L'anarcha-féminisme ou féminisme libertaire, qui combine féminisme et anarchisme, considère la domination des hommes sur les femmes comme l'une des premières manifestations de la hiérarchie dans nos sociétés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'anarcha-féminisme ou féminisme libertaire, qui combine féminisme et anarchisme, considère la domination des hommes sur les femmes comme l'une des premières manifestations de la hiérarchie dans nos sociétés. Le combat contre le patriarcat est donc pour les anarcha-féministes partie intégrante de la lutte des classes et de la lutte contre l'État, comme l'a formulé Susan Brown : « Puisque l'anarchisme est une philosophie politique opposée à toute relation de pouvoir, il est intrinsèquement féministe. ».L'anarcha-féminisme peut apparaître sous forme individuelle, comme aux États-Unis, alors qu'en Europe il est plus souvent pratiqué sous forme collective.
 • L'anarco-femminismo vede la lotta anarchica come componente necessaria della lotta femminista e viceversa ed il patriarcato come una manifestazione della gerarchia e quindi problema fondamentale della società. Le anarco-femministe credono che la lotta contro il patriarcato sia una parte essenziale della lotta di classe e della lotta anarchica contro lo stato ed il capitalismo. Generalizzando, alcuni autori vedono l'odierno anarchismo in senso lato intrinsecamente femminista, in quanto antagonista all'instaurazione di qualsivoglia rapporto di potere.
 • L'anarcofeminisme o anarquisme feminista és un corrent de pensament que combina el feminisme i l'anarquisme, veu en la dominació dels homes sobre les dones una de les primeres manifestacions jeràrquiques en les nostres societats. El combat contra el patriarcat és per tant per als i les anarcofeministes part integrant de la lluita de classes i de la lluita contra l'estat.. Com afirma Susan Brown: "Ja que l'anarquisme és una filosofia política oposada a tota relació de poder, és intrinsecament feminista".La seva originalitat resideix especialment en la seva visió política, i en no ser un corrent dogmàtic, per la qual cosa es poden trobar diversos plantejaments llibertaris referent al que és la dona, el feminisme, la feminitat, etc.
 • Anarka-feminizm. 19. yüzyılda ilk kez ortaya çıkan ve isimlendirilen Anarko-feminizm anarşizm ile feminizmi biraraya getirir ve ataerkilliği hiyerarşinin ve dolayısıyla da toplumun temel problem kaynağının bir görünümü olarak değerlendirir. Anarko-feministler ataerkillik ve maşizm ile savaşımın sınıf çatışmalarının ve devlete yönelik anarşist mücadelenin bütünleyici bir parçası olduğuna inanırlar.
 • Anarcafeminismo, como o anarquismo, se opõe a todos os tipos de hierarquia. Entretanto, anarcafeministas dedicam maior atenção à desigualdade existente entre os sexos. Anarcafeministas acreditam que as mulheres são exploradas pelo capitalismo, por ele difundir o sexismo em suas instituições e desvalorizar economicamente o seu trabalho doméstico e reprodutivo. Também acreditam que não haverá a destruição do patriarcado, o qual é o principal alvo do ativismo, sem a destruição do capitalismo. O anarcafeminismo se diferencia do feminismo liberal por considerar que direitos conquistados dentro da sociedade capitalista serão sempre superficiais, visto que só poderão ser desfrutados pela classe dominante.O termo anarcafeminismo foi criado durante a "segunda onda" do movimento feminista, iniciada no final dos anos 60. Entretanto, o movimento é mais comumente associado a autoras do início do século XX, como Emma Goldman e Voltairine de Cleyre, bem como algumas autoras da "primeira onda", como Mary Wollstonecraft. Durante a Guerra Civil Espanhola, o grupo Mujeres Libres defendia ideias anarquistas e feministas.No Brasil, a anarquista feminista mais conhecida foi Maria Lacerda de Moura.
 • Anarchafeminismus ist eine Bezeichnung aus den 1970er-Jahren und hat seine historischen Ursprünge im Feminismus sowie Radikalfeminismus mit Elementen anarchistischer Theorie und Praxis.
 • Anarcha-feminism (also called anarchist feminism and anarcho-feminism) combines anarchism with feminism. It generally views patriarchy as a manifestation of involuntary coercive hierarchy that should be replaced by decentralized free association. Anarcha-feminists believe that the struggle against patriarchy is an essential part of class struggle, and the anarchist struggle against the state. In essence, the philosophy sees anarchist struggle as a necessary component of feminist struggle and vice-versa. L. Susan Brown claims that "as anarchism is a political philosophy that opposes all relationships of power, it is inherently feminist".
 • Anarkofeminismoa edo feminismo anarkista ideologia eta mugimendu politiko bat da, non feminismoa anarkismoareekin lotzen den. Modu batez anarkismoaren ondorio zuzena da ezen anarkofeminismoak emakumearen erabateko autonomia eta emantzipazioa bilatzen baititu, horrela pertsona eta genero aske bezala garatzeko. Prozesu horretan ezinbestekoa da patriarkatuaren aurka jotzea, hori baita bidea estatuarekin behin-betiko bukatzeko. Anarkismoaren arabera pertsona guztiak askeak izan behar dira eta emakumeen kasuan hori bakarrik eredu matxistaren amaierarekin etorriko da. Bestela ezinezkoa izango litzateke anarkismoak bilatzen duen borondatezko harremanen gainean eraikitako gizartea lortzea.Susan Brown idazle anarkistaren arabera feminismoa anarkismoaren oinarrian dago, berez. Anarkismoak eta feminismoak ezinbesteko elkar lotura dute.
 • Anarchizm feministyczny (anarchofeminizm, feminizm anarchistyczny) – jeden z nurtów anarchizmu, który został wzbogacony o refleksję nad sytuacją kobiet i relacjami między płciami. Głównym wyróżnikiem anarchofeminizmu jest pogląd, głoszący iż tradycyjne związki rodzinne i seksualne mają działanie równie a nawet i bardziej zniewalające niż postawa państwa.Anarchofeminizm zwraca szczególną uwagę na fakt, iż żadne regulacje prawne nie zastąpią zdobywania przez kobiety niezależności psychicznej. Postuluje pełną wolność psychiczną, społeczną i seksualną obu płci.Według anarchofeminizmu państwo to forma zinstytucjonalizowanego patriarchatu, jednakże dla anarchofeministek czy anarchofeministów także państwo matriarchalne (dziś żadne państwo na świecie, z przeszłości - ślady matriarchatu można znaleźć np. na Krecie) nie ma racji bytu.Najbardziej znane anarchofeministki to Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, czy pisarka Ursula Le Guin, choć elementów anarchofeminizmu można dopatrzeć się również u jednej z pierwszych feministek – Mary Wollstonecraft.Wczesne francuskie feministki takie jak Jenny d'Héricourt i Juliette Adam krytykowały mizoginię w anarchizmie Proudhona w roku 1850.Anarchofeminizm to rodzaj radykalnego feminizmu, który wspiera przekonanie, że patriarchat jest podstawowym problemem w społeczeństwie. Jednak został on sformułowany jako „anarchofeminizm” dopiero w drugiej fali ruchu feministycznego, po 1970 r. Anarcho-feminizm ukazuje patriarchat, jako pierwszą manifestację hierarchii w historii ludzkości, w ten sposób, pierwsza forma przemocy objawiła się w męskiej dominacji nad kobietą. Anarcho-feministki później wywnioskowały, że jeśli feministki są przeciwko patriarchatowi, muszą one być także przeciwko wszelkim formom hierarchii, a zatem należy odrzucić autorytarny charakter państwa i kapitalizmu.Feministka pierwszej fali Mary Wollstonecraft z początku wspierała proto-anarchistyczne poglądy, za to William Godwin jest często uważany za prekursora myśli anarcho-feministycznej. Podczas gdy większość anarchistów tego okresu nie traktowała tych pomysłów poważnie, inni, tacy jak Florence Finch Kelly i Moses Harman, podtrzymywali równość płci jako temat o istotnym znaczeniu. Anarcho-feminizm zdobywał szerszą uwagę dzięki pracom pisarzy i teoretyków początku 20. wieku, w tym Emmy Goldman i Voltairine de Cleyre. W hiszpańskiej wojnie domowej anarcho-feministyczna grupa Wolne Kobiety (Mujeres Libres), zorganizowała się w celu obrony obu idei: feministycznych i anarchistycznych.W przeciwieństwie do marksistowskiego feminizmu i feminizmu socjalistycznego, anarcho-feminizm nie musi koniecznie przyjmować historycznego modelu patriarchatu rozpowszechnianego przez Engelsa w książce pt. „Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa”. Anarcho-feministki raczej skłaniają się ku temu by ukazywać patriarchat jako komponent i symptom wewnętrznie połączonych systemów ucisku. W takim modelu, trwanie w opozycji do patriarchatu nie jest jedynym środkiem przeciwstawiania się autorytarnym represjom – zamiast tego staje się kluczowym składnikiem ruchu przeciwstawiającego się wszystkim połączonym formom ucisku. Anarchoprymitywiści widzą w tworzeniu ról związanych z płcią i w patriarchacie początek cywilizacji, a zatem uważają prymitywizm za kolejną anarchistyczną szkołę myślenia, która porusza problemy kobiet.W kręgach anarcho-feministycznych w Stanach Zjednoczonych, slangowe określenie „manarchist” jest czasami używane pejoratywnie, aby opisać anarchistów płci męskiej, którzy są nie zwracają uwagi lub mają stosunek lekceważący względem problemów (anarcho) feminizmu.Anarchofeministki są też częścią ruchu feministycznego, aczkolwiek krytykują polityczne aspiracje większości feministek.== Przypisy ==
 • Anarka-Feminisme mengkombinasikan antara anarkisme dengan feminisme. Anarka-Feminisme melihat patriarki sebagai sebuah manifestasi hirarki dan, dengan demikian, hal tersebut merupakan sebuah masalah pokok dalam masyarakat. Anarka-feminisme mempercayai bahwa menghancurkan partiarki sama pentingnya dalam sebuah perjuangan kelas, dan juga perlawanan anarkis melawan negara dan kapitalisme.Anarka-feminisme terinspirasi oleh para penulis dan teoris awal abad ke-20 seperti Emma Goldman dan Voltairine de Cleyre.
 • Anarchofeminismus je politická ideologie spojující anarchismus a feminismus. Obecně vnímá patriarchát jako projev nedobrovolné hierarchie. Anarchofeminismus se domnívá, že boj proti patriarchátu je nezbytnou součástí třídního boje i anarchistického boji proti státu. V podstatě vidí anarchistický boj za nezbytnou součást boje za práva žen a naopak. L. Susan Brown tvrdí, že anarchismus je politická filosofie, která se staví proti všem mocenským vztahům, je tedy neodmyslitelně feministický.
 • Анархо-феминизм (анарха-феминизм, также называмый анархическим феминизмом) соединяет анархизм и феминизм. Он рассматривает патриархат как одно из проявлений иерархии и потому главную проблему общества. Анархо-феминисты верят, что борьба против патриархата — важнейшая составляющая классовой борьбы и борьбы анархистов против государства и капитализма. По существу, эта философия видит борьбу анархистов как необходимый компонент борьбы феминисток (феминистов) и наоборот. Говоря словами Сюзан Браун, «поскольку анархизм — политическая философия, противопоставляющая себя всем властным отношениям, он по сути своей является феминистским». В США, в основном, распространены индивидуалистические формы анархо-феминизма, в то время как в Европе делается больший акцент на коллективизме.
 • El anarquismo feminista o anarcofeminismo es una teoría y movimiento que enlaza el feminismo con el anarquismo. El anarcofemenismo busca la autonomía de cada mujer, es decir, su emancipación y realización como individuo y como género particular. Ven en el patriarcado una manifestación del poder involuntario o autoritarismo, por ello piensan que la liberación contra el patriarcado es una parte esencial de la eliminación del Estado, puesto que ambos se fundamentarían en la ausencia de libertad y en las relaciones sociales involuntarias.Según el anarcofeminismo, el anarquismo al ser una filosofía política que se opone a todas las relaciones de poder forzadas o coactivas, sería intrínsecamente feminista, según expresa Susan Brown. En esencia, esta corriente ve el anarquismo como un componente necesario del feminismo y viceversa. Su originalidad reside especialmente en su visión política, y en no ser una corriente dogmática, por lo que se pueden encontrar diversos planteamientos libertarios al respecto de lo que es la mujer, el feminismo, la feminidad, etc.
 • Анархо-феминизмът (също наричан анархически феминизъм) събира анархизма и феминизма. Анархо-феинизмът разглежда патриархата като едно от проявленията на йерархията и затова като главен проблем на обществото. Анархо-феминистите вярват, че борбата против патриархата е най-важната съставна част на класовата борба и борбата на анархистите против държавата и капитализма. По същество, тази философия гледа на борбата на анархистите като необходим компонент на борбата на феминистките (феминистите) и обратно. По думите на Сюзан Браун, «доколкото анархизмът е политическа философия, противопоставяща себе си на всички властови отношения, той в същността си се явява феминистски». В САЩ, в общи линии, са разпространени индивидуалните форми на анархо-феминизма, когато в Европа се прави голям акцент на колективизма.За начало на анархо-феминизма могат да се имат предвид отговорите на жени социалисти към анархистки и социалистки мизогенни публикации през средата на 19 век - например с "всички ваши борби са напразни, ако жените не маршируват с вас". Анархо-феминизмът е бил вдъхновен от работите на такива анархо-феминисти в началото на XX век като Ема Голдман, Волтарин дьо Клеир (Voltairine de Cleyre) и Люси Парсънс. Ранната феминистка Мери Уолстънкрафт е имала прото-анархистски възгледи, а нейният съпруг Уилям Годуин често се смята за предтеча на анархо-феминизма. Във времето на гражданската война в Испания за защита на анархистски и феминистски идеи се самоорганизира анархическа и феминистска група «Мухерес Либрес» («Свободни Жени»).Анархо-феминизмът критикува възгледите на много теоретици на традиционния анархизъм, като Пиер-Жозеф Прудон и Михаил Бакунин, понеже те често разглеждат патриархата като незначителен проблем, явяващ се второстепенен по отношение на капитализма, който трябва уж да изчезне заедно с патриархата. Някои даже поддържали патриархата. Прудон, например, разглеждал семейството като базово за обществото и неговата нравственост и смятал, че жените носят отговорност за изпълнението на традиционните роли в семейството.Важна страна на анархо-феминизма е опозицията по отношение на традиционната концепция за семейство, образование и полови роли. Институтът на брака е обект на най-силни нападки. Дьо Клеир утверждавала, че бракът снишава индивидуалния ръст, а Голдман, че това, в най-вече е икономическо договаряне, за което жената плаща със своето име, своето самоуважение, със самия живот. Анархо-феминизмът също се застъпва за нейерархическа структура на семейството и образованието. Той също така е играл голяма роля в создаването на Съвременната Школа (Modern Schools) в Ню Йорк, основаваща се на идеите на Франциско Ферера (Francesc Ferrer i Guàrdia).В англо-говорещиите анархо-феминистски кръгове в САЩ в последно време възникна терминът «manarchist» (игра на думи: man — мъж, anarchist — анархист) като упрек към анархистите-мъже, които свободни от проблемите на феминистките, всъщност се явяват открити антифеминисти, и се вписват в патриархалното, и са "женоненавистници". Този термин е бил популяризиран широко в разпространената през 2001 година анкета «Manarchist ли сте?»Също така се забелязва, че анархо-феминистките в развитите страни са свободни от грижата към феминстите в страните от третия свят. Особено прави впечатление лошото положение на анархо-феминистките (феминисти) в Близкия изток. В наше време анархо-феминизмът е известен със своите силни влияния върху екофеминизма. «Екофеминистите правилно отчитат, че с изключение на анархо-феминистите нито едно феминистско направление не е осъзнало важността от избавянето от бариерата между природа и цивилизация».Съвременни анархо-феминистски групи са: боливийските «Мухерес Креандо» (Mujeres Creando); Радикалните Чиърлидерки (Radical Cheerleaders) и ежегодната конференция «Ла Риволта!» (La Rivolta!) в Бостън. Феминизмът се являва неотменим идеен принцип на болшинството съвременни анархисти.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 278296 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 26869 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 143 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110761390 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'anarcha-féminisme ou féminisme libertaire, qui combine féminisme et anarchisme, considère la domination des hommes sur les femmes comme l'une des premières manifestations de la hiérarchie dans nos sociétés.
 • Anarka-feminizm. 19. yüzyılda ilk kez ortaya çıkan ve isimlendirilen Anarko-feminizm anarşizm ile feminizmi biraraya getirir ve ataerkilliği hiyerarşinin ve dolayısıyla da toplumun temel problem kaynağının bir görünümü olarak değerlendirir. Anarko-feministler ataerkillik ve maşizm ile savaşımın sınıf çatışmalarının ve devlete yönelik anarşist mücadelenin bütünleyici bir parçası olduğuna inanırlar.
 • Anarchafeminismus ist eine Bezeichnung aus den 1970er-Jahren und hat seine historischen Ursprünge im Feminismus sowie Radikalfeminismus mit Elementen anarchistischer Theorie und Praxis.
 • Anarchofeminismus je politická ideologie spojující anarchismus a feminismus. Obecně vnímá patriarchát jako projev nedobrovolné hierarchie. Anarchofeminismus se domnívá, že boj proti patriarchátu je nezbytnou součástí třídního boje i anarchistického boji proti státu. V podstatě vidí anarchistický boj za nezbytnou součást boje za práva žen a naopak. L. Susan Brown tvrdí, že anarchismus je politická filosofie, která se staví proti všem mocenským vztahům, je tedy neodmyslitelně feministický.
 • Анархо-феминизм (анарха-феминизм, также называмый анархическим феминизмом) соединяет анархизм и феминизм. Он рассматривает патриархат как одно из проявлений иерархии и потому главную проблему общества. Анархо-феминисты верят, что борьба против патриархата — важнейшая составляющая классовой борьбы и борьбы анархистов против государства и капитализма. По существу, эта философия видит борьбу анархистов как необходимый компонент борьбы феминисток (феминистов) и наоборот.
 • El anarquismo feminista o anarcofeminismo es una teoría y movimiento que enlaza el feminismo con el anarquismo. El anarcofemenismo busca la autonomía de cada mujer, es decir, su emancipación y realización como individuo y como género particular.
 • Anarkofeminismoa edo feminismo anarkista ideologia eta mugimendu politiko bat da, non feminismoa anarkismoareekin lotzen den. Modu batez anarkismoaren ondorio zuzena da ezen anarkofeminismoak emakumearen erabateko autonomia eta emantzipazioa bilatzen baititu, horrela pertsona eta genero aske bezala garatzeko. Prozesu horretan ezinbestekoa da patriarkatuaren aurka jotzea, hori baita bidea estatuarekin behin-betiko bukatzeko.
 • L'anarco-femminismo vede la lotta anarchica come componente necessaria della lotta femminista e viceversa ed il patriarcato come una manifestazione della gerarchia e quindi problema fondamentale della società. Le anarco-femministe credono che la lotta contro il patriarcato sia una parte essenziale della lotta di classe e della lotta anarchica contro lo stato ed il capitalismo.
 • Anarka-Feminisme mengkombinasikan antara anarkisme dengan feminisme. Anarka-Feminisme melihat patriarki sebagai sebuah manifestasi hirarki dan, dengan demikian, hal tersebut merupakan sebuah masalah pokok dalam masyarakat.
 • Anarcafeminismo, como o anarquismo, se opõe a todos os tipos de hierarquia. Entretanto, anarcafeministas dedicam maior atenção à desigualdade existente entre os sexos. Anarcafeministas acreditam que as mulheres são exploradas pelo capitalismo, por ele difundir o sexismo em suas instituições e desvalorizar economicamente o seu trabalho doméstico e reprodutivo. Também acreditam que não haverá a destruição do patriarcado, o qual é o principal alvo do ativismo, sem a destruição do capitalismo.
 • L'anarcofeminisme o anarquisme feminista és un corrent de pensament que combina el feminisme i l'anarquisme, veu en la dominació dels homes sobre les dones una de les primeres manifestacions jeràrquiques en les nostres societats. El combat contra el patriarcat és per tant per als i les anarcofeministes part integrant de la lluita de classes i de la lluita contra l'estat..
 • Anarcha-feminism (also called anarchist feminism and anarcho-feminism) combines anarchism with feminism. It generally views patriarchy as a manifestation of involuntary coercive hierarchy that should be replaced by decentralized free association. Anarcha-feminists believe that the struggle against patriarchy is an essential part of class struggle, and the anarchist struggle against the state.
 • Anarchizm feministyczny (anarchofeminizm, feminizm anarchistyczny) – jeden z nurtów anarchizmu, który został wzbogacony o refleksję nad sytuacją kobiet i relacjami między płciami. Głównym wyróżnikiem anarchofeminizmu jest pogląd, głoszący iż tradycyjne związki rodzinne i seksualne mają działanie równie a nawet i bardziej zniewalające niż postawa państwa.Anarchofeminizm zwraca szczególną uwagę na fakt, iż żadne regulacje prawne nie zastąpią zdobywania przez kobiety niezależności psychicznej.
 • Анархо-феминизмът (също наричан анархически феминизъм) събира анархизма и феминизма. Анархо-феинизмът разглежда патриархата като едно от проявленията на йерархията и затова като главен проблем на обществото. Анархо-феминистите вярват, че борбата против патриархата е най-важната съставна част на класовата борба и борбата на анархистите против държавата и капитализма.
rdfs:label
 • Anarcha-féminisme
 • Anarcafeminismo
 • Anarcha-feminism
 • Anarchafeminismus
 • Anarchizm feministyczny
 • Anarchofeminismus
 • Anarco-femminismo
 • Anarcofeminisme
 • Anarka-feminizm
 • Anarko-Feminisme
 • Anarkofeminismo
 • Anarquismo feminista
 • Анархо-феминизм
 • Анархо-феминизъм
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:causeDéfendue of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of