Le dessin est une technique et un art consistant à représenter visuellement, en deux dimensions, personnages, paysages, objets ou idées, par des formes et des contours, en excluant a priori la couleur. Le mot s'est écrit indifféremment dessein ou dessin, impliquant la notion d'intention, de projet, jusqu'au XVIIe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le dessin est une technique et un art consistant à représenter visuellement, en deux dimensions, personnages, paysages, objets ou idées, par des formes et des contours, en excluant a priori la couleur. Le mot s'est écrit indifféremment dessein ou dessin, impliquant la notion d'intention, de projet, jusqu'au XVIIe siècle. Le dessin est un des premiers moyens d'expression de l'humanité, il peut être très simple ou revêtir des formes extrêmement complexes.Le terme dessin désigne à la fois l'action de dessiner, le résultat de ou des éléments d'un objet quelconque.
 • Рисунката е изображение направено върху плоска повърхност (хартия, картон, плат, стена и други) с помощта на рисувателен материал. Тя е първоосновата на графиката, живописта, скулптурата и приложни изкуства. Умението да се създаде рисунка е необходимо в модния и промишлен дизайн, както и на художниците сценографи, аниматори и създатели на компютърни игри. Поради тази причина изучаването ѝ е част от обучението на всеки художник.Материалите и инструментите необходими за направата на рисунка са същите като при графиката, която произлиза от нея. Сред най-често използваните са молив, въглен, креда, сангин, туш и перо, бои и четки.Обикновено художниците си служат с рисунката като помощно средство при създаване на своите картини, графики и скулптури. Тя е необходима при изясняване на идеята, която ще бъде вложена в произведението. Чрез нея трябва да се набележат някои основни проблеми и задачи при изпълнението му: композиция, улавяне движението на фигурите, пропорционирането им, набелязване на перспективата и светлосянката, запечатване на характерни особености. Понякога рисунката може да се превърне в самостоятелно произведение на изкуството. Сред всепризнатите майстори на рисунката са Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рубенс. Пример за рисувач е българският художник Илия Бешков.
 • El dibuix és un art que instrueix a dibuixar. Dibuixar és projectar o dissenyar gràficament. És la plasmació d'una idea. Proporció que ha de tenir en les seves parts i mesures la figura de l'objecte que es dibuixa o pinta. Delineació, figura o imatge executada en clar i forcor, i que s'obtè el nombre del material amb el que es realitza. Dibuix de carbó, de llapis. En els encaixos, brodats, teixits, etc., figura i disposició dels treballs que els adornen. Un dibuix a mà alçada és el que es realitza sense recolzar la mà, també dit esbós. Un dibuix del natural és el que es fa copiant directament del model. Un dibuix lineal és una delineació amb segments de línies geométriques i pel general ajudat de regles, esquadres, cartabons, etc. El dibuix tècnic és el dibuix realitzat d'acord amb les normes tècniques adients, utilitzat per a la realització de plànols, esquemes, màquines, etc. Els dibuixos animats són els que es fotografíen en una película succesivament, i que en anar recollint els successius canvis de posició imiten o suggereixen el movimient natural dels essers vius. El dibuix d'humor és el que inclou missatges irónics o satírics, fet amb un estil cómic o caricaturesc. El dibuix de tebeos (còmics) prou especialitzat per considerar-la categoria a part. A mà alçada i realitzat sobre la marxa, sense correccions posteriors. El solen fer els viatgers, exploradors, cientifics. A aquest tipus de dibuixos se'ls coneix com Cuaderns de camp.Com a exemple es poden citar al suec Sven Hedin, a l'alemany Wilhehm Filchner, a l'espanyol Julio Caro Baroja, al català Jordi Sabater Pí.
 • 素描(ソビョウ、すがき)(デッサン、フランス語: dessin、ドローイング、英語:drawing、素描)は物体の形体、明暗などを平面に描画する美術の制作あるいは作品。これに準ずるものを指す場合もある。これについては後述する。
 • Il disegno è il processo di tracciare segni su una superficie tramite l'applicazione di una pressione o il trascinamento di un apposito strumento sulla superficie. Gli strumenti sono: matite in grafite o colorate, penna, pennelli fini con inchiostro, pastelli a cera o carboncini; i supporti tradizionali più frequenti sono carta, cartoncino, tavola, muro, tela, rame, vetro.
 • Marrazkia bi ikuspegiren arabera-edo defini daiteke. Batetik, artistak pintura-, eskultura- edo arkitektura-lanari ekin aurretik egiten duen zirriborro gisa (sorkari figuratibo ororen, batez ere pinturaren, oinarria da, beraz, kasu horretan marrazkia). Bestetik, marrazteko teknikak eta materialak erabiliz sortzen den zer gisa, beste obra baterako urratsa ez baizik eta sorkuntza-lan baten emaitza gisa. Nolanahi dela ere, bata zein bestea har daitezke artelantzat. Izan ere, artistaren azken helburua ez izanda ere, marrazkiak ez du, horratik, balio gutxiago ; aitzitik, obra bukatuarenak bezain balio estetiko eta espresibo aberatsak izan ditzake marrazkiak, eta are aberatsagoak ere bai.
 • A rajz általában ceruzával, tollal, tussal vagy krétával készített szabadkézi művészeti vagy mérnöki alkotás. A művészi rajz a képzőművészeten belül a grafikához tartozik. Lehet önálló mű, vagy más képzőművészeti, illetve iparművészeti ághoz tartozó alkotásnak (festmény, szobor stb.), illetve valamilyen ipari termék vagy létesítmény, előadás vagy rendezvény megvalósításának az előkészítő eszköze. Ez a vázlatrajz vagy skicc, illetve tervrajz, szabásminta, díszletterv stb.
 • Рису́нок — изображение на плоскости, созданное средствами графики. Рисунок,-говорит французский художник XVII века Шарль Лебрен,-всегда является полюсом и компасом, который нас направляет, дабы не дадать потонуть в океане краски, где многие тонут, желая найти спасение" Рису́нок или академи́ческий рисунок - вид графики и основа всех видов изобразительного искусства. Без знания основ академического рисунка, художник не сможет грамотно вести работу над художественным произведением.В роли графической основы присутствует в любом изображении на плоскости, в этом значении оценивается с точки зрения качества (понятие рисунка в живописи и т. п.). Рисунок может выполняться как самостоятельное по значению произведение графики либо служить вспомогательным этапом для создания живописных, графических, реже — скульптурных работ или архитектурных замыслов. Рисунки как предварительные наброски и эскизы для создания более масштабных живописных произведений часто имеют самодостаточную и выдающуюся художественную ценность.Рисунок является технической базой изобразительных искусств, ввиду этого глубоко изучается художниками, скульпторами и архитекторами (учебная дисциплина «академический рисунок»). Рисунки создаются художниками в процессе изучения натуры (наброски, штудии), при поиске композиционных решений графических, живописных и скульптурных произведений (эскизы, картоны), при разметке живописной картины (подготовительный рисунок под живопись).Рисунок как самостоятельное произведение — станковый рисунок (по аналогии со станковой живописью) — образует в европейском искусстве отдельный вид графики. Под категорию станкового рисунка подпадают также исторически известные рисунки значительной эстетической ценности, независимо от первоначального предназначения. С живописью рисунок сближает его уникальность, тогда как такие произведения печатной графики как гравюры и литографии могут распространяться во множестве равноценных экземпляров.Элементы рисунка, создающие иллюзию трехмерности: свет, тень (собственная (самый неосвещенный участок рисунка) и отбрасываемая (падает на поверхность, на которой находится предмет), полутени (между светом и тенью), рефлекс (отсвет), блик (самый освещенный участок). С помощью графического рисунка можно передать не только форму и степень прозрачности и освещенности тела (с помощью вышеназванных элементов), но и "передать" цвет, - посредством черно-белого (в случае черно-белого рисунка) оттенка, соответствующего данному цвету. Если долго смотреть на глаза (см. портрет девушки), то создается ощущение зеленого цвета. Исполняются рисунки в подавляющем большинстве случаев на бумаге. В станковом рисунке используется весь спектр графических материалов: «мягкие материалы» (уголь, соус, сангина, разнообразные мелки, техника сухая кисть), краски, наносимые кистью и пером (тушь, чернила, бистр), карандаши, капиллярные и прочие пишущие узлы. В учебном рисунке в настоящее время наиболее употребимы графитный карандаш и уголь.
 • Een tekening is een duurzame neerslag van tekenmateriaal (potlood, pen, penseel, plotter) op een drager (papier, doek of plaat). Men maakt onderscheid tussen: een kunstzinnige tekening een technische tekening
 • 소묘(素描, 프랑스어: dessin)는 보통 쓰는 연필·목탄·콩테·먹 따위 단색으로 그린 그림을 말한다. 종래의 서양화나 조소(彫塑)의 기초적인 연구로서 석고소묘(石膏素描)나 인물소묘에 의하여 사물의 보는 방법이나 파악력을 양성하는 것이 중요시되어 왔다. 이처럼 회화나 조소의 기초라 생각되는 소묘도 있지만, 소묘는 회화로서 예술적인 가치를 가지고 있다. 더욱이 소묘란 말은 서양화에 대해서 사용된 술어(術語)였으나 요즈음에는 동양화에도 사용된다. 소묘의 명작은 비교적 예부터 전해지고 있는데, 그 화가를 들자면 보티첼리·레오나르도 다 빈치·미켈란젤로·뒤러·홀바인·렘브란트·앵그르·밀레·드가·세잔·고흐·마티스 등이다.
 • O desenho é um suporte artístico ligado à produção de obras bidimensionais, diferindo, porém, da pintura e da gravura. Neste sentido, o desenho é encarado tanto como processo quanto como resultado artístico. No primeiro caso, refere-se ao processo pelo qual uma superfície é marcada aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta (em geral, um lápis, caneta ou pincel) e movendo-a, de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas. O resultado deste processo (a imagem obtida), portanto, também pode ser chamada de desenho. Desta forma, um desenho manifesta-se essencialmente como uma composição bidimensional formada por linhas, pontos e formas.O desenho envolve uma atitude do desenhista (o que poderia ser chamado de desígnio) em relação à realidade: o desenhista pode desejar imitar a sua realidade sensível, transformá-la ou criar uma nova realidade com as características próprias da bidimensionalidade ou, como no caso do desenho de perspectiva, a tridimensionalidade.
 • Menggambar (Inggris: drawing) adalah kegiatan kegiatan membentuk imaji, dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Pelakunya populer dengan sebutan Penggambar/juru gambar (inggris:draftsman) yang merupakan salah satu bagian pekerjaan dari perupa.
 • Eine Zeichnung ist ein Bild, das ein Motiv in unterschiedlich stark vereinfachender Weise mit Linien und Strichen darstellt. Das unterscheidet die Zeichnung von der Malerei, die ein Motiv durch den Einsatz von Farben und Tonwerten darstellt. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich als Fachausdruck für alle nicht-malerischen zweidimensionalen Darstellungen der Ausdruck Grafik etabliert. Darin kommt auch zum Ausdruck, dass „zeichnen“ begriffsgeschichtlich mit „Zeichen“ verwandt ist. Zur Grafik zählen neben der Zeichnung auch Drucke, Mosaike und Sgraffito.Nach der klassischen Auffassung betont eine Zeichnung im engeren Sinne die Umrisslinien eines Motivs. Diese Linien können mit Hilfe von weiteren Strichen (Schraffuren) ergänzt werden, um einen räumlichen Eindruck zu erzeugen. Die Darstellung ist dabei entweder monochrom oder verwendet vorgegebene Farben, die nicht vor dem Auftragen zusammengemischt werden. Heute kommen in der künstlerischen Zeichnung allerdings zahlreiche Mischtechniken zum Einsatz, durch die in der Praxis die akademische Grenze nicht immer eindeutig zu ziehen ist. Bereits die Pinselzeichnung setzt neben Linien und Strichen die Lavierung als Darstellungsmittel ein.In der Regel ist die künstlerische Zeichnung eine Handzeichnung (auch Freihandzeichnung). Zeichnungen können aber auch mit Hilfsmitteln (Lineale, Schablonen) gestaltet werden; oft ist dies bei technischen Zeichnungen der Fall.
 • Drawing is a form of visual art that makes use of any number of drawing instruments to mark a two-dimensional medium. Instruments used include graphite pencils, pen and ink, inked brushes, wax color pencils, crayons, charcoal, chalk, pastels, various kinds of erasers, markers, styluses, and various metals (such as silverpoint).An artist who practices or works in drawing may be called a draftsman or draughtsman.A small amount of material is released onto a surface, leaving a visible mark. The most common support for drawing is paper, although other materials, such as cardboard, plastic, leather, canvas, and board, may be used. Temporary drawings may be made on a blackboard or whiteboard or indeed almost anything. The medium has been a popular and fundamental means of public expression throughout human history. It is one of the simplest and most efficient means of communicating visual ideas. The wide availability of drawing instruments makes drawing one of the most common artistic activities.
 • Çizim ya da desen, pek çok farklı araçla çeşitli yüzeylerin üstüne yapılan iki boyutlu biçimlemeleri içeren görsel sanattır. Bu tabir, görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin tümünü kapsar.Çizimle uğraşan sanatçılar çizer, çizimci ya da teknik ressam olarak adlandırılır. Çizimcilerin kullandıkları araçlar arasında kurşun kalem, dolma kalem, tükenmez kalem, mürekkep, pastel boya vb. çizim araçları bulunabilir.
 • Kresba je výtvarné umění, které je vytvářeno množstvím kresebných pomůcek na dvourozměrné médium. Běžně se používají tužky, pastelky, voskové tužky, pastely, voskové pastely, křídy, rudky, uhly, olůvka, pera a tuš. Umělec, který kreslí, může být označen jako kreslíř nebo kreslič (návrhář).Malé množství materiálů uvolňující se na dvourozměrný materiál za sebou zanechává viditelnou stopu - proces je podobný malování. Nejčastěji se na kresbu používá papír, bývají také používány karton, kůže, plast, plátno, desky a mnohé další. Prozatímně mohou být také využívány tabule. Kresba je také populární jako prostředek k veřejnému vyjadřování přes graffiti.Častými, ale ne rozlišujícími znaky kresby jsou použití jedné barvy, obraz vytvořený pomocí čar a pouze částečné pokrytí podkladu. V minulosti byla hojně užívána tzv. lavírovaná kresba, kdy je kresba rozmývána pomocí mokrého štětce, někdy i namočeného do řídké tekuté barvy.Kresba bývá zpravidla používána při vytváření pomocných studií, kdy si malíř, sochař či architekt zkouší a ujasňuje kompozici a další aspekty připravovaného uměleckého díla, reliéfu, sochy, malby, architektonické realizace atp.Kresba byla umělci hojně užívána také k zaznamenání děl cizích umělců jako podklad ke své vlastní umělecké tvorbě. Od renesančního období se kresba stala vyhledávaným artiklem sběratelů. Postupně začala být kresba chápána i jako samostatné umělecké dílo, přesto je dodnes výtvarníky užívána hlavně k přípravným studiím.
 • Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, así como delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro; toma nombre de acuerdo al material con el que se hace. El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasma imágenes sobre un espacio plano. Debido a lo anterior, es considerado parte de la bella arte conocida como pintura. Es una de las modalidades de las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más amplio, su cultura.
 • Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegające na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 966 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20215 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110759793 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Drawings
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • dessin
prop-fr:wikibooksTitre
 • Le dessin
prop-fr:wikiversity
 • Introduction au dessin
prop-fr:wikiversityTitre
 • Introduction au dessin
 • Introduction au dessin
prop-fr:wiktionary
 • dessin
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le dessin est une technique et un art consistant à représenter visuellement, en deux dimensions, personnages, paysages, objets ou idées, par des formes et des contours, en excluant a priori la couleur. Le mot s'est écrit indifféremment dessein ou dessin, impliquant la notion d'intention, de projet, jusqu'au XVIIe siècle.
 • 素描(ソビョウ、すがき)(デッサン、フランス語: dessin、ドローイング、英語:drawing、素描)は物体の形体、明暗などを平面に描画する美術の制作あるいは作品。これに準ずるものを指す場合もある。これについては後述する。
 • Il disegno è il processo di tracciare segni su una superficie tramite l'applicazione di una pressione o il trascinamento di un apposito strumento sulla superficie. Gli strumenti sono: matite in grafite o colorate, penna, pennelli fini con inchiostro, pastelli a cera o carboncini; i supporti tradizionali più frequenti sono carta, cartoncino, tavola, muro, tela, rame, vetro.
 • A rajz általában ceruzával, tollal, tussal vagy krétával készített szabadkézi művészeti vagy mérnöki alkotás. A művészi rajz a képzőművészeten belül a grafikához tartozik. Lehet önálló mű, vagy más képzőművészeti, illetve iparművészeti ághoz tartozó alkotásnak (festmény, szobor stb.), illetve valamilyen ipari termék vagy létesítmény, előadás vagy rendezvény megvalósításának az előkészítő eszköze. Ez a vázlatrajz vagy skicc, illetve tervrajz, szabásminta, díszletterv stb.
 • Een tekening is een duurzame neerslag van tekenmateriaal (potlood, pen, penseel, plotter) op een drager (papier, doek of plaat). Men maakt onderscheid tussen: een kunstzinnige tekening een technische tekening
 • 소묘(素描, 프랑스어: dessin)는 보통 쓰는 연필·목탄·콩테·먹 따위 단색으로 그린 그림을 말한다. 종래의 서양화나 조소(彫塑)의 기초적인 연구로서 석고소묘(石膏素描)나 인물소묘에 의하여 사물의 보는 방법이나 파악력을 양성하는 것이 중요시되어 왔다. 이처럼 회화나 조소의 기초라 생각되는 소묘도 있지만, 소묘는 회화로서 예술적인 가치를 가지고 있다. 더욱이 소묘란 말은 서양화에 대해서 사용된 술어(術語)였으나 요즈음에는 동양화에도 사용된다. 소묘의 명작은 비교적 예부터 전해지고 있는데, 그 화가를 들자면 보티첼리·레오나르도 다 빈치·미켈란젤로·뒤러·홀바인·렘브란트·앵그르·밀레·드가·세잔·고흐·마티스 등이다.
 • Menggambar (Inggris: drawing) adalah kegiatan kegiatan membentuk imaji, dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Pelakunya populer dengan sebutan Penggambar/juru gambar (inggris:draftsman) yang merupakan salah satu bagian pekerjaan dari perupa.
 • Çizim ya da desen, pek çok farklı araçla çeşitli yüzeylerin üstüne yapılan iki boyutlu biçimlemeleri içeren görsel sanattır. Bu tabir, görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin tümünü kapsar.Çizimle uğraşan sanatçılar çizer, çizimci ya da teknik ressam olarak adlandırılır. Çizimcilerin kullandıkları araçlar arasında kurşun kalem, dolma kalem, tükenmez kalem, mürekkep, pastel boya vb. çizim araçları bulunabilir.
 • Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegające na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.
 • Рисунката е изображение направено върху плоска повърхност (хартия, картон, плат, стена и други) с помощта на рисувателен материал. Тя е първоосновата на графиката, живописта, скулптурата и приложни изкуства. Умението да се създаде рисунка е необходимо в модния и промишлен дизайн, както и на художниците сценографи, аниматори и създатели на компютърни игри.
 • Marrazkia bi ikuspegiren arabera-edo defini daiteke. Batetik, artistak pintura-, eskultura- edo arkitektura-lanari ekin aurretik egiten duen zirriborro gisa (sorkari figuratibo ororen, batez ere pinturaren, oinarria da, beraz, kasu horretan marrazkia). Bestetik, marrazteko teknikak eta materialak erabiliz sortzen den zer gisa, beste obra baterako urratsa ez baizik eta sorkuntza-lan baten emaitza gisa. Nolanahi dela ere, bata zein bestea har daitezke artelantzat.
 • Kresba je výtvarné umění, které je vytvářeno množstvím kresebných pomůcek na dvourozměrné médium. Běžně se používají tužky, pastelky, voskové tužky, pastely, voskové pastely, křídy, rudky, uhly, olůvka, pera a tuš. Umělec, který kreslí, může být označen jako kreslíř nebo kreslič (návrhář).Malé množství materiálů uvolňující se na dvourozměrný materiál za sebou zanechává viditelnou stopu - proces je podobný malování.
 • Drawing is a form of visual art that makes use of any number of drawing instruments to mark a two-dimensional medium. Instruments used include graphite pencils, pen and ink, inked brushes, wax color pencils, crayons, charcoal, chalk, pastels, various kinds of erasers, markers, styluses, and various metals (such as silverpoint).An artist who practices or works in drawing may be called a draftsman or draughtsman.A small amount of material is released onto a surface, leaving a visible mark.
 • Eine Zeichnung ist ein Bild, das ein Motiv in unterschiedlich stark vereinfachender Weise mit Linien und Strichen darstellt. Das unterscheidet die Zeichnung von der Malerei, die ein Motiv durch den Einsatz von Farben und Tonwerten darstellt. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich als Fachausdruck für alle nicht-malerischen zweidimensionalen Darstellungen der Ausdruck Grafik etabliert. Darin kommt auch zum Ausdruck, dass „zeichnen“ begriffsgeschichtlich mit „Zeichen“ verwandt ist.
 • Рису́нок — изображение на плоскости, созданное средствами графики. Рисунок,-говорит французский художник XVII века Шарль Лебрен,-всегда является полюсом и компасом, который нас направляет, дабы не дадать потонуть в океане краски, где многие тонут, желая найти спасение" Рису́нок или академи́ческий рисунок - вид графики и основа всех видов изобразительного искусства.
 • El dibuix és un art que instrueix a dibuixar. Dibuixar és projectar o dissenyar gràficament. És la plasmació d'una idea. Proporció que ha de tenir en les seves parts i mesures la figura de l'objecte que es dibuixa o pinta. Delineació, figura o imatge executada en clar i forcor, i que s'obtè el nombre del material amb el que es realitza. Dibuix de carbó, de llapis. En els encaixos, brodats, teixits, etc., figura i disposició dels treballs que els adornen.
 • O desenho é um suporte artístico ligado à produção de obras bidimensionais, diferindo, porém, da pintura e da gravura. Neste sentido, o desenho é encarado tanto como processo quanto como resultado artístico. No primeiro caso, refere-se ao processo pelo qual uma superfície é marcada aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta (em geral, um lápis, caneta ou pincel) e movendo-a, de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas.
 • Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, así como delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro; toma nombre de acuerdo al material con el que se hace. El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasma imágenes sobre un espacio plano. Debido a lo anterior, es considerado parte de la bella arte conocida como pintura. Es una de las modalidades de las artes visuales.
rdfs:label
 • Dessin
 • Desenho
 • Dibuix
 • Dibujo
 • Disegno
 • Drawing
 • Kresba
 • Marrazki
 • Menggambar
 • Rajz
 • Rysunek
 • Tekening
 • Zeichnung (Kunst)
 • Çizim
 • Рисунка
 • Рисунок
 • 素描
 • 소묘
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activité of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:autresActivités of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:technique of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of