L'Ancien Monde se réfère à la partie du Monde connue par les Européens depuis l'Antiquité, avant les voyages de Christophe Colomb : l'Europe, l'Asie et l'Afrique (Afro-Eurasie). Par distinction au Nouveau Monde : les Amériques et l'Océanie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Ancien Monde se réfère à la partie du Monde connue par les Européens depuis l'Antiquité, avant les voyages de Christophe Colomb : l'Europe, l'Asie et l'Afrique (Afro-Eurasie). Par distinction au Nouveau Monde : les Amériques et l'Océanie.
 • The "Old World" consists of Afro-Eurasia (that is, Africa, Europe, and Asia), regarded collectively as the part of the world known to Europeans before European contact with the Americas. It is used in the context of, and contrast with, the New World (consisting of North and South America and Oceania).
 • Mundu Zaharra deritzona, europarrek Kristobal Kolonen bidaien aurretik ezagutzen zituzten lurraldeak dira, hau da, Asia, Afrika eta Europa (Eurafrasia), eta inguruko uharteak. Amerika aditzera ematen duen Mundu Berriaren kontrako izena da.Garai hartako europarrek Asia eta Afrikaren barnealdea ezagutzen ez zuten arren, bere existentzia ezagutzen zen, Japonia eta Hegoafrikaraino. Honela, hauek ere Mundu Zahartzat hartzen dira. Australia eta Antartika, ez dira Mundu Zaharra, ezta Mundu Berria ere, Mundu Zahar eta Mundu Berri izenak, lurralde horiek aurkituak izan baino lehenagokoak baitira.Biologiari dagokionez, Mundu Zaharreko bizidunak, Eurasia, Afrika eta Australasian aurkitutakoak dira, eta Mundu Berrikoak, Amerikan aurkitutakoak. Australasiak Mundu Zaharrean xede biologikoentzako duen kokapenak, eboluzioaren igaroan, espezieen sakabanaketaren eredu orokorra isladatzen du.Mundu Zaharreko ardoak, mahatsa lantzen duten eskualde tradizionalei eta han ekoitzitako ardoei erreferentzia egiteko ere erabiltzen dira, Mundu Berriko ardoen oposizioz.
 • Старият свят е понятие използвано за териториите на Земята познати на европейците преди Великите географски открития на Христофор Колумб. Териториите включват Европа, Азия и Африка (Древна Либия), включително и обкръжаващите ги острови.
 • Die Alte Welt ist eine historische Bezeichnung für die Kontinente der Erde, die den Europäern vor der Entdeckung Amerikas 1492 bekannt waren: Europa, Afrika und Asien.Der Vergleich mit dem mittelalterlichen Weltbild (siehe Bild) zeigt im schematischen Rad (auch TO-Karte) die Siedlungsgebiete der Nachkommen der drei Söhne Noahs, Sem in Asien, Ham in Afrika und Japhet in Europa.Im Gegensatz dazu steht die Neue Welt Amerika: Nord- und Südamerika.Australien und die Antarktis werden nicht eingeordnet, da sie zur Zeit der Entstehung dieser Begriffe noch nicht bekannt waren.
 • Velho Mundo é um termo generalizado e relativamente recente que define o mundo conhecido pelos europeus até ao século XV, ou seja, a Eurásia e África: os continentes europeu, africano e asiático e ilhas adjacentes.É um termo usado geralmente em oposição a Novo Mundo (que inclui as Américas). A Eurásia e África recebem o nome de Velho Mundo por que foi neste lugar que surgiram as mais antigas civilizações de que se tem conhecimento. Foi em áreas do norte da África e em partes da Ásia que se desenvolveram, por volta de 7 000 a 3 000 anos atrás, sociedades como a fenícia, a suméria, a assíria e a egípcia. Também fósseis ou esqueletos mais antigos do gênero Homo, em espécie Homo sapiens (o ser humano), foram encontrados em certas regiões do Velho Mundo, na China e no Oriente Médio. Dessa forma, tanto o Homo sapiens (há cerca de 1 milhão de anos) como a civilizações mais antigas parecem ter se dado no Velho Mundo, em regiões asiáticas e africanas. Além dessas evidencias, foi na Europa que surgiu o tipo de civilização que predomina nos dias de hoje, a civilização ocidental. Por isso, a Europa é conhecida como Berço da Civilização. Os gregos deram início a cultura das civilizações.
 • Ста́рый Свет — область (культурная ойкумена) Земли, известная европейцам до открытия Америки в 1492 году; в неё входят 2 материка: Евразия Африка«Старый Свет» исторически разделяют на 3 части света: Европа Азия АфрикаОдним словом, Старый Свет — это Афроевразия.
 • Dunia Lama terdiri dari sebagian wilayah dunia yang terdiri dari Eropa, Asia, dan Afrika (secara kolektif disebut sebagai benua Afro-Eurasia) sebelum ditemukannya Dunia Baru (Benua Amerika) oleh Christopher Columbus. Setelah penemuan Dunia Baru maka istilah ini digunakan sebagai lawan dari "Dunia Baru".Meskipun saat itu belum seluruh wilayah Asia dan Afrika dikenal secara mendalam oleh orang Eropa, mereka telah mengetahui keberadaannya; seperti misalnya Jepang, yang juga dikategorikan sebagai Dunia Lama. Wilayah Oseania dan Antartika tidak dimasukan dalam kategori Dunia Lama ataupun Dunia Baru, karena kedua wilayah tersebut ditemukan oleh orang Eropa setelah "Dunia baru" ditemukan.
 • 구세계(舊世界) 혹은 구대륙(舊大陸)은 15세기까지 유럽, 아시아, 아프리카 사람들에게 알려졌던 지역을 말한다.아시아, 유럽, 아프리카(합쳐서 아프로·유라시아)와 주변의 섬을 포함한다. 아메리카와 오스트랄라시아를 포함하는 신세계(신대륙)에 대비해서 쓰인다.지리적으로는 수에즈 운하를 경계로 유라시아와 아프리카로 나뉘지만, 문화·역사적으로는 유라시아·북아프리카와 사하라 이남 아프리카로 나뉜다.
 • El Vell Món comprèn totes les parts del món conegudes pels europeus abans del descobriment d'Amèrica; és a dir, Europa, Àsia i Àfrica (el supercontinent denominat Eurafràsia), i les illes properes. El terme s'utilitza en contraposició al Nou Món que es refereix a Amèrica. Encara que moltes regions d'Àsia i Àfrica no eren conegudes pels europeus d'aleshores, eren adjacents als territoris coneguts o se sabia de la seva existència. Oceania i l'Antàrtida no són part del Vell Món ni del Nou Món, atès que aquests termes antecedeixen llur descobriment pels europeus, que seria el segle XVIII i el segle XIX respectivament.
 • Az Óvilág kifejezés a Földnek azokat a részeit fedi le, amelyek Kolumbusz utazásai előtt ismertek voltak; ide tartozik Európa, Ázsia és Afrika (együttes nevük: Afro-Eurázsia), és a környező szigetvilág.Afrika és Ázsia belső területeit, bár nem voltak ismertek a kifejezés eredetekor, de mivel a létezésükről tudtak, az Óvilághoz tartozónak tekintjük őket, ideértve Dél-Afrikát és Japánt is. Ausztrália és az Antarktisz sem az Ó-, sem az Újvilághoz nem tartoznak, mert az „Óvilág”–„Újvilág” felosztás még a felfedezésük előtt történt. Az Újvilágot az Óvilág csak 1492 óta ismeri, annak létéről azelőtt tehát az Óvilágban sehol sem tudtak.
 • Starý svět je označení pro ty části naší planety, které byly všeobecně známy Evropanům, Asiatům a Afričanům v 15. století před první cestou Kryštofa Kolumba. Zahrnuje tedy Evropu, Asii a Afriku - Eurafrasii. Doplňujícím termínem Nový svět je označována vesměs Amerika. Austrálie nezapadá ani do jednoho pojetí těchto světů a bere se jako Austrálie.Pojem Starý svět je poměrně často užíván biology. Je to způsobeno tím, že Afrika, Evropa a Asie jsou spolu ve fyzickém kontaktu a evolučně úspěšné druhy se v minulosti snadno šířily po celé této oblasti a vývoj na americkém kontinentu probíhal, byť nikoliv izolovaně, tak alespoň do určité míry odlišně. Biologové proto používají termíny jako „opice Starého a Nového světa“ nebo „kožní leismaniózy Starého a Nového světa“ atd.
 • 旧世界(きゅうせかい)は、アフロ・ユーラシア大陸(ヨーロッパ・アジア・アフリカ)及びこれらの周辺島嶼部である。旧大陸(きゅうたいりく)ともいう。クリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸の発見以前にヨーロッパの人々に存在が知られていた地域のことで、アメリカ大陸およびその後に発見されたオーストラリア大陸のことを新世界(新大陸)と総称したのに対する呼称である。生物学でいう旧世界は、これにオーストララシア(オーストラリア大陸、ニュージーランド、ニューギニア、及びその周辺島嶼部)を含み、この旧世界と新世界とでは、さまざまな動植物の種の分布が異なる。
 • Eski Dünya, bugün Avrasya ve Afrika'yı tarif etmek için kullanılan terimdir. Coğrafi keşifler öncesinde yerin bilinen kısımları olan ana karaları ifade etmek için kullanılır.
 • Con il termine Vecchio Mondo (talvolta anche continente Antico o Mondo Antico) ci si riferisce a quelle parti della Terra note agli europei prima dei viaggi di Cristoforo Colombo; esse includono Europa, Africa e Asia (collettivamente chiamate Eurafrasia), e le isole circostanti. Il termine viene usato in distinzione con Nuovo Mondo, con cui si indicano le Americhe.Il termine viene utilizzato anche in senso limitativo, per riferirsi alla sola Europa.Anche se le parti interne di Asia e Africa non erano ben note agli europei dell'epoca, la loro esistenza era nota, fino al Giappone e al Sudafrica, sono quindi considerate Vecchio Mondo. Australasia e Antartide non sono definite né come Vecchio Mondo né come Nuovo Mondo, poiché questi termini sono anteriori alla loro scoperta da parte degli europei. Talvolta per l'Australasia si usa il termine "Nuovissimo Mondo".
 • Stary Świat − określenie wprowadzone w Europie w okresie wielkich odkryć geograficznych dla kontynentów znanych Europejczykom bezpośrednio lub z relacji już od starożytności, czyli Europy, Azji i Afryki. Jego użycie związane było z odkryciem Ameryki, czyli Nowego Świata, do którego zaliczono później także Australię i Oceanię wraz z Antarktydą. Pojęcia Starego i Nowego Świata utrzymują się do dziś nie tylko w historii i geografii historycznej, ale także w biogeografii.Stary Świat, mimo że nie był w całości poznany przez główne cywilizacje Europy i Azji (łacińską, grecką, arabską, indyjską, chińską i japońską), to jednak był mniej lub bardziej bezpośrednio połączony, a historia poszczególnych jego części wpływała od czasu do czasu na inne. Najbardziej spektakularne przejawy tego wpływu nastąpiły w wiekach IV–V, gdy Hunowie, odparci od chińskich granic cesarstwa Han, przynieśli zgubę cesarstwu rzymskiemu. Tysiąc lat później także z Chin dotarła do Europy czarna śmierć, zaś w XIII wieku ziemie od Japonii po Niemcy najeżdżali Mongołowie. Na Stary Świat składa się największy ląd świata (Eurazja) z Afryką oraz otaczające je wyspy. Tradycyjne nazwy trzech tworzących go kontynentów zostały wprowadzone przez starożytnych Greków. Stary Świat został pierwszy opisany i poznany, ale także wcześniej zaludniony. Tam także pojawiły się najstarsze cywilizacje świata, a liczba ludności trzech jego kontynentów jeszcze w XVII wieku stanowiła ponad 96% zaludnienia Ziemi. Dziś wciąż zamieszkuje Stary Świat ok. 85% populacji ziemskiej.
 • El Viejo Mundo consiste en aquellas partes de la Tierra conocida por los europeos antes de los viajes de Cristóbal Colón: Europa, Asia, y África y las islas circundantes. El término es el opuesto a Nuevo Mundo, que da a entender a América.Aunque el interior de Asia y África no habían sido explorados por los europeos de entonces, se sabía de su existencia, hasta Japón y Sudáfrica. De esta manera ellos también son considerados Viejo Mundo. Australia y Antártida no son ni Viejo ni Nuevo Mundo, ya que los términos son anteriores a su descubrimiento por los europeos.En acepción biológica, los organismos del Viejo Mundo son aquellos que se encuentran en Eurasia y África, y los organismos del Nuevo Mundo son aquellos encontrados en América. La distinción entre Viejo y Nuevo Mundo también se aplica a los vinos, en la que se identifica con el primero a las regiones tradicionales que cultivan vino y a los vinos producidos allí. Los vinos del Viejo Mundo se producen a partir de vides muy cuidadas y con estándares de producción elevados. Se les aplica denominaciones de origen según el país (como Oporto o Champagne). Las técnicas de cultivo del Nuevo Mundo fueron introducidas por los inmigrantes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Utilizan marcas emblemáticas para cada país como el Tannat en Uruguay.
 • Met het begrip de Oude Wereld worden de continenten bedoeld die in Europa bekend waren voor de Europese ontdekkingen na 1492. Dit zijn Europa, Afrika en Azië.Met de Nieuwe Wereld wordt Noord- en Zuid-Amerika bedoeld.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 240250 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1842 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107015524 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'Ancien Monde se réfère à la partie du Monde connue par les Européens depuis l'Antiquité, avant les voyages de Christophe Colomb : l'Europe, l'Asie et l'Afrique (Afro-Eurasie). Par distinction au Nouveau Monde : les Amériques et l'Océanie.
 • The "Old World" consists of Afro-Eurasia (that is, Africa, Europe, and Asia), regarded collectively as the part of the world known to Europeans before European contact with the Americas. It is used in the context of, and contrast with, the New World (consisting of North and South America and Oceania).
 • Старият свят е понятие използвано за териториите на Земята познати на европейците преди Великите географски открития на Христофор Колумб. Териториите включват Европа, Азия и Африка (Древна Либия), включително и обкръжаващите ги острови.
 • Die Alte Welt ist eine historische Bezeichnung für die Kontinente der Erde, die den Europäern vor der Entdeckung Amerikas 1492 bekannt waren: Europa, Afrika und Asien.Der Vergleich mit dem mittelalterlichen Weltbild (siehe Bild) zeigt im schematischen Rad (auch TO-Karte) die Siedlungsgebiete der Nachkommen der drei Söhne Noahs, Sem in Asien, Ham in Afrika und Japhet in Europa.Im Gegensatz dazu steht die Neue Welt Amerika: Nord- und Südamerika.Australien und die Antarktis werden nicht eingeordnet, da sie zur Zeit der Entstehung dieser Begriffe noch nicht bekannt waren.
 • Ста́рый Свет — область (культурная ойкумена) Земли, известная европейцам до открытия Америки в 1492 году; в неё входят 2 материка: Евразия Африка«Старый Свет» исторически разделяют на 3 части света: Европа Азия АфрикаОдним словом, Старый Свет — это Афроевразия.
 • 구세계(舊世界) 혹은 구대륙(舊大陸)은 15세기까지 유럽, 아시아, 아프리카 사람들에게 알려졌던 지역을 말한다.아시아, 유럽, 아프리카(합쳐서 아프로·유라시아)와 주변의 섬을 포함한다. 아메리카와 오스트랄라시아를 포함하는 신세계(신대륙)에 대비해서 쓰인다.지리적으로는 수에즈 운하를 경계로 유라시아와 아프리카로 나뉘지만, 문화·역사적으로는 유라시아·북아프리카와 사하라 이남 아프리카로 나뉜다.
 • 旧世界(きゅうせかい)は、アフロ・ユーラシア大陸(ヨーロッパ・アジア・アフリカ)及びこれらの周辺島嶼部である。旧大陸(きゅうたいりく)ともいう。クリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸の発見以前にヨーロッパの人々に存在が知られていた地域のことで、アメリカ大陸およびその後に発見されたオーストラリア大陸のことを新世界(新大陸)と総称したのに対する呼称である。生物学でいう旧世界は、これにオーストララシア(オーストラリア大陸、ニュージーランド、ニューギニア、及びその周辺島嶼部)を含み、この旧世界と新世界とでは、さまざまな動植物の種の分布が異なる。
 • Eski Dünya, bugün Avrasya ve Afrika'yı tarif etmek için kullanılan terimdir. Coğrafi keşifler öncesinde yerin bilinen kısımları olan ana karaları ifade etmek için kullanılır.
 • Met het begrip de Oude Wereld worden de continenten bedoeld die in Europa bekend waren voor de Europese ontdekkingen na 1492. Dit zijn Europa, Afrika en Azië.Met de Nieuwe Wereld wordt Noord- en Zuid-Amerika bedoeld.
 • Mundu Zaharra deritzona, europarrek Kristobal Kolonen bidaien aurretik ezagutzen zituzten lurraldeak dira, hau da, Asia, Afrika eta Europa (Eurafrasia), eta inguruko uharteak. Amerika aditzera ematen duen Mundu Berriaren kontrako izena da.Garai hartako europarrek Asia eta Afrikaren barnealdea ezagutzen ez zuten arren, bere existentzia ezagutzen zen, Japonia eta Hegoafrikaraino. Honela, hauek ere Mundu Zahartzat hartzen dira.
 • Velho Mundo é um termo generalizado e relativamente recente que define o mundo conhecido pelos europeus até ao século XV, ou seja, a Eurásia e África: os continentes europeu, africano e asiático e ilhas adjacentes.É um termo usado geralmente em oposição a Novo Mundo (que inclui as Américas). A Eurásia e África recebem o nome de Velho Mundo por que foi neste lugar que surgiram as mais antigas civilizações de que se tem conhecimento.
 • Stary Świat − określenie wprowadzone w Europie w okresie wielkich odkryć geograficznych dla kontynentów znanych Europejczykom bezpośrednio lub z relacji już od starożytności, czyli Europy, Azji i Afryki. Jego użycie związane było z odkryciem Ameryki, czyli Nowego Świata, do którego zaliczono później także Australię i Oceanię wraz z Antarktydą.
 • Starý svět je označení pro ty části naší planety, které byly všeobecně známy Evropanům, Asiatům a Afričanům v 15. století před první cestou Kryštofa Kolumba. Zahrnuje tedy Evropu, Asii a Afriku - Eurafrasii. Doplňujícím termínem Nový svět je označována vesměs Amerika. Austrálie nezapadá ani do jednoho pojetí těchto světů a bere se jako Austrálie.Pojem Starý svět je poměrně často užíván biology.
 • El Viejo Mundo consiste en aquellas partes de la Tierra conocida por los europeos antes de los viajes de Cristóbal Colón: Europa, Asia, y África y las islas circundantes. El término es el opuesto a Nuevo Mundo, que da a entender a América.Aunque el interior de Asia y África no habían sido explorados por los europeos de entonces, se sabía de su existencia, hasta Japón y Sudáfrica. De esta manera ellos también son considerados Viejo Mundo.
 • Az Óvilág kifejezés a Földnek azokat a részeit fedi le, amelyek Kolumbusz utazásai előtt ismertek voltak; ide tartozik Európa, Ázsia és Afrika (együttes nevük: Afro-Eurázsia), és a környező szigetvilág.Afrika és Ázsia belső területeit, bár nem voltak ismertek a kifejezés eredetekor, de mivel a létezésükről tudtak, az Óvilághoz tartozónak tekintjük őket, ideértve Dél-Afrikát és Japánt is.
 • El Vell Món comprèn totes les parts del món conegudes pels europeus abans del descobriment d'Amèrica; és a dir, Europa, Àsia i Àfrica (el supercontinent denominat Eurafràsia), i les illes properes. El terme s'utilitza en contraposició al Nou Món que es refereix a Amèrica. Encara que moltes regions d'Àsia i Àfrica no eren conegudes pels europeus d'aleshores, eren adjacents als territoris coneguts o se sabia de la seva existència.
 • Con il termine Vecchio Mondo (talvolta anche continente Antico o Mondo Antico) ci si riferisce a quelle parti della Terra note agli europei prima dei viaggi di Cristoforo Colombo; esse includono Europa, Africa e Asia (collettivamente chiamate Eurafrasia), e le isole circostanti.
 • Dunia Lama terdiri dari sebagian wilayah dunia yang terdiri dari Eropa, Asia, dan Afrika (secara kolektif disebut sebagai benua Afro-Eurasia) sebelum ditemukannya Dunia Baru (Benua Amerika) oleh Christopher Columbus.
rdfs:label
 • Ancien Monde
 • Alte Welt
 • Dunia Lama
 • Eski Dünya
 • Mundu Zaharra
 • Old World
 • Oude Wereld
 • Stary Świat
 • Starý svět
 • Vecchio Mondo
 • Velho Mundo
 • Vell Món
 • Viejo Mundo
 • Óvilág
 • Стар свят
 • Старый Свет
 • 旧世界
 • 구세계
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of