PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un chef d'orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes des orchestres symphoniques, de jazz, d'harmonie ou de fanfare. Sa tâche consiste, sur le volet technique, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre. Sur le volet artistique, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus qui s'étend à partir du choix du répertoire, de la première répétition jusqu'à la représentation finale.Arturo Toscanini disait en substance : « Le chef d'orchestre est un prisme, une sorte de diamant, par lequel passent les faisceaux de toutes les individualités de l'orchestre[réf. nécessaire] ». De même, si le metteur en scène est au texte théâtral un intermédiaire au service du dramaturge, le chef d'orchestre est à l'œuvre orchestrale un intermédiaire au service du compositeur.
 • Диригент е музикалният директор на един оркестър, който организира оркестъра, дирижира оркестрантите, подбира репертоара и развива обществена и културна дейност.В оркестъра диригентът има най-високия административен статут, след него в йерархията следват концертмайстора (първа цигулка), водачите на оркестрови групи и редовите оркестранти.По време на концерт основната функция на диригента е да дирижира оркестъра, което става със движения на ръцете по определени схеми. Диригентът използва палка, която държи с дясната си ръка. Целта на дирижирането е да покаже на изпълнителите темпото, динамиките, размера, щрихите, встъпленията на всеки изпълнител след паузи и цялостната интерпретация, която диригентът иска да направи на произведението. В допълнение, диригентът следи за ансамбловото музициране на оркестрантите и баланса на звука между отделните инструменти и оркестрови групи.Когато в определен момент или част от произведението има соло без акомпанимент, каденца, безмензурна част или импровизация, диригентът не дирижира.Диригентите се делят на оркестрови и хорови дирегенти. Хоровите диригенти се наричат още "хормайстори". Когато се дирижира само хор, диригентът не използва палка.Хоровите диригенти започват да дирижират винаги с така наречената "подготовка" - знак със ръце, показващ в кой момент хористите да си поемат въздух.Най-често диригентите могат да бъдат видяни при организирането на духови, симфонични, оперни, оперетни и камерни оркестри, биг-бендове, детски и смесени хорове и камерни ансамбли за авaнгардна клаcическа музика.В някои музикални произведения се изисква диригентът да дирижира едновременно солисти (певци или инструменталисти), симфоничен оркестър, детски и смесен хор и орган.Диригентите могат да се изявяват и на по-необичайни места като в църкви, в звукозаписно студио, когато се записва оперно-симфоничен репертоар, музика към театрани постановки, мюзикъли, радио и телевизионни предавания, а в днешно време - саундтраци към филми и електронни игри, при народен оркестър, както и в оркестъра на цирка.Извън концертната дейност на диригента е поверена цялата организационна и административна работа при един оркестър, а в днешно време извършва и продуцентска и импресарска дейност. От диригента се очаква да организира групови и общи репетиции на оркестъра, да прави подбор на оркестранти, хористи и солисти, да назначава прослушвания за нови изпълнители, да подбира репертоара на оркестъра, да организира образователни концерти за деца, а също да развива културна и обществена дейност.
 • Director d'orquestra és el títol de qui s'encarrega, en un context orquestral, de coordinar els diferents instruments que la componen. Arturo Toscanini, àmpliament reconegut com un dels millors directors del seu temps, n'és un exemple. Els directors que actualment són reconeguts com els millors a nivell mundial són els mestres Herbert von Karajan, Kurt Masur, Zubin Mehta y Gustavo Dudamel.Són deures del director d'orquestra portar el tempo, indicar l'entrada de cada instrument, marcar els accents dinàmics i agògics i dur a terme qualsevol altra instrucció rellevant deixada a la partitura pel compositor. També són deures del director d'orquestra coordinar els assaigs i resoldre possibles desacords entre els músics.Cal notar que si bé les funcions de cada director són les mateixes, la forma en les que la duen a terme és el que els o les distingeix. Normalment, cada partitura usa termes que es presten a diferents graus d'ambigüitat, i per això són subjectes a la interpretació del director.S'ha dit per això que cap versió d'una peça no és exactament igual a cap altra, ni tan sols quan són fetes per un mateix director en dues ocasions diferents. Per exemple, Ígor Stravinski, qui va dirigir almenys sis enregistraments de la seva obra La consagració de la primavera, va notar que cada una d'elles era clarament diferent de les altres.De vegades, si el compositor és present en els assaigs de la seva obra, pot canviar d'opinió sobre el que va escriure a la partitura i informar-ne al director. Aquest és normalment el que pot succeir en la preparació d'una estrena mundial de l'obra.
 • Maestro (mestre em italiano; feminino: maestrina) ou regente é alguém que rege uma orquestra ou coro. O termo também e aplicado a um virtuose ou grande compositor.
 • Orkestra şefliği (orkestra yönetmenliği olarak da bilinir), toplu çalınmak üzere bestelenmiş yapıtların seslendirilmesinde müzik topluluğunu (örn. orkestra, koro vb) yönetme eylemi. Bir şefin en başta, topluluğun bütün üyelerinin aynı tempoda çalabilmesi için müziğin vuruşlarını belirtmesi gerekir. Bu ritmik vuruşun parça boyunca korunması bir dizi el ve kol hareketiyle sağlanır.Yaklaşık iki yüzyıl boyunca şefler ölçüyü, vuruşları ve tempoyu vermek için sağ ellerindeki batonu, farklı partilerin parçaya girişini ve nüanslarını göstermek için de sol ellerini kullandılar. Ama çağdaş şefler çoğunlukla baton kullanmamayı yeğlemektedir. Batonun olmayışı, yorumda her iki eli daha karmaşık yönlendirmeler için serbest bırakır.
 • A Conductor is a person who leads a musical ensemble by way of visible gestures known as conducting.
 • 지휘(conducting, 독일어: Dirigent)는 다양한 동작을 통해 음악 연주를 이끄는 것이다. 지휘의 대상에는 관현악, 합창, 합주, 오페라, 발레 등이 있다.지휘자의 주요 책무는 빠르기·박자·리듬·셈여림 및 그것들의 변화, 각 주자에의 적절한 가입 지시, 표정 등을 정확하게 지시하는 것으로 되어 있다. 특히 큰 편성인 경우에는 음향적인 밸런스도 고려해야 하며, 현의 음빛깔도 통일해야 한다. 그러기 위해서는 주법(奏法)에 대하여 지시를 하고, 현의 용궁법(用弓法)도 지정한다. 이와 같이 지휘자에 의하여 재현된 악곡의 모습은 천차만별일 수밖에 없다. 그래서 이 지휘방법을 어느 정도 체계화한 것이 지휘법이다. 지휘의 실제는 사람마다 다종다양하나, 거기에는 공통된 보편성이 있다. 이것이 지휘법 성립의 기회를 마련해 준 것이 된다. 그리고 이 지휘법의 원칙에 따라 지휘자는 어느 교향악단의 지휘도 할 수 있게 된다.
 • Il direttore d'orchestra è la figura che guida un'orchestra o in generale un gruppo di musicisti.Il direttore ha innanzitutto un ruolo interpretativo, è cioè colui che fa le scelte musicali fondamentali (come andamenti, profilo dinamico, ecc.) illustrando a cantanti solisti, coristi e strumentisti il proprio punto di vista sul contenuto e l'impostazione generale del componimento musicale.Egli inoltre è d'aiuto per la coordinazione dei musicisti fra loro durante l'esecuzione, indicando il tempo, gli ingressi di strumenti, le voci e le dinamiche.Le sue funzioni sono anche quelle di guidare le prove (concertazione) e, in assenza di un comitato artistico, scegliere il repertorio da eseguire.
 • Дирижёр (от фр. diriger — управлять, направлять, руководить) — руководитель разучивания и исполнения ансамблевой (оркестровой, хоровой, оперной и т. д.) музыки. Ему принадлежит художественная трактовка произведения, осуществляемая под его управлением всем ансамблем исполнителей.
 • Director de orquesta es el título de quien se encarga, en un contexto orquestal, de coordinar los distintos instrumentos que la componen. Dependiendo de los siglos y los gustos, Arturo Toscanini y Wilhelm Furtwängler, son ampliamente reconocidos como algunos de los mejores directores de su tiempo. Posteriormente ocupan a nivel mundial los primeros lugares los maestros Riccardo Muti Sergiu Celibidache, Kurt Masur, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim, Valeri Gérgiev, Zubin Mehta, Herbert von Karajan, Seiji Ozawa, Claudio Abbado y Gustavo Dudamel.En España y a nivel mundial, en géneros como la zarzuela, la opereta o la revista muy propios, no tenían comparación los directores siguientes: Ruperto Chapí, Tomas Bretón, Manuel de Falla, Manuel Fernández Caballero, Jacinto Guerrero, Francisco Alonso, Amadeo Vives, Pablo Sorozábal, Federico Moreno Torroba.La responsabilidad principal de un Director de Orquesta se lleva a cabo durante las horas (o semanas, o meses) de ensayos mientras se prepara la presentación de una obra. Es durante ese tiempo que el Director corrige a los profesores ejecutantes de la orquesta la dinámica, la debida interpretación rítmica de una frase ambigua, incluso la dirección de los arcos de los instrumentos de cuerdas. El Director debe poner el máximo empeño en la afinación de la orquesta ya que una orquesta desafinada distraerá al oyente al punto de destruir una gran composición. En realidad, en el momento del estreno de la obra el Director ya podría ser prescindible. De hecho, hay excelentes agrupaciones entre las mejores del mundo, como la Camerata Bariloche, por ejemplo, que no tienen un Director. Al menos, no uno al frente de la agrupación con una batuta (o sin ella, ya que algunos prefieren dirigir con gestos de los brazos y manos). Sí tiene un Director Musical que básicamente decide varios puntos esenciales para la interpretación correcta de la obra.Un Director de Orquesta debe ser un excelente (o tal vez virtuoso) ejecutante de algún instrumento como solista. Además, debe conocer la técnica de la orquestación y por tanto saber exactamente cómo se ejecutan todos los instrumentos de la orquesta, sin necesariamente poder ejecutarlos. Debe tener profundos conocimientos de Armonía y Composición, ya que la sonoridad de los acordes (armonía)y de las frases melódicas (composición) también son cruciales para la debida interpretación de la obra y consecuente impacto en el oyente. Son además deberes del director de orquesta llevar el tempo (ver compás), indicar la entrada de grupos instrumentales individuales (ver orquesta), marcar los acentos dinámicos (ver dinámica) y llevar a cabo cualquier otra instrucción relevante dejada en la partitura por el compositor.También son deberes del director coordinar los ensayos, resolver disputas y desacuerdos entre los músicos dentro de ellos.La mayoría de los directores utilizan para dar sus indicaciones, además de gestos, un pequeño palo llamado batuta. Los que no lo hacen, dirigen con gestos de los brazos y las manos.Cabe notar que si bien las funciones de cada director son las mismas, la forma en las que la llevan a cabo es lo que los distingue. Normalmente, cada partitura usa términos que se prestan a distintos grados de ambigüedad, y por donde son sujetas a la interpretación del director. Algunos ejemplos son rubato, allegro, o forte.Se ha dicho por esto que ninguna versión de una pieza es exactamente igual a otra, ni siquiera cuando son hechas por un mismo director en dos ocasiones distintas. Por ejemplo, Ígor Stravinski, quién dirigió al menos seis grabaciones de su obra La consagración de la primavera, notó que cada una de ellas era marcadamente diferente de las otras.A veces, si el compositor está presente en los ensayos de su obra, puede cambiar de opinión acerca de lo que escribió en la partitura e informárselo al director. En ocasiones, algunos directores se interesan por conocer bien no solo la obra que dirigirán sino también al mismo compositor: sus gustos, conocimientos musicales y maestría, pues consideran que es esencial para una ejecución de calidad. Este es normalmente el caso ante el estreno mundial de la obra.
 • Dirigent (z latiny 1. příčestí (dirigens) slovesa dirigere = dirigovat, řídit) je hudební umělec, který vede orchestr a zpěváky při nastudování a interpretaci hudebních nebo hudebně-dramatických děl.V 17. století byly orchestry velmi malé a tak nepotřebovaly dirigenta. Ale jak počet členů orchestru rostl, začal být víc a víc nezbytný někdo v jeho vedení. Francouzský skladatel a dirigent Jean-Baptiste Lully (1632–1687) používal na udávání taktu bouchání velkou holí (podobnou vycházkové holi) do podlahy v době hudební produkce, což se mu posléze stalo osudným, nicméně se stal jedním z dirigentů-průkopníků.U velkých hudebních těles jako jsou symfonické orchestry nebo orchestry operních divadel je důležité, aby všichni hudebníci hráli přesně zároveň a také aby splňovali záměry skladatelů vyjádřené v partiturách. Hráči potřebují nutně vědět, kdy mají začít, jak rychle budou hrát, jak hlasitě smí hrát a jakým způsobem je třeba hrát. Rovněž pěvci a pěvkyně jsou odkázaní na sladění svého zpěvu s orchestrem prostřednictvím dirigenta. Pokud hrají hudbu pouze dva, tři nebo čtyři lidé, mohou se mezi sebou vzájemně dorozumívat například pohledem. Ve velkém orchestru je ale tak velký počet muzikantů, že je zde dirigentova činnost nezbytná.
 • 指揮者(しきしゃ)は、合奏や合唱を指揮する人物を指す。英語では、コンダクター(Conductor)という。
 • A karmester előadóművész; a nagyobb zenei együttesek vezetője, mind a próbákon, mind az előadásokon. A zenekar összjátékát kézmozdulatok jelrendszere segítségével irányítja.Napjaink karmesterének munkáját három részfeladatra szokás osztani: Ő határozza meg a próbákon és az előadásokon azt a tempót, melyhez minden muzsikus alkalmazkodik – ez az együttes játék legfontosabb alappillére. Ő az, aki előadói kérdésekben döntéseket hoz, azaz meghatározza, hogy az eljátszandó műnek milyen karaktere legyen, mit fejezzen ki, és egyes részletei hogyan kapcsolódjanak egymáshoz. Döntéseinek összességét nevezzük művészi interpretációnak. Az általa kijelölt cél érdekében művészi elképzeléseit végigviszi a próbákon és a koncerten. Egy modern karmester részt vesz a zenekar körüli irányítási, adminisztratív feladatok ellátásában is. A modern karmesteri munka ezáltal kiegészül egyéb feladatokkal is, amit a művészeti vezető, zeneigazgató, vezető karmester, másodkarmester és egyéb címek jelölhetnek.
 • Een dirigent (afgeleid van het Latijnse dirigere = 'afbakenen, rechtmaken, leiden, regelen, inrichten') is de leider van een orkest, koor of ander muziekgezelschap. Het leiden van het orkest zelf wordt directie genoemd. Ook het vak van het opleiden van muziekstudenten tot dirigent wordt aan conservatoria directie genoemd.Een dirigent leidt de repetities en de officiële uitvoeringen voor publiek of opname en beslist hoe een compositie gespeeld en/of gezongen wordt, de zogenaamde interpretatie. De werkelijke kunst van het dirigeren bestaat niet zozeer in het aangeven van de maat, alswel in het overbrengen van emoties, musici overtuigen van de gewenste interpretatie, en hen motiveren. Tot de vereisten voor een goede dirigent behoren een gedegen muzikaal inzicht, ijzeren wil, grote stressbestendigheid, grote algemene cultuurkennis, overredingskracht, verbeelding, en, naast een goede dirigeerslag (al dan niet met dirigeerstok), een uitstekende conditie.De dirigent maakt veelal gebruik van een partituur, een muziekboek waarin de partijen van alle instrumenten en stemmen staan met hun muzieknotatie. Veel dirigenten spelen ook zelf een instrument en zo kan het gebeuren dat vele musici later dirigent worden. Ook componisten hebben vaak het dirigeerstokje gehanteerd.
 • Dirigen atau konduktor adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan musik melalui gerak isyarat. Orkestra dan paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirigen.
 • Der Dirigent (lat. dirigere ‚ausrichten‘, ‚leiten‘) leitet ein musizierendes Ensemble (Chor oder/und Orchester) mittels des Dirigierens.
 • Dyrygent – osoba kierująca zespołami muzycznymi, takimi jak orkiestry symfoniczne, orkiestry smyczkowe, orkiestry dęte, zespoły kameralne, chóry, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, a także kierująca wykonaniami oper i spektakli muzycznych.Kompetencje dyrygenta polegają na odpowiednim przygotowaniu zespołu, wytworzeniu odpowiedniej, twórczej atmosfery oraz zorganizowaniu całej grupy wykonawców w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu.Podczas wykonywania utworów stoi przed muzykami i za pomocą batuty (w przypadku prowadzenia orkiestry symfonicznej), laski tambourmajora (w przypadku orkiestr dętych promenadowych) lub samych rąk (w przypadku chórów) oraz mimiki twarzy, ruchów głowy jak i całego ciała podkreśla wcześniej zapisane w nutach przez kompozytora cechy utworu muzycznego: dynamika, metrum, agogika, artykulacja, frazowanie oraz wejścia poszczególnych głosów, sekcji instrumentów, solistów, wokalistów i instrumentalistów. Dyrygent musi więc posiadać cechy, niezbędne w wykonywaniu swej roli, takie jak: wybitna muzykalność, znajomość historii muzyki oraz charyzma, ponieważ to od jego analizy i interpretacji zależy ostateczny kształt utworu i sposób przedstawienia go słuchaczom.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 53869 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22710 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109128433 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:codeRome
 • L1202
prop-fr:légende
 • Le violoniste et chef d'orchestre français Charles Lamoureux.
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un chef d'orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes des orchestres symphoniques, de jazz, d'harmonie ou de fanfare. Sa tâche consiste, sur le volet technique, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre.
 • Maestro (mestre em italiano; feminino: maestrina) ou regente é alguém que rege uma orquestra ou coro. O termo também e aplicado a um virtuose ou grande compositor.
 • A Conductor is a person who leads a musical ensemble by way of visible gestures known as conducting.
 • 지휘(conducting, 독일어: Dirigent)는 다양한 동작을 통해 음악 연주를 이끄는 것이다. 지휘의 대상에는 관현악, 합창, 합주, 오페라, 발레 등이 있다.지휘자의 주요 책무는 빠르기·박자·리듬·셈여림 및 그것들의 변화, 각 주자에의 적절한 가입 지시, 표정 등을 정확하게 지시하는 것으로 되어 있다. 특히 큰 편성인 경우에는 음향적인 밸런스도 고려해야 하며, 현의 음빛깔도 통일해야 한다. 그러기 위해서는 주법(奏法)에 대하여 지시를 하고, 현의 용궁법(用弓法)도 지정한다. 이와 같이 지휘자에 의하여 재현된 악곡의 모습은 천차만별일 수밖에 없다. 그래서 이 지휘방법을 어느 정도 체계화한 것이 지휘법이다. 지휘의 실제는 사람마다 다종다양하나, 거기에는 공통된 보편성이 있다. 이것이 지휘법 성립의 기회를 마련해 준 것이 된다. 그리고 이 지휘법의 원칙에 따라 지휘자는 어느 교향악단의 지휘도 할 수 있게 된다.
 • Il direttore d'orchestra è la figura che guida un'orchestra o in generale un gruppo di musicisti.Il direttore ha innanzitutto un ruolo interpretativo, è cioè colui che fa le scelte musicali fondamentali (come andamenti, profilo dinamico, ecc.) illustrando a cantanti solisti, coristi e strumentisti il proprio punto di vista sul contenuto e l'impostazione generale del componimento musicale.Egli inoltre è d'aiuto per la coordinazione dei musicisti fra loro durante l'esecuzione, indicando il tempo, gli ingressi di strumenti, le voci e le dinamiche.Le sue funzioni sono anche quelle di guidare le prove (concertazione) e, in assenza di un comitato artistico, scegliere il repertorio da eseguire.
 • Дирижёр (от фр. diriger — управлять, направлять, руководить) — руководитель разучивания и исполнения ансамблевой (оркестровой, хоровой, оперной и т. д.) музыки. Ему принадлежит художественная трактовка произведения, осуществляемая под его управлением всем ансамблем исполнителей.
 • 指揮者(しきしゃ)は、合奏や合唱を指揮する人物を指す。英語では、コンダクター(Conductor)という。
 • Dirigen atau konduktor adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan musik melalui gerak isyarat. Orkestra dan paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirigen.
 • Der Dirigent (lat. dirigere ‚ausrichten‘, ‚leiten‘) leitet ein musizierendes Ensemble (Chor oder/und Orchester) mittels des Dirigierens.
 • Een dirigent (afgeleid van het Latijnse dirigere = 'afbakenen, rechtmaken, leiden, regelen, inrichten') is de leider van een orkest, koor of ander muziekgezelschap. Het leiden van het orkest zelf wordt directie genoemd. Ook het vak van het opleiden van muziekstudenten tot dirigent wordt aan conservatoria directie genoemd.Een dirigent leidt de repetities en de officiële uitvoeringen voor publiek of opname en beslist hoe een compositie gespeeld en/of gezongen wordt, de zogenaamde interpretatie.
 • Dyrygent – osoba kierująca zespołami muzycznymi, takimi jak orkiestry symfoniczne, orkiestry smyczkowe, orkiestry dęte, zespoły kameralne, chóry, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, a także kierująca wykonaniami oper i spektakli muzycznych.Kompetencje dyrygenta polegają na odpowiednim przygotowaniu zespołu, wytworzeniu odpowiedniej, twórczej atmosfery oraz zorganizowaniu całej grupy wykonawców w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu.Podczas wykonywania utworów stoi przed muzykami i za pomocą batuty (w przypadku prowadzenia orkiestry symfonicznej), laski tambourmajora (w przypadku orkiestr dętych promenadowych) lub samych rąk (w przypadku chórów) oraz mimiki twarzy, ruchów głowy jak i całego ciała podkreśla wcześniej zapisane w nutach przez kompozytora cechy utworu muzycznego: dynamika, metrum, agogika, artykulacja, frazowanie oraz wejścia poszczególnych głosów, sekcji instrumentów, solistów, wokalistów i instrumentalistów.
 • Dirigent (z latiny 1. příčestí (dirigens) slovesa dirigere = dirigovat, řídit) je hudební umělec, který vede orchestr a zpěváky při nastudování a interpretaci hudebních nebo hudebně-dramatických děl.V 17. století byly orchestry velmi malé a tak nepotřebovaly dirigenta. Ale jak počet členů orchestru rostl, začal být víc a víc nezbytný někdo v jeho vedení.
 • Director de orquesta es el título de quien se encarga, en un contexto orquestal, de coordinar los distintos instrumentos que la componen. Dependiendo de los siglos y los gustos, Arturo Toscanini y Wilhelm Furtwängler, son ampliamente reconocidos como algunos de los mejores directores de su tiempo.
 • A karmester előadóművész; a nagyobb zenei együttesek vezetője, mind a próbákon, mind az előadásokon. A zenekar összjátékát kézmozdulatok jelrendszere segítségével irányítja.Napjaink karmesterének munkáját három részfeladatra szokás osztani: Ő határozza meg a próbákon és az előadásokon azt a tempót, melyhez minden muzsikus alkalmazkodik – ez az együttes játék legfontosabb alappillére.
 • Диригент е музикалният директор на един оркестър, който организира оркестъра, дирижира оркестрантите, подбира репертоара и развива обществена и културна дейност.В оркестъра диригентът има най-високия административен статут, след него в йерархията следват концертмайстора (първа цигулка), водачите на оркестрови групи и редовите оркестранти.По време на концерт основната функция на диригента е да дирижира оркестъра, което става със движения на ръцете по определени схеми.
 • Director d'orquestra és el títol de qui s'encarrega, en un context orquestral, de coordinar els diferents instruments que la componen. Arturo Toscanini, àmpliament reconegut com un dels millors directors del seu temps, n'és un exemple.
 • Orkestra şefliği (orkestra yönetmenliği olarak da bilinir), toplu çalınmak üzere bestelenmiş yapıtların seslendirilmesinde müzik topluluğunu (örn. orkestra, koro vb) yönetme eylemi. Bir şefin en başta, topluluğun bütün üyelerinin aynı tempoda çalabilmesi için müziğin vuruşlarını belirtmesi gerekir.
rdfs:label
 • Chef d'orchestre
 • Conductor (music)
 • Director d'orquestra
 • Director de orquesta
 • Direttore d'orchestra
 • Dirigen
 • Dirigent
 • Dirigent
 • Dirigent
 • Dyrygent
 • Karmester
 • Maestro
 • Orkestra şefliği
 • Диригент
 • Дирижёр
 • 指揮者
 • 지휘
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:instrument of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:otherOccupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:activitésPrincipales of
is prop-fr:autresActivités of
is prop-fr:extra of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:instrument of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:profession(s)_ of
is prop-fr:professionAutre of
is foaf:primaryTopic of