L’absorption est un phénomène ou processus physique et chimique dans lequel des atomes, molécules, ou ions entrent dans une phase gazeuse, liquide ou solide. Ce phénomène est différent de l’adsorption où les molécules restent à la surface. Les molécules absorbées, quant à elles, entrent à l'intérieur de la phase (i.e. en profondeur dans le volume). L’adsorption et la désorption peuvent être regroupés par le terme sorption. L’absorption est donc la rétention d’une substance par une autre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’absorption est un phénomène ou processus physique et chimique dans lequel des atomes, molécules, ou ions entrent dans une phase gazeuse, liquide ou solide. Ce phénomène est différent de l’adsorption où les molécules restent à la surface. Les molécules absorbées, quant à elles, entrent à l'intérieur de la phase (i.e. en profondeur dans le volume). L’adsorption et la désorption peuvent être regroupés par le terme sorption. L’absorption est donc la rétention d’une substance par une autre.
 • Absorción es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con el cual forma solución (un soluto A, o varios solutos, se absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida). Este proceso implica una difusión molecular turbulenta o una transferencia de masa del soluto A a través del gas B, que no se difunde y está en reposo, hacia un líquido C, también en reposo. Un ejemplo es la absorción de amoníaco A del aire B por medio de agua líquida C. Al proceso inverso de la absorción se le llama empobrecimiento o desabsorción; cuando el gas es aire puro y el líquido es agua pura, el proceso se llama deshumidificación, la deshumidificación significa extracción de vapor de agua del aire.
 • Absorção na química é um fenômeno ou processo físico ou químico em que átomos, moléculas ou íons introduzem-se em alguma outra fase, normalmente mais massiva, e fixam-se. O processo pode se dar pela fixação de um gás por um sólido ou um líquido, ou a fixação de um líquido por um sólido. A substância absorvida se infiltra na substância que absorve, diferentemente da adsorção, já que espécies químicas submetidas a absorção são absorvidas pelo volume, não pela superfície (como no caso de adsorção). Um termo mais geral é sorção que abrange adsorção e troca iônica. A absorção é basicamente quando alto toma lugar em outra substância.Trata-se de uma operação unitária e está limitada as restrições termodinâmicas assim como a destilação portanto o conhecimento em termodinâmica é imprescindível para se projetar ou operar uma coluna de absorção.Considere um soluto na forma de vapor, por exemplo, amônia, misturado com um gás, a ser chamado de "inerte" por exemplo, ar. Esse nome de inerte deve-se a que ele permanecerá sempre na fase gasosa, não será transportado. Deseja-se remover o soluto da mistura gasosa ou para reaproveitamento ou para evitar que essa mistura ar+amônia seja lançada na atmosfera. A remoção completa é impossível, pode se chegar a 99,99% de recuperação mas nunca 100%.A retirada do soluto (amônia) será feita através de um solvente, por exemplo, água ou um "reagente químico" (por exemplo, uma solução ácida). No primeiro caso, a remoção dá-se através da solubilidade da amônia na água; no outro caso, a amônia reage com o ácido (reação química, um processo químico). Dependendo do caso, um ou outro método pode ser mais interessante e econômico. Para o exemplo em questão, a absorção física é a mais recomendada, pois a água é um ótimo solvente para a amônia; é barata, não é tóxica, não é tão volátil, não é corrosiva, não é viscosa, nem inflamável e é quimicamente estável.Uma outra simplificação, muitas vezes adotada, é considerar que a água também seja inerte, isto é, ela permanece na forma de líquido e praticamente não evapora. Essa simplificação, em geral, é aceitável porque a quantidade de água evaporada, quando ocorre, normalmente é desprezível em relação à quantidade de soluto que é absorvido. Assim, temos um inerte no gás (ar) e um inerte no líquido (água), e o único componente que passa de uma fase à outra é a amônia.Em termos de aplicações industriais, pode-se citar diversos exemplos de absorção, tais como na purificação de gases de combustão, remoção de CO2 na fabricação de amônia, recuperação de solutos (SO2, acetona, HCl, etc.) em processos diversos. A absorção de gases é fundamental no processo de contato, na produção de ácido sulfúrico.
 • Absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) – termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.).Absorpcji nie należy mylić z adsorpcją, która jest zjawiskiem powierzchniowym. Absorpcja, adsorpcja i wymiana jonowa są wspólnie nazywane procesami sorpcji.Mechanizm absorpcji polega na podziale absorbowanego składnika pomiędzy dwie fazy (ośrodki) objętościowe. Stan równowagi w podziale składnika między fazy opisuje prawo podziału Nernsta, a w szczególnym przypadku dla układu gaz/ciecz – prawo Henry'ego.Zjawiska absorpcji są powszechne w naturze, np. oddychanie jest procesem absorpcji tlenu do krwi. Absorpcja jest też stosowana na masową skalę w procesach technologicznych. Stanowi np. podstawowy mechanizm umożliwiający oczyszczanie związków chemicznych przez ekstrakcję. Jest to proces dyfuzyjny zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia cieczy z gazem zawierającym składnik, który chcemy z niego usunąć. Składnik gazowy pochłaniany przez ciecz nazywa się absorbatem, a ciecz używana do pochłaniania określonego składnika nazywa się absorbentem. W chemii mamy najczęściej do czynienia z absorpcją jednej substancji (absorbat) i przez (absorbent) znajdującą się w jednej fazie oraz z absorpcją promieniowania (elektromagnetycznego, korpuskularnego, fal akustycznych) przez różne substancje.Absorpcja jest pochłanianiem całą objętością absorbentu, którym najczęściej jest ciecz (rzadko ciało stałe, np. gazowy wodór pochłaniany przez pallad) absorbująca gazy lub inne ciecze. Metodą absorpcji można np. oczyszczać gazy, selektywnie absorbując niepożądane składniki (np. tlenki siarki pochłaniane w roztworze wodorotlenku wapnia). Absorpcja jest związana z reakcjami chemicznymi pomiędzy absorbatem i absorbentem.Absorpcję prowadzi się w absorberach, zazwyczaj w niskich temperaturach. Przyspiesza to cały proces dzięki obniżeniu prężności par pochłanianego składnika nad cieczą.
 • Az abszorpció egy fizikai-kémiai jelenség, melynek során gázok vagy gőzök atomjai-molekulái folyadékkal vagy szilárd testtel érintkezve abban elnyelődnek. A végső soron a latinból (absorbere: ’elnyelni’) származó abszorbeálás, abszorpció szavak jelentése: ’valamit felszívni, elnyelni, megemészteni; elmélyedni, elmerülni valamiben, megkötni valamit’.A gázrészecskék diffúziós mozgással jutnak az anyag belsejébe, s az elnyelő anyag szerkezetében helyezkednek el (az elnyelő folyadék molekulái között vagy a szilárd anyag kristályszerkezetében). (Egyes anyagok abszorpciós képessége igen nagy lehet - pl. a palládium a hidrogént - igen nagy mennyiségben képes elnyelni.)Az abszorpciós folyamatban nagy szerepe van a gáz és az elnyelő anyag közötti érintkezési felület nagyságának is: törekednek arra, hogy az abszorberekben ez a felület minél nagyobb legyen.Ionos kötésű gázok (sósav, ammónia stb,) esetében felléphet kémiai kölcsönhatás is az elnyelő anyaggal, ez nagymértékben elősegíti ezen gázok abszorpcióját. (Pl. ha a normál állapotú nitrogénnek vízben való elnyelődési képességét tekintjük 1 egységnek, akkor a víz az oxigénből kétszer annyit, de a sósavból már 27 ezerszerest, az ammóniából pedig közel fél milliószor annyi térfogatút képes elnyelni!)A gázok oldhatósága - a gáz és az oldószer fajtáján kívül - függ a hőmérséklettől és a nyomástól. Az elnyelő anyag magasabb hőmérsékleten kevesebb gázrészecskét képes megtartani a gázmolekulák intenzívebb diffúziós hőmozgása következtében - ezt használják ki az oldott anyag kiűzésére (deszorpció). (Ezáltal pl. az értékes mosófolyadék újbóli felhasználásra visszanyerhető.)Az elnyelt gázok jelentősen megváltoztatják az adott anyag fizikai, kémiai tulajdonságait, ezért az abszorpció széleskörűen alkalmazható gázok kimutatására, lekötésére tárolás céljából, ill. gázelegyek szétválasztására (szelektív abszorpció) és gáz-szennyezések eltávolítására (tisztítás).
 • L'absorbimento è la ritenzione fisica o chimica di un gas in un solido o in un liquido o di un liquido in un solido.L'absorbimento può essere di tipo chimico o di tipo fisico, a seconda della natura delle interazioni che si manifestano tra il solido e il fluido.Un esempio di "absorbimento fisico" è dato dall'arricchimento salino delle acque sotterranee per scorrimento su terreno e rocce sedimentarie.L'"absorbimento chimico" implica invece l'instaurarsi di reazioni chimiche in fase liquida o in determinati siti di legame allo stato solido. Mentre l'adsorbimento è un fenomeno superficiale, l'absorbimento riguarda l'intera massa in oggetto.Essendo l'absorbimento fisico essenzialmente di natura meccanica, in quanto dovuto all'intrappolamento in vacanze ed interstizi dei solidi mentre nei liquidi si identifica sostanzialmente col processo di solubilizzazione, e implicando l'absorbimento chimico l'entrata in gioco di legami chimici, risulta chiaro che le energie dei due processi (esotermici) sono di differenti ordine di grandezza: per l'absorbimento fisico infatti il limite massimo è di 15 Kcal/mol, mentre per l'absorbimento chimico si arriva a 100 kcal/mol.Applicazioni tecnologiche dell'absorbimento riguardano l'abbattimento ad umido di fumi e gas potenzialmente tossici, la depurazione delle acque tramite processi fotocatalitici e la catalisi chimica in fase eterogenea.In natura il fenomeno dell'absorbimento determina la composizione quali-quantitativa dei sistemi idrici ed è implicato anche nei fenomeni inquinanti per dilavamento.
 • In chemistry, absorption is a physical or chemical phenomenon or a process in which atoms, molecules, or ions enter some bulk phase – gas, liquid, or solid material. This is a different process from adsorption, since molecules undergoing absorption are taken up by the volume, not by the surface (as in the case for adsorption). A more general term is sorption, which covers absorption, adsorption, and ion exchange. Absorption is a condition in which something takes in another substance.In many processes important in technology, the chemical absorption is used in place of the physical process, e.g., absorption of carbon dioxide by sodium hydroxide – such acid-base processes do not follow the Nernst partition law.For some examples of this effect, see liquid-liquid extraction. It is possible to extract from one liquid phase to another a solute without a chemical reaction. Examples of such solutes are noble gases and osmium tetroxide.The process of absorption means that a substance captures and transforms energy. The absorbent distributes the material it captures throughout whole and adsorbent only distributes it through the surface. The reddish color of copper is an example of this process because it is caused due to its absorption of blue light.
 • Chemische Absorption beschreibt den Prozess der Aufnahme oder des „Lösens“ eines Atoms, Moleküls oder eines Ions in einer anderen Phase. Hierbei handelt es sich nicht um eine Anlagerung an der Oberfläche (Adsorption), sondern um eine Aufnahme in das freie Volumen der absorbierenden Phase.Chemische Absorption wird heute unter anderem zur Reinigung von Industrieabluft eingesetzt, etwa bei Abluft von Galvanikanlagenoder zur Beseitigung von Gerüchen. Durch die gesetzlichen Vorgaben der Grenzwerte (etwa TA Luft) für bestimmte Stoffe, welche wiederholt verschärft wurden, wird die Absorptionstechnik immer wichtiger. Absorption kann in Blasensäulenreaktoren, über Membrantechnologien oder mit der regenerativen Fallfilm-Technologie erfolgen.
 • Absorció química és la incorporació d'una substància en un estat en una altra en un estat diferent. És l'operació unitària que consisteix en la separació d'un o més components d'una mescla gasosa amb l'ajut d'un solvent líquid amb el qual forma dissolució (un solut A, o diversos soluts, s'absorbeixen de la fase gasosa i passen a la líquida). Aquest procés implica una difusió molecular turbulenta o una transferència de massa del solut A a través del gas B, que no es difon i està en repòs, cap a un líquid C, també en repòs. Un exemple és l'absorció d'amoníac A de l'aire B mitjançant aigua líquida C. El procés invers de l'absorció s'anomena empobriment o desabsorció; quan el gas és aire pur i el líquid és aigua pura, el procés s'anomena deshumidificació, la deshumidificació significa extracció de vapor d'aigua de l'aire.
 • 化学における吸収(きゅうしゅう、英語 absorption)とは、物質がある相 (物質)から別の相に移動する現象、または人為的にそれを利用する方法である。
 • Абсо́рбция (лат. absorptio от absorbere — поглощать) — поглощение сорбата всем объёмом сорбента. Является частным случаем сорбции.В технике и химической технологии чаще всего встречается абсорбция (поглощение, растворение) газов жидкостями. Но известны и процессы абсорбции газов и жидкостей кристаллическими и аморфными телами (например, абсорбция водорода металлами, абсорбция низкомолекулярных жидкостей и газов цеолитами, абсорбция нефтепродуктов резинотехническими изделиями и т.п.). Часто в процессе абсорбции происходит не только увеличение массы абсорбирующего материала, но и существенное увеличение его объема (набухание), а также изменение его физических характеристик – вплоть до агрегатного состояния. На практике абсорбция чаще всего применяется для разделения смесей, состоящих из веществ, имеющих различную способность к поглощению подходящими абсорбентами. При этом целевыми продуктами могут быть как абсорбировавшиеся, так и не абсорбировавшиеся компоненты смесей. Обычно в случае физической абсорбции абсорбировавшиеся вещества могут быть вновь извлечены из абсорбента посредством его нагревания, разбавления неабсорбирущей жидкостью или иными подходящими способами. Регенерация химически абсорбированных веществ также иногда возможна. Она может быть основана на химическом или термическом разложении продуктов химической абсорбции с высвобождением всех или некоторых из абсорбированных веществ. Но во многих случаях регенерация химически абсорбированных веществ и химических абсорбентов бывает невозможной или технологически/экономически нецелесообразной.Явления абсорбции широко распространены не только в промышленности, но и в природе (пример - набухание семян), а также в быту. При этом они могут приносить как пользу, так и вред (например, физическая абсорбция атмосферной влаги приводит к набуханию и последующему расслоению деревянных изделий, химическая абсорбция кислорода резиной - к потере ею эластичности и растрескиванию).Следует отличать абсорбцию (поглощение в объёме) от адсорбции (поглощения в поверхностном слое).Из-за схожести написания и произношения, а также близости обозначаемых понятий эти термины часто путают.
 • Met absorptie wordt in de fysisch-chemische betekenis van het woord het opnemen van een vloeistof of gas (het absorptief) in het inwendige van een vaste stof of vloeistof (het absorbens) bedoeld. Absorptie is de pendant van adsorptie, waarbij gassen, vloeistoffen of opgeloste stoffen aan het contactoppervlak van de materie worden vastgehouden.Het begrip absorptie is afgeleid van het Latijnse absorbere, wat opnemen of opslorpen betekent.
 • Absorpsi atau penyerapan, dalam kimia, adalah suatu fenomena fisik atau kimiawi atau suatu proses sewaktu atom, molekul, atau ion memasuki suatu fase limbak (bulk) lain yang bisa berupa gas, cairan, ataupun padatan. Proses ini berbeda dengan adsorpsi karena pengikatan molekul dilakukan melalui volume dan bukan permukaan.Salah satu contoh penyerapan lainnya adalah penukaran ion di mana terjadi proses pertukaran ion antara dua elektrolit atau antara larutan elektrolit dan senyawa kompleks.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1755615 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2324 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 5 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 101804564 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’absorption est un phénomène ou processus physique et chimique dans lequel des atomes, molécules, ou ions entrent dans une phase gazeuse, liquide ou solide. Ce phénomène est différent de l’adsorption où les molécules restent à la surface. Les molécules absorbées, quant à elles, entrent à l'intérieur de la phase (i.e. en profondeur dans le volume). L’adsorption et la désorption peuvent être regroupés par le terme sorption. L’absorption est donc la rétention d’une substance par une autre.
 • 化学における吸収(きゅうしゅう、英語 absorption)とは、物質がある相 (物質)から別の相に移動する現象、または人為的にそれを利用する方法である。
 • Met absorptie wordt in de fysisch-chemische betekenis van het woord het opnemen van een vloeistof of gas (het absorptief) in het inwendige van een vaste stof of vloeistof (het absorbens) bedoeld. Absorptie is de pendant van adsorptie, waarbij gassen, vloeistoffen of opgeloste stoffen aan het contactoppervlak van de materie worden vastgehouden.Het begrip absorptie is afgeleid van het Latijnse absorbere, wat opnemen of opslorpen betekent.
 • Absorpsi atau penyerapan, dalam kimia, adalah suatu fenomena fisik atau kimiawi atau suatu proses sewaktu atom, molekul, atau ion memasuki suatu fase limbak (bulk) lain yang bisa berupa gas, cairan, ataupun padatan. Proses ini berbeda dengan adsorpsi karena pengikatan molekul dilakukan melalui volume dan bukan permukaan.Salah satu contoh penyerapan lainnya adalah penukaran ion di mana terjadi proses pertukaran ion antara dua elektrolit atau antara larutan elektrolit dan senyawa kompleks.
 • Absorción es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con el cual forma solución (un soluto A, o varios solutos, se absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida). Este proceso implica una difusión molecular turbulenta o una transferencia de masa del soluto A a través del gas B, que no se difunde y está en reposo, hacia un líquido C, también en reposo.
 • Az abszorpció egy fizikai-kémiai jelenség, melynek során gázok vagy gőzök atomjai-molekulái folyadékkal vagy szilárd testtel érintkezve abban elnyelődnek.
 • L'absorbimento è la ritenzione fisica o chimica di un gas in un solido o in un liquido o di un liquido in un solido.L'absorbimento può essere di tipo chimico o di tipo fisico, a seconda della natura delle interazioni che si manifestano tra il solido e il fluido.Un esempio di "absorbimento fisico" è dato dall'arricchimento salino delle acque sotterranee per scorrimento su terreno e rocce sedimentarie.L'"absorbimento chimico" implica invece l'instaurarsi di reazioni chimiche in fase liquida o in determinati siti di legame allo stato solido.
 • Absorció química és la incorporació d'una substància en un estat en una altra en un estat diferent. És l'operació unitària que consisteix en la separació d'un o més components d'una mescla gasosa amb l'ajut d'un solvent líquid amb el qual forma dissolució (un solut A, o diversos soluts, s'absorbeixen de la fase gasosa i passen a la líquida).
 • Абсо́рбция (лат. absorptio от absorbere — поглощать) — поглощение сорбата всем объёмом сорбента. Является частным случаем сорбции.В технике и химической технологии чаще всего встречается абсорбция (поглощение, растворение) газов жидкостями. Но известны и процессы абсорбции газов и жидкостей кристаллическими и аморфными телами (например, абсорбция водорода металлами, абсорбция низкомолекулярных жидкостей и газов цеолитами, абсорбция нефтепродуктов резинотехническими изделиями и т.п.).
 • Absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) – termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.).Absorpcji nie należy mylić z adsorpcją, która jest zjawiskiem powierzchniowym. Absorpcja, adsorpcja i wymiana jonowa są wspólnie nazywane procesami sorpcji.Mechanizm absorpcji polega na podziale absorbowanego składnika pomiędzy dwie fazy (ośrodki) objętościowe.
 • Absorção na química é um fenômeno ou processo físico ou químico em que átomos, moléculas ou íons introduzem-se em alguma outra fase, normalmente mais massiva, e fixam-se. O processo pode se dar pela fixação de um gás por um sólido ou um líquido, ou a fixação de um líquido por um sólido.
 • In chemistry, absorption is a physical or chemical phenomenon or a process in which atoms, molecules, or ions enter some bulk phase – gas, liquid, or solid material. This is a different process from adsorption, since molecules undergoing absorption are taken up by the volume, not by the surface (as in the case for adsorption). A more general term is sorption, which covers absorption, adsorption, and ion exchange.
 • Chemische Absorption beschreibt den Prozess der Aufnahme oder des „Lösens“ eines Atoms, Moleküls oder eines Ions in einer anderen Phase. Hierbei handelt es sich nicht um eine Anlagerung an der Oberfläche (Adsorption), sondern um eine Aufnahme in das freie Volumen der absorbierenden Phase.Chemische Absorption wird heute unter anderem zur Reinigung von Industrieabluft eingesetzt, etwa bei Abluft von Galvanikanlagenoder zur Beseitigung von Gerüchen.
rdfs:label
 • Absorption (physique)
 • Absorbimento
 • Absorció (química)
 • Absorción (química)
 • Absorpcja (chemia fizyczna)
 • Absorpsi
 • Absorptie (fysische chemie)
 • Absorption (Chemie)
 • Absorption (chemistry)
 • Absorção (química)
 • Abszorpció (kémia)
 • Абсорбция
 • 吸収 (化学)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of