Un cyborg est un être humain — ou à la rigueur un autre être vivant intelligent, en science-fiction — qui a reçu des greffes de parties mécaniques.Le terme s'emploie surtout en science-fiction ou en futurologie ; utiliser le terme pour des personnes ayant reçu des prothèses, dans le monde contemporain, peut parfois être perçu comme de mauvais goût par les intéressés.↑ http://www.newscientist.com/article/mg20427286.400-aimee-mullins-two-legs-good-24-legs-better.html

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un cyborg est un être humain — ou à la rigueur un autre être vivant intelligent, en science-fiction — qui a reçu des greffes de parties mécaniques.Le terme s'emploie surtout en science-fiction ou en futurologie ; utiliser le terme pour des personnes ayant reçu des prothèses, dans le monde contemporain, peut parfois être perçu comme de mauvais goût par les intéressés.
 • Киборг (съкращение от на английски: cybernetic organism - в превод: кибернетически организъм) — биологически организъм, съдържащ механични компоненти, а също така робот, съдържащ биологически компоненти.С други думи „киборг“ представлява пример за биолого-механическа симбиоза.
 • サイボーグ(cyborg)は、サイバネティック・オーガニズム(Cybernetic Organism)の略で、広義の意味では生命体(organ)と自動制御系の技術(cybernetic)を融合させたものを指す。具体例として、人工臓器などの人工物を身体に埋め込むなど、身体の機能を電子機器をはじめとした人工物に代替させたものがある。日本では漫画『サイボーグ009』の出版以降、一般に知られるようになったため、人間や動物が身体機能の補助や強化を行った場合を言うことが多い。
 • A cyborg, short for "cybernetic organism", is a being with both organic and biomechatronic parts. See for example biomaterials, bionics and biomechatronics. The term was coined in 1960 by Manfred Clynes and Nathan S. Kline. D. S. Halacy's Cyborg: Evolution of the Superman in 1965 featured an introduction which spoke of a "new frontier" that was "not merely space, but more profoundly the relationship between 'inner space' to 'outer space' – a bridge...between mind and matter."The beginning of Cyborg creation began when HCI (human-computer interaction) began. There is a clear distinction between the human and computerized technology in HCI, which differs from cyborgs in that cyborgs act out human functions.The term cyborg is often applied to an organism that has enhanced abilities due to technology, though this perhaps oversimplifies the necessity of feedback for regulating the subsystem. The more strict definition of Cyborg is almost always considered as increasing or enhancing normal capabilities. While cyborgs are commonly thought of as mammals, they might also conceivably be any kind of organism and the term "Cybernetic organism" has been applied to networks, such as road systems, corporations and governments, which have been classed as such. The term can also apply to micro-organisms which are modified to perform at higher levels than their unmodified counterparts. It is hypothesized that cyborg technology will form a part of the future human evolution.Some cyborgs are portrayed as a synthesis of organic and synthetic parts, and frequently pose the question of difference between human and machine as one concerned with morality, free will, and empathy. Some cyborgs may be represented as visibly mechanical (e.g. the Cybermen in the Doctor Who franchise or The Borg from Star Trek or Darth Vader from Star Wars); or as almost indistinguishable from humans (e.g. the Terminators from the Terminator films, the "Human" Cylons from the re-imagining of Battlestar Galactica etc.) The 1970s television series The Six Million Dollar Man featured one of the most famous fictional cyborgs, referred to as a bionic man; the series was based upon a novel by Martin Caidin titled Cyborg. Cyborgs in fiction often play up a human contempt for over-dependence on technology, particularly when used for war, and when used in ways that seem to threaten free will. Cyborgs are also often portrayed with physical or mental abilities far exceeding a human counterpart (military forms may have inbuilt weapons, among other things).
 • Ziborg (ingelesez Cyborg) organismo zibernetiko hitzetik dator, Cyber(netics) organism. Ziborg hitza erdi-organiko eta erdi-mekaniko diren izakiei esateko erabiltzen da.Hitz hau, Manfred E. Clynesek eta Nathan S. Klinek sortu zuten 1960an, lurretik kanpo bizi litezkeen gizakiei esateko.Gaur egun, organismo zibernetikoak protesi moduan erabiltzen dira.
 • A kiborg (angol: cyborg) szó a kibernetikus organizmus kifejezés rövidítése. Ez biológiai és gépi elemek együttműködését jelenti. A valóságban azok a biológiai aggyal irányított egyszerű robotok sorolhatók ide, amelyeket állati agysejttenyészetből létrejövő agyszövet vezérel. A fogalom eredetileg a science-fiction műfajból származik, ahol többnyire fejlett, legalább emberi fejlettségű szerkezeteket/lényeket takar. Ezek vagy eredetileg élőlények, akik testére gépi implantátumok kerültek, vagy élő szövetekkel kiegészített gépek. Ahogy a valóságban általában nem tekintjük kiborgnak az idegvezérelt művégtaggal, vagy egyszerűbb implantátumokkal rendelkező embereket, úgy a sci-fi művekben is jellemző, hogy többnyire nagyarányú gépesítés a kritérium az első csoportba tartozáshoz, bár pontos határvonal sem a valóságban, sem a tudományos fantasztikus művekben nincs meghatározva ebben a kategóriában. (például a műszív, vagy a pacemaker a valóságban, vagy a jól funkcionáló művégtagok a Star Wars-ban milyen mértékű gépesítésnek számítanak).
 • Cyborg (skrót od ang. cybernetic organism - organizm cybernetyczny) – organizm, którego procesy życiowe realizowane są lub wspomagane przez urządzenia techniczne.Pojęcie to stworzone zostało przez Manfreda Clynesa i Nathana Kline'a, którzy po raz pierwszy użyli go w swoim artykule z 1960 roku, opublikowanym w czasopiśmie Astronautics. Publikacja ta zawierała rozważania o możliwości integracji człowieka z maszyną oraz przedstawiała zalety takiego podejścia w dziedzinie przyszłej eksploracji kosmosu. Inspiracji dla ukutego pojęcia cyborg dostarczyła autorom dynamicznie rozwijająca się wówczas dziedzina nauki cybernetyka. Termin cyborg szybko podchwycony został przez autorów książek, filmów i komiksów fantastycznonaukowych. Do najbardziej znanych cyborgów należą: Darth Vader, Generał Grievous oraz Robocop. Występowanie cyborgów jest elementem charakterystycznym literatury nurtu cyberpunk (np. książki Williama Gibsona - Neuromancer, Johnny Mnemonic).Jeżeli w definicji cyborga poprzestanie się na kryterium "połączenia człowieka i maszyny" to za cyborga uznać należałoby każdego człowieka posiadającego jakikolwiek implant będący urządzeniem mechanicznym lub elektronicznym (np. rozrusznik serca). Dlatego termin stosowany jest raczej w odniesieniu do ludzi, których układ nerwowy połączony jest z elementami elektronicznymi (np. komputerem) metodą inwazyjną i ewentualnie także z urządzeniami mechanicznymi. Komputer i układ nerwowy powinny wzajemnie na siebie oddziaływać. Zgodnie z tą definicją cyborgiem nie jest np. osoba poddająca się badaniu EEG, której mózg w sposób nieinwazyjny podłączony jest do komputera badającego bioelektryczne czynności centralnego ośrodka nerwowego; nie jest nią również osoba posiadająca w mózgu elektrodę stymulującą jego pracę podczas m.in. choroby Parkinsona (gdyż implant oddziałuje na mózg, zaś mózg nie ma wpływu na działanie implantu). Cyborg jako istota ludzka wsparta urządzeniami elektronicznymi lub mechanicznymi cechuje się posiadaniem dodatkowych (nienaturalnych dla ludzi) umiejętności (np. widzenie w podczerwieni) lub usprawnieniem naturalnych umiejętności lub wydajności (np. lepsza pamięć i zdolności analityczne, większa siła, wyostrzone zmysły).
 • Um Ciborgue é um organismo cibernético, isto é, um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades utilizando tecnologia artificial.O termo deriva da junção das palavras inglesas cyber(netics) organism, ou seja, "organismo cibernético". Foi inventado por Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline em 1960 para se referir a um ser humano melhorado que poderia sobreviver no espaço sideral . Tal ideia foi concebida depois de refletirem sobre a necessidade de estabelecer uma relação mais íntima entre os seres humanos e máquinas, em um momento em que o tema da exploração espacial começava a ser discutido. Clynes transmitiu essa ideia escrevendo uma introdução para o livro Cyborg: evolution of the superman (1965) de D. S. Halacy, onde fala de "uma nova fronteira", não meramente espacial mas, mais profundamente, o relacionamento entre o "espaço interior" e o "espaço exterior" - uma ponte... entre a mente e a matéria . Desenvolvedor de instrumentação fisiológica e de sistemas de processamento de dados, Clynes era o diretor científico do Laboratório de Simulação Dinâmica de Rockland State Hospital, em Nova York.Os ciborgues típicos das obras de ficção científica, apresentam-se como uma síntese de partes orgânicas e artificiais e, geralmente, servem de mote para comparações entre o ser humano e a máquina, refletindo sobre temas como a moralidade, livre-arbítrio, felicidade, etc. Estes ciborgues podem ser representados como visivelmente mecânicos (por exemplo, os borgs em Star Trek, ou os cylons em Battlestar Galactica (1978) ou quase idênticos aos seres humanos (por exemplo, os cylons em Battlestar Galactica (2003) e os Exterminadores de Exterminador do Futuro. Muitas das obras sobre ciborgues tratam do desconforto e desconfiança crescente da sociedade diante do acelerado desenvolvimento tecnológico, particularmente quando usados para a guerra, e quando usados de maneira que possam ameaçar o livre-arbítrio.Ciborgues reais, ao contrário do que foi dito no parágrafo anterior, seriam pessoas que utilizam tecnologia cibernética para reparar ou superar deficiências físicas e mentais em seus corpos. Por exemplo, uma pessoa que possui um membro mecânico entraria nesta definição.
 • Il termine cyborg o organismo cibernetico (anche organismo bionico) indica l'unione omeostatica costituita da elementi artificiali e un organismo biologico. Nasce dalla contrazione dell'inglese cybernetic organism, per l'appunto organismo cibernetico.Il termine è nato nell'ambito della medicina e della bionica, pur avendo avuto maggior successo nell'immaginario fantascientifico. Il termine cyborg fu reso popolare da Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline nel 1960 in riferimento alla loro idea di un essere umano potenziato per sopravvivere in ambienti extraterrestri inospitali. Essi ritenevano che un'intima relazione tra essere umano e macchina fosse la chiave per varcare la nuova frontiera dell'esplorazione spaziale in un prossimo futuro.Il confine tra essere umano e cyborg è sempre più sfumato, basti pensare ai progressi delle tecnologie applicate alle protesi e agli organi artificiali: una persona dotata di un pace-maker potrebbe infatti già corrispondere alla definizione di cyborg.A seconda della loro origine, è tuttavia possibile distinguere i cyborg in due categorie:Esseri umani potenziati. Può trattarsi di un essere umano che ha subito consistenti modificazioni artificiali ed innesti. Esempio: il protagonista del film RoboCop - Il futuro della legge è un poliziotto che, ucciso in servizio, viene fatto resuscitare trasformato in cyborg. Il protagonista di Io, Robot, l'agente di polizia Del Spooner, ha un braccio e altri organi cibernetici. Anakin Skywalker (Dart Fener), subisce gravissime menomazioni a seguito di un brutale duello con il suo vecchio maestro, tra cui la perdita di tutti gli arti, gravi ustioni su tutto il corpo e danneggiamento dei polmoni. L'Imperatore Palpatine lo salvò e per questo motivo gli vennero applicati arti cibernetici e il suo corpo agonizzante venne posto in una tecnologica armatura in grado di tenerlo in vita. Qualcosa di simile accade ad Adam Jensen, protagonista del videogioco Deus Ex: Human Revolution.androidi, cioè robot umanoidi, provvisti di apporti biologici, spesso allo scopo di aumentare la loro somiglianza con l'essere umano. È il caso del cyborg assassino protagonista del film Terminator (1984) e dei suoi seguiti.
 • Un ciborg és una persona a la qual li ha estat incorporat o implantat un aparell electrònic com una part més del seu organisme o com una extensió dels seus sentits.
 • Een cyborg (van het Engelse cybernetic organism oftewel cybernetisch organisme) is de fysieke samensmelting van mens en machine. (Zie ook: cybernetica.)Voorbeelden van cyborgs zijn de Borg uit de Star Trekserie, De Man van Zes Miljoen en De Vrouw van Zes Miljoen, televisieseries. In de Science Fiction-filmreeks The Terminator is het personage de Terminator gebaseerd op een cyborg. De cyborg in deze series zou men ook bionische mensen kunnen noemen.De Amerikaanse feministische bioloog, filosoof en socioloog Donna Haraway houdt in haar essay A Cyborg Manifesto uit 1985, een pleidooi voor de afschaffing van de rigide grenzen tussen mensen en dieren, organismen en machines, mannen en vrouwen. Volgens haar opvattingen van het begrip cyborg zijn veel mensen die nu op aarde rondlopen in feite al cyborgs; iemand die hulpmiddelen als een pacemaker en een hoorapparaat heeft, voldoet al aan de voorwaarde cyborg.Een van de eerste menselijke cyborgs is Britse professor Kevin Warwick, hoogleraar cybernetica aan de Universiteit van Reading. Samen met zijn team is hij erin geslaagd om van zichzelf een populaire cyborg te maken. Warwick was ook het brein achter Cybot, een robotje dat men bij het magazine Real Robots kon krijgen.
 • 사이보그(Cyborg)는 사이버네틱스(영어 Cybernetics)와 생물(영어 Organism)의 합성어이다. 이 낱말은 1960년 맨프레드 클라인즈(Manfred Clynes)와 나단 클라인(Nathan Kline)의 공저 《사이보그와 우주》를 통해 도입되었다. 클라인즈와 클라인은 이 책에서 자체조절이 가능한 인간-기계의 결합인 사이보그가 우주진출에 유리할 것이라 주장하였다. 1965년 클라인즈는 핼라시(D. S. Halacy) 책 《사이보그: 슈퍼맨의 진화(Cyborg: Evolution of the Superman)》의 서문을 집필하였으며, 그는 여기서 "사이보그는 단순한 우주 탐험만이 아니라 정신과 물질이라는 내면의 우주와 외면의 우주에 가교를 놓는 새로운 개척자"라고 표현하였다. 오늘날 사이보그는 기술을 이용하여 능력을 개선한 유기체로 그려지기도 한다. 따라서 사이보그라는 말에는 단순한 맨머신이 아니라, 양자가 일체가 되어서 하나의 유기적 조절계로서 활동하는 통합체라는 뜻이 담겨 있다. 사이보그는 의료복지적 사이보그와 슈퍼맨 사이보그의 두 종류로 나뉜다. 의료복지적 사이보그는 질병, 재해, 고령 등으로 인하여 결함이 생긴 인체에 인공장치를 부착하여 정상적인 작용을 가능하게 하는 것으로 인공장기, 전자의수 등이 쓰인다. 이러한 장치는 인간이 일일이 의식적으로 운전 또는 제어하는 것이 아니라, 특별히 의식하지 않아도 인체의 조절, 제어시스템과 일체가 되어서 <닫힌 피드백 루프(일정회로를 가진 자동제어장치 계통)>를 형성하여 인체의 생리적 호메오스타시스(homeostasis;생리기능의 안정성 유지)나 감각, 운동기능을 갖도록 하는 것을 이상으로 하고 있다. 슈퍼맨 사이보그는 정상적인 사람에게 여러 가지 장치를 부착시켜서 정상인 이상의 활동을 가능하게 하는 것인데 그 전형으로서 우주복을 입고 달 표면을 걷거나 우주유영을 하는 우주비행사를 들 수 있다. 그 밖에 해저용, 수중용, 군사용, 이상환경용 등의 슈퍼맨 사이보그가 있다. 사이보그와 로봇과의 차이는, 로봇이 기계가 진화하여 인간에게 접근한 것이고 어디까지나 인간 밖에 존재하고 있는 데 반해, 사이보그는 인간이 유전자를 통하지 않고 기계와 일체화되어 인공적으로 진화를 이룩한 것의 차이라고 말할 수 있다.
 • Der Begriff Cyborg (eingedeutscht auch Kyborg) bezeichnet ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine. Zumeist werden damit Menschen beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile ergänzt werden. Der Name ist ein Akronym und leitet sich vom englischen cybernetic organism, (dt.: „kybernetischer Organismus“) ab. Da Cyborgs technisch veränderte biologische Lebensformen sind, zählen sie nicht zu den Robotern und sollten auch nicht mit deren Untergruppe, den Androiden, verwechselt werden.
 • Ки́борг (сокращение от англ. cybernetic organism — кибернетический организм) в медицине — биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, машинно-человеческий гибрид (в НФ, гипотетике и т. п.), в научной фантастике в отдельных случаях также используется в качестве термина для обозначения андроидов.
 • Siborg (İngilizce: Cyborg), biyolojik ve yapay (örneğin elektronik, mekanik veya robot) kısımları olan varlıklara verilen isimdir. Sibernetik organizma teriminin kısaltılmasıdır. ABD'li bilim insanları Manfred Clynes ve Nathan S. Kline tarafından 1960 yılında icat edilen terim, ikilinin uzayda kendi kendini düzenleyen insan-makine sistemlerinin avantajlarını anlattıkları bir makalede kullanıldı.
 • Kyborg je složenina slov kybernetický organismus, nebo též kyberneticky řízený organismus. Pojem poprvé použil Manfred Clynes a Nathan Kline v roce 1960. Kyborg představuje syntézu organických a mechanických částí. Mechanické součástky jsou obvykle nesnímatelné a jejich montáž nebo demontáž se provádí formou chirurgického zákroku. U kyborga je tedy vždy přítomna organická část i mechanická část. Vůle může být při zákroku či výrobě kyborga částečně nebo zcela potlačena. „Klasičtí“ kyborgové, u nichž elektronické či mechanické součástky tvoří jejich významnou část, se vyskytují pouze ve sci-fi, nicméně technicky je kyborgem i člověk s endoprotézou, naslouchátkem nebo srdečním stimulátorem. Experimentální kybernetické protézy již existují, ale především jejich hmatové možnosti jsou výrazně horší než schopnosti přirozených končetin.
 • Un cíborg o cyborg (del acrónimo en inglés cyborg: de cyber [‘cibernético’] y organism [‘organismo’], ‘organismo cibernético’) es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología.[cita requerida]El término lo acuñaron Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline en 1960 para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres. Llegaron a esa idea después de pensar sobre la necesidad de una relación más íntima entre los humanos y las máquinas en un momento en que empezaba a trazarse la nueva frontera representada por la exploración del espacio. Diseñador de instrumentación fisiológica y de sistemas de procesamiento de datos, Clynes era el director científico del Laboratorio de simulación dinámica de Rockland State Hospital, en Nueva York. El término apareció por primera vez en forma impresa, 5 meses antes, cuando The New York Times reportó sobre los aspectos psicofisiológicos del Espacio Simposio de vuelo donde Clynes y Kline presentaron por primera vez su papel.“Un Cyborg es esencialmente un sistema hombre-máquina en el cual los mecanismos de control de la porción humana son modificados externamente por medicamentos o dispositivos de regulación para que el ser pueda vivir en un entorno diferente al normal”.De acuerdo con algunas definiciones del término, la conexión física y metafísica de la humanidad con la tecnología, ya ha empezado a influir en la evolución futura del ser humano, al empezar a convertirnos en cíborgs.[cita requerida] Por ejemplo, una persona a la que se le haya implantado un marcapasos podría considerarse un ciborg, puesto que sería incapaz de sobrevivir sin ese componente mecánico. Otras tecnologías médicas, como el implante coclear, que permite que un sordo oiga a través de un micrófono externo conectado a su nervio auditivo, también hacen que sus usuarios adquieran acceso a un sentido gracias a la tecnología, aproximando su experiencia a la de un ciborg. [cita requerida]A finales del siglo XX, la imagen del cíborg como ser que no es ni humano ni máquina, ni hombre ni mujer, fue recuperado por autoras ciberfeministas, como Donna Haraway en su Manifiesto Cyborg.[cita requerida]El término se suele utilizar erróneamente en numerosos escritos al confundirlo con robot del tipo androide.[cita requerida]
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 18782 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11817 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 131 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110864380 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un cyborg est un être humain — ou à la rigueur un autre être vivant intelligent, en science-fiction — qui a reçu des greffes de parties mécaniques.Le terme s'emploie surtout en science-fiction ou en futurologie ; utiliser le terme pour des personnes ayant reçu des prothèses, dans le monde contemporain, peut parfois être perçu comme de mauvais goût par les intéressés.↑ http://www.newscientist.com/article/mg20427286.400-aimee-mullins-two-legs-good-24-legs-better.html
 • Киборг (съкращение от на английски: cybernetic organism - в превод: кибернетически организъм) — биологически организъм, съдържащ механични компоненти, а също така робот, съдържащ биологически компоненти.С други думи „киборг“ представлява пример за биолого-механическа симбиоза.
 • サイボーグ(cyborg)は、サイバネティック・オーガニズム(Cybernetic Organism)の略で、広義の意味では生命体(organ)と自動制御系の技術(cybernetic)を融合させたものを指す。具体例として、人工臓器などの人工物を身体に埋め込むなど、身体の機能を電子機器をはじめとした人工物に代替させたものがある。日本では漫画『サイボーグ009』の出版以降、一般に知られるようになったため、人間や動物が身体機能の補助や強化を行った場合を言うことが多い。
 • Ziborg (ingelesez Cyborg) organismo zibernetiko hitzetik dator, Cyber(netics) organism. Ziborg hitza erdi-organiko eta erdi-mekaniko diren izakiei esateko erabiltzen da.Hitz hau, Manfred E. Clynesek eta Nathan S. Klinek sortu zuten 1960an, lurretik kanpo bizi litezkeen gizakiei esateko.Gaur egun, organismo zibernetikoak protesi moduan erabiltzen dira.
 • Un ciborg és una persona a la qual li ha estat incorporat o implantat un aparell electrònic com una part més del seu organisme o com una extensió dels seus sentits.
 • Ки́борг (сокращение от англ. cybernetic organism — кибернетический организм) в медицине — биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, машинно-человеческий гибрид (в НФ, гипотетике и т. п.), в научной фантастике в отдельных случаях также используется в качестве термина для обозначения андроидов.
 • Siborg (İngilizce: Cyborg), biyolojik ve yapay (örneğin elektronik, mekanik veya robot) kısımları olan varlıklara verilen isimdir. Sibernetik organizma teriminin kısaltılmasıdır. ABD'li bilim insanları Manfred Clynes ve Nathan S. Kline tarafından 1960 yılında icat edilen terim, ikilinin uzayda kendi kendini düzenleyen insan-makine sistemlerinin avantajlarını anlattıkları bir makalede kullanıldı.
 • Cyborg (skrót od ang. cybernetic organism - organizm cybernetyczny) – organizm, którego procesy życiowe realizowane są lub wspomagane przez urządzenia techniczne.Pojęcie to stworzone zostało przez Manfreda Clynesa i Nathana Kline'a, którzy po raz pierwszy użyli go w swoim artykule z 1960 roku, opublikowanym w czasopiśmie Astronautics.
 • A cyborg, short for "cybernetic organism", is a being with both organic and biomechatronic parts. See for example biomaterials, bionics and biomechatronics. The term was coined in 1960 by Manfred Clynes and Nathan S. Kline. D. S.
 • A kiborg (angol: cyborg) szó a kibernetikus organizmus kifejezés rövidítése. Ez biológiai és gépi elemek együttműködését jelenti. A valóságban azok a biológiai aggyal irányított egyszerű robotok sorolhatók ide, amelyeket állati agysejttenyészetből létrejövő agyszövet vezérel. A fogalom eredetileg a science-fiction műfajból származik, ahol többnyire fejlett, legalább emberi fejlettségű szerkezeteket/lényeket takar.
 • Een cyborg (van het Engelse cybernetic organism oftewel cybernetisch organisme) is de fysieke samensmelting van mens en machine. (Zie ook: cybernetica.)Voorbeelden van cyborgs zijn de Borg uit de Star Trekserie, De Man van Zes Miljoen en De Vrouw van Zes Miljoen, televisieseries. In de Science Fiction-filmreeks The Terminator is het personage de Terminator gebaseerd op een cyborg.
 • Der Begriff Cyborg (eingedeutscht auch Kyborg) bezeichnet ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine. Zumeist werden damit Menschen beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile ergänzt werden. Der Name ist ein Akronym und leitet sich vom englischen cybernetic organism, (dt.: „kybernetischer Organismus“) ab.
 • 사이보그(Cyborg)는 사이버네틱스(영어 Cybernetics)와 생물(영어 Organism)의 합성어이다. 이 낱말은 1960년 맨프레드 클라인즈(Manfred Clynes)와 나단 클라인(Nathan Kline)의 공저 《사이보그와 우주》를 통해 도입되었다. 클라인즈와 클라인은 이 책에서 자체조절이 가능한 인간-기계의 결합인 사이보그가 우주진출에 유리할 것이라 주장하였다. 1965년 클라인즈는 핼라시(D. S. Halacy) 책 《사이보그: 슈퍼맨의 진화(Cyborg: Evolution of the Superman)》의 서문을 집필하였으며, 그는 여기서 "사이보그는 단순한 우주 탐험만이 아니라 정신과 물질이라는 내면의 우주와 외면의 우주에 가교를 놓는 새로운 개척자"라고 표현하였다. 오늘날 사이보그는 기술을 이용하여 능력을 개선한 유기체로 그려지기도 한다.
 • Um Ciborgue é um organismo cibernético, isto é, um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades utilizando tecnologia artificial.O termo deriva da junção das palavras inglesas cyber(netics) organism, ou seja, "organismo cibernético". Foi inventado por Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline em 1960 para se referir a um ser humano melhorado que poderia sobreviver no espaço sideral .
 • Il termine cyborg o organismo cibernetico (anche organismo bionico) indica l'unione omeostatica costituita da elementi artificiali e un organismo biologico. Nasce dalla contrazione dell'inglese cybernetic organism, per l'appunto organismo cibernetico.Il termine è nato nell'ambito della medicina e della bionica, pur avendo avuto maggior successo nell'immaginario fantascientifico. Il termine cyborg fu reso popolare da Manfred E. Clynes e Nathan S.
 • Kyborg je složenina slov kybernetický organismus, nebo též kyberneticky řízený organismus. Pojem poprvé použil Manfred Clynes a Nathan Kline v roce 1960. Kyborg představuje syntézu organických a mechanických částí. Mechanické součástky jsou obvykle nesnímatelné a jejich montáž nebo demontáž se provádí formou chirurgického zákroku. U kyborga je tedy vždy přítomna organická část i mechanická část. Vůle může být při zákroku či výrobě kyborga částečně nebo zcela potlačena.
 • Un cíborg o cyborg (del acrónimo en inglés cyborg: de cyber [‘cibernético’] y organism [‘organismo’], ‘organismo cibernético’) es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología.[cita requerida]El término lo acuñaron Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline en 1960 para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres.
rdfs:label
 • Cyborg
 • Ciborg
 • Ciborgue
 • Cyborg
 • Cyborg
 • Cyborg
 • Cyborg
 • Cyborg
 • Cíborg
 • Kiborg
 • Kyborg
 • Siborg
 • Ziborg
 • Киборг
 • Киборг
 • サイボーグ
 • 사이보그
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:species of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:espèce of
is foaf:primaryTopic of