Durant la période mérovingienne, l’Austrasie (territoires de l'est) était un royaume franc couvrant le nord-est de la France actuelle, les bassins de la Meuse et de la Moselle, jusqu’aux bassins moyen et inférieur du Rhin. Ce royaume est apparu en 511 à la mort de Clovis, lorsque le territoire de celui-ci a été partagé entre ses fils.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Durant la période mérovingienne, l’Austrasie (territoires de l'est) était un royaume franc couvrant le nord-est de la France actuelle, les bassins de la Meuse et de la Moselle, jusqu’aux bassins moyen et inférieur du Rhin. Ce royaume est apparu en 511 à la mort de Clovis, lorsque le territoire de celui-ci a été partagé entre ses fils. Cependant, le nom d'Austrasie n'est mentionné pour la première fois que pendant le règne de Childebert II ; il fut d'abord désigné comme Royaume de Reims, puis Royaume de Metz, du nom de ses capitales.Il ne faut pas comprendre ce partage comme une division stricte du royaume. Les quatre frères sont rois en même temps mais l'intégrité du regnum francorum est en partie conservée, dont l'Austrasie est un sous-royaume. Le royaume de Clovis fut réunifié par Clotaire 1er vers 555, augmenté du Royaume de Bourgogne, puis à nouveau partagé entre ses fils à sa mort. L'Austrasie échut en 567 à Sigebert et à la reine Brunehaut ; un long conflit dynastique l'opposa à son frère Chilpéric, souverain de Neustrie, qui ne se termina qu'en 613 avec l'exécution de Brunehaut et de leurs petits-enfants par Clotaire II, fils de Chilpéric.Clotaire II régna alors sur l'ensemble du royaume franc, et, dès 623, confia le royaume d'Austrasie à son fils Dagobert, qui lui succéda comme roi des Francs en 629. La famille aristocratique des pippinides prit alors une importance croissante, gouvernant via la fonction de maire du palais et la direction des nombreux monastères créés à cette époque pour christianiser le royaume.Ils fondèrent la dynastie carolingienne : l’Austrasie disparut en 751 avec le dernier roi mérovingien pour être intégrée dans le grand royaume franc réuni par Pépin le Bref et Charlemagne.
 • Austrasië was het noordoostelijk deel van het Merovingische koninkrijk, en besloeg het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland, België ten oosten van de Schelde en delen van Nederland. De hoofdstad van het rijk was Metz, hoewel sommige koningen ook vanuit Reims regeerden.
 • Austrasie nebo Austrasia (v překladu východní země) je království, které tvořily severovýchodní části Francké říše v období Merovejců. Zahrnovalo území dnešní severovýchodní Francie, západního Německa, Belgie, Lucemburska a Nizozemska (povodí Mázy a Mosely, střední a dolní povodí Rýna). Království vzniklo po smrti franckého krále Chlodvíka I. Podle tehdejšího práva si rozdělili říši jeho synové Chlothar I., Childebert I., Chlodomir a Theuderich I. a tím vznikly celky Burgundsko, Neustrie, Akvitánie a Austrasie.Austrasie zanikla s posledním králem z rodu Merovejců (751), aby se začlenila do veliké Francké říše, kterou vytvořili Pipin I. a Karel Veliký.
 • Bu maddede Austrasia hakkında bilgi verilmektedir. Avustralya, Avustralasya ve Avusturya ile karıştırılmamalıdır.Avusturasya veya Austrasia, (İngilizce;"eastern land", Türkçe "Doğu kara" anlamına gelir) Merovenj Hanedanlığının kuzey doğu topraklarını oluşturan ve günümüzdeki Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda ülkelerinin topraklarına verilen isimdir. Bazı Avusturasya krallarının Reims, Trier ve Köln arasında hüküm sürmesine rağmen, Metz bu hanedanlığa başkentlik yapmıştır.
 • Австра́зия (фр. Austrasie, нем. Austrasien, лат. Austrasia) — северо-восточная часть франкского государства Меровингов (в противоположность юго-западной части — Нейстрии).Занимала территорию в бассейнах Мааса и Мозеля, а также области к востоку от Рейна (сейчас там располагаются северо-восточные регионы Франции, Бельгия, Нидерланды, а также западные территории Германии). Столица Австразии находилась в г. Мец, хотя некоторые правители выбирали в качестве своей резиденции Реймс.Австразия административно сформировалась в 511 году, когда после смерти Хлодвига I королевство франков было разделено на две части. Австразия досталась старшему, хотя и незаконному, сыну Хлодвига, Теодориху. В VI—VII веках Австразия временами обособлялась в самостоятельное королевство, управлялась своими королями и майордомами. От майордомов Австразии, ставших в 687 году фактическими правителями всего королевства франков, произошла династия Каролингов.При преемниках Карла Великого Австразия вошла в состав Германии.
 • L'Austrasia era il più potente dei quattro ducati principali al tempo dei re merovingi, con capitale Reims. Partirà da qui, infatti, l'idea di rovesciare il trono dei discendenti di Clodoveo I. Occupava la parte orientale del regno merovingio, sulle due sponde del Reno, della Mosa e della Mosella. Esso confinava a ovest con il regno della Neustria, a sud ovest con il regno dei Burgundi, a sud est con la sottomissione di Suebi e Alemanni occupava l'altopiano svizzero e parte delle Alpi e Prealpi svizzere e bavaresi, a est confinava con i Sassoni e a nord con il mare. La parabola storica del primo regno di Austrasia va dalla morte di Clodoveo (511) alla salita al trono di Clotario I che riuscì a riunificare il Regno franco.
 • Austrasia (jelentése: keleti területek) volt a neve annak a keleti frank királyságnak, amely a 6-8. században a mai Franciaország északkeleti részén, a Maas és a Mosel medencéjében, egészen a Rajna középső és alsó folyásáig terjedt a Meroving királyok idejében. Ez a terület magában foglalta a ripuári frankok földjét is. Fővárosa Metz volt, de néhány király Reims, Trier és Köln városokban székelt. A nyugati frank királyság neve Neustria volt. Austrasiát tekintik a Karoling-ház bölcsőjének. I. Sigebert és utódai, 561 és 616 között, rövid időre annektálták Neustriát és Burgundiát. III. Sigebert Metzben uralkodott, és saját majordomussal rendelkezett. Austrasia fennhatósága alá került Neustria, amikor Herstali Pipin legyőzte Neustria majordomusát 687-ben a tertry-i csatában. 688-ban megszerezte Burgundia majordomusi hivatalát is. Unokája, III. Pipin 751-ben eltávolította III. Childerichet, és trónra lépett. A Karolingok uralkodása alatt Austrasia és Neustria önállósága megszűnt, fokozatosan beolvadtak a Frank Birodalomba.
 • Austrasia formed the northeastern section of the Kingdom of the Merovingian Franks, comprising parts of the territory of present-day France, Germany, Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Metz served as its capital, although some Austrasian kings ruled from Rheims, Trier, and Cologne.
 • 아우스트라시아(Austrasia, "동쪽의 땅"이란 뜻)는 메로빙거 프랑크 왕국의 북동쪽 지역을 일컫는 옛 지명이다. 대체로 오늘날 프랑스의 동쪽, 독일의 서쪽, 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드와 일치한다. 메츠가 중심도시 역할을 했다.프랑크 왕국의 서쪽 지역을 부르는 네우스트리아와는 경쟁 관계에 있었고 부르군트가 양 왕국의 중재자 역할을 했다. 카롤링거 가문 출신의 아우스트리아 궁재 피핀 2세가 687년 테르트리 전투에서 네우스트리아의 군대를 격파하여 아우스트라시아는 다른 프랑크 왕국의 분국들에 대한 지배권을 장악했다. 751년 피핀 2세의 손자인 단신왕 피핀 3세가 메로빙거 왕조의 마지막 왕을 폐위하고 프랑크 왕위에 올랐고 카롤링거 왕조가 시작되었다. 아우스트리아는 종종 동프랑크와 동의어로 사용된다.
 • Austrazja – kraina historyczna, w VI – VII w. stanowiąca północno-wschodnią część merowińskiego Królestwa Franków. Obejmowała tereny nad Mozą, Mozelą i środkowym Renem, które obecnie leżą we wschodniej Francji, zachodnich Niemczech, Belgii i Holandii. Głównymi ośrodkami i siedzibami władców były Metz i Reims.Jako część państwa Franków wyodrębniła się w 511 r. po śmierci króla Chlodwiga I w wyniku podziału jego władztwa między czterech synów. Królem w Austrazji został Teuderyk I. Po okresie panowania potomków Teuderyka władzę w Austrazji objął w 555 r. jego brat Chlotar I, który na krótko zjednoczył ziemie Franków. Po śmierci Chlotara w 561 r. w wyniku kolejnego podziału Austrazję objął jego syn Sigebert I, którego potomkowie władali krajem do 613 r. Na skutek buntu możnowładców austrazyjskich przeciwko królowej Brunhildzie, żonie Sigiberta I, która sprawowała faktyczne rządy w królestwie w imieniu swych wnuków: Teodeberta II i Teuderyka II władzę w Austrazji przejął król Neustrii Chlotar II, ponownie jednocząc państwo Franków. Kolejny rozpad monarchii nastąpił w 623 r., Chlotar II naciskany przez możnych, koronował swojego syna Dagoberta na króla Austrazji, przydając mu jako majordoma Pepina Starszego i biskupa Metzu, Arnulfa, jako duchowego doradcę – protoplastów Karolingów (pierwszy był dziadkiem Pepina z Heristalu ze strony matki, drugi ze strony ojca).Wraz ze słabnięciem królewskiej władzy znaczenia nabierał urząd majordoma, który w Austrazji stał się realną władzą i dziedziczną godnością pierwszych Karolingów. Austrazja pozostawała oddzielnym królestwem frankijskim do 679 r., gdy po śmierci jej króla Dagoberta II, Teuderyk III, król Neustrii i Burgundii objął władzę także w Austrazji. Od 751 r. wraz z resztą ziem frankijskich Austrazja znalazła się pod rządami Karolingów i nigdy już nie stanowiła oddzielnego władztwa.
 • Austrasia merovingiarren erresumako ipar-ekialdeko zatia zen, mendebaldeko Neustriatik bereizia. Egungo ekialdeko Frantzian, mendebaldeko Alemanian, Belgikan, Luxenburgon eta Herbehereetan egongo zen kokatuta gutxi gorabehera. Metz zen ohiko hiriburua, nahiz eta hainbat erregek Rheims, Trier, edo Cologne hobestu zuten.
 • Австразия (по-рядко наричана Австрия със значение на "източна земя") се оформя в североизточните дялове на Кралството на Меровингите, като се състои от територии, днес принадлежащи на източна Франция, западна Германия, на Белгия, Люксембург и Холандия. Столица е градът Метц, въпреки, че някои австразийски крале управляват от Реймс, Трир, и Кьолн. Исторически терминът Австразия се е отнасял и за североизточна Италия, противоположно на Неустрия на северозапад.След смъртта на франкския крал Хлодвиг I през 511 неговите четири сина разделят кралството на баща си, като Теодорих I получава териториите, по-късно познати като Австразия. Той става родоначалник на кралска династия, властвала в Австразия до 555, когато отново е обединена с другите Франкски кралства под властта на Хлотар I, наследил всички франкски владения до 558. Той отново разделя кралството си между своите четири сина, като след смъртта на Хариберт I през 567 се оформят три компактни монархии: Австразия с крал Сигеберт I, Неустрия с крал Хилперих I, и Бургундия с крал Гунтрам. Тези три кралства дефинират политическия мир на франкските земи до появата на Каролингите и дори след това. От 567 до смъртта на Сигиберт I през 613, Австразия и Неустрия са в посоянен конфликт, а Бургундия играе умиротворяваща и арбитрираща роля между тях. Тези борби достигат своя пик с войните между Брунхилда и Фредегунд, кралици съответно на Австразия и Неустрия. В края на краищата през 613 г. срещу Брунхилда се надига бунт и тя бива заловена и предадена на краля на Неустрия Хлотар II, неин племенник. Клотар става крал на обединено за пореден път франкско господарство със столица Париж. През този период за първи път се появява титлата majores domus - майор-дом, или господар на двореца. Титлата се носи от официално лице, служещо като медиатор между краля и хората от различните страни на франките. Първите майор-доми на Австразия се подбират от наследниците на Пипин - Пипинидите, което довежда след бавно и постепенно издигане до това, че те изместват Меровингите от трона. През 633 крал Дагоберт поставя най-големия си син Сигиберт III на трона на Австразия. Този нов крал е широко известен в историческите среди като roi fainéant или крал-безделник от династията на Меровингите. Дворът му се доминира от майор-доми, като през 657 един от тях, Гримоалд Стари успява да настани сина си Хилдеберт Осиновения на трона на Австразия, където той властвал до 662. Оттук нататък Австразия е кралство на Пипинидите(Арнулфингите) като де факто майордоми-самодържци и е център на тяхната власт и мощ. В битката при Тертри през 687, Пипин Херисталски побеждава краля на Неустрия Теодорих III и установява майордомството си над всички Франкски земи. Още веднъж, през 718, Австразия трябва да докаже мощта си над Неустрия когато майор-домът Карл Мартел осигурява на Меровинга Хлотар IV трона на Австразия след неговата подкрепа във войната с Неустрия. Така, през 719 Франкия се обединява окончателно под австразийска хегемония.
 • Austràsia (Austrasie en francès i Austrasien en alemany) fou la part nord-oriental del Regne Franc durant el període de la monarquia merovíngia, en contraposició a Nèustria, que era la part nord-occidental.Clodoveu I el Gran, rei dels francs, disposà quan morí (511) que el regne fos dividit entre els seus fills. A Clotari I el Vell li donà Nèustria, a Teodoric I li tocà Austràsia, a Clodomir li correspongué Orleans i Khildebert I heretà París. Des de la divisió del regne franc fins que Pipí el Breu reunificà França a mitjans del segle VIII iniciant així la Dinastia Carolíngia, Austràsia fou durant la major part del temps un regne independent amb la seva capital situada a Metz.Austràsia abastava territoris de l'est de l'actual França, oest d'Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos. De forma aproximada comprenia les terres situades a les conques dels rius Rin, Mosa i Mosel·la. A més de Metz incloïa localitats com ara Reims (que fou la capital durant el regnat d'alguns reis d'Austràsia), Colònia o Trèveris. La seva influència es prolongava cap a l'est arribant a Turíngia i Baviera.Des de la fundació del regne l'any 511, Austràsia estigué constantment en disputa amb la seva veïna Nèustria. Aquestes disputes arribaren al seu clímax amb les guerres que enfrontaren a la reina Brunegilda d'Austràsia i la reina Fredegunda de Nèustria. El 613, una rebel·lió de la noblesa contra Brunegilda deposà a la reina i l'entregà, juntament amb el regne, al rei Clotari II de Nèustria, que reunificà ambdós regnes i creà un Regne Franc unit amb capital a París.Amb la debilitació de la influència reial a Austràsia, el càrrec de Majordom de palau es convertí en el lloc de poder més important del regne i es tornà hereditari dins de la família carolíngia. D'ençà que els carolíngis derrocaren l'últim rei merovingi (751), Austràsia no tornà a formar un regne independent. Sota el govern dels successors de Carlemany la part oriental de l'Imperi (la futura Alemanya), rebé el nom d'Austràsia. Quan Pipí el Breu es proclamà rei establí la dinastia carolíngia, desapareixent també el càrrec de majordom de palau.
 • A Austrásia, localizada no nordeste da atual França, mas compreendendo também partes da atual Alemanha, Bélgica e Países Baixos era, na Idade Média, a região compreendida entre o Reino de Reims, o país dos Francos ripuários, o vale do río Mosela, a região de atual Champagne e a Auvérnia.Era um reino sob o domínio da dinastia dos merovíngios e sua capital era Metz, embora alguns dos seus reis tivessem a corte em Reims. Por isso era também chamado de Reino de Reims ou Reino de Metz.
 • アウストラシア(Austrasia、まれにアウストリア(Austria)とも。いずれも「東方の土地」の意)、はメロヴィング朝フランク王国の北東部、現在のフランス東部、ドイツ西部、ベルギー、ルクセンブルク、オランダから構成されていた。メスは首都としての機能を果たし、アウストラシアの諸王はランス、トリーア、ケルンをも支配した。また、アウストラシアはイタリアから見た北東の地域を差す用語として、北西を意味するネウストリアと対称的に使われた。
 • Austrasia (en francés: Austrasie; en alemán: Austrasien) es el nombre con el que se conoce la parte nororiental del reino Franco durante el periodo de los reyes merovingios, en contraposición a Neustria, que era la parte noroccidental.Clodoveo I el Grande, rey de los francos, dispuso que su reino fuese dividido entre sus hijos a su muerte en 511: Neustria para Clotario, Austrasia para Teodorico, Orleans a Clodomiro y París para Childeberto. Desde este momento hasta la reunificación del reino por Pipino el Breve a mediados del siglo VIII, Austrasia fue durante la mayor parte del tiempo un reino independiente con capital en Metz.Austrasia estaba formada por territorios del este de la actual Francia, oeste de Alemania, Bélgica y los Países Bajos. De forma aproximada comprendía las cuencas de los ríos Rin, Mosa y Mosela. Además de Metz incluía localidades como Reims (que sirvió de capital para algunos reyes de Austrasia), Colonia o Tréveris. Su influencia se prolongaba hacia el este llegando a Turingia y Baviera.Desde la creación del reino en 511, Austrasia estuvo constantemente envuelta en disputas con su vecina Neustria. Estas disputas alcanzaron su clímax con las guerras que enfrentaron a la reina Brunegilda de Austrasia y la reina Fredegunda. En 613, una rebelión de la nobleza contra Brunegilda depuso a la reina y la entregó, junto con el reino, al rey Clotario II de Neustria, que reunificó ambos reinos y creó un Reino Franco unido gobernado desde París.Con el debilitamiento de la influencia real en Austrasia, el puesto de Mayordomo de Palacio se convirtió en el auténtico poder fáctico del reino y se tornó hereditario dentro de la familia carolingia. Tras la deposición del último rey merovingio por los carolingios, Austrasia no volvió a formar un reino aparte. Bajo los sucesores de Carlomagno recibía el nombre de Austrasia la parte oriental del Imperio, la futura Alemania.
 • Austrasien oder auch Austrien (von den lateinischen Bezeichnungen: Austrasia oder Auster) bezeichnete den östlichen Teil des Frankenreichs im Gegensatz zu Neustrien (dem Westreich). Es kann als Wiege der Karolinger bezeichnet werden.
dbpedia-owl:bnfId
 • 15322002z
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Austrasie__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:individualisedGnd
 • 4086145-4
dbpedia-owl:mapCaption
 • Austrasie etNeustrie
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:religion
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 999749 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18707 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 231 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107667717 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 511 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 751 (xsd:integer)
prop-fr:bnf
 • 15322002 (xsd:integer)
prop-fr:capitale
 • Reims, puis Metz
prop-fr:carte
 • Neustria.JPG
prop-fr:evt
 • Mort de Clovis et partage de son royaume. L'Austrasie revient à Thierry
 • Le dernier Mérovingien, Childéric III, est déposé par Pépin le Bref : fin du royaume
prop-fr:evt1Date
 • 511 (xsd:integer)
prop-fr:evt2Date
 • 751 (xsd:integer)
prop-fr:gnd
 • 4086145 (xsd:integer)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:leadera
prop-fr:leadera1Date
 • 511 (xsd:integer)
prop-fr:leadera2Date
 • 743 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • Austrasie et Neustrie
prop-fr:nom
 • Austrasia
prop-fr:nomFrançais
 • Austrasie
prop-fr:p
 • Royaume de Clovis
prop-fr:religion
prop-fr:s
prop-fr:titreLeadera
prop-fr:type
 • géographie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Durant la période mérovingienne, l’Austrasie (territoires de l'est) était un royaume franc couvrant le nord-est de la France actuelle, les bassins de la Meuse et de la Moselle, jusqu’aux bassins moyen et inférieur du Rhin. Ce royaume est apparu en 511 à la mort de Clovis, lorsque le territoire de celui-ci a été partagé entre ses fils.
 • Austrasië was het noordoostelijk deel van het Merovingische koninkrijk, en besloeg het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland, België ten oosten van de Schelde en delen van Nederland. De hoofdstad van het rijk was Metz, hoewel sommige koningen ook vanuit Reims regeerden.
 • Bu maddede Austrasia hakkında bilgi verilmektedir. Avustralya, Avustralasya ve Avusturya ile karıştırılmamalıdır.Avusturasya veya Austrasia, (İngilizce;"eastern land", Türkçe "Doğu kara" anlamına gelir) Merovenj Hanedanlığının kuzey doğu topraklarını oluşturan ve günümüzdeki Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda ülkelerinin topraklarına verilen isimdir. Bazı Avusturasya krallarının Reims, Trier ve Köln arasında hüküm sürmesine rağmen, Metz bu hanedanlığa başkentlik yapmıştır.
 • Austrasia formed the northeastern section of the Kingdom of the Merovingian Franks, comprising parts of the territory of present-day France, Germany, Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Metz served as its capital, although some Austrasian kings ruled from Rheims, Trier, and Cologne.
 • 아우스트라시아(Austrasia, "동쪽의 땅"이란 뜻)는 메로빙거 프랑크 왕국의 북동쪽 지역을 일컫는 옛 지명이다. 대체로 오늘날 프랑스의 동쪽, 독일의 서쪽, 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드와 일치한다. 메츠가 중심도시 역할을 했다.프랑크 왕국의 서쪽 지역을 부르는 네우스트리아와는 경쟁 관계에 있었고 부르군트가 양 왕국의 중재자 역할을 했다. 카롤링거 가문 출신의 아우스트리아 궁재 피핀 2세가 687년 테르트리 전투에서 네우스트리아의 군대를 격파하여 아우스트라시아는 다른 프랑크 왕국의 분국들에 대한 지배권을 장악했다. 751년 피핀 2세의 손자인 단신왕 피핀 3세가 메로빙거 왕조의 마지막 왕을 폐위하고 프랑크 왕위에 올랐고 카롤링거 왕조가 시작되었다. 아우스트리아는 종종 동프랑크와 동의어로 사용된다.
 • Austrasia merovingiarren erresumako ipar-ekialdeko zatia zen, mendebaldeko Neustriatik bereizia. Egungo ekialdeko Frantzian, mendebaldeko Alemanian, Belgikan, Luxenburgon eta Herbehereetan egongo zen kokatuta gutxi gorabehera. Metz zen ohiko hiriburua, nahiz eta hainbat erregek Rheims, Trier, edo Cologne hobestu zuten.
 • A Austrásia, localizada no nordeste da atual França, mas compreendendo também partes da atual Alemanha, Bélgica e Países Baixos era, na Idade Média, a região compreendida entre o Reino de Reims, o país dos Francos ripuários, o vale do río Mosela, a região de atual Champagne e a Auvérnia.Era um reino sob o domínio da dinastia dos merovíngios e sua capital era Metz, embora alguns dos seus reis tivessem a corte em Reims. Por isso era também chamado de Reino de Reims ou Reino de Metz.
 • アウストラシア(Austrasia、まれにアウストリア(Austria)とも。いずれも「東方の土地」の意)、はメロヴィング朝フランク王国の北東部、現在のフランス東部、ドイツ西部、ベルギー、ルクセンブルク、オランダから構成されていた。メスは首都としての機能を果たし、アウストラシアの諸王はランス、トリーア、ケルンをも支配した。また、アウストラシアはイタリアから見た北東の地域を差す用語として、北西を意味するネウストリアと対称的に使われた。
 • Austrasien oder auch Austrien (von den lateinischen Bezeichnungen: Austrasia oder Auster) bezeichnete den östlichen Teil des Frankenreichs im Gegensatz zu Neustrien (dem Westreich). Es kann als Wiege der Karolinger bezeichnet werden.
 • Австра́зия (фр. Austrasie, нем. Austrasien, лат. Austrasia) — северо-восточная часть франкского государства Меровингов (в противоположность юго-западной части — Нейстрии).Занимала территорию в бассейнах Мааса и Мозеля, а также области к востоку от Рейна (сейчас там располагаются северо-восточные регионы Франции, Бельгия, Нидерланды, а также западные территории Германии). Столица Австразии находилась в г.
 • Austràsia (Austrasie en francès i Austrasien en alemany) fou la part nord-oriental del Regne Franc durant el període de la monarquia merovíngia, en contraposició a Nèustria, que era la part nord-occidental.Clodoveu I el Gran, rei dels francs, disposà quan morí (511) que el regne fos dividit entre els seus fills. A Clotari I el Vell li donà Nèustria, a Teodoric I li tocà Austràsia, a Clodomir li correspongué Orleans i Khildebert I heretà París.
 • Austrasia (en francés: Austrasie; en alemán: Austrasien) es el nombre con el que se conoce la parte nororiental del reino Franco durante el periodo de los reyes merovingios, en contraposición a Neustria, que era la parte noroccidental.Clodoveo I el Grande, rey de los francos, dispuso que su reino fuese dividido entre sus hijos a su muerte en 511: Neustria para Clotario, Austrasia para Teodorico, Orleans a Clodomiro y París para Childeberto.
 • Austrasie nebo Austrasia (v překladu východní země) je království, které tvořily severovýchodní části Francké říše v období Merovejců. Zahrnovalo území dnešní severovýchodní Francie, západního Německa, Belgie, Lucemburska a Nizozemska (povodí Mázy a Mosely, střední a dolní povodí Rýna). Království vzniklo po smrti franckého krále Chlodvíka I. Podle tehdejšího práva si rozdělili říši jeho synové Chlothar I., Childebert I., Chlodomir a Theuderich I.
 • Austrasia (jelentése: keleti területek) volt a neve annak a keleti frank királyságnak, amely a 6-8. században a mai Franciaország északkeleti részén, a Maas és a Mosel medencéjében, egészen a Rajna középső és alsó folyásáig terjedt a Meroving királyok idejében. Ez a terület magában foglalta a ripuári frankok földjét is. Fővárosa Metz volt, de néhány király Reims, Trier és Köln városokban székelt. A nyugati frank királyság neve Neustria volt. Austrasiát tekintik a Karoling-ház bölcsőjének. I.
 • Австразия (по-рядко наричана Австрия със значение на "източна земя") се оформя в североизточните дялове на Кралството на Меровингите, като се състои от територии, днес принадлежащи на източна Франция, западна Германия, на Белгия, Люксембург и Холандия. Столица е градът Метц, въпреки, че някои австразийски крале управляват от Реймс, Трир, и Кьолн.
 • Austrazja – kraina historyczna, w VI – VII w. stanowiąca północno-wschodnią część merowińskiego Królestwa Franków. Obejmowała tereny nad Mozą, Mozelą i środkowym Renem, które obecnie leżą we wschodniej Francji, zachodnich Niemczech, Belgii i Holandii. Głównymi ośrodkami i siedzibami władców były Metz i Reims.Jako część państwa Franków wyodrębniła się w 511 r. po śmierci króla Chlodwiga I w wyniku podziału jego władztwa między czterech synów. Królem w Austrazji został Teuderyk I.
 • L'Austrasia era il più potente dei quattro ducati principali al tempo dei re merovingi, con capitale Reims. Partirà da qui, infatti, l'idea di rovesciare il trono dei discendenti di Clodoveo I. Occupava la parte orientale del regno merovingio, sulle due sponde del Reno, della Mosa e della Mosella.
rdfs:label
 • Austrasie
 • Austrasia
 • Austrasia
 • Austrasia
 • Austrasia
 • Austrasia
 • Austrasie
 • Austrasien
 • Austrasië
 • Austrazja
 • Austràsia
 • Austrásia
 • Avusturasya
 • Австразия
 • Австразия
 • アウストラシア
 • 아우스트라시아
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Austrasie
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:nom of
is foaf:primaryTopic of