PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La guerre d'Espagne (souvent également désignée sous le nom de guerre civile espagnole) est un conflit qui, du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939, opposa, en Espagne, le camp des républicains, orienté à gauche et à l'extrême-gauche, composé de loyalistes à l'égard du gouvernement légalement établi de la IIe République, et les nationalistes, un groupe de rebelles putschistes orienté à droite et à l'extrême-droite mené par le général Francisco Franco. Cette guerre se termina par la victoire des nationalistes qui établirent une dictature qui dura 36 ans, jusqu'à la transition démocratique qui n'intervint qu'à la suite de la mort de Franco.Elle fut la conséquence, sur le long terme, des malaises sociaux, économiques, culturels et politiques qui accablaient l'Espagne depuis plusieurs générations. Après la proclamation de la IIe République en 1931, l'exacerbation croissante des tensions entre Espagnols culmina avec l'insurrection durement réprimée des Asturies (1934) et la résurgence de troubles civils et de violences réciproques au printemps 1936, après la victoire électorale du Frente Popular. Préparé de longue date, le soulèvement militaire et civil du camp nationaliste éclata le 18 juillet 1936, mais sa mise en échec partielle déboucha sur une guerre civile imprévue, longue et meurtrière.Le conflit prit aussi la forme, dans certains territoires sous contrôle républicain, d'une révolution sociale originale qui aboutit à la collectivisation des terres et des usines, et expérimenta différentes sortes d'organisation de type socialiste (soutenues notamment par des anarchistes de la CNT).
 • De Spaanse Burgeroorlog was een groot conflict dat uitgevochten werd in Spanje van 17 juli 1936 tot 1 april 1939. De oorlog begon na een pronunciamiento (oppositieverklaring) van een groep rechtse generaals onder leiding van José Sanjurjo tegen de regering van de Tweede Spaanse Republiek, op dat moment onder leiding van president Manuel Azaña. De militaire staatsgreep werd gesteund door conservatieve groepen als de CEDA, monarchisten zoals de religieus-conservatieve carlisten, en de fascistische falangisten. De generaals hadden autoritaire en anti-separatistische inspiratiebronnen. Aan nationalistische zijde waren er sterke anti-Baskische en anti-Catalaanse gevoelens.Na de slechts gedeeltelijk succesvolle staatsgreep was Spanje militair en politiek verdeeld. Vanaf dat moment startte generaal Francisco Franco een langdurige oorlog tegen de gevestigde regering, omdat de trouwe aanhangers van de linkse republikeinse regering de rebellen bevochten voor de controle over het land. De generalen (nacionales) kregen de steun van nazi-Duitsland en het Koninkrijk Italië, evenals van het naburige Portugal, terwijl de Sovjet-Unie en Mexico hun steun gaven aan de republikeinse regering.Bloedige zuiveringen deden zich voor in delen van Spanje die veroverd werden door de nationalisten om het toekomstige regime van Franco te consolideren, terwijl gelijkaardige moorden plaatsvonden in gebieden die veroverd werden door de republikeinen. De burgeroorlog werd gekenmerkt door de passie en politieke verdeeldheid die hem inspireerde. Tienduizenden burgers aan beide kanten werden vermoord wegens hun politieke of religieuze standpunten, en na het einde van de oorlog in 1939 werden diegenen die geassocieerd werden met de verliezende republikeinen vervolgd door de zegevierende nationalisten.De oorlog eindigde met een overwinning voor de conservatieve nationalisten, het omverwerpen van de democratische regering, en de ballingschap van duizenden linkse Spanjaarden, van wie velen vluchtten naar vluchtelingenkampen in Zuid-Frankrijk. Met de oprichting van een dictatuur onder leiding van generaal Francisco Franco in de nasleep van de burgeroorlog, fuseerden alle rechtse partijen in de structuur van het Franco-regime.
 • La Guerra Civil Espanyola (17 de juliol de 1936 - 1 d'abril de 1939) va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la Segona República Espanyola, que tenia el suport de les organitzacions d'esquerres, contra una part de l'exèrcit i de les organitzacions de dretes. Va ser un fet històric decisiu de l'Espanya del segle XX, ja que el cop d'estat i la posterior guerra civil van representar la culminació de totes les contradiccions socials, polítiques i ideològiques que s'havien generat a la societat en el curs dels decennis anteriors. La guerra es va iniciar amb un alçament militar el 17 de juliol de 1936 a la guarnició de Melilla, que l'endemà es va estendre pertot arreu de l'Estat. El president Santiago Casares va ser substituït per José Giral, qui va ordenar el repartiment d'armament entre la població civil, facilitant la derrota dels insurrectes als principals nuclis industrials, Madrid i les capitals mediterrànies, però el fracàs de la revolta va donar pas a una guerra llarga i sagnant. Les tropes de l'exèrcit africà van creuar l'estret de Gibraltar i es van unir a les del general Queipo de Llano a Sevilla, i a la vegada, el seu ràpid avanç els va permetre contactar amb l'exèrcit del Nord, comandat pel general Mola. Durant el 1937 la guerra es va lliurar en tres fronts: l'intent franquista de conquerir Madrid i el nord industrial, mentre els republicans intentaven infructuosament dominar les principals ciutats de l'Aragó.El general Francisco Franco va llançar una ofensiva en el front d'Aragó el maig de 1938 per arribar al Mediterrani i dividir el territori dominat pels republicans, objectiu assolit amb l'ocupació de Vinaròs el mes d'abril. La reacció republicana va ser una ofensiva sobre la línia de l'Ebre, que significà la campanya més llarga i sagnant de la guerra civil. La batalla de l'Ebre va acabar amb la derrota de l'exèrcit republicà i va deixar el camí lliure per a l'ocupació franquista de Catalunya; fet que va precipitar la fi de la guerra. Franco la va donar per acabada l'1 d'abril de 1939, tres dies després que el coronel Segismundo Casado lliurés Madrid.La rereguarda republicana havia viscut situacions difícils que van afeblir la seva capacitat a causa de les divisions entre els diferents partits polítics i forces sindicals que en molts llocs van fer simultani l'esforç de guerra amb l'intent d'organitzar una revolució social. La rereguarda de la zona nacional, en canvi, va tenir una direcció política i militar molt més centralitzada, que el suport de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, va fer més efectiva, i una repressió que va continuar durant la dictadura franquista contra els moviments d'esquerra i la cultura i la llengua catalana, basca i gallega.
 • 스페인 내전(스페인어: Guerra Civil Española)은 스페인 내란 또는 에스파냐 내란이라고도 한다. 마누엘 아사냐가 이끄는 좌파 인민전선 정부와 프란시스코 프랑코를 중심으로 한 우파 반란군 사이에 있었던 내전이다. 1936년 7월 17일 모로코에서 프랑코 장군이 쿠데타를 일으켜 내전이 시작되었고, 1939년 4월 1일에 공화파 정부가 마드리드에서 항복하여 프랑코측의 승리로 끝났다. 내전으로 인해 스페인 전지역이 황폐화되었다. 반파시즘 진영인 인민 전선을 소비에트 연방과 각국에서 모여든 의용군인 국제 여단이 지원하고, 프랑코파를 파시스트 진영인 나치 독일과 이탈리아의 무솔리니 정권, 그리고 살라자르가 집권하고 있던 포르투갈이 지원하여 제2차 세계대전의 전초전 양상을 띠었다. 아울러 스페인의 가톨릭교회와 왕당파는 프랑코파를 지원하였다. 영국과 프랑스는 공화국 정부에 군수 물자를 지원하였으나 국제 연맹의 불간섭 조약을 이유로 스페인 정부에 대한 지원에 미온적이었다. 미국은 공식적으로 중립을 표방했지만, 공화군 측에는 비행기를, 프랑코 측에는 가솔린을 팔았다.
 • スペイン内戦(スペインないせん、Guerra Civil Española、1936年7月 - 1939年3月)とは、第二共和政期のスペインで勃発した内戦。マヌエル・アサーニャ率いる左派の人民戦線政府(共和国派)と、フランシスコ・フランコを中心とした右派の反乱軍(ナショナリスト派、フランコ軍とも)とが争った。反ファシズム陣営である人民戦線をソビエト連邦が支援し、フランコをファシズム陣営のドイツ・イタリアが支持するなど、第二次世界大戦の前哨戦としての様相を呈した。
 • A spanyol polgárháború a második világháborút megelőző egyik katonai konfliktus volt 1936. július 17. és 1939. április 1. között Spanyolországban. A polgárháború a második spanyol köztársaság elleni katonai puccskísérlet után tört ki, amelyet José Sanjurjo tábornok vezetett Manuel Azaña elnöklése idején. A lázadók puccskísérletét több konzervatív csoport is támogatta, mint például az Autonóm Jobboldal Spanyol Konföderációja (CEDA), de támogatták a monarchisták, a karlisták és a fasiszta Falange is.A csak részben sikeres puccs után Spanyolország katonailag és politikailag is megosztottá vált. Ettől kezdve Francisco Franco tábornok elhúzódó harcot folytatott az ország irányításáért a köztársaság baloldali kormányzata ellen, annak lojalista hívei pedig fegyveresen ellenálltak. A nacionalistákat a Harmadik Birodalom, Benito Mussolini Olaszországa és Portugália támogatta fegyverekkel és katonákkal, míg a köztársaságiaknak Mexikó és a Szovjetunió küldött segítséget. A többi európai hatalom be nem avatkozó politikát követett.A háborút véres tisztogatások kísérték mindkét oldalon: az elfoglalt területeken a baloldaliakkal végeztek, hogy megszilárdítsák Franco hatalmát, a köztársasági oldalon pedig a jobboldaliakat üldözték. A háború az általa kiváltott indulatról és politikai megosztottságról lett híres. Mindkét fél több tízezer embert végzett ki politikai vagy vallási nézetei miatt, és a háború 1939-es befejeződése után a vesztes köztársaságiakkal kapcsolatba hozható embereket ítélték el a győztes nacionalisták.A konfliktus a nacionalisták győzelmével ért véget, amely a demokratikus Spanyol Köztársaság végét jelentette, és több tízezer baloldali spanyol menekült el az országból, jellemzően Dél-Franciaországba. Diktatúra jött létre Francisco Franco vezetésével, aki egészen haláláig, 1975-ig irányította az országot. Az összes jobboldali pártot beolvasztották az új kormányzat rendszerébe.
 • Hiszpańska wojna domowa – wojna domowa pomiędzy rządem Republiki Hiszpańskiej, wyłonionym przez koalicję Frontu Ludowego i wspierającymi go siłami (liberałami, republikanami, komunistami, socjalistami i anarchistami), a prawicową opozycją (nacjonalistami, monarchistami, konserwatystami i faszystami), która toczyła się w Hiszpanii w latach 1936–1939.Mimo iż była to wojna domowa, jej kontekst jest znacznie szerszy. Konflikt ten bywa uważany za preludium II wojny światowej. Obie strony wojny miały bowiem wsparcie z zagranicy, przy czym nacjonalistów wspierały bezpośrednio oddziały wojskowe przysłane przez faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy, siły rządowe mogły liczyć na zagranicznych ochotników (w tym Brygad Międzynarodowych, zorganizowanych przez Komintern) oraz Brazylii, Francji, ZSRR i Meksyku. Pomoc III Rzeszy była częściowo kredytowana, natomiast pomoc ZSRR była w pełni odpłatna i wyniosła ogółem ponad 1,5 miliarda peset. Za dostawy broni i doradców wojskowych z ZSRR rząd republikański zapłacił z rezerw Banku Hiszpanii złotem (510 ton złota – ponad dwie trzecie z czwartego wówczas na świecie zapasu złota banku centralnego) o wartości ówczesnych 500 mln dolarów (ekwiwalent ok. 14.400 mln USD 2008) – które wysłano 26 października 1936 statkiem do Odessy w ZSRR, pod nadzorem funkcjonariusza NKWD Aleksandra Orłowa. Gdy hiszpańskie zapasy złota skończyły się w listopadzie 1938, ustały również dostawy sowieckiego sprzętu wojennego dla Republiki Hiszpańskiej.W marcu 1939 wojna domowa zakończyła się zwycięstwem nacjonalistów. Na miejsce Republiki, nacjonaliści utworzyli Państwo Hiszpańskie, autorytarne, niedemokratyczne państwo, przez część historyków i socjologów określane jako faszystowskie, zbliżające się do totalitaryzmu lub totalitarne.Pomimo formalnego zakończenia działań wojennych w 1939 roku, w Hiszpanii do 1979 roku działał zbrojny antyfrankistowski ruch oporu, a od 1959 roku także ETA - terrorystyczna organizacja baskijskich nacjonalistów.
 • Artikel ini adalah tentang Perang Saudara Spanyol pada 1936-1939. Lihat pula Perang Saudara Spanyol, 1820-1823.Perang Saudara Spanyol, yang berlangsung dari 17 Juli 1936 hingga 1 April 1939, adalah konflik antara kaum Nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco yang mengalahkan kaum Loyalis yang dipimpin oleh Presiden Manuel Azaña dari Republik Spanyol Kedua. Kaum Loyalis mendapatkan senjata dan relawan dari Uni Soviet dan gerakan Komunis internasional, sementara kaum Nasionalis (atau Francois) didukung oleh negara-negara Fasis, termasuk Italia dan Jerman. Kaum Republikan terdiri atas kaum sentris (tengah) yang mendukung demokrasi liberal kapitalis hingga komunis dan kaum revolusioner anarkis. Basis kekuatan mereka terutama adalah sekular dan urban (meskipun juga termasuk kaum buruh tani yang tidak memiliki tanah) dan khususnya kuat di wilayah-wilayah industri seperti Asturias dan Catalunya. Negeri Basque yang konservatif juga memihak dengan Republik, terutama karena ia, bersama-sama dengan tetangganya Catalunya, berusaha mendapatkan otonomi dari pemerintahan pusat yang belakangan ditindas dengan menciptakan sentralisasi terhadap kaum nasionalis. Kaum Francois umumnya memiliki basis dukungan di pedesaan, masyarakat yang kaya dan konservatif. Pada umumnya mereka Katolik Roma, dan mendukung sentralisasi kekuasaan. Sebagian dari taktik-taktik militer dalam perang ini - termasuk penggunaan taktik-taktik teror terhadap kaum sipil - mendahului apa yang kelak terjadi dalam Perang Dunia II, meskipun baik kaum Nasionalis maupun Republikan sangat mengandalkan pasukan infantri ketimbang menggunakan taktik-taktik modern seperti blitzkrieg (serangan kilat) dengan tank dan pesawat-pesawat terbang.Sementara perang itu berlangsung hanya sekitar tiga tahun, situasi politiknya sudah penuh dengan kekerasan selama beberapa tahun sebelumnya. Jumlah korbannya dipertikaikan. Perkiraan umum menyebutkan antara 300.000 hingga 1 juta orang terbunuh. Banyak di antara para korban ini disebabkan oleh pembunuhan-pembunuhan massal yang dilakukan kedua belah pihak. Perang ini dimulai dengan pemberontakan militer di seluruh Spanyol dan koloni-koloninya, yang diikuti oleh pembalasan kaum Republikan terhadap Gereja, yang dipandang kaum Republikan radikal sebagai lembaga yang menindas yang mendukung orde lama. Terjadi pembantaian terhadap rohaniwan-rohaniwati Katolik dan gereja-gereja. Biara-biara dibakar. Dua belas uskup, 283 biarawati, 2.365 biarawan dan 4.184 imam Katolik dibunuh. Bekas pemilik tanah dan kaum industrialis juga diserang. Selama dan menjelang pecahnya perang, kaum Nasionalis melaksanakan program pembunuhan massal terhadap lawan-lawan mereka. Dilakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, dan orang-orang yang tidak disukai seringkali dipenjarakan atau dibunuh. Para aktivis serikat buruh, yang dikenal sebagai simpatisan kaum Republikan dan yang sering mengkritik rezim Franco merupakan orang-orang pertama yang diincar. Kaum Nasionalis juga melakukan pengeboman udara terhadap wilayah-wilayah sipil dengan bantuan angkatan udara Jerman dan Italia. Kebrutalan biasa dilakukan oleh semua pihak. Dampak perang ini sangat hebat: Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk memulihkan kembali ekonomi Spanyol. Dampak politik dan emosional dari perang ini terus dirasakan jauh melampaui batas-batas negara Spanyol dan menyulut semangat kaum komunitas intelektual dan politik internasional, yang hingga kini masih ditemukan dalam politik Spanyol. Para simpatisan Republikan menyatakannya sebagai perjuangan antara "tirani dan demokrasi", atau "fasisme dan kebebasan", dan banyak pembaharu muda dan kaum revolusioner yang mempunyai komitmen tinggi bergabung dengan Brigade Internasional, yang merasa bahwa menyelamatkan Republik Spanyol berada di garis depan peperangan melawan fasisme. Namun para pendukung Franco, khususnya anggota-anggota muda dari korps perwira, memandanganya sebagai pertempuran antara gerombolan merah komunisme dan anarkisme di satu pihak melawan "peradaban Kristen" di pihak lain.
 • The Spanish Civil War (Spanish: Guerra Civil Española) was fought from 17 July 1936 to 1 April 1939 between the Republicans, who were loyal to the democratically elected Spanish Republic, and the Nationalists, a rebel group led by General Francisco Franco. The Nationalists prevailed, and Franco ruled Spain for the next 36 years, from 1939 until his death in 1975.The war began after a pronunciamiento (declaration of opposition) by a group of generals of the Spanish Republican Armed Forces, under the leadership of José Sanjurjo, against the elected government of the Second Spanish Republic, at the time under the leadership of President Manuel Azaña. The rebel coup was supported by a number of conservative groups, including the Spanish Confederation of the Autonomous Right, monarchists such as the religious conservative Carlists, and the Fascist Falange.The coup was supported by military units in Morocco, Pamplona, Burgos, Valladolid, Cádiz, Cordova, and Seville. However, rebelling units in important cities—such as Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, and Málaga—were unable to capture their objectives, and those cities remained in control of the government. Spain was thus left militarily and politically divided. The Nationalists, now led by General Francisco Franco, and the Republican government fought for control of the country. The Nationalist forces received munitions and soldiers from Nazi Germany and Fascist Italy, while the Soviet Union and Mexico intervened in support of the "Loyalist", or "Republican", side. Other countries, such as Britain and France, operated an official policy of non-intervention, although France did send in some munitions.The Nationalists advanced from their strongholds in the south and west, capturing most of Spain's northern coastline in 1937. They also besieged Madrid and the area to its south and west for much of the war. Capturing large parts of Catalonia in 1938 and 1939, the war ended with the victory of the Nationalists and the exile of thousands of leftist Spaniards, many of whom fled to refugee camps in southern France. Those associated with the losing Republicans were persecuted by the victorious Nationalists. With the establishment of a fascist dictatorship led by General Francisco Franco in the aftermath of the war, all right-wing parties were fused into the structure of the Franco regime.The war became notable for the passion and political division it inspired, and for the atrocities committed by both sides. Organized purges occurred in territory captured by Franco's forces to consolidate the future regime. A smaller but significant number of killings took place in areas controlled by the Republicans, normally associated with a breakdown in law and order. The extent to which Republican authorities connived in Republican territory killings varied.
 • La guerra civile spagnola (nota in Italia anche semplicemente come guerra di Spagna), fu un conflitto combattuto dal luglio 1936 all'aprile 1939 fra i nazionalisti noti come Nacionales, autori del colpo di stato ai danni della seconda repubblica spagnola, ed i Republicanos composti da truppe fedeli al governo repubblicano, guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista.La guerra, che portò al crollo della repubblica, segnò l'inizio della dittatura del generale Francisco Franco (il cosiddetto franchismo), che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo, grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista.Essa viene ritenuta il banco di prova dello scontro che avrebbe di lì a poco contrapposto le dittature nazi-fasciste al regime comunista dell'Unione Sovietica e ai paesi democratici dell'occidente: la seconda guerra mondiale.
 • Espainiako Gerra Zibila 1936 eta 1939 urteen artean Espainian, Hego Euskal Herria barne, jazotako gerra izan zen. Espainiako armadako militar batzuek Bigarren Errepublikako gobernu demokratikoaren aurka eginiko estatu kolpe batez hasi zen. Gerra hartako aldeek Altxamendu Nazionala, matxinada faxista, Gerra Nazional-Iraultzailea eta abar ere deitu izan diote gerrari. Gerra haren sorburua izan zen Espainiako eskuindarrek ez zutela onartu ezker alderdien Fronte Popularrak, 1936ko otsailaren 16ko hauteskunde orokorren bidez, Espainiako agintea eskuratu izana. Uztailaren 17an eta 18an, Espainiako armadaren zati handi batek estatu kolpea jo zuen Errepublikaren gobernuaren aurka, eta, porrot egin zuenez, Espainia bitan zatitu zen. Hurrengo hiru urtean, milioi erdi bat gizabanako hil ziren: guda zelaian 300.000 eta errepresioaren ondorioz 200.000. Guda zelaietatik at gertatutako hilketa horietatik, 50.000 errepublikanoen kontrolpeko eremuan izan ziren (gerra zibilaren lehen bost hilabetean izan zen kontrolik gabeko garaian, gehienak) eta gainerakoak frankistek kontrolatutako eremuan gertatu ziren. Errepublikako agintariek, beren kontrolpeko eremuan, hilketa horiek gerarazteko ahalegin handiak egin zituzten. Agintari frankisten aldetik, berriz, aurkariak eta aurkari izan zitezkeenak hiltzea, beren gobernua sendotzeko erabilitako estrategia izan zen. Gerraren ondoren, Francisco Franco jeneralak bereganatu zituen estatuko aginpide guztiak, Caudillo titulua hartuta.Gerra hark Hego Euskal Herria ere zatitu zuen. Alde batetik, eusko abertzaleak eta ezkerreko alderdiak errepublikaren alde agertu ziren. Bestetik, Euskal Herriko zenbait gunetan oso indartsua zen Alderdi Karlistak eskuindarren alde jo zuen eta berehala Nafarroa eta Arabaren gehiena eskuindarren ondoan lerrokatu ziren. Bizkaian, Gipuzkoan eta Arabaren zati txiki batetan, EAJk gidatuta, Eusko Jaurlaritza eratu zen. Urtebete geroago Mola jeneralaren indarrek militarki okupatu zuten Hegoalde osoa. Euskal Herrian, gerra hartako gertaera ezagunena Gernikako bonbardaketa izan zen. Gernika foruen ikur garrantzitsua izateak eta Picassoren Gernika margolanak eman diote ospea bonbardaketa hari.Gerraren ondoren Bizkaia eta Gipuzkoa "probintzia traidoreak" (provincias traidoras) izendatu zituen Francok eta ordura arte izan zuten ekonomia ituna ezeztatu zien (Arabak eta Nafarroak atxiki zuten).
 • Гражда́нская война́ в Испа́нии (исп. Guerra Civil Española) (июль 1936 — апрель 1939) — конфликт между Второй Испанской Республикой в лице правительства испанского Народного фронта (республиканцы, лоялисты) и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко (мятежники), поддержанного фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией, в результате которого была ликвидирована Испанская республика и свергнуто республиканское правительство, пользовавшееся поддержкой СССР, Мексики и, в начале войны, Франции.
 • La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y militar —que más tarde repercutiría también en un conflicto económico— que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de Alemania e Italia, trasladó las tropas rebeldes a la península en las últimas semanas de julio, comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975.La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo.A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado: El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno de España elegido democráticamente, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos —Izquierda Republicana y Unión Republicana— con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían sumado los marxistas leninistas del Partido Comunista de España y el POUM, el Partido Sindicalista de origen anarquista y en Cataluña los nacionalistas de izquierda encabezados por Esquerra Republicana de Catalunya. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, aunque ellos lo que perseguían era realizar la revolución social. También se había decantado por el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco, cuando las Cortes republicanas estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo bando nacional, estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional sustituida por el nombramiento del general Franco como Generalísimo y Jefe del Gobierno del Estado. Políticamente, estuvo integrado por la fascista Falange Española, los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición; por la Iglesia Católica, acosada por la persecución religiosa desatada por parte de la izquierda nada más estallar el conflicto; por pequeños propietarios temerosos de una «revolución del proletariado» y también por muchas personas de clase baja de firmes convicciones religiosas.Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la comisión de graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una Causa General, todo ello con escasas garantías procesales. Por su parte, los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados, aunque algunos historiadores y juristas sostienen que hubo un genocidio en el que, además de subvertir el orden institucional, se habría intentado exterminar a la oposición política.Las consecuencias de la Guerra civil han marcado en gran medida la historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y duraderas: tanto las demográficas (aumento de la mortalidad y descenso de la natalidad que marcaron la pirámide de población durante generaciones) como las materiales (destrucción de las ciudades, la estructura económica, el patrimonio artístico), intelectuales (fin de la denominada Edad de Plata de las letras y ciencias españolas) y políticas (la represión en la retaguardia de ambas zonas —mantenida por los vencedores con mayor o menor intensidad durante todo el franquismo— y el exilio republicano), y que se perpetuaron mucho más allá de la prolongada posguerra, incluyendo la excepcionalidad geopolítica del mantenimiento del régimen de Franco hasta 1975.
 • Испанската гражданска война (на испански: Guerra Civil Española) е значителен военен конфликт между Втората испанска република (републиканците и Народният фронт) и опоцизионната военна диктатура (националисти или метежници) начело с Франсиско Франко в резултат на което е ликвидирана испанската република. Конфликтът трае от 17 юли 1936 г. до 1 април 1939 г. Войната започва след pronunciamiento (декларация на опозицията) от страна на група десни генерали под ръководството на Хосе Санхурхо срещу правителството на Втората испанска република, която в този момент е под ръководството на президента Мануел Асаня. Бунтовническият преврат е подкрепен от редица про-Франко групи - монархисти, фашисти, фалангисти, карлисти и алфонисти.След само частично успелия преврат, Испания остава военно и политически разделена. Казармите във важни градове като Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао и Малага не се присъединяват към бунта, както и испанско Мароко, Памплона, Бургос, Валядолид, Кадис, Кордоба и Севиля. От този момент нататък, Франсиско Франко започна продължителна война с правителството, докато лоялистки поддръжници на лявото републиканското правителство се борят с въстаническите сили за контрол на страната. Генералите получават подкрепата на нацистка Германия, Кралство Италия, както и на съседна Португалия, докато Съветският съюз и Мексико, а в началото на войната и Франция дават подкрепата си на републиканското правителство.Жестоки убийства съпътстват завладяните от националистите тритории. Подобни жестокости следват и в територии, завладяни от републиканците. Гражданската война се води със страст и силно политическо разединение. Десетки хиляди цивилни от двете страни са убивани само заради техните политически или религиозни възгледи, а след започването на войната през 1939 г. тези, които са свързани с републиканците са преследвани от победоносните националисти.Войната завършва с победа на националистите бунтовници, свалянето на републиканското правителство и изгнанието на хиляди испански републиканци, много от които бягат в бежанските лагери в Южна Франция.
 • İspanya İç Savaşı, 17 Temmuz 1936 - 1 Nisan 1939 tarihlerinde İspanya'da milliyetçiler ile cumhuriyetçiler arasıda gerçekleşmiş iç savaştır. Savaş, 17 Temmuz 1936'da General Francisco Franco'nun komutasındaki milliyetçi güçlerin seçimle iş başına gelen Cumhuriyetçi "Halk Cephesi" koalisyonuna karşı ayaklanmasıyla başlamıştır. Üç yıl süren ve İspanya'da büyük yıkıma yol açan iç savaş, 1 Nisan 1939'da milliyetçilerin zaferi ile sonlanmıştır. Savaşın sonucunda İspanya'da Franco'nun 1975'deki ölümüne kadar sürecek olan diktatörlüğü dönemi başlamıştır.Adolf Hitler ve Benito Mussolini isyanın başlamasından hemen sonra Franco'nun emrine birer uçak filosu göndererek 13.500 kişiyi Fas'tan İspanya'ya taşıdılar. Müteakip günlerde de 200,000'i geçen Alman, İtalyan ve Arap askeri bölgeye sevk edildi. Bunun karşısında Cumhuriyetçiler, SSCB'nin desteği ve muhtelif ülkelerden gelen gönüllülerin desteğini aldılar. Bu savaşta Alman Kondor Lejyonu hava taktiklerini ve teorilerini denemek fırsatı buldu. Bunlar içinde en önemlisi 27 Nisan 1937 yılında Guernica'nın yoğun hava bombardımanı ile yok edilmesiydi.İspanya'ya oldukça fazla miktarda tank ve zırhlı araç gönderilmişti. Ne var ki, bunlar, zırhlı birlik teorisine uygun olarak kullanılmadı. Tanklar, piyade destek elemanı olarak kaldı. Bu durum, batılı gözlemcilerin zihinlerinde yanlış imaj bıraktı ve onlar tankın stratejik bir unsur olmadığı yanılgısına düştüler.Mart 1939'da Falanjistler, yarım milyon ölü-yaralı, bir milyondan fazla sürgün ve sınırsız tahribata sebep olarak ülkeye hakim oldular. Almanlar deneyim açısından en kazançlı çıkan ülke oldu. İspanya İç Savaşı Hitler'in durumunu güçlendirdi. Fransa üçüncü bir faşist komşuya sahip oldu. Ayrıca Akdeniz'deki bu gerginlik Hitler'in Orta Avrupa'da rahat hareket etmesini; Avusturya ile Çekoslovakya'yı ilhakını kolaylaştırdı. Ayrıca Madrid'i Berlin-Roma Anti Kominterin paktına yakınlaştırdı. 1940'da Çelik Pakt adını alacak olan üçlü dayanışmanın temelleri de atılmış oldu.
 • Španělská občanská válka (červenec 1936 – duben 1939) patří k nejkrvavějším, ale i nejnepřehlednějším konfliktům 20. století, zároveň jde o válku, která na velmi dlouhou dobu hluboce rozdělila nejen španělskou společnost. Vypukla v momentě, kdy proti demokraticky zvolené republikánské vládě vojensky vystoupila armáda pod vedením generála Francisca Franca.
 • A chamada Guerra Civil Espanhola foi um conflito bélico deflagrado após um fracassado golpe de estado de um setor do exército contra o governo legal e democrático da Segunda República Espanhola. A guerra civil teve início após um pronunciamento dos militares rebeldes, entre 17 e 18 de julho de 1936, e terminou em 1° de abril de 1939, com a vitória dos militares e a instauração de um regime ditatorial de caráter fascista, liderado pelo general Francisco Franco.
 • Der Spanische Bürgerkrieg wurde zwischen Juli 1936 und April 1939 zwischen der demokratisch gewählten Volksfrontregierung der Zweiten Spanischen Republik und den rechtsgerichteten Putschisten unter General Francisco Franco ausgetragen. Er endete mit dem Sieg der Anhänger Francos und der bis zum Tode Francos 1975 anhaltenden Diktatur in Spanien, dem sogenannten Franquismus.
dbpedia-owl:depictionDescription
 • Valentín Gonzálezmenant les soldatsrépublicainsde la 45division dans les environs deVillanueva de la Cañada, lors de labataille de Brunete.
dbpedia-owl:endDate
 • 1936-07-18 (xsd:date)
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • Victoire des nationalistes
dbpedia-owl:startDate
 • 1936-07-18 (xsd:date)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 45733 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 129066 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 836 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110613048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
 • 2014 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1961 (xsd:integer)
 • 1962 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:bnf
 • 36599276 (xsd:integer)
 • 38902574 (xsd:integer)
 • 40181743 (xsd:integer)
 • 40227387 (xsd:integer)
 • 40962956 (xsd:integer)
 • 347503151 (xsd:integer)
 • 350095505 (xsd:integer)
 • 377184312 (xsd:integer)
 • 377192087 (xsd:integer)
 • 390165626 (xsd:integer)
 • 1.400493636E11
 • 3.4596041E7
 • 3.6993526E7
 • 3.9085679E7
 • 3.9258411E7
prop-fr:champLibre
 • Un volume des aventures de Boro
prop-fr:collection
 • Histoire
 • Pour l'histoire
 • Que sais-je ?
 • Arguments
 • Ces oubliés de l'histoire
 • Découvertes Gallimard : histoire
 • Les essentiels Milan
 • Les nuits rouges
 • Miroir Historique
 • Points. Histoire
 • Serie Máxima
 • Écritures de l'histoire
prop-fr:combattants
 • dbpedia-fr:Seconde_République_espagnole
 • dbpedia-fr:Fichier:Flag_of_Spain_(1931_-_1939).svg
 • border|20px Camp nationaliste * border|20px Phalangistes * border|20px Requetés carlistes * border|20px CEDA border|20px Protectorat espagnol du Maroc * Armée d'Afrique ** 15px Regulares ** 15px Légion espagnole * Corpo Truppe Voluntarie * Légion Condor Volontaires étrangers * border|20px Viriatos * border|20px Légion Saint-Patrick * Bandera Jeanne d'Arc * et autres.
 • * 20px Armée populaire de la République espagnole * border|20px Milices confédérales CNT/FAI * UGT * PCE * border|20px POUM * border|20px PSUC * border|20px Eusko Gudarostea * border|20px ERC * Garde d'assaut * border|20px Brigades internationales
prop-fr:commandant
 • • Annibale Bergonzoli
 • • Belarmino Tomás
 • • Buenaventura Durruti
 • • Emilio Mola
 • • Eoin O'Duffy
 • • Ettore Bastico
 • • Francisco Franco
 • • Francisco Largo Caballero
 • • Gastone Gambara
 • • Gonzalo Queipo de Llano
 • • Hugo Sperrle
 • • José Antonio Aguirre
 • • José Antonio Primo de Rivera
 • • José Giral
 • • José Miaja
 • • José Sanjurjo
 • • Juan Modesto
 • • Juan Negrín
 • • Juan Yagüe
 • • Lluis Companys
 • • Manuel Azaña
 • • Mario Berti
 • • Mario Roatta
 • • Vicente Rojo Lluch
 • • Wolfram von Richthofen
prop-fr:commentaire
 • Une synthèse très accessible.
 • Un ouvrage fondamental pour saisir les conflits dans le camp républicain.
prop-fr:commons
 • Category:Spanish Civil War
prop-fr:commonsTitre
 • la Guerre civile espagnole
prop-fr:conflit
 • Guerre civile espagnole
prop-fr:date
 • 1936-07-18 (xsd:date)
 • 1939-04-01 (xsd:date)
prop-fr:forces
prop-fr:format
 • couv. ill. en coul. ;
 • cartes ;
 • ill. ;
 • ill., couv. ill. en coul. ;
 • cartes, couv. ill. ;
 • couv. ill. ;
 • couv. ill. en coul. ; ; compacts
 • ill. en noir et en coul., couv. ill. ;
 • ill., couv. ill. ;
prop-fr:fr
 • Eduardo de Guzmán
 • Juan Ignacio Luca de Tena
 • Luis Bolín
prop-fr:guerre
 • Guerre d'Espagne
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 84 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 0978-02-02 (xsd:date)
 • 0978-02-07 (xsd:date)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:issn
 • 184 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • Victoire des nationalistes
prop-fr:jour
 • 28 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
 • es
prop-fr:langue
 • en
 • es
 • fr
 • es,fr
prop-fr:lienAuteur
 • Antony Beevor
 • Pierre Vilar
 • Bartolomé Bennassar
 • Burnett Bolloten
 • Carlos Semprún Maura
 • Franz Borkenau
 • Gerald Brenan
 • Guy Hermet
 • Hugh Thomas
 • Pierre Broué
 • Pío Moa
 • Ricardo de la Cierva y de Hoces
 • Émile Témime
prop-fr:lienPériodique
 • Le Point
prop-fr:lienÉditeur
 • 2000 (xsd:integer)
 • Champ libre
 • Presses universitaires de France
 • Éditions Gallimard
 • Éditions Robert Laffont
 • Berg International
 • Champ Libre
 • Les Éditions de Minuit
 • Nouveau Monde
 • Éditions Perrin
 • Éditions du Seuil
 • Librairie Jules Tallandier
 • Milan Presse
 • éditions Agone
prop-fr:lieu
 • dbpedia-fr:Espagne
 • Arles
 • Biarritz
 • Madrid
 • Marseille
 • Nantes
 • Paris
 • Toulouse
 • Barcelona
 • Neuilly-sur-Seine France Montréal
 • Perpignan France
 • Rennes Vincennes
 • Saint-Georges-d'Oléron
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:légende
 • Valentín González menant les soldats républicains de la 45 division dans les environs de Villanueva de la Cañada, lors de la bataille de Brunete.
prop-fr:mois
 • 6 (xsd:integer)
 • septembre
prop-fr:nom
 • Jour
 • Carroll
 • Dupont
 • Morrow
 • Pépin
 • Thomas
 • Beevor
 • Bennassar
 • Luis
 • Vilar
 • Grando
 • Berdah
 • Bolloten
 • Borkenau
 • Brenan
 • Broué
 • Godicheau
 • Goutte
 • Hermet
 • Martínez-Vasseur
 • Moa
 • Papy
 • Sacanell
 • Salou Olivares
 • Semprún Maura
 • Témime
 • de La Cierva
prop-fr:notes
 • ~ au total
prop-fr:numéro
 • 1776 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 5 (xsd:integer)
prop-fr:numéroDansCollection
 • 14 (xsd:integer)
 • 124 (xsd:integer)
 • 213 (xsd:integer)
 • 492 (xsd:integer)
 • 2338 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 60499539 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 114 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 63 (xsd:integer)
 • 125 (xsd:integer)
 • 127 (xsd:integer)
 • 143 (xsd:integer)
 • 167 (xsd:integer)
 • 207 (xsd:integer)
 • 232 (xsd:integer)
 • 248 (xsd:integer)
 • 279 (xsd:integer)
 • 283 (xsd:integer)
 • 304 (xsd:integer)
 • 334 (xsd:integer)
 • 339 (xsd:integer)
 • 440 (xsd:integer)
 • 466 (xsd:integer)
 • 542 (xsd:integer)
 • 548 (xsd:integer)
 • 883 (xsd:integer)
 • 1176 (xsd:integer)
 • 1184 (xsd:integer)
prop-fr:préface
 • Freddy Gomez
 • Michel Reynaud
prop-fr:prénom
 • Antony
 • Pierre
 • Carlos
 • Felix
 • Franz
 • François
 • Guillaume
 • Guy
 • Hugh
 • Jean
 • Jean-François
 • Jean-Philippe
 • Michel
 • Patrick
 • René
 • Véronique
 • Émile
 • Bartolomé
 • Enrique
 • Gerald
 • Burnett
 • Cedric
 • Pilar
 • Pío
 • Ricardo
 • Warren H.
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:périodique
 • Le Point
prop-fr:responsabilité
 • coordonné par
 • textes rassemblés et présentés par
prop-fr:réimpression
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • 1936 (xsd:integer)
 • 0001-03-22 (xsd:date)
 • origines sociales et politiques de la guerre civile
 • la république espagnole et les grandes puissances : 1931-1939
 • rapport sur les conflits sociaux et politiques en Espagne, 1936-1937
 • actes du colloque, Pau, novembre 1996
 • de la démocratie à la dictature
 • vérités et mensonges
 • socialistes, communistes, anarchistes et syndicalistes contre les collectivisations
prop-fr:texte
 • Eduardo de Guzmán
 • Juan Ignacio Luca de Tena
 • Luis Bolín
prop-fr:titre
 • 1936 (xsd:integer)
 • dbpedia-fr:Les_Phalanges_de_l'Ordre_noir
 • dbpedia-fr:Pour_qui_sonne_le_glas
 • Guerre d'Espagne
 • El general Sanjurjo, héroe y víctima : el militar que pudo evitar la dictadura franquista
 • Durruti dans le labyrinthe
 • Histoires intimes de la guerre d'Espagne
 • L'espoir
 • La Guerre D'Espagne
 • La Guerre civile espagnole
 • La Guerre d'Espagne
 • La Révolution et la guerre d'Espagne
 • La démocratie assassinée
 • La guerre d'Espagne
 • La guerre d'Espagne en images
 • La guerre d'Espagne et ses lendemains
 • Le Labyrinthe espagnol
 • Les Espagnols et la guerre civile
 • Les babouins du zoo de Barcelone : roman
 • Les mille et un jours des Cuevas : roman
 • Les noces de Guernica
 • Les soldats de Salamine : roman
 • Révolution et contre-révolution en Catalogne
 • Révolution et contre-révolution en Espagne
 • Sabaté, Guérilla urbaine en Espagne
 • Un officier français dans la guerre d'Espagne carrière et écrits d'Henri Morel, 1919-1944
 • Maroto, el héroe : una biografía del anarquismo andaluz
 • Ils ont osé! : Espagne, 1936-1939 : chroniques, témoignages, reportages-- de l'époque
 • Los republicanos españoles en el campo de concentracion nazi de Mauthausen : el deber colectivo de sobrevivir
 • Révolution et contre-révolution en Catalogne : socialistes, communistes, anarchistes et syndicalistes contre les collectivisations
 • Passeurs d'espoir réseaux de passage du Mouvement libertaire espagnol : 1939-1975
 • La Guerre d'Espagne. Révolution et contre-révolution
 • Une révolution pour horizon les anarcho-syndicalistes espagnols, 1869-1939
prop-fr:titreOriginal
 • Los anarquistas en la crisis política española
prop-fr:trad
 • Eduardo de Guzmán
 • Juan Ignacio Luca de Tena
 • Luis Bolín
prop-fr:traducteur
 • Michel Pétris
 • Jaime Semprun
 • Amapola Gracia et Philippe Cazal
 • Denise Avenas
 • Monique et André Joly
prop-fr:urlTexte
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Guerre d'Espagne
prop-fr:éditeur
 • dbpedia-fr:Éditions_de_l'Encyclopédie_des_Nuisances
 • Albin Michel
 • Milan
 • Université de Nantes
 • Presses universitaires de France
 • Actes Sud
 • Atlantica
 • Berg International
 • Fayard
 • France loisirs
 • Gallimard
 • Nouveau monde
 • Perrin
 • Robert Laffont
 • Seuil
 • Éditions de Minuit
 • éditions Tallandier
 • Síntesis
 • Trabucaire
 • Presses universitaires de Rennes Service historique de la défense
 • Christendom Press
 • Dargaud Dargaud Canada
 • Dualpha
 • Ed. Fénix
 • Editions du Monde libertaire
 • La Esfera de los Libros
 • Tirésias
 • Virus Editorial
 • les Nuits rouges
 • Éd. Repères-Silena
 • Éd. libertaires
 • Éditions Champ libre
 • Éditions la Brèche
 • éditions Agone
 • Confédération nationale du travail-Région parisienne Libertalia
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ~au total
 • La guerre d'Espagne (souvent également désignée sous le nom de guerre civile espagnole) est un conflit qui, du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939, opposa, en Espagne, le camp des républicains, orienté à gauche et à l'extrême-gauche, composé de loyalistes à l'égard du gouvernement légalement établi de la IIe République, et les nationalistes, un groupe de rebelles putschistes orienté à droite et à l'extrême-droite mené par le général Francisco Franco.
 • スペイン内戦(スペインないせん、Guerra Civil Española、1936年7月 - 1939年3月)とは、第二共和政期のスペインで勃発した内戦。マヌエル・アサーニャ率いる左派の人民戦線政府(共和国派)と、フランシスコ・フランコを中心とした右派の反乱軍(ナショナリスト派、フランコ軍とも)とが争った。反ファシズム陣営である人民戦線をソビエト連邦が支援し、フランコをファシズム陣営のドイツ・イタリアが支持するなど、第二次世界大戦の前哨戦としての様相を呈した。
 • La guerra civile spagnola (nota in Italia anche semplicemente come guerra di Spagna), fu un conflitto combattuto dal luglio 1936 all'aprile 1939 fra i nazionalisti noti come Nacionales, autori del colpo di stato ai danni della seconda repubblica spagnola, ed i Republicanos composti da truppe fedeli al governo repubblicano, guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista.La guerra, che portò al crollo della repubblica, segnò l'inizio della dittatura del generale Francisco Franco (il cosiddetto franchismo), che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo, grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista.Essa viene ritenuta il banco di prova dello scontro che avrebbe di lì a poco contrapposto le dittature nazi-fasciste al regime comunista dell'Unione Sovietica e ai paesi democratici dell'occidente: la seconda guerra mondiale.
 • Španělská občanská válka (červenec 1936 – duben 1939) patří k nejkrvavějším, ale i nejnepřehlednějším konfliktům 20. století, zároveň jde o válku, která na velmi dlouhou dobu hluboce rozdělila nejen španělskou společnost. Vypukla v momentě, kdy proti demokraticky zvolené republikánské vládě vojensky vystoupila armáda pod vedením generála Francisca Franca.
 • A chamada Guerra Civil Espanhola foi um conflito bélico deflagrado após um fracassado golpe de estado de um setor do exército contra o governo legal e democrático da Segunda República Espanhola. A guerra civil teve início após um pronunciamento dos militares rebeldes, entre 17 e 18 de julho de 1936, e terminou em 1° de abril de 1939, com a vitória dos militares e a instauração de um regime ditatorial de caráter fascista, liderado pelo general Francisco Franco.
 • Der Spanische Bürgerkrieg wurde zwischen Juli 1936 und April 1939 zwischen der demokratisch gewählten Volksfrontregierung der Zweiten Spanischen Republik und den rechtsgerichteten Putschisten unter General Francisco Franco ausgetragen. Er endete mit dem Sieg der Anhänger Francos und der bis zum Tode Francos 1975 anhaltenden Diktatur in Spanien, dem sogenannten Franquismus.
 • İspanya İç Savaşı, 17 Temmuz 1936 - 1 Nisan 1939 tarihlerinde İspanya'da milliyetçiler ile cumhuriyetçiler arasıda gerçekleşmiş iç savaştır. Savaş, 17 Temmuz 1936'da General Francisco Franco'nun komutasındaki milliyetçi güçlerin seçimle iş başına gelen Cumhuriyetçi "Halk Cephesi" koalisyonuna karşı ayaklanmasıyla başlamıştır. Üç yıl süren ve İspanya'da büyük yıkıma yol açan iç savaş, 1 Nisan 1939'da milliyetçilerin zaferi ile sonlanmıştır.
 • The Spanish Civil War (Spanish: Guerra Civil Española) was fought from 17 July 1936 to 1 April 1939 between the Republicans, who were loyal to the democratically elected Spanish Republic, and the Nationalists, a rebel group led by General Francisco Franco.
 • Espainiako Gerra Zibila 1936 eta 1939 urteen artean Espainian, Hego Euskal Herria barne, jazotako gerra izan zen. Espainiako armadako militar batzuek Bigarren Errepublikako gobernu demokratikoaren aurka eginiko estatu kolpe batez hasi zen. Gerra hartako aldeek Altxamendu Nazionala, matxinada faxista, Gerra Nazional-Iraultzailea eta abar ere deitu izan diote gerrari.
 • La Guerra Civil Espanyola (17 de juliol de 1936 - 1 d'abril de 1939) va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la Segona República Espanyola, que tenia el suport de les organitzacions d'esquerres, contra una part de l'exèrcit i de les organitzacions de dretes.
 • Hiszpańska wojna domowa – wojna domowa pomiędzy rządem Republiki Hiszpańskiej, wyłonionym przez koalicję Frontu Ludowego i wspierającymi go siłami (liberałami, republikanami, komunistami, socjalistami i anarchistami), a prawicową opozycją (nacjonalistami, monarchistami, konserwatystami i faszystami), która toczyła się w Hiszpanii w latach 1936–1939.Mimo iż była to wojna domowa, jej kontekst jest znacznie szerszy. Konflikt ten bywa uważany za preludium II wojny światowej.
 • Artikel ini adalah tentang Perang Saudara Spanyol pada 1936-1939. Lihat pula Perang Saudara Spanyol, 1820-1823.Perang Saudara Spanyol, yang berlangsung dari 17 Juli 1936 hingga 1 April 1939, adalah konflik antara kaum Nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco yang mengalahkan kaum Loyalis yang dipimpin oleh Presiden Manuel Azaña dari Republik Spanyol Kedua.
 • Гражда́нская война́ в Испа́нии (исп.
 • Испанската гражданска война (на испански: Guerra Civil Española) е значителен военен конфликт между Втората испанска република (републиканците и Народният фронт) и опоцизионната военна диктатура (националисти или метежници) начело с Франсиско Франко в резултат на което е ликвидирана испанската република. Конфликтът трае от 17 юли 1936 г. до 1 април 1939 г.
 • 스페인 내전(스페인어: Guerra Civil Española)은 스페인 내란 또는 에스파냐 내란이라고도 한다. 마누엘 아사냐가 이끄는 좌파 인민전선 정부와 프란시스코 프랑코를 중심으로 한 우파 반란군 사이에 있었던 내전이다. 1936년 7월 17일 모로코에서 프랑코 장군이 쿠데타를 일으켜 내전이 시작되었고, 1939년 4월 1일에 공화파 정부가 마드리드에서 항복하여 프랑코측의 승리로 끝났다. 내전으로 인해 스페인 전지역이 황폐화되었다. 반파시즘 진영인 인민 전선을 소비에트 연방과 각국에서 모여든 의용군인 국제 여단이 지원하고, 프랑코파를 파시스트 진영인 나치 독일과 이탈리아의 무솔리니 정권, 그리고 살라자르가 집권하고 있던 포르투갈이 지원하여 제2차 세계대전의 전초전 양상을 띠었다. 아울러 스페인의 가톨릭교회와 왕당파는 프랑코파를 지원하였다. 영국과 프랑스는 공화국 정부에 군수 물자를 지원하였으나 국제 연맹의 불간섭 조약을 이유로 스페인 정부에 대한 지원에 미온적이었다.
 • De Spaanse Burgeroorlog was een groot conflict dat uitgevochten werd in Spanje van 17 juli 1936 tot 1 april 1939. De oorlog begon na een pronunciamiento (oppositieverklaring) van een groep rechtse generaals onder leiding van José Sanjurjo tegen de regering van de Tweede Spaanse Republiek, op dat moment onder leiding van president Manuel Azaña.
 • La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y militar —que más tarde repercutiría también en un conflicto económico— que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española.
 • A spanyol polgárháború a második világháborút megelőző egyik katonai konfliktus volt 1936. július 17. és 1939. április 1. között Spanyolországban. A polgárháború a második spanyol köztársaság elleni katonai puccskísérlet után tört ki, amelyet José Sanjurjo tábornok vezetett Manuel Azaña elnöklése idején.
rdfs:label
 • Guerre d'Espagne
 • Espainiako Gerra Zibila
 • Guerra Civil Espanhola
 • Guerra Civil Espanyola
 • Guerra Civil Española
 • Guerra civile spagnola
 • Hiszpańska wojna domowa
 • Perang Saudara Spanyol
 • Spaanse Burgeroorlog
 • Spanischer Bürgerkrieg
 • Spanish Civil War
 • Spanyol polgárháború
 • Гражданская война в Испании
 • İspanya İç Savaşı
 • Španělská občanská válka
 • Гражданска война в Испания
 • スペイン内戦
 • 스페인 내전
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Guerre civile espagnole
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:conflits of
is prop-fr:evt of
is prop-fr:faitsD'armes of
is prop-fr:guerre of
is prop-fr:guerrebataille of
is prop-fr:guerres of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of