PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme de front de l’Est, ou Grande guerre patriotique, appellation soviétique, désigne, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, le théâtre d'opérations qui oppose l'Allemagne nazie à l'Union soviétique de juin 1941 à mai 1945. Ces deux nations se livrent à une guerre totale qui se déroule d'abord en Union soviétique, puis dans les pays occupés par les forces de l'Axe en Europe de l'Est ou alliés au Reich, et enfin en Allemagne. L'Allemagne bénéficie de l'aide de la Roumanie, de l'Italie, de la Hongrie et de la Finlande. Du côté des Alliés, l'Union soviétique est soutenue par des unités polonaises puis par des unités roumaines, bulgares et yougoslaves, au fil de la conquête de l'Europe de l'Est par l'Armée Rouge. Bien qu'ils ne se soient jamais directement engagés dans des actions militaires sur le Front de l'Est, le Royaume-Uni et les États-Unis fournissent un soutien économique sensible à l'Union soviétique ; la France est l'un des seuls pays européens à compter des combattants simultanément engagés dans les deux camps au sein des opérations en Union Soviétique : la Légion des volontaires français et la division Charlemagne, soutenant le Reich et ses alliés, et l'escadrille Normandie-Niemen, engagée aux côtés des pilotes soviétiques.Les noms donnés à ce théâtre d'opération sont nombreux et varient suivant les pays. Les Soviétiques et maintenant les Russes appellent ce conflit la grande guerre patriotique (russe : Великая Отечественная Война), par allusion à la « guerre patriotique » de 1812 contre Napoléon Ier. Les Allemands nomment le conflit front de l'Est (allemand : die Ostfront), la campagne orientale (allemand : der Ostfeldzug) ou la campagne de Russie (allemand : der Rußlandfeldzug). Les Finlandais, qui combattent aux côtés des Allemands, nomment la partie des combats qui se déroula sur leur territoire entre 1941 et 1944 guerre de Continuation, car elle constitue la prolongation de la guerre d'Hiver de 1939-1940. On parle également de front russe.Il s'agit du plus grand théâtre d'opérations de la Seconde Guerre mondiale et probablement de toute l'histoire militaire. Le front de l'Est est le lieu d'une guerre féroce, occasionnant d'énormes destructions et des déportations de masse, ce qui entraîne de gigantesques pertes militaires et civiles par suite de la guerre elle-même, de famine, de maladie, de conditions météorologiques extrêmes et de massacres. Les pertes civiles et militaires sur le front de l'Est sont estimées à environ 30 millions de personnes, soit environ la moitié des morts liées à la Seconde Guerre mondiale.Ce théâtre d'opérations du conflit mondial constitue le plus déterminant dans la chute du Troisième Reich,. Il a comme conséquences la destruction de l'Allemagne comme puissance militaire, l'accession de l'Union soviétique au rang de superpuissance, la constitution du bloc soviétique en Europe de l’Est (derrière le rideau de fer) et la division de l'Allemagne.Le 9 mai, jour de la reddition allemande pour le fuseau horaire de Moscou, est une fête nationale en Russie et dans certaines des anciennes républiques soviétiques (День Победы, littéralement « le jour de la victoire »).
 • Front Timur pada Perang Dunia II adalah medan perang yang mencakup konflik di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Beberapa sumber menyertakan pula Perang Jerman-Polandia pada tahun 1939 dalam medan Perang Dunia II ini, namun artikel ini memusatkan perhatian pada konflik jauh lebih besar yang berlangsung antara Juni 1941 hingga Mei 1945 dan melibatkan Jerman Nazi dan Uni Soviet. Konflik ini menyebabkan bangkitnya Uni Soviet sebagai negara adidaya militer dan industri, pendudukan Eropa Timur oleh Soviet, serta pembagian Jerman.Dalam catatan sejarah Rusia dan Uni Soviet, konflik ini disebut sebagai Perang Patriotik Besar (Великая Отечественная война, Velikaya Otechestvennaya voyna). Nama yang mengacu pada Perang Patriotik Kekaisaran Rusia–Napoleon di tanah Rusia pada tahun 1812. Istilah Perang Patriotik Besar muncul di harian Soviet, Pravda, sehari setelah Hitler menginvasi Uni Soviet, dalam sebuah artikel berjudul "Perang Patriotik Besar Rakyat Soviet" (bahasa Rusia: Великая Отечественная война cоветского народа). Istilah "perang melawan agresi" digunakan Uni Soviet sebelum Amerika Serikat dan Jepang terlibat.Perang Rusia-Finlandia Perang Kelanjutan dapat dianggap sebagai gugus utara dari Front Timur. Beberapa pakar konflik ini menggunakan istilah Perang Rusia-Jerman, sementara yang lain menggunakan istilah Perang Soviet-Jerman atau Perang Jerman-Soviet.
 • 独ソ戦(どくソせん)は、第二次世界大戦中の1941年から1945年にかけてドイツを中心とする枢軸各国とソビエト連邦との間で戦われた戦争を指す。大戦の当初はポーランドを共に占領していたドイツとソビエト連邦であったが、1941年6月22日に突如ドイツ国防軍がソ連に侵入し、戦争状態となった。当時のソ連は国民を鼓舞するため、ナポレオン・ボナパルトに勝利した祖国戦争に擬えて大祖国戦争(Великая Отечественная война)と呼称。一方、ドイツ側では主に東部戦線(der Ostfeldzug)と表現される。
 • Front wschodni – całokształt działań bojowych w czasie II wojny światowej pomiędzy III Rzeszą a ZSRR i sojusznikami obydwóch państw w Europie Wschodniej i Środkowej. Walki na froncie wschodnim trwały od 22 czerwca 1941 do 8 maja 1945. Swym zasięgiem obejmowały znaczny obszar europejskiej części Rosji, całą Polskę, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Rumunię, Węgry, Słowację, Jugosławię aż do wschodniej części Niemiec i Austrii.Był to najkrwawszy i największy z frontów wojennych w historii.W historiografii radzieckiej i rosyjskiej walki na froncie wschodnim nazywa się Wielką Wojną Ojczyźnianą. W czasie wojny naziści używali propagandowych sloganów: wojna z komunizmem, krucjata przeciw bolszewizmowi itp. Współcześni historycy uznają nazwę Wielkiej Wojny Ojczyźnianej[potrzebne źródło], używając też nazw wojny niemiecko-radzieckiej lub wojny Osi z ZSRR. Błędna jest jednak nazwa wojna niemiecko-rosyjska, gdyż ZSRR składał się z wielu republik, nie tylko Rosji.Po stronie Niemiec hitlerowskich opowiedziały się: Rumunia, Włochy, Słowacja, Węgry, Finlandia oraz nieuznawane przez aliantów Niepodległe Państwo Chorwackie. Stosunki z ZSRR zerwał francuski kolaboracyjny rząd Vichy i rząd Danii. Poza tym, ze względu na ideologię, do walk w szeregach Waffen-SS zgłaszało się wielu ochotników z całej Europy. Niemcy organizowali także kolaboracyjne jednostki walczące u ich boku złożone z przedstawicieli narodów zamieszkujących Związek Radziecki, sprzeciwiających się władzy komunistycznej.Wszystkim państwom, które zaatakowały ZSRR, alianci wkrótce wypowiedzieli wojnę.ZSRR odcięty geograficznie od państw dotychczas walczących przeciw Osi nie miał żadnego alianckiego sąsiada. Mógł jedynie liczyć na dostawy broni od Wielkiej Brytanii (później także USA). Mimo to sformowano dywizje złożone z obcokrajowców. Byli to głównie Polacy i Czesi. W 1943 utworzono Polskie Siły Zbrojne w ZSRR. Od 1944 w skład Armii Czerwonej wchodziły 1. i 2. Armia WP. Jednostek ochotniczych nie było wiele, jedną z nich był francuski pułk lotniczy „Normandie-Niemen”. Symbolicznie można uznać udział w walkach na froncie wschodnim lotników aliantów zachodnich latających w operacji „Frantic” lub dokonujących pojedynczych nalotów na niemieckie lotniska usytuowane w południowej Polsce oraz na Bałkanach i marynarzy biorących udział w konwojach dostarczających alianckie dostawy broni i sprzętu dla ZSRR.Zaangażowanych na nim było najwięcej sił biorących udział w II wojnie światowej (np. w czerwcu 1941 5,5 mln żołnierzy państw Osi, latem 1943 71% armii niemieckiej, a wiosną 1945 około 7,5 mln żołnierzy radzieckich i ich sojuszników) i to na nim miały miejsce jedne z najważniejszych rozstrzygnięć tej wojny (bitwa pod Moskwą, bitwa pod Stalingradem, bitwa na Łuku Kurskim). To w walkach na wschodzie Niemcy ponieśli największe straty. Według ocen radzieckich, rozbito tam 506,5 niemieckich dywizji oraz 100 dywizji niemieckich sojuszników (na pozostałych frontach Oś straciła 176 dywizji), zniszczono 77 000 samolotów niemieckich (łącznie około 100 000), Niemcy stracili tam 10 mln żołnierzy zabitych, rannych, zaginionych i wziętych do niewoli (ogółem 13,6 mln), a ich sojusznicy ponad 2,1 mln zabitych i rannych. Straty Armii Czerwonej nie są dokładnie znane, ale z pewnością należy je liczyć w milionach (ZSRR podawał, że stracił 20 mln zabitych podczas wojny – żołnierzy i cywilów – choć liczby te obejmują także straty narodów, które znalazły się w granicach ZSRR w wyniku działań wojennych, a więc m.in. Białorusinów, Estończyków, Litwinów, Łotyszy, Ukraińców itp.).W miarę rozwoju sytuacji na froncie i opanowywaniu ich krajów przez Armię Czerwoną dotychczasowi sojusznicy Rzeszy zmieniali obóz jak Rumunia czy Węgry.Front wschodni charakteryzował się zdecydowanie większym okrucieństwem niż fronty na zachodzie i południu Europy – mordowanie jeńców i ludności cywilnej było dość częste, a czynów tych dopuszczały się obie strony.Równie jak walki zbrojne, żołnierzom dała się we znaki sroga, rosyjska zima. Uniemożliwiała ona często przeprowadzenie przez Niemców kolejnych ofensyw. Radzieccy żołnierze byli lepiej przygotowani do walk w takich warunkach. Reputacja tego rejonu działań w armii niemieckiej była tak zła, że jedną z chętniej stosowanych kar było wysłanie właśnie na front wschodni.
 • Восточноевропейский театр военных действий Второй мировой войны (1939−1945) — боевые действия в Восточной Европе во время Второй мировой войны.В историографии СССР период советско-германской войны 1941−1945 годов получил название Великой Отечественной войны.
 • Het oostfront was tijdens de Tweede Wereldoorlog de naam voor het toneel van oorlogshandelingen in Centraal- en Oost-Europa, vanaf 22 juni 1941 tot 9 mei 1945. Het oostfront is berucht vanwege de vele levens die het geëist heeft en de onmenselijke manier van oorlog voeren. Gebeurtenissen die zich aan het oostfront afspeelden waren onder andere Operatie Barbarossa en de Vervolgoorlog. Het wordt beschouwd als het beslissende strijdtoneel van de gehele Tweede Wereldoorlog.
 • A Frente da Europa Oriental ou Frente Oriental, foi a principal frente europeia durante a II Guerra Mundial, e teatro de guerra entre o Reich Alemão e a União Soviética, que incluíam a Europa Central e Oriental a partir de 22 de junho de 1941 a 9 de Maio de 1945. A Propaganda nazi apelidou o conflito de "batalha pela sobrevivência contra o bolchevismo" ou "cruzada contra o bolchevismo". Em todos as propagandas soviéticas e na maioria das fontes russas, o conflito militar no Leste da Europa é referido como Grande Guerra Patriótica, mas às vezes essa expressão também inclui operações contra o Japão Imperial em 1945 (em russo: Великая Отечественная война, Velikaya Otechestvennaya Voyna). Alguns estudiosos utilizam o termo Guerra russo-alemã, enquanto outros utilizam Guerra soviético-alemã, Guerra nazi-soviética, Guerra germano-soviética, Guerra Eixo-Soviética ou Frente Russa. A frente cobriu a Europa Central e Oriental, foi aberta pela Alemanha nazista ao invadir a Polónia em 1939 e encerrada pela União Soviética ao capturar Berlim em 1945, mantendo-se temporariamente inativa em 1940.Foi o maior teatro de guerra na história, e foi famoso por sua ferocidade sem precedentes, destruição e enorme perda de vidas. Suportou a maior parte do Holocausto, dos campos de extermínio, marchas de morte, guetos e a maioria dos pogroms. Mais pessoas lutaram e morreram na Frente Oriental do que em todos os outros teatros da Segunda Guerra Mundial combinados. Cerca de 88% de todos os mortos em combate alemães na II Guerra, pereceram nesta frente. Das várias dezenas de milhões de mortos estimados na Segunda Guerra Mundial, a maioria civis, a Frente Oriental representou mais de um terço deste total, tendo os nazistas ali praticado uma guerra de extermínio. Desta frente resultou a destruição do Terceiro Reich, a posterior divisão da Alemanha, e ascensão da União Soviética como superpotência militar e industrial. Devido a ideologia nazista que se opunha aos movimentos eslavos, judeus e comunistas, a ideologia soviética era oposta ao fascismo, a guerra na frente oriental foi caracterizada pela ocorrência de genocídios em quase todos os países ocupados, bem como constante violação dos acordos alcançados em todas as Convenções de Genebra (que não foram reconhecidos pela União Soviética). Nesta frente perderam a vida 27 milhões de soviéticos, 2 milhões de alemães e cerca de 6 milhões de polacos (mais de metade eram judeus poloneses), mais de 60% das vítimas de guerra em todo o mundo. Estima-se que na frente oriental morreram 80% dos soldados alemães que morreram na guerra, no caso da Bielorrússia, Ucrânia e na Polónia, mais de 20% da população foi assassinada. A série de eventos que precedem a abertura da Frente Oriental incluíam a invasão da Polónia em 1939 pela Alemanha nazista e da consequente quarta partição da Polônia, quando a União Soviética utilizou a invasão como um pretexto para anexar o regiões orientais do país, habitado por uma maioria de ucranianos e bielorrussos étnica e por minorias polonesas, tal como descrito no codicilo secreto de agosto de 1939 no Pacto Soviético-Alemão de não agressão, que também preparou o caminho para as ocupações soviéticas de 1940: ocupação soviética dos Estados Bálticos e ocupação soviética da Bessarábia. Após os cercos de Minsk, em Julho, Kiev, em setembro e Viazma em outubro, os alemães fizeram 3 milhões de prisioneiros soviéticos, que foram os primeiros a serem mortos em câmaras de gás nos campos de extermínio. Confrontado com uma guerra total, Stalin não hesitou em praticar a táctica de terra queimada já testada em 1812 , e organizar uma guerrilha, e deslocar todas as indústrias para a retaguarda e sacrificar todos os homens se necessário. Após o bloqueio da ofensiva alemã, em Dezembro de 1941 e com algumas ajudas dos EUA, a União Soviética pode reconstruir as suas forças militares, a fim de mobilizar o país inteiro em nome da defesa da pátria e em 1942 a produção de armamento soviético foi superior ao Alemão. Embora o Exército Vermelho conseguisse conter a ofensiva alemã no Verão de 1942 e expulsar os alemães da Ucrânia durante 1943 e início dos 1944, estes últimos não puderam ser derrotados até que se abrisse a segunda frente na França. A guerra na Europa Oriental durante a Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em várias etapas: Frente de Abertura: Invasão da Polônia Prepação Soviética: Guerra de Inverno, Invasão soviética da Polônia, Ocupação das Repúblicas Bálticas Distração dos Balcãs: Guerra greco-italiana, invasão da Iugoslávia, Invasão da Grécia Invasão da União Soviética: Operação Barbarossa, Batalha de Moscou, Cerco a Leningrado, Guerra da continuação Ponto de inflexão: Batalha de Stalingrado, Batalha de Kursk Contra-ataque soviético: Batalha do Dinieper, Operação Bagration Avanços no sentido da Alemanha: ofensiva de Vístula-Oder, Revolta de Varsóvia, Batalha de BerlimOs países que enviaram um número significativo dos seus exércitos nesta frente foram os seguintes: Alemanha, Finlândia, Hungria, Itália, Polónia, Roménia e União Soviética, nessa últimas incluem as tropas da Bielorrússia, Estónia, Letónia, Lituânia, Mongólia e Ucrânia. Tropas e voluntários da Croácia, Bélgica, Eslováquia, Espanha, Grécia e outros países aliados das forças do Eixo também foram envolvidas, embora as suas contribuições não foram decisivas. O envolvimento dos partidários da Iugoslávia foi muito importante, mas só adquiriu a natureza de um exército perto do fim da guerra. Tanto o Reino Unido como os Estados Unidos enviou quantidades industriais de armas, aviões e veículos para a União Soviética.
 • Източният фронт през Втората световна война е събирателно понятие за бойните действия между Третия Райх и Съветския съюз в Източна и Централна Европа в периода от началото на операция „Барбароса“ на 22 юни 1941 до разгрома на последната германска съпротива в Чехословакия на 11 май 1945 г. Немското понятие за този конфликт е Russlandfeldzug 1941–1945 (Руска кампания) или по-общо Руски фронт. Нацистката пропаганда кръщава конфликта Походът срещу болшевизма. Във всички съветски и повечето руски източници се използва терминът Велика Отечествена война, докато Източен фронт може да се отнася и за операциите срещу Япония през 1945 г. Някои изследователи на конфликта използват термини като Руско-германска война, Съветско-германска война, Нацистко-съветска война и др. Източният фронт е най-големият военен театър в историята. На него воюват и загиват повече хора, отколкото на всички други фронтове на Втората световна война, взети заедно. Краят на военните действия на Източния фронт води до унищожаването на Третия Райх, разделянето на Германия на две отделни държави и издигането на СССР като военна и индустриална суперсила, господстваща над Източна Европа.
 • Ekialdeko Frontea, Bigarren Mundu Gerran, Ekialdeko Europan, batik bat, Alemaniaren eta Sobietar Batasunaren artean burututako borroka izan zen, 1941eko ekainaren 22an hasia eta 1945eko maiatzaren 8an amaitua. Historiako gerra esparru handiena da. Gainera, gerra latz horretan, fronte hau nabarmendu zen oldarkortasunean, suntsipenean eta heriotzaren kopuru handietan. Honen ondorioz, Hirugarren Reicha amaierara helduta, Alemania erdibiturik geratu zen eta Sobietar Batasuna munduko gerra eta industria superbotere bilakatu zen, ia Ekialdeko Europa okupatuta.
 • Východní fronta druhé světové války vznikla napadením Sovětského svazu nacistickým Německem (operace Barbarossa) a zanikla kapitulací Německa. V letech 1941–1943 byla jedinou frontou v Evropě a až do konce války byla hlavní frontou. I po otevření západní fronty v Normandii v červnu 1944 až do konce války vázala přes 65 % sil nacistického Německa a jeho evropských spojenců.Východní fronta byla otevřena 22. června 1941, kdy nacistické Německo přepadlo bez vyhlášení války Sovětský svaz. 23. června vyhlásilo válku SSSR Slovensko, o čtyři dny později se na podkladě incidentu zorganizovaném Němci[zdroj?] připojilo Maďarsko. 4. července se k útoku na SSSR přidalo i Rumunsko a v srpnu Itálie. Němci v září oblehli Leningrad a útok poté vyvrcholil bitvou o Moskvu. 6. prosince 1941 však přešla sovětská vojska do protiútoku a německé plány na dobytí klíčových měst a porážky SSSR do konce roku 1941 se neuskutečnily.Na jaře roku 1942 byly boje obnoveny, německá letní ofenzíva začala 28. června a německá vojska postoupila k Stalingradu, na Kavkaz a obsadila Krym. V září začala bitva u Stalingradu, které se na německé straně účastnilo milión a na straně sovětské půldruhého miliónu vojáků. Skončila 30. ledna 1943 kapitulací obklíčené německé armády polního maršála Friedricha Pauluse. Poté Rudá armáda započala postup na Kursk, Charkov a Rostov na Donu. V březnu zahájily německé jednotky protiofenzívu, při které dobyly Charkov zpět. V tomto období do bojů poprvé zasáhla československá vojska, která byla spojenci Sovětů v boji proti nacistickému Německu. 5. července 1943 zahájila německá armáda operaci Citadela, a začala tak bitva v Kurském oblouku, která vyvrcholila 12. července u Prochorovky největší tankovou bitvou v dějinách lidstva. Protiútokem u Kurska zahájila sovětská vojska operaci Kutuzov, která pokračovala tažením k řece Dněpr, kterou Hitler považoval za nedobytný východní val. V září 1943 však sovětská vojska na několika místech řeku Dněpr překročila a počátkem listopadu osvobodila za spoluúčasti československých vojsk Kyjev.Útok na německé jednotky v okolí Leningradu v lednu 1944 prolomil blokádu města, která trvala 882 dní. Počátkem roku byly v SSSR zformovány polské vojenské jednotky, které se tak vedle čs. jednotek staly dalším spojencem Sovětského svazu. V den výročí napadení SSSR Německem 22. června zahájila Rudá armáda operaci Bagration. Této velké letní ofenzívy, jejíž součástí byla i lvovsko-sandoměřská operace, se účastnilo na sovětské straně 3 600 000 a na německé straně 1 700 000 vojáků, takže šlo o největší vojenskou operaci druhé světové války. Koncem srpna se uskutečnila jašsko-kišiněvská operace, při níž sovětská vojska pronikla do Moldávie a do Rumunska; to uzavřelo se SSSR mír a jeho vojska se přidala na sovětskou stranu. Do konce roku 1944 obsadila Rudá armáda Bulharsko, které bylo německým spojencem, pomohla osvobodit Jugoslávii a pronikla na území Maďarska a východního Pruska.12. ledna 1945 zahájili Sověti viselsko-oderskou operaci a den poté konečnou fázi útoku na Východní Prusko. Rudá armáda postupovala v Maďarsku, Polsku a na Slovensku, na jaře pronikla do Rakouska a na Moravu. 16. dubna začala bitva o Berlín, která skončila kapitulací berlínské posádky 2. května 1945. 8. května 1945 podepsali Němci za přítomnosti zástupců SSSR, USA, Velké Británie a Francie oficiální kapitulační akt, ovšem některé jednotky německých vojsk v Čechách a v Rakousku kladly odpor až do druhé dekády měsíce května, kdy zazněly poslední výstřely na východní frontě 2. světové války v Evropě.
 • Il Fronte orientale, noto anche come campagna di Russia, durante la seconda guerra mondiale rappresentò di gran lunga il più importante teatro della guerra tra le potenze Alleate (in particolare l'Unione Sovietica) e la Germania nazista, e, più in generale, lo scenario fondamentale che decise, negli anni tra il 1941 e il 1945, la seconda guerra mondiale in Europa. Le dimensioni dei combattimenti, l'entità delle perdite e la profondità delle distruzioni materiali ne fanno il più vasto, drammatico e sanguinoso teatro di guerra della storia.Alcune fonti ricomprendono sotto tale espressione anche il conflitto tedesco-polacco del 1939.Al termine del conflitto, l'Unione Sovietica si elevò al rango di superpotenza, sia industriale che militare, con l'occupazione de facto dell'Europa Orientale, degli stati baltici e la spartizione dell'Europa prefigurata alla Conferenza di Jalta (febbraio 1945).La locuzione "grande guerra patriottica" (in russo: Великая Отечественная война[?], traslitterato: Velikaja Otečestvennaja vojna) è utilizzata in Russia e in alcuni altri stati dell'ex Unione Sovietica per descrivere la resistenza all'invasione nazista. Tale espressione ricorda la "guerra patriottica" combattuta dall'Impero Russo contro Napoleone Bonaparte nel 1812 e meglio conosciuta come "campagna di Russia".
 • Ostfront (Zweiter Weltkrieg) bezeichnet unterschiedliche Frontverläufe in Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges, wird aber meistens mit dem Deutsch-Sowjetischen Krieg in Verbindung gebracht, der mit zahlreichen Schlachten als der umfassendste und blutigste Krieg gilt.Die Ostfront wurde im Sprachgebrauch, auch bei den Westalliierten, unterschieden von der Westfront in Westeuropa und den Fronten in Nordafrika, Nordeuropa oder später Italien. Zudem sind im weiteren Sinn dazuzurechnen: der Polenfeldzug 1939 der finnische Fortsetzungskrieg 1941–1944 und Lapplandkrieg 1944–1945
 • Doğu Cephesi (Almanca: Ostfront 1941-1945 (Doğu Cephesi 1941-1945), der Rußlandfeldzug 1941-1945 (Rusya Seferi) ya da der Ostfeldzug 1941-1945 (Doğu Seferi), Rusça: Великая Отечественная война (Büyük Vatanseverlik Savaşı)), savaş tarihinin en geniş harekât alanına sahip ve eşi görülmemiş vahşetin ve yıkımın yaşandığı, sayısız insanın yaşamını yitirmiş olduğu bir cephedir. II. Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşları bu cephede olmuştur.Bazı uzmanlar ise Rus-Alman Savaşı, Sovyet-Alman Savaşı, Nazi-Sovyet Savaşı, Mihver-Sovyet Savaşı adlarını kullanırlar.
 • 동부 전선(東部戰線, 독일어: Ostfront)은 나치 독일이 바르바로사라는 작전명으로 1941년 6월 22일부터 1945년 5월 9일까지 소비에트 연방을 침공한 이래 중부 및 동부 유럽까지 포괄하여 전개된 전선이다. 모든 소비에트 연방 및 대부분의 러시아어 문서에서는 이 전쟁을 대조국전쟁(大祖國戰爭, 러시아어: Великая Отечественная война 벨리카야 오테체스트베나야 보이나[*])이라고 언급하고 있다. 전례 없는 광포성과 파괴, 엄청난 인명 손실로 악명이 높다. 몇몇 자료에서는 1939년의 폴란드 침공도 동부 전선의 범주에 포함시키곤 하지만, 여기서는 주요 교전 당사자인 나치 독일과 소비에트 연방 간의 1941년 6월부터 다룬다. 이 전쟁은 1945년 5월, 베를린 공방전을 마지막으로 독일이 항복하면서 끝났고, 이후 소련이 군사 및 산업 초강대국으로 부상하는 결과를 가져왔다. 소련은 중앙유럽 전체와 전후 동독 지역을 점령했다.러시아와 핀란드 사이의 계속 전쟁은 동부 전선의 북부에 포함된다. 일부 전쟁사가들은 러시아-독일 전쟁이란 용어를 사용하지만, 소비에트-독일 전쟁, 독일-소비에트 전쟁이나 추축국-소비에트 전쟁이란 용어를 사용하기도 한다. 대한민국에서는 독소전쟁(獨蘇戰爭)이란 표현을 많이 사용한다.
 • El frente de Europa oriental o frente oriental fue el principal frente durante la Segunda Guerra Mundial. En la extinta Unión Soviética se la denominó Gran Guerra Patria (Ruso: Великая Отечественная война, Velíkaya Otéchestvennaya voyná). Cubrió el centro y el este de Europa, y fue abierto por la Alemania nazi al invadir Polonia en 1939 siendo cerrado por la Unión Soviética al capturar Berlín en 1945, manteniéndose inactivo temporalmente en 1940.Debido a que la ideología nazi se oponía a los movimientos eslavos, judíos y comunistas, mientras que el ideario soviético era opuesto al fascismo, la guerra en el frente oriental se caracterizó por la ocurrencia de genocidios en casi todos los países ocupados, así como la constante violación de las acuerdos obtenidos en las Convenciones de Ginebra. En este frente perdieron la vida 27 millones de soviéticos, 6 millones de alemanes y aliados del eje y casi 6 millones de polacos (más de la mitad eran polacos judíos), más de un 60% de las víctimas de esa guerra en todo el mundo. Se estima que en el frente oriental murieron el 80% de los soldados alemanes que murieron en la guerra, en el caso de Bielorrusia, Ucrania y Polonia, más del 20% de la población fue asesinada.Tras los cercos de Minsk en julio, Kiev en septiembre y Viazma en octubre de 1941, los alemanes hicieron 3 millones de prisioneros soviéticos, que fueron los primeros en ser sacrificados en las cámaras de gas de los campos de exterminio.Enfrentado a una guerra total, Stalin no dudó en practicar la táctica de tierra quemada ya probada en 1812, en organizar una guerra de guerrillas, en trasladar todas las industrias a la retaguardia y en sacrificar a todos los hombres que fuesen necesarios.Tras la paralización de la ofensiva alemana en diciembre de 1941 y con algo de ayuda de los aliados occidentales, la Unión Soviética pudo reconstruir su ejército, movilizar a todo el país en nombre de defensa de la patria, y para 1942 la producción de armamento soviética ya era superior a la alemana.A pesar de que el Ejército Rojo logró contener la ofensiva alemana del verano de 1942 y expulsó a los alemanes de Ucrania durante 1943 y principios de 1944, estos últimos no pudieron ser derrotados hasta que no se abrió el segundo frente en Francia.La guerra librada en Europa Oriental durante la Segunda Guerra Mundial puede dividirse en varias etapas: Apertura del frente: Invasión alemana de Polonia.,Invasión soviética de Polonia Preparaciones soviéticas: Guerra de Invierno, Ocupación de las Repúblicas Bálticas Distracción de los Balcanes: Guerra Greco-Italiana, Invasión de Yugoslavia, Invasión de Grecia Invasión de la Unión Soviética: Operación Barbarroja, Batalla de Moscú, Cerco de Leningrado, Guerra de Continuación Segunda Ofensiva alemana. Con la Operación Azul, los alemanes desarrollan como objetivos estratégicos, durante el segundo año de guerra en la URSS la conquista del Cáucaso (con sus campos petrolíferos), y la región sur del Volga, zona industrial y de comunicaciones vital para la economía soviética Punto de inflexión: el contraataque soviético planificado como Operación Urano, derivó en la derrota alemana en la Batalla de Stalingrado y la retirada de la Wehrmacht desde el Cáucaso, finalmente los alemanes lanzan en 1943 la Operación Ciudadela, su última gran ofensiva en la Unión Soviética que termina sin que ninguno de sus objetivos estratégicos se cumplan tras la Batalla de Kursk. Contraataque soviético: Batalla del Dnieper, Operación Bagration Avance hacia Alemania: Ofensiva del Vístula-Óder, Levantamiento de Varsovia, Batalla de BerlínLos países que enviaron cantidades importantes de sus ejércitos a este frente fueron: Alemania, Finlandia, Hungría, Italia, Polonia, Rumania y la Unión Soviética, en esta última se incluyen las tropas de Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Mongolia y Ucrania. Tropas o voluntarios de Croacia, Bélgica, Eslovaquia, España, Grecia, y otros países aliados de las Fuerzas del Eje también participaron, si bien sus contribuciones no fueron determinantes. La participación de los partisanos de Yugoslavia fue muy importante, si bien solamente adquirió la naturaleza de un ejército al acercarse el final de la guerra. Tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos enviaron cantidades industriales de armas, aviones, vehículos y materias primas a la Unión Soviética.
 • The Eastern Front of World War II was a theatre of conflict between the European Axis powers and co-belligerent Finland against the Soviet Union, Poland, Norway and some other Allies which encompassed Northern, Southern and Central and Eastern Europe from 22 June 1941 to 9 May 1945. It has been known as the Great Patriotic War (Russian: Великая Отечественная Война) in the former Soviet Union and in modern Russia, while in Germany it was called the Eastern Front (German: die Ostfront), the Eastern Campaign (German: der Ostfeldzug) or the Russian Campaign (German: der Rußlandfeldzug).The battles on the Eastern Front constituted the largest military confrontation in history. They were characterized by unprecedented ferocity, wholesale destruction, mass deportations, and immense loss of life variously due to combat, starvation, exposure, disease, and massacres. The Eastern Front, as the site of nearly all extermination camps, death marches, ghettos, and the majority of pogroms, was central to the Holocaust. Of the estimated 70 million deaths attributed to World War II, over 30 million, many of them civilian, occurred on the Eastern Front. The Eastern Front was decisive in determining the outcome of World War II, eventually serving as the main reason for Germany's defeat. It resulted in the destruction of the Third Reich, the partition of Germany for nearly half a century and the rise of the Soviet Union as a military and industrial superpower.The two principal belligerent powers were Nazi Germany and the Soviet Union, along with their respective allies. Though never engaged in military action in the Eastern Front, the United Kingdom and the United States both provided substantial material aid to the Soviet Union, though they failed to meet the specific quotas that had been agreed on. The Soviet–Finnish Continuation War may be considered the northern flank of the Eastern Front. In addition, the joint German–Finnish operations across the northernmost Finnish–Soviet border and in the Murmansk region are also considered part of the Eastern Front.
 • El Front Oriental de la Segona Guerra Mundial són una sèrie d'enfrontaments militars entre l'Alemanya Nazi i els seus veïns orientals, particularment la Unió Soviètica, en el marc de la Segona Guerra Mundial. El conflicte també és conegut pels russos com la Gran Guerra Patriòtica i s'allargà entre 1941 i 1945 en diverses fases.
dbpedia-owl:depictionDescription
 • De haut en bas et de gauche à droite. UnIl-2soviétique dans le ciel deBerlin; Un char allemandTiger Ilors de labataille de Koursk; Troupes soviétiques lors de labataille de Stalingrad; Bombardiers allemandsStuka;Wilhelm Keitelsignant lesactes de capitulation de l'Allemagne nazie; Meurtres de juifs soviétiques par desEinsatzgruppen
dbpedia-owl:endDate
 • 1945-05-08 (xsd:date)
dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict
dbpedia-owl:nextEvent
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • * Effondrement de l'Allemagne nazie(concurremment avec leFront de l'Ouest)
 • *Prise de pouvoir des communistesenEurope de l'Est
 • Victoire soviétique
dbpedia-owl:startDate
 • 1941-06-22 (xsd:date)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 597713 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 165626 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 816 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110001647 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1997 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
 • 2014 (xsd:integer)
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
 • dbpedia-fr:Gusztáv_Jány
 • dbpedia-fr:Fichier:Flag_of_Hungary_1940.svg
 • Adolf Hitler
 • Joseph Staline
 • Constantin Rokossovski
 • Erich von Manstein
 • Friedrich Paulus
 • Hermann Hoth
 • Italo Gariboldi
 • Nikolaï Vatoutine
 • Petre Dumitrescu
 • border|20px
 • Kliment Vorochilov
 • Ewald von Kleist
 • Gerd von Rundstedt
 • Walter Model
 • Heinz Guderian
 • Hans von Kluge
 • Erhard Raus
 • Fiodor Tolboukhine
 • Ivan Koniev
 • Aleksandr Vasilevsky
 • Alexander Rodimtsev
 • Alexeï Innokentievich Antonov
 • Andrei Yeremenko
 • Constantin Constantinescu
 • Erich Hoepner
 • Ernst Busch
 • Fedor von Bock
 • Ferdinand Schörner
 • Franz Halder
 • Georg von Küchler
 • Georgi Joukov
 • Giovanni Messe
 • Ion Antonescu
 • Ivan Bagramyan
 • Ivan Petrov
 • Karl Lennart Oesch
 • Kirill Meretskov
 • Matveï Zakharov
 • Pavel Rotmistrov
 • Rodion Malinovsky
 • Semion Timochenko
 • Wilhelm List
 • Wilhelm Ritter von Leeb
prop-fr:conflit
 • Front de l’Est
prop-fr:date
 • 0001-06-22 (xsd:date)
prop-fr:fr
 • Front de Volkhov
 • Liste de motifs de camouflage
 • Opération Lyuban
prop-fr:guerre
prop-fr:id
 • Cha
 • Lo
 • Bae
 • Chap
 • Lon
 • Too
 • Lop
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 39331619 (xsd:integer)
 • 375410864 (xsd:integer)
 • 393020304 (xsd:integer)
 • 9780375410864 (xsd:double)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:issue
 • Victoire soviétique * Effondrement de l'Allemagne nazie * Prise de pouvoir des communistes en Europe de l'Est
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • anglais
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Jean Lopez
 • Johann Chapoutot
 • Peter Longerich
 • Richard Overy
prop-fr:lieu
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:légende
 • De haut en bas et de gauche à droite. Un Il-2 soviétique dans le ciel de Berlin ; Un char allemand Tiger I lors de la bataille de Koursk ; Troupes soviétiques lors de la bataille de Stalingrad ; Bombardiers allemands Stuka ; Wilhelm Keitel signant les actes de capitulation de l'Allemagne nazie ; Meurtres de juifs soviétiques par des Einsatzgruppen
prop-fr:nom
 • Lopez
 • Baechler
 • Bellamy
 • Chapoutot
 • Longerich
 • Overy
 • Tooze
prop-fr:pagesTotales
 • 409 (xsd:integer)
 • 448 (xsd:integer)
 • 524 (xsd:integer)
 • 643 (xsd:integer)
 • 644 (xsd:integer)
 • 806 (xsd:integer)
 • 917 (xsd:integer)
prop-fr:pertes
 • voir ci-dessous
prop-fr:prénom
 • Adam
 • Chris
 • Jean
 • Peter
 • R. J.
 • Richard
 • Johann
 • Chistian
prop-fr:périodique
 • Hypothèses 2006
prop-fr:sousTitre
 • Formation et ruine de l'économie nazie
 • L'éclosion quotidienne d'un monstre ordinaire
 • Paysan-soldat, esclavage et colonisation nazie à l'Est
 • La revanche de Staline
 • Les offensives géantes de l'Armée Rouge. Vistule - Oder - Elbe
 • Hitler et la conquête de l'espace vital. 1933-1945
prop-fr:territoires
 • Annexion des Pays baltes, de la Bessarabie et par l'URSS; avancée vers l'ouest de la Frontière entre l'Allemagne et la Pologne.
prop-fr:texte
 • camouflage d'hiver
 • fronts du Volkhov
 • offensive soviétique
prop-fr:titre
 • Berlin
 • Opération Bagration
 • Himmler
 • La Charrue et l'Épée
 • Le Nazisme et l'Antiquité
 • Le salaire de la destruction
 • Guerre et extermination à l'Est
 • The Dictators: Hitler's Germany and Stalin's Russia
 • Why the Allies Won
 • Absolute War: Soviet Russia in the Second World War
prop-fr:titreOriginal
 • Heinrich Himmler. Biographie
prop-fr:trad
 • Volkhov Front
 • List of camouflage patterns#Europe G–N
 • Lyuban Offensive Operation
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le terme de front de l’Est, ou Grande guerre patriotique, appellation soviétique, désigne, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, le théâtre d'opérations qui oppose l'Allemagne nazie à l'Union soviétique de juin 1941 à mai 1945. Ces deux nations se livrent à une guerre totale qui se déroule d'abord en Union soviétique, puis dans les pays occupés par les forces de l'Axe en Europe de l'Est ou alliés au Reich, et enfin en Allemagne.
 • 独ソ戦(どくソせん)は、第二次世界大戦中の1941年から1945年にかけてドイツを中心とする枢軸各国とソビエト連邦との間で戦われた戦争を指す。大戦の当初はポーランドを共に占領していたドイツとソビエト連邦であったが、1941年6月22日に突如ドイツ国防軍がソ連に侵入し、戦争状態となった。当時のソ連は国民を鼓舞するため、ナポレオン・ボナパルトに勝利した祖国戦争に擬えて大祖国戦争(Великая Отечественная война)と呼称。一方、ドイツ側では主に東部戦線(der Ostfeldzug)と表現される。
 • Восточноевропейский театр военных действий Второй мировой войны (1939−1945) — боевые действия в Восточной Европе во время Второй мировой войны.В историографии СССР период советско-германской войны 1941−1945 годов получил название Великой Отечественной войны.
 • Het oostfront was tijdens de Tweede Wereldoorlog de naam voor het toneel van oorlogshandelingen in Centraal- en Oost-Europa, vanaf 22 juni 1941 tot 9 mei 1945. Het oostfront is berucht vanwege de vele levens die het geëist heeft en de onmenselijke manier van oorlog voeren. Gebeurtenissen die zich aan het oostfront afspeelden waren onder andere Operatie Barbarossa en de Vervolgoorlog. Het wordt beschouwd als het beslissende strijdtoneel van de gehele Tweede Wereldoorlog.
 • El Front Oriental de la Segona Guerra Mundial són una sèrie d'enfrontaments militars entre l'Alemanya Nazi i els seus veïns orientals, particularment la Unió Soviètica, en el marc de la Segona Guerra Mundial. El conflicte també és conegut pels russos com la Gran Guerra Patriòtica i s'allargà entre 1941 i 1945 en diverses fases.
 • Източният фронт през Втората световна война е събирателно понятие за бойните действия между Третия Райх и Съветския съюз в Източна и Централна Европа в периода от началото на операция „Барбароса“ на 22 юни 1941 до разгрома на последната германска съпротива в Чехословакия на 11 май 1945 г. Немското понятие за този конфликт е Russlandfeldzug 1941–1945 (Руска кампания) или по-общо Руски фронт. Нацистката пропаганда кръщава конфликта Походът срещу болшевизма.
 • Doğu Cephesi (Almanca: Ostfront 1941-1945 (Doğu Cephesi 1941-1945), der Rußlandfeldzug 1941-1945 (Rusya Seferi) ya da der Ostfeldzug 1941-1945 (Doğu Seferi), Rusça: Великая Отечественная война (Büyük Vatanseverlik Savaşı)), savaş tarihinin en geniş harekât alanına sahip ve eşi görülmemiş vahşetin ve yıkımın yaşandığı, sayısız insanın yaşamını yitirmiş olduğu bir cephedir. II.
 • Ostfront (Zweiter Weltkrieg) bezeichnet unterschiedliche Frontverläufe in Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges, wird aber meistens mit dem Deutsch-Sowjetischen Krieg in Verbindung gebracht, der mit zahlreichen Schlachten als der umfassendste und blutigste Krieg gilt.Die Ostfront wurde im Sprachgebrauch, auch bei den Westalliierten, unterschieden von der Westfront in Westeuropa und den Fronten in Nordafrika, Nordeuropa oder später Italien.
 • A Frente da Europa Oriental ou Frente Oriental, foi a principal frente europeia durante a II Guerra Mundial, e teatro de guerra entre o Reich Alemão e a União Soviética, que incluíam a Europa Central e Oriental a partir de 22 de junho de 1941 a 9 de Maio de 1945. A Propaganda nazi apelidou o conflito de "batalha pela sobrevivência contra o bolchevismo" ou "cruzada contra o bolchevismo".
 • El frente de Europa oriental o frente oriental fue el principal frente durante la Segunda Guerra Mundial. En la extinta Unión Soviética se la denominó Gran Guerra Patria (Ruso: Великая Отечественная война, Velíkaya Otéchestvennaya voyná).
 • Východní fronta druhé světové války vznikla napadením Sovětského svazu nacistickým Německem (operace Barbarossa) a zanikla kapitulací Německa. V letech 1941–1943 byla jedinou frontou v Evropě a až do konce války byla hlavní frontou. I po otevření západní fronty v Normandii v červnu 1944 až do konce války vázala přes 65 % sil nacistického Německa a jeho evropských spojenců.Východní fronta byla otevřena 22. června 1941, kdy nacistické Německo přepadlo bez vyhlášení války Sovětský svaz. 23.
 • The Eastern Front of World War II was a theatre of conflict between the European Axis powers and co-belligerent Finland against the Soviet Union, Poland, Norway and some other Allies which encompassed Northern, Southern and Central and Eastern Europe from 22 June 1941 to 9 May 1945.
 • Front wschodni – całokształt działań bojowych w czasie II wojny światowej pomiędzy III Rzeszą a ZSRR i sojusznikami obydwóch państw w Europie Wschodniej i Środkowej. Walki na froncie wschodnim trwały od 22 czerwca 1941 do 8 maja 1945.
 • Il Fronte orientale, noto anche come campagna di Russia, durante la seconda guerra mondiale rappresentò di gran lunga il più importante teatro della guerra tra le potenze Alleate (in particolare l'Unione Sovietica) e la Germania nazista, e, più in generale, lo scenario fondamentale che decise, negli anni tra il 1941 e il 1945, la seconda guerra mondiale in Europa.
 • 동부 전선(東部戰線, 독일어: Ostfront)은 나치 독일이 바르바로사라는 작전명으로 1941년 6월 22일부터 1945년 5월 9일까지 소비에트 연방을 침공한 이래 중부 및 동부 유럽까지 포괄하여 전개된 전선이다. 모든 소비에트 연방 및 대부분의 러시아어 문서에서는 이 전쟁을 대조국전쟁(大祖國戰爭, 러시아어: Великая Отечественная война 벨리카야 오테체스트베나야 보이나[*])이라고 언급하고 있다. 전례 없는 광포성과 파괴, 엄청난 인명 손실로 악명이 높다. 몇몇 자료에서는 1939년의 폴란드 침공도 동부 전선의 범주에 포함시키곤 하지만, 여기서는 주요 교전 당사자인 나치 독일과 소비에트 연방 간의 1941년 6월부터 다룬다. 이 전쟁은 1945년 5월, 베를린 공방전을 마지막으로 독일이 항복하면서 끝났고, 이후 소련이 군사 및 산업 초강대국으로 부상하는 결과를 가져왔다.
 • Front Timur pada Perang Dunia II adalah medan perang yang mencakup konflik di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Beberapa sumber menyertakan pula Perang Jerman-Polandia pada tahun 1939 dalam medan Perang Dunia II ini, namun artikel ini memusatkan perhatian pada konflik jauh lebih besar yang berlangsung antara Juni 1941 hingga Mei 1945 dan melibatkan Jerman Nazi dan Uni Soviet.
 • Ekialdeko Frontea, Bigarren Mundu Gerran, Ekialdeko Europan, batik bat, Alemaniaren eta Sobietar Batasunaren artean burututako borroka izan zen, 1941eko ekainaren 22an hasia eta 1945eko maiatzaren 8an amaitua. Historiako gerra esparru handiena da. Gainera, gerra latz horretan, fronte hau nabarmendu zen oldarkortasunean, suntsipenean eta heriotzaren kopuru handietan.
rdfs:label
 • Front de l'Est (Seconde Guerre mondiale)
 • Doğu Cephesi (II. Dünya Savaşı)
 • Eastern Front (World War II)
 • Ekialdeko Frontea Bigarren Mundu Gerran
 • Frente Oriental (Segunda Guerra Mundial)
 • Frente Oriental (Segunda Guerra Mundial)
 • Front Oriental de la Segona Guerra Mundial
 • Front Timur (Perang Dunia II)
 • Front wschodni (II wojna światowa)
 • Fronte orientale (1941-1945)
 • Oostfront (Tweede Wereldoorlog)
 • Ostfront (Zweiter Weltkrieg)
 • Východní fronta (druhá světová válka)
 • Източен фронт (Втора световна война)
 • Восточноевропейский театр военных действий Второй мировой войны
 • 独ソ戦
 • 동부 전선 (제2차 세계 대전)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Front de l’Est
is dbpedia-owl:battle of
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:deathPlace of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:batailles of
is prop-fr:campagne of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:evt of
is prop-fr:faitsD'armes of
is prop-fr:guerre of
is prop-fr:lieuDeDécès of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of