↑ (de) teneur en oxygène dans l'atmosphère au Phanérozoïque↑ (en) température de la Terre

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Il Quaternario (o Neozoico) è il periodo geologico più recente, quello in cui viviamo, l'ultimo dell'eone Fanerozoico. Il Quaternario è il terzo e ultimo dei tre periodi che compongono l'era geologica del Cenozoico. Ha inizio alla fine del Pliocene, l'ultima epoca geologica del Neogene, 2,588 milioni di anni fa (Ma) ed è tuttora in corso.Questo era stato in principio definito come l'ultimo periodo di estrema variabilità climatica nella storia della Terra, marcato da numerose glaciazioni.
 • Na escala de tempo geológico, o Quaternário é o período da era Cenozoica do éon Fanerozoico que congregava as épocas Pleistocena e Holocena.Não integra mais o Quadro Estratigráfico Internacional da Comissão Internacional sobre Estratigrafia da União Internacional de Ciências Geológicas.
 • Het geologisch tijdperk Kwartair is in de geologische tijdschaal de jongste periode en in de stratigrafische colom het bovenste systeem. Het Kwartair beslaat de tijdspanne van 2,588 Ma tot heden en is de jongste, bovenste of laatste onderverdeling van de era Cenozoïcum. Het volgt op het Neogeen en is onderverdeeld in twee tijdvakken of series: het Pleistoceen en het Holoceen.Het Kwartair werd in 1760 als de "Vierde onderverdeling" geïntroduceerd door Arduino De term Kwartair ('Quaternaire') wordt voor het eerst in 1829 gebruikt door Desnoyers en ten slotte in 1833 gedefinieerd als "La période dont les terrains sont caractérisés par les espèces animales et végétales semblables aux êtres actuellement vivants dans les mêmes lieux." ("De periode waarvan de afzettingen gekenmerkt worden door dier- en plantensoorten die lijken op de tegenwoordig in vergelijkbare omgeving levende soorten").Gedurende het Kwartair is er sprake van een groot aantal ijstijden of glacialen, koude periodes waarin met name op het noordelijk halfrond vaak grote landijskappen ontstonden. De glacialen werden afgewisseld met interglacialen (relatief warme perioden tussen twee ijstijden) waarin het landijs zich weer terugtrok. Deze cyclische klimaatsveranderingen werden veroorzaakt door de Milanković-cycli. Het Holoceen, dat alleen de laatste 11.000 jaar beslaat, vormt in feite het laatste en nog niet beëindigde interglaciaal waarin de Aarde zich nu bevindt. De ontwikkeling van opbouw en afbraak van ijskappen heeft zich niet of althans in veel mindere mate voorgedaan op Antarctica waarvan de ijskap sinds het Oligoceen met korte onderbrekingen vrijwel permanent aanwezig was. Tijdens het Kwartair was deze ijskap met zekerheid gedurende de laatste acht glaciaal/interglaciaal-cycli permanent aanwezig. Met dertien cycli waarvan dat kan worden aangetoond wordt rekening gehouden (dat is tot en met M.I.S. 26). Van de Groenlandse ijskap is bekend dat deze in ieder geval tijdens het vorige interglaciaal, het Eemien (dat enkele graden warmer was dan onze tijd), aanwezig is geweestHet Kwartair kenmerkt zich verder door het uitsterven van vele plant- en diersoorten, door versnelde evolutie van bepaalde groepen zoogdieren en door grote migratiebewegingen van vele organismen, alle als gevolg van de grote klimaatwisselingen. Het Kwartair was ook de periode waarin de moderne mens verscheen, evolueerde en zich over de Aarde verspreidde.
 • 제4기(第四紀)는 신생대의 세 기 중 마지막 시기이다. 인류의 등장과 빙하기가 있었다. 1759년 아르뒤노가 지층을 4분하였을 때 네 번째 지층으로 명명한데서 비롯된 이름이다. 신생대 신제3기 이후부터의 시대이다. 2.588 ± 0.005 백만년 전부터 현재까지를 말한다. 플라이스토세와 홀로세로 나눈다. Welcome to the XVIII INQUA-Congress, Bern, 2011
 • Dördüncü Zaman (Kuaterner), yerbilimde yaklaşık son 2.588.000 yıllık dönemi kapsayan jeolojik zamandır. Kuaterner'in ilk dönemi olan Pleistosen'de büyük ölçüde astronomik etkilere bağlı olarak toplamda yüzden fazla sıcak ve soğuk dönem yaşanmıştır. Yüksek genlikli ve düşük frekanslı sıcak ve soğuk dönemler Orta Pleistosen başlarından itibaren yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle de başlıca büyük buzul ve buzul arası dönemler Orta ve Geç Pleistosen'de yaşanmıştır. Yaklaşık 11.700 yıl önce başlayan Holosen ise halen içinde bulunduğumuz devirdir.
 • El Período Cuaternario o Neozoico es una división de la escala temporal geológica, el último de los períodos geológicos. Se desarrolla en el Cenozoico a continuación del Neógeno desde hace 2,588 millones de años hasta el presente. Recientemente la Comisión Internacional de Estratigrafía añadió la edad y piso Gelasiano al Cuaternario, adelantando por tanto su comienzo desde 1,806 hasta 2,588 millones de años. El Cuaternario se destina a cubrir el período reciente de ciclos de glaciaciones y, puesto que algunos episodios de enfriamiento y glaciación caen en el Gelasiano, esto justifica su traslado al Cuaternario.Fue durante el Cuaternario cuando apareció el Homo sapiens sobre la Tierra. A su vez, se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como animales, y fueron las aves y mamíferos los vertebrados que dominaron la Tierra. En síntesis, hubo un gran predominio de los mamíferos, una gran expansión del ser humano, y la presencia de una flora y una fauna muy parecida a la actual, por lo que también se han apuntado las migraciones de grandes mamíferos o el origen del hombre como posibles criterios. Por eso, a veces es denominada etapa Antropozoica.
 • Четвертичный период, или антропоген — геологический период, современный этап истории Земли, завершает кайнозой. Начался 2,588 миллиона лет назад, продолжается по сей день.Это самый короткий геологический период, но именно в нём сформировалось большинство современных форм рельефа и произошло много важных (с точки зрения человека) событий истории Земли, важнейшие из которых — ледниковая эпоха и появление человека. Продолжительность четвертичного периода так мала, что обычные методы относительного и изотопного определения возраста часто недостаточно точны и чувствительны. На таком коротком интервале времени применяется прежде всего радиоуглеродный анализ и другие методы, основанные на распаде короткоживущих изотопов. Специфика четвертичного периода по сравнению с другими геологическими периодами вызвала к жизни особую ветвь геологии — четвертичную.Четвертичный период подразделяется на две эпохи: плейстоцен и голоцен.
 • Kuaternarioa , Laugarren Aroa edo Neozoikoa aldi geologiko handietan azkena da. Hirugarren Periodoa eta glaziazioen hasiera artean, beheko muga gisa, eta oraina, goiko muga gisa, garatzen da. Hau da, duela 1,64 milioi urtetik, egundaino.Aldi honetan agertu zen gizakia Lurrean. Aldi berean, espezie handiak desagertu ziren, animalia zein landareak, eta hegaztiak eta ugaztunak izan ziren mundua eureganatu zuten ornodunak. Labur esanda, ugaztunen nagusitasun handia egon zen, gizakiaren hedakuntza handia eta oraingoaren oso antzeko flora eta faunaren presentzia, eta, horregatik, ugaztun handien migrazioak eta gizakiaren sorrera proposatu dira irizpide gisa. Honegatik batzuetan, Antropozoiko ere deitzen zaio.Laugarren Aroa bi zatitan banatzen da: Pleistozenoa eta Holozenoa. Gaur egun, aro geologikoaren izena ukatu egiten zaio. Nahiago da Sistematzat hartzea, Hirugarren Periodoarekin batera, Zenozoikoaren barnean. Pleistozenoan, aroko lehen zatia eta baita luzeenean ere, glaziazioak gertatu ziren, hau delarik bere ezaugarririk nagusiena. Holozenoan, bigarren zatian, duela 10.000 urte hasi zen garai geologikoan, izotz urketak, itsasoaren maila 30 metro igo zuen, uraren azpian lurrazal zati handiak geratuz.Periodo luze honetako fenomeno klimatikorik garrantzitsuena, glaziazioak izango dira. Lau gertatu direla ziurtzat jotzen da, euren glaziazioarte garaiekin, eta honako izen hauek ematen zaie Europan, guztiak, Danubio ibaiaren ibaiadarrenak: Günzen glaziazioa, Mindelen glaziazioa, Rissen glaziazioa eta Würmen glaziazioa.Kostaldeko eta kontinenteko metaketek, itsas-ondoekin batera gertatu ziren fenomenoak ezagutzea ahalbidetzen dute, aintzira, morrena, loessa eta eraketa ibai glaziarren eraketak adibidez, edo, baita azken alpetar erliebeen eraketa ere.Florari dagokionez, geratu diren fosilak, egungoen oso antzekoak dira. Faunan, ordea, aldaketak nabarmenagoak izan dira, leizeetako hartza, megazeroa eta probozideoak desagertu baitira, azken hauek, ez erabat oraindik. Baina, garai honetan, animalia bizitzarekiko egon den ekarpenik garrantzitsuena, Homo generoaren garapena da.
 • 第四紀(だいよんき、Quaternary period)は地質時代の一つで、258万8000年前から現在までの期間。他の地質時代が生物相の大幅な変化(特に大量絶滅)を境界として定められたのに対し、第四紀は人類の時代という意味で決められた。したがって、古人類学の進展に伴い次々に古い原人が発見されるとともに第四紀の始まる年代も変化していった。現在ではヒト属の出現を基準とし、地質層序や気候変動を併用して決定している。第四紀より古い前の地層を、かつては三紀層と呼んでいたが、今では古第三紀・新第三紀に分かれている(#語源)。
 • Кватернерът (на латински: Quartarius), известен още като четвъртъчен период, е геоложки период, започнал преди 2.588 ± 0.005 млн. години, който продължава до днес. Кватернерът обхваща плейстоцена и холоцена.
 • Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,58 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na: plejstocen od 2 58 000 do 11 700 lat temu, holocen od 11 700 lat temu do dziś.
 • The Quaternary Period /kwəˈtɜrnəri/ is the most recent of the three periods of the Cenozoic Era in the geologic time scale of the ICS. It follows the Neogene Period and spans from 2.588 ± 0.005 million years ago to the present. Traditionally it was preceded by Tertiary which is no longer recognized as a formal geological unit but is still in colloquial use.This relatively short geological period is characterized by a series of glaciations and by the appearance and expansion of anatomically modern humans. Also of note, all objects that are suitable for carbon dating are enclosed in this period. The Quaternary includes two geologic epochs: the Pleistocene and Holocene.A proposed but as yet informal third epoch, the Anthropocene, has also gained credence as the time in which humans began to profoundly affect and change the global environment, although its start date is still disputed.
 • Periode Kuarter merupakan periode terakhir dari ketiga periode di era Kenozoikum dalam skala waktu geologi. Periode ini berlangsung setelah periode Neogen dan membentang dari 2,588 ± 0.005 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Waktu yang relatif singkat ini ditandai oleh serangkaian glasiasi dan dengan penampilan dan perluasan manusia modern secara anatomis. Kuarter mencakup dua kala geologi: Pleistosen dan Holosen.
 • El període Quaternari és el període geològic que va des del final de l'època del Pliocè (fa uns 1,806 milions d'anys) fins al present. El Quaternari està subdividit en les èpoques del Plistocè i l'Holocè.En una revisió recent de la classificació internacional dels períodes de temps geològics, el Quaternari fou incorporat al Neogen. Aquest acte no va ser ben rebut per alguns geòlegs. Tanmateix, l'any 2009 es decidí tornar a instaurar el Quaternari com un període geològic propi.
 • Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,58 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na: plejstocen od 2 58 000 do 11 700 lat temu, holocen od 11 700 lat temu do dziś.↑ ↑
 • Čtvrtohory (kvartér) je označení pro geologické období, které zahrnuje zhruba posledních 2,6 milionů let. Dělí se na starší čtvrtohory (pleistocén) a mladší čtvrtohory (holocén). Starší čtvrtohory zahrnují z historického hlediska starší dobu kamennou (paleolit). Mladší čtvrtohory zahrnují pouze posledních 10 000 let. Z historického hlediska jde o starší dobu kamennou (paleolit), střední dobu kamennou (mezolit), mladší dobu kamennou (neolit) a veškerá období od doby bronzové až po dnešek.
 • Das Quartär ist der jüngste Zeitabschnitt der Erdgeschichte einschließlich des Holozäns und damit der Gegenwart. Die Wissenschaft, die sich mit der Erforschung des Quartärs beschäftigt, ist die Quartärforschung.In der Historischen Geologie repräsentiert das Quartär ein chronostratigraphisches System bzw. eine geochronologische Periode. Es beginnt vor etwa 2,6 Millionen Jahren und dauert bis heute an. Es umfasst das gesamte Quartäre Eiszeitalter, in dem sich auch die Hominisation des heutigen Menschen abspielte.Nachdem Antarktika bereits längere Zeit vergletschert war, kam es zu Beginn des Gelasiums auch zur Vergletscherungen in der Nordhemisphäre. Der Beginn dieser Vereisungsperiode, die mit einem Wechsel von Kaltzeiten und Warmzeiten bis heute andauert, wird von den Geologen als geeignete Abgrenzung des Quartärs von dem vorangegangenen Zeitabschnitt des Neogens angesehen. Zuvor war lange Zeit die Grenze zwischen „Tertiär“ und Quartär vor 1,806 Millionen Jahren gezogen worden. Wegen der nach geologischen Maßstäben relativ kurzen Zeitdauer des Quartärs und seiner unterschiedlichen Entwicklung im marinen und im kontinentalen Bereich war eine schlüssige Abgrenzung zum davor liegenden Zeitraum nicht oder nur schlecht möglich, die Grenze zum Tertiär war umstritten. Das führte im Jahr 2004 sogar zu einer Streichung der Begriffe Tertiär und Quartär aus der Geologischen Zeitskala.2005 waren die Bemühungen der verschiedenen Vereinigungen für Quartärgeologie erfolgreich, zumindest dem Begriff Quartär wieder einen Stellenwert in der Stratigraphie einzuräumen. Doch es erforderte noch weitere Jahre der Diskussion, bis die Wiedereinführung des Quartärs in die Geologische Zeitskala beschlossen wurde. Das Quartär folgt nun innerhalb des Känozoikums (Erdneuzeit) den Perioden des Paläogens und des Neogens. In diesem Sinne ist es durch die chronostratigraphische Stufe des Gelasiums als seine unterste Einheit definiert und beginnt 2,588 Millionen Jahre vor der Gegenwart. Damit wurde eine bessere Abgrenzung zu den davor liegenden Zeiträumen erreicht und die gesamte Zeitspanne der eiszeitlichen Klimaschwankungen der Erde konnte unter dem Begriff Quartär zusammengefasst werden.Gleichzeitig wurde das Pleistozän, die ältere Epoche des Quartärs, ebenfalls um das Gelasium verlängert, und dadurch das Pliozän, die jüngste Epoche des Neogens, um den gleichen Zeitabschnitt verkürzt. Auf das Pleistozän folgt innerhalb des Quartärs das Holozän, klimatisch gesehen eine Warmzeit innerhalb des Eiszeitalters, das die zuletzt vergangenen 11.700 Jahre bis heute umfasst.
 • A negyedidőszak (vagy pontatlanul negyedkor), más néven kvarter vagy kvaterner a kainozoikum földtörténeti idő legkésőbbi időszaka, amely mintegy két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött a neogén időszak után, és máig tart.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 54493 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6322 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 57 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110717263 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:code
 • q ou
prop-fr:commons
 • Category:Quaternary
prop-fr:fin
 • en cours
prop-fr:géodynamique
 • * * voir également les ères glaciaires
prop-fr:image
 • Blakey_presentmoll.jpg
 • Pleistocene_SA.jpg
prop-fr:légende
 • La géographie terrestre actuelle
 • Vue d'artiste du Pléistocène d'Amérique du Sud
prop-fr:o2atm
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:stratotypeInitial
 • Coupe de Monte San Nicola près de Gela en Sicile
prop-fr:subdivisions
 • *Pléistocène *Holocène
prop-fr:température
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • Quaternaire
 • quaternaire
prop-fr:évolution
 • * : extinction des australopithèques * : extinction des paranthropes * : homo sapiens sapiens
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ↑ (de) teneur en oxygène dans l'atmosphère au Phanérozoïque↑ (en) température de la Terre
 • Il Quaternario (o Neozoico) è il periodo geologico più recente, quello in cui viviamo, l'ultimo dell'eone Fanerozoico. Il Quaternario è il terzo e ultimo dei tre periodi che compongono l'era geologica del Cenozoico. Ha inizio alla fine del Pliocene, l'ultima epoca geologica del Neogene, 2,588 milioni di anni fa (Ma) ed è tuttora in corso.Questo era stato in principio definito come l'ultimo periodo di estrema variabilità climatica nella storia della Terra, marcato da numerose glaciazioni.
 • Na escala de tempo geológico, o Quaternário é o período da era Cenozoica do éon Fanerozoico que congregava as épocas Pleistocena e Holocena.Não integra mais o Quadro Estratigráfico Internacional da Comissão Internacional sobre Estratigrafia da União Internacional de Ciências Geológicas.
 • 제4기(第四紀)는 신생대의 세 기 중 마지막 시기이다. 인류의 등장과 빙하기가 있었다. 1759년 아르뒤노가 지층을 4분하였을 때 네 번째 지층으로 명명한데서 비롯된 이름이다. 신생대 신제3기 이후부터의 시대이다. 2.588 ± 0.005 백만년 전부터 현재까지를 말한다. 플라이스토세와 홀로세로 나눈다. Welcome to the XVIII INQUA-Congress, Bern, 2011
 • 第四紀(だいよんき、Quaternary period)は地質時代の一つで、258万8000年前から現在までの期間。他の地質時代が生物相の大幅な変化(特に大量絶滅)を境界として定められたのに対し、第四紀は人類の時代という意味で決められた。したがって、古人類学の進展に伴い次々に古い原人が発見されるとともに第四紀の始まる年代も変化していった。現在ではヒト属の出現を基準とし、地質層序や気候変動を併用して決定している。第四紀より古い前の地層を、かつては三紀層と呼んでいたが、今では古第三紀・新第三紀に分かれている(#語源)。
 • Кватернерът (на латински: Quartarius), известен още като четвъртъчен период, е геоложки период, започнал преди 2.588 ± 0.005 млн. години, който продължава до днес. Кватернерът обхваща плейстоцена и холоцена.
 • Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,58 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na: plejstocen od 2 58 000 do 11 700 lat temu, holocen od 11 700 lat temu do dziś.
 • Periode Kuarter merupakan periode terakhir dari ketiga periode di era Kenozoikum dalam skala waktu geologi. Periode ini berlangsung setelah periode Neogen dan membentang dari 2,588 ± 0.005 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Waktu yang relatif singkat ini ditandai oleh serangkaian glasiasi dan dengan penampilan dan perluasan manusia modern secara anatomis. Kuarter mencakup dua kala geologi: Pleistosen dan Holosen.
 • El període Quaternari és el període geològic que va des del final de l'època del Pliocè (fa uns 1,806 milions d'anys) fins al present. El Quaternari està subdividit en les èpoques del Plistocè i l'Holocè.En una revisió recent de la classificació internacional dels períodes de temps geològics, el Quaternari fou incorporat al Neogen. Aquest acte no va ser ben rebut per alguns geòlegs. Tanmateix, l'any 2009 es decidí tornar a instaurar el Quaternari com un període geològic propi.
 • Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,58 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na: plejstocen od 2 58 000 do 11 700 lat temu, holocen od 11 700 lat temu do dziś.↑ ↑
 • Čtvrtohory (kvartér) je označení pro geologické období, které zahrnuje zhruba posledních 2,6 milionů let. Dělí se na starší čtvrtohory (pleistocén) a mladší čtvrtohory (holocén). Starší čtvrtohory zahrnují z historického hlediska starší dobu kamennou (paleolit). Mladší čtvrtohory zahrnují pouze posledních 10 000 let. Z historického hlediska jde o starší dobu kamennou (paleolit), střední dobu kamennou (mezolit), mladší dobu kamennou (neolit) a veškerá období od doby bronzové až po dnešek.
 • A negyedidőszak (vagy pontatlanul negyedkor), más néven kvarter vagy kvaterner a kainozoikum földtörténeti idő legkésőbbi időszaka, amely mintegy két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött a neogén időszak után, és máig tart.
 • The Quaternary Period /kwəˈtɜrnəri/ is the most recent of the three periods of the Cenozoic Era in the geologic time scale of the ICS. It follows the Neogene Period and spans from 2.588 ± 0.005 million years ago to the present.
 • Het geologisch tijdperk Kwartair is in de geologische tijdschaal de jongste periode en in de stratigrafische colom het bovenste systeem. Het Kwartair beslaat de tijdspanne van 2,588 Ma tot heden en is de jongste, bovenste of laatste onderverdeling van de era Cenozoïcum.
 • Dördüncü Zaman (Kuaterner), yerbilimde yaklaşık son 2.588.000 yıllık dönemi kapsayan jeolojik zamandır. Kuaterner'in ilk dönemi olan Pleistosen'de büyük ölçüde astronomik etkilere bağlı olarak toplamda yüzden fazla sıcak ve soğuk dönem yaşanmıştır. Yüksek genlikli ve düşük frekanslı sıcak ve soğuk dönemler Orta Pleistosen başlarından itibaren yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle de başlıca büyük buzul ve buzul arası dönemler Orta ve Geç Pleistosen'de yaşanmıştır.
 • El Período Cuaternario o Neozoico es una división de la escala temporal geológica, el último de los períodos geológicos. Se desarrolla en el Cenozoico a continuación del Neógeno desde hace 2,588 millones de años hasta el presente. Recientemente la Comisión Internacional de Estratigrafía añadió la edad y piso Gelasiano al Cuaternario, adelantando por tanto su comienzo desde 1,806 hasta 2,588 millones de años.
 • Das Quartär ist der jüngste Zeitabschnitt der Erdgeschichte einschließlich des Holozäns und damit der Gegenwart. Die Wissenschaft, die sich mit der Erforschung des Quartärs beschäftigt, ist die Quartärforschung.In der Historischen Geologie repräsentiert das Quartär ein chronostratigraphisches System bzw. eine geochronologische Periode. Es beginnt vor etwa 2,6 Millionen Jahren und dauert bis heute an.
 • Kuaternarioa , Laugarren Aroa edo Neozoikoa aldi geologiko handietan azkena da. Hirugarren Periodoa eta glaziazioen hasiera artean, beheko muga gisa, eta oraina, goiko muga gisa, garatzen da. Hau da, duela 1,64 milioi urtetik, egundaino.Aldi honetan agertu zen gizakia Lurrean. Aldi berean, espezie handiak desagertu ziren, animalia zein landareak, eta hegaztiak eta ugaztunak izan ziren mundua eureganatu zuten ornodunak.
 • Четвертичный период, или антропоген — геологический период, современный этап истории Земли, завершает кайнозой. Начался 2,588 миллиона лет назад, продолжается по сей день.Это самый короткий геологический период, но именно в нём сформировалось большинство современных форм рельефа и произошло много важных (с точки зрения человека) событий истории Земли, важнейшие из которых — ледниковая эпоха и появление человека.
rdfs:label
 • Quaternaire
 • Czwartorzęd
 • Kuarter
 • Kuaternario
 • Kuaterner
 • Kwartair
 • Negyedidőszak
 • Período Cuaternario
 • Quartär (Geologie)
 • Quaternari
 • Quaternario
 • Quaternary
 • Quaternário
 • Čtvrtohory
 • Кватернер
 • Четвертичный период
 • 第四紀
 • 제4기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:âge of
is prop-fr:âgeFormation of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of