Sede vacante (ablatif absolu du latin sedes vacans : « le siège [étant] vacant ») est l’expression latine utilisée pour qualifier la période durant laquelle le siège d’un diocèse ou le Saint-Siège (diocèse de Rome) sont vacants ; dans ce dernier cas, c'est la vacance du Siège apostolique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Sede vacante (ablatif absolu du latin sedes vacans : « le siège [étant] vacant ») est l’expression latine utilisée pour qualifier la période durant laquelle le siège d’un diocèse ou le Saint-Siège (diocèse de Rome) sont vacants ; dans ce dernier cas, c'est la vacance du Siège apostolique. La vacance du siège de Rome intervient par la mort du pontife romain ou la renonciation à sa charge faite librement et dûment manifestée ; les autres sièges épiscopaux deviennent vacants par la mort de l'évêque qui en est titulaire, par sa renonciation acceptée par le pontife romain, par son transfert ou la privation qui lui aurait été notifiée.Le code de droit canonique et des lois particulières réglementent alors le gouvernement de ces institutions.En français, le droit canonique utilise l'expression « vacance du siège », mais les canonistes emploient couramment celle de « sedisvacance », formée directement sur l'expression latine.
 • 使徒座空位(しとざくうい、羅:Sedes vacans)は、ローマ・カトリック教会の教会法上の用語で、使徒座すなわちローマ教皇が死亡し、又は退位したことにより空位であることをいう。教皇空位とも。
 • Sé vacante ou Sede vacante (do latim Trono vazio), no direito canônico da Igreja Católica Romana, corresponde ao período em que a Sé episcopal de uma Igreja particular está sem ocupante. Isto significa que para uma diocese, o bispo diocesano faleceu, renunciou, foi transferido ou perdeu seu ofício. Caso haja um bispo coadjutor, com direito a sucessão, na diocese este é imediatamente conduzido ao governo da Sé episcopal e esta não fica vacante.
 • La sede vacante (in latino Apostolica Sedes vacans) è il periodo che si verifica quando una diocesi o una chiesa particolare resta priva di guida, ossia quando viene a mancare il vescovo in carica. Per evitare un vuoto di potere, queste circostanze vengono regolamentate precisamente dal Codice di diritto canonico.
 • Sedisvakanz (lateinisch sedis vacantia: vacantia, mittellateinisch, das Freisein, Leersein; sedis ist Genitiv zu sedes Stuhl, also eigentlich „Unbesetztheit des Stuhls“, meist wiedergegeben mit „leerer Stuhl“) bezeichnet den Zeitraum, in dem ein kirchliches Amt unbesetzt ist, wenn ein Amtsträger aus dem Amt ausgeschieden, aber noch kein Nachfolger eingeführt ist. Der Begriff Sedisvakanz bezieht sich auf die Vakanz des Heiligen Stuhles (Papstamt) oder eines bischöflichen Stuhles. Mit dem leeren oder unbesetzten Stuhl ist die Kathedra, der Lehrstuhl eines Bischofs, im Falle des Papstes die Kathedra des Bischofs von Rom, gemeint.
 • Sede vacante (в превод от латински език по време на/при вакантен (свободен, незает) престол; на латински: sedes vacans - вакантен престол) e термин, използван в Католическата църква за означаване на периода, когато епископският престол е свободен. Кодексът по църковно право от 1983 г. използва този термин както за вакантността на Светия престол на Католическата църква (Sede romana vacante), така и за всяка друга епархия. Този период продължава до момента на поемането на епархията от нов епископ. Администрацията по това време се ограничава до най-неизбежните неща, понеже е в сила правилото nihil innovetur (нищо да не се променя).
 • A sede vacante (latinul: üres, betöltetlen ülés vagy székhely) az az időszak, amikor egy római katolikus egyházmegyének nincs püspöke, mert lemondott vagy meghalt. Amikor Róma püspöke, vagyis a pápa hivatala nincs betöltve, akkor az Egyházat a bíborosok testületet irányítja II. János Pál pápa 1996-ban közzétett Universi Dominici gregis apostoli konstitúciójában foglaltak szerint.A sede vacante idejére a Szentszék minden tisztségviselőjének megszűnik a hivatala, kivéve a főpenitenciáriust, aki a konklávé alatt is érintkezhet a külvilággal és a camerlengo bíborost, aki ebben az időben ellátja a „miniszterelnöki” feladatokat és a Vatikán vagyonát kezeli. A 2013-as pápai lemondás idején a főpenitenciárius Manuel Monteiro de Castro bíboros volt, a camerlengo pedig Tarcisio Bertone bíboros, korábbi államtitkár.A pápai szék megüresedését külső jelek is mutatják: a vatikáni posta speciális bélyeget bocsát ki és megváltozik a Szentszék címere: Szent Péter kulcsai a pápai tiara helyett egy esernyő alatt láthatók, ami a pápa hiányára és a camerlengo bíboros kormányzására utal. Ezt a címert tartalmazza az ebben az időszakban kibocsátott euro-érme is.A bíborosi kollégium ilyenkor a mindennapi vagy halaszthatatlan ügyeket intézi, valamint előkészíti az új pápa megválasztását. A pápák által kibocsátott törvényeket semmiképpen nem változtathatják meg, csak arra van hatalmuk, amire külön törvény ad feljogosítást. Határozatot is csak legvégső esetben hozhatnak, és ezt a dekrétumot az új pápának utólag jóvá kell hagynia.A sede vacante akkor ér véget, amikor a konklávén megválasztott új pápa elfogadja a megválasztását, ugyanis ő ettől kezdve teljes jogú pápa. Nincs "beiktatás" vagy "felszentelés", a megválasztás elfogadásától fogva a pápa teljes hatalommal bír. Ez alól kivétel, ha a megválasztott személy nem püspök, mert akkor azonnal püspökké kell szentelni, s a szenteléssel válik megválasztott pápából valódi, teljes jogkörrel és hatalommal rendelkező pápává. Ez utóbbinak egyházjogi lehetősége fennáll, de valószínűsége nagyon minimális.
 • 사도좌 공석(使徒座空席, 라틴어: Sedes vacans, 또는 5격으로 Sede vacante)은 라틴어로 ‘주교좌가 비어 있는 상태’를 의미하며, 로마 가톨릭교회에서 교황직이 공석 상태일 경우를 일컫는 교회법 용어이다.교황이 선종하거나 퇴위할 경우 성좌는 사도좌 공석 상태에 놓이게 된다. 즉 로마 교구의 주교좌 성당인 라테라노 대성전의 주교좌가 공석 상태가 되었다는 것을 의미한다. 이 기간 동안 성좌는 추기경단의 관리 감독 아래 놓이게 된다.1996년에 교황 요한 바오로 2세가 발표한 사도적 헌장 《주님의 양떼(Universi Dominici Gregis)》에 의하면, 사도좌 공석 동안 바티칸 시국 통치에 관한 교황의 모든 속권은 자동으로 추기경단에 속한다. 하지만 그 권한은 지극히 제한적이다. 교황 생전이나 직무 수행 중에 교황에게 전적으로 속하는 사항들에 대하여 추기경단은 아무런 권력이나 결정권이 없다. 그러한 모든 것들은 오로지 미래의 교황에게만 배타적으로 유보되어야 한다. 그러므로 교황 생전이나 직무 수행 중에 교황에게 속하는 권력이나 재치권 행위를 추기경단이 허락된 한도를 넘어 행하면 무효이다. 이와 동시에 로마 교황청 내 모든 부서의 장(長), 곧 국무원장 추기경과 의장 추기경들, 위원장 대주교들 및 그 부서들의 의원들은 즉시 그 직무가 끝난다. 다만 예외로 교황 궁무처장은 사임하지 않고 교황청 내사원장은 그들의 통상 업무를 계속 수행하면서 교황에게 보고할 것들을 추기경단에 보고한다. 또한, 로마 교구의 총대리 추기경와 성 베드로 대성전 수석사제 추기경과 바티칸 시국 총대리도 그 관할권은 계속 유지된다. 사도좌 공석 동안 바티칸 시국 우체국에서는 교황 문장 대신에 사도좌 공석 문장을 새긴 도장을 찍는다.사도좌 공석 동안 성좌의 문장도 바뀌게 된다. 교차된 열쇠 위에는 교황관 대신에 이탈리아어로 움브라쿨룸 또는 옴브렐리노라고 불리는 우산으로 올려지게 된다. 이는 현재 교황직이 공석 상태이며 일시적으로 성좌가 교황 궁무처장의 권한 아래 놓이게 되었음을 의미한다. 더 나아가, 교황 궁무처장은 새 교황이 선출되기 전까지 성좌의 문장 중에서 교황의 문장이 있던 자리에 자신의 문장을 첨부할 수 있다. 사도좌 공석 동안 바티칸 시국의 유로 동전은 교황의 문장 대신에 교황 궁무처장의 문장이 새겨진 동전이 발행되며, 이는 모든 유로존 회원국에 법정 화폐로서의 효력을 지닌다.사도좌가 공석일 경우 미사 중 감사 기도에서 교황의 이름을 언급하는 부분은 새 교황이 선출될 때까지 생략한다.교황 궁무처장은 교황이 선종한 즉시 교황 전례처장과 사도좌 관방처의 고위 성직자들, 사무처장, 상서 등의 앞에서 교황의 선종을 공식으로 확인할 소임이 있다. 상서는 교황의 공식 선종 증명서를 작성한다. 또한 관방처장은 교황 사저 안의 내실(內室), 즉 서재와 침실 등을 봉인하고, 평소 사저(私邸)에 거주하는 사람들은 교황의 장례가 끝날 때까지 거기에 머무를 수 있도록 보장해 준 다음 교황 사저 전체를 봉인한다.교황 궁무처장은 로마 교구의 총대리 추기경에게 교황의 선종 소식을 알리고, 로마 교구의 총대리 추기경은 로마 시민들에게 그 소식을 특별 공고로 알린다. 또한 교황 궁무처장은 바티칸 대성전의 대사제 추기경에게 이 소식을 전하고, 바티칸 교황궁을 접수하며, 직접 또는 대리인을 시켜 라테라노와 카스텔간돌포에 있는 교황궁들을 접수하여, 이를 지키고 관장한다.추기경단의 수석 추기경은 교황 궁무처장 등에게서 교황의 선종 소식을 전해 듣는 즉시, 모든 추기경에게 그 소식을 알리고, 추기경단 회의를 소집한다. 그는 또한 성좌에 파견된 각국 외교 사절단들, 즉 각국 대표들과 그 나라의 최고 지도자들에게도 교황의 선종 소식을 알린다. 그리고 추기경들은 《교황 장례 예식서(Ordo Exsequiarum Romani Pontificis)》의 규범에 따라 선종한 교황의 영혼을 위하여 9일동안 계속되는 장례식을 거행한다. 그 규범은 《교황 선거 예식서(Ordo Rituum Conclavis)》의 규범과 함께 충실히 지켜져야 한다.교황이 퇴위할 경우, 퇴위한 교황은 ‘전임 교황’으로 불리게 된다. 전임 교황은 흰색 수단을 계속 입지만 붉은색 어깨 망토인 모제타는 입지 않는다. 어부의 반지와 납봉 인장 역시 폐기한다.사도좌 공석 중에 추기경단이 해야 하는 가장 중요한 일은 교황 선출 준비다. 추기경단 회합은 전체회합(congregatio generalis)과 특별회합(congregatio particularis)으로 이뤄진다. 전체회합은 교황 선거권이 없는 만 80세 이상의 추기경까지 참여하는 회의로 콘클라베를 개시하는 날짜를 정하는 것을 비롯해 좀 더 중요한 사항을 결정한다.덜 중요한 통상적인 사항은 특별회합에서 결정되는데, 관방처장 추기경과 만 80세 미만인 선거인 추기경 가운데 품계별(부제급, 사제급, 주교급)로 한 명씩 선발된 세 명의 추기경으로 이뤄진다. 품계별로 선발된 추기경 세 명의 임기는 3일로, 3일이 끝나면 역시 추첨을 통해 다른 세 명의 추기경을 선발하게 된다.추기경들의 전체회합은 바티칸의 교황궁(Aedibus Apostolicis Vaticanis)에서 개최되거나 또는 상황에 따라 추기경 자신들이 더 적절하다고 판단하는 다른 장소에서 개최된다. 전체회합은 추기경단의 수석 추기경(Decanus)이 주재하고, 그의 부재 시나 합법적 장애가 있는 경우에는 차석 추기경(Subdecanus)이 주재한다. 수석 추기경이나 차석 추기경 또는 두 사람이 모두 더 이상 교황 선거권이 없을 경우에는 일반적 서열에 따른 선거인 추기경들 중의 최고령 추기경이 콘클라베 중의 전체회합을 주재한다.추기경단 전체회합을 통해 콘클라베 날짜가 정해지면, 선거인 추기경들은 그날 아침 성 베드로 대성전에 모여 함께 미사를 거행한 후 오후에 콘클라베 장소인 시스티나 경당에 행렬을 지어 들어가 교황 선거 일정을 시작한다.현재까지 역사적으로 가장 긴 사도좌 공석 기간은 1799년 교황 비오 6세가 선종한 후부터 1800년 교황 비오 7세가 선출되기 전까지로, 약 반년 정도에 걸쳐 있었다.
 • Sedisvakance (podle lat. sede vacante (ablativ), [když bylo] sedadlo uprázdněné) je slovo označující období, během něhož není obsazen církevní úřad – nejčastěji úřad diecézního biskupa nebo papeže. Otázka správy úřadu se v této době řeší podle kanonického práva. V případě úmrtí římskokatolického diecézního biskupa přebírá správu diecéze (dočasně a s omezenými pravomocemi) administrátor diecéze, zvolený do osmi dnů sborem konzultorů. Výjimkou je případ, že diecéze má biskupa-koadjutora (biskupa-spolusprávce) – ten po úmrtí sídelního biskupa automaticky nastupuje na jeho místo (jako např. Jiří Paďour po úmrtí Antonína Lišky).V případě dlouhodobé sedisvakance může být jmenován apoštolský administrátor.Nejdelší sedisvakancí papežského stolce bylo více než tříleté období mezi pontifikátem Klementa IV. († 29. listopadu 1268) a Řehoře X. (1271–1276), kdy se osmnáct kardinálů, shromážděných v papežském paláci ve Viterbu, nedokázalo shodnout na jednom jméně; jejich zasedání doprovázely nepokoje ve městě. V lednu roku 1270 skupina v čele s františkánem Bonaventurou de Bagnoreggio rozhodla uvěznit kardinály, dokud nepadne rozhodnutí. Knížecí rodina Saveliů zorganizovala službu, z níž se měla stát tradice „strážců konkláve". Kardinálové však nejevili ochotu učinit sporům konec, v květnu tedy obyvatelé města odstranili střechu paláce, do nějž poté jak pršelo, tak pražilo slunce; hodnostáři dostávali jen vodu a chléb. 1. září 1271 konečně vybrali Itala Tebalda Viscontiho, jenž byl následně vysvěcen na kněze a biskupa a 27. března 1272 uveden do úřadu papeže jako Řehoř X.Poslední sedisvakance papežského stolce začala 28. února 2013 ve 20 hod. SEČ v důsledku rezignace Benedikta XVI. a skončila 13. března 2013 v 19:07 SEČ po zvolení papeže Františka.
 • Sede vacante is an expression, used in the canon law of the Catholic Church, that refers to the vacancy of the episcopal see of a particular church. It is Latin for "the seat being vacant" (the ablative absolute of sedes vacans "vacant seat", and/or the Italian for the same term), the seat in question being the cathedra of the particular church.
 • Sede vacante (od łac. sedes vacans – „nieobsadzona stolica” lub „pusty tron”; forma sede vacante to ablativus absolutus i znaczy: „przy nieobsadzonej stolicy”; pokr. sedis vacantia – „stan nieobsadzenia stolicy”) – w Kościele katolickim termin określający okres, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona.Kodeks prawa kanonicznego z 1983 stosuje to określenie zarówno wobec wakansu Stolicy Apostolskiej (diecezji rzymskiej – sede Romana vacante), jak i każdej innej diecezji. Sede vacante trwa do momentu objęcia diecezji przez nowego biskupa. Administrowanie jest w tym czasie ograniczone do spraw najistotniejszych, gdyż obowiązuje zasada nihil innovetur (niczego nie należy zmieniać).
 • Sede vacante es el período y las circunstancias especiales que se dan cuando una diócesis o iglesia particular queda sin obispo o pastor. Para evitar un vacío absoluto de poder, estas circunstancias están previstas detalladamente en los cánones 416-430 del Código de derecho canónico. La expresión proviene del latín y significa que el sitio está vacío, refiriéndose a la cátedra de una iglesia en particular.
 • Seu vacant (en llatí sedes vacans habitualment usat en l'ablatiu sede vacante, en català mentre la seu és vacant) és una expressió llatina que significa en dret canònic de l'Església Catòlica que la seu d'una diòcesi no està ocupada. És la conseqüència de la mort, la destitució o el trasllat d'un bisbe. Quan es tracta de la mort del bisbe de Roma, el papa, el Col·legi Cardenalici només pot organitzar els afers corrents: «Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine» o en català: «Quan la seu de Roma és vacant o totalment impedida, res no serà canviat en el govern de l'Església universal». Els decrets decidits durant la vacança han de ser confirmats després, quan un successor ha estat nominat. Quan es tracta d'una seu episcopal ordinària, s'apliquen els cànons 416 a 430. La seu és vacant quan el bisbe diocesà ha mort, quan ha renunciat i el papa ho ha acceptat, quan ha estat traslladat o quan ha estat destituït. Fins que un successor sigui nomenat, el coadjutor o el vicari s'ocupen dels afers corrents.
 • Sedisvacatie, ook sedisvacatio (van het Latijnse sedis vacatio: leegheid van de stoel) of sede vacante, is de toestand dat de zetel van een bisschop niet bezet is. Ze wordt veroorzaakt door het overlijden, het aftreden of de overplaatsing van een bisschop. Een sedisvacatie loopt af bij de benoeming van een nieuwe bisschop.
 • Sede Vacante («при вакантном троне», при вакантном престоле; от лат. sedes vacans — вакантный престол) — период, в который Святой Престол не занят легитимным монархом (точнее понтификом) (то есть в период между смертью или отречением папы римского и избранием нового главы Святого Престола и Римско-католической церкви).
 • Sede vacante adakah kekosongan tahta gerejawi dari sebuah Gereja Partikular di dalam Hukum Kanon Gereja Katolik Roma. Kata tersebut dalam Bahasa Latin bermakna "tempat duduk sedang kosong", merujuk pada tahta suci (cathedra) dari Gereja Partikular. Artinya: bagi sebuah keuskupan, uskupnya bisa saja telah wafat, mengundurkan diri, dipindahkan ke keuskupan lain, atau kehilangan jabatannya dan penggantinya masih belum ditentukan. Apabila ada seorang wakil uskup di gereja tersebut, maka periode sede vacante tidak akan terjadi karena wakil tersebut segera meneruskan tahta gerejawi. Dalam masa ini, semua Vikaris Jendral dan Vikaris Episkopal kehilangan jabatan mereka kecuali mereka sendiri adalah para uskup. Pemerintahan Gereja Partikular kemudian diserahkan kepada sebuah Sidang Katedral yang kemudian memilih seorang Vikaris Capitular. Dalam gereja-gereja partikular yang tidak memiliki sebuah Sidang Katedral, dewan penasihat utama dari uskup keuskupan (dikenal sebagai konsultor) memilih seorang administrator sede vacante. Kedua pejabat ini memiliki fungsi yang sama: mereka memiliki kekuasaan terbatas atas gereja partikular hingga seorang uskup keuskupan ditunjuk/terpilih untuk mengambil alih kepengurusan keuskupan. Hingga terpilihnya Vikaris Capitular, uskup pembantu paling senior, apabila ada, bertindak sebagai administrator.Pilihan dewan atau sidang hanya terbatas pada uskup dan imam yang telah berusia 35 tahun. Apabila sidang atau dewan gagal memilij seorang administrator dalam waktu delapan hari, Uskup Agung Metropolitan (bagi sebuah tahta pembantu) atau uskup pembantu senior (bagi sebuah tahta metropolitan) bisa menunjuk seorang administrator untuk gereja partikular. Sri Paus dikenal untuk, dalam beberapa kejadian, menunjuk Vikaris Capitular sebelum terjadinya pemilihan atau penunjukan jabatan tersebut. Pejabat yang ia tunjuk kemudian dikenal dengan nama Administrator Apostolik sede vacante dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Vikaris Capitular.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4006361 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5579 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110117474 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Sede Vacante
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikinews
 • Catégorie:Vacance du Saint-Siège
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Sede vacante (ablatif absolu du latin sedes vacans : « le siège [étant] vacant ») est l’expression latine utilisée pour qualifier la période durant laquelle le siège d’un diocèse ou le Saint-Siège (diocèse de Rome) sont vacants ; dans ce dernier cas, c'est la vacance du Siège apostolique.
 • 使徒座空位(しとざくうい、羅:Sedes vacans)は、ローマ・カトリック教会の教会法上の用語で、使徒座すなわちローマ教皇が死亡し、又は退位したことにより空位であることをいう。教皇空位とも。
 • Sé vacante ou Sede vacante (do latim Trono vazio), no direito canônico da Igreja Católica Romana, corresponde ao período em que a Sé episcopal de uma Igreja particular está sem ocupante. Isto significa que para uma diocese, o bispo diocesano faleceu, renunciou, foi transferido ou perdeu seu ofício. Caso haja um bispo coadjutor, com direito a sucessão, na diocese este é imediatamente conduzido ao governo da Sé episcopal e esta não fica vacante.
 • La sede vacante (in latino Apostolica Sedes vacans) è il periodo che si verifica quando una diocesi o una chiesa particolare resta priva di guida, ossia quando viene a mancare il vescovo in carica. Per evitare un vuoto di potere, queste circostanze vengono regolamentate precisamente dal Codice di diritto canonico.
 • Sede vacante is an expression, used in the canon law of the Catholic Church, that refers to the vacancy of the episcopal see of a particular church. It is Latin for "the seat being vacant" (the ablative absolute of sedes vacans "vacant seat", and/or the Italian for the same term), the seat in question being the cathedra of the particular church.
 • Sede vacante es el período y las circunstancias especiales que se dan cuando una diócesis o iglesia particular queda sin obispo o pastor. Para evitar un vacío absoluto de poder, estas circunstancias están previstas detalladamente en los cánones 416-430 del Código de derecho canónico. La expresión proviene del latín y significa que el sitio está vacío, refiriéndose a la cátedra de una iglesia en particular.
 • Sedisvacatie, ook sedisvacatio (van het Latijnse sedis vacatio: leegheid van de stoel) of sede vacante, is de toestand dat de zetel van een bisschop niet bezet is. Ze wordt veroorzaakt door het overlijden, het aftreden of de overplaatsing van een bisschop. Een sedisvacatie loopt af bij de benoeming van een nieuwe bisschop.
 • Sede Vacante («при вакантном троне», при вакантном престоле; от лат. sedes vacans — вакантный престол) — период, в который Святой Престол не занят легитимным монархом (точнее понтификом) (то есть в период между смертью или отречением папы римского и избранием нового главы Святого Престола и Римско-католической церкви).
 • A sede vacante (latinul: üres, betöltetlen ülés vagy székhely) az az időszak, amikor egy római katolikus egyházmegyének nincs püspöke, mert lemondott vagy meghalt. Amikor Róma püspöke, vagyis a pápa hivatala nincs betöltve, akkor az Egyházat a bíborosok testületet irányítja II.
 • Sede vacante (od łac. sedes vacans – „nieobsadzona stolica” lub „pusty tron”; forma sede vacante to ablativus absolutus i znaczy: „przy nieobsadzonej stolicy”; pokr. sedis vacantia – „stan nieobsadzenia stolicy”) – w Kościele katolickim termin określający okres, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona.Kodeks prawa kanonicznego z 1983 stosuje to określenie zarówno wobec wakansu Stolicy Apostolskiej (diecezji rzymskiej – sede Romana vacante), jak i każdej innej diecezji.
 • Sede vacante (в превод от латински език по време на/при вакантен (свободен, незает) престол; на латински: sedes vacans - вакантен престол) e термин, използван в Католическата църква за означаване на периода, когато епископският престол е свободен. Кодексът по църковно право от 1983 г. използва този термин както за вакантността на Светия престол на Католическата църква (Sede romana vacante), така и за всяка друга епархия.
 • Sedisvakanz (lateinisch sedis vacantia: vacantia, mittellateinisch, das Freisein, Leersein; sedis ist Genitiv zu sedes Stuhl, also eigentlich „Unbesetztheit des Stuhls“, meist wiedergegeben mit „leerer Stuhl“) bezeichnet den Zeitraum, in dem ein kirchliches Amt unbesetzt ist, wenn ein Amtsträger aus dem Amt ausgeschieden, aber noch kein Nachfolger eingeführt ist. Der Begriff Sedisvakanz bezieht sich auf die Vakanz des Heiligen Stuhles (Papstamt) oder eines bischöflichen Stuhles.
 • Seu vacant (en llatí sedes vacans habitualment usat en l'ablatiu sede vacante, en català mentre la seu és vacant) és una expressió llatina que significa en dret canònic de l'Església Catòlica que la seu d'una diòcesi no està ocupada. És la conseqüència de la mort, la destitució o el trasllat d'un bisbe.
 • 사도좌 공석(使徒座空席, 라틴어: Sedes vacans, 또는 5격으로 Sede vacante)은 라틴어로 ‘주교좌가 비어 있는 상태’를 의미하며, 로마 가톨릭교회에서 교황직이 공석 상태일 경우를 일컫는 교회법 용어이다.교황이 선종하거나 퇴위할 경우 성좌는 사도좌 공석 상태에 놓이게 된다. 즉 로마 교구의 주교좌 성당인 라테라노 대성전의 주교좌가 공석 상태가 되었다는 것을 의미한다. 이 기간 동안 성좌는 추기경단의 관리 감독 아래 놓이게 된다.1996년에 교황 요한 바오로 2세가 발표한 사도적 헌장 《주님의 양떼(Universi Dominici Gregis)》에 의하면, 사도좌 공석 동안 바티칸 시국 통치에 관한 교황의 모든 속권은 자동으로 추기경단에 속한다. 하지만 그 권한은 지극히 제한적이다. 교황 생전이나 직무 수행 중에 교황에게 전적으로 속하는 사항들에 대하여 추기경단은 아무런 권력이나 결정권이 없다.
 • Sedisvakance (podle lat. sede vacante (ablativ), [když bylo] sedadlo uprázdněné) je slovo označující období, během něhož není obsazen církevní úřad – nejčastěji úřad diecézního biskupa nebo papeže. Otázka správy úřadu se v této době řeší podle kanonického práva. V případě úmrtí římskokatolického diecézního biskupa přebírá správu diecéze (dočasně a s omezenými pravomocemi) administrátor diecéze, zvolený do osmi dnů sborem konzultorů.
 • Sede vacante adakah kekosongan tahta gerejawi dari sebuah Gereja Partikular di dalam Hukum Kanon Gereja Katolik Roma. Kata tersebut dalam Bahasa Latin bermakna "tempat duduk sedang kosong", merujuk pada tahta suci (cathedra) dari Gereja Partikular. Artinya: bagi sebuah keuskupan, uskupnya bisa saja telah wafat, mengundurkan diri, dipindahkan ke keuskupan lain, atau kehilangan jabatannya dan penggantinya masih belum ditentukan.
rdfs:label
 • Sede vacante
 • Sede Vacante
 • Sede vacante
 • Sede vacante
 • Sede vacante
 • Sede vacante
 • Sede vacante
 • Sede vacante
 • Sede vacante
 • Sede vacante
 • Sedisvacatie
 • Sedisvakance
 • Sedisvakanz
 • Seu vacant
 • 使徒座空位
 • 사도좌 공석
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:évêque of
is foaf:primaryTopic of