a hadakozást elvesztő fél esetenként szinte a teljes haderejét elveszíti, a területét és lakosságát is jelentős, vagy teljes mértékben az idegen (ellenséges) erők ellenőrizhetik. A harc jellegéből adódóan általában a másik fél teljes hadászati megsemmisítéséig tartanak az ellenségeskedések (pl. második világháború). A fogalom legismertebb használata Joseph Goebbelshez fűződik, aki a Harmadik Birodalom propagandaminisztereként használta a berlini Sportpalotában tartott beszéde alkalmával, 1943. február 18-án.
 • 총력전(總力戰, 독일어: Totaler Krieg 토탈러 크리그[*])은 국가가 전쟁 수행에 대해 가지는 국력을 총동원해 싸우는 형태의 전쟁을 말한다. 전체전쟁(全體戰爭)이라고도 한다.
 • Тотальная война — война, в которой участвующие страны используют все доступные им ресурсы и методы, чтобы одолеть противника. Такого рода войны происходили на Земле с незапамятных времен, однако к концу XIX века и позднее, с появлением женевских конвенций, касающихся ведения войны, они стали выделяться в отдельную категорию.Название и основные положения этой концепции обязаны немецкому генералу Э.Людендорфу, который изложил ее в своей книге в 1935 году.В целом концепция тотальной войны, разработанная немецкими военными теоретиками в начале XX века, с опорой отчасти на опыт Франко-прусской войны сводилась к следующему. Современная война — это война не армий, а наций. Следовательно, в целях победы необходимо с одной стороны мобилизация всех ресурсов «своей» нации (например, призыв на военную службу мужчин «от 16 до 60» лет), с другой — всестороннее воздействие на враждебную нацию (включая такие методы как пропаганда, террор и т. д.) с целью сломить её дух и достичь, чтобы она потребовала от своего правительства прекращения сопротивления.Идея тотальной войны была положена в основу военной доктрины немецко-фашистского командования, которое практически применило идеи концепции в разработке планов наступления во Второй мировой войне. В феврале 1943 года, во время Второй мировой войны, к ведению тотальной войны призывал в своей знаменитой речи имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс.
 • Als totaler Krieg wird eine Art der Kriegsführung bezeichnet, bei der die gesellschaftlichen Ressourcen umfassend für den Krieg in Anspruch genommen werden, insbesondere für eine industrialisierte Kriegsführung. Weit verbreitet wurde der Ausdruck im Zweiten Weltkrieg, als er von Joseph Goebbels am 18. Februar 1943 während der Sportpalastrede im Berliner Sportpalast gebraucht wurde. Goebbels nahm hierbei möglicherweise Bezug auf Franklin D. Roosevelt, der den totalen Krieg bereits am 12. Februar, also sechs Tage zuvor proklamiert und bei der Casablanca-Konferenz im Januar die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs gefordert hatte.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 243538 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21772 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 128 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110738102 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Front intérieur
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:trad
 • Home front
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La notion de guerre totale qualifie un conflit armé qui mobilise toutes les ressources disponibles de l'État, sa population autant que l'économie, la politique et la justice. Elle ne concerne plus uniquement des objectifs militaires (Ziel) mais, souvent source d'union sacrée entre tous les partis politiques, elle cherche à atteindre des buts de guerre (Zweck) en impliquant l'ensemble de la société ciblée et de ses moyens.
 • Een totale oorlog is een oorlog waarin niet uitsluitend de legers, maar de gehele maatschappij meevecht. Dit maakt ook burgerdoelwitten een legitiem doelwit. De Tweede Wereldoorlog is het meest sprekende voorbeeld van de totale oorlog, maar er zijn ook andere totale oorlogen geweest, zoals de Eerste Wereldoorlog, de Bosnische Oorlog en de Irak-Iranoorlog.
 • Perang total adalah konflik dimana kedua pihak memobilisasi seluruh sumber dayanya, baik manusia, industri, agrikultur, militer, alam, atau teknologi, untuk menghancurkan perlawanan musuh. Praktek perang total telah beberapa kali digunakan. Salah satu praktik awal perang total terjadi pada Periode Negara Perang, ketika negara Qin mengalami reformasi menjadi mesin perang. Contoh perang total lainnya adalah Perang Sembilan Tahun di Irlandia.
 • 国家総力戦(こっかそうりょくせん、Total War)とは国家が、戦争遂行において有する国力を総動員して戦う形態の戦争をいう。総力戦とも。転じて、総力戦として用いる場合、個人・団体が自身のみならずその周辺を含めて取り組む必要な闘争について用いられる。
 • Total war is a war in which a belligerent engages in the complete mobilization of all available resources and population.In the mid-19th century, "total war" was identified by scholars as a separate class of warfare. In a total war, there is less differentiation between combatants and non-combatants than in other conflicts, and sometimes no such differentiation at all, as nearly every human resource, combatants and non-combatants alike, can be considered to be part of the belligerent war effort.
 • Wojna totalna – wojna prowadzona przy pełnym zaangażowaniu społeczeństwa i pełnym poświęceniu środków gospodarczych, zmierzająca do eksterminacji wroga lub uczynienia go niezdolnym do samoobrony. Uderza głównie w podstawy ekonomiczne i społeczeństwo przeciwnika.Przykłady wojny totalnej stanowią: III wojna punicka, wojna paragwajska, wojna secesyjna, hiszpańska wojna domowa, I wojna światowa i II wojna światowa.== Przypisy ==
 • 총력전(總力戰, 독일어: Totaler Krieg 토탈러 크리그[*])은 국가가 전쟁 수행에 대해 가지는 국력을 총동원해 싸우는 형태의 전쟁을 말한다. 전체전쟁(全體戰爭)이라고도 한다.
 • Тотальная война — война, в которой участвующие страны используют все доступные им ресурсы и методы, чтобы одолеть противника.
 • Als totaler Krieg wird eine Art der Kriegsführung bezeichnet, bei der die gesellschaftlichen Ressourcen umfassend für den Krieg in Anspruch genommen werden, insbesondere für eine industrialisierte Kriegsführung. Weit verbreitet wurde der Ausdruck im Zweiten Weltkrieg, als er von Joseph Goebbels am 18. Februar 1943 während der Sportpalastrede im Berliner Sportpalast gebraucht wurde. Goebbels nahm hierbei möglicherweise Bezug auf Franklin D. Roosevelt, der den totalen Krieg bereits am 12.
 • La guerra total es un término del siglo XX que describe a una guerra en la que los países o las naciones movilizan y fuerzan hasta el límite todos sus recursos disponibles, ya sean humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos, o de cualquier otro tipo, para destruir totalmente la capacidad de otro país o nación de entablar una guerra.
 • A totális háború (németül Totaler Krieg) kifejezés egy ország erőforrásainak és gazdaságának teljes felhasználásával, a lakosság végsőkig való igénybevételével folytatott háború, hadviselés, mozgósítás. A totális háborúban a hadakozást elvesztő fél esetenként szinte a teljes haderejét elveszíti, a területét és lakosságát is jelentős, vagy teljes mértékben az idegen (ellenséges) erők ellenőrizhetik.
 • Totální válka je válka, v níž jsou za účelem vítězství nasazeny všechny lidské a hospodářské zdroje země. V takové válce se méně (někdy vůbec ne) rozlišuje mezi kombatantem a civilistou, protože obě skupiny lze považovat za součást válečného úsilí. Často dochází k úmrtím civilistů při zničení vojenské výrobní kapacity; příkladem bylo bombardování Drážďan a jaderný útok na Japonsko za druhé světové války.Praxe totální války se uplatňovala po staletí, ale pouze od poloviny do konce 19.
 • Guerra total é um conceito dito moderno de um conflito, de alcance ilimitado; no qual as partes beligerantes entram numa fase de mobilização total de todos os seus recursos— humanos, industriais, agrícolas, militares, naturais e tecnológicos — de modo a anular a capacidade de retaliação do adversário, surgiu principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, psicótica e abordada no livro dos dois irmãos J. S.
 • La guerra total és un terme del segle XX que descriu a una guerra en la qual els països o les nacions mobilitzen i forcen fins al límit tots els seus recursos disponibles, ja siguin humans, militars, industrials, agrícoles, naturals, tecnològics, científics, o de qualsevol altre tipus, per destruir totalment la capacitat d'un altre país o nació d'entaular una guerra.
 • Тоталната война е военен конфликт с неограничен мащаб, при който страната агресор извършва пълна мобилизация на всички достъпни ресурси - човешки, индустриални, селскостопански, военни, природни, технологични и други. Целта е пълно унищожение или прекратяването на всякаква съпротива на противника. Тоталната война се практикува от векове, но едва между средата и края на 19 век е определена и теоретично като отделен начин за водене на бойни действия.
 • La locuzione guerra totale è nata nel XX secolo per descrivere una guerra in cui gli Stati usano la totalità delle loro risorse allo scopo di distruggere l'abilità di un altro Paese o Nazione di impegnarsi in guerra.
 • Topyekün savaş bir milletin bütün kaynaklarını seferber ederek başka bir millete kesin olarak iradesini kabul ettirebilmek amacıyla, onun askeri gücünü yok etmek için savaşmasıdır. Topyekün savaşı diğer savaş türlerinden ayıran ayırt edici özellik bir ulusun tüm kaynaklarını bu savaş için seferber etmesi ve karşı tarafa kendi iradesini kayıtsız şartsız kabul ettirmeyi amaçlamasıdır.
rdfs:label
 • Guerre totale
 • Guerra Total
 • Guerra total
 • Guerra total
 • Guerra totale
 • Perang total
 • Topyekün savaş
 • Total war
 • Totale oorlog
 • Totaler Krieg
 • Totális háború
 • Totální válka
 • Wojna totalna
 • Тотална война
 • Тотальная война
 • 国家総力戦
 • 총력전
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of