La patène (du latin patena, plat, dérivant lui-même du grec patani, écuelle), est une petite assiette, généralement en métal doré, sur laquelle repose le pain (l'hostie principale) qui va être consacré par le prêtre au moment de la consécration, lors d'une cérémonie eucharistique. Cet objet liturgique du christianisme est lié de par sa fonction au calice (utilisé pour le vin) sur lequel il repose hors du moment de la consécration proprement dite.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La patène (du latin patena, plat, dérivant lui-même du grec patani, écuelle), est une petite assiette, généralement en métal doré, sur laquelle repose le pain (l'hostie principale) qui va être consacré par le prêtre au moment de la consécration, lors d'une cérémonie eucharistique. Cet objet liturgique du christianisme est lié de par sa fonction au calice (utilisé pour le vin) sur lequel il repose hors du moment de la consécration proprement dite. Dans les Églises d'Orient, on l'appelle discos (disque).
 • Die Patene (von griechisch πατήνα paténa, lateinisch patina, mlat. patena „Schale“) ist ein liturgisches Gefäß, das bei der Feier der Eucharistie verwendet wird. Sie gehört damit zu den Vasa sacra. In der römisch-katholischen Kirche liegt sie in der Heiligen Messe zu Beginn der Gabenbereitung auf dem Kelch und trägt die große Zelebrationshostie. Bei der Spendung der Priesterweihe werden Kelch und Patene als „den inneren Sinn der Handauflegung ausdeutende liturgische Symbole“ überreicht. Die Patene wird zumeist aus Gold oder vergoldetem Silber und passend zu einem Kelch gefertigt. Die liturgischen Bestimmungen sehen vor, dass vor allem Kelch und Hostienschale mit besonderer Ehrfurcht behandelt und aus edlem Metall hergestellt werden sollen. Wenn sie aus einem Metall angefertigt sind, das weniger edel als Gold ist, sollen sie grundsätzlich innen vergoldet werden.Die Patene soll auch bei der Mundkommunion unter das Kinn desjenigen gehalten werden, der den Leib Christi empfängt, um zu vermeiden, dass Partikel der zur Kommunion gereichten Hostie verloren gehen. Es gibt zu diesem Zweck auch besondere Kommunionpatenen mit einem längeren Griff.In evangelischen Kirchen liegt beim Abendmahlsgottesdienst das Brot bei der Austeilung auf der Patene und wird von dort den Gläubigen gereicht. Dabei spricht der Austeilende eine Spendeformel, beispielsweise „Christi Leib, für dich gegeben“ oder „Brot des Lebens“.In der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche liegt die Patene auf dem Abendmahlskelch und trägt die Hostien und die große Schauhostie. In allen Gemeinden der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche ist die Mundkommunion üblich, die von den Kommunikanten kniend empfangen wird. Dabei wird die Patene unter das Kinn des Kommunikanten gehalten, damit keine Partikel der konsekrierten Hostie auf den Boden oder auf das Kleidungsstück fallen. Während der Austeilung spricht der Pfarrer: „Nehmt hin und esst, dies ist der wahre Leib unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, für euch dahin gegeben in den Tod.“ Die Austeilung des Leibes Christi ist dem Pfarrer vorbehalten, da dieser zum Altarsakrament zulässt. Kommunionhelfern ist gestattet, den Abendmahlskelch zu reichen.
 • 성반(聖盤, 라틴어: Patena)은 로마 가톨릭교회, 동방 정교회 등의 기독교 종파에서 거행하는 성찬 전례 때에 쓰이는 제구(祭具)의 하나로 제병을 올려놓는 용도로 쓰인다. 작은 접시와 같은 형태를 하고 있으며, 보통 금이나 은으로 만들어지거나 도금되는데, 적어도 윗면만은 도금되어야 한다. 각 지역별로 귀중히 여겨지는 다른 재료로도 만들어진다. 일반적으로 성반은 사제용 제병이 놓이는 그릇이며, 신자용 제병은 성합에 담겨진다.라틴 전례 양식에서의 성반은 전통적으로 둥글고 평평하면서 약간 오목한 접시 모양이며, 크기는 보통 15cm 정도로 성작을 덮을 수 있는 정도로 되어 있다.성찬 전례에서 성반은 다음과 같이 사용된다. 사제가 감사기도 중 성변화를 기도하면서 최후의 만찬 때 예수가 제자들에게 한 말을 똑같이 따라하며 성체를 들어 올려 신자들에게 보여준 후 성체를 성반에 놓고 절을 한다. 주님의 기도와 평화 예식 후 사제는 성체를 성반 위에서 쪼개어 작은 조각을 성작 안에 넣으며 “여기 하나 되는 주 예수 그리스도의 몸과 피가 이를 받아 모시는 저희에게 영원한 생명이 되게 하소서.”라고 조용히 기도한다. 그 후 사제는 깊은 절을 하고 성체를 성반으로 받쳐 들어올리고 하느님의 어린 양을 낭송하고 신자들에게 성체를 분배한다.보다 전통적인 미사 양식을 봉헌하는 본당 내지는 수도원에서는 성반이 사제가 신자들에게 성체를 나누어 주는 데도 사용된다. 복사들은 대개 짧은 손잡이가 부착된 작은 성반을 들고, 성체를 입으로 받아 모시는 사람들의 턱밑에 갖다 대어 실수로 성체를 흘려 바닥에 떨어뜨리지 않도록 하고 있다.로마 미사 전례 총지침은 성반에 대해 다음과 같이 규정하고 있다.“주교회의의 판단과 사도좌의 승인에 따라 거룩한 그릇은 거룩한 사용에 적합하다면 그 지역에서 일반적으로 고상하다고 여기는 견고한 다른 재료, 예를 들어 상아나 단단한 재질의 나무 등으로 만들 수 있다. 이 경우 쉽게 깨어지거나 부서지지 않는 재질을 언제나 먼저 선택할 것이다. 이 원칙은 성반, 성합, 봉성체갑, 현시대 및 기타 축성된 빵을 담을 목적을 지닌 모든 그릇에 대해서도 해당된다.”또한, 성체 축성에는 하나의 큰 성반을 적절하게 쓰는 것이 바람직하다. 이 성반에 사제와 부제를 위한 빵 외에 다른 봉사자들과 신자들을 위한 빵도 함께 담는다.
 • A paten, or diskos, is a small plate, usually made of silver or gold, used to hold Eucharistic bread which is to be consecrated. It is generally used during the service itself, while the reserved sacrament are stored in the tabernacle in a ciborium.
 • Patena (gr. patane - misa, półmisek) – w Kościołach chrześcijańskich naczynie liturgiczne zazwyczaj w kształcie talerzyka przeznaczone dla konsekrowanej hostii. Powinna być wykonana, przynajmniej w swym wnętrzu, ze szlachetnego, nie korodującego metalu (zwykle złota lub srebra, por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego). Pateną komunijną nazywana jest tacka trzymana przez usługującego w czasie komunii podawanej do ust.Są trzy rodzaje paten: Patena kielichowa — to płaska patena, która należy do standardowego wyposażenia kielicha mszalnego. Mieści się na niej tylko jedna lub kilka hostii. Patena głęboka — patena ta również należy do wyposażenia kielicha (gdy nie stosuje się pateny kielichowej, lub gdy zachodzi potrzeba konsekracji komunikantów), oprócz hostii mieszczą się w niej także komunikanty. Patena komunijna — najczęściej wyposażona w uchwyt, trzymana przez ministranta pod brodą wiernego przyjmującego Komunię Świętą. Na nią spadają cząstki Ciała Chrystusa.W liturgii wschodniej analogiczne naczynie liturgiczne nosi nazwę 'diskos' i od łacińskiej pateny różni się tym, że posiada masywną podstawę w formie nóżki kielicha.
 • Patena, berasal dari bahasa Latin “patena” yang berarti “piring”, adalah piring di mana hosti diletakkan. Patena, yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin Perayaan Ekaristi, aslinya sungguh sebuah piring. Dengan munculnya roti-roti kecil yang dibuat khusus untuk umat yang biasanya disimpan dalam sibori, fungsi dari patena sebagai piring menghilang; maka bentuknya menjadi lebih kecil dan sejak abad kesebelas sudah dalam ukuran seperti sekarang. Menurut Pedoman Umum Misale Romawi (2000), untuk konsekrasi hosti, sebaiknya digunakan patena yang besar, di mana ditampung hosti, baik untuk imam dan diakon, maupun untuk para pelayan dan umat (No. 331). Patena, yang biasa diletakkan di atas piala, hendaknya dibuat serasi dengan pialanya, dari bahan yang sama dengan piala, yaitu dari emas atau setidak-tidaknya disepuh emas.
 • La patena è un oggetto liturgico usato durante la Celebrazione Eucaristica dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da varie altre confessioni cristiane.Può essere costruita con vari materiali; spesso si utilizzano metalli preziosi come l'oro e l'argento.Nella forma è simile a un piccolo piatto circolare.Durante la Celebrazione Eucaristica l'ostia vi viene posta sopra prima di essere consacrata.
 • Пате́на (лат. patena, «блюдо») — в католической церкви латинского обряда — один из литургических сосудов. Представляет собой блюдо с изображением сцен из Нового Завета. Аналогичный литургический сосуд в византийском обряде именуется дискос. Главное отличие восточного дискоса от западной патены — наличие у дискоса массивного основания.Используется во время литургии. Согласно литургическим толкованиям патена символически изображает Вифлеемские ясли, а также гроб, в котором было погребено тело Иисуса Христа.Патена служит для положения на неё во время мессы либо всех освящаемых гостий, либо главной гостии, которая преломляется после освящения. В Средние века патены были, как правило небольшого размера, достаточного, чтобы вместить главную гостию; малые гостии для причащения мирян освящались в других литургических сосудах. В XX веке наряду с небольшими патенами стали употребляться патены крупные, способные вместить все освящаемые гостии. Материалом для изготовления патены служит, как правило, металл (реже — керамика).
 • De (kelk)pateen (Grieks 'πατάνη' of 'πατήνα', Latijn 'patina', middeleeuws Latijn 'patena' : schaal) is een uiterst plat gewalst schijfje van verguld koper of zilver dat precies op een miskelk past en dat behoort tot de vasa sacra van het liturgisch vaatwerk in de Katholieke Kerk. Tijdens de Mis wordt de hostie op de pateen gelegd en later daarop gebroken.Omdat de pateen gebruikt wordt om er het Allerheiligste op te leggen, moest de pateen vroeger verguld zijn. Tegenwoordig geldt nog steeds de verplichting dat het uit een edel materiaal wordt vervaardigd. Breekbare materialen zoals aardewerk zijn niet toegestaan.
 • Patena nebo paténa (ze starořeckého πατήνα přes lat. patina, středověkou latinou patena miska) je liturgická nádoba, která se v křesťanských církvích používá při slavení eucharistie. Mívá tvar okrouhlého talířku a vyrábí se obvykle ze zlata nebo pozlaceného stříbra. Někdy se jako patena označuje i obětní miska.V římskokatolické církvi se užívá dvojí patena: patena kalichová a patena ke svatému přijímání. Kalichová patena leží při eucharistické modlitbě na korporálu a je na ní položena velká hostie určená pro celebranta. Patena ke přijímání se drží pod proměněnou hostií (Tělem Páně) podávanou věřícímu, aby se zabránilo případnému upadnutí hostie či jejích částeček (partikulí) na podlahu a tím jejich znesvěcení. Jde o takřka plochý kulatý nebo oválný talířek (tácek), někdy s rukojetí.Během svěcení kněží se svěcenci předává kalich a patena jako symboly jeho nové pravomoci – sloužit mši.V evangelických církvích se na patenu obvykle pokládá všechen eucharistický chléb a odtud se rozděluje přijímajícím.
 • La patena (del grec Πηατνε, "Phatne") és el platet en el qual es posa l'hòstia durant la celebració eucarística.La forma de les patenes és diferent en funció de l'època a la qual pertanyen: les més antigues tenen la forma de plats de grans dimensions i escàs fons, i porten els ornaments (pedres precioses) a les vores. D'altra banda, tant les d'època ogival com les de la romànica solen portar a la cara interna baixos relleus que representen l'efígie de Crist o una mà en actitud de beneir una creu. La seva mida disminueix en l'època ogival, fent-se més planes. Finalment, després del període plateresc desapareixen els ornaments i les patenes adquireixen la forma de platerets còncaus i llisos.L'expressió popular "net com una patena" defineix qualsevol objecte que estigui molt net.
 • La patena (del latín patina o patena) es el platillo de metal noble en el que se pone la hostia durante la celebración eucarística. La forma de las patenas se diferencia en función de la época a que pertenecen. Las más antiguas tienen la forma de platos de grandes dimensiones y escaso fondo, llevando los más ricos adornos de pedrería en sus bordes u orla. Tanto las de época ojival como las de la románica suelen llevar en la cara interna bajorrelieves que representan la efigie de Cristo o una mano en actitud de bendecir una cruz. Su tamaño disminuye en la época ojival haciéndose más planas. Después del periodo plateresco desaparecen los adornos y adquieren la forma de platillos lisos y casi planos.La expresión popular "limpio como una patena" define cualquier objeto que esté extremadamente limpio y/o brillante.
 • A Patena é uma espécie de prato utilizado pelos católicos nas Missas onde se consagra o pão e o vinho, transubstanciando-os em Corpo e Sangue de Cristo. A patena é o recipiente sagrado onde o sacerdote coloca o pão (hóstia) que ele, durante estas celebrações, toma e parte.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 397007 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2508 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 25 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109643202 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Patens
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Patène
prop-fr:wikisourceTitre
 • Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Patène
prop-fr:wiktionary
 • patène
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La patène (du latin patena, plat, dérivant lui-même du grec patani, écuelle), est une petite assiette, généralement en métal doré, sur laquelle repose le pain (l'hostie principale) qui va être consacré par le prêtre au moment de la consécration, lors d'une cérémonie eucharistique. Cet objet liturgique du christianisme est lié de par sa fonction au calice (utilisé pour le vin) sur lequel il repose hors du moment de la consécration proprement dite.
 • A paten, or diskos, is a small plate, usually made of silver or gold, used to hold Eucharistic bread which is to be consecrated. It is generally used during the service itself, while the reserved sacrament are stored in the tabernacle in a ciborium.
 • La patena è un oggetto liturgico usato durante la Celebrazione Eucaristica dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da varie altre confessioni cristiane.Può essere costruita con vari materiali; spesso si utilizzano metalli preziosi come l'oro e l'argento.Nella forma è simile a un piccolo piatto circolare.Durante la Celebrazione Eucaristica l'ostia vi viene posta sopra prima di essere consacrata.
 • A Patena é uma espécie de prato utilizado pelos católicos nas Missas onde se consagra o pão e o vinho, transubstanciando-os em Corpo e Sangue de Cristo. A patena é o recipiente sagrado onde o sacerdote coloca o pão (hóstia) que ele, durante estas celebrações, toma e parte.
 • Patena (gr. patane - misa, półmisek) – w Kościołach chrześcijańskich naczynie liturgiczne zazwyczaj w kształcie talerzyka przeznaczone dla konsekrowanej hostii. Powinna być wykonana, przynajmniej w swym wnętrzu, ze szlachetnego, nie korodującego metalu (zwykle złota lub srebra, por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego).
 • La patena (del grec Πηατνε, "Phatne") és el platet en el qual es posa l'hòstia durant la celebració eucarística.La forma de les patenes és diferent en funció de l'època a la qual pertanyen: les més antigues tenen la forma de plats de grans dimensions i escàs fons, i porten els ornaments (pedres precioses) a les vores.
 • Die Patene (von griechisch πατήνα paténa, lateinisch patina, mlat. patena „Schale“) ist ein liturgisches Gefäß, das bei der Feier der Eucharistie verwendet wird. Sie gehört damit zu den Vasa sacra. In der römisch-katholischen Kirche liegt sie in der Heiligen Messe zu Beginn der Gabenbereitung auf dem Kelch und trägt die große Zelebrationshostie. Bei der Spendung der Priesterweihe werden Kelch und Patene als „den inneren Sinn der Handauflegung ausdeutende liturgische Symbole“ überreicht.
 • Пате́на (лат. patena, «блюдо») — в католической церкви латинского обряда — один из литургических сосудов. Представляет собой блюдо с изображением сцен из Нового Завета. Аналогичный литургический сосуд в византийском обряде именуется дискос. Главное отличие восточного дискоса от западной патены — наличие у дискоса массивного основания.Используется во время литургии.
 • La patena (del latín patina o patena) es el platillo de metal noble en el que se pone la hostia durante la celebración eucarística. La forma de las patenas se diferencia en función de la época a que pertenecen. Las más antiguas tienen la forma de platos de grandes dimensiones y escaso fondo, llevando los más ricos adornos de pedrería en sus bordes u orla.
 • 성반(聖盤, 라틴어: Patena)은 로마 가톨릭교회, 동방 정교회 등의 기독교 종파에서 거행하는 성찬 전례 때에 쓰이는 제구(祭具)의 하나로 제병을 올려놓는 용도로 쓰인다. 작은 접시와 같은 형태를 하고 있으며, 보통 금이나 은으로 만들어지거나 도금되는데, 적어도 윗면만은 도금되어야 한다. 각 지역별로 귀중히 여겨지는 다른 재료로도 만들어진다. 일반적으로 성반은 사제용 제병이 놓이는 그릇이며, 신자용 제병은 성합에 담겨진다.라틴 전례 양식에서의 성반은 전통적으로 둥글고 평평하면서 약간 오목한 접시 모양이며, 크기는 보통 15cm 정도로 성작을 덮을 수 있는 정도로 되어 있다.성찬 전례에서 성반은 다음과 같이 사용된다. 사제가 감사기도 중 성변화를 기도하면서 최후의 만찬 때 예수가 제자들에게 한 말을 똑같이 따라하며 성체를 들어 올려 신자들에게 보여준 후 성체를 성반에 놓고 절을 한다.
 • De (kelk)pateen (Grieks 'πατάνη' of 'πατήνα', Latijn 'patina', middeleeuws Latijn 'patena' : schaal) is een uiterst plat gewalst schijfje van verguld koper of zilver dat precies op een miskelk past en dat behoort tot de vasa sacra van het liturgisch vaatwerk in de Katholieke Kerk. Tijdens de Mis wordt de hostie op de pateen gelegd en later daarop gebroken.Omdat de pateen gebruikt wordt om er het Allerheiligste op te leggen, moest de pateen vroeger verguld zijn.
 • Patena nebo paténa (ze starořeckého πατήνα přes lat. patina, středověkou latinou patena miska) je liturgická nádoba, která se v křesťanských církvích používá při slavení eucharistie. Mívá tvar okrouhlého talířku a vyrábí se obvykle ze zlata nebo pozlaceného stříbra. Někdy se jako patena označuje i obětní miska.V římskokatolické církvi se užívá dvojí patena: patena kalichová a patena ke svatému přijímání.
 • Patena, berasal dari bahasa Latin “patena” yang berarti “piring”, adalah piring di mana hosti diletakkan. Patena, yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin Perayaan Ekaristi, aslinya sungguh sebuah piring. Dengan munculnya roti-roti kecil yang dibuat khusus untuk umat yang biasanya disimpan dalam sibori, fungsi dari patena sebagai piring menghilang; maka bentuknya menjadi lebih kecil dan sejak abad kesebelas sudah dalam ukuran seperti sekarang.
rdfs:label
 • Patène
 • Pateen
 • Paten
 • Patena
 • Patena
 • Patena
 • Patena
 • Patena
 • Patena
 • Patena
 • Patene
 • Патена
 • 성반
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of