La segmentation d'une population est le découpage de cette population en groupes homogènes et distincts par un critère significatif (pertinent, mesurable et accessible). Les éléments du sous-ensemble créé peuvent se substituer les uns aux autres.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La segmentation d'une population est le découpage de cette population en groupes homogènes et distincts par un critère significatif (pertinent, mesurable et accessible). Les éléments du sous-ensemble créé peuvent se substituer les uns aux autres.
 • Marktsegmentierung ist die Aufteilung eines Gesamtmarktes in hinsichtlich ihrer Marktreaktion intern homogene und untereinander heterogene Untergruppen (Marktsegmente), sowie die Bearbeitung eines oder mehrerer dieser Marktsegmente. Die Marktsegmentierung besteht einerseits aus der Markterfassung und dem Prozess der Marktaufteilung sowie andererseits aus der Marktbearbeitung d. h. der Auswahl von Segmenten und ihrer Bearbeitung mittels geeigneter Marketinginstrumente.Es lässt sich sowohl nach Produkten als auch nach Kunden segmentieren. Die Segmente können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten wie z. B. Alter, Einkommen, Geschlecht, sozialer Status, Beruf gebildet werden (in diesem Fall beziehen sich die Gesichtspunkte auf eine Kundensegmentierung). Im Rechnungswesen ist die Segmentierung durch Aufgliederung bestimmter Jahresabschlussdaten entsprechend abzubilden.Die Marktsegmente sollen so gebildet werden, dass sie möglichst gleichartige Reaktionen auf die Marketinginstrumente und Verhaltensweisen des Unternehmens aufweisen und so eine differenzierte Marktbearbeitung ermöglichen. Die Bildung von Käuferschichten nach sozio-demografischen Merkmalen oder Freizeitinteressen wird schon von Horst Kliemann (1896–1965) vorgeschlagen.
 • Market segmentation is a marketing strategy that involves dividing a broad target market into subsets of consumers who have common needs and priorities, and then designing and implementing strategies to target them. Market segmentation strategies may be used to identify the target customers, and provide supporting data for positioning to achieve a marketing plan objective. Businesses may develop product differentiation strategies, or an undifferentiated approach, involving specific products or product lines depending on the specific demand and attributes of the target segment.
 • La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su comportamiento de compra.Los siguientes tipos de segmentos los podemos ver a continuación:Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de una forma dada....¿Para qué sirve?Sirve para segmentarse el ano y distinguir en qué segmento de la sociedad es más factible colocar un producto nuevo.La segmentación sirve para determinar los rasgos básicos y generales que tendrá el consumidor del producto, teniendo en cuenta que el mismo no va dirigido para todo público, sino para el público objetivo identificado como Consumer Portrait.
 • Segmentace trhu (anglicky Market segmentation) je metoda marketingového řízení, která se zabývá analýzou trhu, kdy se podnik snaží poznat a analyzovat strukturu trhu, kde chce svůj výrobek či službu nabízet. Při segmentaci trhu se jedná o rozčlení celkového trhu na jednotlivé skupiny zákazníků, které chce podnik svým výrobkem zaujmout.Cílové segmenty se navzájem odlišují svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. Jednotlivé skupiny zákazníků (vybrané segmenty) by měly být co nejvíce homogenní, ale mezi sebou navzájem co nejvíce odlišné – heterogenní.
 • A piaci szegmentáció a közgazdaságtan és a marketing egyik fogalma. Egy piaci szegmens a piac azon kisebb része, melyeket azonos keresleti tulajdonságokkal rendelkező személyek vagy szervezetek építenek fel. A közös tulajdonság lehet egy termék ára vagy funkcióinak összetettsége. A valódi piaci szegmensnek a következő kritériumokat kell teljesítenie: más szegmensektől világosan megkülönböztethető (eltérő szegmenseknek eltérő igényeik vannak), a szegmensek egymáson belül homogének (közösek az igényeik), a piaci változásokra hasonlóképp válaszolnak, a piac befolyásával lehet hatni a keresletükre. A fogalmat arra is használják, mikor egy fogyasztói csoport ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást veszi igénybe. A feltételezések szerint az egy csoportba tarozó emberek a szegmentáció szempontjából homogénnek tekinthetőek. A kritériumok szerint szegmentált csoportok tagjai között a szétválasztás alapjául szolgáló jellemző szerint különbségek mutatkoznak. Szélesebb összefüggésben ezt a kritériumrendszerben pozitív vagy negatív tulajdonságnak is fel lehet fogni. Így a piacot kisebb darabokra lehet szabdalni.Példák: fogyasztói szokások ár érdeklődésBár elméletileg létezhet ideális piaci szegmens, a szervezetek olyan környezetben doloznak, ahol folyamatosan újra kell szegmentálni. A különféle piaci részek igényeit termék-differenciálással lehet egyszerre kielégíteni. A helyes szegmentáció és az új termékek megfelelő elkészítése ideiglenes piaci előnyt biztosíthat a vállalat számára.
 • Сегмента́ция — разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар/услугу и выбора целевых сегментов рынка.Сегментирование рынка — процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга. Критически важный аспект маркетинга, предназначенный для превращения различий между товарами в стоимостные различия, которые могут быть сохранены на протяжении всего жизненного цикла продукта.Процесс сегментирования состоит из следующих этапов (по книге «Сегментирование рынка: практическое руководство» М. Макдональд, Я. Данбар, 2002 ISBN 5-8018-0204-5): Создание картины рынка Кто покупает? (профилирование потребителей) Создание списков «Что, где, когда и как куплено» Кто что покупает? (потребители и их покупки) Почему это куплено? (потребности потребителей) Формирование сегмента (объединение похожих потребителей) Проверка сегмента Критерии привлекательности Взвешивание критериев Параметры критериев Оценка сегментов (расчёт привлекательности)Сегмент — группа покупателей, обладающая похожими потребностями, желаниями и возможностями.Разделение рынка на различные сегменты и их последующее изучение позволяет компаниям сконцентрировать свое внимание на наиболее перспективных, с точки зрения прибыльности, сегментах (то есть на целевых сегментах).Сегмент рынка — группа реальных или потенциальных потребителей, которые, как ожидается, могут одинаково реагировать на выдвинутое предложение.Сегментация может быть произведена как на потребительском, так и на промышленном рынке (рынке организаций).Сегментация потребительского рынка может быть произведена по нескольким признакам: географическому, демографическому, психографическому, поведенческому, при этом каждому из этих признаков присущи свои переменные. Иногда компании для получения всеобъемлющей информации о покупателях выделяют сегменты на основе совокупности признаков.Сегментирование по географическому признаку — разделение рынка на различные географические единицы (переменные): регион, область, район, размер города, плотность. После подобной сегментации компания должна решить, где ее маркетинговые усилия будут наиболее эффективны.В России сегментацию по географическому признаку можно провести следующим образом: регион — Сибирь, Урал; область — Ленинградская, Московская, Нижегородская; район — Коломенский, Воскресенский; размер города — с населением менее 5 тысяч человек, 5-20 тысяч, 20-50 тысяч и т.д; плотность — города, пригороды, сельская местность; климат — северный, южный.Сегментирование по демографическому признаку — разделение рынка в соответствии с такими переменными как: возраст, пол, размер семьи, жизненный цикл семьи, род занятий, уровень дохода, образование, национальность, вероисповедание. Сегментация по демографическому признаку наиболее часто используется компаниями в маркетинговых исследованиях, это объясняется тем, что реакции покупателей на тот или иной товар в наибольшей степени зависят именно от демографических переменных.Ориентируясь на российскую действительность, при сегментировании по демографическому признаку можно выделить: возраст — моложе 6 лет, 6-11 лет, 12-19 лет и т.д; пол — мужской, женский; размер семьи — 1-2 человека, 3-4 человека, 5 человек и более; жизненный цикл семьи — меньше года, 1 год, 5 лет и более; уровень доходов (в месяц) — менее 5000 руб., 5000-10000 руб., 10000-15000 руб. и т.д; род занятий — менеджеры, рабочие, врачи, учителя; образование — начальное, среднее, высшее; национальность — русские, татары, евреи, украинцы; вероисповедание — христиане, мусульмане, иудеи, буддисты.Сегментирование по отношению к товару — выделение групп покупателей на основе их знаний, квалификаций как пользователей и их реакций на товар. Переменные подобного сегментирования: интенсивность потребления (малая, средняя, высокая), степень готовности к покупке (ничего не знает, знает кое-что, информирован, заинтересован), статус пользователя (непользователь, бывший пользователь, потенциальный пользователь) степень лояльности (отсутствует, средняя, сильная, абсолютная), полезность покупки (экономия, удобство, престиж).Сегментирование по стилю потребления — выделение групп покупателей на основе данных о потреблении связанных товаров, позволяющих наилучшим образом прогнозировать потребность в продвигаемом товаре и/или отклик на промоакции. Это возможно, поскольку шаблоны потребления определяются привычками, каждая из которых определяет потребление набора связанных товаров и услуг, в результате по потреблению одних товаров можно предсказывать потребность в других.Сегментирование по психографическому признаку — на основе ценностей, интересов, отношений, особенностей личности и образа жизни. См. Пример психографического сегментирования по Американской методике «VALS»Надо признать, что маркетинговая теория не имеет точных ответов на вопрос связи конкретного товарного рынка и признаков сегментации. Выбор нужного признака происходит за счет интуиции и профессионального опыта маркетолога.Сегментирование рынка организаций — в соответствии с рекомендациями Т. Бонома и Б. Шапиро чаще всего проводится по следующим признакам: демографическому, операционному, закупочному, ситуационному, личностному (особенности заказчика).Сегментирование по демографическому признаку — выделяются следующие переменные: отрасль, размер компании, местонахождение, которые позволяют производителям определить: отрасли промышленности, которые следует обслуживать; размеры компаний, которые организация может обслужить; географические регионы, которые следует обслуживать.Сегментирование в соответствии с операционным признаком — выделяет такие переменные как: технология (какие технологии заказчиков должны приняты ко вниманию); статус пользователя (какие потребители будут выбраны компанией — с низкой, средней или высокой степенью потребления); объем требуемых товаров/услуг (каких заказчиков стоит выбрать — предпочитающих большие или малые партии товаров).Сегментированию по закупочному признаку — присущи следующие переменные: организация снабжения (как компания будет осуществлять закупки — централизованно или децентрализовано); структура власти (какой отдел — производственный, финансовый и т. д. является главным в принятии решений компании — заказчика); структура существующих взаимоотношений (с кем компании стоит строить взаимоотношения — с компаниями, с которыми установлены прочные связи или с наиболее перспективными компаниями без установившихся отношений); политика в области закупок (какие условия заказа — на основе лизинга, с заключением контракта и т. д. будут предпочтительнее для компании-поставщика); критерий закупки (фирмы, с какими требованиями — качество, цена, уровень обслуживания являются предпочтительными для компании-поставщика).Сегментирование по ситуационному признаку — выделяет переменные: срочность (следует ли компании-поставщику обслуживать заказчиков, которым может понадобиться срочная и непредвиденная поставка); область применения (на использовании товаров по прямому назначению или на всех вариантах использования стоит сосредоточить внимание); размер заказа (большие или малые партии будут поставляться заказчикам).Сегментирование по личностному признаку — выделяет переменные: сходство покупателя и продавца (следует ли компании обслужить только заказчиков, ценности которых приближены к ней самой); отношение к риску (какие потребители предпочтительнее — любящие рисковать или избегающие опасности); лояльность (следует ли обслуживать фирмы, которые проявляют высокую степень лояльности своим поставщикам).Межрыночная сегментация — выявление группы потребителей, которые схожи по множеству характеристик, которые выходят за пределы географических границ.Кластерный анализ — один из «базовых» методов, используемый в мировой практике многомерной классификации. В отечественной и зарубежной литературе можно встретить и другие названия этого метода: «post hoc» метод, «cluster-based», метод таксономии, метод «К-сегментирования». Данный метод используется при условии неопределенности признаков сегментирования и сущности самих сегментов. Исследователь предварительно выбирает ряд интерактивных по отношению к респонденту (метод подразумевает проведение опроса) переменных и далее в зависимости от высказанного отношения к определенной группе переменных, респондентов относят к соответствующему сегменту. Метод кластерного анализа направлен на поиск признаков сегментирования с последующим отбором сегментов. Сегментирование производится в отношении определенной фирмы, производящей товар, при этом предполагается, что существует потребительский рынок, структура которого не известна и не может быть определена «a priory» по задаваемым признакам.Условия успешности реализации метода: Наличие у фирмы минимум 100 клиентов (покупателей или лиц, которым реализуется товар) в месяц. Возможность проведения опроса клиентов фирмы. Наличие специального программного обеспечения.
 • Marketin arloan, merkatu-segmentazioa marka batek aurrera daraman marketin-estrategia bat da, produktu generikoa gainditu eta merkatuan ezaugarri bereziak dituen produktuaren bertsio ezberdin bat diseinatu eta merkaturatzeari ekiten diona, merkatu-segmentu izeneko kontsumitzaile talde jakin bati zuzenduz eta horrela enpresak produktu bereziarekin produktu generikoarekin baino etekin edo balio erantsi handiagoa lortuko duelakoan. Adibidez, garbikaria ekoizten duen enpresa batek osagai ekologiko eta usain goxodun garbikari bat merkaturatzeari ekiten dionean, ezaugarri bereziak dituen produktuaren bertsio bat diseinatzen ari da, merkatu-segmentu edo mota jakin bateko erosle multzo batentzat.Merkatu-segmentazioa garatzeko hainbat irizpide dago. Adibidez, adinari buruz sortu eta gara daitezke produktu berriak (gazteei begira, agureei begira, ...). Merkatu-segmentaziorako irizpideak lau multzoetan sailka daitezke: irizpide geografikoak: herrialdea, klima. irizpide demografikoak: adina, generoa, familiaren tamaina, lanbidea. irizpide psikografikoak: nortasuna, bizimodua. jarrerazko irizpideak: merkearen bilatzaileak, markarekiko fidelatasuna.
 • Сегментиране на пазара или пазарна сегментация е понятие от областта на маркетинга, с което се означава дейност, целяща да се раздели пазара на отделни части (сегменти). Пазарен сегмент се нарича съвкупност от купувачи, които се групират по даден критерий. Потребителите, принадлежащи към отделен пазарен сегмент, откликват по сходен начин на даден комплекс от маркетингови въздействия. Ето защо маркетинговите комбинации за всеки пазарен сегмент се отличават с определена конкретика и специфика. Пазарната сегментация има голямо значение за маркетинговата стратегия, защото благодарение на нея е възможно да се изгради стабилна база за произвеждане на продукт, който отговаря в максимална степен на очакванията и предпочитанията на даден целеви пазар.Пазарна ниша е частта от пазара, от който дадена фирмата има или очаква да придобие позиции носещи основна част от печалбата, тоест това е пазарният сегмент, отговарящ най-точно на фирмената продукция .
 • La segmentació de mercat és el procés de dividir un mercat en grups uniformes més petits que tinguin característiques i necessitats semblants. Això no està arbitràriament impost sinó que es deriva del reconeixement que el total de mercat està fet de subgrups anomenats segments. Aquests segments són grups homogenis (per exemple, les persones en un segment són similars en les seves actituds sobre certes variables). Degut a aquesta similitud dins de cada grup, és probable que responguin de manera similar a determinades estratègies de màrqueting. És a dir, probablement tindran les mateixes reaccions sobre el màrqueting mix d'un determinat producte, venut a un determinat preu, distribuït en una manera determinada i promocionat d'una forma donada.Els requisits per a una bona segmentació són: Homogeneïtat en el segment Heterogeneïtat entre segments Estabilitat de segments Els segments han de ser identificables i mesurables Els segments han de ser accessibles i manejables Els segments han de ser prou grans com per ser rendiblesLes variables utilitzades per segmentació inclouen: Variables geogràfiques Regió del món o del país Mida del país Clima Variables demogràfiques Edat Gènere Orientació sexual Mida de la família Cicle de vida familiar Ingressos Professió Nivell educatiu Estatus socioeconòmic Religió Nacionalitat Variables psicogràfiques Personalitat Estil de vida Valors Actituds Variables de comportament Recerca del benefici Taxa d'utilització del producte Fidelitat a la marca Utilització del producte final Nivell de 'llest-per-consumir' Unitat de presa de decisióQuan moltes variables es combinen per proporcionar un coneixement profund del segment, se'l coneix com segmentació profunda. Quan es dóna prou informació per crear una imatge clara del membre típic del segment, es diu perfil del comprador. Una tècnica estadística utilitzada habitualment en determinar un perfil és el cluster analysis (anàlisi de grup)Els beneficis de la segmentació de mercats poden ser: Identificar les necessitats més específiques per als submercados. Focalitzar millor l'estratègia de màrqueting Optimitzar l'ús dels recursos empresarials Màrqueting Producció Logística Presa de decisions Fer publicitat més efectiva Identificar un nínxol propi on no tingui competència directa. Augmentar les possibilitats de créixer ràpidament en segments del mercat sense competidors
 • Segmentar o mercado é o resultado da divisão de um mercado em pequenos grupos. Este processo é derivado do reconhecimento de que o mercado total representa o conjunto de grupos com características distintas, que são chamados segmentos.Em função das semelhanças dos consumidores que compõem cada segmento, eles tendem a responder de forma similar a uma determinada estratégia de marketing. Isto é, tendem a ter sentimentos e percepções semelhantes sobre um rol de marketing, composto para um determinado produto.O processo de segmentação comporta 4 etapas:1. Escolha dos critérios de segmentaçãoa.Critérios demográficos, geográficos, sociais e econômicos.b.Critérios de personalidade e de estilo de vida. c. Critérios de comportamento face ao produto (Segmentação em função do estatuto do consumidor e da sua fidelização; Segmentação face ao processo de decisão; Segmentação em função das quantidades adquiridas; Segmentação em função da suarentabilidade; Segmentação em função das situações ou eventos; Segmentação em função dos hábitos deutilização; d. Critérios de atitudes psicológicas relativamente ao produto; e. Segmentação multicritérios2. Descrição das características de cada segmento3. Escolha de um ou mais segmentos: - Dimensão dos diferentes segmentos- Permeabilidade do segmento a novos concorrentes- Recursos da empresa4. Definição da política de marketing para cada segmento selecionado
 • マーケットセグメンテーション (英: market segmentation) とは、市場細分化の意味で、特定商品(サービスを含む)における市場を異質とみなし、顧客市場を細分化することによって特定カテゴリに対して集中的にアプローチすることを目的に行われる。例として自動車のラインナップ(高級セダン市場、低価格スポーツ車市場等)などがあげられる。細分化するカテゴリの一例として人口統計的、地理、社会、消費者の心理などがある。また、細分化した消費者集団のことをマーケットセグメント (market segment) といい、製品を売り込もうと狙いを定めたマーケットセグメントのことをターゲットセグメント (target segment, target market)ということがある。
 • Nel marketing, la segmentazione consiste in una delle tre strategie fondamentali, che secondo Michael Porter, possono contrastare le forze che premono su una impresa di mercato. Il processo di segmentazione è quello per cui si spacca un mercato in singole unità (target) che vengono poi riagglomerati sulla base di variabili in gruppi sociali ed economici più o meno ampi, detti appunto "segmenti".
 • Segmentacja rynku – procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej.Jej potrzeba to naturalna konsekwencja zwiększania się liczby konsumentów, wzrostu ich dochodów, rozwoju indywidualnych preferencji oraz możliwości dokonywania wyboru.Wykazuje ona, jak liczne są grupy tworzące poszczególne rynki cząstkowe i jaką siłą nabywczą dysponuje każdy z nich.
 • Marktsegmenten zijn de verschillende onderdelen (segmenten) waarin een markt onderverdeeld kan worden. Consumenten behorend tot een bepaald segment hebben overeenkomende kenmerken. Deze kenmerken zijn afhankelijk van de manier waarop de markt is gesegmenteerd door de marketeer. Marktsegmentering is een belangrijk onderdeel bij marketing in het bepalen van de doelgroep van een bedrijf.Een markt kan op basis van verschillende uitgangspunten of criteria gesegmenteerd worden: Demografisch Bijvoorbeeld: op basis van geloof, geslacht, leefstijl, leeftijd, generatie, opleiding. Psychologisch Bijvoorbeeld: op basis van personaliteit, motivatie en interesses. Geografisch Bijvoorbeeld: Noord-Europa, het Caribisch gebied, steden met meer dan 1 miljoen inwoners, dunbevolkte gebieden. Andere criteria zoals: merkloyaliteit, gebruik van een product (veel/gemiddeld/weinig), type gebruiker (beginner/professional), etc.Nadat een markt gesegmenteerd is, kan worden bepaald op welk(e) segment(en) een bedrijf zich wil gaan richten. Dit wordt ook wel met de Engelse term targeting aangeduid. Bij deze keus wordt rekening gehouden met een aantal zaken: Het doel en de middelen van een bedrijf De groei en ontwikkeling van een segment De aantrekkelijkheid van het segmentDoor een specifiek segment te kiezen, kan een bedrijf opereren zonder dat het in een felle strijd met concurrenten verwikkeld raakt. Als een dergelijk segment relatief klein is en erg speciale behoeften heeft, spreekt men ook wel van een niche of nichemarkt.
 • Pazar bölümleme bir ekonomi ve pazarlama terimidir.Pazar bölümlendirmede çeşitli kriterler kullanılmaktadır. Pazarda hedeflenen tüketici kitlesinin niteliklerine göre farklı kriterler kullanılabilir. Doğal olarak, tüketici pazarında kullanılacak kriterlerle endüstriyel pazarda kullanılacak kriterler farklıdır. Bu kriterlerden bazıları aşağıda verilmektedir. Pazar bölümlendirme işlemi tek bir kritere göre yapılabildiği gibi birden fazla kritere göre de yapılabilmektedir.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2535137 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5360 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 19 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110100179 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La segmentation d'une population est le découpage de cette population en groupes homogènes et distincts par un critère significatif (pertinent, mesurable et accessible). Les éléments du sous-ensemble créé peuvent se substituer les uns aux autres.
 • マーケットセグメンテーション (英: market segmentation) とは、市場細分化の意味で、特定商品(サービスを含む)における市場を異質とみなし、顧客市場を細分化することによって特定カテゴリに対して集中的にアプローチすることを目的に行われる。例として自動車のラインナップ(高級セダン市場、低価格スポーツ車市場等)などがあげられる。細分化するカテゴリの一例として人口統計的、地理、社会、消費者の心理などがある。また、細分化した消費者集団のことをマーケットセグメント (market segment) といい、製品を売り込もうと狙いを定めたマーケットセグメントのことをターゲットセグメント (target segment, target market)ということがある。
 • Nel marketing, la segmentazione consiste in una delle tre strategie fondamentali, che secondo Michael Porter, possono contrastare le forze che premono su una impresa di mercato. Il processo di segmentazione è quello per cui si spacca un mercato in singole unità (target) che vengono poi riagglomerati sulla base di variabili in gruppi sociali ed economici più o meno ampi, detti appunto "segmenti".
 • Segmentacja rynku – procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej.Jej potrzeba to naturalna konsekwencja zwiększania się liczby konsumentów, wzrostu ich dochodów, rozwoju indywidualnych preferencji oraz możliwości dokonywania wyboru.Wykazuje ona, jak liczne są grupy tworzące poszczególne rynki cząstkowe i jaką siłą nabywczą dysponuje każdy z nich.
 • Pazar bölümleme bir ekonomi ve pazarlama terimidir.Pazar bölümlendirmede çeşitli kriterler kullanılmaktadır. Pazarda hedeflenen tüketici kitlesinin niteliklerine göre farklı kriterler kullanılabilir. Doğal olarak, tüketici pazarında kullanılacak kriterlerle endüstriyel pazarda kullanılacak kriterler farklıdır. Bu kriterlerden bazıları aşağıda verilmektedir. Pazar bölümlendirme işlemi tek bir kritere göre yapılabildiği gibi birden fazla kritere göre de yapılabilmektedir.
 • Segmentace trhu (anglicky Market segmentation) je metoda marketingového řízení, která se zabývá analýzou trhu, kdy se podnik snaží poznat a analyzovat strukturu trhu, kde chce svůj výrobek či službu nabízet. Při segmentaci trhu se jedná o rozčlení celkového trhu na jednotlivé skupiny zákazníků, které chce podnik svým výrobkem zaujmout.Cílové segmenty se navzájem odlišují svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním.
 • Marktsegmenten zijn de verschillende onderdelen (segmenten) waarin een markt onderverdeeld kan worden. Consumenten behorend tot een bepaald segment hebben overeenkomende kenmerken. Deze kenmerken zijn afhankelijk van de manier waarop de markt is gesegmenteerd door de marketeer.
 • Segmentar o mercado é o resultado da divisão de um mercado em pequenos grupos. Este processo é derivado do reconhecimento de que o mercado total representa o conjunto de grupos com características distintas, que são chamados segmentos.Em função das semelhanças dos consumidores que compõem cada segmento, eles tendem a responder de forma similar a uma determinada estratégia de marketing.
 • Сегментиране на пазара или пазарна сегментация е понятие от областта на маркетинга, с което се означава дейност, целяща да се раздели пазара на отделни части (сегменти). Пазарен сегмент се нарича съвкупност от купувачи, които се групират по даден критерий. Потребителите, принадлежащи към отделен пазарен сегмент, откликват по сходен начин на даден комплекс от маркетингови въздействия. Ето защо маркетинговите комбинации за всеки пазарен сегмент се отличават с определена конкретика и специфика.
 • A piaci szegmentáció a közgazdaságtan és a marketing egyik fogalma. Egy piaci szegmens a piac azon kisebb része, melyeket azonos keresleti tulajdonságokkal rendelkező személyek vagy szervezetek építenek fel. A közös tulajdonság lehet egy termék ára vagy funkcióinak összetettsége.
 • Market segmentation is a marketing strategy that involves dividing a broad target market into subsets of consumers who have common needs and priorities, and then designing and implementing strategies to target them. Market segmentation strategies may be used to identify the target customers, and provide supporting data for positioning to achieve a marketing plan objective.
 • La segmentació de mercat és el procés de dividir un mercat en grups uniformes més petits que tinguin característiques i necessitats semblants. Això no està arbitràriament impost sinó que es deriva del reconeixement que el total de mercat està fet de subgrups anomenats segments. Aquests segments són grups homogenis (per exemple, les persones en un segment són similars en les seves actituds sobre certes variables).
 • Marketin arloan, merkatu-segmentazioa marka batek aurrera daraman marketin-estrategia bat da, produktu generikoa gainditu eta merkatuan ezaugarri bereziak dituen produktuaren bertsio ezberdin bat diseinatu eta merkaturatzeari ekiten diona, merkatu-segmentu izeneko kontsumitzaile talde jakin bati zuzenduz eta horrela enpresak produktu bereziarekin produktu generikoarekin baino etekin edo balio erantsi handiagoa lortuko duelakoan.
 • Marktsegmentierung ist die Aufteilung eines Gesamtmarktes in hinsichtlich ihrer Marktreaktion intern homogene und untereinander heterogene Untergruppen (Marktsegmente), sowie die Bearbeitung eines oder mehrerer dieser Marktsegmente. Die Marktsegmentierung besteht einerseits aus der Markterfassung und dem Prozess der Marktaufteilung sowie andererseits aus der Marktbearbeitung d. h.
 • Сегмента́ция — разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар/услугу и выбора целевых сегментов рынка.Сегментирование рынка — процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга.
 • La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su comportamiento de compra.Los siguientes tipos de segmentos los podemos ver a continuación:Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables).
rdfs:label
 • Segmentation (sciences humaines)
 • Market segmentation
 • Marktsegment
 • Marktsegmentierung
 • Merkatu-segmentazio
 • Pazar bölümleme
 • Piaci szegmentáció
 • Segmentace trhu
 • Segmentació de mercat
 • Segmentación de mercado
 • Segmentacja rynku
 • Segmentazione (marketing)
 • Segmentação de mercado
 • Сегментация рынка
 • Сегментиране на пазара
 • マーケットセグメンテーション
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of