Le frioulan (furlan en frioulan et friulano en italien) est la langue la plus répandue du groupe rhéto-roman des langues romanes.Elle est parlée dans la région italienne du Frioul-Vénétie julienne (région d'Udine, Pordenone et Gorice), par environ cinq cent mille locuteurs. Elle y est utilisée dans la signalisation routière bilingue (frioulan/italien). C'est la deuxième langue minoritaire en Italie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le frioulan (furlan en frioulan et friulano en italien) est la langue la plus répandue du groupe rhéto-roman des langues romanes.Elle est parlée dans la région italienne du Frioul-Vénétie julienne (région d'Udine, Pordenone et Gorice), par environ cinq cent mille locuteurs. Elle y est utilisée dans la signalisation routière bilingue (frioulan/italien). C'est la deuxième langue minoritaire en Italie. Elle est également parlée dans d'autres régions italiennes et dans le monde, par les émigrés du XXe siècle et leurs descendants (Slovénie, Croatie, Roumanie, Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Australie, Canada, États-Unis, Venezuela, Brésil, Uruguay, Argentine). Il y aurait en tout environ un million de locuteurs[réf. nécessaire].
 • El friulano (en friulano Acerca de este sonido furlan , o informalmente marilenghe) es una lengua indoeuropea de la familia románica que, junto al romanche y el ladino, forma la rama de los Alpes centrales llamada retorromana.Entre los siglos X y XIII el alemán fue la lengua de los nobles de la región y ha dejado numerosas influencias en su vocabulario. El friulano oriental, sin embargo, tuvo contacto con el alemán hasta la Primera Guerra Mundial. Desde el siglo XIV se usa en literatura. El Estado italiano lo reconoce como lengua independiente desde 1999.Actualmente la lengua cuenta con 720.000 hablantes (furlans), principalmente en la región italiana de Friul-Venecia Julia (Friuli-Venezia Giulia) y es mayoritario en la región histórica del Friul (Friûl y más ráramente Furlânei). Muchos friulanos conservan su lengua en la emigración, algunos de ellos instalados en la región del delta del Danubio, en Rumanía, donde emigraron en el siglo XIX.Esta variedad es la más alejada de las otras retorromances, hasta el punto de que algunos lingüistas le niegan toda conexión y la relacionan más con los dialectos del Véneto italiano.
 • A friuli, régiesen furlániai nyelv (saját elnevezése il furlan vagy la lenghe furlane, IPA [furˈlaŋ, ˈleŋge furˈlane]) rétoromán dialektus, amelyet az olaszországi Friuli-Venezia Giulia autonóm régióban mintegy 530 000 ember használ kétnyelvűségben az olasszal, és e régióban hivatalosan elismert nyelvi státusszal rendelkezik. Több nyelvjárásra oszlik (középső, északi, délkeleti, nyugati), amelyek főleg a szavak utolsó magánhangzójában különböznek egymástól (a nyelvjárásokban ez lehet a és o is). A friuli története több ponton homályos; valószínűleg azon vulgáris latin nyelvjárásokhoz kötődik, amelyeket az ókorban a rómaiak által i. e. 181-ben alapított Aquileia tartományban beszéltek. A rétoromán nyelvek közül a friulit beszélik a legtöbben.
 • 프리울리어(Furlan)는 이탈리아 북동부 프리울리 지방에서 사용되는 언어이다. 약 800,000명에 달하는 화자가 사용하며 레토로망스어에 속해 있는 언어 가운데 가장 많은 인구가 사용하는 언어이다.라딘어와 같은 뿌리를 두고 있기 때문에 종종 동라딘어라고 부르기도 하지만 수 세기 동안 독일어, 이탈리아어, 베네치아어, 슬로베니아어 등 이웃 언어의 영향을 받으면서 라딘어와는 전혀 다른 언어가 되었다. 문헌에 처음 등장한 시기는 11세기이며 시, 문학 작품이 처음 등장한 시기는 1300년이다.
 • Das Furlanische oder Friaulische oder auch Friulanische (furlanisch: furlan, italienisch: friulano) ist eine romanische Sprache. Furlanisch wird im italienischen Friaul von etwa 600.000 Menschen gesprochen und ist dort als regionale Amts- und Schulsprache anerkannt. Es wird teilweise als Literatursprache genutzt.Nach einigen Forschern bildet das Furlanische mit dem (Dolomiten-)Ladinischen und dem Bündnerromanischen die Gruppe der rätoromanischen Sprachen. Diese Theorie ist jedoch bis heute sehr umstritten (siehe Questione Ladina).Fast alle Sprecher des Furlanischen beherrschen auch die italienische Sprache.Auch die in der Gegend von Görz lebenden Slowenen und die Angehörigen der kleinen deutschsprachigen Minderheit im Friaul nutzen mehrheitlich Furlanisch als Zweit- oder Drittsprache neben Slowenisch oder Deutsch und Italienisch.
 • Język friulski a. friulański a. furlański – jeden z języków retoromańskich, największy pod względem liczby mówiących. Posługuje się nim ponad pół miliona osób, przede wszystkim Friulowie, ale również niektórzy Włosi i Słoweńcy mieszkający w regionie autonomicznym Friuli-Wenecja Julijska (północno-wschodnie Włochy). Dawniej obszar języka furlańskiego obejmował Triest i część Istrii, lecz później język furlański został wyparty z wybrzeża Morza Adriatyckiego przez język włoski oraz język słoweński i obecnie jego zasięg ogranicza się do historycznych granic regionu Friuli. W 1999 roku został oficjalnie uznany przez państwo włoskie.Dawniej język furlański, język ladyński i język romansz były często uważane za trzy regionalne odmiany języka retoromańskiego. Badania R. A. Halla Jr. przemawiają jednak za uznaniem ich za trzy odrębne języki.W furlańskim występuje pewna liczba wyrazów słowiańskiego pochodzenia, zaczerpniętych z sąsiednich dialektów słoweńskich, np. cos (czyt. kos, "kosz, koszyk"), colaç (czyt. kolacz, "kołacz, obwarzanek"). Furlański jako język literacki dopiero się kształtuje. Obecnie istnieją dwie skodyfikowane pisownie. Pierwsza z nich, opracowana przez miłośników języka furlańskiego Gianniego Nazziego i Giorgia Faggina, charakteryzuje się użyciem zaczerpniętego z języków słowiańskich znaku diakrytycznego (haczka), np. w literze č. Druga, stworzona w 1986 roku na zamówienie władz prowincji Udine przez katalońskiego profesora Xaviera Lamuelę, w większym stopniu uwzględnia zróżnicowanie dialektalne języka furlańskiego i została w 1996 roku przyjęta jako oficjalna przez władze regionu autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska. Literatura w języku furlańskim jest stosunkowo skąpa. Najbardziej znanym jej przedstawicielem jest Pier Paolo Pasolini, którego matka była Friulką, i który w tym języku tworzył swoje wczesne utwory poetyckie. Niektóre ze swoich powieści napisał w języku friulskim wybitny włoski pisarz współczesny Carlo Sgorlon.Na używanie języka furlańskiego decyduje się część wykonawców muzyki popularnej. Co roku ukazuje się około kilkunastu albumów muzycznych z tekstami w tym języku, reprezentujących takie gatunki jak rock, blues, folk, hip-hop czy muzyka eksperymentalna. Szlak przecierał hardcore punkowy zespół Inzirli, działający w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Do znanych zespołów śpiewających w języku furlańskim należą Arbe Garbe i 'Zuf de Žur.
 • Bahasa Friuli merupakan sebuah bahasa Italik, terutama di Friuli Venezia Giulia, Italia timur laut. Bahasa ini secara resmi menulis dengan huruf Latin. Mayoritas penuturnya merupakan dialek friuli. Jumlah penuturnya hampir mencapai 794.000 jiwa. Official Friulian orthography Lenghe.net – Online bilingual magazine (Friulian/Italian) Online magazine and resources The juridical defence of Friulian (in English) Ethnologue report for Friulian Friulian Journal of Science – an association to foster the use of Friulian in the scientific world Fogolâr Furlan of Windsor Societat Filologjiche Furlane Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl "Josef Marchet" Friulian version of Firefox browser Centri Friûl Lenghe 2000, with online tools Friulians in South America Furlan English Dictionary from Webster's Online Dictionary – the Rosetta Edition C-evo Furlan – a computer game in Friulian Serling – friulian language linguistic services↑
 • Фриулският език е романски език, говорен в североизточните провинции на Италия. Спада към ретороманския клон на романските езици. Отличава се най-вече по влиянието на съседните му немски и словенски език.
 • Furlanština (angl. Friulian, ital. friulano, furl. furlan) je románský jazyk, jímž se mluví v částech italské oblasti Friuli-Venezia Giulia (přibližně okolo města Udine).Je svou archaičností těsně spjata s jazyky ladinštinou (horské části Trentina) a rétorománštinou (Švýcarsko). Tyto jazyky však spíše nelze považovat za dialekty téhož jazyka, rétštiny.:
 • La lingua friulana (lenghe furlane, marilenghe [lingua madre] ) è una lingua romanza, facente parte del gruppo delle lingue retoromanze insieme al romancio ed al ladino.Parlata in Italia nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia e Veneto, dal 1999 è riconosciuta come lingua minoritaria storica e tutelata a livello locale. Costituisce la lingua retoromanza più diffusa, differenziadosi anche per l'influsso avuto dalle culture e lingue circostanti come veneto, tedesco e sloveno.
 • Furlan, İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan Friuli'de konuşulan bir dildir. Yaklaşık 800.000 konuşanı bulunur. Friuli bölgesinde her şehrin biri İtalyanca biri Furlan olmak üzere iki ismi bulunur. Ancak yalnızca İtalyanca olanı resmen geçerlidir.
 • Het Friulisch of Friulaans (Friulisch: Furlan) is een Reto-Romaanse taal of variëteit, gesproken in Friuli. Dit gebied ligt in het uiterste noordoosten van Italië, maar omvat ook delen van Istrië en Dalmatië in Kroatië, afhankelijk van hoe ruim de definitie van Friulisch wordt geïnterpreteerd.De invloed van het Duits op deze taal is veel minder dan die op de talen die in Zwitserland worden gesproken. De taal wordt levend gehouden door zo'n 794.000 mensen. Door de mensen van de streek, door een actief filologisch genootschap en door de Friulanen die emigreerden over de hele wereld, met zwaartepunt in de Verenigde Staten, Argentinië en Venezuela.In Italië wordt Friulisch gedoceerd op de scholen van de provincies Udine, Pordenone en Gorizia.In het Friulisch bestaat veel literatuur, met name streekromans en streekgedichten. De bekende filmregisseur en dichter Paolo Pasolini schreef (ook) in het Friulisch. Het bijzondere is dat nog altijd veel literair hoogstaande teksten worden geschreven in het Friulisch.
 • Фриу́льский язык (также восточный ретороманский; самоназвания lenghe furlane, furlan) — романский язык, распространённый на территории северо-восточной Италии в области Фриули-Венеция-Джулия, язык фриулов. Число носителей около 700 тыс. человек. До недавнего времени языковой статус фриульского был спорным, относительно места фриульского в классификации романских языков к настоящему времени нет единого мнения.Фриульский — один из немногих романских языков, в котором отмечается наличие долгих гласных (фонологизировавшихся после апокопы, то есть отпадения конечных гласных), также для его фонетической системы характерно оглушение звонких согласных на конце слова.Морфология и синтаксис фриульского языка имеют много общего с галло-романскими диалектами Северной Италии, например окончание мн. ч. -s, нехарактерное для центральных и южных итальянских диалектов (и для литературного итальянского). В лексике достаточно много германских и славянских заимствований.Фриульскому языку присуща достаточно высокая диалектная дробность.Письменные традиции, в основе которых лежат орфографические нормы итальянского языка, восходят к XIV веку. В Средние века на фриульском существовала богатая литература, центрами литературной традиции были города Удине и Гориция. Позже фриульский попал под сильное влияние венетского языка, а затем — стандартного итальянского языка. Литературная норма, сформированная к XVII веку, базируется на диалекте города Удине. Основная сфера использования фриульского — устное бытовое общение. В последнее время предпринимаются активные усилия для сохранения фриульского языка, в том числе в городах.
 • Friulian or Friulan (About this sound furlan or affectionately marilenghe in Friulian, friulano in Italian, Furlanisch in German, furlanščina in Slovene; also Friulian), is a Romance language belonging to the Rhaeto-Romance family, spoken in the Friuli region of northeastern Italy. Friulian has around 300,000 speakers, the vast majority of whom also speak Italian. It is sometimes called Eastern Ladin, since it shares the same roots as Ladin, although over the centuries it has diverged under the influence of surrounding languages, including German, Italian, Venetian, and Slovene. Documents in Friulian are attested from the 11th century, and poetry and literature dating as far back as 1300. By the 20th century, there was a revival of interest in the language, which has continued to this day.
 • Friuliera (furlan edo marilenghe friulieraz eta friulano italieraz) erretorromanieraren dialekto nagusietako bat da, erromantxearekin eta ladinoarekin batera. Friuli-Venezia Giulia eskualdean (Italiako ipar-ekialdean) hitz egiten dute 600.000 bat lagunek.
 • El furlà, friülès, friülés o friülà (en friülès furlan) és una llengua romànica que pertany a la família lingüística retoromànica, la qual és parlada al Friül (nord-est d'Itàlia, a la regió autònoma del Friül-Venècia Júlia). Graziadio Ascoli i Giovanni Frau, autor de La lenghe furlane (1972) han deixat ben clar que es tracta d'un idioma diferent de l'italià, i no pas un dialecte, com afirmaven molts filòlegs italians. També és impròpiament anomenada ladí oriental, ja que té les mateixes arrels del ladí, encara que al llarg dels segles s'ha desenvolupat en diferents camins sota la influència de les cultures del seu voltant (alemany, italià, venecià, eslovè).L'ens que té el paper més important per a la promoció de la llengua friülesa és la Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane
 • A língua friulana é um idioma da família reto-românicas falado na região do Friuli-Venezia Giulia, na Itália.
 • フリウリ語(フリウリご、Furlan)はイタリア北東部のスロベニア、オーストリアと国境を接するフリウーリ地方で話されている言語。言語学的にはインド・ヨーロッパ語族ロマンス語派レト・ロマンス語群に属する。約80万人の話者(そのほとんどはイタリア語も使用)がおり、レト・ロマンス語群で最大を誇るが、スイスにおけるロマンシュ語のような公用語の地位は、どの国においても獲得していない。ラディン語と起源を同じくすることから東ラディン語とも呼ばれるが、ここ数世紀はドイツ語やイタリア語、スロベニア語など近縁諸語の影響を受け、ラディン語とは別種の言語となりつつある。
dbpedia-owl:iso6392Code
 • fur
dbpedia-owl:iso6393Code
 • fur
dbpedia-owl:numberOfSpeakers
 • 0 (xsd:integer)
dbpedia-owl:spokenIn
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 99785 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8500 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108896522 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Friulian language
prop-fr:couleurfamille
 • mediumseagreen
prop-fr:fr
 • Lingua friulana#Fonetica e fonologia
prop-fr:iso
 • fur
prop-fr:lang
 • it
prop-fr:locuteurs
 • environ 300 000
prop-fr:nom
 • Frioulan
prop-fr:nomnatif
 • Furlan
prop-fr:pays
 • Italie essentiellement
prop-fr:région
 • Frioul-Vénétie julienne, également Vénétie
prop-fr:texte
 • Lingua friulana#Fonetica e fonologia
prop-fr:trad
 • Lingua friulana#Fonetica e fonologia
 • Lingua friulana#Fonetica e fonologia
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • frioulan
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le frioulan (furlan en frioulan et friulano en italien) est la langue la plus répandue du groupe rhéto-roman des langues romanes.Elle est parlée dans la région italienne du Frioul-Vénétie julienne (région d'Udine, Pordenone et Gorice), par environ cinq cent mille locuteurs. Elle y est utilisée dans la signalisation routière bilingue (frioulan/italien). C'est la deuxième langue minoritaire en Italie.
 • 프리울리어(Furlan)는 이탈리아 북동부 프리울리 지방에서 사용되는 언어이다. 약 800,000명에 달하는 화자가 사용하며 레토로망스어에 속해 있는 언어 가운데 가장 많은 인구가 사용하는 언어이다.라딘어와 같은 뿌리를 두고 있기 때문에 종종 동라딘어라고 부르기도 하지만 수 세기 동안 독일어, 이탈리아어, 베네치아어, 슬로베니아어 등 이웃 언어의 영향을 받으면서 라딘어와는 전혀 다른 언어가 되었다. 문헌에 처음 등장한 시기는 11세기이며 시, 문학 작품이 처음 등장한 시기는 1300년이다.
 • Фриулският език е романски език, говорен в североизточните провинции на Италия. Спада към ретороманския клон на романските езици. Отличава се най-вече по влиянието на съседните му немски и словенски език.
 • Furlanština (angl. Friulian, ital. friulano, furl. furlan) je románský jazyk, jímž se mluví v částech italské oblasti Friuli-Venezia Giulia (přibližně okolo města Udine).Je svou archaičností těsně spjata s jazyky ladinštinou (horské části Trentina) a rétorománštinou (Švýcarsko). Tyto jazyky však spíše nelze považovat za dialekty téhož jazyka, rétštiny.:
 • La lingua friulana (lenghe furlane, marilenghe [lingua madre] ) è una lingua romanza, facente parte del gruppo delle lingue retoromanze insieme al romancio ed al ladino.Parlata in Italia nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia e Veneto, dal 1999 è riconosciuta come lingua minoritaria storica e tutelata a livello locale. Costituisce la lingua retoromanza più diffusa, differenziadosi anche per l'influsso avuto dalle culture e lingue circostanti come veneto, tedesco e sloveno.
 • Furlan, İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan Friuli'de konuşulan bir dildir. Yaklaşık 800.000 konuşanı bulunur. Friuli bölgesinde her şehrin biri İtalyanca biri Furlan olmak üzere iki ismi bulunur. Ancak yalnızca İtalyanca olanı resmen geçerlidir.
 • Friuliera (furlan edo marilenghe friulieraz eta friulano italieraz) erretorromanieraren dialekto nagusietako bat da, erromantxearekin eta ladinoarekin batera. Friuli-Venezia Giulia eskualdean (Italiako ipar-ekialdean) hitz egiten dute 600.000 bat lagunek.
 • A língua friulana é um idioma da família reto-românicas falado na região do Friuli-Venezia Giulia, na Itália.
 • フリウリ語(フリウリご、Furlan)はイタリア北東部のスロベニア、オーストリアと国境を接するフリウーリ地方で話されている言語。言語学的にはインド・ヨーロッパ語族ロマンス語派レト・ロマンス語群に属する。約80万人の話者(そのほとんどはイタリア語も使用)がおり、レト・ロマンス語群で最大を誇るが、スイスにおけるロマンシュ語のような公用語の地位は、どの国においても獲得していない。ラディン語と起源を同じくすることから東ラディン語とも呼ばれるが、ここ数世紀はドイツ語やイタリア語、スロベニア語など近縁諸語の影響を受け、ラディン語とは別種の言語となりつつある。
 • Język friulski a. friulański a. furlański – jeden z języków retoromańskich, największy pod względem liczby mówiących. Posługuje się nim ponad pół miliona osób, przede wszystkim Friulowie, ale również niektórzy Włosi i Słoweńcy mieszkający w regionie autonomicznym Friuli-Wenecja Julijska (północno-wschodnie Włochy).
 • Фриу́льский язык (также восточный ретороманский; самоназвания lenghe furlane, furlan) — романский язык, распространённый на территории северо-восточной Италии в области Фриули-Венеция-Джулия, язык фриулов. Число носителей около 700 тыс. человек.
 • Bahasa Friuli merupakan sebuah bahasa Italik, terutama di Friuli Venezia Giulia, Italia timur laut. Bahasa ini secara resmi menulis dengan huruf Latin. Mayoritas penuturnya merupakan dialek friuli. Jumlah penuturnya hampir mencapai 794.000 jiwa.
 • A friuli, régiesen furlániai nyelv (saját elnevezése il furlan vagy la lenghe furlane, IPA [furˈlaŋ, ˈleŋge furˈlane]) rétoromán dialektus, amelyet az olaszországi Friuli-Venezia Giulia autonóm régióban mintegy 530 000 ember használ kétnyelvűségben az olasszal, és e régióban hivatalosan elismert nyelvi státusszal rendelkezik.
 • Friulian or Friulan (About this sound furlan or affectionately marilenghe in Friulian, friulano in Italian, Furlanisch in German, furlanščina in Slovene; also Friulian), is a Romance language belonging to the Rhaeto-Romance family, spoken in the Friuli region of northeastern Italy. Friulian has around 300,000 speakers, the vast majority of whom also speak Italian.
 • El friulano (en friulano Acerca de este sonido furlan , o informalmente marilenghe) es una lengua indoeuropea de la familia románica que, junto al romanche y el ladino, forma la rama de los Alpes centrales llamada retorromana.Entre los siglos X y XIII el alemán fue la lengua de los nobles de la región y ha dejado numerosas influencias en su vocabulario. El friulano oriental, sin embargo, tuvo contacto con el alemán hasta la Primera Guerra Mundial. Desde el siglo XIV se usa en literatura.
 • Het Friulisch of Friulaans (Friulisch: Furlan) is een Reto-Romaanse taal of variëteit, gesproken in Friuli. Dit gebied ligt in het uiterste noordoosten van Italië, maar omvat ook delen van Istrië en Dalmatië in Kroatië, afhankelijk van hoe ruim de definitie van Friulisch wordt geïnterpreteerd.De invloed van het Duits op deze taal is veel minder dan die op de talen die in Zwitserland worden gesproken. De taal wordt levend gehouden door zo'n 794.000 mensen.
 • Das Furlanische oder Friaulische oder auch Friulanische (furlanisch: furlan, italienisch: friulano) ist eine romanische Sprache. Furlanisch wird im italienischen Friaul von etwa 600.000 Menschen gesprochen und ist dort als regionale Amts- und Schulsprache anerkannt. Es wird teilweise als Literatursprache genutzt.Nach einigen Forschern bildet das Furlanische mit dem (Dolomiten-)Ladinischen und dem Bündnerromanischen die Gruppe der rätoromanischen Sprachen.
 • El furlà, friülès, friülés o friülà (en friülès furlan) és una llengua romànica que pertany a la família lingüística retoromànica, la qual és parlada al Friül (nord-est d'Itàlia, a la regió autònoma del Friül-Venècia Júlia). Graziadio Ascoli i Giovanni Frau, autor de La lenghe furlane (1972) han deixat ben clar que es tracta d'un idioma diferent de l'italià, i no pas un dialecte, com afirmaven molts filòlegs italians.
rdfs:label
 • Frioulan
 • Bahasa Friuli
 • Friuli nyelv
 • Friulian language
 • Friuliera
 • Friulisch
 • Furlan
 • Furlanische Sprache
 • Furlanština
 • Furlà
 • Idioma friulano
 • Język friulski
 • Lingua friulana
 • Língua friulana
 • Фриулски език
 • Фриульский язык
 • フリウリ語
 • 프리울리어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Frioulan
 • Furlan
is dbpedia-owl:language of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alphabet of
is prop-fr:langue of
is prop-fr:langues of
is prop-fr:nomlangue of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of