Le baptisme est un courant chrétien évangélique issu d'un réveil démarré par le pasteur anglais John Smyth en Hollande en 1609. Ce mouvement se caractérise par l'importance donnée à la Bible, à la nouvelle naissance, au baptême adulte en tant que témoignage volontaire, un esprit missionnaire, un engagement moral de vie ainsi que par l’autonomie locale des églises, la séparation de l’Église et de l’État, et finalement l’autorité de la congrégation (congrégationaliste).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le baptisme est un courant chrétien évangélique issu d'un réveil démarré par le pasteur anglais John Smyth en Hollande en 1609. Ce mouvement se caractérise par l'importance donnée à la Bible, à la nouvelle naissance, au baptême adulte en tant que témoignage volontaire, un esprit missionnaire, un engagement moral de vie ainsi que par l’autonomie locale des églises, la séparation de l’Église et de l’État, et finalement l’autorité de la congrégation (congrégationaliste). Aujourd’hui, on peut estimer la population baptiste mondiale à au moins 125 millions de personnes.
 • Als Baptisten werden die Mitglieder einer evangelischen Konfessionsfamilie bezeichnet, zu deren besonderen Merkmalen die ausschließliche Praxis der Gläubigentaufe oder Glaubenstaufe ebenso gehört wie die Betonung, dass die Ortsgemeinde für ihr Leben und ihre Lehre selbst verantwortlich ist (Kongregationalismus). Wie die Täufer des 16. Jahrhunderts, auf die sich auch die Baptisten zum Teil berufen, setzten sich diese von Anfang an vehement für uneingeschränkte Glaubensfreiheit (Toleranz) ein. Die erste Baptistengemeinde entstand 1609 in Amsterdam. In Deutschland ist der Baptismus seit 1834 vertreten, von wo aus er sich in viele Länder ausbreitete, auch innerhalb der Schweiz (ab 1847) und innerhalb Österreichs (ebenfalls ab 1847). Hauptverbreitungsgebiete der Baptisten, die heute zu den größten protestantischen Bekenntnisgemeinschaften gehören, sind Nordamerika und – mit einigem Abstand – Afrika und Asien.
 • Gereja Baptis adalah nama generik untuk gereja-gereja di lingkungan Protestan yang dicirikan antara lain oleh penolakannya terhadap baptisan anak (baptisan yang diberikan kepada bayi dan anak kecil). Gereja ini percaya bahwa baptisan hanya diberikan kepada orang dewasa yang sudah dapat mengakui imannya secara sadar dan bertanggung jawab. Praktik pelayanan baptisan hanya kepada orang dewasa di kalangan Gereja Baptis ini kelak juga ditiru oleh beberapa denominasi lain.
 • Baptists are individuals who comprise a group of denominations and churches that subscribe to a doctrine that baptism should be performed only for professing believers (believer's baptism, as opposed to infant baptism), and that it must be done by complete immersion (as opposed to affusion or sprinkling). Other tenets of Baptist churches include soul competency (liberty), salvation through faith alone, scripture alone as the rule of faith and practice, and the autonomy of the local congregation. Baptists recognize two ministerial offices, pastors and deacons. Baptist churches are widely considered to be Protestant churches, though some Baptists disavow this identity.Diverse from their beginning, those identifying as Baptists today differ widely from one another in what they believe, how they worship, their attitudes toward other Christians, and their understanding of what is important in Christian discipleship.Historians trace the earliest church labeled "Baptist" back to 1609 in Amsterdam, with English Separatist John Smyth as its pastor. In accordance with his reading of the New Testament, he rejected baptism of infants and instituted baptism only of believing adults. Baptist practice spread to England, where the General Baptists considered Christ's atonement to extend to all people, while the Particular Baptists believed that it extended only to the elect. In 1638, Roger Williams established the first Baptist congregation in the North American colonies. In the mid-18th century, the First Great Awakening increased Baptist growth in both New England and the South. The Second Great Awakening in the South in the early 19th century increased church membership, as did the preachers' lessening of support for abolition and manumission of slavery, which had been part of the 18th-century teachings. Baptist missionaries have spread their church to every continent.The Baptist World Alliance reports more than 41 million members in more than 150,000 congregations. In 2002, there were over 100 million Baptists and Baptistic group members worldwide and over 33 million in North America. The largest Baptist association is the Southern Baptist Convention, with the membership of associated churches totaling more than 16 million.
 • A baptisták a kétezer éves kereszténység törzsén a reformációval egy időben létrejött bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési, megújulási mozgalom, az anabaptisták mai utódai. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkeztek Svájcból menekülve az első anabaptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. A baptisták a bibliai hitvalló ragaszkodnak ahhoz hogy csak az merítkezzen be aki saját magától döntött úgy és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma.
 • Баптизм (от греч. Βάπτισμα: крещение) — одно из направлений протестантского христианства.Конфессия, вышедшая из среды английских пуритан. В основе баптистского вероучения, которое дало имя всему движению, лежит принцип добровольного и сознательного крещения по вере взрослых людей при наличии твёрдых христианских убеждений и отказа от греховного образа жизни. Крещение младенцев отвергается как несоответствующее требованию добровольности, сознательности и веры. Подобно иным протестантам, баптисты признают Библию в составе 66 книг Ветхого и Нового Завета Священным Писанием, обладающим исключительным авторитетом в повседневной и религиозной жизни.В практике церковной жизни баптисты придерживаются принципа всеобщего священства, а также самостоятельности и независимости каждой отдельной церковной общины (конгрегационализм). Пресвитер (пастор) общины не обладает абсолютной властью, наиболее важные вопросы решаются на церковных советах, общих собраниях верующих.Главное еженедельное богослужение баптисты проводят в воскресенье, в будни могут организовываться дополнительные собрания, специально посвященные молитве, изучению и обсуждению Библии и другой религиозной деятельности. Богослужения состоят из проповеди, пения в сопровождении инструментальной музыки, импровизированных молитв (своими словами), чтения духовных поэм и стихотворений.
 • Baptistler, Protestanların çoğuyla aynı temel inançları paylaşan, ama yalnızca inananların vaftiz edilmesi ve vaftizin de suya daldırma yoluyla yapılması gerektiğine inanan Protestanlardır. Baptistler tek bir kilise ya da mezhep oluşturmaz; kilise yönetiminde yerel cemaati tek yetkili sayan cemaatçi örgütlenme biçimini benimsemişlerdir.
 • Baptisté jsou křesťanským reformačním společenstvím církví. Jsou to evangelikálové – jediným zdrojem jejich víry je pro ně Bible, středem jejich učení je evangelium (víra ve spasitelnou moc ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista), zdůrazňují nutnost osobně a vědomě vyznat svou víru ve křtu a velký důraz kladou na evangelizaci (šíření evangelia).Šablona:Zdroj? Mají kongregační strukturu – každý místní sbor je samostatný a každý člen sboru se demokraticky podílí na jeho vedení. Jednotlivé sbory jsou většinou sdruženy do národních jednot, do kontinentálních seskupení (např.: Evropská baptistická federace) a Světového svazu baptistů. Název baptisté má svůj původ v řeckém slově βαπτίζειν, což znamená “ponoření” neboli křest.
 • Il battismo è un movimento nato nell'alveo del protestantesimo che affonda le proprie radici storiche nel puritanesimo inglese del XVII secolo. Esso è così chiamato per la pratica del battesimo dei credenti che l'assimilava al precedente movimento anabattista.I battisti sono una delle principali comunioni di chiese protestanti del mondo.
 • As Igrejas Batistas são uma denominação protestante de origem inglesa, que surgiu na Holanda no início do século XVII. As Igrejas batistas interpretam o batismo — imergir em água — como uma exposição bíblica e pública de sua fé. A denominação historicamente é ligada aos dissidentes ingleses, ou movimentos de anticonformismo do século XVI. O movimento batista surgiu na colônia inglesa na Holanda, num tempo de reforma religiosa intensa.Os batistas são protestantes históricos. A maioria das igrejas batistas escolhem associar-se com grupos que fornecem apoio sem controle. A maior associação batista é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, mas há muitas outras associações de batistas no mundo. No Brasil, as maiores são a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional*.As Igrejas Batistas formam uma família denominacional protestante de origem inglesa.
 • 침례교(浸禮敎,baptist)는 개신교의 한 교파이다. 침례교는 예수에 대한 믿음을 고백한 후, 신약성경에 근거하여 물에 완전히 잠기는 침례를 주장하기 때문에 침례교회라는 교단 명칭을 갖게 되었다.
 • バプテスト(英: Baptist、漢:浸礼教会、しんれいきょうかい)は、バプテスマ(浸礼での洗礼)を行う者の意味に由来しており、イギリスの分離派思想から発生したキリスト教プロテスタントの一教派。個人の良心の自由を大事にする。バプテストは17世紀頃にイギリスで始まり、現在ではアメリカ合衆国に最も多く分布している。アメリカ合衆国の宗教人口はプロテスタントが最も多いが、その中で最も多いのがバプテストである。アメリカNo.1と言われるこの保守派に属するバプテスト派、殊に南部バプテスト連盟は、アメリカ合衆国の非カトリック教派団体として最大の規模を誇る。バプテスト派は、アルミニウスの流れを汲む普遍救済主義を支持するジェネラル・バプテストと、ジャン カルヴァン(カルヴィン)の流れを汲む予定説を支持するパティキュラー・バプテストとに分かれる。現在は、パティキュラー・バプテストが数において優勢である。アメリカ合衆国のジェネラル・バプテストは存続を保っているが、イギリスのジェネラル・バプテストはパテキュラー・バプテストに吸収されつつある。アメリカ合衆国のパティキュラー・バプテストは 奴隷制度に関する意見の対立以降、米国バプテスト同盟(旧称:北部バプテスト同盟;アメリカン・バプテスト)と南部バプテスト連盟とに 分裂している。日本には主に19世紀末にアメリカ合衆国からパティキュラー・バプテストが伝わっているが、ジェネラル・バプテストによる宣教もなされている。その他に、アフリカや東欧・ロシア等への宣教もなされている。ランドマーク・バプテストはプロテスタントを自称しない。「アナバプテスト」も参照
 • Баптисткото движение е клон на християнството, възникнал в Англия през XVII век, изповядващ приемането на кръщение само от съзнателни хора чрез пълно потапяне. Разпространява се в Северна Америка, а от там - и по целия свят. Приема две от седемте тайнства: кръщение и евхаристия.Баптистите принадлежат към протестантското течение в християнството.
 • Baptyzm – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga, nadrzędną rolę Pisma Świętego jako autorytetu w sprawach wiary i życia chrześcijanina oraz ograniczający praktykę chrztu do osób świadomych tego aktu. Zbawienie nie jest według wyznawców baptyzmu (baptystów) osiągalne na podstawie uczynków, lecz stanowi jedynie niezasłużony dar łaski Boga przyjmowany przez człowieka osobistą, ufną wiarą w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu, dokonane przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, byli prekursorami rozdziału kościoła i państwa. Większość baptystów reprezentuje ewangelikalne chrześcijaństwo, choć istnieją także nieliczne denominacje baptystyczne przynależące do liberalnego nurtu protestantyzmu. Baptyści różnią się często między sobą w pewnych kwestiach np.: predestynacja bądź wolna wola, pewność bądź możliwość utracenia zbawienia, stosunek do teorii ewolucji.Krajem o największym skupisku baptystów są Stany Zjednoczone. W Polsce głównym przedstawicielem baptyzmu jest Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Istnieją też niewielkie kilkudziesięcioosobowe grupy jak Biblijny Kościół Baptystyczny i inne niezależne wspólnoty baptystyczne.
 • Las iglesias bautistas o baptistas son un grupo de iglesias cristianas evangélicas, vinculadas por unas creencias y organización eclesiástica comunes, cuya doctrina distintiva es considerar que el bautismo debe realizarse únicamente a los creyentes adultos (y no a los niños), y que hay que hacerlo por inmersión en agua (en vez de por afusión o aspersión). En sus comienzos como denominación fueron perseguidos tanto por católicos como por otras iglesias protestantes.La Alianza Mundial Bautista tiene más de 42 millones de miembros en más de 177.000 congregaciones. En 2002, había más de 100 millones de bautistas en todo el mundo, y más de 33 millones en Norteamérica. La asociación bautista más grande es la Convención Bautista del Sur, con más de 16 millones de miembros en sus iglesias asociadas.Los bautistas enfatizan la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo para obtener la salvación, ponen especial énfasis en el principio de la salvación sólo por gracia por medio de la fe (aunque consideran que la creencia auténtica conlleva un compromiso inherente con las buenas obras, que es una consecuencia y no la causa de la salvación) y en la gracia divina para alcanzar la salvación. Además, hacen hincapié en la entrega personal del fiel a Cristo y en su aceptación como Señor y Salvador del creyente.Con estos requisitos, se considera necesario para ingresar a la Iglesia (como paso de obediencia y no como requisito para obtener la salvación) el bautismo del creyente adulto, por inmersión completa en agua. El bautismo es precedido por una profesión pública de fe en Jesucristo como Señor y Salvador.Los bautistas reconocen dos oficios ministeriales: pastores y diáconos.Las iglesias bautistas son consideradas como iglesias protestantes, aunque algunos bautistas repudien esta identidad.Diversos desde sus inicios, los que se identifican como bautistas difieren mucho en sus creencias y forma de adoración a Dios, así como en sus actitudes hacia los demás cristianos y su comprensión de lo que es importante en el seguimiento de Cristo.
 • Els baptistes són una denominació cristiana protestant actual que emfatitzen el baptisme adult dels creients per mitjà de la immersió completa dins de l'aigua (en oposició al ruixament), el qual es realitza després d'una confessió pública de fe en Jesús com a salvador. Les esglésies baptistes van ser fundades el segle XVII al Regne Unit i els Estats Units d'Amèrica. Existeixen diferents esglésies baptistes locals, sovint agrupades en organitzacions regionals. El nombre estimat de creients baptistes és de prop de 110 milions a tot el món, agrupats en més de 220.000 congregacions i és considerada la comunitat protestant més gran als Estats Units. Altres grans comunitats baptistes són a l'Índia (2,4 milions), Nigèria (2,5 milions), República Democràtica del Congo (RDC) (1,9 milions) i Brasil (1,7 milions).A Europa, els baptistes són una minoria (1,1 milions de persones el 1981, la meitat de l'antiga Unió Soviètica), però es tracta d'un moviment protestant que s'està estenent en els darrers anys.
 • Het baptisme is een stroming binnen het protestantisme (christendom), ontstaan in 1609 onder puriteinse vluchtelingen van Engeland in Amsterdam na contacten met Nederlandse doopsgezinden. Twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als stichters gezien. Hét onderscheidende kenmerk van het baptisme is dat het de doop door onderdompeling hanteert, toegepast op (bijna) volwassenen.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 144450 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16741 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 59 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109854792 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • :category:Baptist
prop-fr:commonsTitre
 • les Baptistes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le baptisme est un courant chrétien évangélique issu d'un réveil démarré par le pasteur anglais John Smyth en Hollande en 1609. Ce mouvement se caractérise par l'importance donnée à la Bible, à la nouvelle naissance, au baptême adulte en tant que témoignage volontaire, un esprit missionnaire, un engagement moral de vie ainsi que par l’autonomie locale des églises, la séparation de l’Église et de l’État, et finalement l’autorité de la congrégation (congrégationaliste).
 • Gereja Baptis adalah nama generik untuk gereja-gereja di lingkungan Protestan yang dicirikan antara lain oleh penolakannya terhadap baptisan anak (baptisan yang diberikan kepada bayi dan anak kecil). Gereja ini percaya bahwa baptisan hanya diberikan kepada orang dewasa yang sudah dapat mengakui imannya secara sadar dan bertanggung jawab. Praktik pelayanan baptisan hanya kepada orang dewasa di kalangan Gereja Baptis ini kelak juga ditiru oleh beberapa denominasi lain.
 • Baptistler, Protestanların çoğuyla aynı temel inançları paylaşan, ama yalnızca inananların vaftiz edilmesi ve vaftizin de suya daldırma yoluyla yapılması gerektiğine inanan Protestanlardır. Baptistler tek bir kilise ya da mezhep oluşturmaz; kilise yönetiminde yerel cemaati tek yetkili sayan cemaatçi örgütlenme biçimini benimsemişlerdir.
 • Il battismo è un movimento nato nell'alveo del protestantesimo che affonda le proprie radici storiche nel puritanesimo inglese del XVII secolo. Esso è così chiamato per la pratica del battesimo dei credenti che l'assimilava al precedente movimento anabattista.I battisti sono una delle principali comunioni di chiese protestanti del mondo.
 • 침례교(浸禮敎,baptist)는 개신교의 한 교파이다. 침례교는 예수에 대한 믿음을 고백한 후, 신약성경에 근거하여 물에 완전히 잠기는 침례를 주장하기 때문에 침례교회라는 교단 명칭을 갖게 되었다.
 • バプテスト(英: Baptist、漢:浸礼教会、しんれいきょうかい)は、バプテスマ(浸礼での洗礼)を行う者の意味に由来しており、イギリスの分離派思想から発生したキリスト教プロテスタントの一教派。個人の良心の自由を大事にする。バプテストは17世紀頃にイギリスで始まり、現在ではアメリカ合衆国に最も多く分布している。アメリカ合衆国の宗教人口はプロテスタントが最も多いが、その中で最も多いのがバプテストである。アメリカNo.1と言われるこの保守派に属するバプテスト派、殊に南部バプテスト連盟は、アメリカ合衆国の非カトリック教派団体として最大の規模を誇る。バプテスト派は、アルミニウスの流れを汲む普遍救済主義を支持するジェネラル・バプテストと、ジャン カルヴァン(カルヴィン)の流れを汲む予定説を支持するパティキュラー・バプテストとに分かれる。現在は、パティキュラー・バプテストが数において優勢である。アメリカ合衆国のジェネラル・バプテストは存続を保っているが、イギリスのジェネラル・バプテストはパテキュラー・バプテストに吸収されつつある。アメリカ合衆国のパティキュラー・バプテストは 奴隷制度に関する意見の対立以降、米国バプテスト同盟(旧称:北部バプテスト同盟;アメリカン・バプテスト)と南部バプテスト連盟とに 分裂している。日本には主に19世紀末にアメリカ合衆国からパティキュラー・バプテストが伝わっているが、ジェネラル・バプテストによる宣教もなされている。その他に、アフリカや東欧・ロシア等への宣教もなされている。ランドマーク・バプテストはプロテスタントを自称しない。「アナバプテスト」も参照
 • Баптисткото движение е клон на християнството, възникнал в Англия през XVII век, изповядващ приемането на кръщение само от съзнателни хора чрез пълно потапяне. Разпространява се в Северна Америка, а от там - и по целия свят. Приема две от седемте тайнства: кръщение и евхаристия.Баптистите принадлежат към протестантското течение в християнството.
 • Het baptisme is een stroming binnen het protestantisme (christendom), ontstaan in 1609 onder puriteinse vluchtelingen van Engeland in Amsterdam na contacten met Nederlandse doopsgezinden. Twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als stichters gezien. Hét onderscheidende kenmerk van het baptisme is dat het de doop door onderdompeling hanteert, toegepast op (bijna) volwassenen.
 • Баптизм (от греч. Βάπτισμα: крещение) — одно из направлений протестантского христианства.Конфессия, вышедшая из среды английских пуритан. В основе баптистского вероучения, которое дало имя всему движению, лежит принцип добровольного и сознательного крещения по вере взрослых людей при наличии твёрдых христианских убеждений и отказа от греховного образа жизни. Крещение младенцев отвергается как несоответствующее требованию добровольности, сознательности и веры.
 • Els baptistes són una denominació cristiana protestant actual que emfatitzen el baptisme adult dels creients per mitjà de la immersió completa dins de l'aigua (en oposició al ruixament), el qual es realitza després d'una confessió pública de fe en Jesús com a salvador. Les esglésies baptistes van ser fundades el segle XVII al Regne Unit i els Estats Units d'Amèrica. Existeixen diferents esglésies baptistes locals, sovint agrupades en organitzacions regionals.
 • As Igrejas Batistas são uma denominação protestante de origem inglesa, que surgiu na Holanda no início do século XVII. As Igrejas batistas interpretam o batismo — imergir em água — como uma exposição bíblica e pública de sua fé. A denominação historicamente é ligada aos dissidentes ingleses, ou movimentos de anticonformismo do século XVI. O movimento batista surgiu na colônia inglesa na Holanda, num tempo de reforma religiosa intensa.Os batistas são protestantes históricos.
 • Baptists are individuals who comprise a group of denominations and churches that subscribe to a doctrine that baptism should be performed only for professing believers (believer's baptism, as opposed to infant baptism), and that it must be done by complete immersion (as opposed to affusion or sprinkling).
 • Las iglesias bautistas o baptistas son un grupo de iglesias cristianas evangélicas, vinculadas por unas creencias y organización eclesiástica comunes, cuya doctrina distintiva es considerar que el bautismo debe realizarse únicamente a los creyentes adultos (y no a los niños), y que hay que hacerlo por inmersión en agua (en vez de por afusión o aspersión).
 • Baptisté jsou křesťanským reformačním společenstvím církví. Jsou to evangelikálové – jediným zdrojem jejich víry je pro ně Bible, středem jejich učení je evangelium (víra ve spasitelnou moc ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista), zdůrazňují nutnost osobně a vědomě vyznat svou víru ve křtu a velký důraz kladou na evangelizaci (šíření evangelia).Šablona:Zdroj? Mají kongregační strukturu – každý místní sbor je samostatný a každý člen sboru se demokraticky podílí na jeho vedení.
 • Als Baptisten werden die Mitglieder einer evangelischen Konfessionsfamilie bezeichnet, zu deren besonderen Merkmalen die ausschließliche Praxis der Gläubigentaufe oder Glaubenstaufe ebenso gehört wie die Betonung, dass die Ortsgemeinde für ihr Leben und ihre Lehre selbst verantwortlich ist (Kongregationalismus). Wie die Täufer des 16. Jahrhunderts, auf die sich auch die Baptisten zum Teil berufen, setzten sich diese von Anfang an vehement für uneingeschränkte Glaubensfreiheit (Toleranz) ein.
 • A baptisták a kétezer éves kereszténység törzsén a reformációval egy időben létrejött bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési, megújulási mozgalom, az anabaptisták mai utódai. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkeztek Svájcból menekülve az első anabaptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek.
 • Baptyzm – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga, nadrzędną rolę Pisma Świętego jako autorytetu w sprawach wiary i życia chrześcijanina oraz ograniczający praktykę chrztu do osób świadomych tego aktu.
rdfs:label
 • Baptisme
 • Baptisme
 • Baptisten
 • Baptistler
 • Baptists
 • Baptisté
 • Baptizmus
 • Baptyzm
 • Battismo
 • Església Baptista
 • Gereja Baptis
 • Iglesias bautistas
 • Igreja Batista
 • Баптизм
 • Баптизъм
 • バプテスト教会
 • 침례교
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:religion of
is dbpedia-owl:religiousOrder of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:culte of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:religion of
is foaf:primaryTopic of