Enclosure ou inclosure est un terme anglais qui désigne l'action d'enclore un champ. Cet anglicisme est passé en français où il désigne la parcelle de terrain enclose de haies, de murs ou de barrières. Ce terme fait souvent référence à un mouvement né en Grande-Bretagne aux débuts de la révolution industrielle. Les Français utilisaient plutôt le mot renclôture.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Enclosure ou inclosure est un terme anglais qui désigne l'action d'enclore un champ. Cet anglicisme est passé en français où il désigne la parcelle de terrain enclose de haies, de murs ou de barrières. Ce terme fait souvent référence à un mouvement né en Grande-Bretagne aux débuts de la révolution industrielle. Les Français utilisaient plutôt le mot renclôture.
 • Os cercamentos legais foram um fenômeno ocorrido na Inglaterra de Guilherme de Orange desde o século XVII, marcaram o início da Revolução Industrial considerada uma das maiores revoluções do mundo.No modo de produção feudal a terra era um bem comum para a produção camponesa. A partir do momento em que se processa a transição para o modo de produção capitalista, a terra passou a ser encarada como um bem de produção. Desse modo, uma parte dos senhores feudais ingleses - a "gentry" (nobreza rural mais progressista, aburguesada) e os "yeomen" (camada mais rica dos pequenos e médios proprietários), passaram a cercar as suas terras (cercamentos), arrendando-as como pastagens para a criação de ovelhas, e delas expulsando os camponeses.O processo intensificou-se no século XVIII. A lã das ovelhas abastecia as indústrias têxteis e os camponeses migravam para as cidades em busca de trabalho nas manufaturas, disponibilizando um grande contingente de mão-de-obra, o que mantinha os salários baixos.O capitalismo comercial evoluiu, gerando uma separação entre capital e trabalho. Enquanto a burguesia acumulava patrimônio e moeda, capitalizando-se, os trabalhadores foram sendo limitados à condição de assalariados, donos unicamente de sua força de trabalho. A burguesia preparava-se, então, para o completo controle dos meios de produção, o que se consolidaria definitivamente com a Revolução Industrial.Para adequar o meio rural ao capitalismo comercial e reorganizar a produção, tornando-a mais eficiente nos moldes do capitalismo emergente, os proprietários lançaram mão de diversos recursos. Um exemplo foram os "cercamentos" na Inglaterra, com o desvio do uso da terra para a criação de ovelhas - tarefa que requeria pouca mão-de-obra e destinava-se à produção de lã exportada para Flandres. Assim formou-se um enorme contingente servil desocupado no campo. Sem opções, essa massa de trabalhadores dirigiu-se para as cidades, onde se tornou disponível para, mais tarde, ser empregada na colonização da América britânica e, principalmente, nas unidades fabris durante a ´´Revolução Industrial.Esses trabalhadores eram parte do chamado exército industrial de reserva e viviam em condições precárias nas cidades. Geralmente habitavam antigas casas senhoriais extremamente subdivididas, transformadas em cortiços, símbolos da péssima qualidade de vida, sem qualquer proteção, já que não havia regulamentação das relações trabalhistas.
 • A bekerítések (elkerítés, enclosure) szűkebb értelemben a 16–18. századi Anglia gazdasági – politikai folyamata, melynek során a birtokosok először a közös legelőket, majd a bérlők parcelláit kerítették be (ill. el), hogy kiterjesszék a juhlegelőiket vagy belterjes növénytermesztésbe fogjanak.A XVIII. században a bekerítések a földmagántulajdon megszilárdításával a fejlettebb eljárások elterjedését segítették elő. A bekerítés révén a mezőgazdaságban felszabaduló munkaerő az iparba vándorolt.A textilipar egyik alapanyaga, a gyapjú iránt megnőtt keresletre válaszolva az angol földbirtokosok a nagyobb haszonnal kecsegtető juhtenyésztésre kívántak átállni. Így az addig megműveletlen vagy a parasztok közös művelésében álló földeket, illetve maguknak a bérlő parasztoknak a földjeit is igyekeztek elvenni. A folyamat nem törvényhozási eszközökkel, hanem az igazságszolgáltatás útján, gazdasági és gazdaságon kívüli kényszerrel, erőszakkal zajlott le. Az angol törvények ugyan nem változtak, de a bíróságok a parasztok és a földbirtokosok vitáiban a földbirtokosoknak adtak igazat és segédkeztek a parasztok elűzésében. III. György brit király uralkodása alatt a Parlament 3354 úgynevezett magán felhatalmazást adott, amivel körülbelül négymillió acre földterület bekerítésére került sor. A Parlament abban az esetben adott felhatalmazást, ha ezt a községi földön gazdálkodók háromnegyedes többsége kérelmezte. A háromnegyedes többséget azonban nem a falusiak száma, hanem a földhöz való közük szabta meg. Így a legtöbb községben a squire egymagában is többségben volt, illendőségből azonban vett maga mellé még néhány nagybirtokost. Az eljárás során a parasztok értesítést kaptak a Parlamenttől arról, hogy - meghallgatásuk nélkül - elvették községi földjeiket. A folyamatot erősítette, hogy hatálytalanították I. Erzsébet angol királynő azon törvényét is, mely szerint tanyai házat csak négy acre kerttel szabad építeni. Az eljárás során a parasztok hiába állították, hogy az adott földet már nemzedékek óta háborítatlanul használták, a bíróság nem fogadta el védekezésüket. Az így nyert földterületeket a földbirtokosok vagy maguk kezdték művelni, vagy parasztbérlőknek (yeoman) adták ki.
 • Con il termine enclosures ci si riferisce alla recinzione dei terreni comuni (terre demaniali) a favore dei proprietari terrieri avvenuta in Inghilterra tra il XVII ed il XIX secolo.Gli enclosure acts danneggiarono principalmente i contadini, che non potevano più usufruire dei benefici ricavati da quei terreni, a favore dei grandi proprietari: per le recinzioni era necessario sostenere spese di tipo privato ma anche legali, che scoraggiavano i piccoli proprietari. Alla fine del XVIII secolo, tale sistema aveva portato alla concentrazione della proprietà terriera nelle mani dell'aristocrazia inglese e, inoltre, aveva creato una massa di lavoratori disoccupati, la manodopera a basso costo che sarà quindi impiegata nel nuovo ciclo produttivo industriale. Tale sistema però fu reso necessario dal continuo aumento della domanda di beni agricoli alla quale il vecchio sistema agricolo non poteva far fronte in quanto i terreni erano coltivati da contadini che si occupavano dello stesso campo solo per un anno, e che quindi non erano motivati a migliorare le condizioni del terreno. Con le enclosures i grandi latifondisti fittarono i terreni a coltivatori diretti che se ne occupavano, pagando però fitti molto alti, per diversi anni, apportando miglioramenti quali-quantitativi all'agricoltura inglese.In pratica sono delle recinzioni delle terre comuni (common lands, common wastes) e dei fondi indivisi ( open fields).
 • 囲い込み(かこいこみ:enclosure)は細かい土地が相互に入り組んだ混在地制における開放耕地(Open Field)を統合し、所有者を明確にした上で排他的に利用する事。歴史上、幾度となく繰り返されてきたプロセスであるが、特にイギリスにおいて16世紀と18世紀の二回行われたものを指す。第一次囲い込みは牧羊目的で個人主導で行われたのに対し、第二次囲い込みはノーフォーク農法などの高度集約農業の導入の為に議会主導で行われた。かつては囲い込みによって仕事を奪われた農民が労働者となり、産業革命に労働力を供給したとされたが、現在では囲い込みと都市部への人口流入はそれほど大きな関係は無かったという説もないわけではない。
 • Enclosure is het omheinen en in particulier bezit nemen van gemeenschappelijke woeste gronden en andere vormen van open fields (common fields) door grootgrondbezitters. Hierdoor worden kleine boeren vaak van hun bestaansmogelijkheden beroofd.In Engeland speelde dit proces zich af in de 15e-16e eeuw en riep veel verzet op. In de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw vond daar een nieuwe golf van enclosure plaats, die toen tot stand werd gebracht door met behulp van de door het parlement aangenomen Acts of Enclosures. Enclosure ontnam veel boeren het recht op het gebruik van de gemeenschappelijke gronden, maar verhoogde de productiviteit in de landbouw.
 • Ogradzanie pól – zjawisko w historii polegające na odbieraniu biednej ludności dobrych ziem, dokonywane przez wielkich właścicieli ziemskich w Anglii i Irlandii. Zjawisko to pojawiło się w XIII wieku, największe jednak rozmiary osiągnęło z końcem XVIII i w XIX w. – w związku z tak zwaną pierwszą rewolucją przemysłową. Dzierżawcy byli wypędzani także z gruntów ornych, które zamieniano na pastwiska dla owiec (wełna) lub plantacje lnu (konkurencja dla amerykańskiej bawełny). Ogradzanie prowadziło do licznych sprzeciwów ludności chłopskiej. Najdrastyczniej przebiegał ten proces w Irlandii. Wypędzeni osiedlali się w koloniach brytyjskich, niekiedy byli wywożeni siłą. Proces ogradzania związany jest z przechodzeniem gospodarki angielskiej do systemu kapitalistycznego.
 • Огораживания (англ. enclosure, inclosure) — насильственная ликвидация общинных земель и обычаев в Европе раннего Нового времени. Наибольшего размаха огораживания достигли в Англии XV—XIX вв., известны также в Германии, Нидерландах и Франции. Последним оплотом официальной политики огораживания в ущерб местному автохтонному населению стал остров Пасхи, где её проводили европейские миссионеры ХIХ века, а c 1903 годa британская (шотландская) овцеводческая компания Уильямсон-Балфур. В 1953 году правительство республики Чили отказалось продлевать лицензию, разрешавшую деятельность компании.
 • El término cercamiento (enclosure en inglés) se refiere al cierre de los terrenos comunales (tierra demanial) a favor de los terratenientes ocurrida en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, pero conociendo ya una intensificación a partir del siglo XVI.Esta ley causó que todos los granjeros tuvieran que pagar para hacerse dueños y también pagar para poderlas usar, prácticamente todos las perdieron, pero en cambio se les dió un trabajo provisional aunque dejándolos prácticamente sin hogar.Las actas de cercamiento (enclosure acts) perjudicaron principalmente a los campesinos, que no podían ya usar los beneficios de los terrenos. En favor de los grandes propietarios o terratenientes. Las leyes inglesas de cerramiento se dictaron sobre todo entre 1760 y 1840. A finales del siglo XVIII, este sistema había llevado a la concentración de la propiedad de las tierras en manos de la aristocracia inglesa y, por otro lado, había creado una masa de trabajadores desocupados, la mano de obra de bajo coste que será entonces empleada en el nuevo ciclo productivo industrial.Tal sistema fue necesario por el continuo aumento de la demanda de bienes agrícolas a los cuales el viejo sistema agrícola no podía hacer frente. En cuanto los terrenos, eran cultivados por campesinos que se ocupaban del mismo campo sólo por un año, y que por lo tanto no sentían motivación para mejorar las condiciones del terreno. Con el cercamiento, los grandes latifundistas pudieron introducir modificaciones cuantitativas y cualitativas en la agricultura inglesa, mejorándola. El cerramiento se acompañó generalmente de la utilización de nuevas técnicas, de nuevos cultivos, de nuevas rotaciones. La realización de un cerramiento pasa por etapas sucesivas:1. La apropiación por los propietarios de espacios previamente dedicados al men pen2. La sustitución del antiguo sistema abierto por campos cerrados.3. Establecimiento de vastos dominios, alquilados a campesinos empobrecidos sin medios financieros
 • In English social and economic history, enclosure or inclosure is the process which ends traditional rights such as mowing meadows for hay, or grazing livestock on common land formerly held in the open field system. Once enclosed, these uses of the land become restricted to the owner, and it ceases to be land for commons. In England and Wales the term is also used for the process that ended the ancient system of arable farming in open fields. Under enclosure, such land is fenced (enclosed) and deeded or entitled to one or more owners. The process of enclosure began to be a widespread feature of the English agricultural landscape during the 16th century. By the 19th century, unenclosed commons had become largely restricted to rough pasture in mountainous areas and to relatively small parts of the lowlands.Enclosure could be accomplished by buying the ground rights and all common rights to accomplish exclusive rights of use, which increased the value of the land. The other method was by passing laws causing or forcing enclosure, such as Parliamentary enclosure. The latter process of enclosure was sometimes accompanied by force, resistance, and bloodshed, and remains among the most controversial areas of agricultural and economic history in England. Marxist and neo-Marxist historians argue that rich landowners used their control of state processes to appropriate public land for their private benefit. This created a landless working class that provided the labour required in the new industries developing in the north of England. For example: "In agriculture the years between 1760 and 1820 are the years of wholesale enclosure in which, in village after village, common rights are lost". "Enclosure (when all the sophistications are allowed for) was a plain enough case of class robbery".W. A. Armstrong, among others, argued that this is perhaps an oversimplification, that the better-off members of the European peasantry encouraged and participated actively in enclosure, seeking to end the perpetual poverty of subsistence farming. "We should be careful not to ascribe to [enclosure] developments that were the consequence of a much broader and more complex process of historical change." "[T]he impact of eighteenth and nineteenth century enclosure has been grossly exaggerated..."Enclosure is considered one of the causes of the British Agricultural Revolution. Enclosed land was under control of the farmer who was free to adopt better farming practices. There was widespread agreement in contemporary accounts that profit making opportunities were better with enclosed land. Following enclosure, crop yields and livestock output increased while at the same time labor productivity increased enough to create a surplus of labor. The increased labor supply is considered one of the causes of the Industrial Revolution.
 • Als Enclosure Movement (von englisch enclosures „Einhegungen“ und movement „Bewegung“) wird die Auflösung der Allmenderechte in der englischen Landwirtschaft bezeichnet, bei der vorher gemeinschaftlich genutztes Land von privater Seite eingefriedet und intensiver genutzt wurde. Die Enclosure-Bewegung trieb die Kommerzialisierung der britischen Landwirtschaft voran. Auf ehemals gemeinschaftlich genutzten Land und Forstflächen entstanden ertragsintensive Agrarbetriebe, insbesondere im Bereich der Viehzucht, ohne die die wachsende Bevölkerung nur durch Importe hätte ernährt werden können.Historisch sind erste Ansätze bereits in den Jahren 1450 bis 1630 zu finden, die in England von einem erheblichen Wirtschaftswachstum und vergrößerten sozialen Gegensätzen geprägt waren. Der Englische Bürgerkrieg beschleunigte die Einhegungen erheblich. Im Parlament nahmen die großen Landbesitzer, die Gentry, gegenüber dem König eine zunehmend gestärkte Position ein, was in der Abschaffung der Star Chamber 1641 kulminierte. Damit waren auch die Rechte der Commoners deutlich geschwächt worden. Um 1650 veränderte sich auch die Landnutzung, da die Wollpreise nicht weiter stiegen. Es kam zur Anwendung von neuen Agrartechniken und der Entwicklung der Großfarmen, eine frühe Landwirtschaftliche Revolution setzte ein. Der Höhepunkt der enclosures war zwischen 1760 und 1832, danach waren in Großbritannien die mittelalterlichen Strukturen so gut wie verschwunden.Diese Entwicklung führte zur Verarmung eines Teils der Kleinbauern, die sich den Erwerb des Geländes nicht leisten konnten und so auf die bisher allen zur Verfügung stehenden Nutzflächen verzichten mussten. Teilweise, auch in Zusammenhang mit den Einhegungen in Wales und Schottland (siehe Highland Clearances), wurde auch von einer „inneren Kolonisation“ gesprochen, ganze Dorfgemeinschaften waren nach Australien und Amerika zwangsdeportiert oder zur Emigration gezwungen worden. Eine ähnliche Tendenz insbesondere in Norddeutschland und Preußen, das Bauernlegen, kam historisch viel später zustande und wurde durch die königliche Gesetzgebung (siehe Erbuntertänigkeit) teilweise konterkariert.Der Aufbau von brandenburgischen Kolonien kam über kleinere Ansätze nicht hinaus, es wurde angesichts wachsender Bevölkerung mehr der Ansatz eines Landesausbau und einer „Peuplierung“ im Inneren verfolgt.In kleinstaatlich geprägten Süddeutschland kam die Entwicklung durch die Realteilung, die viel ärmeren Böden und geringer Erschließung im Bereich der Mittelgebirge und des Buntsandsteins nochmals deutlich langsamer zum Tragen. Im 19. Jahrhundert kam es hier auch zu einer verstärkten Auswanderung nach dem Misslingen der Demokratiebewegung 1848. Eine Neuordnung der Feldflur zu wirtschaftlich effizienter zu bewirtschaftenden Feldgrößen kam erst im 20. Jahrhundert durch die Flurbereinigung zum Tragen.
 • 인클로저혹은 인클로저 운동(Enclosure)은 목축업의 자본주의화를 위한 경작지 몰수로, 산업혁명때 영국에서 공용지의 땅에다가 남이 사용못하게 말뚝을 박는 것을 뜻한다. 인클로저 운동으로 인하여 토지가 없어지게 된 농민들은 도시로 몰려갔고, 이들은 산업혁명으로 공장들이 많이 세워진 도시로 건너가게 되고, 도시의 하층 노동자로 일하게 된다.sc:Editto delle Chiudende
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 8614 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3338 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108670172 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Enclosure ou inclosure est un terme anglais qui désigne l'action d'enclore un champ. Cet anglicisme est passé en français où il désigne la parcelle de terrain enclose de haies, de murs ou de barrières. Ce terme fait souvent référence à un mouvement né en Grande-Bretagne aux débuts de la révolution industrielle. Les Français utilisaient plutôt le mot renclôture.
 • 囲い込み(かこいこみ:enclosure)は細かい土地が相互に入り組んだ混在地制における開放耕地(Open Field)を統合し、所有者を明確にした上で排他的に利用する事。歴史上、幾度となく繰り返されてきたプロセスであるが、特にイギリスにおいて16世紀と18世紀の二回行われたものを指す。第一次囲い込みは牧羊目的で個人主導で行われたのに対し、第二次囲い込みはノーフォーク農法などの高度集約農業の導入の為に議会主導で行われた。かつては囲い込みによって仕事を奪われた農民が労働者となり、産業革命に労働力を供給したとされたが、現在では囲い込みと都市部への人口流入はそれほど大きな関係は無かったという説もないわけではない。
 • 인클로저혹은 인클로저 운동(Enclosure)은 목축업의 자본주의화를 위한 경작지 몰수로, 산업혁명때 영국에서 공용지의 땅에다가 남이 사용못하게 말뚝을 박는 것을 뜻한다. 인클로저 운동으로 인하여 토지가 없어지게 된 농민들은 도시로 몰려갔고, 이들은 산업혁명으로 공장들이 많이 세워진 도시로 건너가게 되고, 도시의 하층 노동자로 일하게 된다.sc:Editto delle Chiudende
 • In English social and economic history, enclosure or inclosure is the process which ends traditional rights such as mowing meadows for hay, or grazing livestock on common land formerly held in the open field system. Once enclosed, these uses of the land become restricted to the owner, and it ceases to be land for commons. In England and Wales the term is also used for the process that ended the ancient system of arable farming in open fields.
 • Os cercamentos legais foram um fenômeno ocorrido na Inglaterra de Guilherme de Orange desde o século XVII, marcaram o início da Revolução Industrial considerada uma das maiores revoluções do mundo.No modo de produção feudal a terra era um bem comum para a produção camponesa. A partir do momento em que se processa a transição para o modo de produção capitalista, a terra passou a ser encarada como um bem de produção.
 • Con il termine enclosures ci si riferisce alla recinzione dei terreni comuni (terre demaniali) a favore dei proprietari terrieri avvenuta in Inghilterra tra il XVII ed il XIX secolo.Gli enclosure acts danneggiarono principalmente i contadini, che non potevano più usufruire dei benefici ricavati da quei terreni, a favore dei grandi proprietari: per le recinzioni era necessario sostenere spese di tipo privato ma anche legali, che scoraggiavano i piccoli proprietari.
 • Огораживания (англ. enclosure, inclosure) — насильственная ликвидация общинных земель и обычаев в Европе раннего Нового времени. Наибольшего размаха огораживания достигли в Англии XV—XIX вв., известны также в Германии, Нидерландах и Франции. Последним оплотом официальной политики огораживания в ущерб местному автохтонному населению стал остров Пасхи, где её проводили европейские миссионеры ХIХ века, а c 1903 годa британская (шотландская) овцеводческая компания Уильямсон-Балфур.
 • A bekerítések (elkerítés, enclosure) szűkebb értelemben a 16–18. századi Anglia gazdasági – politikai folyamata, melynek során a birtokosok először a közös legelőket, majd a bérlők parcelláit kerítették be (ill. el), hogy kiterjesszék a juhlegelőiket vagy belterjes növénytermesztésbe fogjanak.A XVIII. században a bekerítések a földmagántulajdon megszilárdításával a fejlettebb eljárások elterjedését segítették elő.
 • Enclosure is het omheinen en in particulier bezit nemen van gemeenschappelijke woeste gronden en andere vormen van open fields (common fields) door grootgrondbezitters. Hierdoor worden kleine boeren vaak van hun bestaansmogelijkheden beroofd.In Engeland speelde dit proces zich af in de 15e-16e eeuw en riep veel verzet op.
 • El término cercamiento (enclosure en inglés) se refiere al cierre de los terrenos comunales (tierra demanial) a favor de los terratenientes ocurrida en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, pero conociendo ya una intensificación a partir del siglo XVI.Esta ley causó que todos los granjeros tuvieran que pagar para hacerse dueños y también pagar para poderlas usar, prácticamente todos las perdieron, pero en cambio se les dió un trabajo provisional aunque dejándolos prácticamente sin hogar.Las actas de cercamiento (enclosure acts) perjudicaron principalmente a los campesinos, que no podían ya usar los beneficios de los terrenos.
 • Als Enclosure Movement (von englisch enclosures „Einhegungen“ und movement „Bewegung“) wird die Auflösung der Allmenderechte in der englischen Landwirtschaft bezeichnet, bei der vorher gemeinschaftlich genutztes Land von privater Seite eingefriedet und intensiver genutzt wurde. Die Enclosure-Bewegung trieb die Kommerzialisierung der britischen Landwirtschaft voran.
 • Ogradzanie pól – zjawisko w historii polegające na odbieraniu biednej ludności dobrych ziem, dokonywane przez wielkich właścicieli ziemskich w Anglii i Irlandii. Zjawisko to pojawiło się w XIII wieku, największe jednak rozmiary osiągnęło z końcem XVIII i w XIX w. – w związku z tak zwaną pierwszą rewolucją przemysłową. Dzierżawcy byli wypędzani także z gruntów ornych, które zamieniano na pastwiska dla owiec (wełna) lub plantacje lnu (konkurencja dla amerykańskiej bawełny).
rdfs:label
 • Enclosure
 • Bekerítések
 • Cercamentos
 • Cercamiento
 • Enclosure
 • Enclosure
 • Enclosure Movement
 • Enclosures
 • Ogradzanie pól
 • Огораживания
 • 囲い込み
 • 인클로저
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of