Le tableau blanc interactif (TBI), tableau numérique interactif (TNI) ou tableau pédagogique interactif (TPI) est un tableau sur lequel il est possible d'afficher le contenu d'un ordinateur et le contrôler directement du tableau à l'aide d'un crayon-souris, et pour certains types de tableaux, avec les doigts. Il existe aussi un mobile interactif (DMI), facilement transportable.Le tableau pédagogique interactif est utilisé dans de nombreux établissements scolaires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le tableau blanc interactif (TBI), tableau numérique interactif (TNI) ou tableau pédagogique interactif (TPI) est un tableau sur lequel il est possible d'afficher le contenu d'un ordinateur et le contrôler directement du tableau à l'aide d'un crayon-souris, et pour certains types de tableaux, avec les doigts. Il existe aussi un mobile interactif (DMI), facilement transportable.Le tableau pédagogique interactif est utilisé dans de nombreux établissements scolaires. Il est utile dans tous les domaines d'apprentissage. Le TPI s'inscrit dans le cadre de la mise en place des TIC et des TICE.
 • 電子黒板(でんしこくばん)とは、描いた内容を電子的に変換することが可能なホワイトボード。コピーボードとも呼ぶ。
 • Интерактивная доска (Interactive whiteboard), представляет собой большой сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. С помощью проектора изображение рабочего стола компьютера проецируется на поверхность интерактивной доски. В этом случае доска выступает как экран. С проецируемым на доску изображением можно работать, вносить изменения и пометки. Все изменения записываются в соответствующие файлы на компьютере, могут быть сохранены и в дальнейшем отредактированы или переписаны на съемные носители. В этом случае, электронная доска работает в качестве устройства ввода информации.Доской можно управлять как с помощью специального стилуса, так и с помощью прикосновений пальцем. Это зависит от того, какие технологии были использованы при изготовлении доски.Связь доски и компьютера двусторонняя, а палец или перо (стилус, ручка) интерактивной доски работает как мышь.В настоящее время интерактивные доски активно используются в учебных классах школ в качестве средства компьютерной поддержки урока, в тренинг-центрах, комнатах переговоров.При работе с интерактивной доской проектор может быть заменен документ-камерой, которая дает возможность еще больше разнообразить учебный процесс.= Виды электронных интерактивных досок. =Интерактивные доски бывают прямой и обратной проекции и различаются по типу установки проектора. При прямой проекции проектор находится перед доской, при обратной проекции — за доской.Большинство интерактивных досок — доски прямой проекции. Для того чтобы луч проектора не мешал работе преподавателя и учеников, рекомендуется для работы с доской использовать ультракороткофокусный проектор, который можно закрепить на креплении непосредственно над доской.Интерактивные электронные доски бывают активные и пассивные.Активную электронную доску необходимо подключить к источнику питания и к компьютеру с помощью проводов.Пассивная электронная доска не содержит в своей поверхности никаких датчиков и не нуждается в подключении. Ее не нужно подключать к компьютеру или проектору, нет необходимости прокладывать кабели через весь класс. Ее можно беспрепятственно перемещать из одного кабинета в другой.От того, на основе какой технологии создана интерактивная доска, зависит метод работы с ней. Используются следующие технологии: Электромагнитная технология (активная); Аналого-резистивная технология (активная); Ультразвуковая технология (пассивная); Инфракрасная технология (пассивная); Микроточечная технология (пассивная); Лазерная технология (пассивная); Оптическая технология (пассивная);Доски, созданные с применением электромагнитной и резистивной технологий должны подключаться к компьютеру и источнику питания проводами.На досках, созданных с использованием электромагнитной и лазерной технологий можно работать только специальным электронным маркером. Доски на основе резистивной, ультразвуковой и инфракрасной технологий поддерживают работу как специальным маркером, так и любым другим предметом, например пальцем. Инфракрасную и ультразвуковую технологии часто комбинируют.Доска, произведенная на основе микроточечной технологии, в подключении к сети или компьютеру не нуждается. Основным рабочим инструментом в конструкции такой доски является стилус, который передает все данные на компьютер с помощью вмонтированного в него Bluetooth-передатчика.
 • Het digitaal schoolbord (vaak afgekort tot digibord), is een digitale versie van het klassieke schoolbord waarop met krijt wordt geschreven of het whiteboard waarop met stift kan worden geschreven. Andere namen die worden gebruikt zijn elektronisch schoolbord of smartboard. Bij de laatste moet worden opgemerkt dat het een merknaam betreft van SMART Technologies, een Canadees bedrijf dat in 1992 begonnen is met de productie van digitale schoolborden.Het voordeel van het digitale schoolbord boven het oude schoolbord is de grafische gebruikersomgeving, die gebruikmaakt van de mogelijkheden van de computer. Een nadeel is dat bij het schrijven van gewone tekst op het digitale schoolbord enige vertraging optreedt.
 • La pissarra digital és un sistema tecnològic que consisteix en un ordinador multimèdia, generalment connectat a Internet, i un videoprojector que projecta sobre una pantalla o paret que veiem a l'ordinador. Gràcies a aquesta qualsevol usuari és capaç de crear tot tipus de contingut digital seguint la metàfora de la pissarra, clarions i esborrador, però, amb totes les bondats d'un ordinador.A la llarga pot engendrar greus malalties oculars, cardiovasculars, i cerebrals. Es diu que per cada sis hores de classe al dia durant un trimestre, fent servir pissarres digitals, s'augmenta de dues dioptries.És una eina molt eficaç per poder realitzar debats, ja que facilita la discussió del grup. Quan una classe realitza el seu projecte podrem utilitzar la pissarra per exposar les idees de cada alumne i d'aquesta manera realitzar una investigació conjunta.En la pissarra digital d'infrarojos, el llapis emet una imatge infraroja en trobar-se en contacte amb la superfície, i el receptor o distància tradueix el senyal infraroig. El problema d'aquest tipus és que no funciona bé en habitacions il·luminades amb llum solar. Per exemple: podem trobar el Live touch i Wiipdi.
 • 전자칠판(Interactive whiteboard)은 만지는 입력과 출력이 상호작용하는 스크린으로 칠판을 대체하기 위해 만든 것이다.
 • An interactive whiteboard (IWB), is a large interactive display that connects to a computer. A projector projects the computer's desktop onto the board's surface where users control the computer using a pen, finger, stylus, or other device. The board is typically mounted to a wall or floor stand.The first ever board was developed in 1991.[citation needed]They are used in a variety of settings, including classrooms at all levels of education, in corporate board rooms and work groups, in training rooms for professional sports coaching, in broadcasting studios, and others.The interactive whiteboard industry was expected to reach sales of US$1 billion worldwide by 2008; one of every seven classrooms in the world was expected to feature an interactive whiteboard by 2011 according to market research by Futuresource Consulting. In 2004, 26% of British primary classrooms had interactive whiteboards. The Becta Harnessing Technology Schools Survey 2007 indicated that 98% of secondary and 100% of primary schools had IWBs. By 2008 the average numbers of interactive whiteboards rose in both primary schools (18 compared with just over six in 2005, and eight in the 2007 survey) and secondary schools (38, compared with 18 in 2005 and 22 in 2007).Uses for interactive whiteboards may include: Running software that is loaded onto the connected PC, such as a web browsers or other software used in the classroom. Capturing and saving notes written on a whiteboard to the connected PC Capturing notes written on a graphics tablet connected to the whiteboard Controlling the PC from the white board using click and drag, markup which annotates a program or presentation Using OCR software to translate cursive writing on a graphics tablet into text Using an Audience Response System so that presenters can poll a classroom audience or conduct quizzes, capturing feedback onto the whiteboard↑ ↑ ↑ ↑
 • Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, LED, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojánku. Interaktivní tabule je v podstatě druh dotykového displeje. Může se využít v různých odvětvích lidské činnosti, například ve školní třídě na všech stupních vzdělávání, ve firemních kongresových sálech a v pracovních skupinách, při trénincích profesionálních sportovních týmů, ve studiích televizních a rozhlasových stanic a pod.Používání interaktivní tabule zahrnuje: interakci s jakýmkoli software, který běží na připojeném počítači, včetně internetového prohlížeče nebo i software chráněného copyrightem, použití software pro ukládání poznámek napsaných na plochu interaktivní tabule, ovládání počítače (klikání a přetahování myší), označování a s použitím speciálního software dokonce i k rozpoznání psaného textu, tvorbu prezentací ve speciálním autorském nástroji.
 • La pizarra interactiva, también denominada la pizarra digital, consiste en un ordenador conectado a un vídeo proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece la posibilidad de interactuar con la imagen y lo que lo diferencia de una pantalla digital normal (ordenador + proyector).
 • Tablica interaktywna to urządzenie, które przypomina dużą białą tablicę i umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym. Można ją porównać do wielkiego monitora, który reaguje na dotyk. W zależności od technologii, w której tablica została wykonana, można używać specjalnego pióra, każdego innego przedmiotu lub dłoni. Osoba korzystająca z tablicy może za jej pomocą obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Interaktywna tablica zazwyczaj dysponuje też własnym specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwia przygotowanie zasobów do wykorzystania podczas wykładu, lekcji czy prezentacji.Jej działanie polega na przekazywaniu do komputera przez moduł elektroniczny danych na temat położenia względem osi X i Y tablicy specjalnego pisaka. Dane te są następnie obrazowane w postaci położenia kursora myszy na tablicy. W zależności od miejsca w którym znajduje się wskaźnik, trybu pracy tablicy (wybieranego programowo) oraz zdarzenia wywołanego wskaźnikiem następuje określone działanie, które dzięki projektorowi multimedialnemu, wizualizowany jest na tablicy.Zajęcia można wcześniej zaplanować i zapisać w komputerze. Oprogramowanie tablicy obejmuje specjalnie opracowany zestaw elementów graficznych oraz szablonów. Utworzone materiały, mogą być zapisane na dysku komputera. Później można je przesłać pocztą elektroniczną, ponownie odtworzyć na kolejnych zajęciach lub wydrukować.de:Whiteboard#Digitale Whiteboards
 • Um quadro interactivo é uma superfície que pode reconhecer a escrita electronicamente e que necessita de um computador para funcionar. Alguns quadros interactivos permitem também a interacção com um imagem de computador projectada. São geralmente utilizados no escritório e na sala de aula.Os quadros electrónicos são usados para capturar apontamentos escritos em sua superfície, utilizando canetas próprias e « tinta electrónica », ou para controlar (seleccionar e arrastar) ou marcar notas ou apontamentos numa imagem gerada por computador e projectada em si por um projector digital.Os quadros interactivos substituem os quadros negros e os de tinta. Funcionam como um ecrã de computador gigante, ao projectar-se a imagem do computador para o quadro por um projector externo. O computador pode ser controlado pelo quadro interactivo, por sensores que, activados em diferentes locais, atraem o cursor do rato. Há três tipos diferentes de quadros interactivos, com diferentes formas de controlar o computador: electromagnéticos, sensíveis ao toque e infravermelhos.
 • La lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M. o lavagna elettronica, è una superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzaretesti, riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla lavagna potranno essere quindi digitalizzati grazie a un software di presentazione appositamente dedicato.La LIM è uno strumento di integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità. Nell'accezione più comune quando si parla di Sistema LIM si intende un dispositivo che comprende una superficie interattiva, un proiettore ed un computer. Oggi l'evoluzione tecnologica offre dispositivi che permettono di sfruttare le potenzialità di uno schermo interattivo e multimediale utilizzando qualsiasi tipo di superficie e pennarello, oppure attraverso schermi "touch screen", anche della grandezza di un normale monitor desktop in cui il pc è incorporato.
 • Az interaktív tábla olyan, az üzleti szférában és a pedagógiában is jól hasznosítható információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral) úgy, hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, szoftverében objektumokat tudunk mozgatni, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak.Magyarországon több mint tízféle, különböző tulajdonságokkal rendelkező táblatípus van forgalomban).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 248272 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16925 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 44 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108286675 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le tableau blanc interactif (TBI), tableau numérique interactif (TNI) ou tableau pédagogique interactif (TPI) est un tableau sur lequel il est possible d'afficher le contenu d'un ordinateur et le contrôler directement du tableau à l'aide d'un crayon-souris, et pour certains types de tableaux, avec les doigts. Il existe aussi un mobile interactif (DMI), facilement transportable.Le tableau pédagogique interactif est utilisé dans de nombreux établissements scolaires.
 • 電子黒板(でんしこくばん)とは、描いた内容を電子的に変換することが可能なホワイトボード。コピーボードとも呼ぶ。
 • 전자칠판(Interactive whiteboard)은 만지는 입력과 출력이 상호작용하는 스크린으로 칠판을 대체하기 위해 만든 것이다.
 • Az interaktív tábla olyan, az üzleti szférában és a pedagógiában is jól hasznosítható információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral) úgy, hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, szoftverében objektumokat tudunk mozgatni, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak.Magyarországon több mint tízféle, különböző tulajdonságokkal rendelkező táblatípus van forgalomban).
 • La pizarra interactiva, también denominada la pizarra digital, consiste en un ordenador conectado a un vídeo proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.
 • La lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M. o lavagna elettronica, è una superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzaretesti, riprodurre video o animazioni.
 • Het digitaal schoolbord (vaak afgekort tot digibord), is een digitale versie van het klassieke schoolbord waarop met krijt wordt geschreven of het whiteboard waarop met stift kan worden geschreven. Andere namen die worden gebruikt zijn elektronisch schoolbord of smartboard.
 • Интерактивная доска (Interactive whiteboard), представляет собой большой сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. С помощью проектора изображение рабочего стола компьютера проецируется на поверхность интерактивной доски. В этом случае доска выступает как экран. С проецируемым на доску изображением можно работать, вносить изменения и пометки.
 • La pissarra digital és un sistema tecnològic que consisteix en un ordinador multimèdia, generalment connectat a Internet, i un videoprojector que projecta sobre una pantalla o paret que veiem a l'ordinador. Gràcies a aquesta qualsevol usuari és capaç de crear tot tipus de contingut digital seguint la metàfora de la pissarra, clarions i esborrador, però, amb totes les bondats d'un ordinador.A la llarga pot engendrar greus malalties oculars, cardiovasculars, i cerebrals.
 • An interactive whiteboard (IWB), is a large interactive display that connects to a computer. A projector projects the computer's desktop onto the board's surface where users control the computer using a pen, finger, stylus, or other device.
 • Um quadro interactivo é uma superfície que pode reconhecer a escrita electronicamente e que necessita de um computador para funcionar. Alguns quadros interactivos permitem também a interacção com um imagem de computador projectada.
 • Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, LED, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojánku. Interaktivní tabule je v podstatě druh dotykového displeje.
 • Tablica interaktywna to urządzenie, które przypomina dużą białą tablicę i umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym. Można ją porównać do wielkiego monitora, który reaguje na dotyk. W zależności od technologii, w której tablica została wykonana, można używać specjalnego pióra, każdego innego przedmiotu lub dłoni. Osoba korzystająca z tablicy może za jej pomocą obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze.
rdfs:label
 • Tableau blanc interactif
 • Digitaal schoolbord
 • Interactive whiteboard
 • Interaktivní tabule
 • Interaktív tábla
 • Lavagna interattiva multimediale
 • Pissarra digital
 • Pizarra interactiva
 • Quadro interactivo
 • Tablica multimedialna
 • Интерактивная доска
 • 電子黒板
 • 전자칠판
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of